Základní škola

Probrané učivo

23. - 27. 5.

ČJ - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem různého rodu, věta jednoduchá a souvětí (po str. 135)

M - Slovní a logické úlohy, písemné dělení dvojciferným dělitelem, pamětné počítání do milionu

AJ - 8. lekce - Komiksový příběh, minulý čas pravidelných sloves - tvoří kladné věty (po str. 50)

- Návykové látky, závislost, zdravá strava (po str. 50)

VL - Období vzniku demokratického státu (uč. str. 77-79).