Mateřská škola

Akce

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

1. 7. - 22. 7. 2022

V tomto období bude v provozu třída Motýlci a třída Kočičky.

Třída Berušky je z provozních důvodů uzavřena.

Třída Sluníčka bude sloužit pro volné hry dětí.

Organizace provozu:

třída Motýlci (vchod č. 2)    spojení dětí ze tříd Berušky a Sluníčka        (z kapacitních důvodů)

třída Kočičky (vchod č. 3)    spojení dětí ze tříd Motýlci a Kočičky          (z kapacitních důvodů)

 

třída Motýlci (vchod č. 2)    provoz 6.00 - 16.30 hod.

třída Kočičky (vchod č. 3)    provoz 7.00 - 15.30 hod.

 

spojení tříd každý den ve třídě Motýlci:

                                      ráno od 6.00 - 7.00 hod.

odpoledne pak od 15.30 - 16.30 hod.

Osobní věci dětí, kterých se týká prázdninová docházka, budou přeneseny do daných tříd.

 

V týdnu od 18. 7. - 22. 7. 2022 je možné spojení obou tříd do třídy Motýlci - dle aktuálního počtu dětí.

Případné informace o spojení budou předány zákonným zástupcům osobně, na nástěnce v šatně, na dveřích MŠ.

 

 

 

SPOLEK RODIČŮ VE SPOLUPRÁCI S P. UČITELKAMI VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S PRCKEM PEPÍNEM

pro děti MŠ a děti 1. a 2. třídy ZŠ

 

KDY:    V PÁTEK 3.6.20220 OD 16 HODIN

KDE:    na zahradě MŠ

Od 14.30 h malování na obličej.

 

Čaj pro děti zajištěn.

 

Účastí na akci dáváte souhlas se zveřejněním fotografií na webu MŠ.

Za bezpečnost dětí na akci zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

 

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 14.4. 2022 je provoz MŠ omezen na 2 třídy z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.

Provoz v 1. třídě Berušky - pro přihlášené děti ze třídy Berušky a Motýlci.

Provoz ve 4. třídě Sluníčka - pro přihlášené děti ze třídy Kočičky a Sluníčka.

 

Keramická dílna

Kdy: v úterý 19.10.2021 od 15:30 ve třídě Sluníčka

S sebou: nápady, nožík, vykrajovátka, váleček, pro děti něco malého na zub

Můžete si vyrobit vánoční dekorace, drobné dárečky ….

Těšíme se na vás Niki, Světla, Zuzka