Základní škola

Moderní škola 2019

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu Moderní škola 2019, který bude probíhat do konce dubna 2021. Od počátku projektu škola využívá šablonu Školního asistenta - personální podpora v mateřské škole a školní družině. Učitelé mateřské i základní školy využili finance z projektu ke vzdělávání např. ve čtenářské gramotnosti, čtenářské pregramotnosti, polytechnickém vzdělávání či osobnostně – sociálním rozvoji. Díky projektu mohly na škole probíhat také kluby. Zajímavý byl klub anglického jazyka, kdy k nám dojížděl rodilý mluvčí ze San Francisca – Marcus. Děti rády navštěvovaly také klub deskových a logických her a čtenářský klub. Z projektu bylo financováno také doučování dětí, kde byly přítomné minimálně 3 děti ohrožené školním neúspěchem.

Ve školním roce 2020/2021 jsou aktivity financované z šablon omezené z důvodu pandémii koronaviru. I přesto však probíhají kluby: čtenářský, deskové a logické hry. Děti také navštěvují Doučování žáků nebo ICT ve výuce. Zaměstnanci ZŠ čeká vzdělávání v oblasti ICT, čtenářské gramotnosti a kariérového poradenství. Pokud aktuální epidemiologická situace dovolí, tak děti čekají projektové dny ve škole i mimo ni. Projektový den mimo naši instituci čeká také školní družinu. Mateřská škola bude plánovat dva projektové dny a komunitně osvětová setkávání pro rodiče.

Projekty MŠMT; EU a jiné