Základní škola

Akce 2021-2022

Výlet do Rožnova pod Radhoštěm

8.6. jsme se s dětmi vydali autobusem na výlet do Rožnova. Ranní déšť nikomu neubral na dobré náladě a jakmile jsme se přiblížili ke Skanzenu, jakoby zázrakem se obloha projasnila a po dobu celého výletu jsme nezmokli. Program o včelkách byl velmi zajímavý. V různých starých chaloupkách a také v dobové škole si děti vyslechly spoustu nového o tom, jak a proč se chovají včely. V poslední chaloupce si děti vyrobily na památku "hračku" z těsta a včelím voskem si ozdobily svíčku. Výlet jsme zakončili nákupem suvenýrů v malém obchůdku. 

Návštěva místního arboreta

V pátek 27.5. jsme se s dětmi vydali na návštěvu arboreta ve Staříči. Děti měly možnost prohlédnout si, jak to vlastně v takovém arboretu vypadá, seznámily se s různými druhy rostlin od dřevin až po trvalky, prohlédly si místní hmyzí domečky, a také malý rybníček s rybami. Kvetoucí azalky nás provázely každým krokem a neméně zajímavé byly také kovové instalace citlivě schované v různých částech arboreta. Slepýše ani užovky jsme bohužel neviděli na vlastní oči, zato kovoví pavouci a mravenci na nás několikrát vykoukli zpoza zeleně. Velmi poutavý výklad pana majitele se sice u některých dětí díky jejich nízkému věku nesetkal s velkým zaujetím, jako pozitivní ale hodnotím fakt, že děti poznávají svou obec, dáváme jim příležitost zažít a vstřebávat také jiná místa a prostředí než dětská hřiště a nenásilně tak prohlubujeme jejich vztah k přírodě . Věřím, že v budoucnu se do této klidné oázy někteří rádi znovu podívají. 

 

Čarodějnice

V pátek 29.4. se děti 1.třídy proměnily v čaroděje a čarodějnice. Celý den plnily úkoly ve skupinkách. Podle barevného kódu (v anglickém jazyce) zvládly vybarvit obrázek s počítáním, přiřadily správné kotle s příklady ke kotlům s výsledky, našly rozdíly ve zdánlivě stejných obrázcích, vyluštily zaklínadla podle číselného kódu, počítaly čarodějnice, zazpívaly písničku Pět čaroidějnic doprovázenou čarodějnickým tancem, poslouchaly pohádku o čarodějnici a odpovídaly na otázky k textu a zúčastnily se turnaje v čarodějnickém pexesu. Za každý splněný úkol získaly jeden dílek skládanky, ze které si poslední hodinu složily recept na kouzelný lektvar. Podle receptu si všichni připravili ingredience a společnými silami, za pomocí správně vysloveného zaklínadla, pozorovali, co lektvar způsobí. 

 

Návštěva divadla loutek

28. 4. měly děti naší školy možnost navštívit představení Malá Mína zmlsaná v divadle loutek v Ostravě. Většina prvňáčků jela do tohoto divadla poprvé. Ještě ve škole jsme si vysvětlili, jak se lidé v divadle mají chovat a opravdu všechny děti dokázaly dávat pozor a nerušit. Během představení se ozýval nadšedný potlesk a smích. Na závěr děti dokonce pomohly jedné z hlavních postav zazpívat kouzelné zaříkávadlo. Po představení děti odcházely nadšené a věřím, že budou chtít toto divadlo navštívit znovu. 

Zdravá svačinka

V předposledním dubnovém týdnu nám přišla do školy v rámci projektu "Ovoce a mléko do škol" velmi štědrá ochutnávka. S dětmi jsme nadšeně rozbalili velkou krabici plnou lákavých dobrot. Čekaly na nás různé druhy sýrů, sušené hrušky a kešu oříšky. Připomněli jsme si, z čeho se sýry vyrábějí a zavzpomínali jsme na naši návštěvu kozí farmy. Některé děti si udělaly ze sýrů jednohubky s pečivem, jiné si naplnily krabičky a sýry donesly domů. Největší úspěch měly malé kuličky mozzarelly,  plátky goudy a kešu oříšky. 

Velikonoce

Ve středu před začátkem velikonočních prázdnin nás ve škole čekala milá návštěva. Pan Kozelský pro děti připravil moc pěkné povídání o Velikonocích. Děti měly příležitost poslechnout si křesťanský příběh, který Velikonoce připomínají. Přirozené povídání doplněné o drobné hravé aktivity, s přesahem do života i pro nevěřící (zvyky a tradice, chování k ostatním lidem), bylo jistě pro každého přínosem. 

Pozorování pupene

Ke konci března nás mile překvapilo velmi teplé počasí. Příroda se začala probouzet ze zimního spánku a tak jsme toho využili a šli pátrat do okolí školy po pupenech. "Co to vlastně ten pupen je?" kladly si otázku některé děti. Všem se podařilo najít si ten svůj strom nebo keř, kde si každý vybral jeden konkrétní pupen, který bude v následujících týdnech pozorovat. Větvičky jsme si označili stužkami, abychom pupeny našli i za týden. Každý si pupen zkusil nakreslit do pozorovacího archu a vše jsme také zdokumentovali vyfocením. Teplé počasí po týdnu opět zmizelo a slunce vystřídal sníh. Shodli jsme se, že bude zajímavé pozorovat, co se s pupeny stane po návratu zimního počasí. Pozorování jsme odložili o další týden a po 14 dnech jsme provedli druhý záznam. Některé pupeny se krásně rozvinuly, jiné udělaly ve svém růstu menší pokrok. Pozorování jsme zakončili před Velikonocemi třetím záznamem a povídáním o tom, co vše jsme zjistili. 

 

Chystání zdravé svačinky

Ke konci března si děti ve třídě zasadily semínka řeřichy. O semínka se někteří zvládli krásně postarat, takže jsme si mohli o týden pozděli přichystat zdravou svačinku. Děti si přečetly krátký text, ve kterém se dozvěděly pár informací o řeřiše a vyluštily si jednoduchou tajenku. Poté zkoumaly, co se se semínky stalo a snažily se přijít na to, proč některým dětem semínka nevyrostla. Děti zjistily, že semínka potřebují k růstu vodu a světlo. Nakrájeli jsme si žitný chléb na plátky, namazali tvarohovým sýrem a bohatě posypali řeřichou. Tentokrát zdravá svačinka chutnala opravdu skoro všem a po chlebících se jen zaprášilo. 

 

Recitační soutěž

Děti první třídy měly poprvé možnost  zúčastnit se recitační soutěže. Vysvětlili jsme si, jak by správný projev při recitaci měl vypadat. Každý žák se snažil co nejlépe odrecitovat básničku, kterou si doma připravil. Ostatní děti ve třídě hodnotily celkový projev. Dva nejlepší žáci (Vojta Sváček a Tomáš Čapla) byli vybráni a se svou básničkou postoupili do školního kola recitační soutěže. Tito žáci dostali také příležitost recitovat svou báseň na akci pro místní seniory. 

Olympijské hry

Druhý týden v únoru byl ve znamení olympijských her. Zahájení proběhlo slavnostním vyvěšením olympijské vlajky, zapálením olympijského ohně, slavnostním slibem sportovců a trenérů. Tematická výuka se prolínala všemi vyučovacími předměty a byla ukončena v pátek sportovním dopolednem. Týmy sportovců plnily úkoly na stanovištích rozmístěných v okolí školy. Děti si zahrály hokej, curling a  biatlon.  Vyzkoušely, jaké je to bobovat bez sněhu a zdolaly alpský slalom bez lyží. Při plnění úkolů všichni zažili spoustu legrace a povzbuzovali své kamarády. Celý olympijský týden byl slavnostně ukončen. Každý žák obdržel medaili za výkon, který se mu během celého týdne nejvíce podařil. 

7.-11.února

V českém jazyce jsme se tento týden věnovali čtení dvojhlásek OU, EU a AU. Od rozpoznávání velkých tiskacích tvarů písmen plynule přecházíme k rozpoznávání jejich malých tiskacích tvarů a ke čtení slabik z těchto písmen složených. Až na některé výjimky (např. záměnu malého tiskacího l za velké tiskací I) jde dětem čtení těchto tvarů bez potíží. Rozpoznávání těchto písmen procvičujeme na různých krátkých úkolech (doplňovačky, spojovačky bludiště apod.) a samozřejmě také čtením. Hodně času věnujeme také procvičování dělení slov na slabiky a jejich grafické znázornění. To dětem pomáhá ve čtení a psaní dlouhých hlásek. Stále procvičujeme sluchové rozlišování první a poslední hlásky, případně všech hlásek ve slově.

Osvědčuje se nám pomalejší tempo při zavádění psaní malých psacích tvarů písmen. Děti si probrané tvary lépe vybavují, nemají potíže s jejich přečtením. Komu se ještě některá písmena pletou, mohl by využít volných chvil k jejich procvičování (plech s moukou, bláto a klacík či písek, tác s pěnou na holení, modelování z plastelíny nebo z těsta a podobné činnosti jistě pomohou k lepší fixaci probraných tvarů).

V matematice jsme dokončili druhý díl učebnice. V tuto chvíli by děti měly umět sčítat a odčítat do 10. Ve třetím díle učebnice jsme si v pátek vyvodili nové prostředí - Abaku.

V prvouce jsme si povídali o denním režimu. Děti popsaly jednotlivé části dne a vykládaly, jak vypadá jejich ranní rutina. Zkoušely posuzovat, které jídlo je vhodné konzumovat ke snídani. Celý týden jsme završili krátkou procházkou po okolí školy.

 

11.2.

V tomto týdnu jsme si s dětmi po několikaměsíční práci předali jejich první vysvědčení. K vysvědčení se známkami děti také dostaly dopis, ve kterém bylo napsáno, co se jim ve škole daří a na čem by měly zapracovat.

Všichni máme za sebou veliký kus práce. Děti získaly spoustu nových vědomostí, zdokonalily se v různých dovednostech, vytvářely si vztah k ostatním dětem ve třídě a učily se (a stále učí) plnit si své povinnosti.

V prvních měsících vstoupily děti do světa písmenek. První měsíce byly hlavně o procvičování zrakového a sluchového vnímání. Využívali jsme a stále využíváme rozmanité drobné pomůcky, které dětem ve výuce pomáhají (figurky, plyšové kuličky, peříčka, dřevěné tyčinky a špachtle, plastelínu, mouku apod.) Nejprve jsme trénovali sluchové rozlišování prvních a poté posledních hlásek ve slově. Děti rozdělovaly slova na slabiky a určovaly, zda slyšíme slabiku krátkou nebo dlouhou. Naučily se spoustu písmen číst, psát a také spojovat do slabik. Na konci pololetí zvládnou děti přečíst také dvojslabičná slova a zkouší číst krátké texty s porozuměním.

Zvládli jsme přečíst několik knih či pohádek . Děti předvídaly, co se bude dít v příběhu dále, co která postava v určitých situacích udělá. Vžívaly se do děje a popisovaly, co by udělaly v konkrétních situacích ony. Ve výuce jsme využívali encyklopedie i pohádkové knihy. Navštívili jsme také obecní knihovnu, kde děti absolvovaly krátkou lekci na téma bajky. Ve školní knihovně si pak každý vybral knihu, která ho něčím zaujala a kterou by si chtěl prohlédnout nebo přečíst. Povídali jsme si, co je pro nás důležité při výběru knihy.

Pokračujeme v psaní malých psacích tvarů některých písmen. Tato písmena spojujeme do slabik a jednoduchých dvouslabičných slov. Všechny děti již zkouší psát perem.

V matematice se děti orientují v jednotlivých probraných prostředích. Děti sčítají a odčítají do 10, rozeznají čtverec, trojúhelník a obdélník. Rozlišují, čeho je více/méně/stejně.

V prvouce jsme si povídali o škole, rodině, povinnostech, podzimu, zimě, o změnách přírody v těchto obdobích, o lidském těle a zdraví.

Zúčastnili jsme se programu Strom života, kde se děti mohly vcítit do situací, ve kterých se ocitají starší lidé, kteří potřebují pomoc od ostatních.

Před Vánoci děti absolvovaly program Poselství Vánoc, který jim přiblížil tyto svátky zase z jiné strany.

Navštívili jsme kozí farmu, kde jsme se dozvěděli, jak se zpracovává kozí mléko a vyrábí sýr. Poslechli jsme si, co obnáší péče o zvířata a vše jsme si mohli také prohlédnout.

3.-7.ledna

Tento týden byl pro většinu prvňáčků náročný. Jakmile jsme se doučili, každé odpoledne zamířili na lyžařský kurz na Bílou. Tento režim ve spojení s faktem, že máme za sebou vánoční prázdniny, se u některých dětí projevil zhoršenou schopností se soustředit. Některé činnosti nám tedy daly více zabrat. Věřím ale, že se situace příští týden uklidní.

Ve čtení dělají děti pokroky. Zvládnou přečíst věty a vypracovat menší úkoly, kterými si ověříme, zda rozumí tomu, co čtou. Je ale vidět, že každodenní domácí procvičování čtení je potřeba.

Při psaní se příští týden budeme soustředit na procvičování napojování již probraných psacích tvarů.V brzké době nás čeká také psaní perem. O výběru vhodného pera vás budu informovat v mailu.

V matematice jsme celý týden procvičovali sčítání, odčítání a dočítání v součtových trojúhelnících i při jiných aktivitách a stavěli jsme krychlové stavby podle slovních pokynů a podle grafického znázornění.

Zvládli jsme si povídat o zimních sportech a o tom, co nám pomáhá se při těchto aktivitách nezranit. Poznávali jsme a pojmenovávali ptáky stálé a stěhovavé a vysvětlili jsme si, kdo to byli tři králové.

Pátek byl pro děti sportovním dnem. Dopoledne jsme v Brušperku ukončili lekce plavání. Děti ode mě dostanou příští týden "mokré" vysvědčení. Odpoledne pak děti zvládli závody, kterými se rozloučili s instruktory lyžování na Bílé.

29.11.- 3.12.

Hned na začátku týdne se děti seznámily s dalším písmenkem. Vyslechly si krátkou pohádku, díky které si někteří snáz zapamatovali, jak vypadá podoba tohoto písmene. Procvičovali jsme čtení slov a vět s porozuměním. Děti hledaly po třídě schované slabiky a z těchto slabik skládaly slova. Slova se také naučily vpisovat do mřížek. Nejtěžší z celého týdne bylo čtení jednoslabičných slov skládajících se ze tří písmen (JEL, MÁM, SEL apod.). Jako by dětem na konci slova stále chyběla jedna hláska a nemohly si na tuto podobu slova zvyknout. Věřím, že procvičování (jak ve škole, tak doma) brzy pomůže.

Podařilo se nám ukončit psaní grafomotorických cviků a děti dostaly svou první písanku. Obavy z malých řádků vůbec nebyly na místě. Na to, jak je tato činnost obtížná, ji zvládly děti výborně. Je potřeba si uvědomit, že nám v tuto chvíli jde o nácvik správného tvaru písmen a ne o dokonale vyplněné strany v písance.

V matematice jde vidět velké zlepšení ve vyplňování sčítacích trojúhelníků a orientaci v tabulce (viz.cvičení s geometrickými tvary). Nemile nás překvapila složitá krychlová stavba, která se díky jedné části, která nebyla z čelního pohledu vidět, stala těžko rozlousknutelným oříškem.

V prvouce děti ze skrytých indicií odhalily téma, které nás provázelo celé dvě hodiny. Ujasnili jsme si, co vše víme o zimě a doplnili jsme si informace, na které jsme při prvním uvažování zapomněli. Děti hádaly řešení zimních hádanek, pochopily, co to znamená, když se venku čerti žení a když s někým šijí všichni čerti.

Naučili jsme se písničku pro čerta a zvládli jsme si přečíst knihu od P.Čecha – O čertovi. Na příchod Mikuláše, anděla a čerta jsme tedy připraveni 😊

22.-26.listopadu

Po předchozím týdnu jsem se tento týden na děti moc těšila. Hned první dny rozptýlily moje obavy, zda se ve čtení a v matematice posunuly dále. Zvládli jsme z Živé abecedy přejít do prvního dílu slabikáře a většině dětí se daří krásně číst nejen celá slova, ale také věty z těchto slov složené. S přibývajícími písmenky nám přibývá možností toho, co zvládnou děti přečíst. Je velmi důležité věnovat čtení každý den alespoň deset minut. Ve slabikáři se všem krásně daří číst zadání z piktogramů. Některé děti potřebují procvičovat sluchovou analýzu a syntézu slova, rozložení slova na slabiky a písmena.

Psaní grafomotorických cviků je stále obtížné. Uvidíme v dalším týdnu, jak se bude dětem dařit psaní do písanky.

V matematice dělají děti veliké pokroky. Dokáží spolu krásně diskutovat nad řešením příkladů. U diskuze se nehádají, ale vyslechnou ostatní. Sčítání do 10 jde většině dětí běz problémů. Někteří rádi využijí drobné předměty či krokovací pás, který při sčítání pomůže. Dětem se konečně daří vyplňovat sčítací trojúhelníky o 3 políčkách, někteří dokonce zvládnou i trojúhelníky mnohem větší. Seznámili jsme se s parketami a jejich skládáním do čtverce a obdélníku.

Ve čtení jsme zvládli přečíst knihu Haló, haló, paní Kočko. V hodině vytvořené podle principů kritického myšlení děti předvídaly následující děj, vžívaly se do hlavních postav a zkoušely jim radit, jak se mají zachovat v kritických situacích.

V pátek jsme se dočkali plavání. 9 dětí mělo bazén v Brušperku samo pro sebe. Zkoušely plavat, splývat, lepily obrázky na tabulku, točily se ve vodním proudu, hrály si na skluzavce a na závěr odpočívaly ve vířivce. Paní instruktorka svým milým a citlivým přístupem velmi rychle rozptýlila obavy u některých dětí a všichni už se těší na příští pátek.

1.-5.listopadu

Tento týden jsme ve třídě strávili "díky" nemocem ve výrazně menším počtu než obvykle. Děti zvládly ve všech vyučovacích předmětech kus práce. Ve čtení poznaly nové písmeno, což jim otevřelo opět nové možnosti k přečtení většího počtu slov a vět. Nejen mi, ale také ostatním dětem udělal velikou radost spolužák/kamarád, který se opravdu velmi zlepšil ve čtení. Je moc hezké pozorovat, že se děti dokáží radovat z pokroků jiných. Celý týden děti četly, poznávaly první a poslední hlásku ve slově, zapisovaly první slabiku z diktovaného slova, zkoušely číst na rychlost,kterou si samozřejmě zvolily samy podle svého uvážení, hledaly obrázky, které začínají na určité písmenko a každým dnem se tak mohly zlepšovat v dovednostech, které jsou potřebné ke zvládnutí plynulého čtení. Ke konci týdne si děti vyzkoušely novou aktivitu, kterou je motorické čtení. K mému překvapení zvládly děti snadno pohyby pro všechny tvary a krásně se jim dařilo "číst" i delší řádek.

Celý týden jsme se v psaní věnovali zvládnutí dolní kličky. Přestože se dětem již daří tvar psát i bez předlohy na větší formáty papíru, do linek uvolňovacích cviků cítím, že se hodně žákům nevede tak, jak by si také oni sami představovali. Ideální by bylo zkoušet psát grafomotorické tvary nacvičené ve škole také ve volných chvílích doma na větší papíry, voskovkami, kažý den alespoň chvilku. Papíry třeba připevnit izolepou na svislou plochu (dveře, skříňku) a využívat je opakovaně. Můžou se obtahovat znovu a znovu. Alespoň u těch dětí, pro které je psaní zatím dost obtížné.

V matematice jsme bez potíží manipulovali s vláčky, porovnávali, co je větší/menší, rychlejší/pomalejší, těžší/lehčí. Většině dětí se dařilo krokovat na páse složitější pokyny, již podle grafického zápisu. Ve větší míře jsme se setkali s klasickým zápisem sčítání, což budeme v následujících týdnech procvičovat intenzivněji.

V prvouce se nám podařilo páteční dvouhodinovkou ukončit téma podzim. Zopakovali jsme si názvy některých stromů a jejich plodů, poznali některé stěhovavé a stálé ptáky, pojmenovali zeleninu a ovoce,které se sklízí na podzim. Už se těšíme, až se pustíme do tématu rodina, které bude dětem určitě velmi blízké. Na příští pátek mají děti za úkol donést si do školy nějaké fotografie svých nejbližších.

Ve čtvrtek měly děti zpestření výuky v podobě preventivního programu pořádaného mobilním hospicem Strom života. Nenásilnou formou jsme otevřeli téma stáří. Děti porovnávaly délku života různých živočišných druhů, na vlastní kůži si vyzkoušely pomocí různých pomůcek, jaké je to mít ve stáří nějaký hendikep v podobě špatného zraku, sluchu či ztíženého pohybu. Viděly a poslechly si, co obnáší práce zdravotních sester, které v mobilním hospicu pracují.

Věřím, že se v pondělí sejdeme už v naší stálé sestavě a všem nemocným dětem posílám pozdrav a přání brzkého uzdravení.

18.-26.10.

Dny plynou jako voda a učiva, které ve škole probíráme, neustále přibývá.Děti by již měly bez potíží poznat a přečíst písmena A, Á, M, L, E, É,S, O, Ó, slabiky z těchto písmen vytvořené a také jednoduchá dvojslabičná slova. Některým se daří lépe, někteří se ještě sem tam ztrácí a ke zvládnutí učiva musí vynaložit větší úsilí. Při čtení nám pomáhají kartičky se slabikami, razítka, plácačky na mouchy, zvuková podpora pro lepší rozpoznání délky slabik, různé hříčky s reálnými drobnými předměty a také zábavná a hravá cvičení v interaktivní učebnici. Neustále procvičujeme sluchové vnímání, rozpoznání délky slabik a první či poslední hlásky ve slově. Pravidelně také trénujeme pravolevou orientaci a orientaci v řádku a ve sloupci, aby se děti později neztrácely v delších textech. Pro uvolnění ruky využíváme větší formáty papíru, houbičky, štětce, techniky ve výtvarné výchově a různé typy voskovek, které děti rády zkoumají.

V matematice děti porovnávají, rozhodují, kde je méně a kde více, zjišťují počet prvků sčítáním či dopočítáváním, řeší reálné situace, staví a popisují krychlové stavby a poznávají číslo jako veličinu. Nově také krokují pokyny podle grafického zápisu, který si samy vyvodily. Využíváme spoustu drobných předmětů (gumičky, kaštany,kamínky, knoflíky, žetony, kostky,rámečky či obaly od bonboniér), které dětem pomohou vytvořit si reálnou představu.

V úterý jsme si přečetli příběh, jak pejsek s kočičkou slavili 28.října. Děti správně pojmenovaly zemi, ve které žijeme a podařilo se nám dát dohromady spoustu informací, které se jim pod pojmem Česká republika vybaví. Je zajímavé sledovat,s jakými znalostmi děti samy přichází, jak vnímají své okolí a to, o čem se dospělí v jejich nejbližším okruhu baví :-) Na globusu jsme si naši malinkou zemi ukázali a objasnili si, co to je vlajka, znak ČR a poslechli jsme si naši hymnu. Na závěr dne jsme si prohlédli, kde a jak se vyvěšuje u naší školy vlajka a kde na naší škole najdeme znak České republiky. Popřáli jsme si pohodové podzimní prázdniny a těším se, až se opět setkáme ve škole.

11.-15.října

V tomto týdnu děti navštívily kozí farmu Zerlina v Rožnově pod Radhoštěm. Hned po příjezdu na místo nás přivítala paní majitelka, která již měla pro děti připravené čerstvě nadojené kozí mléko. Děti změřily teplotu mléka a dozvěděly se, co je s ním potřeba dále udělat, aby vznikla sýřenina. Mezitím, co se mléko sráželo, navštívily jinou část farmy, kde si prohlédly plemena koz, která se zde chovají. Dozvěděly se pár zajímavostí nejen o kozách, ale také o životě na farmě, prohlédly si zemědělskou techniku, která je na farmě využívána a někteří si vyzkoušeli kozu podojit. Poté si nakrájely sýřeninu, přelily do plátna a nechaly odkapávat syrovátku. Ochutnaly kozí sýr, kozí tvaroh a čerstvé kozí mléko. Poté jsme všichni vyhnali kozy na pastvu a vydali se na cestu zpět. Do školy jsme si odvezli nehotový sýr, ze kterého jsme další den nechali ještě odkapávat syrovátku, nasolili jsme ho a další den již mohli ochutnávat. S rajčaty, okurkou a žitnými houskami vznikla chutná a zdravá svačinka, kterou si některé děti moc pochvalovaly. Některé sýr zabalily do krabičky a odnesly domů rodičům.

V českém jazyce jsme si další den vyvodily pomocí hádanek písmenko S. Děti opět zkoušely vymýšlet slova, která na toto písmeno začínají. Zkoušely rozpoznat první hlásku ve slově, což se pár dětem stále moc nedaří. S přibývajícími písmenky také přibývá množství slabik, které by děti již měly zvládnout přečíst. Doporučuji číst doma opravdu každý den. Stačí jen 10 minut, ale pravidelně. Některým dětem se čtení daří krásně, což motivuje ke zlepšení ty slabší. Pustili jsme se také do psaní krátkých diktátů slabik. V písankovém sešitě můžete pozorovat, jaké dělají děti pokroky.

Od uvolňování ruky se pomalu přesouváme k psaní. V sešitě Uvolňovací cviky můžete vidět, jak se kterému dítěti daří. Doporučuji ty děti, kterým uvolňovací cviky dělají potíže, nechat doma "čmárat" na velké formáty papíru. Papír můžete přilepit na dveře a dítě jej může využít k uvolňovacím cvikům.

V matematice se dětem krásně daří diskutovat a přijmout jiný nápad než ten vlastní. Děti se učí, jak krokovat na krokovacím páse a jak formulovat povely ke krokování. Objevují vlastnosti trojúhelníku a čtverce,zkouší doplňovat logické řady. Řeší reálné situace na dopočítávání, zjišťují počet prvků a zapisují ho.

Radost z pokroků v matematice kazí jen chování tří dětí, kterým dělá potíže vyjít s ostatními a pořád se jim nedaří přijít na to, jak komunikovat, aniž by vyvolávali neshody nebo spory. Také uvědomit si, že nejsme ve třídě sami a nerušit ostatní při práci, je pro tyto konkrétní děti těžké. Tyto situace řešíme společně ve třídě a doufám, že tím pomůžeme všem naučit se takovému chování, aby nám bylo ve škole příjemně.

4.-8.října

Na začátku týdne jsme využili nádherného počasí a vyrazili jsme na delší procházku přes Kamennou. Děti dostaly do dvojic krabičku s fotkami přírodnin, které měly za úkol na procházce vypátrat a do krabičky vložit na správné místo.

V češitně děti nejprve našly ve třídě ukryté nové písmenko, se kterým se měly tento týden seznámit (písmeno E). Přišly na spoustu věcí a pojmenování, které na toto písmeno začínají a vyzkoušely si, jestli dokáží sluchem rozpoznat hlásku E na začátku slova. Vysvětlili jsme si a ukázali, co je to ementál a kdo je to Eskymák. Při poslechu Grónské písničky od J.Nohavicy děti modelovaly písmenko z plastelíny a navrhly a nakreslily si svůj vlastní erb. Písmeno E se děti také učily napsat na řádek. Další dny už jsme zkoušeli číst slabiky a jednoduchá slova, která se z probraných písmen skládají. I když jsme se zatím naučili jen pár písmen, slabik a slov rychle přibývá. Děti tak zjistily, že jim pomůže, když budou čtení trénovat také doma.

V matematice děti zkoušely krokovat jednoduché pokyny, evidovaly soubor objektů (knihovna) a poznávaly shodnost krychlových staveb. Zkoušely evidovat počet obrazců tabulkou, třídily je podle tvaru i barvy a sčítaly. V orientaci v tabulce jim velmi pomohla vyrobená tabulka ve velkém formátu, kde si mohly jednotlivé obrazce/tvary vzít do ruky a vložit do správného políčka tabulky. Pomocí jednoduché hry s kelímkem, který pojídal kaštany či jiné přírodniny se děti učily dopočítávat nebo odčítat do 6. Další hříčka s hrací kostkou a kreslením trojúhelníků většinu dětí velmi bavila.

V pátek jsme se na první dvě vyučovací hodiny ocitli ve škole skoro sami. Pro děti jsem nachystala procvičovací úkoly na stanovištích, které byly v různých třídách po celé škole. Děti tak nejen poznaly školu z jiného pohledu, ale zkusily si hledat vetřelce v řadách obrázků, plácačkou na mouchy plácaly slabiky na tabuli, přiřazovaly obrázky ke správnému prvnímu písmenu nebo třeba tvarovaly písmena ze švihadel. Velké díky patří také dětek, které nejely na školu v přírodě a spolu s paní učitelkou K.Štupákovou stanoviště pro prvňáky pomáhaly organizovat.

V prvouce přišly děti na téma, kterému jsme se věnovali tak, že postupně gumou na interaktivní tabuli odkryly začerněnou koláž z podzimních obrázků. Pomocí brainstormingu jsme z hlav dostali vše, co o podzimu víme. Poté děti ve skupinkách zjišťovaly z obrázkových knih další informace o podzimu na statku, o práci na polích a také o tom, jak to vypadá s jabloní v průběhu celého roku. Do naší myšlenkové mapy jsme nové informace zaznačili a z krátké pohádky Chaloupka na vršku jsme nakonec zjistili, že jsme zapomněli na další podzimní činnost - opékání brambor.

Na příští týden se těšíme na návštěvu farmy, kde se jistě dozvíme mnoho zajímavých věcí.

27.září - 1.října

V pondělí na děti čekala studená hádanka. Poznaly po hmatu led, přišly na to, že budeme poznávat písmenko L a tipovaly, jak dlouho bude trvat, než se led změní ve vodu. Během týdne se pak děti naučily nové písmenko číst a spojovat do slabik LA, LÁ. Rozlišovaly, na jakou hlásku začíná slyšené slovo a svá ouška potrénovaly také v rozeznávání zvuků. Určovaly obrázek, který nepatří mezi jiné obrázky do řady, vymýšlely slova, která začínají nejen na písmenko L, ale také na slabiky LA a LÁ. Zkoušely přečíst první slova (LAMA, MÁMA, ÁLA, MALÁ...) a také napsaly do sešitu svou první větu.

Velkým překvapením byla návštěva druháků, kteří přišli do naší třídy v kostýmech a v rolích pohádkových postav a vypravěčů nám přečetli pohádku o Karkulce.

Děti připravovaly ruku pro psaní nácvikem vlnek a rovných čar na velkém archu papíru i do sešitu.

V matematice jsme poznávali vlastnosti obdélníku a čtverce. Prohlédli jsme si velmi nápadité fotky těchto tvarů, které děti našly ve svém okolí, na procházce nebo třeba na výletě. Pomocí "žroutů" z kelímků jsme se učili rozkládat číslo. Naučili jsme se krokovat na krokovacím páse. Některým dětem nejprve dělalo problém synchronizovat krok (hlavně jeho délku) s mluveným slovem a tlesknutím. V pátek nejen že toto děti již zvládly, ale dařilo se jim také formulovat pro ostatní pokyny ke krokování. Jako týmy stavbyvedoucích a zásobovačů děti postavily krychlovou stavbu podle 2D obrazu. V neposlední řadě se děti stále učí s ostatními komunikovat a poradit těm, kteří pomoc potřebují. Učí se také pomoc přijmout a ostatním vysvětlit a odůvodnit své řešení.

V prvouce jsme pomocí veršovaných hádanek otevřeli téma bezpečného přecházení vozovky. Děti zkoušely rozeznat zvuky jednotlivých dopravních prostředků, hledaly bezpečnou cestu do školy v obrázkové mapce a pomocí názorného videa od Besipu zjistily, jak se přechází přes cestu nejen na místech, kde je semafor nebo přechod. Připomněli jsme si také bezpečné chování chodce.

 

20.-24.září

V tomto týdnu došlo u nás ve třídě k velké události. Děti se naučily číst první slabiky (MA, MÁ) a dokonce zvládly přečíst slovo MÁMA. Věřím, že je radost z přečtených písmen bude v dalších týdnech popohánět k učení písmen nových. Hráli jsme si na námořníky a pomocí zvukových signálů rozlišovali slabiky dlouhé a krátké. Tyto slabiky jsme se pokoušeli napsat pomocí grafického zápisu. Sluchové rozlišení délky první slabiky ve slově je pro děti stále hodně těžké. První krůček ke sluchovému rozlišení těchto slabik, a to poznání první hlásky ve slově, jsme však zdárně zvládli, a tak věřím, že se díky důslednému procvičování začne dětem dařit i v rozlišení délky v první slabice.

V pátek jsme se přenesli do světa pohádek. Děti rozlišovaly dobro a zlo a pozorným nasloucháním objevily nesmysly, které se nám vloudily do pohádky o Karkulce.

Ruku děti procvičovaly na velkém formátu papíru, v tácech s moukou i při manipulaci s drobnými předměty. Kreslili jsme velké ležaté osmičky (závodní dráhy), dolní oblouk (let motýlka) a šikmé čáry (les).

V matematice jsme zaznamenávali počet cestujících ve vlaku do tabulky. Orientace v tabulce, kde musely děti sledovat dvě proměnné ( barva vagónu a holka/kluk), byla hodně náročná. Naopak sčítání různých předmětů a rozeznání počtu do 5 jim nedělá potíže. Dařilo se nám stavět stejně dlouhé vláčky, krychlovou stavbu podle 2D plánku, rozlišit obdélník, čtverec a trojúhelník, synchronizovat pohyb s mluveným slovem a doplnit rytmus vizuální (cestičky o dvou barvách). Také rozpoznat počet zvuků a zaznamenat je pomocí grafického znázornění nebo pomocí číslice je pro děti snadné. V příštím týdnu se zaměříme na tvar číslic, protože je některé děti stále zrcadlově obrací.

V prvouce jsme si povídali o vyučovacích předmětech. Děti přiřazovaly školní potřeby ke správným piktogramům. Poté jsme si ukazovali a povídali o svačinkách, které děti měly ve škole. Snažili jsme se popsat co to znamená zdravé a nezdravé jídlo. Děti poté zkoušely najít v letácích fotky potravin a přiřadit je ke zdravému nebo nezdravému jídlu.

Příští týden nás čeká poslední týden v měsíci září. Na konci týdne bych dětem ráda předala sebehodnotící lístky, kde nejen ony, ale také já zaznačím, jak se jim ve škole zatím daří v různých oblastech. Tyto lístky poté vložím do žk, abyste měli možnost si s dětmi ppovídat o tom, co už ve škole vše zvládly.

13.-17.září

Tento týden se děti seznámily hned se dvěma novými písmenky. Prvním z nich bylo písmenko Á, které bylo dětem již z předchozího týdne známé. Zkoušely písmeno najít v textu, rozpoznat sluchem, číst v řádku a dokonce se dětem povedlo písmeno také napsat mezi pomocné linky. Psát na linku, dodržovat správnou velikost písma a nenechat písmeno létat nebo se naklánět je pro některé děti velmi obtížné. S radostí ale pozoruji zlepšení, které nastalo již v průběhu týdne. Věřím, že každým dnem bude tato nová dovednost pro děti snazší. V pátek čekaly na děti čtyři neprůhledné látkové pytlíčky. Hmatem se nám podařilo zjistit, co se v nich skrývá a pomocí nápovědy jsme přišli na to, že se budeme seznamovat s písmenem M. Děti vymyslely spoustu slov, která na tuto hlásku začínají a skoro všichni krásně sluchem rozpoznali, zda slovo začíná na hlásku A nebo na hlásku M.

Ruku jsme na psaní připravovali pomocí říkanek s ukazováním, kreslení a stříhání.

Ve výtvarné výchově jsme poprvé vytáhli vodové barvy. Na krátkém "pokusu" jsme zjistili, co udělá kapka vody, která dopadne na hladinu a tuto hladinu vody jsme zkoušeli pomocí voskovek a vodovek namalovat. V pracovních činnostech si děti vyrobily papírové mráčky.

V matematice jsme se hlouběji ponořili do světa krychlových staveb. Z dětí se stali architekti a stavbyvedoucí. Počítali podlaží, porovnávali počet krychlí potřebných na stavbu různých staveb a stavěli vlastní stavby. Hledali jsme cestu bludištěm a někteří si zkoušeli navrhnout bludiště vlastní.

Děti si zkoušely doplňovat logické řady z krychlí a některým se dokonce povedlo vymyslet řady vlastní. Všem se dařilo synchronizovat mluvené slovo s pohybem. K říkance nebo písničce tleskaly děti do rytmu a některým nedělalo problém připojit kromě tleskání i chůzi. V pátek jsme se vydali v našem vlaku z matrací na cesty a průvodčí počítali a do tabulky značili počet cestujících ve vagónech.

V našem čtecím koutku se děti s napětím ve tváři nechaly vtáhnout do světa pavouka Čendy. Zkoušely předvídat, co se v jednotlivých částech příběhu bude odehrávat a seznámili se se slovem autor/spisovatel. Těším se na další pokračování Čendova dobrodružství.

V prvouce jsme se věnovali školnímu prostředí. Zahráli jsme si na detektivy a zkoušeli pátrat po majitelích aktovek a přezůvek. Ujasňovali jsme si, co to znamená nad/pod/vedle/před/za a zamýšleli jsme se nad tím, co vše můžeme ve škole v jednotlivých místnostech najít.

Těším se, co nového nám příští týden přinese.

6.-10.září

Druhý školní týden byl pro děti nabitý novými zážitky. Sluníčko, které venku stále hřeje, jako by bylo léto, dětem moc v soustředění nepomáhá. Přestože nás každý den láká ven, zvládly děti spoustu nových věcí. Pomalu si zvykají na školní režim, chystání věcí, zvonění, hodiny, přestávky a také domácí úkoly.

Dětem se krásně daří uvolňovat ruku, kterou budou využívat k psaní. Pomáhají jim v tom hravé činnosti, jako je psaní a kreslení do mouky na tácu, zasypávání drobných předmětů a jejich následné odkrývání, modelování z plastelíny (podle předlohy i bez), manipulace s plyšovými kuličkami a pinzetkami nebo také drobné hračky, které hledají svůj domeček na velkém archu papíru, a tak donutí děti uvolnit zápěstí i celou paži. Některým se již krásně daří lehké krouživé pohyby a tahy s pastelkami, někteří ještě musí zapracovat na tlaku, kterým pastelku používají.

V průběhu týdne jsme s dětmi pomocí pohádkového příběhu vyvodili a poznali velké písmeno A. Ujasnili jsme si, co znamenají slova angína a antibiotika a děti přišly na spoustu dalších slov, která taktéž začínají na písmenko A. Všem se dařilo počítat ve zmíněných i jiných slovech slabiky a dokonce děti neměly problém počet slabik graficky znázornit na mazací tabulku. Někteří krásně rozeznají sluchem první hlásku ve slově, některým ještě toto rozpoznání dělá problém. Určitě budeme více procvičovat.

Přišli jsme na to, že na písmenko A začíná avokádo a ananas, a tak děti v pátek ve škole čekalo překvapení ukryté v látkové tašce. Jeden po druhém si každý se zavřenýma očima překvapení ohmatal. Všichni byli stateční a i přes nápady, že se v tašce skrývá papoušek, ruku odvážně do tašky strčili. Většina po hmatu poznala již zmíněný ananas. Ukázali jsme si, jak vypadá rostlina, na které ananas roste a všichni jsme si na něm moc pochutnali.

Děti si zahrály na detektivy a ve starých dětských časopisech pátraly po různých tvarech písmene A. Tvary vystřihovaly a lepily spolu s obrázky na velký papír.

V pátek také na děti čekala připravená dvě avokáda, hořká vysokoprocentní čokoláda, ovesné vločky a med. Ze všech surovin děti samy připravily sladké kuličky, na kterých si někteří pochutnali. (Někteří méně :-) Na glóbusu jsme si ukázali, odkud k nám avokádo přiváží a shodli jsme se, že je to velký cestovatel, protože k nám musí urazit kus cesty. Pecky z avokád jsme uložili na skleničku s vodou tak, aby se hladiny vody dotýkaly a v dalších týdnech budeme pozorovat, co se bude dít.

V matematice jsme stavěli stavby z krychlí, porovnávali délky vláčků a počítali skutečné i kreslené cestující. Aktivita s počítáním barevných gumiček navlečených na rukou procvičila nejen mozkové buňky, ale také ohebnost a hbitost prstíků.

Těším se, jaké pokroky nám přinese další týden.

1.-3.září

Prvního září jsme slavnostně přivítali 13 prvňáčků v naší škole.

Přestože byl první týden ve škole krátký, zvládly děti spoustu věcí. Některým se již krásně daří přihlásit a počkat, až kamarádi domluví. Učí se naslouchat ostatním a neskákat jim do řeči. Podle obrázkového rozvrhu se děti pokouší chystat si na lavici věci, které budou v hodině potřebovat. První týdny ve škole jsou pro malé prvňáčky opravdu náročné. Na to, co starším dětem už přijde jako samozřejmost, si musí ještě zvyknout. Někdy je těžké se v novém světě zvonění, přestávek, chystání věcí a střídajících se vyučovacích hodin zorientovat.

Ve čtvrtek se dětem podařilo podle obrázkových indicií objevit naše třídní maskoty - housenku Agátu a papouška Oskara. Všem se rozzářila očka při otvírání naší pošty. Musím přiznat, že jsem při předčítání vzkazů dětem od vás rodičů měla husí kůži a děti velikou radost.

V pátek jsme poprvé otevřeli Živou abecedu a rozpoznali jsme jeden ze symbolů, podle kterých se budeme v knize orientovat. Procvičili jsme naši paměť při krátké básničce, protáhli se u básničky s pohybem a při vytváření barevných kruhů uvolnili ruku na velkém formátu papíru. Děti si dávaly pozor na držení tužky, plynulý pohyb ruky a peříčko je pošimralo po prstíkách, když na pastelku moc přitlačili. Zjistili jsme, že pro někoho znamená matematika zmatek, pro jiného čísla a že stejný obrázek vnímáme každý jinak, vidíme na něm jiné věci a je to zcela v pořádku. Ve skupinkách se děti statečně popasovaly se zadáním a pokusily se postavit z vybraných kostek co nejvyšší a poté co nejširší stavbu. Ukázali jsme si, že je fajn nesoutěžit, ale inspirovat se od ostatních a navzájem si pomáhat. Páteční den jsme zakončili hraním na školní zahradě.