Základní škola

Zaměstnanci školy a kontakty

PEDAGOGOVÉ

Mgr. Daniela Trojanová

ředitelka, výchovná poradkyně Mobil: +420 739 109 759 Email: reditelka@zsstaric.cz

Mgr. Martina Ivánková

zástupkyně ředitelky pro základní vzdělávání, třídní učitelka 5. třídy a ICT koordinátorka Mobil: +420 601 201 023 Email: Martina.Ivankova@zsstaric.cz

Bc. Miroslava Šimečková

zástupkyně pro předškolní vzdělávání Mobil: +420 777 980 260 Email: ms.staric@seznam.cz

Mgr. Libuše Pavlová

vedoucí školní jídelny Mobil: +420 608 880 563 Email: sjstaric@seznam.cz

Mgr. Pavlína Adamíčková

třídní učitelka 1. třídy a školní metodik prevence Mobil: +420 775 660 250 Email: Pavlina.Adamickova@zsstaric.cz

Mgr. Veronika Lusková

třídní učitelka 2.A Mobil: +420 777 728 279 Email: Veronika.Luskova@zsstaric.cz

Mgr. Hana Geryková

třídní učitelka 2.B Mobil: +420 601 201 021 Email: Hana.Gerykova@zsstaric.cz

Mgr. Kristýna Ryšavá

třídní učitelka 3. třídy Mobil: +420 601 201 026 Email: Kristyna.Rysava@zsstaric.cz

Bc. Lucie Podešvová

třídní učitelka 4.A Mobil: +420 601 201 024 Email: Lucie.Podesvova@zsstaric.cz

Mgr. Pavla Ivánková, MBA

třídní učitelka 4.B Mobil: +420 722 942 676 Email: Pavla.Ivankova@zsstaric.cz

Mgr. Barbora Nováková

učitelka 1. stupně Mobil: - Email: Barbora.Novakova@zsstaric.cz

Ladislava Labudová

asistentka pedagoga v 1. třídě Mobil: - Email: Ladislava.Labudova@zsstaric.cz

Světlana Szusciková

asistentka pedagoga 2.A Mobil: - Email: Svetlana.Szuscikova@zsstaric.cz

Mgr. Daniela Rotterová

speciální pedagog v 2. A Mobil: - Email: Daniela.Rotterova@zsstaric.cz

Hana Slavíková

asistentka pedagoga 2.B Mobil: +420 777 665 593 Email: Hana.Slavikova@zsstaric.cz

Renáta Mikešová

vychovatelka ŠD (1. oddělení) Mobil: +420 606 775 320 Email: Renata.Mikesova@zsstaric.cz

Miroslava Laníková

vedoucí vychovatelka ŠD (2. oddělení) Mobil: +420 736 667 999 Email: Miroslava.Lanikova@zsstaric.cz

Gabriela Jelínková

vychovatelka ŠD (3. oddělení) Mobil: +420 725 045 465 Email: Gabriela.Jelinkova@zsstaric.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Mgr. Libuše Pavlová

vedoucí školní jídelny Email: sjstaric@seznam.cz

Ivana Šnajdrová

ekonomka školy Email: ivana.snajdrova@zsstaric.cz

Ing. Renáta Máchová

administrativní pracovnice Email: renata.machova@zsstaric.cz

Marcela Sikorová

školnice Email: Marcela.Sikorova@zsstaric.cz

Jana Tobolová

uklízečka Email: Jana.Tobolova@zsstaric.cz