Základní škola

Probrané učivo

  smiley

Probrané učivo k 26. 2. 2021

M- sčítáme, odčítáme, stavíme krychlové stavby, jezdíme autobusem, krokujeme, stavíme vláčky, počítáme na schodech, začali jsme třetí díl učebnice

Slabikář- procvičujeme čtení slabik, slov, vět s probranými písmeny, učíme se přečíst dvojhlásku OU, AU-  po stránku 47, učíme se básničku o jaru

Pracovní sešit ke slabikáři- pracujeme s probranými písmenky, skládáme slova, čteme slova, věty- po stránku 24

Čtenářská dílna- děti si přinesly svou knihu, četly, nakreslily obrázek a se svou knihou seznámily i ostatní

Písanka- píšeme psacím písmem písmena i slova, učíme se přepis z tiskacího písma do psacího, dokončili jsme 2. díl písanky a těšíme se na 3. díl

Prv- seznámení s prvními jarními kytičkami, zvířátka a jejích mláďátka, jarní počasí, příroda na jaře, po stránku 47