Základní škola

3. třída

PŘESNÝ OBSAH UČIVA ZA KAŽDÝ DEN NAJDETE V TEAMSECH - ZADÁNÍ.

Vždy předmět - den - co jsme dělali v hodině online - co žáci dělají sami doma - co z toho je třeba odeslat učiteli.

Děkuji za spolupráci. :-)

 

Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021

ČJ

- i/y po obojetných souhláskách

- určování sl. druhů, čísla a rodu podst. jmen

- domácí četba - krátký zápis do čten. deníku

- písanka II. díl, psaní na klávesnici počíače

M

- indické násobení, násobilkové čtverce, podlaží, rodokmen...

- obor do 1 000 - pamětné sčítání/odčítání, slovní úlohy

- opakování zaokrouhlování na 10 a 100

AJ

-  Unit 7, lesson 1 and 2

- slovíčka 7. lekce

- režim dne, hodiny - povídání

PRV

- zdraví, růst a vývoj člověka