Mateřská škola

Informace k zápisu

Dne 9. 5. 2024 od 8:00 h do 16:00 h proběhne v MŠ zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025.  

Zároveň Vás tímto zveme na den otevřených dveří. 

Z důvodu hladkého průběhu zápisu prosíme, abyste vyplnili od 09.04. do 09.05.2024 elektronickou přihlášku (= žádost), kde si zároveň rezervujete čas. Tuto přihlášku ve škole vytiskneme a připravíme rodičům k podpisu v den zápisu.  K zápisu přineste svůj občanský průkaz, rodný list a průkazku ZP dítěte a potvrzení lékaře (formulář ke stažení zde: https://www.zsstaric.cz/ms/dokumenty.php

Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií (více zde: https://www.zsstaric.cz/ms/dokumenty.php). Pokud je účastníkem řízení o přijetí dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, musí být součástí žádosti písemné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), případně pediatra.  

O přijetí ke vzdělávání do MŠ rozhoduje ZŠ a MŠ v zastoupení ředitelky školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod veřejným registračním číslem, které mu bude přiděleno po podání elektronické přihlášky.   Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno do 30 dnů od data zápisu. 

Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.   

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí proběhne v červnu – termín bude upřesněn. 

Pro více informací kontaktujte zástupkyni ředitelky pro předškolní vzdělávání: miroslava.simeckova@zsstaric.cz 

Ve Staříči 08.04.2024                       Mgr. Daniela Trojanová, ředitelka školy