Mateřská škola

2. Třída- Motýlci

 

 

ZÁŘÍ 2021

 

Tak, a už je zase září,

Slunce ještě pořád září.

Na podzim to nevypadá,

I když občas listí padá…

 

Po prázdninách kluci, holky, spěchali do naší školky. V naší třídě Motýlci se sešlo x chlapců a x děvčat. Dětem se představili noví kamarádi jezevčíci Bady a Mia, kteří nás budou celým rokem provázet. Společně jsme vytvořili pravidla naší třídy, která nám pomohou k pohodovému soužití ve školce i mimo ni. Pravidla budeme důsledně dodržovat! Společně jsme prozkoumali prostory školky, nové hry a pomůcky ve třídě. Prostory zahrady a okolí MŠ. Všichni se zapojili do společných her a aktivit. Děti se seznámily novými písničkami např. „Kamarádi, Já jsem tvoje kamarádka, Budulínek a liška, Vítr klepe na jablíčka a Lísteček“. Spoustu písniček jsme si také zopakovali. Navštívilo nás divadlo Beruška s pohádkou „ Dráček a trpaslík v podzimním lese“. Zdokonalily se v jemné motorice - vystřihovaly, obkreslovaly, lepily, mačkaly, vytrhávaly a modelovaly z plastelíny. Velice poučná a zajímavá byla exkurze do moštárny. Děti viděly celý proces od mytí jablíček – po hotový lahodný mošt. Dostali jsme mošt také ochutnat. Děti si vyzkoušely, jak je někdy složité domluvit se a spolupracovat. Počasí nám přálo a tak jsme si užili nádherné okolí školky i školní zahrady.

V měsíci září se děti setkaly s hodnotami jako jsou- PŘÁTELSTVÍ, POMOC, DŮVĚRA, POZITIVNÍ SEBEPOJETÍ, RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB DRUHÉHO

Měsícem září provedla děti pohádka O VELIKÉ ŘEPĚ

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „PO CELÝ ROK, DO PŘÍRODY KROK“

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, znalosti a poznatky co nejpřirozenější cestou.

Chceme, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

Vedeme děti k tomu, aby se nebály nových situací, ale zároveň však, aby si byly vědomy možného nebezpečí a byly schopny včas reagovat.

 

ŘÍJEN 2021

 

Měsíc říjen už je tady,

míchá barvy dohromady.

Přebarvuje stromům listy,

zelenou nechá je místy.

Červená a žlutá s hnědou

v té podzimní módě vedou…

 

Příroda se zahalila do překrásných barev a nastal podzim. Děti přinesly do školky spoustu červených jablíček. Třídily, poznávaly jaké ovoce a zelenina dozrává na našich zahrádkách. Diskutovaly, jak můžeme ovoce a zeleninu zpracovat a využít pro naše zdraví.

Společně jsme navštívili „ moštárnu“. Děti měly možnost vidět, jak probíhá celý proces od jablíčka k lahodnému moštu. Exkurze se dětem velmi líbila a dokonce ochutnaly výborný čerstvý mošt. Jablíček bylo hodně, tak jsme se rozhodli upéct zdravou jablíčkovou buchtu. Bady a Mia dětem samozřejmě pomáhali. Děti si vyzkoušely louskání ořechů, krájení, vážení i míchání. Hodné pani kuchařky nám buchtu upekly.

Mezinárodní den zvířat jsme oslavili s kamarády Badym a Miou. Všichni společně jsme navštívili kamarádku Kessynku, které jsme popřáli a předali dáreček. Den zvířat se nám opravdu vydařil.

Na podzimních vycházkách jsme nasbírali spoustu přírodnin a žaludů.

Děti si utvářely kladný vztah k přírodě, hledaly krásu a zákonitosti, rozvíjely si pocit sounáležitosti s přírodou. Pozorovaly rozmary počasí, diskutovaly, jak můžeme vitamíny podpořit zdraví. Navštívilo nás divadlo Koloběžka s Houbařskou pohádkou.

Děti si rozvíjely orientaci v čase a v časových údajích, společně jsme si rozšiřovali jazykové a řečové dovednosti.

Zhotovili jsme tiskátka z jablíček. Děti si upevnily novou písničku“ Lísteček se neudržel na stromě“, opakovaly písničky „Vítr klepe na jablíčka“. Tancovaly mazurku na píseň „Měla babka“. Měsíc říjen jsme zakončili DRAKIÁDOU na kopci Kamenné.

 

Měsícem říjen nás provázela pohádka „ O KOBLÍŽKOVI“

 

V měsíci říjnu se děti setkaly s hodnotami: KRÁSY PŘÍRODY A SOUNÁLEŽITOST S NÍ,

ÚCTA A OCHRANA PŘÍRODY a POSPOLITOST.

 

 

LISTOPAD 2021

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky,

Veverky si na zimu schovávají šišky.

Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,

Po nich podzim přichází: „ Tak tady mě máte!“

Dobré ráno, dobrý den, hráli jsme si s podzimem. I když se počasí občas zamračilo a nesvítilo sluníčko, chodili jsme objevovat tajemství podzimní zahrady společně s Miou a Badym.

Přenesli jsme se do světa fantazie a pohádek. Zdravý životní styl si děti uvědomovaly v pohádkách O KOBLÍŽKOVI, HRNEČKU VAŘ a O OTESÁNKOVI. Děti také zaujala pohádka o PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Seznámily se s pohádkou klasickou i veršovanou. Při dramatizaci pohádek jsme procvičovali paměť, souvislé vyjadřování, barvy, počty, nonverbální vyjadřování nálady, pohybové dovednosti, čistotu při práci s barvou i lepidle. Děti si rozvíjely orientaci v čase.

Zhotovily perníčky z kartonu, které lepily dle slovní instrukce- nad, pod, vedle, hned za, vlevo, vpravo a počítaly množství. Skládaly černou kočku z perníkové chaloupky. Osvojily si básničku Moje tělo mozek řídí. Velmi si oblíbily pohybovou hru- Z pohádky do pohádky.

Modelovaly perníčky z plastelíny a zdobily čočkou, hráškem a kukuřicí. Uvědomily si, že dobro zvítězí nad zlem.

Na příběhu o svatém Martinovi si děti uvědomily hodnotu mezilidských vztahů. Vyrobily svatomartinskou husu a příběh dramatizovaly. Děti si osvojily písničku „ Martin jede na koni.“ Navštívili jsme místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila příběh o svatém Martinovi. Na zahradě se uskutečnila společná akce rodičů, dětí z MŠ a ZŠ. Děti dramatizovaly příběh O svatém Martinovi a zazpívaly písničku „ Martin jede na koni.“

Koncem listopadu jsme se začali pomalu připravovat na vzácnou návštěvu MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA.

V měsíci Listopadu se děti setkaly s hodnotami- DOBRO, PŘÁTELSTVÍ, POMOC, ÚCTA KE VŠEMU ŽIVÉMU

Měsícem listopad nás provázely pohádky O KOBLÍŽKOVI, HRNEČKU VAŘ, O OTESÁNKOVI a PERNÍKOVÉ CHALOUPCE.

Přejeme všem příjemné prožití předvánočního času.

 

 

PROSINEC 2021

 

Ta překrásná vánoční chvíle přichází,

kdy jeden v druhém jen dobro nachází.

Usedneme pospolu a dech se tají,

zazáří stromeček a koledy hrají.

Zazvoní zvoneček, čas kvapem pádí,

posíláme přáníčko- máme Vás rádi…

 

Měsíc očekávání, pro děti snad nejkrásnější měsíc v roce. Měsíc plný lidskosti, soucitu a sounáležitostí. Rozvíjeli a utužovali jsme sociální vztahy mezi dětmi. Děti si uvědomovaly, že každý má právo na vlastní názor. Domlouvaly se, pracovaly podle pravidel Fair-Play. Učily se neupřednostňovat sám sebe a své potřeby před ostatními. Snažily se, být citlivé k druhým a rozvíjet komunikační dovednosti. Rozvíjely si jemnou a hrubou motoriku, zrakovou percepci, grafomotoriku, soustředění, paměť i fantazii. Hovořili na téma adventu a blížících se vánoc. Děti si upevňovaly pravidla společenských her. Námětové hry byly zaměřené na téma- co dělá maminka o vánocích. Společnými aktivitami jsme si zpříjemňovali celé období Adventu. 6. prosince navštívil děti MIKULÁŠ, ČERT i ANDĚL. Děti dostaly mikulášský balíček a společně vzácné návštěvě zazpívaly písničky: Čerte, čerte, čertíku, Mikuláš, Budliky, budliky a Lucifer a blecha. Čertovi se moc líbila básnička: Čertici se narodilo tuze pěkné mimino. Při výrobě přáníček si procvičovaly obkreslování, stříhání, měření, kreslení, malování, lepení, počet 1-10, opisování písmen a vázání mašličky. Zjistily, že výhodou je spolupracovat. Děti společně připravily slavnostní tabuli. Zpívaly koledy, poslouchaly Betlémský příběh, pouštěly lodičky ze skořápek a rozkrojily jablíčko. Dárečky pod stromečkem rozbalovaly společně s Badym, Miou a čertíkem Fidibusem. Osvojily si věku přiměřené praktické dovednosti. Obohatily si povědomí o skutečném poslání a smyslu tradic, seznámily se s lidovými zvyky a lidovými koledami ve spojení s konkrétní události v rámci biblického příběhu. Pracovaly s knihou i s obrazovým materiálem. Podporovali jsme u dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi. Dramatizovaly příběh Medvědí vánoce. Užívali jsme si také sněhové nadílky a nezapomněli jsme ani na ptáčky u krmítka. Pokud nám počasí nepřálo, chodili jsme cvičit do tělocvičny.

Děti se setkaly s hodnotami: LIDSKOST, SPUNÁLEŽITOST, POSPOLITOST, EMPATIE, LÁSKA, PŘÁTELSTVÍ, POROZUMĚNÍ, POMOC, ODPUŠTĚNÍ. KULTURNÍ DĚDICTVÍ ZEMĚ, OBDAROVÁNÍ, CITLIVOST, SOUCIT

Měsícem PROSINEC nás provázela Pohádka ČERT A KÁČA a příběh MEDVĚDÍ VÁNOCE.

 

 

 

LEDEN 2022

Leden mrazí, zebe moc, den je krátký, dlouhá noc. Zamkne řeku na ledový klíč, ať už je ten leden pryč.

 

V měsíci lednu jsme ukončili tradice spojené s obdobím Vánoc a příchodem Nového roku. Připomněli jsme si tradici „ Tří králů “. Společně s kamarády jsme měli možnost navštívit místní kostel a prohlédnout si zblízka nádherný Betlém. Děti byly vedeny k samostatnému vyjadřování myšlenek, nápadů a pocitů ve vhodně zformulovaných větách. Poznávaly a vyhledávaly slova protikladná, podobná a stejně znějící a slova různého významu. Snažily se vyjadřovat prožité příjemné a nepříjemné pocity. Měly možnost vyjadřovat své nápady, experimentovat a problémy řešit formou pokus-omyl. Učily se postupovat podle pokynů a instrukcí. Děti určovaly pořadí dnů v týdnu, roční období, opisovaly písmenka, zpívaly a dramatizovaly. Manipulovaly s čísly 1-10. V měsíci lednu si děti prohlubovaly dovednosti v sebeobsluze. Své prožitky vyjadřovaly slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou, nebo dramatickou improvizací.

Poslední lednový pátek jsme zakončili třídním mini karnevalem.

Tydli, tydli, bumtarata,

otevřete kmotře vrata!

Maškary k vám přišly, hej,

začal masopustní rej.

Společně jsme vyzdobili třídu a chodbu. Povídali jsme si o masopustu, jaké masky byly na masopustu tradiční. Malovali jsme, stříhali, modelovali, skládali a cvičili pro zdraví. Navlékali korálky, tancovali a zpívali novou písničku: Karneval, to bál, hleď, abys ho nezaspal... Povídali jsme si, co nás čeká: tanečky, soutěže, příprava masek a nakonec maškarní bál. V dětech jsme podporovali zájem o to, co se kolem děje. Posilovali jsme prosociální chování ve vztahu k ostatním.

Zimní počasí nám dávalo jedinečnou příležitost k pozorování a pokusům se sněhem a ledem. Děti experimentovaly a prováděly pokusy s vodou, sněhem, ledem. Postavili jsme na zahradě několik sněhuláků. V tomto měsíci si dětí prohlubovaly znalosti o tom, proč a jak můžeme v zimě pečovat o ptáčky a veverku, které pravidelně pozorujeme na zahradě školky. Pro

veverku děti pravidelně chystaly šišky a oříšky. Objevovali jsme krásy zimy a experimentovali.

Měsícem leden nás provázela pohádka: ZAJÍČEK A LIŠKA

Děti se setkaly s hodnotami: PŘÁTELSTVÍ, POMOC, RADOST

 

ÚNOR 2022

 

Když je únor sněhem bílý, dává polím hodně síly.

Vločkami ho zalívá, peřinkou ho přikrývá.

 

Také v únoru jsme netrpělivě čekali na sníh, abychom si mohli vyzkoušet některé zimní sporty. Sněhu jsme se nedočkali, tak jsme si ho alespoň připomněli při sledování Zimních olympijských her.

Při tematických činnostech a cvičeních jsme se zaměřovali na poznávání, uvědomění si vlastního těla a jeho funkci. Tento měsíc jsme se rovněž zamýšleli nad příslovím - „Bez práce nejsou koláče“. Některá řemesla si děti také vyzkoušely. Cukráři nám „upekli“ dortíky, které nápaditě ozdobily. Hotové výrobky jsme vystavili v CUKRÁRNĚ U MOTÝLKŮ. Ve spolupráci s rodiči děti prezentovaly práci svých rodičů a samy sdělovaly představy o tom, čím by chtěly být, až vyrostou. Podporovali jsme u dětí myšlení, logickou úvahu i komunikační schopnosti. Pomocí popletených obrázků jsme sestavovali správnou dějovou posloupnost. V únoru nás navštívil ilustrátor Adolf Dudek se zábavným malováním. Nezapomínali jsme ani na ptáčky a veverky, které jsme celý měsíc přikrmovali na zahradě.

Děti se setkaly s hodnotami: ZODPOVĚDNOST, POMOC A SPOLUPRÁC

 

         BŘEZEN 2022

PŘIŠLO JARO ZA SLUNÍČKEM,                                                                                                                                           

ZEM OTVÍRÁ ZLATÝM KLÍČKEM

VŠECHNO SE RADUJE, ZPÍVÁ A

MOTÝLEK JARO VÍTÁ.

PRVNÍ ROSTE SNĚŽENKA,

MALÁ BÍLÁ KVĚTINKA.

DRUHÝ ROSTE PETRKLÍČEK,

NESE S SEBOU ZLATÝ KLÍČEK

 

 V tomto měsíci jsme podporovali u dětí zájem o přírodu a přírodní změny, včetně ekologie. Seznámily se s pojmy: jaro, roční období, změny v přírodě. Týdenní témata jsme propojovali s vyprávěným, čteným i hraným příběhem. Děti byly zapojeny do jednotlivých činností, pracovaly s osobními prožitky. Využívali jsme pracovní listy, knížky, písničky, básničky, PC, loutky, pohyb, pracovní i výtvarnou činnost. Hodně jsme experimentovali. K výchovně- vzdělávací činnosti jsme využívali vycházky do překrásné okolní přírody. Děti měly dostatek prostoru k sebevyjádření a rozvíjení komunikačních schopností. Podporovali jsme kreativitu dětí. Děti pracovaly a poznávaly pomocí osobní i praktické zkušenosti. Bady a Mia nám ve všem pomáhali. V ranním kruhu jsme diskutovali: Co je to jaro? Co znamená, že zima už ztrácí svoji moc? Co se asi děje pod sněhem a ledem? Co všechno se v přírodě mění? Co se stalo se sněhulákem? Hlavním cílem bylo: těšit se na nadcházející roční období- JARO. Děti se setkaly s hodnotami: RADOST, POMOC, SPOLUPRÁCE, SOUCÍTĚNÍ Pohádka měsíce: „Jak Vochomůrka a Křemílek měli hodiny s jednou ručičkou

 

DUBEN 2022

Čarodějnice ze všech koutů letí, páni! Na koštěti! Zachraň se, kdo můžeš! tuhle nepřemůžeš! Tahle noc je čarodějná, její podstata je zřejmá. Magické síly moc tu mají, mnoho zlého napáchají!

V tomto měsíci jsme se snažily u dětí rozvíjet a utužovat sociální vztahy, uvědomovat si, že každý má právo na vlastní názor, dokázat se domluvit a pracovat podle pravidel Fair-Play. Respektovat autority, neupřednostňovat sám sebe a své potřeby před ostatními. Být citlivý k druhým, rozvíjet komunikační dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, zrakovou percepci, grafomotoriku, soustředění, paměť a fantazii.

Společně jsme se připravovali na velikonoční svátky. Děti zhotovily z plechovek jarní zajíčky. Popřáli jsme kamarádům v ostatních třídách i v kuchyni. Děti si oblíbily básničku František má ve vsi lásku a jarní písničky Brouček, Dešťové kapičky a Jarní probuzení.

Děti dramatizovaly jarní příběh O zajíčkovi, ve kterém si uvědomily, že neposlouchat maminku se nevyplácí.

Prodlouženou vycházkou jsme oslavili Den země. Děti diskutovaly o tom, jak můžeme naši modré planetě pomoci.

Děti si rozvíjely komunikační schopností, schopnosti správně a funkčně reagovat, domluvit se, porozumět slyšenému, správně artikulovat, budovat a rozvíjet sociální vztahy ve třídě. Při společenských hrách si uvědomovaly a učily se respektovat pravidla, rozvíjet kolektivní myšlení a učit se mít zdravé sebevědomí.

 

 

KVĚTEN 2022

Moje Maminka Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád: „Prodej mi tu svoji mamku, dám ti za ní hrad.“ Zazvonil bych na to smíchem, jak veliký zvon: „Neprodám ji, kdybys mi dal třeba milion.“ Neprodám ji, neprodám ji, ani za nebe, nechám si tu svoji mamku jenom pro sebe!

Rodina je místem bezpečí pro každého z nás, proto jsme se v tomto období na ni zaměřili. V květnu, měsíci lásky jsme se s dětmi zamýšleli nad soužitím mezi lidmi, nad vztahy ke svým rodičům i prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny.

Děti se seznámily s novými pojmy: rodina, příbuzenské vztahy, svátek, dar a obdarování. Témata jsme propojovaly vyprávěním, čteným nebo hraným příběhem a osobní zkušeností. Poznávaly co nejvíce smysly a praktickou činností. Učily se chápat lidské emoce. K činnostem jsme využívali pracovní listy, knížky, fotografie, PC, loutky pohyb, pracovní a výtvarné činností. Děti měly prostor k sebevyjádření. Poznávaly osobní i praktickou zkušeností. Povídali jsme si o rodině, mezilidských vztazích, připomněli jsme si, jak je důležité mít někoho rád, nezapomínat na vlídné slovíčko a vzájemné porozumění. Společně jsme vyrobili přáníčka a srdíčka.

Procvičovali jsme grafické cviky, stříhání, obkreslování a lepení. Děti vyprávěly příběhy podle obrázků, řadily podle děje. Seznámily se s novými básničkami, převážně na téma maminky: Moje maminka, Když mě tlačí kamínek, Haló všichni vstávejte, Sedí motýl na kvítečku a Já a moje maminka. Naučili jsme se také nové písničky: Tulipán, Kopretinu pro maminku, Brouček, Co kdyby to jaro jednou nepřišlo, Dešťové kapičky a Jaké by to asi bylo? Den maminek jsme společně oslavili ve středu 18.5. v MŠ. Když nám přálo počasí - chodili jsme na dlouhé procházky a obdivovali nádherné okolí. Pozorovali domácí zvířátka, hmyz v trávě a zdolávali přírodní překážky. Zajímavé bylo také povídání o pilných včelkách. Děti si vyrobily krásné včelky z papírových ruliček.

V pátek 20.5. navštívil naši školku pan „ SOKOLNÍK“ se svými dravci. Děti se seznámily s dravými ptáky- našimi i exotickými dravci a sovami. Dravci létali v těsné blízkosti dětí, a tak měly jedinečnou možnost obdivovat jejich obratnost a rychlost. Bylo to zábavné i poučné vystoupení.

Měsícem květen nás provázela pohádka : O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

Děti se setkaly s hodnotami : LÁSKA, ÚCTA K RODIČŮM A PRARODIČŮM, PŘÁTELSTVÍ, POROZUMĚNÍ a ÚCTA KE VŠEMU ŽIVÉMU.

Přejít na úvodní stránku.