Základní škola

4. třída

Předpokládaný obsah učiva v týdnu 26. - 30. 4.

ČJ - Zvratná slovesa, časování sloves - čas přítomný

M - Logické a slovní úlohy, převody jednotek délky, jednotky hmotnosti, diagramy

AJ - 7. lekce - popis postavy, first, then, next, finally, famous people

VL -

- Rostliny a živočichové vod a bažin