Mateřská škola

4. Třída - Sluníčka

ZÁŘÍ

Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Každý začátek nového školního roku bývá těžký nejen pro nově příchozí děti, ale i pro děti, které již mateřskou školu navštěvovaly. V tomto období si děti postupně zvykají na odloučení od rodičů, nové prostředí, kamarády i nové paní učitelky.

Společně jsme vytvářeli Pravidla soužití ve třídě, dnes jsou již přirozenou samozřejmostí v naší třídě, jedná se o pravidla bezpečnosti, pravidla slušného chování – zdravení, používání slov "DĚKUJI", "PROSÍM". Děti se učí komunikovat s druhými dětmi i dospělými bez ostychu, a hlavně vhodným způsobem. Důležitá je také tolerance, zdravé sebevědomí, spolupráce, řešení sporů dohodou, chápání vlastních emočních prožitků.

Spolu s dětmi jsme si vytvořili Pravidla soužití ve třídě, které se učíme respektovat a používat tak, až budou pro děti samozřejmostí:

  • Zdravíme se navzájem – děti, rodiče, všechny zaměstnance
  • Po školce neběháme
  • Hračky uklízíme na své místo, navzájem si je půjčujeme
  • Věci ukládáme na svou značku
  • Voda v koupelně slouží k umývání, neplýtváme jí, jsme poučeni o bezpečném chování v umývárně
  • Při konfliktu se domlouváme, úmyslně si vzájemně neubližujeme

V průběhu řízených činností, během kterých seznamujeme děti s různými tématy, se učíme nové písně (My jsme děti, Kruh, Maluje sluníčko, Hřej sluníčko, Cibulenka…), básničky a říkanky (Ruce, Celý den, Září, Brambora, Broučkova rozcvička…). Veškeré tyto aktivity probíhají formou demonstrační – pozorováním, praktickou, frontální (hromadnou), skupinovou a formou individuální.

U nejmenších dětí vycházíme z písniček, básniček a nejznámějších pohádek. Při činnostech využíváme prožitky dětí, hry, které vedou děti k samostatnosti, ohleduplnosti, schopnosti se projevovat individuálně i ve skupině. Děti učíme poznávat svět kolem sebe, seznamujeme s prostředím, ve kterém žijí a co je pro ně v životě důležité.

V září jsme se byli podívat v moštárně, jak se zpracovávají jablíčka a jak probíhá výroba moštu.

ŘÍJEN

 

Říjen patří do podzimu,

říjen poznáš lehce.

Stromy, keře barvy mění,

i když se jim nechce.

Říjen patří do podzimu,

Říjen poznáš snadno,

občas foukne, občas prší

a je více chladno.

Přichází podzim, který nás obdarovává svými plody.  Zaměřili jsme se na charakteristiku podzimu – co je typické pro podzim, co děti nejraději dělají na podzim. Prostřednictvím vlastního prožitku a smyslového vnímání získávaly děti poznatky o podzimu. Děti se učily hmatem, zrakem poznávat plody podzimu. Tvořily obrázky z kaštanů, skládaly obrys kamaráda. Děti poznávaly, jaké ovoce a zelenina dozrává na našich zahrádkách a jak ji můžeme zpracovat a využít pro naše zdraví. Podzim je časem odlétání ptáků do teplých krajin i pouštění draků. V dětech se snažíme probouzet kladný vztah k přírodě, hledáme přírodní krásy a zákonitosti, rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou. Pozorovali jsme rozmary počasí, povídali jsme si o prevenci onemocnění a jak je důležité zdraví. Na procházkách jsme pozorovali, jak se mění barvy listů na stromech, sbírali jsme listy, kaštany, žaludy i šípky. Děti se seznámily s básničkami a písničkami o podzimu – Brambor, Ježek, Maluje sluníčko …

V měsíci říjnu se uskutečnila Drakiáda na kopci Kamenná a keramická dílna pro rodiče a děti.

Listopad

Listopad se mlhou šatí.                      Vítr přišel s listopadem,
Nejdřív listy buků zlatí,                     všechno listí padá na zem.
potom v celém okolí                          Milé děti, těšte se,
všechny stromy oholí.                        on nám zimu přinese.

Máme za sebou další měsíc ve školce. V měsíci listopadu jsme měli činnosti s tématikou zdraví. Diskutovali jsme, jak můžeme předcházet nemocem, co děláme pro své zdraví, kdo nám pomůže, když jsme nemocní. Prohlíželi jsme si knihy o lidském těle, četli z encyklopedií, skládali puzzle. Seznámily se s písní s pohybem Ten, kdo žije zdravě.

Děti si vyzkoušely práci lékaře, kdy ošetřovaly své kamarády. Předváděly scénky, jak probíhá návštěva u lékaře.

Konec listopadu jsme pomalu směřovali přípravám na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Děti vyráběly čerty z kartonů, dělaly zápichy, vyráběly řetězy a pomáhaly s výzdobou třídy. Tančili jsme taneček Tancovali dva čertíci, zpívali jsme píseň Mikuláš, Mik, Miku, Mikuláš, báseň s pohybem Andělské čarování, Leze z díry, leze čert a další. Vyrobili jsme si adventní věnec a začali se pomaloučku připravovat na nadcházející Advent.

Všem přejeme poklidné prožití předvánočního času.

 

Prosinec

Začátek tohoto měsíce nás provázela návštěva Mikuláše, čerta a anděla kdy jsme jim společně zazpívali píseň Mik, Miku, Mikuláš. Všechny děti pak dostaly od Mikuláše balíček plných sladkostí.

Poté jsme se snažili navodit s dětmi vánoční atmosféru. Poslouchali a zpívali jsme si koledy, společně jsme si povídali o vánočních zvycích. Vyrobili jsme si adventní věnec, ozdobili vánoční stromeček a také vyzdobili třídu. Abychom více nasáli vůni vánoc, upekli jsme si ve třídě perníčky. V rámci vánoční nadílky jsme s dětmi rozkrojili jablíčko, pouštěli lodičky, poslouchali koledy a na závěr si děti rozbalily dárečky, které nám přinesl Ježíšek.

Ježíškovi jsme moc poděkovali za krásné dárečky a všem popřáli krásné prožití vánočních svátků.