Základní škola

Akce školy

Vážení rodiče,

v květnu Vám nabízíme dvě poslední přednášky tohoto školního roku, které jsou uspořádány v rámci šablony - Odborně zaměřené tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí ZŠ. Obě přednášky budou s paní psycholožkou Palicovou.

17. května od 16:00 Vám nabídneme téma Negativní emoce a děti a 24. května opět od 16:00 přednášku s názvem Dovednost odpuštění - cesta k úpěchu doma i ve škole

Na interaktivní přednášky se můžete přihlásit prostřednictvím následujících odkazů:

Negativní emoce a děti - https://www.zsstaric.cz/zs/akce-skoly/negativni-emoce-a-deti.php

Dovednost odpuštění - cesta k úpěchu doma i ve škole - https://www.zsstaric.cz/zs/akce-skoly/dovednost-odpusteni.php