Mateřská škola

4. Třída - Sluníčka

ZÁŘÍ

Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Každý začátek nového školního roku bývá těžký nejen pro nově příchozí děti, ale i pro děti, které již mateřskou školu navštěvovaly. V tomto období si děti postupně zvykají na odloučení od rodičů, nové prostředí, kamarády i nové paní učitelky.

Společně jsme vytvářeli Pravidla soužití ve třídě, dnes jsou již přirozenou samozřejmostí v naší třídě, jedná se o pravidla bezpečnosti, pravidla slušného chování – zdravení, používání slov "DĚKUJI", "PROSÍM". Děti se učí komunikovat s druhými dětmi i dospělými bez ostychu, a hlavně vhodným způsobem. Důležitá je také tolerance, zdravé sebevědomí, spolupráce, řešení sporů dohodou, chápání vlastních emočních prožitků.

Spolu s dětmi jsme si vytvořili Pravidla soužití ve třídě, které se učíme respektovat a používat tak, až budou pro děti samozřejmostí:

  • Zdravíme se navzájem – děti, rodiče, všechny zaměstnance
  • Po školce neběháme
  • Hračky uklízíme na své místo, navzájem si je půjčujeme
  • Věci ukládáme na svou značku
  • Voda v koupelně slouží k umývání, neplýtváme jí, jsme poučeni o bezpečném chování v umývárně
  • Při konfliktu se domlouváme, úmyslně si vzájemně neubližujeme

V průběhu řízených činností, během kterých seznamujeme děti s různými tématy, se učíme nové písně (My jsme děti, Kruh, Maluje sluníčko, Hřej sluníčko, Cibulenka…), básničky a říkanky (Ruce, Celý den, Září, Brambora, Broučkova rozcvička…). Veškeré tyto aktivity probíhají formou demonstrační – pozorováním, praktickou, frontální (hromadnou), skupinovou a formou individuální.

U nejmenších dětí vycházíme z písniček, básniček a nejznámějších pohádek. Při činnostech využíváme prožitky dětí, hry, které vedou děti k samostatnosti, ohleduplnosti, schopnosti se projevovat individuálně i ve skupině. Děti učíme poznávat svět kolem sebe, seznamujeme s prostředím, ve kterém žijí a co je pro ně v životě důležité.

V září jsme se byli podívat v moštárně, jak se zpracovávají jablíčka a jak probíhá výroba moštu.

ŘÍJEN

 

Říjen patří do podzimu,

říjen poznáš lehce.

Stromy, keře barvy mění,

i když se jim nechce.

Říjen patří do podzimu,

Říjen poznáš snadno,

občas foukne, občas prší

a je více chladno.

Přichází podzim, který nás obdarovává svými plody.  Zaměřili jsme se na charakteristiku podzimu – co je typické pro podzim, co děti nejraději dělají na podzim. Prostřednictvím vlastního prožitku a smyslového vnímání získávaly děti poznatky o podzimu. Děti se učily hmatem, zrakem poznávat plody podzimu. Tvořily obrázky z kaštanů, skládaly obrys kamaráda. Děti poznávaly, jaké ovoce a zelenina dozrává na našich zahrádkách a jak ji můžeme zpracovat a využít pro naše zdraví. Podzim je časem odlétání ptáků do teplých krajin i pouštění draků. V dětech se snažíme probouzet kladný vztah k přírodě, hledáme přírodní krásy a zákonitosti, rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou. Pozorovali jsme rozmary počasí, povídali jsme si o prevenci onemocnění a jak je důležité zdraví. Na procházkách jsme pozorovali, jak se mění barvy listů na stromech, sbírali jsme listy, kaštany, žaludy i šípky. Děti se seznámily s básničkami a písničkami o podzimu – Brambor, Ježek, Maluje sluníčko …

V měsíci říjnu se uskutečnila Drakiáda na kopci Kamenná a keramická dílna pro rodiče a děti.

Listopad

Listopad se mlhou šatí.                      Vítr přišel s listopadem,
Nejdřív listy buků zlatí,                     všechno listí padá na zem.
potom v celém okolí                          Milé děti, těšte se,
všechny stromy oholí.                        on nám zimu přinese.

Máme za sebou další měsíc ve školce. V měsíci listopadu jsme měli činnosti s tématikou zdraví. Diskutovali jsme, jak můžeme předcházet nemocem, co děláme pro své zdraví, kdo nám pomůže, když jsme nemocní. Prohlíželi jsme si knihy o lidském těle, četli z encyklopedií, skládali puzzle. Seznámily se s písní s pohybem Ten, kdo žije zdravě.

Děti si vyzkoušely práci lékaře, kdy ošetřovaly své kamarády. Předváděly scénky, jak probíhá návštěva u lékaře.

Konec listopadu jsme pomalu směřovali přípravám na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Děti vyráběly čerty z kartonů, dělaly zápichy, vyráběly řetězy a pomáhaly s výzdobou třídy. Tančili jsme taneček Tancovali dva čertíci, zpívali jsme píseň Mikuláš, Mik, Miku, Mikuláš, báseň s pohybem Andělské čarování, Leze z díry, leze čert a další. Vyrobili jsme si adventní věnec a začali se pomaloučku připravovat na nadcházející Advent.

Všem přejeme poklidné prožití předvánočního času.

 

Prosinec

Začátek tohoto měsíce nás provázela návštěva Mikuláše, čerta a anděla kdy jsme jim společně zazpívali píseň Mik, Miku, Mikuláš. Všechny děti pak dostaly od Mikuláše balíček plných sladkostí.

Poté jsme se snažili navodit s dětmi vánoční atmosféru. Poslouchali a zpívali jsme si koledy, společně jsme si povídali o vánočních zvycích. Vyrobili jsme si adventní věnec, ozdobili vánoční stromeček a také vyzdobili třídu. Abychom více nasáli vůni vánoc, upekli jsme si ve třídě perníčky. V rámci vánoční nadílky jsme s dětmi rozkrojili jablíčko, pouštěli lodičky, poslouchali koledy a na závěr si děti rozbalily dárečky, které nám přinesl Ježíšek.

Ježíškovi jsme moc poděkovali za krásné dárečky a všem popřáli krásné prožití vánočních svátků.

 

Leden

S dětmi jsme se po Novém roce přivítali, povídali jsme si o tradici Tří králů. Navštívili jsme místní kostel, kde děti mohly vidět krásný betlém. Následoval týden plných zimních sportů. Ve třídě si děti vyzkoušely bruslit a lyžovat, vyráběly lyžaře, s kterým pak sjížděli vyrobenou sjezdovku.

 

Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
 
Máme všechno namíru,
z krepového papíru.
Abraka dabraka kouzelnice,
karkulka, šašek, tanečnice.
 
Všichni vás zvem hej, hej, hej,
na maškarní rej!

 

Měsíc leden jsme zakončili tématem Masopust a Karneval. Společně jsme si vyzdobili třídu, děti si vyrobily párty čepičky a masky na obličej. Skládaly barevného klauna z vršků od pet láhve, naučily se básničku „Brzy bude velký bál“ a společně jsme si zazpívali písničku „Já jsem muzikant“. Celý týden jsme zakončili karnevalem ve třídě. Děti přišly převlečené v maskách, společně jsme tancovali a na závěr každý dostal medaili s diplomem na památku.

 

Únor

Tento měsíc, jsme se podívali s našim třídním maskotem Punťou, do říše pohádek. Připomněli jsme si pohádky a to tyto: Hrnečku vař! O Koblížkovi, Boudo, budko, O veliké řepě, Červená karkulka, O třech medvědech, O perníkové chaloupce, které jsme si také zdramatizovali. Děti skládaly obrázky dle dějové posloupnosti. Vyzkoušeli jsme si udělat pokus s kouzelným hrnečkem, abychom viděli, jak přetékala kaše v pohádce Hrnečku vař!

V druhé polovině měsíce jsme se seznámili s povoláním, zahráli jsme si na cukráře, pekaře, prodavače, kadeřnici, švadlenku, zahradníka, popeláře i hasiče. Seznámili jsme se s písní "Pekař", kterou jsme doprovodili pohybem. Děti pekly dort, zdobily ho podle vlastní fantazie. Společně jsme si ušili šaty a boty s doprovodem říkanky "Šili ševci". Na závěr jsme se vžili do kůže hasičů, děti si vyzkoušely spojit hadici s proudnicí a následně uhasit oheň.

Na konci února nás přijel navštívit ilustrátor Adolf Dudek, s kterým jsme si zahráli na malíře.

 

Březen

JARO

Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je ve vzduchu,

Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je tu.

Pranostika:

Březen, za kamna vlezem,

duben, ještě tam budem,

květen nebo máj, vyženeme koz v háj.

SNĚŽENKA

Táta včera na venku,

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč.

JARO

Vozilo se na jaře,

tralalalala,

slunce v zlatém kočáře,

tralalalala.

Kampak jedeš sluníčko,

tralalalala,

za tři hory Ančičko,

tralalalala.

Vezu s sebou zlatý klíč,

tralalalala,

jmenuje se petrklíč,

tralalalala.

Únor utekl jako voda a máme tady březen. Tento měsíc jsme zaměřili na pozorování změn v přírodě a probouzející se jaro. Udělali jsme si dlouhou procházku po naší obci s prohlížením si kvetoucích zahrádek, poznáváním jarních květin. Naše poznatky jsme uplatnili v pokusech se sněženkami. Denně si pobyt v MŠ zpříjemníme písničkami, říkankami, pobytem na zahradě a dalšími připravenými činnostmi a aktivitami.

 

Duben

Hody hody doprovody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

V dubnu jsme oslavili svátek Velikonoc. Povídali jsme si o tradicích a zvycích, které jsou spojeny s Velikonocemi. S dětmi jsme vyseli osení a malovaly vyfouknutá vajíčka, děti si je ozdobily podle své vlastní fantazie.

Z keramické hlíny děti vykrajovaly ovečky, kuřátka a vajíčka jako velikonoční dáreček. Zdobili jsme vajíčka z papíru a děti si vyzkoušely techniku vymývání (klovatina a suchý pastel).

Druhou část měsíce jsme se věnovali domácím zvířátkům. Děti poznávaly domácí zvířátka a určovaly jejich mláďátka. Zazpívali jsme si písničky – Pásla ovečky, Kočka leze dírou, Skákal pes.

Děti se také zúčastnily a poslechly si přednášku myslivce. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, ze života v lese i s ukázkou parůžků některých lesních zvířat.

 

Květen

První týden byl věnován Svátku maminek. Děti vyráběly srdíčka z kávových zrnek a dárečky pro maminky. Připravily si krátký program písní a básniček, aby svoje maminky potěšily.

Velkou pozornost jsme věnovali povídání si o rodině, rodinných vazbách, jednotlivých členech rodiny atd. Děti vyprávěly o své rodině, kam společně chodí nebo jezdí na výlety, jaké má jejich rodina členy, jak se jmenují atd.

Dalším tématem byl život u rybníka – je to téma velmi oblíbené a přitažlivé. Věnovali jsme se mu čtrnáct dnů. Obsahem bylo seznámení dětí se zvířaty, žijícími v rybníce nebo jeho okolí. Téma přímo vybízí k vycházkám a přímému pozorování Kublova rybníka. Našimi „úlovky“ se stalo pozorování ryb, kačen a žab. Žabí koncerty byly někdy slyšet až na zahradu mateřské školy. Děti se seznámily s jednotlivými vývojovými stádii žáby. V rámci pohybových her se naučily hru Na hastrmana a Na rybáře. Slovní zásoba se rozvíjela při říkánkách Žába leze do bezu, Žába skáče po blátě a písničkách Rybička maličká, Žába chlubilka.

 

Červen

Dneska slaví děti svátek,

je tu křik a trochu zmatek.

 

Všichni se dnes veselí,

nikdo není v posteli.

 

Dovádí se, tancuje,

hudba k tomu zahraje.

 

1. června slavily děti svátek, Punťa si pro děti připravil cestu za pokladem. Společně s kamarády plnily po cestě úkoly, aby se dostaly k pokladu. Na konci týdne přišli děti s rodiči na zábavné odpoledne s Pepinem Prckem, které se konalo na zahradě MŠ.

V tomto měsíci jsme probírali téma „doprava“ – povídali jsme si, jaké máme dopravní prostředky, dopravní značky a jak se správně chováme na silnici.

Na konci měsíce jsme jeli na výlet do ZOO. Děti viděly zvířátka, o kterých jsme si ve školce povídali. Všichni jsme si výlet moc užili a děti z něho byly nadšené.

Posledním tématem tohoto měsíce bylo „Těšíme se na prázdniny“ – s dětmi jsme si na toto téma povídali a řekli jsme si, jak se správně o prázdninách chováme.

Všem přejeme krásné a slunečné léto a těšíme se na vás v následujícím školním roce

Paní učitelky ze Sluníček ☼