Základní škola

Probrané učivo

Pátek 25.09.2020

M - budeme potřebovat rýsovací potřeby, PL č.4/cv. 3, 5, 6, PL č.3/cv.3,4 - DÚ - PL č.4/cv. 8, 10

ČJ - Přepis do sešitu

AJ - 

Čtvrtek 24.09.2020

ČJ - Čtení - práce s textem - DÚ - dokončení

M - Opakování - PL č.4/cv.1, 2 - DÚ - PL č.4/cv.1,2,3,4,

PŘ - Nerosty a horniny

VL - Opakování - PL č.4 - DÚ - dokončení + obrázky

Středa 23.09.2020

ČJ -  PL č.4/cv.1,3

M - PL č.3/cv.1,2

AJ - 

Úterý 22.09.2020

ČJ -  kontrola DÚ, PL č.3/cv.5, 6, 7, 8, PL č.4/cv.2

M - PS str.14/cv.2, 1 DÚ - PS str.15/cv.8

Pondělí 21.09.2020

ČJ - PL č.3/cv. 1, 9 - DÚ - PL č.3/cv.2, 3, 4

M - PS str.10/cv.27, 26 DÚ - PS str.14/cv.1

VL - Slovanské osídlení - PL č. 3 - dokončení

PŘ - Pracovní list č.1/cv.1-8

AJ - Hodina s rodilým mluvčím - konverzace

Pátek 18.09.2020

ČJ - Opakování psaní n/nn, zápis do sešitu, čtení

M - PS str. 9/cv.23, str.10/cv.27 a DÚ - str.10/cv.26

AJ - PS str. 3/3 - seřazují slova do vět, procvičují slovní zásobu na WocaBee, DÚ - procvičovat slovíčka na WocaBee - Lekce 1

Čtvrtek 17.09.2020

ČJ - Pracovní list č.2 - dokončení, diktát

M - PS str.7/cv.12, 14

VL - Keltové, Slované - PL č. 2 - dokončení, DÚ - PL č.3 - přečíst + odpovědět na otázky 4-9

Středa 16.09.2020

ČJ - Doplňování ě, je /n, nn - zdůvodňování pravopisu,  DÚ - Přepis do sešitu - O hobitech

M - Pracovní list č. 2/dokončení za DÚ

AJ - Učebnice str. 5 - pozdravy, procvičují ve dvojici, PS str. 3/4, DÚ - PS 3/5

PČ - 3D kino

Úterý 15.09.2020

ČJ - Pracovní list č. 2/cv. 1, 2, 3 - doplňování - ě, je, n, nn

M - Pracovní list č. 2 - Opakování - násobení, dělení, sčítání, odčítání - cv. 1,2 a DÚ - cv.3

PŘ - Čtení - kapitola - je to půda, ne hlína a nerosty

TV - preventivní program - sociální sítě

Pondělí 14.09.2020

ČJ - Pracovní list č. 1 - dokončení

M - PS str.6/cv.7, 9, str.5/cv.3, 4

VL - přinést DÚ - PL č.2/cv.3 + přečíst 

PŘ - Četba - Kapitola - Neživá příroda

AJ - PS str. 2 - doplňují písmena do slov a slova do vět, procvičují rozhovor ve dvojici