Základní škola

Probrané učivo

18. - 22. říjen

ČJ - Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony, zdvojené souhlásky (učeb. po str. 28)

M - Násobení a dělení, dělení dvojciferným dělitelem, logické a slovní úlohy

AJ - Opakování 1. lekce, WocaBee (učeb. po str. 10)

- Opakování 1. kapitoly, Rozmanitost podmínek na Zemi - Podnebné oblasti Země

VL -