Základní škola

Probrané učivo

  smiley

Probrané učivo k 11. 6. 2021

M- sčítáme, odčítáme, stavíme krychlové stavby, jezdíme autobusem, krokujeme, stavíme vláčky, počítáme na schodech, došli jsme na konec učebnice, opakujeme, vyplňujeme pracovní listy

Slabikář- procvičujeme čtení slabik, slov, vět s probranými písmeny, učíme se přečíst slabiky a slova s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ-  po stránku 93

Pracovní sešit ke slabikáři- pracujeme s probranými písmenky, skládáme slova, čteme slova, věty- po stránku 62

Písanka- píšeme psacím písmem písmena i slova, učíme se přepis z tiskacího písma do psacího, pracujeme ve 4. díle písanky

Prv- učíme se o létě, co roste, kvete, letní měsíce- po stránku 74