Základní škola

Co se událo 2022/2023

ŘÍJEN ve 3. B aneb měsíc okamžiků...

Měsíc říjen s sebou přinesl krásné počasí a také spoustu krásných okamžiků, které jsme opět mohli společně prožívat. Tentokrát jsme si oblíbili písničku Hlavně, že jsme na vzduchu, která svými slovy zve k tomu, abychom se radovali z maličkostí. Každé pondělí jsme jako každý měsíc trávili povídáním si o víkendu a jednou jsme dokonce při tom stavěli dům z našich jmen, protože každý z nás je důležitý a má v naší třídě své místo.

 

Téměř všem z nás se během měsíce října začaly plnit poličky v naší třídní knihovně. Knihy našich kamarádů byly opravdu velmi zajímavé. Někteří z nás donesli k prezentaci knih i obrázky a Miky P., který četl knihu o pokusech, nám dokonce jeden „stroj“ sestrojil. Hodiny tělesných výchov byly tentokrát náročnější. V celé ČR probíhá národní testování tělesné zdatnosti žáků. I my jsme byli testováni – dělali jsme sed-lehy, skákali do dálky a běhali člunkový i vytrvalostní běh. Sport máme ale moc rádi, tak jsme to hezky zvládli. Ve čtvrtek 20. 10. proběhl také první školní běh na Kamennou. Z naší třídy se běhu společně se svými rodiči odvážně zúčastnili Eliška a Adámek.

 

O den později proběhlo první setkání žákovského parlamentu naší školy. Naši třídu, jak už víte, zastupuje Miky J. a Adámek. Dozvěděli se první důležité informace a hned mezi námi začali dělat anketu o tom, jak bychom chtěli prožívat Vánoce ve škole. Jako vždy – máme spoustu nápadů. Poslední den před podzimními prázdninami jsme měli na 3 hodiny projektový den ke vzniku ČSR. Tento čas jsme strávili s kamarády ze 3. A. Povídali jsme si o naší zemi, podle popisu jsme vybarvovali státní znak, a nakonec jsme si vyrobili vlastní státní vlajku. Nastaly podzimní prázdniny – moc jsme se na ně těšili, všichni jsme prožili spoustu krásných okamžiků a plní dojmů se z nich vrátili v poslední říjnový den zpět do školy. Asi si umíte představit, kolik jsme toho dokázali napovídat

 

1. měsíc ve škole aneb my jsme žáci 3.B...

Po dvou měsících prázdnin jsme se 1. září opět společně potkali - tentokrát trochu v menším počtu (3 děvčata se s námi
ve 2. třídě rozloučila), v nové třídě a hlavně s novým odhodláním prožít další dobrodružství. 

První dny jsme si hooodně povídali (skutečně bylo o čem :-)), tvořili jsme si třídní pravidla, rozdávali sešity a učebnice i poprvé určovali služby, protože každý z nás se chce podílet na tom, aby nám ve škole spolu bylo dobře. Třída je nová a náš počet nám letos umožňuje učit se trochu v netradičním uspořádání. Každý týden si tak měníme místo a mimo jiné díky tomu posilujeme i naše vzájemné vztahy, učíme se spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Asi po dvou týdnech ve škole nám dorazil i náš nový, zelený koberec. Kluci jej sami donesli až do třetího patra, kde už jim s rozbalováním a estetickým dopasováním do středu třídy pomohly také holky. Zanedlouho poté se nám ve třídě objevila i velká papírová skříň, ve které máme každý svou poličku. Chceme letos více číst a seznamovat s přečtenými knihami své spolužáky. Jsme už přece třeťáci! :-)

Ale nebojte, nejsme jen ve třídě. Chodíme i ven. Například jedno páteční poledne jsme se vypravili na výstavu chovatelů,
která se konala za kulturním domem. Viděli jsme velké množství morčat, králíků, slepic, kachen, hus a jiných zvířat. Byla nádherná a díky ochotným zástupcům chovatelů jsme si mohli některá z nich pohladit, zeptat se na mnohé otázky a dozvědět se nové informace. My jsme vlastně také trochu chovatelé - chováme totiž v družině šneky a letos dokonce už navštívili i naši třídu. 

V druhé polovině září jsme se také zúčastnili voleb. Mohli jsme si zvolit 2 zástupce (předsedu a místopředsedu) naší třídy
v nově vznikajícím školním parlamentu. V daný čas jsme se proto odebrali do volící místnosti, kde jsme volební komisi předložili svou žákovskou knížku a dostali volební lístky. Každý z nás měl dva hlasy, které za plentou napsal
na zmíněné lístečky a potom slavnostně hodil do volební urny. Volili jsme zodpovědně a s uvážením, i když vybrat dva spolužáky nebylo úplně snadné. Nakonec jsme si jako své zástupce zvolili Mikyho J. a Adama J. Jelikož měli oba kluci stejný počet hlasů - následující pondělí jsme ještě v 2. kole rozhodli o předsedovi třídy, kterým byl po sečtení hlasů zvolen Miky J. Věříme, že nás bude zastupovat se ctí. 

Tolik z našeho prvního měsíce ve 3.B. S končícím zářím se loučíme také s naší oblíbenou písničkou Září a těšíme se, co nám letos přinese říjen.