Základní škola

Aktuální informace

Doplňkové volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. Doplňkové volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Staříč za zástupce zákonných zástupců žáka. Volby se uskuteční dne 12.10. 2022 v době od 7:30 do 16:30 hodin ve vestibulu školy. (Bližší informace naleznete v sekci Školská rada).

 

Lyžařský kurz

Dne 12. 9. 2022 dostali žáci informace ohledně konání lyžařského kurzu. Prosím, do 20. 9. odevzdejte třídní učitelce lístek, zda vaše dítě na lyžák pojede nebo ne.

Děkuji za spolupráci, P. Adamíčková