Mateřská škola

Základní informace

 

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sviadnovská 332

739 43 Staříč


Kontakty:

Telefon MŠ: 558 660 274

Vedoucí MŠ: 777 980 260

                       ms.staric@seznam.cz

Telefonní spojení na jednotlivé třídy: 7:00 - 16:00

1. třída Berušky:  774 430 250

2. třída Motýlci:   773 880 260

3. třída Květinky: 739 304 417

Tyto telefonní kontakty slouží k předávání aktuálních informací např. o dětech, organizačních změnách aj.. Neslouží k odhlašování dětí z docházky do MŠ. K tomuto účelu používejte nadále pevnou linku, záznamník.

Email pro omlouvání předškolních dětí (třída Květinky):  tridakvetinky@seznam.cz 

Email pro omlouvání předškolních dětí (třída Motýlci):  tridamotyli@seznam.cz

Provoz mateřské školy: 6:00 - 16:30

 

Historie a současnost mateřské školy

První zmínka o mateřské škole ve Staříči pochází z roku 1948. Tehdy se MŠ nacházela v jednom křídle budovy Fojství. Současná budova byla postavena svépomocí občanů  v roce 1982 a nachází se v centru malebné obce Staříč. V roce 1998 prošla částečnou rekonstrukcí.

Je to dvoupatrová budova s vlastní velkou a dobře vybavenou zahradou se vzrostlou zelení. Ve 2. patře budovy se nachází nadstandartně vybavená tělocvična, kterou využívají děti MŠ i žáci ZŠ. V odpoledních hodinách slouží k zájmovým pohybovým a tanečním kroužkům (aerobic, cvičení rodičů a dětí, fotbal aj.).Budova MŠ je spojovací chodbou propojená  se ZŠ. 

Od roku 2003 je mateřská škola součástí nově zřízené příspěvkové organizace Základní škola Staříč, okres F- M.

Rok 2007 - bylo vybudováno nové sociální zařízení

       2009 - byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně

       2010 - proběhla výměna starých oken a vstupních dveří v celé budově MŠ

               - byly vyměněny zastaralé domácí telefony za nový digitální systém a byl zaveden internet do tříd

       2011 - výměna hlavních dveří a oprava zahradních sportovních sestav

       2012 - oprava střechy, pořízení zahradních pergol

       2013 - nové zahradní prvky (kolotoč, košíková, lanová rampa)

       2014 - zahradní herní sestava Univerzal

        2015 - rozšíření tělocvičného vybavení o multifunkční prolézačku, padáky, žebříkovou gym. kozu; čističky vzduchu do tříd

                 - uskutečnila se celková rekonstrukce elektroinstalace v MŠ

Od září 2016 probíhá provoz v mateřské škole ve třech třídách - Berušky, Motýlci a Květinky.

 

 


Filosofie naší školy

Filosofií naší MŠ je rozvíjet zdravě sebevědomé a samostatné děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich zájmů, možností a potřeb.

Motto:

"Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti udělat šťastnými."

                                                                                                                     Zdeněk Matějček

Vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Realizujeme je formou individuálních a skupinových činností, které probíhají na základě aktivní účasti dítěte,  založené na smyslovém vnímání, prožitku a zkušeností s prvky hry a tvořivosti.

 

Ve školním roce  2019/ 2020 o Vaše děti pečují:

1.třída Berušky

Iveta Novotná

Bc. Miroslava Šimečková

Šárka Panáčková - asistent pedagoga

2.třída Motýlci     

Bc. Zuzana Milotová

Bc. Iva Trybulovská

Světlana Szusciková – školní asistent

3.třída Květinky 

ved. pracovník MŠ Věra Rylková

Ivana Kocichová

Renáta Mikešová

Úklid           

Eva Komová

Lucie Rymlová

Ved.stravování  

Mgr. Libuše Pavlová

Kuchařky          

Alena Mokrošová

Jana Cenigová

Lenka Maliková

 

Co děti do MŠ potřebují:

- papuče = pevná obuv, nejsou vhodné nazouvací cukle (z bezpečnostních důvodů), zvláště NE kroksky - množí se úrazy

- pohodlné převlečení pro činnosti v MŠ ( legíny, tepláky, zástěrky atd. dle vašich dětí)

- náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky, trička atd. ( u Berušek pověste v šatně v látkovém pytlíku)

- vhodné oblečení, popř. i obuv pro pobyt na zahradě a vycházky do okolí, NUTNÉ

- cvičební úbor v látkovém pytlíku - pouze ve třídě Motýlků a Květinek

- pyžamo s našitými poutky

VŠE VIDITELNĚ PODEPIŠTE !!!

 

Prosíme, nedávejte dětem do MŠ hračky ani jiné předměty (korálky, prstýnky, zbraně, malovátka atd.). Neručíme za jejich poškození, popř. ztrátu.

Viz Školní řád str. 7, platný od 1.září 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dítě při nástupu do MŠ zvládá tyto úkony:

1. spolupracuje při oblékání, svlékání a skládání oblečení

2. umí nazouvat a vyzouvat obuv

3. umí poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí a věci tam samostatně nebo s pomocí uloží

4. pozná si své oblečení a obuv

5. samostatně jí a pije

            - pije z hrníčku nebo skleničky

            - používá lžíci

            - vezme do ruky pečivo a ukusuje z něj

            - nerozmazává jídlo po sobě ani po okolí

            - při stolování sedí a neodbíhá

6. umyje si ruce a utře se do svého ručniku

7. používá toaletu (pleny nejsou přípustné)

8. nepoužívá pleny

9. používá kapesník, vysmrká se 

10. bezpečně chodí po schodech

11. ujde kratší vzdálenost (cca 1 km)

12. uklidí po sobě hračky, své věci

13. zvládá komunikační dovednosti odpovídající věku (řeč) - umí si říci, co chce nebo potřebuje

14. zná základní pravidla slušného chování a dodržuje je ( pozdravit, poděkovat, poprosit)

15. reaguje na běžné pokyny učitelky (dospělých)

            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------