Základní škola

3. třída

PŘESNÝ OBSAH UČIVA ZA KAŽDÝ DEN NAJDETE V TEAMSECH - ZADÁNÍ.

Vždy předmět - den - co jsme dělali v hodině online - co žáci dělají sami doma - co z toho je třeba odeslat učiteli.

Děkuji za spolupráci. :-)

 

Předpokládaný obsah učiva v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021

ČJ

- poznávání probraných slovních druhů-procvičování

- opakování vyj. slov B, L, M

- vyj. slova po P 

- čítanka: ilustrace J . Lady, pohádky B. Němcové

- písanka II. díl

M

- jednotky délky a jejich převody- procvičování

- abaku, algebrogramy

- písemné sčítání a odčítání

AJ

-  Unit 5 

- nová slovní zásoba - Wocabee

PRV

- Rostliny užitkové