Základní škola

Probrané učivo

ČJ - slovesa- uč. str 86, PS str. 8. Opakovat přídavná jména, koncovky, vzory

M -  Vennův diagram str. 61, PS str.10, opakovat sčítání, odčítání deset. čísel, násobení a dělení

VL - Kontinenty, státy Evropy -  v úterý 1.10.2019 písemka - Slepá mapa - státy Evropy

Př - rozdělení živých organismů bakterie, viry, sinice, plísně

AJ k 6. 3.

- prac. sešit: vše po s. 32 (včetně) 

- slovíčka  v sešitě vocabulary: všechna slovíčka po lekci 4C (včetně)

- učebnice: po s. 42 (včetně)

- do sešitu English dopsat přítomný čas prostý a předložky času

- test 11. 3. - vyjádření času (např. 7.55 - five to eight)