Základní škola

Základní informace

Základní škola ve Staříči je škola s 1. – 5. ročníkem. V letošním školním roce 2018/2019 ji navštěvuje 80 žáků. Součástí školy je školní družina, kterou využívá 45 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení. Od roku 2003 patří k základní škole i mateřská škola, do které  letos dochází 80 dětí. Další součástí je školní jídelna a školní kuchyně.

Všechny prostory školy jsou nadstandardně vybaveny. Kromě 5 tříd je škola vybavena počítačovou učebnou s 21 počítači, školní knihovnou, družinou, jídelnou a tělocvičnou. Pro lehkoatletickou přípravu využíváme hřiště TJ Sokol Staříč pod Okrouhlou. Součástí areálu ZŠ je zahrada za mateřskou školou, která je v odpoledních hodinách k dispozici dětem ze školní družiny.

Základní informace

Název Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Sídlo Sviadnovská 332, 739 43 Staříč
Telefon 558 660 263
E-mail reditel@zsstaric.cz
Datová schránka 52nqff7
WWW http://www.zsstaric.cz
75026538
Bankovní spojení 181756762/0300
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Obec Staříč

 Dílčí telefonní kontakty:

  • v případě dotazů a nabídek pro ZŠ, popř. omlouvání žáků, kontaktujte zaměstnance ZŠ: 739 109 759
  • v případě dotazů a nabídek pro MŠ a ŠJ, popř. omlouvání dětí, kontaktujte vedoucí MŠ: 777 980 260
  • v případě dotazů a nabídek pro ŠD, kontaktujte vedoucí ŠD: 728 746 753
  • v případě dotazů a nabídek vztahujících se k provozu školy, kontaktujte vedoucí THP: 777 728 279

Součásti školy:                                                             Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

Ředitelka školy:                                                            Mgr. Jeanetta Machová                                                       reditel@zsstaric.cz

Výchovný poradce:                                                      Mgr. Jana Košťálová                                                            jana.kostalova@zsstaric.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů:       Mgr. Pavlína Adamíčková                                                    pavlina.adamickova@zsstaric.cz

Koordinátor ŠVP                                                          Mgr. Jeanetta Machová                                                        reditel@zsstaric.cz

 

Vedoucí zaměstnanci školy:

 

Vedoucí zaměstnanec ZŠ:                                           Mgr. Jana Košťálová                                                           jana.kostalova@zsstaric.cz

Vedoucí zaměstnanec MŠ:                                          Věra Rylková                                                                       vera.rylkova@zsstaric.cz

Vedoucí školní jídelny:                                                 Mgr. Libuše Pavlová                                                           libuse.pavlova@zsstaric.cz 

Vedoucí školní družiny:                                               Miroslava Laníková                                                              miroslava.lanikova@zsstaric.cz 

Školnice:                                                                       Hana Jílková                                                                        hana.jilkova@zsstaric.cz