Základní škola

Aktuální informace

 

Výlet 2.B

Dne 21.6. podniká druhá třída výlet na Ondřejník. 

 

Škola v přírodě

Ve dnech 20.6. - 24.6. se děti 1. třídy, 2.A a 3. třídy účastní školy v přírodě na Horském hotelu Čarták, s.r.o. Solanec pod Soláněm.

 

Ukončení kroužků 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

chtěli bychom Vás informovat, že kroužky v tomto školním roce již skončily.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

dne 2.6. 2022 budou v naší základní škole probíhat třídní schůzky. V případě potřeby nabízíme od 13:30 také konzultace s paní ředitelkou.

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

upozorňujeme, že dne 26.5. 2022 dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Z těchto důvodů bude školní kuchyň v omezeném provozu. Žákům ZŠ budou v době oběda podávány šátečky s džusem. Prosíme tedy, abyste svým dětem v tento den případně připravili větší svačinku.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Výlet do Brna!

Vážení rodiče,

připomínáme všem, kteří jste písemně potvrdili účast na sobotním výletu do Brna datum a čas odjezdu:

21.5. 2022 v 8:00 od školy, předpokládaný příjezd mezi 17:00-18:00, filmové představení zajištěno!

Těší se na Vás pedag. doprovod - J. Machová, L. Vozná

 

 

 

 

 

Pozvánka na Svatomartinský průvod

Vážeční rodiče a milé děti,

zveme Vás na Svatomartinský průvod, který se uskuteční dne 11.11. 2021.

Zahájení proběhne na přední zahradě školky v 16:00. Poté se vydáme na procházku Staříčem a vrátíme se zpět na zahradu, kde bude připraven teplý punč.

S sebou vezměte světýlka a třeba i něco k zakousnutí….

Těšíme se na Vás!

Poznámka: V souvislosti se svátkem svatého Martina uskutečníme přehlídku výtvarných „děl“ na téma „legenda o svatém Martinovi“. Malujte, kreslete nebo vyrábějte společně. Fantazii se meze nekladou. Svá dílka odevzdávejte ve škole nejpozději do úterý 9.11.2021.

 

Zrušení divadelního představení

ve dnech 25. a 26.10. proběhne řádná výuka. Žádáme Vás, abyste do školy poslali pouze zdravé děti bez příznaku infekčního nebo virového onemocnění.Z epidemiologických důvodů je zrušeno pondělní divadelní představení v Ostravě. Plánované úterní třídní schůzky se uskuteční.

Dne 26. 10. 2021 bude na naší škole přítomná dětská psycholožka PhDr. Natálie Machová a bude poskytovat poradenské a konzultační služby v čase od 14:00 – 17:00. V případě zájmu kontaktujte paní psycholožku na emailu  natalie.machova@fno.cz a domluvte si přesný čas schůzky.

Hezký den.

Karanténa 5. třídy

bohužel Vám musíme oznámit, že od zítřejšího data 15.10.2021 je na základě nařízení hygieny Frýdek - Místek z důvodu pozitivního PCR testu žáka, nařízena karanténa pro děti 5. třídy (do 28.10. včetně) a rovněž pro žáky, kteří se zúčastnili basketbalového kroužku dne 11.10. 2021(karanténa do 25.10. včetně). Tuto informaci jsme obdrželi dnes 14.10. ve večerních hodinách. Žákům 5. třídy bude poskytována od 15.10. distanční výuka. Ohledně výuky ostatních dětí budou zítra 15.10. jejich zákonným zástupcům zaslány podrobné informace emailem od třídních učitelů. Všem zmiňovaným dětem bude od zítřejšího data odhlášena strava. Od 18.10. je možno si obědy vyzvednout v jídlonosičích. V případě zájmu o tyto obědy uvědomte emailem vedoucí školní kuchyně.

Děkujeme za pochopení.

 

Elektronická přihláška - Lyžujeme se sluníčkem

Termín lyžařského kurzu je 3. - 7. ledna 2022. Ti, kteří projevili zájem, se mohou už teď elektronicky závazně přihlašovat na www.prihlaskanakurz.cz. Zvolte sekci pro rodiče - Lyžujeme se sluníčkem - kurz ZŠ Staříč - odpolední. Nepřihlašujte se pod MŠ Staříč, ti jedou jindy.

Přihlašovat a platit lze do 30. 11. 2021. Rozhodující je datum připsání platby na účtu organizátora. V prosinci Vám budou poskytnuty bližší informace.

 

Škola v přírodě Liptov (4. - 8. 10. 2021)

Dnes (15. 9.) ráno jsme dětem 2.B a 4. třídy dávali informace ohledně školy v přírodě v papírové podobě. Děti z 5. třídy dostanou podstatné informace mailem, zbytek po příchodu do školy v pondělí 20. 9.

 

Lyžujeme se sluníčkem 

Všechni děti naší školy dnes (14. 9.) dostaly informace ke zjištění zájmu o lyžařský kurz, který by se měl konat v lednu 2022. Rodiče dětí z 5. třídy dostaly informace  mailem, po příchodu do školy je dostanou papírovou formou. 

 

Ředitelka školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. Doplňkové volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Staříč za zástupce zákonných zástupců žáka.
Funkční období člena školské rady je tři roky.

Datum voleb: 22.9. 2021 a 23.9. 2021.( 7:30 - 16:30)

 

Průběh a místo voleb:

Zákonný zástupce na volebním lístku zakroužkuje jednoho kandidáta, pro kterého hlasuje,

tzn. 1 zákonného zástupce nezletilých žáků. Podle počtu dětí (žáků školy) vhazuje zákonný zástupce počet volebních lístků – např. 2 děti (žáci školy) – 2 volební lístky. Hlasování je tajné a hlasuje pouze jeden ze zákonných zástupců.

Volební lístky, které obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím svých dětí nebo v místě voleb, vloží do volební urny v prostoru přízemí – u hlavního vchodu. Svoji účast potvrdí podpisem na prezenční listině.

Z návrhů na kandidaturu, které bylo možno podávat do 7.9. 2021, vzešli tito kandidáti:

1. Hrbková Jana

2. Mgr. Janečková Eva

3. Mgr. Prosková Jana

(Kandidáti jsou seřazeni dle abecedy)

 

Žádáme Vás o zvolení jednoho kandidáta, který Vás bude zastupovat ve školské radě. (Druhým Vaším zástupcem je paní Mgr. Kateřina Pokludová, která byla již řádně zvolena ve volbách v r. 2019.)

 

Zveřejnění výsledků: 29. 9. 2021.

Ve Staříči dne 14.9. 2021
 

 

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021

1.ročník

Slavnostní uvítání prvňáčků proběhne v kmenové třídě 1. září od 9:00 (v 1. patře).

Vzhledem k epidemiologické situaci budete Vy i další hosté vyzváni po vstupu do školy k vyplnění čestného prohlášení. Po celou dobu pobytu žádáme o dodržování hygienických pravidel a řádnou ochranu úst a nosu. U dětí je ochrana úst a nosu vyžadována pouze ve společných prostorech, ve třídě, kde budou usazeny, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování prvňáčků antigenními testy proběhne 2., 6. a 9. září v jídelně školy. V tyto dny přivádějte své děti k zadnímu vchodu školy (dříve oddělení předškoláků MŠ).

Neparkujte prosím na parkovišti určené zaměstnancům a ve dvoře školy.

 

 

2- 5. ročník – v 7:45 hod. Žáci po příchodu do školy odcházejí ihned do svých tříd. Ve společných prostorách mají roušku. Žáci budou ve škole 1 vyučovací hodinu.

Ranní i odpolední družina bude v provozu od 1. 9. V případě zájmu o družinu a oběd dne 1.9., kontaktujte prosím třídní učitelku nejpozději dne 31.8. do 11.00 .

 

Organizace školy  2. a 3. 9. 2021

1. ročník - 7:45 hod.– 10:30 hod.

2. – 5. ročník – výuka dle rozvrhu (třídnické práce)

Organizace školy od pondělí 6. 9. 2021

1. – 5. ročník – výuka dle rozvrhu hodin

 

 

Testování žáků proběhne dle metodického pokynu MŠMT 3 x po sobě v termínech:

1. září, 6. září a 9. září – 2. – 5. ročník ve třídách

2. září, 6. září a 9. září – 1. ročník v jídelně

 

 Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. (jídelna, šatna..).

V případě pobytu a výuky ve třídě nebo v družině, ochranný prostředek mít nemusí.

Pokud se žák nepodrobí testování , bude se moci prezenční výuky účastnit

(s výjimkou tv a zpěvu)  pouze s použitím ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Testování nepodstupují žáci, kteří mají alespoň 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo prodělali onemocnění covid 19 (po dobu 180dní od prvního pozitivního testu na covid 19) , případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

 

 

Matematický klokan 2021

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky.

Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení.

Přestože Matematický klokan proběhl poprvé distanční formou, tak se toho naši žáci 2. až 5. třídy nezalekli a výzvu přijali.

Děkujeme všem za účast. Níže můžete vidět nejlepší výsledky našich žáčků v kategoriích Cvrček, kde byl maximální počet bodů 90 (2. a 3. třída) a Klokánek - max. 120 bodů (4. a 5 třída). Gratulujeme!!

 

Zrušení lyžařského kurzu  

vloženo: 3. 3. 2021

Vážení rodiče,

s politováním Vám musíme oznámit, že se naplnily naše obavy a vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit výjezdový lyžařský kurz „Lyžujeme se sluníčkem“ pro rok 2021. Vzhledem k tomu, že kurz musel být zrušen z důvodů vládních opatření, dle Všeobecných podmínek Vám náleží vrácení 80% z uhrazené platby za kurz (včetně půjčovného).

Projekt výjezdových a pobytových lyžařských kurzů „Lyžujeme se sluníčkem" je v ČR ojedinělý. Díky příznivé poloze RESORTU BÍLÁ | BESKYDY jednak dostupností a klimatickými podmínkami, umožňuje malým lyžařům rychlý a bezpečný dojezd a lyžování od začátku prosince až do konce března.

Dostatek sněhu po celou zimní sezónu zajišťujeme technickým zasněžováním. Každoročně investujeme velkou částku do nových technologií, inovujeme stávající technologie pro zasněžování a další vybavení lyžařské školy a půjčovny.

S přípravou organizace kurzů začíná náš tým již s ročním předstihem (komunikace se školami, tvorba harmonogramu, nábor a školení instruktorů, zajištění dopravy atd.) Bez těchto činností by kurzy nemohly být realizovány. 

Výše uvedené činnosti pro nás znamenají nemalé náklady, aniž by ještě kurzy vůbec začaly. 

Protože si velmi vážíme dlouhodobé spolupráce s Vaší školní organizací a Vás, ať už stávající nebo budoucí stálé klienty, rozhodli jsme se k dorovnání vrácené platby a to formou Dárkového poukazu.   

Odhlášení z kurzu jsme provedli v přihlašovacím systému centrálně. Na Váš e-mail jste již obdrželi informaci o zrušení termínu. Klikněte na " Zažádat o vrácení přeplatku" a vyberte si kompenzaci za kurz.

Na základě podnětů z řad rodičů jsme připravili 2 varianty čerpání kompenzace za neuskutečněný kurz:

  • Dárkový poukaz na privátní trénink v hodnotě 2 480,-

Jedná se o 4 hod privátního tréninku lyžování nebo snowboardingu. Typ tréninku (lyže, snb) si můžete vybrat nezávisle na informaci uvedenou v přihlášce na kurz. Poukaz zahrnuje i půjčovné vybavení. Rezervace termínu proveďte telefonicky 725 222 111. Platnost poukazu je do 23.12.2021.

  • Vrácení 80% zaplacené platby na Váš účet + kompenzace Dárkový poukaz v hodnotě 790,- na celodenní vstup do Letního parku pro 2 děti + 2 doprovod.

Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na setkání s Vámi v létě nebo v zimě v RESORTU BÍLÁ | BESKYDY.

 tým SUN Outdoor

Lyžařský kurz "Lyžujeme se sluníčkem"-   odpoledne 4. - 8. 1. 2021

Vážení rodiče, 

organizátorka kurzu potvrdila informace o tom, že se lyžák konat bude. Jelikož se ale situace den ze dne mění, sledujte prosím i po Vánocích své emaily (ty, které jste uvedli na elektronické přihlášce) a web školy (aktuality), zda nedošlo ke změnám. Aktuální informace od organizátorů můžete také sledovat na www.prihlaskanakurz.cz. Pokud před zahájením kurzu vláda zpřísní opatření, bude následovat přesun kurzu do náhradního termínu.

Všem přihlášeným lyžařům jsem posílala podrobné informace do mailu, který rodiče uvedli při el. přihlašování.

V případě dotazů kontaktujte mne: pavlina.adamickova@zsstaric.cz

Děkuji za pochopení.

I

 

 

Vážení rodiče,

dle vyjádření hygienické stanice není důvod k přerušení výuky. Kontakt mezi učiteli a žáky probíhá vždy v rouškách, a proto můžeme pokračovat v prezenční výuce. Vzhledem ke zdravotní indispozici dalších 3 pedagogických pracovníků Vás však prosíme o zvážení možnosti ponechat děti doma. Těmto dětem bude po dohodě s pedagogem zajištěno dálkové vzdělávání.

14.12.2020

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

Vážení rodiče,

u pedagogického pracovníka základní školy byla potvrzena nákaza Covid 19. V současnosti čekáme na stanovisko hygieny. Zvažte prosím, zda své děti neponecháte do rozhodnutí hygieny raději v domácí péči. V opačném případě mohou děti přijít do školy, která zůstává nadále otevřena.

dne 13.12.2020

J. Machová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíček

Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace se stala vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žáci 3. třídy získali prvenství v procvičování slovíček z cizího jazyka v okrese Frýdek-Místek a postoupili do krajského kola.

V pondělí 9. listopadu 2020 se žáci naší školy zapojili do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát.
Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky.
Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V našem okrese se nejusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže stali žáci 3. třídy ze základní školy ve Staříči.
Během prvního týdne šampionátu získali v aplikaci skvělý výsledek - jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 398!
Stali se tak okresními WocaBee šampiony.

Přestože se v krajském kole neumístili, je jejich výkon opravdu skvělý. Společným úsilím byli v okresním kole na 1. místě z šedesáti škol ! Blahopřejeme a držíme palce v dalším úsilí. :-) 

Vážení rodiče,

od 7.9. 2020 dochází ke změně provozu ranní družiny. Provoz družinky pro děti 1. - 3. třídy je nově nastaven od 6:30 do 7:30 hodin.

Vážení rodiče,

jsme moc rádi, že se v novém školním roce opět můžeme setkat se všemi dětmi a moc se na ně také těšíme.

Budeme se snažit, aby probíhal v těch nejběžnějších podmínkách. Bohužel vzhledem ke stále vyskytujícímu se covidu musíme přece jen dodržovat jistá nařízení a doporučení, která běžný provoz narušují a to jak dopoledního režimu školy, tak i v době odpolední v rámci družiny nebo kroužků. Samozřejmostí je zvýšená hygiena, větrání, častá a průběžná desinfekce, nekonání se některých školních akcí apod. Přestože roušky ve školách nejsou povinné, rozhodli jsme se, že do 15. září budeme požadovat nošení roušek v době, kdy děti ráno přichází do šaten a potkávají se s větším počtem dětí v poměrně malém prostoru, ale především také s rodiči prvňáčků, kterým chceme první dva týdny umožnit přístup do školy a pomoci jim svým dětem adaptovat se na školní prostředí. V průběhu dopoledne ani v družince děti pak roušky nosit nebudou.

Snažili jsme se přizpůsobit rozvrh hodin také potkávání se v jídelně, kde dochází i předškoláci z MŠ. Vzhledem ke kapacitě dětí a jídelny nelze vždy zajistit malou „frontu“ k výdeji jídla, proto je možné, že dle posouzení přítomného učitele bude vhodné roušky použít i v této situaci.

Vzhledem ke covidu a většímu počtu dětí v ZŠ, jsme nově otevřeli 3. oddělení družiny. Přesto je kapacita naplněna již dětmi 1. – 3. třídy. Snažili jsme se dle doporučení MŠMT alespoň částečně děti nemísit, avšak zajistit tato doporučení na 100% je v našich podmínkách nemožné. Proto nás velmi mrzí, že z těchto důvodů neuspokojíme rodiče dětí 4.- 5. třídy.

Nabídka kroužků je bohužel také střídmější než v předcházejícím roce. Snažili jsme se zachovat potkávání dětí ve stejném režimu jako o přestávkách či ve družince.

Obecně se naše škola bude řídit tzv. semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. K uzavření školy může dojít pouze v případě karantény ( nadpoloviční většina nakažených ve třídě či škole) nebo červeného stupně na semaforu. V tomto případě pak bude probíhat distanční výuka.

Vážení rodiče,

přeji Vám, pedagogům a především dětem nejen pohodový nástup, ale také pohodový průběh celého nového školního roku!

Jeanetta Machová,

ředitelka školy

Informace k zahájení nového školního roku a harmonogram prvního zářijového týdne

1. školní den

Dveře školy se pro děti otevřou opět v úterý 1. září 2020 od 7:30.

Pro žáky 2. až 5. třídy začíná vyučování v obvyklém čase v 7:45. Děti přichází do školy hlavním vchodem. Předpokládané ukončení prvního dne ve škole je v 8:30.

Žáci a rodiče prvňáčků přichází v tento den výjimečně zadním vchodem. Slavnostní přivítání žáků 1. tříd proběhne v tělocvičně školy od 8:00. Předpokládané ukončení slavnostního zahájení je v 8:30. Rodiče mohou poté zakoupit čip ke školnímu stravování u vedoucí jídelny. V dalších dnech již prvňáčci přichází do školy hlavních vchodem.

Další dny 2. 9. – 4.9. 2020

Zahájeno školní stravování

Zahájen provoz ranní družiny pro přihlášené žáky 1.- 3. tříd (od 6:45 do 7:30) a provoz odpolední družiny pro žáky 1. – 3. tříd (od 11:25 do 16:30)

1. třída – výuka do 10:30 (třídnické práce, seznamování se s prostředím školy)

Děti, které nečekají na oběd ani družinu odchází, domů.

2.,3.,4. a 5. třída – výuka do 11:25 (třídnické práce, výuka dle individuálních potřeb třídy)

Od 7.9. bude již výuka probíhat dle pevného rozvrhu.

( podrobnější informace k jednotlivým ročníkům poskytují třídní učitelé prostřednictvím emailu)

Rodiče prvňáčků!
Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční dne 27.8. 2020
v 16 hodin v budově školy.
Těšíme se na vaši účast a přejeme hezký zbytek prázdnin.

 

 

 

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, Vám sdělujeme:

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol a jejich zákonných zástupců v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy, žádáme důsledné dodržování  následujících doporučení a přijímáme tato opatření:

- apelujeme na ty z Vás, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy děti  neposílali a žádáme, aby zákonní zástupci  o této skutečnosti  uvědomili  vedení školy  a současně omezili  kontakt s lidmi na minimum

- Neúčast dětí ve vzdělávání bude školou  omluvena

- omezujeme přístup veřejnosti do prostor, v nichž se realizuje činnost školy či školského zařízení na nezbytné minimum

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

 


Další obecná doporučení 

 
krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
 
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 
 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 
 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) NEBO
 
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:  Okres Bruntál  554 774 128  Okres Frýdek-Místek  558 418 301, 558 418 339, 558 418 316  Okres Karviná  596 397 253, 596 397 255  Okres Nový Jičín  556 770 384-386  Okres Opava   553 668 846
 
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 
 
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-
vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

Název Datum vydání Velikost
Info k provozu škol škol. zařízení od 13.9.2021 13.09.2021 106 kB
Info k provozu škol škol. zařízení od 13.9.2021 13.09.2021 106 kB