Mateřská škola

Akce

              

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

1. 7. - 22. 7. 2022

V tomto období bude v provozu třída Motýlci a třída Kočičky.

Třída Berušky je z provozních důvodů uzavřena.

Třída Sluníčka bude sloužit pro volné hry dětí.

Organizace provozu:

třída Motýlci (vchod č. 2)    spojení dětí ze tříd Berušky a Sluníčka        (z kapacitních důvodů)

třída Kočičky (vchod č. 3)    spojení dětí ze tříd Motýlci a Kočičky          (z kapacitních důvodů)

 

třída Motýlci (vchod č. 2)    provoz 6.00 - 16.30 hod.

třída Kočičky (vchod č. 3)    provoz 7.00 - 15.30 hod.

 

spojení tříd každý den ve třídě Motýlci:

                                      ráno od 6.00 - 7.00 hod.

odpoledne pak od 15.30 - 16.30 hod.

Osobní věci dětí, kterých se týká prázdninová docházka, budou přeneseny do daných tříd.

 

V týdnu od 18. 7. - 22. 7. 2022 je možné spojení obou tříd do třídy Motýlci - dle aktuálního počtu dětí.

Případné informace o spojení budou předány zákonným zástupcům osobně, na nástěnce v šatně, na dveřích MŠ.

 

 

POZOR

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 jedeme na výlet na Bílou s programem pro děti

8.00 – svačina v MŠ (oběd a odpolední svačinu budou mít

děti odhlášeny)

8.30 – odjezd od MŠ

14. 00 – návrat k MŠ, všichni rodiče si vyzvednou své děti u

MŠ, provoz MŠ je ukončen

S sebou:

  • batůžek – přiměřené velikosti, viditelně podepsaný

  • pláštěnka – funkční, podepsaná

  • pití – přiměřené množství

  • větší svačinu (oběd)

  • ještě něco na zub – ovoce, músli tyčinka…

  • vhodné oblečení, obuv, pokrývka hlavy

  • sáček do autobusu, kapesníky, popř. vlhčené ubrousky,

  • NE – tvrdé bonbony, čokoládu, peníze


 


 

 

 

 

              

    CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:

PÁTEK 3.6.2022  DOPOLEDNE OSLAVÍME  MDD  HLEDÁNÍM POKLADU.

 

 

 

 SPOLEK RODIČŮ VE SPOLUPRÁCI S P. UČITELKAMI VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S PRCKEM PEPÍNEM

pro děti MŠ a děti 1. a 2. třídy ZŠ

 

                                                         KDY:    V PÁTEK 3.6.20220 OD 16 HODIN

 

                                                   KDE:    na zahradě MŠ

                                                   Od 14.30 h malování na obličej.

                                                   Čaj pro děti zajištěn.

 

                                        Účastí na akci dáváte souhlas se zveřejněním fotografií na webu MŠ.

                                        Za bezpečnost dětí na akci zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

ÚTERÝ 14.6.2022 ODPOLEDNE

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY NA OBECNÍM ÚŘADU.

 

ČTVRTEK 23.6.2022

VÝLET ZA INDIÁNY NA BÍLOU

 

 VEŠKERÉ INFORMACE PRŮBĚŽNĚ UPŘESNÍME 

 

 

 

 

 

Milé maminky,

zveme Vás na  společné tvoření a oslavu  Dne maminek  , která se koná 18.5.2022 v MŠ od 16. hodin .

Děti si pro Vás připravily kratičký program.

Těšíme se na Vás Iva a Blanka

                                                              Motýli,
 Motýl,
 Kreslená Pohádka,
 Komik,
 Roztomilý

                                                            

 

 

Vážení rodiče, ve čtvrtek 14.4. 2022 je provoz MŠ omezen na 2 třídy z důvodu nízkého počtu

přihlášených dětí.

Provoz v 1. třídě Berušky - pro přihlášené děti ze třídy Berušky a Motýlci.

Provoz ve 4. třídě Sluníčka - pro přihlášené děti ze třídy Kočičky a Sluníčka.

 

 

Pro rodiče a děti jsme si připravily:

Keramickou dílnu

Kdy: ve středu 20.10. v 16:00 u Motýlků   

Můžete si vyrobit vánoční dekorace nebo drobné dárečky.

Těší se na Vás Blanka a Ivana Motýli,
 Motýl,
 Kreslená Pohádka,
 Komik,
 Roztomilý