Základní škola

3. třída

Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 23. 11. - do 27. 11. 2020

ČJ

- vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná

M

- procvičování násobilky 0-10

- pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10

AJ

- uč. s 14 + PS s. 13

PRV

- lidské výtvory a zboží

- advent