Základní škola

Co se událo 2022-2023

ČERVEN

Měsíc červen byl měsícem plným radosti a dobrodružství. Hned na začátku měsíce jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Děti se zapojily do soutěží na stanovištích. Každé stanoviště nabízelo jiný úkol, který musely splnit. Zdolávaly překážkovou dráhu, řešily hádanky, skládaly skládačky a plnily další zajímavé úkoly. Každý zářivý úsměv a radostné vykřiknutí byly důkazem, že děti si opravdu užívaly tento slavnostní den! Po soutěži následovalo fascinující setkání s papoušky, kde si mohly děti sáhnout na tyto exotické ptáky, a dokonce je nakrmit.

Zajímavé bylo také setkání s dravci, kde děti spatřily například impozantního orla, sovy či kondora. Měly příležitost se dozvědět o jejich životě, stravě a ochraně druhů. Fascinující let těchto majestátních ptáků byl pro děti ohromující.

Ve 2.třídě proběhl během června také speciální program s hasiči, který se zaměřil na bezpečnost a prevenci požárů. Děti se dozvěděly důležité informace o telefonních číslech pro případ nouze, a jak se správně zachovat v případě požáru. Navíc si mohly vyzkoušet hasičský oblek a pochopit, jak náročné je povolání hasiče. Tento program byl nejen poučný, ale také zábavný!

Po nabitých aktivitách byl čas na odpočinek a piknik na naší školní zahradě. Děti si vychutnávaly občerstvení a vytvořily si příjemné chvíle s kamarády. Ale to nebylo vše! Připravena byla také hledací hra, ve které se děti vydaly na cestu kolem světa a poznávaly různé kultury.

Na závěr měsíce jsme společně vyrazili na školu v přírodě. Naše dobrodružství začalo tím, že jsme se všichni stali námořníky a vydali jsme se hledat ztracený poklad. Každý den jsme měli novou výzvu, šifru, kterou jsme museli rozluštit, abychom se přiblížili k pokladu. Děti byly plné nadšení a energie, když se vydávaly na dobrodružné cesty a objevovaly skryté poklady. Poslední Večer jsme trávili u ohně, kde jsme si opekli lahodné špekáčky. Bylo to skvělé posezení, kdy jsme si vyprávěli příběhy, zpívali písničky a tvořili nezapomenutelné vzpomínky. Atmosféra plná radosti a smíchu nás zahřála i přes nepřízeň počasí. Naše škola v přírodě na hotelu Čarták byla skutečným dobrodružstvím. Byl to čas, který nás posílil jako tým a zanechal v nás nezapomenutelné zážitky.

Poslední den tohoto měsíce se všichni těší na vysvědčení, a hlavně na prázdniny, na kterých načerpáme energii do třetí třídy!

KVĚTEN

V měsíci květnu se na naší škole uskutečnila řada zajímavých a vzdělávacích akcí. Nejprve se konalo utkání ve fotbale McDonald's Cup, na kterém naši fotbalisté sice nezískali přední příčky, ale všichni byli velmi stateční a ukázali své dovednosti na hřišti.

Další akcí, která se konala na naší škole, bylo třídní focení. Fotografie jsou skvělou památkou pro nás všechny.

Poté se konalo divadlo ve škole, na kterém jsme viděli pohádku Zlatovláska. Pohádku předvedla skupina dětských herců ze základní školy v Košatce. Všichni jsme se při představení skvěle bavili.

Další zajímavou a užitečnou akcí byl kurz první pomoci, který nám nabídlo místní sdružení Červeného kříže. Děti se naučily základy poskytování první pomoci a jak reagovat v případě nouze. Kurz byl velmi poučný a zábavný zároveň.

Během měsíce května jsme také na naší škole uspořádali preventivní program s důležitým tématem – šikana. Tento program byl zaměřen na vzdělávání našich dětí o šikaně, prevenci a důsledcích, které může mít. Diskutovali jsme o různých formách šikany, jaké jsou její příznaky a jak rozpoznat, že se někdo dostává do obtížné situace. Důraz byl kladen na důležitost empatie, respektu a podpory mezi žáky. Děti se také naučily, jak reagovat, pokud se stane svědky šikany, a jak se bránit, pokud se samy staly obětí.

V rámci výuky českého jazyka jsme se věnovali slovním druhům a větám. Žáci se učili rozpoznávat a správně používat různé slovní druhy, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, slovesa aj. Také jsme pracovali s jednoduchými větami a souvětími, aby žáci rozuměli struktuře a významu vět.

V matematice jsme se zaměřili na zkoumání sudých a lichých čísel. Žáci se učili rozlišovat mezi sudými a lichými čísly a prováděli různé matematické operace s těmito čísly. Dále jsme se zabývali zaokrouhlováním na desítky, což je dovednost, která je užitečná při práci s čísly a při odhadování výsledků.

V rámci výuky prvouky jsme se soustředili na zkoumání lidského těla a tématu zdraví. Žáci se učili o jednotlivých částech těla a jejich funkcích, o zdravém životním stylu, správné výživě a hygieně. Prozkoumávali jsme, jak správně pečovat o své tělo a jaké jsou důležité aspekty zdraví a pohody.

A v neposlední řadě jsme vyráběli krásné přání pro Den matek. Děti byly velmi kreativní a vytvořily nádherná přání, která určitě potěšily jejich maminky.

DUBEN

Začátek dubna jsme věnovali tradicím Velikonoc. Jak a kde se nejlépe naučit velikonoční tradice? No přece ve Valašské dědině v Rožnově pod Radhoštěm. Děti putovaly od chalupy k chalupě a v každé se dozvěděly něco zajímavého o tradicích tohoto svátku. V jednom stavení jsme se učili splétat tatar z vrbového proutí a malovat vajíčka horkým voskem, v dalším jsme ochutnali typická jídla Velikonoc jako pučálku či čerstvé jidášky. Pamětníci v dobovém oblečení nezapomněli dětem předat také zajímavé informace o oslavách a původu Velikonoc. Velmi pozoruhodné bylo vidět některé tradice na vlastní oči, a to vynášení Moreny a nahrazování kostelních zvonů řehtačkami.

Dalším významný den byl Den Země 22.4., který jsme si přiblížili pomocí integrované výuky. Povídali jsme si, co naší planetě škodí a co bychom pro naši planetu mohli udělat, aby se měla lépe.

V posledním dubnovém týdnu se škola zúčastnila fotbalové soutěže McDonald's Cup v Brušperku. Dvě naše družstva byla složena napříč všemi ročníky. Za naši třídu reprezentovali mladší tým Mikuláš B. a Vojta S. Díky zanícené a též poctivé hře to mladší tým dotáhl na zlaté medaile! Všichni zúčastnění zářili štěstím a jsou připraveni výhru zopakovat také v dalším kole v květnu. Starší tým se také nemá za co stydět, jelikož si přivezl krásné stříbrné místo. Všem fotbalistům velmi gratulujeme.

BŘEZEN

Na začátku měsíce na děti z celé školy čekal velmi náročný úkol, a to pěvecká soutěž. Všechny děti se značně snažily a překonaly svůj ostych. Každá třída vyslala do školního kola nejlepší zpěváky. Naši třídu reprezentoval Tomáš Č. a Vojta S.. Tomáš Č. dokonce postoupil do okresního kola hudební soutěže Loutnička. Kvůli nemoci se však nemohl soutěže dále účastnit.

9.3. se žáci 2 a 3. tříd vydali do Ostravy za Smokemanem. Dozvěděli se, odkud pochází veškerá energie na Zemi, vyzkoušeli si zapálit paní učitelku, zjistili, že voda může vzniknout i výbuchem anebo napodobovali fotosyntézu. Dozvěděli se mnohé o vlastnostech plynů a na paních učitelkách zjistili, jak některé plyny mohou měnit hlas. Pro některé žáky byl novinkou také „kouř“ ze suchého ledu a horké vody.

17.3. žáci porovnávali své logické a matematické dovednosti v soutěži Matematický klokan. Nejlépe si v této soutěži vedli Kája H., Mája K. a Vojta S..

Nezapomněli jsme také na tematizovanou výuku ku příležitosti Světového dne vody. Zjistili jsme, jaké podoby voda má, proč je tak důležitá a kde ji všude můžeme najít. Nakonec jsme si vyrobili náš malý plán koloběhu vody.

Na závěr měsíce se žáci mohli vydat do školy tak jak vstali, protože se konal pyžamový den. Akci se rozhodl pořádat školní parlament, který si sám vše zorganizoval.

V českém jazyce jsme se věnovali psaní a hledaní skupin bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně a trénujeme vlastní jména. Zkoušíme také nové metody čtení a učíme se kriticky myslet. Dokážeme napsat pětilístek či životabáseň na hlavního hrdinu knihy a každý pátek poctivě čteme. V matematice se pomalu prokousáváme násobilkou. Už zvládneme násobky dvou a tří. V geometrii jsme už začali rozlišovat přímku a úsečku a někteří si dokonce úsečku dokáži sami změřit. Prvouka se nese v duchu jara. Učíme se poznávat jarní květiny, popsat opylení stromu a znaky tohoto ročního období.

ÚNOR

Začátek února jsme si všichni ještě užívali na jarních prázdninách. Další týden jsme se už ale dali s chutí do práce.

V českém jazyce jsme se věnovali hlavně psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Ještě pár dnů budeme pilně procvičovat, abychom si byli vždy jistí, kterou souhlásku vybrat. Zkusili jsme si také popsat osobu a pohádkovou bytost. V únoru jsme začali s četbou vlastních knih, o kterých si vždy povídáme.

V matematice se zabýváme hlavně počítáním se závorkou, slovními úlohami, písemným sčítáním a odčítáním. Hledáme ke krychlovým stavbám jejich plány a stavíme své stavby.

V prvouce jsme se zabývali současností, budoucností a minulostí a také jsme prohlubovali vědomosti v určování ručičkového a digitálního času. Nezapomněli jsme také na tematizovanou výuku ku příležitosti sv. Valentýna, kdy jsme se o tomto světci dozvěděli pár informací.

V tomto měsíci jsme obdrželi také naše mokrá vysvědčení a ukončili tím, naše plavecké snažení.

Dne 21. února se žáci, kteří postoupili do obvodního kola v recitační soutěži vydali do Brušperku. Náš adept na vítězství bohužel onemocněl a nemohl nás, jako třídu reprezentovat, ale třeba se nám zadaří při pěvecké soutěži v březnu.

LEDEN

Ihned po vánočních prázdninách na některé z nás čekal lyžařský kurz na Bílé. Trénovali a zlepšovali jsme se ve svých lyžařských dovednostech, které jsme následně uplatnili při pátečním závodě.

V první půlce měsíce jsme se začali učit názvy měsíců v roce pomocí pohádky O dvanácti měsíčcích. Zjistili jsme charakteristické znaky jednotlivých měsíců a dokážeme je dělit na roční období.

V českém jazyce pilně trénujeme tvrdé a měkké souhlásky a už se nám to začíná dařit!

V matematice odhalujeme sčítání a odčítání pod sebou a trochu se trápíme při určování a záznamu digitálního času, ale určitě to brzy také zvládneme.

Leden věnujeme také spisovateli Petru Horáčkovi a ztvárňujeme jeho hlavní postavy v pracovních činnostech, už víme, že být jiný je v pořádku a že Měsíc, určitě nejde sníst.

Koncem měsíce nás čekala recitační soutěž, kde do školního kola postoupil Tomáš Tk., Tomáš Čap. a Karolína H.. Do dalšího, mimoškolního kola postoupil z naší třídy Tomáš Čap. a my mu moc držíme palce.

Poslední lednový týden celá škola navštívila Planetárium v Ostravě. Dozvěděli jsme se mnohé o vesmíru, jak vlastně funguje, co jsou hvězdy, komety a další vesmírná tělesa. Následně jsme shlédli pohádku Lucie: Tajemství padajících hvězd. Nejvíce ovšem děti zaujaly zajímavé vesmírné suvenýry a knihy.

V neposlední řadě na děti čekalo vysvědčení. Všichni prospěli s vyznamenáním, což zaslouží obrovskou pochvalu.

 

PROSINEC

Celý prosinec se nesl v duchu adventního času. Ve třídě byl připravený a nazdobený stromeček s adventním věncem, každý den jsme si otevírali adventní kalendář a dozvídali se nějakou českou vánoční tradici.

Na začátku měsíce nás čekalo první divadelní představení v tomto školním roce, a to Smrt na hrušce. Příběh se nám moc líbil, i když jsme někteří nerozuměli nářečí, ve kterém herci hráli.

Po divadle jsme již netrpělivě očekávali Mikuláše a čerta. Někteří jsme se moc báli, ale nikoho si čert neodnesl a za krásně zazpívanou písničku nám Mikuláš předal dokonce sladkou odměnu.

Každou středu chodíme na plavecký výcvik a jde nám to moc dobře. Jsme rozdělení do družstev a neustále se zlepšujeme v plaveckých dovednostech.

Druhou polovinu měsíce jsme pilně trénovali na vánoční besídku a opakovali, co jsme se již naučili, protože nás ve škole opravdu moc nezbylo.

Poslední týden nás čekal preventivní program „Věř si“, kde pán dokonce přivedl přítulného pejska a naučil nás parádní kouzlo s gumičkou.

Před prázdninami jsme ostatním dětem předvedli, jak zpíváme píseň Pásli ovce Valaši a na oplátku si poslechli i koledy ostatních tříd.

Poslední den si pro nás paní učitelka přichystala vánoční projekt: Zachraňte vánoční strom. Plnili jsme ve skupinkách záludné vánoční úkoly. Hledali jsme slova ve sněžítku, počítali sněhové koule, luštili tajná slova a šifry, porovnávali vánoční tradice v jiných zemích. Nakonec jsme všichni zvládli vysvobodit náš vánoční stromeček a společně si jej vybarvili.

Na závěr poslední hodiny jsme si též zkusili pár českých tradic, jako krájení jablíčka, pouštění lodiček, ochutnávku výborného cukroví a v neposlední řadě rozbalování dárečků.

K zakončení dne jsme si popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok.

LISTOPAD

Hned na začátku měsíce jsme se spolu se třídou 3.A zapojili do mezitřídního projektu u příležitosti svátku sv. Huberta. Poznávali jsme stopy zvířat, druhy rostlin, hub a živočichů v lese, dokonce i spočítat stáří stromu podle letokruhů. Museli jsme vzájemně spolupracovat a plnit mnoho úkolů. Společně jsme pak namalovali plakát toho, co jsme se naučili.

Ani tentokrát jsme nepřestali poctivě a pilně pracovat. Kromě abecedy, jsme přeborníci ve slovech protikladných, souznačných, mnohoznačných a dokážeme určovat slova nadřazená ke slovům podřazeným. Rozdělit slovo na konci řádku už pro nás také není nic těžkého a nemusíme dlouho přemýšlet, jaké ů, ú, u ve slovech napíšeme.

V matematice už opouštíme počítání do 20 a začínáme poznávat čísla až do 100. Zkoušíme rozkládat čísla na desítky a jednotky, orientovat se ve stovkové tabulce a na číselné ose vyznačit čísla jako 50, 60 apod. Nezapomínáme také na prvky Hejného. Už se přetahují nejenom myšky, kočky a husy, ale přibyl nám nový člen do party, a to pes! Společně řešíme všelijaké úlohy a pomáháme slabším zvířátkům.

V prvouce už pomalu, ale jistě opouštíme podzim a vrháme se vstříc dalšímu ročnímu období.

ŘÍJEN

V tomto měsíci jsme měli společně spoustu práce. V češtině jsme opakovali abecedu a učili se všechny druhy vět. Už jsme přeborníci v rozeznávání všech druhů! Zkoušíme také sestavovat věty a dělat mezery ve větě tam, kde patří.

V matematice počítáme jako diví a řešíme slovní úlohy. Dáváme si záležet hlavně na slovní odpovědi a správném zápisu. Zaměřujeme se také na geometrii a již známe pojem bod a druhy čar.

Na konci října nás čekal státní svátek a podzimní prázdniny. Ve škole jsme se dozvěděli, jak vypadá naše vlajka, zazpívali si státní hymnu, poznali státní symboly a přečetli si, jak slavili svátek 28. října pejsek a kočička.

Po prázdninách jsme mohli přijít ve strašidelném kostýmu! Všichni jsme příležitosti využili, včetně paní učitelky. Plnili jsme děsivé úkoly, pojmenovávali strašidla a počítali tajné příklady. Již víme, jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami.

V listopadu nás čeká opět plno práce a také projekt sv. Hubert.

ZÁŘÍ

Po prázdninách, které opět utekly rychle jako voda, jsme se s dětmi sešli již v 2. třídě v trochu jiném uskupení, s novou paní učitelkou. Děti i paní učitelku tedy čekal první velký úkol, a to vzájemné seznamování a poznávání se.

V prvním týdnu jsme využili ještě krásného počasí a vyrazili tam, kde se nejlépe poznává ten druhý, na spontánní procházku v okolí školy a školního hřiště. Společně jsme si s dětmi během týdne nastavili pravidla naší třídy, která budeme dodržovat, aby nám společně bylo ve třídě dobře a skvěle se nám pracovalo.

Další týden jsme již začali opakovat a zjišťovat, co si z 1. třídy pamatujeme a co je třeba si znovu připomenout. Rozdělovali jsme slova na slabiky, věty na slova, poznávali první hlásky slov, hráli různé hry. V matematice jsme objevili číselnou osu a učili se s ní pracovat.

V druhé polovině září jsme se již naplno věnovali poznávání nových věcí a pojmů, naučili jsme se, jak poznám větu, jak se píší vlastní jména a v neposlední řadě pilně trénujeme abecedu. V matematice počítáme až do dvaceti a umíme řešit slovní úlohy. Nezapomněli jsme dokonce na prostředí z minulého roku a jezdíme po třídě autobusem, posuzujeme sílu zvířátek dědy Lesoně ba dokonce se z nás stali architekti a stavbyvedoucí. Děti počítaly podlaží, porovnávaly počet krychlí různých staveb, stavěly také stavby vlastní a učily se je zaznamenat do plánu krychlové stavby.

Děti v září také čekal důležitý úkol, a to zvolit si svého předsedu a místopředsedu do školního parlamentu. Děti se úkolu zhostily nadmíru zodpovědně a nakonec byli zvoleni Mikuláš B. a Štěpán P., celá třída věříme, že kluci budou vykonávat svůj nový post se ctí.

Na konci měsíce nás čekalo první volno v novém školním roce, tak jsme se dozvěděli něco málo o sv. Václavovi, četli příběhy a odpovídali na otázky. Následně jsme si zahráli na malíře a kreslili jeho možný portrét.

Už se těšíme na další společné říjnové poznávací dobrodružství.