Mateřská škola

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

příspěvková organizace

Sviadnovská 332, 739 43 Staříč


Tel.: 558 660 274, 739 304 417

Email:  vera.rylkova@zsstaric.cz (vedoucí zaměstnanec MŠ)

upozornění: mailové adresy na všechny zaměstnance jsou ve složení: jmeno.prijmeni@zsstaric.cz (např. Ivana.Kocichova@zsstaric.cz)


O VAŠE DĚTI PEČUJÍ:

1.třída –  Iveta Novotná, Bc. Miroslava Šimečková

              – Světlana Szusciková – školní asistent

2.třída – ved. pracovník MŠ Věra Rylková, Bc. Zuzana Milotová

3.třída – Bc. Iva Trybulovská, Ivana Kocichová

školnice – Iveta Kopcová

THP – Darina Janošková

ved.stravování – Mgr. Libuše Pavlová

kuchařky – Alena Mokrošová, Jana Cenigová, Lenka Maliková


Spolek rodičů

V naší mateřské škole pracuje Spolek rodičů, který organizuje a pomáhá s organizací akcí společných pro rodiče a děti. 

Členové spolku: p. Kateřina Kublová

                             p.  Michaela  Staníková

                             p. Eva Janečková

                             p. Vendula Mičanová

                             p. Gabriela Jelínková

                             p. Kateřina Pokludová

                             p. Lenka Tobolová

 

Filosofie

Filosofií naší MŠ je rozvíjet zdravě sebevědomé a samostatné děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich zájmů, možností a potřeb.

Vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Realizujeme je formou individuálních a skupinových činností, které probíhají na základě aktivní účasti dítěte,  založené na smyslovém vnímání, prožitku a zkušeností s prvky hry a tvořivosti.