Základní škola

Moderní škola 2019, 2021

​​​​​​​

 

Projekt Moderní škola 2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012007

Projekt Moderní škola 2019 byl původně koncipován na dva roky, a to od 01.05.2019 do 30.04.2021. Z důvodu uzavření školy kvůli covidu byl prodloužen do 31.10.2021.

Na projekt nám byla poskytnuta dotace ve výši 1 162 442,00 Kč. Tato částka se podařila celá vyčerpat.

Začátkem školního roku 2021/2022, v průběhu měsíce září a října 2021, proběhly poslední hodiny klubu pro žáky ZŠ – Čtenářského klubu. V září proběhly také zbývající projektové dny ve škole (ZŠ) – „O čem si hračky povídají I.“ a „O čem si hračky povídají II.“. 22. září 2022 vyjely děti ze školní družiny na projektový den mimo ŠD/ŠK do Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích.

 

Projekt Moderní škola 2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019507

Projekt je sjednán na dva roky od 01.05.2021 do 30.04.2023.

Na projekt Moderní škola 2021 nám byla poskytnuta dotace ve výši 655 879,00 Kč.

V rámci projektu máme zahrnuty tyto aktivity:

  • školní asistent – personální podpora MŠ v délce 14 měsíců
  • 1x projektový den ve výuce (MŠ)
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 3 pololetí
  • 1x projektový den ve výuce (ZŠ)
  • 1x projektový den mimo školu (ZŠ)
  • zahraniční stáž pro 7 pedagogických pracovníků ZŠ v Anglii a Finsku

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo v prvním pololetí souběžně dvojí doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. V průběhu celého školního roku byl v Mateřské škole přítomen školní asistent – personální podpora. Na konci školního roku byla sjednána smlouva s cestovní kanceláří Edu Tours, s.r.o. pro zajištění zahraniční stáže pedagogických pracovníků v Anglii a Finsku na podzim 2022.

V následujícím školním roce ještě musí proběhnout projektový den ve výuce v Mateřské škole, projektový den ve výuce v Základní škole, projektový den mimo Základní školu, 1 pololetí doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a v neposlední řadě proběhne zahraniční stáž pro 7 pedagogických pracovníků Základní školy v Anglii a Finsku. Tři pedagogičtí pracovníci pojedou do Anglie a čtyři pravděpodobně do Finska. ​​​​​​​