Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo k 4. 12. 2020

M- sčítáme, odčítáme, stavíme krychlové stavby, hadi, součtové trojúhelníky- po stránu 59

Slabikář- procvičujeme čtení slabik, slov, vět s probranými písmeny, nové písmenko T, t

Písanka- píšeme psacím písmem, došli jsme na stránku 9

Prv- zimní měsíce, zimní počasí, příroda v zimě, Mikuláš- po stránku 31