Základní škola

Probrané učivo

 

ČJ - tento týden se učíme písmeno J , slabiky a slova s J j. Píšeme písmeno a a spojujeme do slabik.

M - v matematice budeme procvičovat součtové trojúhelníky, sčítání a odčítání

Prv - téma o rodině a Mikuláš s předvánoční dobou