Základní škola

Co se událo 2022/2023

DUBEN – teplo je tady!

Měsíc duben s sebou přinesl i o něco teplejší počasí, které nám umožnilo být i více venku, účastnit se venkovních soutěží a také vyrazit na výlet. Ještě před velikonočním volnem jsme se tak s kamarády z celé školy vypravili na edukační program nesoucí název Velikonoce na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm. Dozvěděli jsme se spoustu informací, vyzkoušeli jsme si uplést pomlázku i namalovat vajíčka.

Po Velikonocích jela Kája a Stelča reprezentovat naší školu na fotbalový turnaj do Frýdku. Stela se mezi staršími holkami neztratila dvěma góly a Kája zase poctivě pomáhala v obraně družstva.

Uprostřed měsíce dubna k nám do třídy na praxi zavítala sestra paní učitelky Kristýnky a pomocí různých dramatizovaných aktivit s námi opakovala vyjmenovaná slova po P.

O tři dny později za námi zavítala ještě jiná návštěva. Společně s třídou 3. A jsme se účastnili besedy s paní policistkou, která nám řekla vše potřebné k tomu, abychom byli na cestách v bezpečí. Mohli jsme se hodně ptát a vyzkoušet si speciální reflexní vestu.

V dubnu jsme se také v hodinách českého jazyka seznamovali s významnými českými dětskými spisovateli. Ve skupinkách jsme vyhledávali informace a skládali dohromady jejich jména, portréty i díla. Poté jsme si jednoho autora vybrali na A3 výkres jsme jej doma zpracovali do hezkého plakátu. Byl to náš první podobný projekt, moc nás bavil a mnohým z nás se povedl.

25. dubna odjeli Miky P., Adámek J. a Maty Č. spolu s dalšími dětmi ze školy do Brušperka na fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup. V týmu mladších žáků pomohli ke krásnému prvnímu místu na turnaji a postoupili tak do okresního kola ve Frýdku. Držíme jim moc všechny palce.

Krásné počasí nám opět otevírá dveře i ven a ke konci dubna jsme prožili hodinu hudební výchovy venku. Zazpívali jsme si písničku o mravencích a v trávě hledali jednotlivé noty. Těšíme se na další teplé dny a nová dobrodružství měsíce května.

 

BŘEZEN – měsíc objevů, soutěží a zvratů…

Hned zkraje měsíce března proběhl školní žákovský parlament a po něm se začali velice tajuplně tvářit Miky J. s Adamem – tak jsme trochu vytušili, že nás v měsíci březnu čeká i nějaké překvapení. Nakonec jich bylo více – některé plánované a jiné už ani ne, ale nepředbíhejme a pojďme na to hezky postupně.

Ve čtvrtek 9. března jsme se zúčastnili edukativního programu s názvem SMOKEMAN v Ostravě. Dozvěděli jsme se například to, jak funguje fotosyntéza nebo čím je doma dobré topit. Vedle toho jsme si také vyzkoušeli mnoho pokusů.

V polovině března odjely naše dvě paní učitelky na pracovní stáž do Dánska. A tak jsme celý týden byli opět spojeni se 3. A. Během týdne jsme si o Dánsku povídali a do Dánska poslali krásný foto i video pozdrav. Odpověď na sebe dlouho nenechala čekat a brzy jsme se dívali na video s pozdravy z dánské školy. Když se paní učitelky vrátily, udělaly nám speciální hodinu s promítáním fotek a povídáním o tom, jaké jsou děti v Dánsku a jak se tam učí.

V březnu proběhly také dvě soutěže. První z nich byla pěvecká soutěž Loutnička. Z našeho třídního kola do školního kola nakonec postoupila Anička, Adámek a Miky P. Byli moc šikovní a Adam J. nás dokonce jel reprezentovat na obvodové kolo do Místku. Druhou soutěží byla matematická soutěž Klokánek. V kategorii Cvrček (kategorie 2. a 3. tříd) se nám podařilo obsadit první tři místa ve škole – na prvním skončila Barča B., na druhém Miky J. a na třetím Miky P. Děkujeme našim zástupcům za reprezentaci třídy i školy a těšíme se z toho, že se nám daří naše vědomosti i dovednosti rozvíjet a uplatňovat i na soutěžích.

Na konci března se konalo ono překvapení žákovského parlamentu. Děti uspořádaly pyžamový den. Byl to den, kdy jsme mohli přijít do školy v pyžamu. Náš předseda – Miky J. na tuto akci nakreslil plakátek a pomohl tak s propagací akce. V rámci tohoto dne nás čekalo i v jednotlivých předmětech spoustu aktivit. V hodinách českého jazyka jsme se probouzeli jako pádové otázky nebo psali popis svého oblíbeného plyšáka na spaní a v tělesné výchově jsme netradičně cvičili v pyžamech.

Poslední „zvrat“ nastal ke konci měsíce. Nemoci lítaly také kolem školní jídelny, a tak se stalo, že jsme se na nějaký čas stravovali v kulturním domě. Někdy to bylo pro nás náročné, zvláště, když jsme měli déle čekat, ale vyzkoušeli jsme nová jídla a užili si spoustu zábavy při cestě i společném stolování v kulturním prostředí sálu.

Tak jsme toho v měsíci březnu prožili skutečně mnoho, ale teď už se těšíme na velikonoční prázdniny 😊

 

ÚNOR – měsíc nové spolupráce…

Možná vás napadne, proč zrovna spolupráce? Měsíc únor vedle jarních prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili a které jsme si velmi užili, přinesl také časté spojení se 3. A. Tak jsme stáli před výzvou učit se spolupracovat s dětmi i za hranicemi naší třídy. Nebylo to vždy jednoduché, ale se ctí jsme obstáli, a dokonce mezi námi vznikla nová přátelství.

V únoru nás čekalo také těžké loučení. Třetí třídou končí povinný plavecký výcvik, a tak jsme se rozloučili s bazénem. V poslední hodině jsme vyzkoušeli i brušperský tobogán a dostali jsme vysvědčení. Mnozí z nás už umí dobře plavat a na bazén se budeme rádi vracet – i když to už nebude takto s celou třídou.

V druhé polovině měsíce – konkrétně 21. února – odjela naše Barunka B. spolu s dalšími dětmi na obvodové kolo recitační soutěže v Brušperku. Všichni jsme jí držely palce a ona ve své kategorií obsadila krásné 2. místo. 

Jelikož je měsíc únor také zpravidla měsícem plesů – společně jsme také tančili – zatím sice jen podle Just Dance, ale možná za rok vyzkoušíme i nějaký společenský tanec.

 

LEDEN aneb první kroky v novém roce...

Po krásných vánočních prázdninách jsme se s radostí vrátili zpátky do školy. První kroky některých z nás v novém roce byly na lyžích. Jako každý rok i letos jsme celý týden každé odpoledne lyžovali se Sluníčkem ve SKI areálu Bílá. I když jsme se zpočátku báli, jestli tam vůbec budeme mít nějaký sníh, nakonec ho bylo dostatek na to, abychom opět zlepšili své lyžařské dovednosti.

Jelikož naše paní učitelky byly v průběhu ledna opět trochu nemocné, bývali jsme v tomto měsíci v některých týdnech spojeni také se 3.A a mohli jsme tak posílit naše přátelství. V hodinách českého jazyka jsme se naučili vyjmenovaná slova po M
a opakovali jsme ty, která už známe. V prvouce jsme probírali téma zboží a paní učitelka Lucka nám vymyslela na to skvělou aktivitu. Vytvářeli jsme si vlastní obchody a nabízeli své zboží svým kamarádům. Tak jste mohli v naší třídě mimo jiné navštívit poštu, koupit si hodinky v hodinářství nebo pořádnou klobásku u řezníka Matěje.

Společně s celou školou jsme se také v měsíci lednu vypravili do ostravského planetária, kde jsme se zúčastnili programu Lucie – Tajemství padajících hvězd. Ještě před samotným filmem jsme se něco málo dozvěděli o planetách a o tom,
co můžeme v těchto dnech vidět na noční obloze. Planetárium bylo super – až nám bylo líto, že tam nemůžeme být déle
a všechno pořádně prozkoumat.

Tento měsíc byl pro nás také měsícem recitace. Každý z nás poctivě trénoval básničku na třídní kolo recitační soutěže,
ze kterého do školního kola postoupila Barča, Adámek a Miky J. Drželi jsme jim všem palce a moc jsme jim fandili. Ve školním kole recitační soutěže jsme měli malé kulturní představení – kdy jsme ve volném čase zahráli a zazpívali ostatním dětem svou vlastní evakuační písničku. Ze školního kola nakonec postoupila se svou básni Jak šli bratři pro kládu i naše Barunka, a to
do okrskového kola v Brušperku. Držíme ji všechny palce a děkujeme za reprezentaci naší třídy.

Poslední den v lednu už na nás čekalo pololetní vysvědčení. S vysvědčením jsme dostali také dopis od našich paní učitelek,
v němž jsme našli konkrétní věci, ve kterých jsme se během pololetí zlepšili a postřehy k tomu, na čem můžeme pracovat
v novém pololetí.

 

PROSINEC aneb těšíme se na Vánoce!

Celý měsíc prosinec byl pro nás měsícem, kdy jsme očekávali Vánoce. Každé pondělí jsme společně zapálili svíčku na našem třídním adventním věnci a přemýšleli jsme postupně nad pokojem, láskou, vírou a nadějí.  Ve třídě se nám také objevil vánoční stromeček, který jsme společně nazdobili.

Dne 5. 12. jsme se společně s celou školu vydali do Divadla loutek v Ostravě na představení Smrt na hrušce. Šlo o moc pěkný i veselý lidově zpracovaný příběh. Při zpáteční cestě nám už myšlenky utíkali zpátky do školy, kde na nás měl čekat Mikuláš
s čertem. Trochu jsme se báli, zda nás čert neodnese, ale naštěstí vše dobře dopadlo. Zazpívali jsme jim společně písničku
z naší vlastní tvorby o evakuaci školy a asi se jim zalíbila. Dostali jsme kornouty plné sušeného ovoce a v čokoládě obalených plodů.

V měsíci prosinci jsme se také začali učit vyjmenovaná slova po L. Seznámili jsme se s novými slovy jako třeba pelyněk či lysý. Dokonce jsme také hráli hru na slova příbuzná s názvem Kdo má – já mám, která nás moc bavila, a v níž jsme se neustále zlepšovali.

V polovině prosince nasněžilo, a to po letech opravdu pořádně. To víte, že jsme ve škole na nic jiného nemysleli, jen na chvíli, kdy budeme zase venku. Nevíme, jestli to bylo sněhem, ale v polovině prosince většina z nás onemocněla a v nemocích jsme se pravidelně střídali až do Vánoc.

Náš poslední vánoční den ve škole jsme strávili společně se 3.A. Během dne jsme se potkali s dětmi z celé školy ve 4. třídě, kde každá třída vystoupila se svou vánoční básničkou nebo písničkou, a poté jsme se vrátili zpátky do 3. B. Zpívali jsme koledy, mlsali cukroví, vyměnili jsme si dárečky a dívali se na vánoční pohádku.

Přejeme vám vše nejlepší do nového roku, hlavně pevné zdraví a chuť se neustále učit  smiley

 

LISTOPAD - měsíc nových začátků

Měsíc listopad jsme odstartovali projektovým dnem ke svatému Hubertovi. Celý den jsme prožili v jeho příběhu – studovali jsme počty a jazyk u královského dvora, vzpomínali na naše blízké zemřelé, ale také například lovili po škole jelena.

V tělesné výchově jsme začali s novým sportem. V říjnu jsme se v některých hodinách věnovali basketbalu, tentokrát přišel na řadu florbal. Učili jsme se držet florbalku, vést míček, přihrávat i střílet na bránu. A nakonec jsme si i zahráli. Do hry jsme dali celé své srdíčko a radovali se nad každým vstřeleným gólem.

V hodinách českého jazyka jsme se postavili tváři tvář jedné z největších výzev letošního roku, kterou jsou vyjmenovaná slova. Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po B i s jejich rodinami, tedy po našemu příbuzenstvem (slovy příbuznými J). Je to velké dobrodružství, ale máme odvahu to společně všechno zvládnout, a proto používáme na učení a opakování různé pomůcky a vyjmenovaná slova také umíme zpívat.

Jako tomu bývá každý rok, tak i letos, koncem listopadu začal čas adventu. Společně jsme zapálili první svíčku na našem adventním věnci a četli si příběh O čtyřech adventních svíci – pokoji, víře, lásce a naději. Tentokrát jsme si teda povídali o tom, co je pro nás pokoj a jak je můžeme vytvářet tam, kde jsme.

Na konci měsíce listopadu na nás čekala další novinka v tomto školním roce. Začali jsme jezdit na plavecký výcvik na bazén do Brušperka. Na první hodinu jsme se moc těšili. Během této hodiny jsme byli rozřazeni do třech týmů, ve kterých se budeme během následujících 10 týdnů snažit zlepšit ve svých plaveckých dovednostech.

Měsíc padajícího listí nám uběhl moc rychle, ale moc se všichni těšíme na Vánoce. V hudební výchově jsme začali trénovat koledy a věříme, že je moc hezky prožijeme také ve škole.

 

ŘÍJEN ve 3. B aneb měsíc okamžiků...

Měsíc říjen s sebou přinesl krásné počasí a také spoustu krásných okamžiků, které jsme opět mohli společně prožívat. Tentokrát jsme si oblíbili písničku Hlavně, že jsme na vzduchu, která svými slovy zve k tomu, abychom se radovali z maličkostí. Každé pondělí jsme jako každý měsíc trávili povídáním si o víkendu a jednou jsme dokonce při tom stavěli dům z našich jmen, protože každý z nás je důležitý a má v naší třídě své místo.

 

Téměř všem z nás se během měsíce října začaly plnit poličky v naší třídní knihovně. Knihy našich kamarádů byly opravdu velmi zajímavé. Někteří z nás donesli k prezentaci knih i obrázky a Miky P., který četl knihu o pokusech, nám dokonce jeden „stroj“ sestrojil. Hodiny tělesných výchov byly tentokrát náročnější. V celé ČR probíhá národní testování tělesné zdatnosti žáků. I my jsme byli testováni – dělali jsme sed-lehy, skákali do dálky a běhali člunkový i vytrvalostní běh. Sport máme ale moc rádi, tak jsme to hezky zvládli. Ve čtvrtek 20. 10. proběhl také první školní běh na Kamennou. Z naší třídy se běhu společně se svými rodiči odvážně zúčastnili Eliška a Adámek.

 

O den později proběhlo první setkání žákovského parlamentu naší školy. Naši třídu, jak už víte, zastupuje Miky J. a Adámek. Dozvěděli se první důležité informace a hned mezi námi začali dělat anketu o tom, jak bychom chtěli prožívat Vánoce ve škole. Jako vždy – máme spoustu nápadů. Poslední den před podzimními prázdninami jsme měli na 3 hodiny projektový den ke vzniku ČSR. Tento čas jsme strávili s kamarády ze 3. A. Povídali jsme si o naší zemi, podle popisu jsme vybarvovali státní znak, a nakonec jsme si vyrobili vlastní státní vlajku. Nastaly podzimní prázdniny – moc jsme se na ně těšili, všichni jsme prožili spoustu krásných okamžiků a plní dojmů se z nich vrátili v poslední říjnový den zpět do školy. Asi si umíte představit, kolik jsme toho dokázali napovídat

 

1. měsíc ve škole aneb my jsme žáci 3.B...

Po dvou měsících prázdnin jsme se 1. září opět společně potkali - tentokrát trochu v menším počtu (3 děvčata se s námi
ve 2. třídě rozloučila), v nové třídě a hlavně s novým odhodláním prožít další dobrodružství. 

První dny jsme si hooodně povídali (skutečně bylo o čem :-)), tvořili jsme si třídní pravidla, rozdávali sešity a učebnice i poprvé určovali služby, protože každý z nás se chce podílet na tom, aby nám ve škole spolu bylo dobře. Třída je nová a náš počet nám letos umožňuje učit se trochu v netradičním uspořádání. Každý týden si tak měníme místo a mimo jiné díky tomu posilujeme i naše vzájemné vztahy, učíme se spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Asi po dvou týdnech ve škole nám dorazil i náš nový, zelený koberec. Kluci jej sami donesli až do třetího patra, kde už jim s rozbalováním a estetickým dopasováním do středu třídy pomohly také holky. Zanedlouho poté se nám ve třídě objevila i velká papírová skříň, ve které máme každý svou poličku. Chceme letos více číst a seznamovat s přečtenými knihami své spolužáky. Jsme už přece třeťáci! :-)

Ale nebojte, nejsme jen ve třídě. Chodíme i ven. Například jedno páteční poledne jsme se vypravili na výstavu chovatelů,
která se konala za kulturním domem. Viděli jsme velké množství morčat, králíků, slepic, kachen, hus a jiných zvířat. Byla nádherná a díky ochotným zástupcům chovatelů jsme si mohli některá z nich pohladit, zeptat se na mnohé otázky a dozvědět se nové informace. My jsme vlastně také trochu chovatelé - chováme totiž v družině šneky a letos dokonce už navštívili i naši třídu. 

V druhé polovině září jsme se také zúčastnili voleb. Mohli jsme si zvolit 2 zástupce (předsedu a místopředsedu) naší třídy
v nově vznikajícím školním parlamentu. V daný čas jsme se proto odebrali do volící místnosti, kde jsme volební komisi předložili svou žákovskou knížku a dostali volební lístky. Každý z nás měl dva hlasy, které za plentou napsal
na zmíněné lístečky a potom slavnostně hodil do volební urny. Volili jsme zodpovědně a s uvážením, i když vybrat dva spolužáky nebylo úplně snadné. Nakonec jsme si jako své zástupce zvolili Mikyho J. a Adama J. Jelikož měli oba kluci stejný počet hlasů - následující pondělí jsme ještě v 2. kole rozhodli o předsedovi třídy, kterým byl po sečtení hlasů zvolen Miky J. Věříme, že nás bude zastupovat se ctí. 

Tolik z našeho prvního měsíce ve 3.B. S končícím zářím se loučíme také s naší oblíbenou písničkou Září a těšíme se, co nám letos přinese říjen.