Základní škola

Základní informace

Název:              Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Adresa:             Staříč, Sviadnovská 332, 739 43

Telefon:             558 660 263

E- mail ZŠ:        reditel@zsstaric.cz

IČO:                   75026538

Dat. schránka:  52nqff7

 

 

Kontakty:


Ředitelka:                                       Mgr. Jeanetta Machová , 739 109 759

Vedoucí pedagogického sboru:     Mgr. Lucie Vozná, lucie.vozna@zsstaric.cz, 603 425 149

Výchovný poradce:                        Mgr. Jana Košťálová, jana.kostalova@zsstaric.cz, 733 714 463

Školní metodik prevence:             Mgr. Pavlína Adamíčková, pavlina.adamickova@zsstaric.cz, 558 660 263

Ekonomka:                                       Ivana Šnajdrová, 558 660 263

                                                       Ing. Andrea Peterková

Školnice:                                        Hana Jílková, 731 498 443

 

 

Naše základní a mateřská škola je školou a školkou rodinného typu. Nabízí vzdělávání dětí ve třech třídách MŠ a na prvním stupni ZŠ, který je tvořen šesti kmenovými třídami. Odpolední aktivity nabízí dětem tři oddělení družiny. Jedno oddělení je v provozu také v ranních hodinách. Součástí školy je učebna sloužící k výuce ICT, tělocvična, jídelna a kuchyň. MŠ i ZŠ je vybavena moderními didaktickými pomůckami a interaktivními tabulemi. Součástí areálu ZŠ a MŠ je velká zahrada s herními prvky, která je v odpoledních hodinách k dispozici také dětem ze školní družiny. Pro lehkoatletickou přípravu je využíváno hřiště TJ Sokol Staříč pod Okrouhlou.

V závěru školního roku navštěvovalo 80 dětí mateřskou školu, základní školu 86 žáků a 45 dětí využívalo školní družinu. V současné době době dochází do MŠ 78 dětí, školu navštěvuje 100 žáků a družinku 59 dětí.

V rámci vzdělávání v MŠ i ZŠ klademe důraz na bezpečné prostředí a dobré klima. Jedna z výhod naší obecní školy je nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje respektování individuálních možností a potřeb každého dítěte. Vzniká tak vhodnější prostředí pro kvalitní vzdělávání dětí oproti školám, kde se často počet dětí ve třídě vyšplhá až ke třiceti. Pedagog se v menším počtu může mnohem více věnovat dítěti a rozvíjet jeho individuální schopnosti; jednoduše řečeno má na jednoho žáka v průběhu vyučování mnohem více času. Tato výhoda je důležitá právě u mladších dětí, které pro svůj rozvoj potřebují více času a péče. Menší počet také umožní snadněji reagovat na případné kázeňské problémy a zachytit v počátku negativní jevy mezi žáky. Snahou zřizovatele a školy je proto i nadále zachovat i v době nárůstu počtu školních dětí nižší počty ve třídách.

Podpořit rozvoj jazykových dovedností jsme se rozhodli zavedením výuky anglického jazyka již od prvního ročníku a za finanční podpory zřizovatele zajišťujeme pravidelnou výuku rodilého mluvčího ve 3., 4. a 5. třídě s časovou dotací 3 hodiny týdně. Pátým rokem vyučujeme matematiku Hejného metodou.