Mateřská škola

Zápis do Mateřské školy

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Sviadnovská 332. 739 43 Staříč

Oznámení o rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 202
2/2023

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, zastoupená svou ředitelkou, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

 

 

Přijat k předškolnímu vzdělávání

Přerušení správního řízení

Nepřijat k předškolnímu vzdělávání

R 1

 

 

R 2

 

 

R 3

 

 

R 4

 

 

R 5

   

R 6

 

 

R 7

 

 

R 8

 

 

R 9

 

 

R 10

 

 

R 11

 

 

R 12

 

 

R 13

 

 

R 14

 

 

R 15

 

 

R 16

 

 

R 17

 

 

R 18

 

 

R 19

 

 

 

 

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení budou zákonní zástupci informování písemně.

  1. tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Staříč a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Mgr. Jeanetta Machová Datum zveřejnění: 17.5. 2022

ředitelka školy Datum svěšení: 31.5. 2022

 

 

Zápis dětí do MŠ

                         pro školní rok 2022/2023                       

          spojený se Dnem otevřených dveří proběhne v úterý 3.5. 2022

od 8.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Staříč.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojišťovny a vyplněné formuláře potřebné k zápisu - žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list s potvrzením od lékaře, diagnostický list a čestné prohlášení o úkonech.

 

Dokumenty si můžete vytisknout nebo je vyzvednout v mateřské škole od 4.4. 2022 od 8.00 hodin do 15.00 hodin.

  Diagnostický list dítěte      
  Evidenční list dítěte      
  Čestné prohlášení - úkony      
  Žádost o přijetí do MŠ
  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 2022/2023

 

V záložce Registrační systém k zápisu do MŠ je nutné se zaregistrovat na určitý čas, napsat jméno dítěte a Váš email.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ Staříč Věru Rylkovou telefonicky na mobil: 777 980 260 od 10.00 do 14.30 hodin (po - pá) nebo na email: ms.staric@seznam.cz.