Mateřská škola

Režim dne

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6.00 – 8.00 – scházení dětí, volné hry dětí, individuální činnosti s dětmi

8.00 –11.20 – tělovýchovné aktivity, hygiena, svačina, činnosti řízené pedagogem, pobyt venku

11.20 – 12.15 – oběd, hygiena 

12.15 – 14.00 – odpočinek, klidové činnosti

14.00 – 16.30 – hygiena, svačina, odpolední  zájmové činnosti (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky zacílených činností), individuální činnosti s dětmi, individuální plánované činnosti

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu  a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec bežného programu.Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem.

 

Co si mají děti přinést do MŠ:

♦ přezůvky= pevná obuv (papuče)- PODEPSANÉ

   (z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem cukle a kroksy)

♦ převlečení pro činnosti ve třídě- PODEPSANÉ

 - tepláky, legíny, tričko, zástěrka- v čem se vaše dítě cítí dobře

♦ náhradní oblečení- PODEPSANÉ

  - spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky(v látkovém pytlíku, tašce zavěste v šatnovém bloku dítěte)

♦ vhodné oblečení a obuv na zahradu a vycházky- PODEPSANÉ, uložte do šuplíku v šatně

♦ pyžamo- PODEPSANÉ, s našitým poutkem na obou dílech

Prosíme, nedávejte dětem do mat. školy:

   - z bezpečnostních důvodů hračky ani jiné předměty (řetízky, prstýnky, malovátka, krémy, zbraně atd.)

   - sladkosti, bonbony, narozeniny slavíme zdravější formou (informace na třídní schůzce)