Mateřská škola

2. Třída- Motýlci

 

 

ZÁŘÍ 2021

 

Tak, a už je zase září,

Slunce ještě pořád září.

Na podzim to nevypadá,

I když občas listí padá…

 

Po prázdninách kluci, holky, spěchali do naší školky. V naší třídě Motýlci se sešlo x chlapců a x děvčat. Dětem se představili noví kamarádi jezevčíci Bady a Mia, kteří nás budou celým rokem provázet. Společně jsme vytvořili pravidla naší třídy, která nám pomohou k pohodovému soužití ve školce i mimo ni. Pravidla budeme důsledně dodržovat! Společně jsme prozkoumali prostory školky, nové hry a pomůcky ve třídě. Prostory zahrady a okolí MŠ. Všichni se zapojili do společných her a aktivit. Děti se seznámily novými písničkami např. „Kamarádi, Já jsem tvoje kamarádka, Budulínek a liška, Vítr klepe na jablíčka a Lísteček“. Spoustu písniček jsme si také zopakovali. Navštívilo nás divadlo Beruška s pohádkou „ Dráček a trpaslík v podzimním lese“. Zdokonalily se v jemné motorice - vystřihovaly, obkreslovaly, lepily, mačkaly, vytrhávaly a modelovaly z plastelíny. Velice poučná a zajímavá byla exkurze do moštárny. Děti viděly celý proces od mytí jablíček – po hotový lahodný mošt. Dostali jsme mošt také ochutnat. Děti si vyzkoušely, jak je někdy složité domluvit se a spolupracovat. Počasí nám přálo a tak jsme si užili nádherné okolí školky i školní zahrady.

V měsíci září se děti setkaly s hodnotami jako jsou- PŘÁTELSTVÍ, POMOC, DŮVĚRA, POZITIVNÍ SEBEPOJETÍ, RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB DRUHÉHO

Měsícem září provedla děti pohádka O VELIKÉ ŘEPĚ

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „PO CELÝ ROK, DO PŘÍRODY KROK“

Snažíme se učit děti formou prožitku tak, aby získávaly nové vědomosti, znalosti a poznatky co nejpřirozenější cestou.

Chceme, aby děti byly schopny s osvojenými vědomostmi i nadále pracovat a využívat je ve svém běžném životě.

Vedeme děti k tomu, aby se nebály nových situací, ale zároveň však, aby si byly vědomy možného nebezpečí a byly schopny včas reagovat.

 

ŘÍJEN 2021

 

Měsíc říjen už je tady,

míchá barvy dohromady.

Přebarvuje stromům listy,

zelenou nechá je místy.

Červená a žlutá s hnědou

v té podzimní módě vedou…

 

Příroda se zahalila do překrásných barev a nastal podzim. Děti přinesly do školky spoustu červených jablíček. Třídily, poznávaly jaké ovoce a zelenina dozrává na našich zahrádkách. Diskutovaly, jak můžeme ovoce a zeleninu zpracovat a využít pro naše zdraví.

Společně jsme navštívili „ moštárnu“. Děti měly možnost vidět, jak probíhá celý proces od jablíčka k lahodnému moštu. Exkurze se dětem velmi líbila a dokonce ochutnaly výborný čerstvý mošt. Jablíček bylo hodně, tak jsme se rozhodli upéct zdravou jablíčkovou buchtu. Bady a Mia dětem samozřejmě pomáhali. Děti si vyzkoušely louskání ořechů, krájení, vážení i míchání. Hodné pani kuchařky nám buchtu upekly.

Mezinárodní den zvířat jsme oslavili s kamarády Badym a Miou. Všichni společně jsme navštívili kamarádku Kessynku, které jsme popřáli a předali dáreček. Den zvířat se nám opravdu vydařil.

Na podzimních vycházkách jsme nasbírali spoustu přírodnin a žaludů.

Děti si utvářely kladný vztah k přírodě, hledaly krásu a zákonitosti, rozvíjely si pocit sounáležitosti s přírodou. Pozorovaly rozmary počasí, diskutovaly, jak můžeme vitamíny podpořit zdraví. Navštívilo nás divadlo Koloběžka s Houbařskou pohádkou.

Děti si rozvíjely orientaci v čase a v časových údajích, společně jsme si rozšiřovali jazykové a řečové dovednosti.

Zhotovili jsme tiskátka z jablíček. Děti si upevnily novou písničku“ Lísteček se neudržel na stromě“, opakovaly písničky „Vítr klepe na jablíčka“. Tancovaly mazurku na píseň „Měla babka“. Měsíc říjen jsme zakončili DRAKIÁDOU na kopci Kamenné.

 

Měsícem říjen nás provázela pohádka „ O KOBLÍŽKOVI“

 

V měsíci říjnu se děti setkaly s hodnotami: KRÁSY PŘÍRODY A SOUNÁLEŽITOST S NÍ,

ÚCTA A OCHRANA PŘÍRODY a POSPOLITOST.

 

 

LISTOPAD 2021

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky,

Veverky si na zimu schovávají šišky.

Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,

Po nich podzim přichází: „ Tak tady mě máte!“

Dobré ráno, dobrý den, hráli jsme si s podzimem. I když se počasí občas zamračilo a nesvítilo sluníčko, chodili jsme objevovat tajemství podzimní zahrady společně s Miou a Badym.

Přenesli jsme se do světa fantazie a pohádek. Zdravý životní styl si děti uvědomovaly v pohádkách O KOBLÍŽKOVI, HRNEČKU VAŘ a O OTESÁNKOVI. Děti také zaujala pohádka o PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Seznámily se s pohádkou klasickou i veršovanou. Při dramatizaci pohádek jsme procvičovali paměť, souvislé vyjadřování, barvy, počty, nonverbální vyjadřování nálady, pohybové dovednosti, čistotu při práci s barvou i lepidle. Děti si rozvíjely orientaci v čase.

Zhotovily perníčky z kartonu, které lepily dle slovní instrukce- nad, pod, vedle, hned za, vlevo, vpravo a počítaly množství. Skládaly černou kočku z perníkové chaloupky. Osvojily si básničku Moje tělo mozek řídí. Velmi si oblíbily pohybovou hru- Z pohádky do pohádky.

Modelovaly perníčky z plastelíny a zdobily čočkou, hráškem a kukuřicí. Uvědomily si, že dobro zvítězí nad zlem.

Na příběhu o svatém Martinovi si děti uvědomily hodnotu mezilidských vztahů. Vyrobily svatomartinskou husu a příběh dramatizovaly. Děti si osvojily písničku „ Martin jede na koni.“ Navštívili jsme místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila příběh o svatém Martinovi. Na zahradě se uskutečnila společná akce rodičů, dětí z MŠ a ZŠ. Děti dramatizovaly příběh O svatém Martinovi a zazpívaly písničku „ Martin jede na koni.“

Koncem listopadu jsme se začali pomalu připravovat na vzácnou návštěvu MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA.

V měsíci Listopadu se děti setkaly s hodnotami- DOBRO, PŘÁTELSTVÍ, POMOC, ÚCTA KE VŠEMU ŽIVÉMU

Měsícem listopad nás provázely pohádky O KOBLÍŽKOVI, HRNEČKU VAŘ, O OTESÁNKOVI a PERNÍKOVÉ CHALOUPCE.

Přejeme všem příjemné prožití předvánočního času.

 

 

PROSINEC 2021

 

Ta překrásná vánoční chvíle přichází,

kdy jeden v druhém jen dobro nachází.

Usedneme pospolu a dech se tají,

zazáří stromeček a koledy hrají.

Zazvoní zvoneček, čas kvapem pádí,

posíláme přáníčko- máme Vás rádi…

 

Měsíc očekávání, pro děti snad nejkrásnější měsíc v roce. Měsíc plný lidskosti, soucitu a sounáležitostí. Rozvíjeli a utužovali jsme sociální vztahy mezi dětmi. Děti si uvědomovaly, že každý má právo na vlastní názor. Domlouvaly se, pracovaly podle pravidel Fair-Play. Učily se neupřednostňovat sám sebe a své potřeby před ostatními. Snažily se, být citlivé k druhým a rozvíjet komunikační dovednosti. Rozvíjely si jemnou a hrubou motoriku, zrakovou percepci, grafomotoriku, soustředění, paměť i fantazii. Hovořili na téma adventu a blížících se vánoc. Děti si upevňovaly pravidla společenských her. Námětové hry byly zaměřené na téma- co dělá maminka o vánocích. Společnými aktivitami jsme si zpříjemňovali celé období Adventu. 6. prosince navštívil děti MIKULÁŠ, ČERT i ANDĚL. Děti dostaly mikulášský balíček a společně vzácné návštěvě zazpívaly písničky: Čerte, čerte, čertíku, Mikuláš, Budliky, budliky a Lucifer a blecha. Čertovi se moc líbila básnička: Čertici se narodilo tuze pěkné mimino. Při výrobě přáníček si procvičovaly obkreslování, stříhání, měření, kreslení, malování, lepení, počet 1-10, opisování písmen a vázání mašličky. Zjistily, že výhodou je spolupracovat. Děti společně připravily slavnostní tabuli. Zpívaly koledy, poslouchaly Betlémský příběh, pouštěly lodičky ze skořápek a rozkrojily jablíčko. Dárečky pod stromečkem rozbalovaly společně s Badym, Miou a čertíkem Fidibusem. Osvojily si věku přiměřené praktické dovednosti. Obohatily si povědomí o skutečném poslání a smyslu tradic, seznámily se s lidovými zvyky a lidovými koledami ve spojení s konkrétní události v rámci biblického příběhu. Pracovaly s knihou i s obrazovým materiálem. Podporovali jsme u dětí aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi. Dramatizovaly příběh Medvědí vánoce. Užívali jsme si také sněhové nadílky a nezapomněli jsme ani na ptáčky u krmítka. Pokud nám počasí nepřálo, chodili jsme cvičit do tělocvičny.

Děti se setkaly s hodnotami: LIDSKOST, SPUNÁLEŽITOST, POSPOLITOST, EMPATIE, LÁSKA, PŘÁTELSTVÍ, POROZUMĚNÍ, POMOC, ODPUŠTĚNÍ. KULTURNÍ DĚDICTVÍ ZEMĚ, OBDAROVÁNÍ, CITLIVOST, SOUCIT

Měsícem PROSINEC nás provázela Pohádka ČERT A KÁČA a příběh MEDVĚDÍ VÁNOCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejít na úvodní stránku.