Mateřská škola

Akce

 

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

1. 7. - 22. 7. 2022

V tomto období bude v provozu třída Motýlci a třída Kočičky.

Třída Berušky je z provozních důvodů uzavřena.

Třída Sluníčka bude sloužit pro volné hry dětí.

Organizace provozu:

třída Motýlci (vchod č. 2)    spojení dětí ze tříd Berušky a Sluníčka        (z kapacitních důvodů)

třída Kočičky (vchod č. 3)    spojení dětí ze tříd Motýlci a Kočičky          (z kapacitních důvodů)

 

třída Motýlci (vchod č. 2)    provoz 6.00 - 16.30 hod.

třída Kočičky (vchod č. 3)    provoz 7.00 - 15.30 hod.

 

spojení tříd každý den ve třídě Motýlci:

                                      ráno od 6.00 - 7.00 hod.

odpoledne pak od 15.30 - 16.30 hod.

Osobní věci dětí, kterých se týká prázdninová docházka, budou přeneseny do daných tříd.

 

V týdnu od 18. 7. - 22. 7. 2022 je možné spojení obou tříd do třídy Motýlci - dle aktuálního počtu dětí.

Případné informace o spojení budou předány zákonným zástupcům osobně, na nástěnce v šatně, na dveřích MŠ.

             

 

 

 

 

 SPOLEK RODIČŮ VE SPOLUPRÁCI S P. UČITELKAMI VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S PRCKEM PEPÍNEM

pro děti MŠ a děti 1. a 2. třídy ZŠ

 

                                                         KDY:    v pátek 3. 6. 2022 od 16.00 h

                                                   KDE:    na zahradě MŠ

                                                   Od 14.30 h malování na obličej.

                                                   Čaj pro děti zajištěn.

 

                                        Účastí na akci dáváte souhlas se zveřejněním fotografií na webu MŠ.

                                        Za bezpečnost dětí na akci zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

 

 

 

 

             

                 V úterý 17. 5. 2022

 
         Vás zveme na vystoupení dětí
 
   " ZPÍVÁME A TANČÍME MAMINKÁM"
       začátek v 16.00 h na zahradě MŠ.
 

 

 

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 14.4. 2022 je provoz MŠ omezen na 2 třídy z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.

Provoz v 1. třídě Berušky - pro přihlášené děti ze třídy Berušky a Motýlci.

Provoz ve 4. třídě Sluníčka - pro přihlášené děti ze třídy Kočičky a Sluníčka.

 

 

Ve středu 20. 4. 2022 

jedeme s dětmi na dopolední výlet s naučným programem do Zoo Faunapark Frýdek.

Odjezd od MŠ po svačině v 8,30h. Návrat na oběd v 11,30h.

Dejte dětem vhodné oblečení a obuv. 

 

 

 

 

Pro rodiče a děti jsme připravily:

Keramickou dílnu

Kdy: v pondělí 18. 10. 2021 od 16:00 u Berušek

S sebou : nápady, nožík, vykrajovátka, váleček, děti smiley, něco malého na zub

Můžete si vyrobit vánoční dekorace, drobné dárečky ...

Těší se na Vás Mirka a Iveta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme všechny maminky, babičky i tatínky na 

Vánoční dílničku.

V pondělí 17.12.2018 od 16,00h ve třídě Berušek.

S sebou si vezměte vánoční náladu, chuť si vyrobit vánoční dekoraci a něco malého na zub.

Těší sa na Vás  Mirka a Iveta.