Základní škola

Probrané učivo

2. 2. 2023

přes prázdniny:

AJ - lajdáci dodělají ve Wocabee všechny balíky (ostatní úkol nemají)

M - viz. dnešní hodina M

PČ - najít informaci o rýmovníku

ČJ

- diktát

- uč. s. 78/6 ústně

M

- geometrie: opakování rýsování čtverce, obvodu a obsahu

- PS žlutý s. 30/3 + 31/1, 3, 4

- podívej se na video. které Ti vysvětlí. jak počítat příklady na s. 31

https://www.youtube.com/watch?v=AAnI6XsKIzk&w=640&h=480

- na 13. 2.  PS žlutý s. 31/2, 4+ 30/3 + 48/1 a 4 + 38/1 + 39/7

VL

opakování dějin ze 4.r.

ČT

Ella - na 16. 2. umět čítanka s. 84 - 85

- čtení o vesmíru s. 79- 83

- na 16. 2. zjistit něco o rýmovníku

1. 2. 2023

- všichni žáci ve škole

31. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

30. 1. 2023

ČJ

- psali jsme omluvenku

- do sešitu ČJ uč. s. 75/6 a ústně s. 75/8

M

- pamětné dělení se zbytkem: podívej se na video - cv. 1

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-39/

- PS žlutý s. 28/1, 3, 5

AJ, PŘ. TV, HV

- návštěva planetária

 

27. 1. 2023

- na 30. 1. vzít AJ, M, ČJ,  jedeme do planetária, výuka končí dle rozvrhu, Ella přinese 15 Kč jako doplatek vstupného do planetária

- Šimon- prosím vrátit 2 písemky

ČJ

- psali jsme blahopřání, četli na známky

- na 2. 2. čít. s. 84 - 85 plynule číst

M

- PS G s. 14/5, 20/2 a 4, 21/2 + 22/3

AJ

- přepsat nová slovíčka unit 5 (million - shop) + procvičit ve WBee

- PS s. 37/22

- do sešitu přepsat zápis: Sloveso být - otázka

- na 30. 1. čtení + překlad uč. s. 28

VL

- opakování dějin ze 4. ročníku

TV

 

26. 1. 2023

- Ella - na 27. 1. přinést  doplatek 15 Kč - jedeme do planetária

- na 27. 1. přinést zpět 2 písemky

ČJ

- uč. s. 74/4, 5, 6 ústně

- do sešitu s. 75/7 (první 2 řádky)

- na 27. 1. vzít i čítanku - umět plynule číst s. 84 - 85

M

- převody plošných jednotek, výpočty obvodu a obsahu čtverec/obdélník, použití vzorců

- PS G s. 20/3 + 21/1

VL

- opakování dějin ze 4. třídy

ČTENÍ

- třídní kolo recitační soutěže

 

25. 1. 2023

- do 1 . 2. zájemci o knihy přinesou vyplněnou objednávku + peníze

ČJ

- uč. s. 74/2 ústně

- do sešitu s. 74/3 

- na pátek 27. 1. přinést jednu nepopsanou pohlednici 

M

- PS G s. 14/2, 5 + 18/3 + 19/3

AJ

Rodilý mluvčí - opakování lekcí 1 - 4

ICT

 

24. 1. 2023

ČJ

- PS s. 20 + 49

M

- PS G s. 19/1, 2 + 18/1, 4

VV

prezentace pololetních projektů

23. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

20. 1. 2023

ČJ

PS s. 16/1, 2 + 18 celá

- uč. s. 72/4 do sešitu , první 4 řádky

AJ

- pololetní pís. práce (chybějící si dopíší ve středu)

M

- PS žlutý s. 18/1, 2, 4, 6

VL

- opakování historie (učivo 4. ročníku II. pololetí)

 

 

19. 1. 2023

ČJ

- uč. s. 72/5, 6

- PS s. 16/3

M

- písemná práce z geometrie (chybějící si dopíšou v úterý)

VL, ČT

- návštěva knihovny

ICT

18. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

17. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

16. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

13. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

12. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

11. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

10. 1. 2023

- všichni žáci ve škole

 

9. 1. 20023

- Dne 19. 1. jdeme v rámci výuky do knihovny.

- Dne 19. 1. jsou konzultační třídní schůzky - prosím o přihlášení na přesný čas přes třídní web, záložka třídní schůzky (bude vloženo během dneška).

- I v tomto týdnu opakujeme na pololetní testy.

pololetní testy (učivo od září do ledna)

16. 1. ČJ

17. 1. kontolní diktát (cca 20 minut)

18. 1. M (bez geometrie)

19. 1. M geometrie

20. 1. AJ

ČJ dnes

- PS s. 15 celá + s. 45/3

- uč. ústně s . 67/4

M

- PS MG - s. 15/3, 4 + 16/1, 2 + s. 17/3

- pracovní list - opakování podnebných pásů

AJ

- opsání slovíček celé 4. lekce (z PS 94)

- opakování slovesa být v kladném tvaru, překlady vět - zápis v sešitě

- na 11. 1. mít ve sešitě AJ opasána všechna slovíčka + učivo

- na 13. 1. test slovíčka U4 + mít celé Wocabee + kontrola sešitu AJ

HV

- život a dílo W. A. Mozarta

TV

 

6. 1. 2023

ČJ

- do sešitu Č s. 67/3 - prvních 7 vět

- uč. s. 68 - dělali jsme rozhovory

M

- PS žlutý s. 19/1, 2 + 26/1 + 25/4

AJ

- nová slovní zásoba - na 9. 1. udělat ve Wocabee, na 11. 1. přepsat do sešitu

- uč. .s 24, 25 - poslech, čtení, překlad

- PS s. 31 celá

VL

- čtení uč. s. 46 - 50

- na 12. 1. test VL uč. s. 33 - 50 (učit se ze sešitu)

- na 12. 1. suvenýry z cest (ze zahraničí) - kdo má

TV

na 9. 1. vypraný tělocvik

5. 1. 2023

ČJ

- do sešitu ČJ s. 67/1 - prvních 8 vět

- do sešitu ČJ s. 67/3 - opsat první větu + pod sebe vypsat z věty podstatná jména a určit pád, číslo, rod, vzor

- ústně s. 67/2

M

- aritmetický průměr - podívej se na video, cvičení 1 a 2

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-35/

- PS žlutý s. 24/1, 2, 3,5

VL

- krátký zápis do sešitu (opiš si) + čtení uč. s. 46 - 50

- opakování na test uč. s. 33 - 50

- na 12. 1. test VL uč. s. 33 - 50 (učit se ze sešitu)

- na 12. 1. suvenýry z cest (ze zahraničí) - kdo má

ČJ

- čtení domácí četby

- do 13. 3. jednu knihu ve čtenářském deníku

4. 1. 2023

ČJ

- opakování

- uč. s. 66/4, 8 ústně

- do sešitu ČJ s. 66/7

M

Matematická olympiáda

AJ

Ella - dodělat celé Wocabee

- uč. s. 24 a 25 přečíst si a na základě komiksu vyplnit v PS s. 31/3 a 4

ICT

3. 1. 2023

ČJ

- vyprávění o vánočních prázdninách

M

- opakování: příklady na písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování do milionu

- výpočet aritmeticého průmětu

VV

Přes vánoční prázdniny:

- komu něco chybí - dodělá (např. ve Wocabee mít hotovy všechny balíky slovíček, zápisy do sešitu VL,  slovíčka v sešitě AJ...)

- na 6. 1. přinést vyprané věci do TV

- odpočinout si od školy :-)

čtvrtek 22 . 12. 2022

AJ

- seznámení s používáním členů a/an, the - zápis v sešitě AJ

M

- vypočítávání aritmetického průměru (např. ze známek)

Vánoční besídka

středa 21. 12. 2022

ČJ

- uč. s. 66 celá ústně kromě cvičení 6 a 7

M

- výpočet obvodu čtverce a obdélníku, převody jednotek času

AJ

rodilý mluvčí - slovíčka na téma Vánoce, článek uč. s. 60

do 3. 1. dodělat všech 11 balíků ve Wocabee, dopsat slovíčka do sešitu AJ

ICT

úterý 20. 12. 2022 

ČJ + M

Preventivní program Věř si!

VV

pondělí 19. 12. 2022 

ČJ suplování

- do sešitu ČJ z uč. s. 60/5 (nedělat a-b-c), zkrácení po slovo ZÁSOBY

- ústně s. 66/4, 5

- PS s. 14 celá

suplování

Matematická olympiáda 

AJ suplování

1) přepíší si do sešitu AJ slovíčka unit 4 z PS s. 94 (po Europe) - ti, kteří byli v pátek ve škole, pomáhají těm, co chyběli

2) čtení uč. s. 27 - podle toho PS s. 30 celá

3) Wocabee - komu chybí

HV suplování

16. 12. 2022

- na 19. 12. přinést četbu, dne 19.12. končí výuka ve 12. 20 hodin

- na 19. 12. (kdo nedal) přinese lístek k lyžáku, dárek do tomboly, čtenářský deník

ČJ

 - podstatná jména - určování rodu, životnosti a vzoru

- ústně uč. s. 65

- do sešitu ČJ s. 65/3a 

- PS s. 13 celá

M

1) opakování a slovní úlohy

PS žlutý s. 25/6 , 7 + 28/4

2) geometrie, opakování ze 4.r. (rýsování čtverce a obdélníku)

- mrkni na video, úvod A

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/geometrie-pro-5-rocnik-strana-24/

- PS fialový s. 15/1 a 2 - u obou cvičení navíc vypočítej obvod podle vzorce:

obvod čtverce o  = 4 * a . obvod obdélníku o = 2 * (a + b)

AJ

- opakování

- příprava slovíček ze 3. lekce (PS s. 94 - po slovo Europe), zatím jsme je nepsali do sešitu

- udělat nové Wocabee

VL  

- opakování, nácvik koledy na besídku

TV

- odnesení úboru na vyprání, žáci ho přinesou do šatny dne 6. 1. 

15. 12. 2022

Danka, Oliver - dostanou info o lyžáku mailem, po příchodu do školy i na papíru

ČJ

- PS s. 47 a 45/2

- ústně uč. s. 64/1 - určování pádu, čísla, (životnosti) a vzoru

M

podívej se na video, cvičení 3.

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-33/

- PS žlutý s. 22/5 (jen tabulky, ne graf), 23 celá

- opakování ze 4. třídy - vlastnosti čtverce a obdélníku, podívej se na video cvičení 1.

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-23/

VL

- nový zápis do sešitu (Rakousko)

- opakování učiva ze stran 33 - 45

Čtení

- čítanka s. 72 + 73, 69 dole a s. 74

14. 12. 2022

ČJ

- určování pádu, čísla, rodu a životnosti (jen mužský rod) u podst. jmen

- určování sl. druhů

- uč. s. 60/4 ústně určovat sl. druhy, pád, číslo

- uč. s. 61 celá

- PS s. 47 celá

na 19. 12. si vzít knihu ke čtení

M

- do sešitu MG převeď jednotky času a vypočítej obvody:

4 dny =      h

2400 s =    min

9h =     s

3 týdny =       dní

18 h =      min

 vypočítej obvod obdélníku ABCD

a = 10 cm

b = 200 mm

náčrt, vzorec, výpočet odpověď

vypočítej obvod čtverce KLMN

k = 5m

náčrt, vzorec, výpočet, odpověď

+

- PS žlutý  s. 21/1 

AJ

- učebnice s. 22 - čtení a překlad

- PS s. 27/16, 28/20 a 21

 

13. 12. 2022

ČJ

- uč. s. 59/1 ústně

- psali jsme diktát s. 26/17

- s. 59 - žlutý rámeček - podst. jména látková, hromadná, pomnožná

- s. 60/6 ústně

- PS s. 46 celá

M

- dělení jednoc. dělitelem - opakování

- opakování: PS žlutý s 22/1, 2, 3, 4 + 23/3

VV

12. 12. 2022

ČJ

- přinést dárek do vánoční tomboly + sušenou pomerančovou kůru

- do sešitu uč. s. 59/2

- ústně s 59/3

- na čtvrtek 15. 12. čítanka s. 72, 73 - plynule číst

- výběr čtenářských deníků

M

- převody jednotek času

- do sešitu M1: 10 h =     min

                         3 h  =        s

                         4 h 35 min + 45 min =           h     s

- PS žlutý s. 21/1, 2, 3, 5, 6

AJ

- uč. s. 22/9 - umět číst a překládat

- uč. s. 22/10 + PS s. 26/15

- PS s. 27/17, 28/20

9. 12. 2022

ČJ

- určování sl. druhů a pádu podst. jmen

- uč. s. 57, 58 - ústně

- na pondělí 12. 12. vzít i čítanku + umět plynule číst s. 70,71

M

- převody jednotek času, podívej se na cv. 1:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-31/

- PS žlutý s. 20/3, 4

AJ

- uč. s. 22/9 - čtení a překlad

- PS s. 26/13 + 29/ 23 a 24

- kdo nemá, dodělat Wocabee (Sofie, Danka, Vendula, Ella...!)

VL

- nový zápis do sešitu (Německo) - opíšou si od spolužáků

- uč. s. 43 - 45 číst

8. 12. 2022

ČJ

- určování slovních druhů

- ústně s. 56 a 54/7

- PS s. 53/2, 3 

- výběr čtenářských deníků

M

- opakování výpočtu mnohoúhelníku, podívej se na video č. 4

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-19/

- vzorec pro obvodu čtverce: o = 4 *a

- vzorec pro výpočet obvodu obdélníku: o = 2*(a+b)

- PS G: s. 17/1, 2

- převody jednotek času:

- podívej se na video, cvičení 1:

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-31/

1 den = 24 h, 1 h = 60 min, 1 min = 60s

PS Ž s. 20/1, 2

VL 

- opakování Slovesko, Polsko

- přepiš si nový zápis do sešitu - Polsko

- uč. s. 40-42 přečíst si o Německu

Čtení

- uč. ČJ s. 62 - 63 ústně, co je to pohádka

- na 12. 12. čítanka - umět s. 70, 71 plynule číst

7. 12. 2022

ČJ

- ústně s. 55 celá + s. 54/8

- určování slovních druhů

- PS s. 52 celá

M

- opakování mnohoúhelníků

- výpočet obvodu mnohoúhelníka - musíš se podívat na video č. 1 a 2:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-19/

- PS G s.14/ 1, 3, 4

AJ

- rodilý mluvčí

- uč. s. 26 /5 - říkáme, jaký sport se kdy dělá, používání předložek at/in/on  - podle této tabulky udělat v PS s. 24/7

- podle zápisu v sešitě z 2. 12. jsme opakovali, kdy používáme at/in/on...

ICT

6. 12. 2022

!!! Výlet na Landek - zrušeno. (viz. mail rodičům).

Dne 8. 12. se učíme dle rozvrhu hodin.

ČJ 

- uč. s. 52 a 53 ústně, poznávání slovních druhů

- PS s. 44/2, 3 a 45/1

M

- opakování mnohoúhelníků

- uč. G s. 18 celá - najdeš na videu níže, prohlédni si všechna videa na této straně

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-18/

VV

5. 12. 2022

ČJ

- opakování ústně s. 40/10, 479/13 a 14

M

- na 6. 12. PSG s. 13/2, 3, 4 - podívej se na video, cvičení 1 a 2:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-17/

Další hodiny všichni žáci ve škole.

2. 12. 2022

Dne 8. 12. jedeme na Landek. Sraz 7.30 v šatně, odjezd 7.45. výuka končí 12.20.

S sebou: kapesné, svačina + do igelitky čip a věci do pracovních činností.

Kdo nezaplatil: Do 7. 12. přinese 105 Kč na vstupné.

ČJ

- psaní skupin mě/mně - poučka s. 39

- do sešitu s. 40/8

M

- převody jednotek objemu hl - l

- PS žlutý s. 16/3, 4 + 5 a, b

- PS žlutý s. 17/1

VL

- nový zápis do sešitu (Slovensko)

- uč. s . 38 - 40 (Polsko) číst, s. 40 (otázky)

AJ

- procvičování množ. čísla podstatných jmen

- zápis do sešitu - předložky on, in, at

- na příště: uč. s. 16 (čtení a překlad), PS s. 24/8

1. 12. 2022

- všichni žáci ve škole

30. 11. 2022

- VŠB Smokeman - edukativní show

29. 11. 2022

- všichni žáci ve škole

28. 11. 2022

- všichni žáci ve škole

- nový rozvrh hodin zaslán mailem rodičům, platný od 28. 11. 2022

 

25. 11. 2022

ČJ

- uč. s. 51 - přečíst si, co je pozvánka a co je zpráva (celu stranu)

- na 28. 11. do ČJ 1 napsat zprávu o vánočním jarmarku ve Staříči (pomoc: uč. s. 51)

- na 28. 11. krabičku od sirek + zabalený bonbon

M

- rýsování středu a osy úsečky pomocí kružítka, rýsování kolmice pomocí kružítka (jako osa)

- video:

- PS s. 9/5,  + 10/1, 2 + 11/3

AJ

PS s. 22/2 - podle tabulky v učebnici s. 17/2

- uč. s. 18 + 19 přečíst a úřeložit, podle toho udělat PS s. 23/3, 4, 5

VL

- uč. s. 33 a 34

- nový zápis v sešitě VL

24. 11. 2022

- všichni žáci ve škole

23. 11. 2022

ČJ

- psaní i/y u slov přejatých s. 49/15 - ústně

- s. 36/1 ústně, s. 36/2 do sešitu

- s. 36/3 do sešitu (5 vět)

M

- PS žlutý s. 13/6

- psali jsme test na zlomky

- podívej se na video (cvičení 1a a 2 úvod) a udělej v PS MG s. 9/1 a 2

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-13/

- dú: MG s. 11/1, 2

AJ

- opakování určování času

- uč. s. 17/2 - otázky a odpovědi podle vzoru v bublinách

- opakování - magnetické a gravitační pole Země - uč. str. 37-39

22. 11. 2022

ČJ

- opakování vyjm. a příbuzných slov

- uč. s. 48/12 ústně, s. 50/18 do sešitu (4 řádky)

- PS s. 12/1, 2

M

- převody jednotek délky

- PS žlutý s. 12/3, 4 + s. 12/1, 2, 3 a 5

VV

21. 11. 2022

ČJ

- do ČJ 1 uč. s. 47/7 - prvních 8 vět

- uč. s. 48/10 - ústně

M

PS žlutý s. 11 - dokončit celou + s. 12/1, 2

AJ

- PS s. 21 celá, opakování 2. lekce

- na 25. 11. přepsat do sešitu nová slovíčka z U3+ procvičit je ve Wocabee (balík č. 9)

18. 11. 2022

ČJ

- význam dne 17. 11. , události 17. 11. 1989

- do PS s. 11/1, 2 + 12/3

M

- zlomky, prac. list

AJ

přepsat nová slovíčka do sešitu

- udělat nové Wocabee

- PS. s. 22/1

VL

- Moravskoslezský kraj - sbírání, třídění informací

16. 11. 2022

ČJ

- s. 46/5, 6

M

- zlomky - prac. list Hejný s. 31/8, 9, 10

AJ

- PS s. 19/ 15 a 16

- na 23. 11. přinést jehlu

 

15. 11. 2022

ČJ

- vzkaz. uč. s. 42

M

- zlomky, smíšená čísla

- PS s. 10 celá + s. 11/1

VV

 

14. 11. 2022

ČJ

- opakování vyjm. slov, uč. s. 46/2, 4 - ústně

M

- zlomky, smíšené číslo, porovnávání, sčítání, odčítání smíšených čísel

- podívej se na cvičení 3. a 4. + v PS udělej s. 10/4

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-20/

AJ

- opakování 2. lekce

- psali jsme hlášený test, chybějící budou zkoušeni příští pondělí

- PS s. 20/19, 20

 

11. 11. 2022

ČJ

- rozděleni,  PS s. 9 a 10 celé

M

- rozděleni, dokončit práci ze čtvrtka + list Hejného matematiky

AJ

 uč. s. 16 - číst, přeložit 

- PS s. 18/12 a 14

VL

- kraje ČR, uč. s. 23 - 31

TV

 

10. 11. 2022

ČJ

uč. s. 45 + 46/3 ústně

- do sešitu s. 46/4

- dokončit ústně s- 46

M

- opakování učiva (viz. kolie ve třídě)

VL

- kraje ČR uč. s. 19 - 22

ČT

- vlastní četba

ICT

 

9. 11. 2022

- všichni žáci ve třídě

: donést na 23.11. jehlu, dodělat model krychle sv. Martin

 

8. 11. 2022

ČJ

- ústně s. 35

- do sešitu s. 35/13 (5 vět)

- na 8. 11. podívat se na s. 35/14 + slova v modrých částech na s. 34 a 35

M

- test rovnice

- výstaviště a  slovní úlohy

- opakování zlomků, porovnávání, + a - zlomků se stejným jmenovatelem

- podívej se na cv. 1

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-20/

- PS žlutý s. 10/1, 2, 3

VV

 

7. 11. 2022

- všichni žáci ve škole