Základní škola

Kroužky 2022/2023

DEN

LICHÝ TÝDEN

SUDÝ TÝDEN

PONDĚLÍ

Keramika I. skupina – 13:00 – 14:30 – 2. – 4. třída

Basketbalová přípravka – 13:15 -14:15 – 3. - 4. třída

Basketbalová přípravka – 14:30 -15:30 – 4. - 5. třída

Keramika II. skupina – 13:00 – 14:30 – 2. – 4. třída

Basketbalová přípravka – 13:15 -14:15 – 3. - 4. třída

Basketbalová přípravka – 14:30 -15:30 – 4. - 5. třída

ÚTERÝ

Užité výtvarné činnosti – 13:00 – 14:30 – 1. – 2. třída

Hejného matematika – 13:00 – 14:00 – 4. a 5. třída

Aerobik/Parkur – 15:30 – 18:00 – MŠ + 1. - 5. třída

Hudebně dramatický – 13:00 – 14:30 – 1. – 5. třída

Hejného matematika – 13:00 – 14:00 – 4. a 5. třída

Aerobik/Parkur – 15:30 – 18:00 – MŠ + 1. - 5. třída

STŘEDA

Hejného matematika – 13:00 – 14:00 – 2. a 3. třída

Dívčí klub – 15:45 – 17:00 – 3. – 5. třída

Hejného matematika – 13:00 – 14:00 – 2. a 3. třída

 

ČTVRTEK

Deskové hry – 13:00 – 14:30 – 2. - 3. třída

Deskové hry – 13:00 – 14:30 – 4. - 5. třída

Kroužky Staříč na rok 2022/2023

PONDĚLÍ

Keramika – 13:00 – 14:30 hod. – 2. – 4. třída – co 14 dnů, od 10.10.2022 - Ivánková

  • žáci budou rozdělení do dvou skupin (o rozdělení budete informování), kapacita každé skupiny je omezena na – 12 dětí
  • do 23.09.2022 zaplatit 300,-Kč na materiál

Basketbalová přípravka – 13:15 – 14:15 hod. – 3. - 4. třída – od 03.10.2022 – Štupáková
                                         – 14:30 – 15:30 hod. – 4. - 5. třída – od 03.10.2022 – Štupáková

Žáci v kroužku získají sportovní návyky, naučí se spolupracovat v týmu, osvojí si základní basketbalové dovednosti a zakusí atmosféru přátelského utkání. Podle přihlášených dětí budou vytvořeny dvě skupiny kroužku - mladší (3. + 4. třída - v čase 13:15 -14:15) a starší (vybraní žáci ze 4. třídy + 5. třída - v čase 14:30-15:30).

ÚTERÝ

Aerobik/Parkur – 15:30 – 18:00 hod. – MŠ + ZŠ - od 04.10.2022 Kublová, 1. lekce pro všechny proběhne 04.10.2022 a bude od 15:30 – 16:30 hod., během této lekce bude provedeno rozdělení do skupin a od dalšího týdne bude kroužek probíhat v následujících časech:

  • 15:30 – 16:15 – MŠ
  • 16:15 – 17:15 – ZŠ aerobik/parkur
  • 17:15 – 18:00 – aerobik pokročilí

Hudebně dramatický – 13:00 – 14:30 – 1. – 5. třída – sudý týden od 04.10.2022 – Machová

  • kapacita kroužku je 12 dětí

Užité výtvarné činnosti – 13:00 – 14:30 – 1. – 2. třída – lichý týden od 11.10.2022 – Pálková

  • do 23.09.2022 zaplatit 300,-Kč na materiál
  • kapacita kroužku je 12 dětí

Hejného matematika 13:00 – 14:00 – 4. a 5. třída – každý týden od 11.10.2022 – Ivánková

STŘEDA

Hejného matematika 13:00 – 14:00 – 2. a 3. třída – každý týden od 12.10.2022 – Ivánková

Dívčí klub – 15:45 – 17:15 – 3. – 5. třída – lichý týden od 09.11.2022 – Mikešová

Kroužek pro šikovná děvčata z 3. – 5. ročníku, která si chtějí osvojit ruční šití, základy vaření, různé tradiční – netradiční techniky k tvoření. Budeme realizovat své vlastní nápady, rozvíjet fantazii.

Příspěvek na spotřební materiál: 300,-Kč/pololetí. Platba za kroužek je možná jen hotově k rukám vychovatelky DANÉHO kroužku. (vychovatelka Renáta Mikešová) Termín, kdy se bude vybírat stanovená částka bude upřesněn emailem po přihlášení do kroužku). MAXIMÁLNÍ KAPACITA 10 DĚVČAT.

Závazné přihlášení žáka do kroužku nutno přes email!!! renamikes@seznam.cz

  • Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, mají sraz 5 min. před začátkem kroužku v šatnách školy.

Kontakt na vychovatelku: renamikes@seznam.cz        mobil: 608 701 131

ČTVRTEK

Deskové hry – 13:00 – 14:30 hod. – 2. – 3. třída – lichý týden od 13.10.2022 – Slavíková

Deskové hry – 13:00 – 14:30 hod. – 4. – 5. třída – sudý týden od 06.10.2022 – Slavíková