Základní škola

4. třída

Předpokládaný obsah učiva v týdnu 22. - 26. 2.

ČJ - Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského

M - Písemné sčítání a odčítání velkých čísel, slovní úlohy, písemné dělení jednomístným dělitelem

AJ - 5. lekce - měsíce v roce, oslavy ve světě (učebnice str. 32-33)

VL -

- Živočichové v lese