Mateřská škola

Kroužky 2023/2024

Aerobik/Parkur – MUDr. Kateřina Kublová

 • úterý 15:30 – 16:15 hod., od 03.10.2023

1. lekce pro všechny proběhne 03.10.2023 a bude od 15:30 – 16:30 hod.

 

 Povídálek - Dana Pieszková

       •  úterý 14:00 – 14:45 hod.,   

Kroužek je zaměřen na rozvoj slovní zásoby dětí, komunikativnost, jazykový cit, dechová cvičení a procvičování gymnastiky mluvidel. Hravou formou podněcuje děti k samostatnému slovnímu projevu. 

 

Angličtina pro předškoláky – Mgr. Veronika Lusková

 • pondělí 14:15 - 15:00 hod., od 02.10.2023

Hravou formou se děti seznamují s prvními anglickými slovy a větami.

 

Předškoláček – Mgr. Daniela Rotterová

 • úterý 12:05 – 12:50 hod., od 03.10.2023

V kroužku se rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí vstupu do základní školy.

 

Tuláček - nepravidelně

 • sobota 14.10.2023, od 09:00 hod.

Neformální setkávání formou turistického kroužku Tuláček. Setkání budou probíhat cca 1x měsíčně v sobotu. Místo (cíl) a čas bude vždy upřesněn. Děti z MŠ musí jít s doprovodem rodičů. Žáci ZŠ mohou jít i bez doprovodu, ale se souhlasem rodičů, který doručí den předem do školy. Aktuální informace, včetně kontaktu na organizátora, bude vždy upřesněn na webových stránkách školy a FB. Není třeba se přihlašovat na celý školní rok. ​​​​​​​

 

 

 

Ve šk. roce 2022/ 2023 nabízíme dětem tyto kroužky:

 

Anglický kroužek

Pondělí 14:15- 15:00 hod

 • cena kurzu 3 000 Kč / školní rok
 • 1 x týdně 45 min.
 • bližší informace v MŠ nebo na tel. č. 
 • pod vedením lektorky Zuzany Kolářové

 

Aerobik/parkur pro děti

Úterý 15:30- 16:15 hod

 • začínáme 4. 10. 2022- 1. lekce
 • s sebou: pevnou obuv do tělocvičny, pohodlné oblečení, malé pitíčko a dobrou náladu
 • čeká vás aerobik, parkur, tanečky, gymnastika, soutěže, sport. hry a nová sestava
 • těší se na Vás Katka s dětmi- tel.č. 724 735 351

         

Mluvka Dája

- rozvoj komunikativních schopností, sluchového, zrakového a prostorového vnímání a všeobecných znalostí

Středa  15:00- 15:45 hod

 • cena 1 800 Kč / 10 lekcí
 • 1 x týdně 45 min.
 • bližší informace v MŠ nebo na tel. č. 603 106 315
 • pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Kapsové