Základní škola

Aktuální informace

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že v době konání lyžařského kurzu od 3.1. - 6.1. 2023 odpadají veškeré kroužky. Doučování a předmět PSPP budou řešit jednotliví vyučující individuálně.

Děkujeme za pochopení.

 

Lyžařský kurz 2023

Vážení rodiče, dnes jsem lyžařům rozdávala informace k lyžařskému kurzu. Zároveň je Vám posílám na mail, který jste uvedli do elektronické přihlášky na lyžák. Děti, které přijdou do školy po nemoci do 22. 12., je dostanou i papírovou formou.

Od 14. 12. mají děti lístečky ohledně odchodu od školy po příjezdu busu (v 17h). Prosím o vyplnění a odevzdání třídní učitelce do 22. 12. Pokud by někdo lístek nestihl odevzdat z důvodu nemoci, napište mi  zprávu na mail (viz. níže). Uveďte v něm jméno, třídu + zda dítě po příjezdu busu z lyžáku půjde od školy SAMOTNÉ – S DOSPĚLÝM – SE SOUROZENCEM.  Nepište třídním učitelům, komplikuje to komunikaci. Děkuji za pochopení.

Ohledně dotazů na kurz mne můžete kontaktovat na pavlina.adamickova@zsstaric.cz 

Aktualizováno 15. 12. 2022.

Výsledky školní výtvarné soutěže na téma SVATÝ HUBERT

kategorie 3D výrobků

1. místo – Vojta Piskoř (5. tř.)

2. místo - Beátka a Bára Prokopová (2. tř a MŠ)

3. místo – Nina Urbnacová (1. tř)

kategorie kresba, malba

1. místo – Nikola Plačková (5. tř.)

2. místo – Tomáš Čapla (2. tř.)

                - Jan Bittner (5. tř.)

3. místo - Mikuláš Bittner (2. tř.)

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům moc blahopřejeme!!!

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

v tomto období Vás naše škola i školka už tradičně zvala na Svatomartinský průvod. V letošním roce však tradici trošku porušíme a pozveme Vás společně s myslivci Staříče na Svatohubertský průvod, který se pojí se slavnostním odhalením kříže Svatého Huberta na Kamenné. Tato akce se uskuteční dne 4.11. 2022. Sraz rodičů s dětmi ZŠ a MŠ se koná v 16:30 na zahradě před MŠ. K Svatému Hubertovi se bude v tento den vázat i projektové dopolední vyučování a výstava výtvarných prací, kterou mohou rodiče navštívit v prostorách školy. Poté se s lampionky vydáme na Kamennou. Těšíme se na Vás společně s myslivci!

Zapojte se s dětmi i do výtvarné soutěže!

Milé děti,

vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma, které se pojí se Svatým Hubertem – patronem myslivců.

Malujte,

kreslete, vyrábějte, můžete i společně s rodiči. Svá dílka vytvářejte v domácím prostředí a hotové práce doneste do školy nejpozději ve středu 2.11. 2022. Všechny Vaše výrobky, výkresy apod. vystavíme ve škole. V pátek 4.11. si výstavu může prohlédnout i veřejnost, která se zúčastní „Svatohubertského průvodu“.

(Hubert žil v 7. a 8. století a podle legendy byl mladíkem, který měl rád zábavu  a velmi rád se věnoval lovu. Byl to to milý a láskyplný člověk. Jednou se na lovu setkal s bílým jelenem, který měl mezi parohy kříž. Toto zjevení způsobilo jeho obrácení na křesťanství a později se stal dokonce biskupem. Z toho důvodu je zobrazován jako biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž jelen s křížem mezi parohy. Svatý Hubert se stal patronem myslivců.) O Svatém Hubertovi můžete najít spoustu dalších informací, třeba na internetu. Vyhledávejte a tvořte! Těšíme se na Vaše díla!

 

 

 

Vážení rodiče,

dne 21.10. 2022 se bude konat první schůzka zástupců Školního parlamentu. Děti se sejdou společně s paní učitelkou ve 13:00 hodin ve třídě 3. B. Schůzka potrvá přibližně do 14:00 hodin. Děti pak mohou odejít domů, přihlášené do družiny. V době od konce vyučování do začátku schůzky budou i nepřihlášené děti v družince.

 

Dne 18.10.2022 odpadá hudebně-dramatický kroužek. Náhradní termín je 20.10.2022 v obvyklém čase.

 

 

Běh na Kamennou

Ve čtvrtek 20. 10. proběhne v případě příznivého počasí v čase 15:30-17:30 hod školní běh rodičů a dětí na Kamennou. Všichni účastníci se mohou těšit na cca 1 km dlouhou trasu v terénu. Závodit budeme v těchto kategoriích:

 

1. - 3. třída - děvčata s rodičem

1. - 3. třída - chlapci s rodičem

4. - 5. třída - děvčata s rodičem

4. - 5. třída - chlapci s rodičem

 

Na běh je třeba se přihlásit na stránkách školy do středečního rána (8:00 hod)

 

 

 

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady za zákonné zástupce žáka, konané dne 12.10. 2022.

Počet platných hlasovacích lístků

55

Počet neplatných hlasovacích lístků

8

Volební účast

56,1 (podložena podpisem v prezenční listině)

Výsledky voleb

Ing. Radomíra Mužná, počet hlasů - 15

Do Školské rady byla z řad zákonných zástupců zvolena paní Ing. Radomíra Mužná.

 

Pořadí ostatních kandidátů dle získaných hlasů:
 

Ing. David Hájek - 14 hlasů

MUDr. Kateřina Kublová - 13 hlasů

Svatava Čmielová - 7 hlasů

Monika Marková - 6 hlasů

Všem zúčastněným děkujeme.

 

 

.....................................................................................................

Doučování

Z důvodu nemoci odpadá v týdnu od 4.10. do 7.10. 2022  doučování.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

v rámci projektu ESF Moderní škola se p. učitelky 1.A, 4. a 5. třídy účastní zahraniční stáže v Anglii, kde budou v rámci stínování sbírat cenné zkušenosti z jiných škol a sledovat jejich výuku. Stáž proběhne ve dnech od 3.10 do 7.10. 2022. Z těchto důvodů nebudou v tomto týdnu zmíněné p. učitelky přítomny ve škole. Výuka vašich dětí bude řádně zajištěna zastupujícími pedagogy. Ke změnám v rozvrhu nedochází, pouze v pondělí 3.10. odpadá žákům 5. třídy šestá vyučovací hodina ICT. Odpadá také kroužek keramika, Hejného matematika a hodiny doučování, které vede p. uč. Ivánková.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Doplňkové volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. Doplňkové volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Staříč za zástupce zákonných zástupců žáka. Volby se uskuteční dne 12.10. 2022 v době od 7:30 do 16:30 hodin ve vestibulu školy. (Bližší informace naleznete v sekci Školská rada).

 

Lyžařský kurz

Dne 12. 9. 2022 dostali žáci informace ohledně konání lyžařského kurzu. Prosím, do 20. 9. odevzdejte třídní učitelce lístek, zda vaše dítě na lyžák pojede nebo ne.

Děkuji za spolupráci, P. Adamíčková