Mateřská škola

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

příspěvková organizace

Sviadnovská 332, 739 43 Staříč


Tel.: 558 660 274, 739 304 417

Email:  vera.rylkova@zsstaric.cz (vedoucí zaměstnanec MŠ)

Omlouvání předškolních dětí (třída Květinky): na email tridakvetinky@seznam.cz 


Co děti do MŠ potřebují:

- přezůvky=pevná obuv, nejsou vhodné nazouvací cukle (z bezpečnostních důvodů), zvláště NE kroksky - množí se úrazy

- pohodlné převlečení pro činnosti v MŠ ( legíny, tepláky, zástěrky atd. dle vašich dětí)

- náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky, trička atd., ( ve třídě Berušek uložte v šatně do látkového pytlíku)

- vhodné oblečení, popř. i obuv pro pobyt na zahradě a vycházky do okolí

- cvičební úbor v látkovém pytlíku - pouze ve třídě Motýlků a Květinek

- pyžamo s našitými poutky

VŠE VIDITELNĚ PODEPIŠTE !!!

 Prosíme, nedávejte dětem do MŠ hračky ani jiné předměty (korálky, prstýnky, zbraně, malovátka atd.). Neručíme za jejich poškození, popř. ztrátu.

Viz Školní řád str. 7, platný od 1.září 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dítě při nástupu do MŠ zvládá tyto úkony:

1. spolupracuje při oblékání, svlékání a skládání oblečení

2. umí nazouvat a vyzouvat obuv

3. umí poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí a věci tam samostatně nebo s pomocí uloží

4. pozná si své oblečení a obuv

5. samostatně jí a pije

            - pije z hrníčku nebo skleničky

            - používá lžíci

            - vezme do ruky pečivo a ukusuje z něj

            - nerozmazává jídlo po sobě ani po okolí

            - při stolování sedí a neodbíhá

6. umyje si ruce a utře se do svého ručniku

7. používá toaletu (pleny nejsou přípustné)

8. nepoužívá pleny

9. používá kapesník, vysmrká se 

10. bezpečně chodí po schodech

11. ujde kratší vzdálenost (cca 1 km)

12. uklidí po sobě hračky, své věci

13. zvládá komunikační dovednosti odpovídající věku (řeč) - umí si říci, co chce nebo potřebuje

14. zná základní pravidla slušného chování a dodržuje je ( pozdravit, poděkovat, poprosit)

15. reaguje na běžné pokyny učitelky (dospělých)

            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O VAŠE DĚTI PEČUJÍ:

1.třída –  Iveta Novotná, Bc. Miroslava Šimečková

              – Světlana Szusciková – školní asistent

2.třída – ved. pracovník MŠ Věra Rylková, Bc. Zuzana Milotová

3.třída – Bc. Iva Trybulovská, Ivana Kocichová

školnice – Iveta Kopcová

THP – Darina Janošková

ved.stravování – Mgr. Libuše Pavlová

kuchařky – Alena Mokrošová, Jana Cenigová, Lenka Maliková


Spolek rodičů

V naší mateřské škole pracuje Spolek rodičů, který organizuje a pomáhá s organizací akcí společných pro rodiče a děti. 

Členové spolku: p. Kateřina Kublová

                             p.  Michaela  Staníková

                             p. Eva Janečková

                             p. Vendula Mičanová

                             p. Gabriela Jelínková

                             p. Kateřina Pokludová

                             p. Lenka Tobolová

 

Filosofie

Filosofií naší MŠ je rozvíjet zdravě sebevědomé a samostatné děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich zájmů, možností a potřeb.

Vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Realizujeme je formou individuálních a skupinových činností, které probíhají na základě aktivní účasti dítěte,  založené na smyslovém vnímání, prožitku a zkušeností s prvky hry a tvořivosti.