Základní škola

Probrané učivo

  smiley

Probrané učivo k 19. 2. 2021

M- sčítáme, odčítáme, stavíme krychlové stavby, jezdíme autobusem, krokujeme,  začali jsme třetí díl učebnice

Slabikář- procvičujeme čtení slabik, slov, vět s probranými písmeny, nové písmenko R, r-  po stránku 44, učíme se básničku o jaru

Pracovní sešit ke slabikáři- pracujeme s probranými písmenky, skládáme slova, čteme slova, věty- po stránku 20

Čtenářská dílna- děti si přinesly svou knihu, četly, nakreslily obrázek a se svou knihou seznámily i ostatní

Písanka- píšeme psacím písmem, došli jsme ve 2. díle na stránku 33

Prv- seznámení s prvními jarními kytičkami, zvířátka a jejích mláďátka, jarní počasí, po stránku 46