Mateřská škola

3. třída- Kočičky

ZÁŘÍ

Září- to je jablíčko,

Přitiskni ho na líčko,

Je v něm všechna síla stromu,

Teď ji s sebou vezmeš domů…

 

Tak, a už je zase září,

Slunce ještě pořád září.

Na podzim to nevypadá,

I když občas listí padá…

Prázdniny utekly a nastal nový školní rok. V naší nové  třídě Kočičky máme 15 dětí. Dětem se představila nová kamarádka kočička Tonička a její 2 koťátka. Společně jsme vytvořili pravidla naší třídy, která nám pomohou k pohodovému soužití ve školce i mimo ni. Pravidla budeme důsledně dodržovat! Společně jsme navštívili prostory školky, zahrady a okolí.  Prozkoumali nové hry a pomůcky ve třídě. Všichni se zapojili do společných her a aktivit. Děti se seznámily s novými písničkami např.“ Kruh,  Září atd. Spoustu písniček si zopakovaly. Zdokonalily se v jemné motorice - vysřihovaly, obkreslovaly lepily, mačkaly,vytrhávaly, modelovaly. Vyzkoušely si, jak je někdy složité domluvit se a spolupracovat. 

V měsíci září se děti setkaly s hodnotami jako jsou- PŘÁTELSTVÍ, POMOC, DŮVĚRA, POZITIVNÍ SEBEPOJETÍ, RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB DRUHÉHO

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ PO CELÝ ROK, DO PŘÍRODY KROK“

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, znalosti a poznatky co nejpřirozenější cestou.

Chceme, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

Vedeme děti k tomu, aby se nebály nových situací, ale zároveň však, aby si byly vědomy možného nebezpečí a byly schopny včas reagovat.

 

 

ŘÍJEN 2021

Měsíc říjen už je tady,

míchá barvy dohromady.

Přebarvuje stromům listy,

zelenou nechá je místy.

Červená a žlutá s hnědou

v té podzimní módě vedou…

 

V měsíci říjnu se děti setkaly s hodnotami- KRÁSY PŘÍRODY A SOUNÁLEŽITOST S NÍ, ÚCTA A OCHRANA PŘÍRODY a POSPOLITOST.

Děti poznávaly, třídily ovoce a zeleninu, kterou si přinesly z domova. Uspořádaly výstavu. Vyprávěly, jaký mají význam pro naše zdraví. 

Děti pomáhaly při přípravě buchty z jablíček - krájely, strouhaly a míchaly. Společně se zaměstnanci a kamarády ostatních tříd ochutnaly. Byla to dobrota. Vyprávěly o významu vitamínů, které posporují naše zdraví.

Společně s kočičkou Toničkou a jejími koťátky jsme oslavili Mezinárodní den zvířat. Poznávaly zvuky domova a hlasy zvířat.

Na podzimních vycházkách děti nasbíraly přírodniny - klacíky, kamínky, listy a plody, které využijeme ke třídění a tvoření ve dnech nepříznivého počasí. Utvářely si kladný vztah k přírodě. Společně s rodiči se zúčastnily Drakiády a pouštěly draky na Kamenné.

Děti si upevňovaly kladný vztah k přírodě, hovořily o tom, jak a proč jí chráníme. Vyrobily ,,kontejnery" na třídění odpadu - pomalovaly krabice a nalepily obrázek kontejneru na plast, papír a sklo. 

Děti si rozšiřovaly jazykové a řečové dovednosti, rozvíjely orientaci v časových údajích a čase. Shlédly divadelní představení Houbařeskou pohádku.

Měsícem říjnem nás provázela pohádka O Červené Karkulce.

 

LISTOPAD 2021

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky,

Veverky si na zimu schovávají šišky.

Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,

Po nich podzim přichází: „ Tak tady mě máte!“

 

Podzimní příroda nám poskytla velké množství barev ke zkoumání a své plody ke tvoření.

Děti dramatizovaly pohádku O budce, kterou předvedou svým kamarádům v ostatních třídách. Procvičily si paměť, výrazný přednes, barvy, orientaci v čase, pohybové dovednosti. Seznámily se s veršovanou i klasickou pohádkou. Uvědomily si, že dobro vítězí nad zlem. Při malování a míchání barev určovaly barvy a jejich odstíny

Zhotovily z keramiky sněhuláky a kapry, které malovaly a ozdobily větvičkou. Osvojily si básničky o podzimu a adventu. 

Společnou akci školy a školky - Svatomartinský průvod - jsme si všichni užili. Na příběhu o svatém Martinovi si děti uvědomily hodnotu mezilidských vztahů. 

Koncem listopadu se děti těšily na návštěvu MIKULÁŠE, ANDĚLA  a ČERTA. vystřihly si jejich postavy a vyrobily si zápichy, opakovaly písně za doprovodu hudebních nástrojů, svátečně vyzdobily třídu i chodbu. 

V měsíci Listopadu se děti setkaly s hodnotami - DOBRO, PŘÁTELSTVÍ, POMOC, ÚCTA KE VŠEMU ŽIVÉMU

Měsícem listopad nás provázela pohádka O budce.

Přejeme krásný pohodový adventní čas. 

 

PROSINEC 2021

Ta překrásná vánoční chvíle přichází,

kdy jeden v druhém jen dobro nachází.

Usedneme pospolu a dech se tají,

zazáří stromeček a koledy hrají.

Zazvoní zvoneček, čas kvapem pádí,

posíláme přáníčko - máme Vás rádi...

 

Tento měsíc je spojen s nejkrásnějším obdobím v roce, které nás obohacuje svým kouzlem i atmosférou. Prosinec probíhal ve znamení klidu, českých lidových tradic, pohody a sváteční atmosféry. Třídu nám provoněly perníčky a nádherný živý stromeček.

Všichni společně jsme připravili a vyzdobili třídu pro vzácnou návštěvu Mikuláše, Čerta a Anděla. Každý den jsme zapisovali do adventního kalendáře. Děti poslouchaly vánoční písně a koledy a při tom vyráběly čertí řetězy. Zhotovily z velké kartonové krabice Čerta a velkého Anděla. Vzácné návštěvě zarecitovaly básničku a píseň o Mikulášovi. Za odměnu si odnesly balíčky s dobrotami.

Děti vyrobily přáníčka – procvičily vystřihování, lepení, obkreslování, kreslení, malování, počet 1 – 10, opisování písmen, vázání mašliček.

Hrály společenské hry s pravidly. Spolupracovaly s kamarády. Rozvíjely si jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, zrakovou percepci, soustředění, fantazii a paměť.

Děti cvičily v ,,čertí“ překážkové dráze.

Vyrobily Betlém s postavičkami. Zdramatizovaly vánoční příběh. Slavnostně prostřely stolečky, poslouchaly koledy, rozkrojovaly jablíčka, pouštěly lodičky s kočičkou Toničkou a jejími koťátky. Společně našli místo na nové hračky a uklidily je.

Před Vánocemi si děti rozbalily ve školce dárečky pod nastrojeným stromečkem. Měly z nich velkou radost.

Seznámily se s hodnotami: sounáležitost, lidskost, pospolitost, empatie, láska, porozumění, přátelství, pomoc, odpuštění, kulturní dědictví Země, obdarování, citlivost, soucit.

Společně jsme popřáli všem zaměstnancům krásné a pohodové svátky.