Základní škola

Probrané učivo

 

ČJ - tento týden se učíme písmeno Ř, čteme slabiky, slova i věty. Nacvičujeme písmeno h v psaní. Píšeme diktáty, čteme už delší odstavce.

M - v matematice budeme procvičovat součtové trojúhelníky, sčítání a odčítání, stavby a vláčky, máme nové prostředí schodů, autobus a hřiště.

Prv - povídáme si, co se děje na jaře v přírodě, jaké slavíme svátky a co je potřeba udělat , abychom mohli sázet na zahradě rostliny.