Základní škola

Co se událo 2022-2023

LEDEN

Ihned po vánočních prázdninách na některé z nás čekal lyžařský kurz na Bílé. Trénovali a zlepšovali jsme se ve svých lyžařských dovednostech, které jsme následně uplatnili při pátečním závodě.

V první půlce měsíce jsme se začali učit názvy měsíců v roce pomocí pohádky O dvanácti měsíčcích. Zjistili jsme charakteristické znaky jednotlivých měsíců a dokážeme je dělit na roční období.

V českém jazyce pilně trénujeme tvrdé a měkké souhlásky a už se nám to začíná dařit!

V matematice odhalujeme sčítání a odčítání pod sebou a trochu se trápíme při určování a záznamu digitálního času, ale určitě to brzy také zvládneme.

Leden věnujeme také spisovateli Petru Horáčkovi a ztvárňujeme jeho hlavní postavy v pracovních činnostech, už víme, že být jiný je v pořádku a že Měsíc, určitě nejde sníst.

Koncem měsíce nás čekala recitační soutěž, kde do školního kola postoupil Tomáš Tk., Tomáš Čap. a Karolína H.. Do dalšího, mimoškolního kola postoupil z naší třídy Tomáš Čap. a my mu moc držíme palce.

Poslední lednový týden celá škola navštívila Planetárium v Ostravě. Dozvěděli jsme se mnohé o vesmíru, jak vlastně funguje, co jsou hvězdy, komety a další vesmírná tělesa. Následně jsme shlédli pohádku Lucie: Tajemství padajících hvězd. Nejvíce ovšem děti zaujaly zajímavé vesmírné suvenýry a knihy.

V neposlední řadě na děti čekalo vysvědčení. Všichni prospěli s vyznamenáním, což zaslouží obrovskou pochvalu.

 

PROSINEC

Celý prosinec se nesl v duchu adventního času. Ve třídě byl připravený a nazdobený stromeček s adventním věncem, každý den jsme si otevírali adventní kalendář a dozvídali se nějakou českou vánoční tradici.

Na začátku měsíce nás čekalo první divadelní představení v tomto školním roce, a to Smrt na hrušce. Příběh se nám moc líbil, i když jsme někteří nerozuměli nářečí, ve kterém herci hráli.

Po divadle jsme již netrpělivě očekávali Mikuláše a čerta. Někteří jsme se moc báli, ale nikoho si čert neodnesl a za krásně zazpívanou písničku nám Mikuláš předal dokonce sladkou odměnu.

Každou středu chodíme na plavecký výcvik a jde nám to moc dobře. Jsme rozdělení do družstev a neustále se zlepšujeme v plaveckých dovednostech.

Druhou polovinu měsíce jsme pilně trénovali na vánoční besídku a opakovali, co jsme se již naučili, protože nás ve škole opravdu moc nezbylo.

Poslední týden nás čekal preventivní program „Věř si“, kde pán dokonce přivedl přítulného pejska a naučil nás parádní kouzlo s gumičkou.

Před prázdninami jsme ostatním dětem předvedli, jak zpíváme píseň Pásli ovce Valaši a na oplátku si poslechli i koledy ostatních tříd.

Poslední den si pro nás paní učitelka přichystala vánoční projekt: Zachraňte vánoční strom. Plnili jsme ve skupinkách záludné vánoční úkoly. Hledali jsme slova ve sněžítku, počítali sněhové koule, luštili tajná slova a šifry, porovnávali vánoční tradice v jiných zemích. Nakonec jsme všichni zvládli vysvobodit náš vánoční stromeček a společně si jej vybarvili.

Na závěr poslední hodiny jsme si též zkusili pár českých tradic, jako krájení jablíčka, pouštění lodiček, ochutnávku výborného cukroví a v neposlední řadě rozbalování dárečků.

K zakončení dne jsme si popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok.

LISTOPAD

Hned na začátku měsíce jsme se spolu se třídou 3.A zapojili do mezitřídního projektu u příležitosti svátku sv. Huberta. Poznávali jsme stopy zvířat, druhy rostlin, hub a živočichů v lese, dokonce i spočítat stáří stromu podle letokruhů. Museli jsme vzájemně spolupracovat a plnit mnoho úkolů. Společně jsme pak namalovali plakát toho, co jsme se naučili.

Ani tentokrát jsme nepřestali poctivě a pilně pracovat. Kromě abecedy, jsme přeborníci ve slovech protikladných, souznačných, mnohoznačných a dokážeme určovat slova nadřazená ke slovům podřazeným. Rozdělit slovo na konci řádku už pro nás také není nic těžkého a nemusíme dlouho přemýšlet, jaké ů, ú, u ve slovech napíšeme.

V matematice už opouštíme počítání do 20 a začínáme poznávat čísla až do 100. Zkoušíme rozkládat čísla na desítky a jednotky, orientovat se ve stovkové tabulce a na číselné ose vyznačit čísla jako 50, 60 apod. Nezapomínáme také na prvky Hejného. Už se přetahují nejenom myšky, kočky a husy, ale přibyl nám nový člen do party, a to pes! Společně řešíme všelijaké úlohy a pomáháme slabším zvířátkům.

V prvouce už pomalu, ale jistě opouštíme podzim a vrháme se vstříc dalšímu ročnímu období.

ŘÍJEN

V tomto měsíci jsme měli společně spoustu práce. V češtině jsme opakovali abecedu a učili se všechny druhy vět. Už jsme přeborníci v rozeznávání všech druhů! Zkoušíme také sestavovat věty a dělat mezery ve větě tam, kde patří.

V matematice počítáme jako diví a řešíme slovní úlohy. Dáváme si záležet hlavně na slovní odpovědi a správném zápisu. Zaměřujeme se také na geometrii a již známe pojem bod a druhy čar.

Na konci října nás čekal státní svátek a podzimní prázdniny. Ve škole jsme se dozvěděli, jak vypadá naše vlajka, zazpívali si státní hymnu, poznali státní symboly a přečetli si, jak slavili svátek 28. října pejsek a kočička.

Po prázdninách jsme mohli přijít ve strašidelném kostýmu! Všichni jsme příležitosti využili, včetně paní učitelky. Plnili jsme děsivé úkoly, pojmenovávali strašidla a počítali tajné příklady. Již víme, jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami.

V listopadu nás čeká opět plno práce a také projekt sv. Hubert.

ZÁŘÍ

Po prázdninách, které opět utekly rychle jako voda, jsme se s dětmi sešli již v 2. třídě v trochu jiném uskupení, s novou paní učitelkou. Děti i paní učitelku tedy čekal první velký úkol, a to vzájemné seznamování a poznávání se.

V prvním týdnu jsme využili ještě krásného počasí a vyrazili tam, kde se nejlépe poznává ten druhý, na spontánní procházku v okolí školy a školního hřiště. Společně jsme si s dětmi během týdne nastavili pravidla naší třídy, která budeme dodržovat, aby nám společně bylo ve třídě dobře a skvěle se nám pracovalo.

Další týden jsme již začali opakovat a zjišťovat, co si z 1. třídy pamatujeme a co je třeba si znovu připomenout. Rozdělovali jsme slova na slabiky, věty na slova, poznávali první hlásky slov, hráli různé hry. V matematice jsme objevili číselnou osu a učili se s ní pracovat.

V druhé polovině září jsme se již naplno věnovali poznávání nových věcí a pojmů, naučili jsme se, jak poznám větu, jak se píší vlastní jména a v neposlední řadě pilně trénujeme abecedu. V matematice počítáme až do dvaceti a umíme řešit slovní úlohy. Nezapomněli jsme dokonce na prostředí z minulého roku a jezdíme po třídě autobusem, posuzujeme sílu zvířátek dědy Lesoně ba dokonce se z nás stali architekti a stavbyvedoucí. Děti počítaly podlaží, porovnávaly počet krychlí různých staveb, stavěly také stavby vlastní a učily se je zaznamenat do plánu krychlové stavby.

Děti v září také čekal důležitý úkol, a to zvolit si svého předsedu a místopředsedu do školního parlamentu. Děti se úkolu zhostily nadmíru zodpovědně a nakonec byli zvoleni Mikuláš B. a Štěpán P., celá třída věříme, že kluci budou vykonávat svůj nový post se ctí.

Na konci měsíce nás čekalo první volno v novém školním roce, tak jsme se dozvěděli něco málo o sv. Václavovi, četli příběhy a odpovídali na otázky. Následně jsme si zahráli na malíře a kreslili jeho možný portrét.

Už se těšíme na další společné říjnové poznávací dobrodružství.