Základní škola

Základní informace

Naše základní a mateřská škola je školou a školkou rodinného typu. Nabízí vzdělávání dětí ve třech třídách MŠ a na prvním stupni ZŠ, který je tvořen pěti kmenovými třídami. Součástí školy je učebna sloužící k výuce ICT, knihovna, dvě oddělení družiny, tělocvična, jídelna a kuchyň. MŠ i ZŠ je vybavena moderními didaktickými pomůckami a interaktivními tabulemi. Součástí areálu ZŠ a MŠ je velká zahrada s herními prvky, která je v odpoledních hodinách k dispozici také dětem ze školní družiny. Pro lehkoatletickou přípravu je využíváno hřiště TJ Sokol Staříč pod Okrouhlou.

V současnosti navštěvuje 80 dětí mateřskou školu, základní školu 87 žáků a 45 dětí využívá školní družinu.

V rámci vzdělávání v MŠ i ZŠ klademe důraz na bezpečné prostředí a dobré klima. Respektujeme individualitu dítěte. Využíváme moderní pomůcky. Vyučujeme matematiku Hejného metodou a anglický jazyk od prvního ročníku.

 

Název Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Sídlo Sviadnovská 332, 739 43 Staříč
Telefon 558 660 263
E-mail reditel@zsstaric.cz
Datová schránka 52nqff7
WWW http://www.zsstaric.cz
75026538
Bankovní spojení 181756762/0300
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Obec Staříč

 Dílčí telefonní kontakty:

  • v případě dotazů a nabídek pro ZŠ, popř. omlouvání žáků, kontaktujte zaměstnance ZŠ: 739 109 759
  • v případě dotazů a nabídek pro MŠ a ŠJ, popř. omlouvání dětí, kontaktujte vedoucí MŠ: 777 980 260
  • v případě dotazů a nabídek pro ŠD, kontaktujte vedoucí ŠD: 728 746 753
  • v případě dotazů a nabídek vztahujících se k provozu školy, kontaktujte vedoucí THP: 777 728 279

Součásti školy:                                                             Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

Ředitelka školy:                                                            Mgr. Jeanetta Machová                                                       reditel@zsstaric.cz

Výchovný poradce:                                                      Mgr. Jana Košťálová                                                            jana.kostalova@zsstaric.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů:       Mgr. Pavlína Adamíčková                                                    pavlina.adamickova@zsstaric.cz

Koordinátor ŠVP                                                          Mgr. Jeanetta Machová                                                        reditel@zsstaric.cz

 

Vedoucí zaměstnanci školy:

 

Vedoucí zaměstnanec ZŠ:                                           Mgr. Jana Košťálová                                                           jana.kostalova@zsstaric.cz

Vedoucí zaměstnanec MŠ:                                          Věra Rylková                                                                       vera.rylkova@zsstaric.cz

Vedoucí školní jídelny:                                                 Mgr. Libuše Pavlová                                                           libuse.pavlova@zsstaric.cz 

Vedoucí školní družiny:                                               Miroslava Laníková                                                              miroslava.lanikova@zsstaric.cz 

Školnice:                                                                       Hana Jílková                                                                        hana.jilkova@zsstaric.cz