Mateřská škola

Spolek rodičů

Spolupráce s rodiči

V naší mateřské škole pracuje Spolek rodičů, který organizuje a pomáhá s organizací akcí  pro rodiče a děti. 

Ve šk. roce 2023/ 2024 pracuje Spolek v tomto složení.

Členové spolku: 

                             p. Bučková Monika 

                            p. Kondělka 

                             p. Krajčová Kristýna

                             p. Landová Ivana

                             p. Žurovcová Ludmila

 

První schůzka Spolku v novém šk. roce se uskuteční 20. 9. 2023.

Děkujeme za spolupráci.                   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

Děkujeme maminkám ze spolku při MŠ Staříč: p. V.Mičanové,

p.Mudr. K.Kublové, p. V.Žídkové, p. G.Jelínkové a p. M.Novákové za

skvělou přípravu a organizaci LAMPIONÁDY.

Zároveň děkujeme manželům Mičanovým za sponzorský dar: ohňostroj.

                                                                                           Věra Rylková, MŠ Staříč