Základní škola

4. třída

Předpokládaný obsah učiva v týdnu 23. - 27. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po M, opakování vyjmenovaných slov po B, L, M

M - římské číslice, pamětné počítání do 100 000, zaokrouhlování na tisíce, písemné sčítání a odčítání

AJ - čísla 0 - 100

VL - povrch ČR

-