Mateřská škola

1. Třída- Berušky

 

Září

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Ruce máme na tleskání a nožičky na běhání,

dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

Tuto básničku a mnoho dalších ( Ruce, Prsty, Zatleskáme, zamotáme, Kos, Medvěd, …) se děti naučily v měsíci září v naší školičce. V prvním tematickém celku „Školka na mě volá“ jsme se zaměřily na seznamování s novými kamarády, rozvíjení kamarádských vztahů, pocitu sounáležitosti se skupinou dětí, tvoření pravidel, jejich dodržování, seznamování s prostředím mateřské školy a jejím nejbližším okolím. Děti postupně navštívily všechny třídy kamarádů, prohlédly si jejich hračky, výzdobu a seznámily se i s p. učitelkami. Posledním místem byla tělocvična. V ní si každé pondělí dáváme pořádně do těla- běháme, lezeme, skáčeme, napodobujeme zvířátka, cvičíme v překážkové dráze, v družstvech a k tomu všemu využíváme jejího nadstandardního vybavení.

Druhá polovina měsíce patřila jablíčku a ovoci s názvem „Jablíčko se kutálelo, vůbec nic ho nebolelo.“ Děti poznávaly různé druhy ovoce- zapojily všechny smysly, určovaly barvy, tvary, chutě, vůně. Vše se snažily slovně popsat. Řadily obrázky ovoce podle velikosti, „zavařovaly“kompot- rozvíjely jemnou motoriku při práci s pinzetami a PE víčky. Rytmizovaly názvy, počítaly slabiky. Tiskaly jablíčka, bramborová tiskátka, malovaly jablíčka s červíkem Pepíkem. Při počítání porovnávaly a určovaly více, méně. Dramatizovaly pohádku O jablíčku a dokonce si upekly výtečný jablíčkový štrúdl. Zvládly také rytmizovat písničky a říkadla: Měla babka, Koulelo se, koulelo, Běžel tudy zajíček, Byla jedna babka, Foukej, foukej, Vezmi žlutou tužku, Jablíčko se kutálelo.

Samozřejmě jsme využili krásného podzimního počasí a chodili na procházky: na Kamenné jsme sbírali šípky, žaludy, listy, u rybníka pozorovali domácí zvířata, navštívili Arboretum U Holubů, na hřišti u OÚ si protáhli svaly před obědem.

Začal měsíc říjen a my jsme vyměnili ovoce za zeleninu. Ale o tom až příště. Mějte se krásně!

 

Říjen

Jak již víte, ovoce jsme společně s dětmi vyměnili za zeleninu, protože:

ZELENINA V TĚLĚ, TO JE ZDRAVÍ CELÉ.

V tomto bloku si děti nejdříve opakovaly názvy zeleniny podle obrázků, vytleskávaly slabiky názvů zeleniny.

Hrubou motoriku procvičily děti v různých překážkových drahách v tělocvičně, na procházkách, pobytu na zahradě MŠ.

Stříháním, tiskáním bramborovými razítky, modelováním obrysů zeleniny podle předlohy, vybarvováním omalovánek s tématem zeleniny, lepením mrkve děti procvičily a rozvinuly motoriku jemnou.

Velmi oblíbenou činností je pro děti dramatizace pohádky. V tomto bloku se přímo nabízela pohádka O velké řepě. Děti nejprve stříhaly obrázky postaviček, sestavovaly je ve správné posloupnosti, hrály pohádku s maňásky a nakonec samy v kostýmech.

Společně jsme také opakovali prostorové pojmy pod, nad, vedle, za, před. Následně pak děti vybarvovaly pracovní listy s jablíčky.

Předěl mezi integrovanými bloky nám vyplnila Houbařská pohádka divadla Koloběžka.

V druhém bloku děti poznávaly ptáčky v našem blízkém okolí. Vrabčáci Frantík, Eda, a neposedný Honzík nás společně podle říkanky učili, kde máme pravou a levou ruku.

Pro ně a ostatní ptáčky pak děti z kostek stavěly ve dvojicích, trojicích, hnízda, zopakovaly si říkanku z loňského roku Típ, típ, típ a přidaly nové pohyb rukou.

Také se seznámily s hlasy některých ptáčků prostřednictvím poslechu výukového programu.

Spoustou krásných obrázků s tématem ptáčků jsme měli vyzdobenou šatnu i třídu – vrána z papírové roličky, ptáčci v krmítku, obrys ptáčka z kukuřice.

Děti se také naučily taneček k písničce vrabec a sýkorka. Na zahradě pak společně zavěsily krmítko pro všechny ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin.

 

Listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

Podzim a vše co k němu patří, bylo tématem první poloviny měsíce. Děti rozvíjely svou fantazii a tvořivost při práci s přírodninami: otiskovaly nabarvené listy, vystřihovaly z nich tvary listů a tvořily podzimní stromy, vyzkoušely si techniku zapouštění barev do klovatiny, práci se suchými pastely, tupování barvami, z plastelíny vykrajovaly tvary listů, sestavovaly obrázky z nasbíraných přírodnin (žaludů, kaštanů, šípků, kukuřice). Procvičovaly rozlišování GT- list sestavený z nastříhaných GT, barvy- třídily listy podle barev, tvarů, početní řadu- počítaly je, určovaly počtem i odhadem více, méně, stejně. Hrály si na zvířátka z lesa, jak se připravují na zimu. Příznivého podzimního počasí jsme využili k vycházkám do okolí MŠ- děti pozorovaly přírodní prostředí, její krásy, změny způsobené ročním obdobím.

Vše jsme doplnili písničkami a říkadly k tématu: p. Listopad, Běží liška, Medvěd, Jaro, léto, podzim, zima, říkadlo Dvě veverky, PH Stromeček, hříbeček, Na houbičky, Chodí medvěd po lese, Na sovy.

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, Kdo tu řinčí řetězem, a proč s tebou přišel sem.

Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty. Rohatý, rohatý, černý, střapatý.

Druhou polovinu měsíce jsme věnovali trojici: čert, anděl a Mikuláš. Špetkovitý úchop a jemnou motoriku si děti procvičovaly při výrobě čertích řetězů, vybarvování omalovánek k tématu. Slovní projev, správnou výslovnost, samostatné vyjadřování a gymnastiku mluvidel při opakování a nácviku nových písniček a říkadel pro čerta, při vyprávění o čertech- kde bydlí, jak asi vypadají, jak mluví. V překážkové dráze cvičily děti jako čertíci- lezli na komín, prolézali čertovským tunelem, zdolávali nejrůznější pekelné překážky. Stavěly čertí ohniště, házely čert. uhlíky . Seznámily se spoustou čertovských písní a říkadel, které rytmizovaly na hud. nástroje: Strašidlo, Mik, miku, mikuláš, Mikuláši, Mikuláši, ř. Mikuláši, andílku, Hudry, hudry, Máme špičky.

Nezapomněli jsme na ptáčky v zimě a sypeme do krmítka dobroty. Chodíme na procházky a pozorujeme vánoční výzdobu. Vyrobili jsme adventní věnec, zapalujeme svíčky a těšíme se na Ježíška.

Přejeme Vám pokojný a zdravý adventní čas.

 

PROSINEC

Mikuláš, Čert, anděl, nekrásnější svátky v roce, nadílka, dárky, čím jiným charakterizovat prosinec.

I naše vzdělávací nabídka pro děti obsahovala tato témata.

První tematický celek Hrajeme si na čertíky, obsahoval spoustu pohybových her, čertovských překážkových drah v tělocvičně, aby i naši „čertíci“ bylo hbití, mrštní, pohotoví. Dále pak děti malovaly čertíky, lepily jim rohy a dlouhé jazyky, lepily barevné čertovské řetězy k výzdobě naší třídy, skákaly přes pekelný oheň, vyráběly čertíky z papírových roliček.

V tematickém celku Vánoce jsou tady, jsme s dětmi vyrobili adventní kalendář, adventní věnec, „vánoční cukroví“ z plastelíny. Děti stříhaly vousy Ježíškovi, vyrobily dva vánoční stromečky – jeden z nastříhaných proužků a druhý lepily z papíru jako 3D obrázek. Společně jsme také ozdobili vánoční stromeček v naší třídě. S dětmi jsme v rámci vánoční nadílky pouštěli lodičky, společně si připomněli příběh o narození Ježíška, vyprávěli si o zvycích, které jsou spojené s vánočními svátky.

Ježíšek dětem přinesl spoustu krásných dárků, za které děti společně poděkovaly.

Vše jsme doplnili zpěvem zimních a vánočních písniček, poslechem koled a vzájemným přáním spokojeného prožití vánočních svátků.

 

 

Leden

Paní zima jede

V tomto tématu jsme si s dětmi hráli na zimu. Děti házely papírovými koulemi na cíl (velký papírový sněhulák), při tom procvičovaly hod horním i spodním obloukem. „Koulovaly se“, stavěly sněhuláky z PE víček i jiných materiálů (obručí, lan, hrníčků, kostek aj.). Oblíbily si hru s písničkou Sněhuláček i básničku Sněhulák s kreslením. Vyrobily si sněhuláka z roličky, na kterém si procvičily vázání uzlů na jeho šále. Hledaly sněhulákům cestu v Bludišti- orientovaly se na ploše, hledaly Dvojice stejných rukavic. Vyzkoušely si kouzlo s inkoustem a zmizíkem při zdobení čepic a rukavic z papíru, tvořily koláž Sněhulák a Vločka- rozvoj jemné motoriky, vůle. Při společné výtvarné aktivitě vyrobily obraz Paní zimy, kde tvořily vše, co do zimy patří.

Nezapomněli jsme na svátek Tří králů- navštívili jsme místní kostel a prohlédli si betlém. Na vycházkách jsme pozorovali změny v zimní přírodě, zamrzlou hladinu rybníka a stále přikrmujeme ptáčky na zahradě.

Zahrajeme si pohádky

Druhé téma bylo plné pohádek. Děti se seznámily s básničkou Princeznička na bále- navlékaly i vybarvovaly korále podle barev. předlohy střídání barev- rozvoj pozornosti, paměti. Poslechly si poh. O třech medvědech: k pohádce modelovaly medvědy z plastelíny podle velikosti, vystřihovaly z papíru medvědy, misky, postýlky a židličky a třídily je podle velikosti- rozvoj rozumových schopností, trpělivosti. Pohádku si děti také zdramatizovaly. Vybarvovaly omalovánky poh. postav, hrály PH Na Budulínka, skládaly pohádkové puzzle O Červené karkulce, O Šípkové Růžence, skládaly kostky O Pejskovi a kočičce, z papíru skládaly čepice Večerníčkovi. Řadily obrázky k pohádkám ve správné časové posloupnosti a snažily se je převyprávět. Celý týden nás provázela poh. O Šípkové Růžence: děti k ní vyráběly kulisy- zámec. věž, bránu, šípkové růže, stavěly zámky z různých kostek. Na závěr pohádku dramatizovaly. V pátek jsme téma pohádek zakončili Karnevalem v šípkovém království. Děti předvedly své masky, tančily na plese, vyfotografovaly se a odnesly si diplom za účast.

 

ÚNOR

Tímto měsícem nás provázela nejdříve povolání a pak denní doby a činnosti, se kterými se setkáváme během celého dne a roku.

V tématu povolání se děti seznámily s povoláním kominíka, pekaře, švadlenky, či krejčího. Přiřazovaly pomůcky k danému povolání, „šily“ kalhoty a košile, spojovaly obrázek povolání se správným předmětem, který k povolání patří.

Děti si zopakovaly písničku Pekař peče housky, říkadlo Zedníci, které uměly již z loňského roku. Naučily se novou básničku - Každý má své povolání.

V rámci výtvarným aktivit si děti zahrály na malíře, vybarvovaly obrázek, poté jako zahradníci zasadili do zahrádky květinky různých barev podle dané předlohy.

V druhém bloku děti vytvořily obrázek dne a noci, přiřazovaly obrázky s činnostmi, které se vykonávají ve dne nebo v noci. Vytvořily dvoje hodiny, jedny jako skutečnou napodobeninu pravých hodin s čísly a druhé, které ukazují činnosti, které nás ve školce provázejí celým dnem. Společně jsme také procvičovali řazení obrázků podle časové posloupnosti.

Nezapomněli jsme na pravidelné sportování v tělocvičně, pobyt na zahradě a vycházky spojené s pozorování probouzející se přírody.

Krásným rozloučením se zimou a měsícem únorem bylo vystoupení A. Dudka s programem Hrajeme si na malíře v naší tělocvičně. Všichni jsme se moc nasmáli, děti pomáhaly p. Dudkovi opravovat jeho kresby. My i děti jsme z tohoto vystoupení načerpali mnoho dobré nálady a pozitivní energie.

Už se moc těšíme na měsíc březen. Sice se říká, „Březen, za kamna vlezem“. My ale určitě za kamny sedět nebudeme a pro děti opět připravíme pestrou nabídku činností a aktivit.

 

BŘEZEN

Jaro, jaro, jaro už je tu a Broučci a berušky, dva tematické celky, které už svým názvem napovídají vzdělávací obsah měsíce března.

Děti poznávaly, pojmenovávaly první jarní květiny a broučky- vyráběly je z roliček, z papíru, z plastelíny, malovaly barvami vázu se zlatým deštěm, vybarvovaly nejrůznější omalovánky k tématu, vystřihovaly z papíru, vyhledávaly je v knihách a encyklopediích / rozvoj jemné motoriky, držení psacího náčiní, čistota při práci, dokončení práce, koordinace oka a ruky/.

V hudebních činnostech se děti seznámily s písničkami, říkadly a hudebněpohybovými hrami s jarním obsahem: Uvíjíme věneček, Na jaře, na jaře, Písk sem, písk tam, Jarní písnička, Volám tě, sluníčko, Přišlo jaro. Zařadily jsme také rytmizaci na tělo i hudební nástroje, hádanky. Děti vnímají nejen rytmus, rozklad slov na slabiky, rozdílné zvuky, naslouchají kamarádům / rozvíjíme záměrné zapamatování, pozornost, výslovnost i samostatný slovní projev dětí/.

Společně si děti založily zahradnický koutek: do truhlíků zasely řeřichu, afrikány a následně pozorovaly jejich klíčení, růst a vyvozovaly, co vše potřebují k životu. V zahradnictví jsme nakoupili jarní květiny a osadili truhlíky, které zdobí okna třídy.

Hrubou motoriku rozvíjely děti při zdolávání překážkových drah v tělocvičně /obratnost, trpělivost, sebeovládání/ i při vycházkách do blízkého i vzdáleného okolí MŠ. Na Kamenné jsme pozorovali práci hrabošů a polních myší, vnímali vůni fialek. Kublův rybník nám nabídl pohled na vodní hladinu poháněnou větrem. Dalekohledy pozorovaly děti okolní krajinu, přes lupy zase první jarní broučky, berušky a ploštice. Děti se seznámily i s jarními hrami- cvrnkání kuliček, skákání přes gumu a švihadlo.

Stihli jsme také práci s keramickou hlínou: děti vyrobily i naglazovaly dárečky k Velikonocům. Děti se zapojily do úklidu zahrady, na které při pěkném počasí trávíme spoustu času- přinesly si vlastní nářadí a hrabaly, vozily, sbíraly větvičky, šišky. Všem se akce líbila a výsledek byl znát. Příjemným zpestřením bylo vystoupení kouzelníka Aleše Krejčího.

Přejeme všem sluníčkové jaro. J Iveta a Mirka

 

DUBEN

V dubnu jsme jako první oslavili Velikonoce.

Děti si z keramiky vyrobily velikonoční vajíčka a také slepičku na větvičce jako dáreček. Prostor šatny pak vyzdobily obrázky slepičky s tiskátky kuřátek a velikonočních vajíček vyrobených z brambor. Dále děti vyrobily společný velký košík plný veselých vajíček, hledaly rozdíly mezi různě ozdobenými vajíčky.

Děti se také seznámily s některými velikonočními zvyky a tradicemi. Společně jsme vyseli osení, prohlíželi si upletenou pomlázku, vyprávěli si o tom, proč vlastně kluci šlehají holčičky pomlázkou.

Hráli jsme také smyslové a pohybové hry Kvočna hledá kuřátka a Na černou slepičku.

V druhém tématu jsme se pak věnovali domácím zvířátkům.

Děti si zopakovaly názvy jednotlivých domácích zvířat a jejich mláďat, vyhledávaly a pojmenovávaly zvířata v knihách, poslouchaly a poznávaly zvuky domácích zvířat. Hrály pexeso, skládaly různé druhy puzzle, samy dávaly kamarádům hádanky na toto téma. Vše jsme pak završili návštěvou farmy rodiny Foldynových. Děti si užily krásné dopoledne plné domácích zvířat, prohlídky farmy, pozorování okolní přírody.

Pro děti bylo také připraveno setkání s myslivcem, který jim ukazoval parůžky některých zvířat z lesa a vyprávěl dětem spoustu zajímavostí o životě v lese.

 

KVĚTEN

Měsíc květen jsme zahájili slavnostně. První část „ Moje maminka a moje rodina“ jsme věnovali přípravě a oslavám Dne maminek. Děti vyrobily dárečky a přáníčka, s nadšením nacvičily krátký program básniček a písniček s rytmizací na hudební nástroje i na tělo ( Muzikantská rodina, Běží liška, Típ, típ, típ, Písk sem, písk tam) a zdramatizovaly pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat. Vše zvládly na výbornou.

„Ryba, rybička z našeho rybníčka“ – obsahem druhé poloviny měsíce byl život kolem rybníka. Děti se seznámily s říkadly o žábě (Žába skáče hop a hop, Žába skáče po blátě, Žába leze po žebříku), s písničkou Rybička maličká. Hrály hry Na čápy a žáby, Na rybáře. Sestavovaly obr. čápa, žáby a kačenky, tvořily kapříka s šupinami, vyhledávaly stejné obr. žabiček a rybiček, obkreslovaly obrázky, řešily Bludiště. Všechny děti se zapojily do společné výroby rybníku: malovaly barvami, vystřihovaly kameny a rybičky, vybarvovaly je a nalepovaly, počítaly, porovnávaly množství, poznávaly zvířátka podle popisu i pantomimy. Nejzajímavější byly pro děti vycházky k místním rybníkům a pozorování života kolem nich (slyšely žabí koncert, hodnotily okolí rybníků, jak se chovat v přírodě atd. atd.).

V měsíci červnu nás čeká oslava MDD, zábavné odpoledne, školní výlet do ZOO a další zajímavé akce pro děti.