Mateřská škola

1. Třída- Berušky

 

Září

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Ruce máme na tleskání a nožičky na běhání,

dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

Tuto básničku a mnoho dalších ( Ruce, Prsty, Zatleskáme, zamotáme, Kos, Medvěd, …) se děti naučily v měsíci září v naší školičce. V prvním tematickém celku „Školka na mě volá“ jsme se zaměřily na seznamování s novými kamarády, rozvíjení kamarádských vztahů, pocitu sounáležitosti se skupinou dětí, tvoření pravidel, jejich dodržování, seznamování s prostředím mateřské školy a jejím nejbližším okolím. Děti postupně navštívily všechny třídy kamarádů, prohlédly si jejich hračky, výzdobu a seznámily se i s p. učitelkami. Posledním místem byla tělocvična. V ní si každé pondělí dáváme pořádně do těla- běháme, lezeme, skáčeme, napodobujeme zvířátka, cvičíme v překážkové dráze, v družstvech a k tomu všemu využíváme jejího nadstandardního vybavení.

Druhá polovina měsíce patřila jablíčku a ovoci s názvem „Jablíčko se kutálelo, vůbec nic ho nebolelo.“ Děti poznávaly různé druhy ovoce- zapojily všechny smysly, určovaly barvy, tvary, chutě, vůně. Vše se snažily slovně popsat. Řadily obrázky ovoce podle velikosti, „zavařovaly“kompot- rozvíjely jemnou motoriku při práci s pinzetami a PE víčky. Rytmizovaly názvy, počítaly slabiky. Tiskaly jablíčka, bramborová tiskátka, malovaly jablíčka s červíkem Pepíkem. Při počítání porovnávaly a určovaly více, méně. Dramatizovaly pohádku O jablíčku a dokonce si upekly výtečný jablíčkový štrúdl. Zvládly také rytmizovat písničky a říkadla: Měla babka, Koulelo se, koulelo, Běžel tudy zajíček, Byla jedna babka, Foukej, foukej, Vezmi žlutou tužku, Jablíčko se kutálelo.

Samozřejmě jsme využili krásného podzimního počasí a chodili na procházky: na Kamenné jsme sbírali šípky, žaludy, listy, u rybníka pozorovali domácí zvířata, navštívili Arboretum U Holubů, na hřišti u OÚ si protáhli svaly před obědem.

Začal měsíc říjen a my jsme vyměnili ovoce za zeleninu. Ale o tom až příště. Mějte se krásně!

 

Říjen

Jak již víte, ovoce jsme společně s dětmi vyměnili za zeleninu, protože:

ZELENINA V TĚLĚ, TO JE ZDRAVÍ CELÉ.

V tomto bloku si děti nejdříve opakovaly názvy zeleniny podle obrázků, vytleskávaly slabiky názvů zeleniny.

Hrubou motoriku procvičily děti v různých překážkových drahách v tělocvičně, na procházkách, pobytu na zahradě MŠ.

Stříháním, tiskáním bramborovými razítky, modelováním obrysů zeleniny podle předlohy, vybarvováním omalovánek s tématem zeleniny, lepením mrkve děti procvičily a rozvinuly motoriku jemnou.

Velmi oblíbenou činností je pro děti dramatizace pohádky. V tomto bloku se přímo nabízela pohádka O velké řepě. Děti nejprve stříhaly obrázky postaviček, sestavovaly je ve správné posloupnosti, hrály pohádku s maňásky a nakonec samy v kostýmech.

Společně jsme také opakovali prostorové pojmy pod, nad, vedle, za, před. Následně pak děti vybarvovaly pracovní listy s jablíčky.

Předěl mezi integrovanými bloky nám vyplnila Houbařská pohádka divadla Koloběžka.

V druhém bloku děti poznávaly ptáčky v našem blízkém okolí. Vrabčáci Frantík, Eda, a neposedný Honzík nás společně podle říkanky učili, kde máme pravou a levou ruku.

Pro ně a ostatní ptáčky pak děti z kostek stavěly ve dvojicích, trojicích, hnízda, zopakovaly si říkanku z loňského roku Típ, típ, típ a přidaly nové pohyb rukou.

Také se seznámily s hlasy některých ptáčků prostřednictvím poslechu výukového programu.

Spoustou krásných obrázků s tématem ptáčků jsme měli vyzdobenou šatnu i třídu – vrána z papírové roličky, ptáčci v krmítku, obrys ptáčka z kukuřice.

Děti se také naučily taneček k písničce vrabec a sýkorka. Na zahradě pak společně zavěsily krmítko pro všechny ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin.

 

Listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

Podzim a vše co k němu patří, bylo tématem první poloviny měsíce. Děti rozvíjely svou fantazii a tvořivost při práci s přírodninami: otiskovaly nabarvené listy, vystřihovaly z nich tvary listů a tvořily podzimní stromy, vyzkoušely si techniku zapouštění barev do klovatiny, práci se suchými pastely, tupování barvami, z plastelíny vykrajovaly tvary listů, sestavovaly obrázky z nasbíraných přírodnin (žaludů, kaštanů, šípků, kukuřice). Procvičovaly rozlišování GT- list sestavený z nastříhaných GT, barvy- třídily listy podle barev, tvarů, početní řadu- počítaly je, určovaly počtem i odhadem více, méně, stejně. Hrály si na zvířátka z lesa, jak se připravují na zimu. Příznivého podzimního počasí jsme využili k vycházkám do okolí MŠ- děti pozorovaly přírodní prostředí, její krásy, změny způsobené ročním obdobím.

Vše jsme doplnili písničkami a říkadly k tématu: p. Listopad, Běží liška, Medvěd, Jaro, léto, podzim, zima, říkadlo Dvě veverky, PH Stromeček, hříbeček, Na houbičky, Chodí medvěd po lese, Na sovy.

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, Kdo tu řinčí řetězem, a proč s tebou přišel sem.

Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty. Rohatý, rohatý, černý, střapatý.

Druhou polovinu měsíce jsme věnovali trojici: čert, anděl a Mikuláš. Špetkovitý úchop a jemnou motoriku si děti procvičovaly při výrobě čertích řetězů, vybarvování omalovánek k tématu. Slovní projev, správnou výslovnost, samostatné vyjadřování a gymnastiku mluvidel při opakování a nácviku nových písniček a říkadel pro čerta, při vyprávění o čertech- kde bydlí, jak asi vypadají, jak mluví. V překážkové dráze cvičily děti jako čertíci- lezli na komín, prolézali čertovským tunelem, zdolávali nejrůznější pekelné překážky. Stavěly čertí ohniště, házely čert. uhlíky . Seznámily se spoustou čertovských písní a říkadel, které rytmizovaly na hud. nástroje: Strašidlo, Mik, miku, mikuláš, Mikuláši, Mikuláši, ř. Mikuláši, andílku, Hudry, hudry, Máme špičky.

Nezapomněli jsme na ptáčky v zimě a sypeme do krmítka dobroty. Chodíme na procházky a pozorujeme vánoční výzdobu. Vyrobili jsme adventní věnec, zapalujeme svíčky a těšíme se na Ježíška.

Přejeme Vám pokojný a zdravý adventní čas.

 

PROSINEC

Mikuláš, Čert, anděl, nekrásnější svátky v roce, nadílka, dárky, čím jiným charakterizovat prosinec.

I naše vzdělávací nabídka pro děti obsahovala tato témata.

První tematický celek Hrajeme si na čertíky, obsahoval spoustu pohybových her, čertovských překážkových drah v tělocvičně, aby i naši „čertíci“ bylo hbití, mrštní, pohotoví. Dále pak děti malovaly čertíky, lepily jim rohy a dlouhé jazyky, lepily barevné čertovské řetězy k výzdobě naší třídy, skákaly přes pekelný oheň, vyráběly čertíky z papírových roliček.

V tematickém celku Vánoce jsou tady, jsme s dětmi vyrobili adventní kalendář, adventní věnec, „vánoční cukroví“ z plastelíny. Děti stříhaly vousy Ježíškovi, vyrobily dva vánoční stromečky – jeden z nastříhaných proužků a druhý lepily z papíru jako 3D obrázek. Společně jsme také ozdobili vánoční stromeček v naší třídě. S dětmi jsme v rámci vánoční nadílky pouštěli lodičky, společně si připomněli příběh o narození Ježíška, vyprávěli si o zvycích, které jsou spojené s vánočními svátky.

Ježíšek dětem přinesl spoustu krásných dárků, za které děti společně poděkovaly.

Vše jsme doplnili zpěvem zimních a vánočních písniček, poslechem koled a vzájemným přáním spokojeného prožití vánočních svátků.