Základní škola

Zájmové útvary 2023/2024

DEN

SUDÝ TÝDEN

LICHÝ TÝDEN

PONDĚLÍ

Keramika – 13:00 – 14:30 – 3. – 5. třída

Deskové hry – 13:00 – 14:30 – 2. – 5. třída

 

Deskové hry – 13:00 – 14:30 – 2. – 5. třída

ÚTERÝ

Logo chvilka – 13:00 – 13:45 – 1. – 2. třída

Šachy – 15:00 – 15:45 – 1. – 5. třída

Aerobik/Parkur – 15:30 – 18:00 – ZŠ + MŠ

Logo chvilka – 13:00 – 13:45 – 1. – 2. třída

Šachy – 15:00 – 15:45 – 1. – 5. třída

Aerobik/Parkur – 15:30 – 18:00 – ZŠ + MŠ

STŘEDA

Pohybové hry – 13:00 – 13:45 – 4. – 5. třída

Pohybové hry – 13:00 – 13:45 – 4. – 5. třída

ČTVRTEK

Výtvarka s příběhem – 13:00 – 14:30 – 1. - 2. třída

Matematika podle prof. Hejného - 13:00 - 13:45 - 4. třída

 

Matematika podle prof. Hejného - 13:00 - 13:45 - 4. třída

PÁTEK

Koumák

Přípravka na gymnázium – 12:50 – 13:35 – 5. třída

Koumák

Přípravka na gymnázium – 12:50 – 13:35 – 5. třída

SOBOTA

Tuláček - nepravidelně

 

Přihlášky odevzdejte třídní učitelce nejpozději do 29.09.2023.

Kontakty:

Keramika – Mgr. Martina Ivánková, Martina.Ivankova@zsstaric.cz

Deskové hry – Hana Slavíková, Hana.Slavikova@zsstaric.cz

Logo chvilka Dana Pieszková, pieszy@seznam.cz

Šachy Mgr. Daniela Trojanová a Matyáš Trojan, reditelka@zsstaric.cz

Aerobik/Parkur – MUDr. Kateřina Kublová, Katka.Gallova@seznam.cz

Pohybové hry Mgr. Barbora Nováková, Barbora.Novakova@zsstaric.cz

Výtvarka s příběhem – Mgr. Kristýna Ryšavá, Kristyna.Rysava@zsstaric.cz

Matematika podle prof. Hejného – Bc. Lucie Podešvová, L ucie.Podesvova@zsstaric.cz

Koumák – Mgr. Daniela Trojanová, reditelka@zsstaric.cz

Přípravka na gymnázium - Mgr. Martina Ivánková, Martina.Ivankova@zsstaric.cz

 

 

Kroužky Staříč na rok 2023/2024

PONDĚLÍ

Keramika – 13:00 – 14:30 hod. – 3. – 5. třída – co 14 dnů, od 02.10.2023 - Ivánková

  • kapacita každé skupiny je omezena na 12 žáků
  • do 29.09.2023 zaplatit 300,-Kč na materiál

Deskové hry – 13:00 – 14:30 hod. – 2. – 5. třída – každý týden, od 02.10.2023 – Slavíková

ÚTERÝ

Logo chvilka – 13:00 – 13:45 hod. – 1. – 2. třída – každý týden, od 03.10.2023 – Pieszková

Rozvoj jazykových schopností a artikulační cvičení (po konzultaci s třídním učitelem).

Šachy – 15:00 – 15:45 hod. – 1. – 5. třída – každý týden, od 03.10.2023 – Trojan a Trojanová

Podle počtu přihlášených se rozhodne o rozdělení na 2 věkově odlišné skupiny, v tom případě by starší začínali
až v 15:45 hod.

Aerobik/Parkur – 15:30 – 18:00 hod. – MŠ + ZŠ – každý týden, od 03.10.2023 Kublová, 1. lekce pro všechny proběhne 03.10.2023 a bude od 15:30 – 16:30 hod., během této lekce bude provedeno rozdělení do skupin a od dalšího týdne bude kroužek probíhat v následujících časech:

  • 15:30 – 16:15 – MŠ
  • 16:15 – 17:15 – ZŠ aerobik/parkur
  • 17:15 – 18:00 – aerobik pokročilí

STŘEDA

​​​​​​​Pohybové hry – 13:00 – 13:45 – 4. - 5. třída – každý týden, od 04.10.2023 – Nováková

Zájmový kroužek zaměřený na podporu pohybové aktivity dětí. S dětmi se budeme věnovat aktivitám na rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti, budeme rozvíjet jejich pohybové dovednosti, nacvičovat nejrůznější míčové hry, ale především užívat si čas strávený pohybem společně s kamarády.

ČTVRTEK

Výtvarka s příběhem – 13:00 – 14:30 – 1. - 2. třída – co 14 dnů, od 05.10.2023 – Ryšavá

Propojení výtvarného díla s literárním příběhem.

Po přihlášení zaplatit 150,-Kč na materiál.

 

Matematika podle prof. Hejného - 13:00 - 13:45 - 4. třída - každý týden, od 05.10.2023 - Podešvová

 

PÁTEK

Koumák – klub nadaných dětí, po konzultaci s třídním učitelem, od 06.10.2023 - Trojanová

Přípravka na gymnázium – 12:50 – 13:35 – 5. třída – každý týden, od 06.10.2023 – Ivánková

Cílem kroužku je seznámit žáky, co je čeká, jaké typy úloh se v přijímacích testech na víceletá gymnázia vyskytují, vysvětlit a ukázat možné způsoby jejich řešení a podpořit tak přípravu uchazečů na přijímací zkoušky.

SOBOTA

Tuláček – nepravidelně

Je to turistický kroužek pro žáky ZŠ a děti MŠ s rodiči.