Základní škola

Základní informace

Název:              Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace

Adresa:             Staříč, Sviadnovská 332, 739 43

Telefon:             558 660 263

E - mail ZŠ:        reditel@zsstaric.cz

IČO:                   75026538

Dat. schránka:  52nqff7

 

Ředitelka:                                      Mgr. Jeanetta Machová, reditel@zsstaric.cz, 739 109 759

Zástupkyně ředitelky:                  Mgr. Lucie Vozná, lucie.vozna@zsstaric.cz, 603 425 149

Výchovný poradce:                      Mgr. Lucie Vozná, lucie.vozna@zsstaric.cz, 603 425 149

                                                       Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 13.45  + po tel. domluvě nebo mailem

Školní metodik prevence:            Mgr. Pavlína Adamíčková, pavlina.adamickova@zsstaric.cz, 775 660 250

                                                        Konzultační hodiny: úterý 11.35 - 12.20  + po tel. domluvě nebo mailem

ICT koordinátor:                            Mgr. Martina Ivánková, martina.ivankova@zsstaric.cz, 601 201 023

Ekonomka:                                     Ivana Šnajdrová, ivana.snajdrova@zsstaric.cz, 558 660 263

                                                        Ing. Andrea Peterková, andrea.peterkova@zsstaric.cz, 558 660 263

Školnice:                                        Marcela Sikorová

 

Naše základní a mateřská škola je školou a školkou rodinného typu. Nabízí vzdělávání dětí ve čtyřech třídách MŠ a na prvním stupni ZŠ, který je tvořen sedmi kmenovými třídami. Odpolední aktivity nabízí dětem tři oddělení družiny. Jedno oddělení je v provozu také v ranních hodinách. Součástí školy je  tělocvična, jídelna a kuchyň. MŠ i ZŠ je vybavena moderními didaktickými pomůckami a interaktivními tabulemi. Součástí areálu ZŠ a MŠ je velká zahrada s herními prvky, která je v odpoledních hodinách k dispozici také dětem ze školní družiny. Pro lehkoatletickou přípravu je využíváno hřiště TJ Sokol Staříč pod Okrouhlou.

V současné době době dochází do MŠ 72 dětí, školu navštěvuje 102 žáků a družinku 67 dětí.

V rámci vzdělávání v MŠ i ZŠ klademe důraz na bezpečné prostředí a dobré klima. Jedna z výhod naší obecní školy je nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje respektování individuálních možností a potřeb každého dítěte. Vzniká tak vhodnější prostředí pro kvalitní vzdělávání dětí oproti školám, kde se často počet dětí ve třídě vyšplhá až ke třiceti. Pedagog se v menším počtu může mnohem více věnovat dítěti a rozvíjet jeho individuální schopnosti; jednoduše řečeno má na jednoho žáka v průběhu vyučování mnohem více času. Tato výhoda je důležitá právě u mladších dětí, které pro svůj rozvoj potřebují více času a péče. Menší počet také umožní snadněji reagovat na případné kázeňské problémy a zachytit v počátku negativní jevy mezi žáky. Snahou zřizovatele a školy je proto i nadále zachovat i v době nárůstu počtu školních dětí nižší počty ve třídách.

Podpořit rozvoj jazykových dovedností jsme se rozhodli zavedením výuky anglického jazyka již od prvního ročníku. Od třetího do pátého ročníku je výuka jednou týdně vedena rodilým mluvčím. Výuka matematiky je podpořena prvky Hejného metody.