Základní škola

aktuální informace

Vážení rodiče,
děkuji Vám za předběžné a včasné vyplnění registračního dotazníku v souvislosti s nástupem Vašeho dítěte do školy k 25.5. 2020. Díky spolupráce s Vámi jsme mohli na základě předběžných počtů nahlášených dětí pracovat s předstihem na podobě vzdělávání a provozu naší školy po znovuotevření.
Jelikož je zapotřebí, aby zákonný zástupce  vyjádřil svůj zájem o docházku dítěte do školy prokazatelně, přikládáme také v emailech, které Vám budou zaslány, závaznou přihlášku k vyplnění. Tento dokument prosím zašlete poštou nebo vhoďte do poštovní schránky (zadní vchod - dvůr školy) nejpozději do 18.5. 2020.
Rodiče dětí, které do školy nenastoupí prosíme, aby o této skutečnosti informovali emailem třídní učitelky. Dětem, které nenastoupí do školy bude nadále poskytována distanční výuka a jejich absence se  nebude započítávat do absence uváděné na vysvědčení žáka.
V přílohách níže uvádíme bližší informace k otevření školy.
 
Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji pevné zdraví!
Mgr. Jeanetta Machová, ředitelka školy
 
Název Datum vydání Velikost
Ochrana zdraví a provoz ZŠ 12.05.2020 43 kB
Konkrétní informace k otevření a provozu školy k 25.5. 2020 12.05.2020 18 kB
Čestné prohlášení 12.05.2020 248 kB
Závazná přihláška 12.05.2020 14 kB