Základní škola

Probrané učivo

30. 6. 2023

- 1. v. h. vysvědčení, konec 8.30 h

- 2. v. h. školní parlament (jen Venda a jáchym)

28. 6. - 29. 6. 2023

- třídnické práce

- konec v 11.25 h

27. 6. 2023

- všichni ve škole

26. 6. 2023

- jen 5 vyuč. hodin

- výběr učebnic 

- kdo chyběl:

na 27. 6. učebnice ČJ, VL, PŘ, AJ + igelitku na výkresy

ve dnech 27.- 29. 6. máme 4 vyuč. hodiny- nosit: aktovku (na odnášení věcí), pouzdro, deníček, ŽK, knihu,hry  (ne elektronické), PS M zelený

- vybíráme peníze za poškozené učebnice a "doplatek" (Ella 465 Kč + Danka 270 Kč)

dne 30. 6. je jen jedna vyuč. hodina + Jáchym, Venda mají 2 vyuč. hodiny (parlament)

 

19. - 23. 6. 2023

- škola v přírodě

14. - 16. 6. 2023

- suplování, opakování učiva

13. 6. 2023

- všichni žáci ve škole

12. 6. 2023

ČJ

-příslovce s. 120

M

- počítáme části z celku

- PSZ s. 26/7 + 27/1

AJ

- přítomný čas prostý a průběhový - procvičování

HV

TV

9. 6. 2023

- na 12. 6. vzít si tenisky do TV, budeme venku

- na 12. 6. vzít VL, píšeme test ze stran 69 - 79

M

počítáme části z celku

- video:https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-30/

- PSZ s. 26 celá (cvičení 7 nedělat)

AJ

- závěrečná písemná práce

VL

- přečti si uč. s. 77 - 79

- přepiš si zápis ze sešitu

- v pondělí 12. 6. test ze stran 69 - 79 (učte se ze sešitu)

- sledování videí z youtube: Pavel Koutský Dějiny českého udatného národa 104 - 111

HV

8. 6. 2023

ČJ

- PS s. 33/3 a 33/2 - dokončeno, PS už nenosit

- opakování učiva o číslovkách a zájmenech

M

- závěrečná práce z aritmetiky

ČJ

- opakování na test z angličtiny

- vlastní četba

VL

období vlády jedné strany po r. 1945

- přepiš si zápis do sešitu 

- přečti si uč. s. 74 - 76

- v pondělí 12. 6. přinést vlastivědu, píšeme test z dějin s.69 - 79

ICT

7. 6. 2023

- do 13. 6. kopii karty zdrav. pojišťovny (kdo nedal)

ČJ 

- opakování číslovek

- PS s. 33/1 + 32/2

- kdo nepsal závěrečnou práci, opakuje si vše z učebnice kromě kapitol zájmena, číslovky, příslovce, přivlastňovací příd. jména, slohy, přímá řeč

M

- procvičování na závěrečnou práci

- rovnice + nerovnice + ZK

- přednost operací

- písemné sčítání, odčítání + násobení trojcif. činitelem, dělení dvojcif. dělitelem

- převody jednotek času, objemu

- násobení a dělení des. čísel 10, 100

- porovnávání zlomků, desetinných, záporných a smíšených čísel

- sčítání a odčítání zlomků, desetinných a smíšených čísel

- převod zlomku na desetinnné číslo a naopak

AJ

- rodilý mluvčí

přehlídka dravců

6. 6. 2023

- na 7. 6. přinést 50 Kč na sokoly

- nosit kopie zdrav. pojišťovny 

ČJ

- uč. s. 117/4 ústně, poučka o čtení letopočtů

- PS s. 31/3

- ústně uč. s. 142/12

- přinést dú - prac. postup

M

- procvičování rovnic a nerovnic

- PS Z s. 40/4 + 39/3 + 42/5 + 48/2

VV

5. 6. 2023

- do 7.  6. přinést 50 Kč na sokoly (ukázka dravců)

ČJ

- závěrečná písemná práce (chybějící si dopíšou)

M

- rovnice a nerovnice

- PS Z s. 38/3, 4 + 39/1 (nvé znaménko: větší nebo rovná se, menší nebo rovná se)

- dú PSZ s. 38/2 a 4

AJ

- opakování učiv

- tvoření vět v přít. čase prostém a průběhovém

TV + TV

- výuka na Okrouhlé

2. 6. 2023

- do 13. 6. kopii karty zdravotní pojišťovny (ten, kdo jede na školu v přírodě)

ČJ

- kontrolní diktát

- jak psát pracovní postup (uč. s. 111) - napsat zadaný prac. postup do sešitu na 6. 6.

M

- rovnice a nerovnice

- PSZ s. 38/1 a 2 + 40/2 a 3

AJ

- test: kladná a záprorná věta v přít. čase prostém (Danka bude zkoušena jindy)

- procvičování otázky a stručné odpovědi v přít. čase prostém

VL

- uč. s. 72 - 74

- povídání o 2. sv. válce

- video: https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

HV

1. 6. 2023

Den dětí

31. 5. 2023

- všichni žáci ve třídě

30. 5. 2023

ČJ

- ústně s. 116 + s. 115/10

- dú na 2. 6. uč. s. 142/9

M

- porovnávání záporných čísel + PSZ s. 32/5

- opakování rovnic PSZ 40/1 (i zkoušku)

- opakování rovnic + zkouška PS Z s. 40/1

- nové - PS Z s. 40/3

- dú s. 48/7

VV

29. 5. 2023

- na středu 31. 5. si nebrat ČJ, ale vzít si VL

ČJ

- uč. s. 115/8 a 9 - ústně 

- cvičný požární poplach

- na 6. 6. úkol- popis prac. postupu (vysvětlím v pátek)

M

- PS Z s. 33/1, 3 

- opakování písemného dělení dvojcif. dělitele, roznásobení závorky

AJ

- procvičování přít. času prostého a tvoření vět (doporučuji si přepsat, bude se hodit na závěrečný test)

- na 2. 6. krátký  test přít. čas prostý - tvoření kladných a záporných vět

TV

- atletika na Okrouhlé

26. 6. 2023

- všichni žáci ve škole

25 . 5. 2023

- všichni žáci ve škole

24. 5. 2023

- všichni žáci ve škole

- povinné testování (Dovednosti usnadňující učení)

23. 5. 2023

všichni žáci ve škole

- povinné testování (Čtenářská gramotnost)

22. 5. 2023

ČJ

- focení tříd

- ůstně uč. s. 112 celá

- na 25. 5. přinést z pošty složenku typu A

M

- roznásobení závorky vysvětlení + cvičení PSZ s. 47/9

- PSZ 45/3 

AJ

tvoření kladných oznamovacích vět v přít. čase prostém (ve všech osobách)

- zápis a vysvětlení, jak tvořit větu oznamovací zápornou (přepiš si do seštitu)

- na 24. 6. přepsat prvních 12 slovíček z 9. lekce + procvičit ve Wocabee

HV

TV

19. 5. 2023

ČJ

- opakování učiva o zájmenech

- do sešitu s. 110/4 (5 vět)

- ústně s. 110/3, 5, 6, 7

- ústně s. 109/1

- dú PS s. 31/1 a 2

M

- test na povrch krychle (chybějící budou psát po příchodu do školy)

- PS G s. 40/1

- PS Z s. 44/6

- dú PSZ s. 47/4

AJ

test slovíčka 8. lekce (chybějící budou zkoušeni)

- vysvětlení tvoření věty kladné oznamovací v přít. čase prostém (včetně 3. osoby j. čísla)

VL

- život za první republiky s. 67 a 68

- na 26. 5. test z dějin uč. s. 61 - 68

TV

18. 5. 2023

M

- všichni žáci ve škole

ČJ

- ústně skloňování zájmen (seznámení)

- uč. s. 106/11 a 12 + 107/1, 2 + 108/3, 4

VL

- přepiš si do sešitu zápis z 18. 5.

- číst uč. s. 67 + 68

ČT

- čtenářská lekce

ICT

- zkouška přihlašování k testování 5. tříd

17. 5. 2023

- všichnižáci ve škole

16. 5. 2023

na 17. 5. Ella - přihlášku do školy v přírodě (nutné)

ČJ

- PS s. 51 celá + 42/2

- dú PS s. 41/3

M

- povrch krychle: PS G s. 38 celá + 47/1

- dú PSZ 45/4 a 6

VV

- zdravověda, beseda

15. 5. 2023

- přineste přihlášku do školy v přírodě (kdo nedal)

- na úterý 50 Kč na besedu (Ondra Klečka)

ČJ

- zájmeno já/ty (seznámení + tvary sebou/s sebou

- uč. s. 103/3 + 104/4, 5 ústně

- do sešitu s. 104/6 (6 vět)

- PS s. 41/1 a 2

M

- síť a povrch krychle, poznač si vzorec na výpočet povrchu krychle S = 6 * (a*a)

- podívej se na videa k síti: cvičení 1 a 2

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-50/

- videa k povrchu: cvičení 1 a 2

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-51/

- PSG s. 38/1 a 2

- PSZ s. 46/4 a 5

AJ

- na 19. 5. test slovíčka 8. lekce

- procvičovali jsme překlady vět do sešitu (sloveso být, nebýt, mít, nemít, umět, neumět, přít. čas průběhový)

- začali jsme čas přítomný prostý (přepiš si do sešitu AJ) + ve škole dostaneš papírek k nalepení

HV

TV

12. 5. 2023

ČJ

- výběr přihlášek do školy v přírodě, vyprávění o výletě

- uč. s. 103/ tabulka vpravo nahoře přepsat do sešitu ČJ + 103/1, 2 ústně

- pravidla pro skloňování zájmen já, ty - jen seznámení

M

- dú PSZ s. 33/1 + 33/3, 4 + 47/5

- geom. tělesa, podívej se na cv. 1

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-49/

- PSG s. 37 celá

AJ

- na 15. 5. dopsat do sešitu slovíčka 8. ůekce + procvičit ve Wocabee + čtení/překlad uč. s. 46/9

- PS s. 61 celá

VL, TV - divadlo

11. 5. 2023

- školní výlet

10. 5. 2023

ČJ

- ústně uč. s. 142/14, 143/16 a 17

M

- společná kontrola a vysvětlení dú s. 46/3

- geometrická tělesa

- podívej se na video (úvod a cvičení 1)

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-48/

- PSG s. 37/1

AJ

- uč. s. 61 celá + PS s. 80 celá strana

ICT

9. 5. 2023

ČJ

- povídání o víkendu

- do sešitu s. 101/3 (prvních 6 řádků)

- ústně opakování druhů zájmen + s. 102/2 

- dú s. 143/18

M

- opakování obsahu, obvodu (vzorce), pojem úhlopříčka, průsečík

- PSG s. 43/3 + 44/1, 2

- dú s. 46/2, 3

VV

5. 5. 2023

ČJ

- určování druhů zájmen (uč. s. 101 a 102 ústně)

M

- test- osová souměrnost, vyznačení bodů v síti (chybějící budou zkoušeni)

- PSG s. 33/5 a 6 ústně

- opakování výpočtu obvodu a obsahu + vzorce u obdélníku, čtverce, trojúhelníku

- PSG s. 35/3

- dú s. 42/3 + 45/2, 3

AJ

- slovíčka 8. lekce (dragon - neck) přepiš do sešitu a procvič ve Wocabee

- PS s. 60 celá (s minulým časem se jen seznamujeme)

- umět číst a překládat uč. s. 46/9

VL

- opakování 1. světové války

- číst uč. 65 a 66

- přepiš si zápis do sešitu z 5. 5.

TV

4. 5. 2023

ČJ

- uč. s. 139/4, 6 ústně

- do sešitu 139/5

M

- osová souměrnost- přenášení útvarů, zápis bodů ve čtvercové síti

- PSG s. 45/1

- PSZ s. 24/2 + 46/2

ČJ

- návštěva knihovny - ilustrátoři děts. knih, tvorba komiksu

VL

- knihovna/opakování dějin

ICT

3. 5. 2023

ČJ

- uč. s. 137 - přímá řeč, uvozovací věta, pravidla psaní

- do sešitu uč. s. 139/3

- dú uč. s. 141/5

M

- převody jednotek, počítání části z celku

- PSZ s. 24/1, 3, 4, 5, 6

- opakování osové souměrnosti

AJ

- uč. čtení s. 46/9 - podle toho otázky PS s. 55/8

- uč . četní s. 46/10  + PS s. 59/15 a 16

2. 5. 2023

ČJ

- vyprávění o víkendu

- diktát po přípravě

M

- PS zelený s. 23/3, 6 + 25/5, 6

- dú PSZ s. 25/4 a PSG s. 35/5 a 6

VV

28. 4. 2023

ČJ

- PS s. 40/1, 2

- úvod do přímé řeči

- dú PS s. 40/3 + příprava diktátu uč. s. 139/7

M

- osová souměrnost PSG s. 34/2 a 3

- jednotky času PSZ s. 23/1, 2, 4, 5

AJ

- uč. s. 46/9 - čtení a překlad

- PS s. 58/12, 13

- dú na 5. 5. - dodělat Wocabee,umět s. 46/9 číst a překládat (zkrácení jen 2 vynálezce)

VL

- uč. s. 93 - 97

TV

27. 4. 2023

ČJ

- uč. s. 138/1 ústně

- uč. s. 138/2 (5 vět do sešitu, zbytek ústně)

M

- PS zelený s. 25/1, 2

- PS G s. 34/1, 4

VL

- opakování učiva za 2. pololetí (Národní obrození, rok 1848)

ČJ

- čítanka s. 172 až 175

ICT

 

11. 4. 2023

- na středu si donést za skupinku věci na zdravou svčinku

  4. 4. 2023

  - všichni přítomni

  3. 4. 2023

  M

  - PS Z s. 11/3 + 12/2, 3, 5 + 13/1, 2

  - PS G s. 32/1

  AJ

  - přepiš si slovíčka do sešitu a procvič ve Wocabee

  - přepiš do sešitu zápis z 3. 4. (min. čas)

  31. 3. 2023

  - všichni ve škole

  30. 3. 2023

  - všichni ve škole

  29. 3. 2023

  - školení, chybějící žáci si zjistí, co se dělalo ve škole

  28. 3. 2023

  - všichni přítomni

  27. 3. 2023

  ČJ

  - uč. s. 129/1

  - určujeme druh podmětu (vyjádřený, nevyjádřený)

  - ve větě vyznačujeme podmět, přísudek a základní skladební dvojici

  M

  - zaokrouhlování do miliardy - PS zelený s. 43/4 celé

  - pamětné sčítání do milionu - PS zelený s.43/1

  - PS zelený s. 5 - dokončení celé strany

  - nové: pamětné sčítání a odčítání do miliardy

  - podívej se na video, cvičení 1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-8/

  - PS zelený s. 6/1, 2, 5 + 7/1 (levá tabulka)

  - prezentace projektů - Můj kostlivec + shrnutí svalové soustavy člověka

  AJ

  - uč. 39 - poslech, čtení, překlad a v PS s. 49 celá

  - uč. s 40/9 - čtení a překlad + umět to na středu 29. 3.

  HV

  TV

  24. 3. 2023

  ČJ

  uč. s. 100

  - zkoušení čítanka s. 104 - 105

  na čtvrtek umět čítanka s. 108 - 109

  M

  - PS s. 4 celá

  - zopakuj si pravidla pro porovnávání čísel a zaokrouhlování čísel, stejná pravidla patí pro čísla do miliardy

  - podívej se na videa - cvičení 1 a 4

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-6/

  - PS s. 5/1 a 3

  AJ

  - test slovíčka U6 - cybějící budou zkoušeni po příchodu do školy

  - sloveso HAVE GOT - procvičování, překlad do sešitu

  - na 27. 3.test have got (krátké překlady)

  VL

  -přepiš si zápis do sešitu z 24. 3.

  - přečti si uč. s. 61 - 62

  TV

  23. 3. 2023

  - všichni přítomni

  22. 3. 2023

  - všichni přítomni

  21. 3. 2023

  - všichni přítomni

  20. 3. 2023

  ČJ

  - uč. s. 97 ústně 

  - uč. 97/3 do sešitu

  M

  - PS Z s. 46/6 + 46/7 + 48/1 + 47/2

  - opakování - písemné i pamětné sčítání/odčítání desetinných čísel

  - nové učivo: čísla do miliardy, podívej se na video, cvičení 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-2/

  AJ

  - uč. s. 36 a 37 - poslech, čtení, překlad

  - vysvětlení 2. stupně přídavných jmen (strong - stronger/silný - silnější)

  - PS s. 46/2, 47/5, 48/7 a 8

  - práce na projektu (plakát kostlivce)

  - do PS s obrázkem kostlivce dopsat kosti a naučit se je

  HV

  TV

  17. 3. 2023

  ČJ

  Matematický klokan

  - na 20. 3.  do sešitu ČJ napsat dopis kamarádovi o tom, jak jsi strávil např. jarní prázdniny (nebo o nějakém výletě, který jsi zažil. dopis musí být rozdělen na odstavce a mít všechny náležitosti podle uč. s. 92/1a

  M

  Matematický klokan

  - PS zelený s. 44/2, 5 + 46/7

  - PS fialový s. 29/4 (jen narýsovat síť)

  VL

  - přepiš si zápis do sešitu z 17. 3.

  - přečti si s. 58 - 60

  - na 23 .3. test ze s. 51 - 60 + kontrola sešitu VL

  AJ

  - procvičování tvarů slovesa HAVE GOT - tvoření otázek, záporných a kladných vět...

  - slovíčka - dokončení 6. lekce

  - na 20. 3. umět uč. s. 34/9 + přepsat slovíčka U 6 + procvičit ve Wocabee

  TV

  16. 3. 2023

  ČJ

  - test - určování sl. druhů

  - ústně uč. s. 96/5 - zdůvodňování i/y

  M

  - PS žlutý s. 48/5 a 6 

  - PS zelený (2. díl) - s. 42/6, 7 a 43/2

  - test: porovnávání des. čísel, převod des. čísla na zlomek a opačně

  VL

  přepiš si zápis do sešitu z 16. 3.

  - přečti si uč. s. 55-57

  ČJ

  - uč. s. 95 ústně

  - společná četba

  ICT

  15. 3. 2023

  Šimon si připraví lidové písničky do školního kola pěvecké soutěže - po příchodu do školy si jej poslechneme. :-)

  ČJ

  - uč. s. 95/3 - ve cvičení jsme určovali slovní druhy, u sloves (osobu, číslo, způsob, čas) + u podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor) + u příd. jmen (vzor a druh)

  M

  - psali jsme test na písemné dělení

  - opakování: porovnávání des. čísel, převod zlomku/smíšeného čísla na desetinné a naopak - budeme psát test

  - opakování pamětného a písemného sčítání a odčítání desetinných čísel

  - na 16. 3. mít PS fialový, zelený i žlutý

  AJ

  - rodilý mluvčí: opakování slovíček, hry

  14. 3. 2023

  ČJ

  - slovesa - určování osoba, číslo, způsob, čas

  !!! čas určujeme jen u oznamovacího způsobu

  - uč. s. 94 celá ústně + 95/1, 2 ústně

  - PS s. 32/1

  M

  - desetinná čísla - zápis, porovnávání, poloha na ose, pamětné sčítání/odčítání

  - písemné sčítání/odčítání desetinných čísel

  - podívej se na video, cvičení 1, 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-57/

  - PS žlutý s. 43/5 + 44 celá

  - od středy 15. 3. nosit 2. díl PS (zelený) a PS geometrii

  VV

  13. 3. 2023

  ČJ

  - diktát po přípravě

  - výběr čtenářských deníků

  - uč. s. 93 ústně

  M

  - opakování: porovnávání desetinných čísel, podívej se na video cv. 1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/

  - pamětné sčítání desetinných čísel

  - podívej se na video , cvičení 1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-56/

  - PS žlutý s. 43/ 1, 2, 3, 4

  AJ

  - PS s. 45 celá strana

  - přepiš si zápis do sešitu (HAVE GOT)

  - přepiš si nová slovíčka do sešitu U 6 a procvič ve Wocabee

  - na 17. 3. umět uč. s. 39/2 (čtení a překlad)

  HV

  TV

  10. 3. 2023

  ČJ

  - na 13. 3. diktát uč. s. 89/7 + čtenářský deník (na počítači)

  - do sešitu uč. s. 90/4

  - uč. s. 90 zbylá cvičení ústně

  M

  - porovnávání desetinných čísel, podívej se na video, cvičení 1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/

  PS žlutý s. 42/4

  - PS G s. 28/1

  AJ

  do sešitu přepsat prvních 15 slovíček z PS Unit 6 + procvičit ve Wocabee

  - umět číst uč. s. 34/9

  _ PS s. 42/12, 13 - poslechy

  - PS s.43/15 + 44/18, 19

  VL

  - opakování učiva ze stran 51 - 55

  TV

  - gymnastika, vybíjená

  9. 3. 2023

  ČJ

  - uč. s. 89/4 , první 3 věty- ústně urči slovní druhy +  u sloves (osobu, číslo, čas, způsob) + u podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor)

  - ústně s. 89/6, 90/1, 2, 3 a tabulka

  - na 13. 3. připravit si s. 89/7 + čtenářský deník (zápis na počítači)

  M

  - podívej se na video - všechna cvičení

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-53/

  - PS žlutý s. 42/1, 2, 3 a 6

  VL

  přepiš si zápis do sešitu z 9. 3.

  - čti v uč. s. 53 - 55

  ČJ

  - společná četba

  ICT

  8. 3. 2023

  ČJ

  - píše diktát

  - uč. s. 89/4 , 8

  - určování pádu, čísla, rodu, vzoru u podst. jmen, osoby, čísla, času, způsobu u sloves

  M

  - poslechni si všechna cvičení-videa:

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-52/

  - podle znalostí z videí udělej  PS žlutý s. 41/ 1, 2, 3, 4, 5

  AJ

  rodilý mluvčí

  - uč. s. 34/9 + PS s. 42/11

  - uč. s. 34/10 + PS s. 43/14

  7. 3. 2023

  ČJ

  - opakování: určování slovních druhů, větný vzorec souvětí, určování základní skladební dvojice (podmět a přísudek), určování pádu, čísla , rodu, vzoru  u podstatných a přídavných jmen + osoby, čísla, času u sloves

  - uč. s. 88 celá ústně, cvičení 88/2 do sešitu (Jáchym 4,5 řádku)

  M

  - písemné dělení dvojcif. dělitelem

  - dělení dvojcif. dělitelem, převod smíšeného čísla na zlomek a opačně

  -. desetinná čísla - čtení a zápis podle diktátu (opakování z pátku)

  - PS žlutý s. 40/3, 5 + PS G s. 43/1

  VV

  6. 3. 2023

  ČJ

  - PS s. 25 celá

  - uč. s. 87/1, u sloves určujeme osobu, číslo, čas a způsob

  - s. 87/2 a, b, c, d - ústně

  M

  - dělení dvojcif. dělitelem, převod smíšeného čísla na zlomek a opačně

  -. desetinná čísla - čtení a zápis podle diktátu (opakování z pátku)

  AJ

  - test na slovíčka U5

  -  uč. s. 34/9 - čtení, překlad, umět na pátek

  - povídání o Velké Británii (reálie, Londýn)

  HV

  - třídní kolo pěvecké soutěže

  TV

  - gymnastika (kotoul vpřed, vzad, váha, stoj na lopatkách)

  3. 3. 2023

  ČJ

  - opakování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen

  /M

  - PS G s. 27/5 + 46/1 + 43/2

  - převod zlomku na smíšené číslo a opačně (brzy test)- podívej se na cvičení - úvod, 1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-49/

  - desetinná čísla, podívej se na všechna cvičení

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-51/

  AJ

  - psali jsme test na přít. čas průběhový (chybějící budou zkoušeni)

  - orientace na mapě (jdi rovně, zaboč doleva.....tam je....)

  - uč. s. 33 + PS s. 40 a 41

  - na 6. 3. test slovíčka Unit 5 + mít hotovo Wocabee (Ella, Sofie)

  VL

  - přepiš si zápis do sešitu z 3. 3.

  - přečti si VL s. 51 - 53

  TV

  - dnes do 24.00 hodin vyplň anonymní dotazník mapy školy pro žáky, který najdeš na:

  www.mapaskoly.cz

  vstup do dotazníku (heslo): igelutat

  2. 3. 2023

  Landek

  ICT 

  - Landek

  1. 3. 2023

  ČJ

  - PS s. 23/1 + 24 celá

  - do sešitu napiš datum a větu: 

  Anička dnes po vyučování půjde do obecní knihovny.

  - nad větu napiš slovní druhy

  - u podst. jmen urči pád, číslo, rod, vzor

  - u příd. jmen urči pád, číslo, rod, vzor + druh

  - u slovesa urči osobu. číslo, čas

  M

  - opakování: výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, použití vzorců

  - podívej se na video, cvičení 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-36/

  - PS G s. 27/1, 2, 3 + 42/2

  - převádíme zlomky na smíšené číslo - viz. video ze včerejší hodiny matematiky

  AJ

  - rodilý mluvčí: procvičování přít. času průběhového - tvoření vět

  - předložky místa

   

  28. 2. 2023

  ČJ

  - určování osoby, čísla a času u sloves + určování: neurčitek, sloveso zvratné, jednoduchý a složený tvar slovesa (vše učivo 4. ročníku)

  - zapiš do sešitu ČJ

  !!! Sloveso v minulém čase je vždy tvar složený! 

  - PS s. 23/2 a 3

  M

  - test na pís. dělení (zkrácený zápis + ZK)

  - PS žlutý s. 38/6

  - převádění zlomku na smíšené číslo: podívej se na video - úvod a cvičení 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-49/

  - ve středu začínáme desetinná čísla

  - PS G s. 42/1

  VV

  27. 2. 2023

  ČJ

  - do sešitu s. 86/3 - (po slovo dobyté území)

  - ústně s. 85/2 a 86/ dvě poučky nahoře

  M

  - opakování pís. dělení dvoucif. dělitelem, už píšeme jen zkrácený zápis - probráno, budeme psát testy

  - opakování zlomků, podívej se na videa- cvičení 3 a 4

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/

  - podívej se na video, cvičení 1 - úvod

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-49/

  - PS žlutý s. 38/ hotovo všechno, kromě cv. 6

  AJ

  1) překlad vět v přít. čase průběhovém

  Posloucháš rádio? Are you listening to the radio? 

  Ano, poslouchám. Yes, I am.

  Ne, neposlouchám. No, I am not.

  Moji kamarádi teď sedí na lavičce. My friends are sitting on the bench now.

  Eva čte knihu o zvířatech. Eva is reading a book about animals.

  Právě teď přecházejí cestu. They are crossing the road just now.

  Právě teď neplavu. I am not swimming just now.

  2) do sešitu AJ přepiš

  PŘEDLOŽKY MÍSTA

  in - v

  between /bitwi:n/ mezi

  near /nie/ blízko

  opposite /opozit/ naproti

  under /a:nde/ pod

  left - vlevo

  right /rait/ vpravo

  straight on /steit on/ rovně

  na 1. 3. umět předložky místa

  na 3. 3. test přít. čas průběhový

  HV

  - informace ohledně třídního kola pěvecké soutěže (viz. mail rodičů a deníček), v třídním kole se účastní všichni žáci

  TV

  - kotoul vpřed, vzad, stoj na lopatkách

   

  24. 2. 2023

  ČJ

  - opakování sloves - určování osoby, čísla a času

  opakování: neurčitý a určitý tvar slovesa, sloveso zvratné, slovesný tvar jednoduchý a složený - viz. poučky uč. s. 85 a 86

  M

  - finanční gramotnost: PS žlutý s. 46/3

  - návštěva z 8.ZŠ

  - opakování učiva o zlomcích

  - dú PS G s. 35/1 a PS žlutý s. 38/4

  AJ

  - Do sešitu: přelož časem přítomným průběhovým:

  1) On sedí. - He is sitting.

  2) My čteme. - We are reading.

  3) Petr neplave. - Petr is  not swimming.

  4) Pracují? (oni) - Are they working?

  Ano, pracují. Yes, they are.

  Ne, nepracují. No, they are not.

  - uč. s. 29/1 čtení a překlad + PS s. 38/2

  - dú na 27.2. - naučit se ze sešitu pravidla tvoření průb. času přítomného + kdo nemá ,WB

  VL

  - náslechová hodina pro vyučující: Karel IV.

  TV

  23. 2. 2023

  ČJ

  - opakování koncovek příd. jmen - PS s. 30/2 (nedělat: bratři otce + přátelé dědečka)

  - diktát po přípravě

  M

  - test na římské číslice

  - PS žlutý s. 48/3 - už dělíme jen se zkráceným zápisem

  - PS fialový s. 24 celá + s. 35/2

  VL 

  - finanční gramotnost

  M PS žlutý s. 46/1, 2

  ČJ

  - tvoření osnovy k příběhu uč. s. 84

  - čítanka s. 99-101

  ICT

  22. 3. 2023

  ČJ

  - určování pádu, čísla, rodu, vzoru a druhu u přídavných jmen, (pád, číslo a rod má přídavné jméno stejné jako podstatné jméno, ke kterému patří)

  - s. 83/7 ústně

  - s. 83/8 do sešitu ČJ (stačí první 3 řádky, nedělat a, b, c)

  - na 23. 2. připravit si diktát s. 83/10

  M

  - PS žlutý s. 38/2, 4 + 48/2

  - MG: přepiš si zápis do sešitu MG - Trojúhelníková nerovnost

  - dne 23. 2. test na římské číslice

  AJ

  - rodilý mluvčí

  - procvičování přítomného času průběhového (podívej se na zápis v sešitě AJ + tvoření -ing tvaru u slovesa)

  21. 2. 2023

  ČJ

  - všichni žáci ve škole

  M

   - jak na zkrácený zápis při dělení dvojciferným dělitelem- podívej se na cvičení - úvod a 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-47/

  PS žlutý s. 36/2, 3, 4 + 37/1, 3, 5

  VV

  20. 2. 2023

  - všichni žáci ve škole

  . matematika - jak na zkrácený zápis při dělení dvojciferným dělitelem- podívej se na cvičení - úvod a 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-47/

  17. 2. 2023

  ČJ

  - uč. s. 82/2 a, b - ústně

  - PS s. 29 celá

  M

  - PS žlutý s. 39/4, 5, 6

  - geometrie: mrkni na videa k trojúhelníkům

  ÚVOD          https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-32/

  CVIČENÍ 2.       https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-33/

  ÚVOD              https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-34/

  - PS fialový s. 24/3 + s. 25/1, 2, 3

  VL

  - podívej se na videa o finanční gramotnosti (vždy jen úvod) + PS žlutý s. 45/1, 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-59/

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-60/

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-61/

  AJ

  - rozděleni

  - kdo nemá, dodělá si Wocabee (poslední balík nemusíte, ještě jsme nedělali)

  TV

  16. 2. 2023

  ČJ

  - uč.s. 79 ústně, žáci se učí jen rozeznat příd. jméno přivlastňovací (od osob - Alenčin, učitelský). V těchto příd. jménech se neučíme psát i/y v koncovkách - učivo vyššího ročníku.

  - uč. s. 80 - ústně, jen cv. 4 do sešitu 

  M

  - opakování dělení jednociferným dělitelem (ze 4. ročníku) 

  -  PS žlutý s. 35/4 + s. 39/1, 2, 3

  - opakování ze 4. třídy - dělení trojúhelníků

  - přepiš si ve škole zápis ze sešitu MG  - dělení trojúhelníků

  - podívej se na video - úvod a 1. cvičení

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-32/

  - PS fialový s. 24/1, 2 + s. 25/3

  VL

  - finanční gramotnost

  - podívej se na videa - vždy jen na  úvod

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-59/

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-60/

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-61/

  ČT

  - uč. ČJ s. 81 celá ústně, doplnění i/y na fólii - práce s textem, sestavení osnovy ve skupinách

  - sms a email - rozdílné a shodné znaky, použití

  15. 2. 2023

  ČJ

  - PS s. 27 celá (zkrácení udělají z každého cvičení tři čtvrtiny)

  M

  - římské číslice: PS žlutý s. 47/1, 2, 3, 4, 5 - z každého cvičení stačí polovina

  - dělení: PS žlutý s. 35/2, 3 + 34/2, 3

  AJ

  rodilý mluvčí: přání k sv. Valentýnovi, práce ve skupině

  14. 2. 2023

  ČJ

  - opakování učiva o přídavných jménech 

  - uč. s. 78/4 do sešitu ČJ

  M

  1) stále písemně dělíme dvojciferným dělitelem s rozvinutým zápisem, brzy zápis budeme zkracovat

  - tentokrát se snažíme najít chyby v cizím výpočtu a opravit je

  - podívej se na video, cvičení - úvod A a úvod B

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-44/

  - PS žlutý s. 33 celá (můžeš z každého cvičení udělat polovinu)

  2) římské číslice 1 - 1 000

  - dívali jsme se na videa, procvičovali jsme na mazací tabulku, všechna cvičení

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-62/

  VV

  - opakování

  13. 2. 2023

  ČJ

  - vyprávění o prázdninách

  M

  1) podívej se na video - cvičení 2 úvod

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-43/

  - PS žlutý s. 32 celá

  2) římské číslice ( do dvaceti jsme už brali ve 4. třídě)

  do PS žlutého na s. 47 nahoru si napsat: 

  I = 1, V = 5, X= 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000

  3) podívej se na video - cvičení 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-62/

  1) číst uč. s. 58 (Bakterie a sinice) - 60 

  - na podepsaný papír A4 si vypsat, co je pro vás podstatné pro BAKTERIE A SINICE, HOUBY, ROSTLINY

  2)  udělej si kvíz

  https://wordwall.net/cs/resource/10665302/p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD-%C5%BEiv%C3%BDch-organism%C5%AF

  AJ

  Ella - pracovat ve Wocabee (chybí dodělaná slovíčka)

  1) do sešitu AJ přeložit a zkontrolovat si ve škole s kamarádem:

  - Je tvoje sestra doma? Ne, není.

  - My jsme ve škole.

  - Jsou doma? Ano, jsou.

  - Jsi smutný? Ne, nejsem.

  2) přepsat zápis do sešitu o přít. čase průběhovém z 13. 2.

  HV

  TV

  2. 2. 2023

  přes prázdniny:

  AJ - lajdáci dodělají ve Wocabee všechny balíky (ostatní úkol nemají)

  M - viz. dnešní hodina M

  PČ - najít informaci o rýmovníku na 16. 2.

  ČJ

  - diktát

  - uč. s. 78/6 ústně

  M

  - geometrie: opakování rýsování čtverce, obvodu a obsahu

  - PS žlutý s. 30/3 + 31/1, 3, 4

  - podívej se na video. které Ti vysvětlí. jak počítat příklady na s. 31

  https://www.youtube.com/watch?v=AAnI6XsKIzk&w=640&h=480

  - na 13. 2.  PS žlutý s. 31/2, 4+ 30/3 + 48/1 a 4 + 38/1 + 39/7

  VL

  opakování dějin ze 4.r.

  ČT

  Ella - na 16. 2. umět čítanka s. 84 - 85

  - čtení o vesmíru s. 79- 83

  - na 16. 2. zjistit něco o rýmovníku

  1. 2. 2023

  - všichni žáci ve škole

  31. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

  30. 1. 2023

  ČJ

  - psali jsme omluvenku

  - do sešitu ČJ uč. s. 75/6 a ústně s. 75/8

  M

  - pamětné dělení se zbytkem: podívej se na video - cv. 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-39/

  - PS žlutý s. 28/1, 3, 5

  AJ, PŘ. TV, HV

  - návštěva planetária

   

  27. 1. 2023

  - na 30. 1. vzít AJ, M, ČJ,  jedeme do planetária, výuka končí dle rozvrhu, Ella přinese 15 Kč jako doplatek vstupného do planetária

  - Šimon- prosím vrátit 2 písemky

  ČJ

  - psali jsme blahopřání, četli na známky

  - na 2. 2. čít. s. 84 - 85 plynule číst

  M

  - PS G s. 14/5, 20/2 a 4, 21/2 + 22/3

  AJ

  - přepsat nová slovíčka unit 5 (million - shop) + procvičit ve WBee

  - PS s. 37/22

  - do sešitu přepsat zápis: Sloveso být - otázka

  - na 30. 1. čtení + překlad uč. s. 28

  VL

  - opakování dějin ze 4. ročníku

  TV

   

  26. 1. 2023

  - Ella - na 27. 1. přinést  doplatek 15 Kč - jedeme do planetária

  - na 27. 1. přinést zpět 2 písemky

  ČJ

  - uč. s. 74/4, 5, 6 ústně

  - do sešitu s. 75/7 (první 2 řádky)

  - na 27. 1. vzít i čítanku - umět plynule číst s. 84 - 85

  M

  - převody plošných jednotek, výpočty obvodu a obsahu čtverec/obdélník, použití vzorců

  - PS G s. 20/3 + 21/1

  VL

  - opakování dějin ze 4. třídy

  ČTENÍ

  - třídní kolo recitační soutěže

   

  25. 1. 2023

  - do 1 . 2. zájemci o knihy přinesou vyplněnou objednávku + peníze

  ČJ

  - uč. s. 74/2 ústně

  - do sešitu s. 74/3 

  - na pátek 27. 1. přinést jednu nepopsanou pohlednici 

  M

  - PS G s. 14/2, 5 + 18/3 + 19/3

  AJ

  Rodilý mluvčí - opakování lekcí 1 - 4

  ICT

   

  24. 1. 2023

  ČJ

  - PS s. 20 + 49

  M

  - PS G s. 19/1, 2 + 18/1, 4

  VV

  prezentace pololetních projektů

  23. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  20. 1. 2023

  ČJ

  PS s. 16/1, 2 + 18 celá

  - uč. s. 72/4 do sešitu , první 4 řádky

  AJ

  - pololetní pís. práce (chybějící si dopíší ve středu)

  M

  - PS žlutý s. 18/1, 2, 4, 6

  VL

  - opakování historie (učivo 4. ročníku II. pololetí)

   

   

  19. 1. 2023

  ČJ

  - uč. s. 72/5, 6

  - PS s. 16/3

  M

  - písemná práce z geometrie (chybějící si dopíšou v úterý)

  VL, ČT

  - návštěva knihovny

  ICT

  18. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  17. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  16. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  13. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  12. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  11. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  10. 1. 2023

  - všichni žáci ve škole

   

  9. 1. 20023

  - Dne 19. 1. jdeme v rámci výuky do knihovny.

  - Dne 19. 1. jsou konzultační třídní schůzky - prosím o přihlášení na přesný čas přes třídní web, záložka třídní schůzky (bude vloženo během dneška).

  - I v tomto týdnu opakujeme na pololetní testy.

  pololetní testy (učivo od září do ledna)

  16. 1. ČJ

  17. 1. kontolní diktát (cca 20 minut)

  18. 1. M (bez geometrie)

  19. 1. M geometrie

  20. 1. AJ

  ČJ dnes

  - PS s. 15 celá + s. 45/3

  - uč. ústně s . 67/4

  M

  - PS MG - s. 15/3, 4 + 16/1, 2 + s. 17/3

  - pracovní list - opakování podnebných pásů

  AJ

  - opsání slovíček celé 4. lekce (z PS 94)

  - opakování slovesa být v kladném tvaru, překlady vět - zápis v sešitě

  - na 11. 1. mít ve sešitě AJ opasána všechna slovíčka + učivo

  - na 13. 1. test slovíčka U4 + mít celé Wocabee + kontrola sešitu AJ

  HV

  - život a dílo W. A. Mozarta

  TV

   

  6. 1. 2023

  ČJ

  - do sešitu Č s. 67/3 - prvních 7 vět

  - uč. s. 68 - dělali jsme rozhovory

  M

  - PS žlutý s. 19/1, 2 + 26/1 + 25/4

  AJ

  - nová slovní zásoba - na 9. 1. udělat ve Wocabee, na 11. 1. přepsat do sešitu

  - uč. .s 24, 25 - poslech, čtení, překlad

  - PS s. 31 celá

  VL

  - čtení uč. s. 46 - 50

  - na 12. 1. test VL uč. s. 33 - 50 (učit se ze sešitu)

  - na 12. 1. suvenýry z cest (ze zahraničí) - kdo má

  TV

  na 9. 1. vypraný tělocvik

  5. 1. 2023

  ČJ

  - do sešitu ČJ s. 67/1 - prvních 8 vět

  - do sešitu ČJ s. 67/3 - opsat první větu + pod sebe vypsat z věty podstatná jména a určit pád, číslo, rod, vzor

  - ústně s. 67/2

  M

  - aritmetický průměr - podívej se na video, cvičení 1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-35/

  - PS žlutý s. 24/1, 2, 3,5

  VL

  - krátký zápis do sešitu (opiš si) + čtení uč. s. 46 - 50

  - opakování na test uč. s. 33 - 50

  - na 12. 1. test VL uč. s. 33 - 50 (učit se ze sešitu)

  - na 12. 1. suvenýry z cest (ze zahraničí) - kdo má

  ČJ

  - čtení domácí četby

  - do 13. 3. jednu knihu ve čtenářském deníku

  4. 1. 2023

  ČJ

  - opakování

  - uč. s. 66/4, 8 ústně

  - do sešitu ČJ s. 66/7

  M

  Matematická olympiáda

  AJ

  Ella - dodělat celé Wocabee

  - uč. s. 24 a 25 přečíst si a na základě komiksu vyplnit v PS s. 31/3 a 4

  ICT

  3. 1. 2023

  ČJ

  - vyprávění o vánočních prázdninách

  M

  - opakování: příklady na písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování do milionu

  - výpočet aritmeticého průmětu

  VV

  Přes vánoční prázdniny:

  - komu něco chybí - dodělá (např. ve Wocabee mít hotovy všechny balíky slovíček, zápisy do sešitu VL,  slovíčka v sešitě AJ...)

  - na 6. 1. přinést vyprané věci do TV

  - odpočinout si od školy :-)

  čtvrtek 22 . 12. 2022

  AJ

  - seznámení s používáním členů a/an, the - zápis v sešitě AJ

  M

  - vypočítávání aritmetického průměru (např. ze známek)

  Vánoční besídka

  středa 21. 12. 2022

  ČJ

  - uč. s. 66 celá ústně kromě cvičení 6 a 7

  M

  - výpočet obvodu čtverce a obdélníku, převody jednotek času

  AJ

  rodilý mluvčí - slovíčka na téma Vánoce, článek uč. s. 60

  do 3. 1. dodělat všech 11 balíků ve Wocabee, dopsat slovíčka do sešitu AJ

  ICT

  úterý 20. 12. 2022 

  ČJ + M

  Preventivní program Věř si!

  VV

  pondělí 19. 12. 2022 

  ČJ suplování

  - do sešitu ČJ z uč. s. 60/5 (nedělat a-b-c), zkrácení po slovo ZÁSOBY

  - ústně s. 66/4, 5

  - PS s. 14 celá

  suplování

  Matematická olympiáda 

  AJ suplování

  1) přepíší si do sešitu AJ slovíčka unit 4 z PS s. 94 (po Europe) - ti, kteří byli v pátek ve škole, pomáhají těm, co chyběli

  2) čtení uč. s. 27 - podle toho PS s. 30 celá

  3) Wocabee - komu chybí

  HV suplování

  16. 12. 2022

  - na 19. 12. přinést četbu, dne 19.12. končí výuka ve 12. 20 hodin

  - na 19. 12. (kdo nedal) přinese lístek k lyžáku, dárek do tomboly, čtenářský deník

  ČJ

   - podstatná jména - určování rodu, životnosti a vzoru

  - ústně uč. s. 65

  - do sešitu ČJ s. 65/3a 

  - PS s. 13 celá

  M

  1) opakování a slovní úlohy

  PS žlutý s. 25/6 , 7 + 28/4

  2) geometrie, opakování ze 4.r. (rýsování čtverce a obdélníku)

  - mrkni na video, úvod A

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/geometrie-pro-5-rocnik-strana-24/

  - PS fialový s. 15/1 a 2 - u obou cvičení navíc vypočítej obvod podle vzorce:

  obvod čtverce o  = 4 * a . obvod obdélníku o = 2 * (a + b)

  AJ

  - opakování

  - příprava slovíček ze 3. lekce (PS s. 94 - po slovo Europe), zatím jsme je nepsali do sešitu

  - udělat nové Wocabee

  VL  

  - opakování, nácvik koledy na besídku

  TV

  - odnesení úboru na vyprání, žáci ho přinesou do šatny dne 6. 1. 

  15. 12. 2022

  Danka, Oliver - dostanou info o lyžáku mailem, po příchodu do školy i na papíru

  ČJ

  - PS s. 47 a 45/2

  - ústně uč. s. 64/1 - určování pádu, čísla, (životnosti) a vzoru

  M

  podívej se na video, cvičení 3.

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-33/

  - PS žlutý s. 22/5 (jen tabulky, ne graf), 23 celá

  - opakování ze 4. třídy - vlastnosti čtverce a obdélníku, podívej se na video cvičení 1.

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-23/

  VL

  - nový zápis do sešitu (Rakousko)

  - opakování učiva ze stran 33 - 45

  Čtení

  - čítanka s. 72 + 73, 69 dole a s. 74

  14. 12. 2022

  ČJ

  - určování pádu, čísla, rodu a životnosti (jen mužský rod) u podst. jmen

  - určování sl. druhů

  - uč. s. 60/4 ústně určovat sl. druhy, pád, číslo

  - uč. s. 61 celá

  - PS s. 47 celá

  na 19. 12. si vzít knihu ke čtení

  M

  - do sešitu MG převeď jednotky času a vypočítej obvody:

  4 dny =      h

  2400 s =    min

  9h =     s

  3 týdny =       dní

  18 h =      min

   vypočítej obvod obdélníku ABCD

  a = 10 cm

  b = 200 mm

  náčrt, vzorec, výpočet odpověď

  vypočítej obvod čtverce KLMN

  k = 5m

  náčrt, vzorec, výpočet, odpověď

  +

  - PS žlutý  s. 21/1 

  AJ

  - učebnice s. 22 - čtení a překlad

  - PS s. 27/16, 28/20 a 21

   

  13. 12. 2022

  ČJ

  - uč. s. 59/1 ústně

  - psali jsme diktát s. 26/17

  - s. 59 - žlutý rámeček - podst. jména látková, hromadná, pomnožná

  - s. 60/6 ústně

  - PS s. 46 celá

  M

  - dělení jednoc. dělitelem - opakování

  - opakování: PS žlutý s 22/1, 2, 3, 4 + 23/3

  VV

  12. 12. 2022

  ČJ

  - přinést dárek do vánoční tomboly + sušenou pomerančovou kůru

  - do sešitu uč. s. 59/2

  - ústně s 59/3

  - na čtvrtek 15. 12. čítanka s. 72, 73 - plynule číst

  - výběr čtenářských deníků

  M

  - převody jednotek času

  - do sešitu M1: 10 h =     min

                           3 h  =        s

                           4 h 35 min + 45 min =           h     s

  - PS žlutý s. 21/1, 2, 3, 5, 6

  AJ

  - uč. s. 22/9 - umět číst a překládat

  - uč. s. 22/10 + PS s. 26/15

  - PS s. 27/17, 28/20

  9. 12. 2022

  ČJ

  - určování sl. druhů a pádu podst. jmen

  - uč. s. 57, 58 - ústně

  - na pondělí 12. 12. vzít i čítanku + umět plynule číst s. 70,71

  M

  - převody jednotek času, podívej se na cv. 1:

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-31/

  - PS žlutý s. 20/3, 4

  AJ

  - uč. s. 22/9 - čtení a překlad

  - PS s. 26/13 + 29/ 23 a 24

  - kdo nemá, dodělat Wocabee (Sofie, Danka, Vendula, Ella...!)

  VL

  - nový zápis do sešitu (Německo) - opíšou si od spolužáků

  - uč. s. 43 - 45 číst

  8. 12. 2022

  ČJ

  - určování slovních druhů

  - ústně s. 56 a 54/7

  - PS s. 53/2, 3 

  - výběr čtenářských deníků

  M

  - opakování výpočtu mnohoúhelníku, podívej se na video č. 4

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-19/

  - vzorec pro obvodu čtverce: o = 4 *a

  - vzorec pro výpočet obvodu obdélníku: o = 2*(a+b)

  - PS G: s. 17/1, 2

  - převody jednotek času:

  - podívej se na video, cvičení 1:

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-31/

  1 den = 24 h, 1 h = 60 min, 1 min = 60s

  PS Ž s. 20/1, 2

  VL 

  - opakování Slovesko, Polsko

  - přepiš si nový zápis do sešitu - Polsko

  - uč. s. 40-42 přečíst si o Německu

  Čtení

  - uč. ČJ s. 62 - 63 ústně, co je to pohádka

  - na 12. 12. čítanka - umět s. 70, 71 plynule číst

  7. 12. 2022

  ČJ

  - ústně s. 55 celá + s. 54/8

  - určování slovních druhů

  - PS s. 52 celá

  M

  - opakování mnohoúhelníků

  - výpočet obvodu mnohoúhelníka - musíš se podívat na video č. 1 a 2:

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-19/

  - PS G s.14/ 1, 3, 4

  AJ

  - rodilý mluvčí

  - uč. s. 26 /5 - říkáme, jaký sport se kdy dělá, používání předložek at/in/on  - podle této tabulky udělat v PS s. 24/7

  - podle zápisu v sešitě z 2. 12. jsme opakovali, kdy používáme at/in/on...

  ICT

  6. 12. 2022

  !!! Výlet na Landek - zrušeno. (viz. mail rodičům).

  Dne 8. 12. se učíme dle rozvrhu hodin.

  ČJ 

  - uč. s. 52 a 53 ústně, poznávání slovních druhů

  - PS s. 44/2, 3 a 45/1

  M

  - opakování mnohoúhelníků

  - uč. G s. 18 celá - najdeš na videu níže, prohlédni si všechna videa na této straně

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-18/

  VV

  5. 12. 2022

  ČJ

  - opakování ústně s. 40/10, 479/13 a 14

  M

  - na 6. 12. PSG s. 13/2, 3, 4 - podívej se na video, cvičení 1 a 2:

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-17/

  Další hodiny všichni žáci ve škole.

  2. 12. 2022

  Dne 8. 12. jedeme na Landek. Sraz 7.30 v šatně, odjezd 7.45. výuka končí 12.20.

  S sebou: kapesné, svačina + do igelitky čip a věci do pracovních činností.

  Kdo nezaplatil: Do 7. 12. přinese 105 Kč na vstupné.

  ČJ

  - psaní skupin mě/mně - poučka s. 39

  - do sešitu s. 40/8

  M

  - převody jednotek objemu hl - l

  - PS žlutý s. 16/3, 4 + 5 a, b

  - PS žlutý s. 17/1

  VL

  - nový zápis do sešitu (Slovensko)

  - uč. s . 38 - 40 (Polsko) číst, s. 40 (otázky)

  AJ

  - procvičování množ. čísla podstatných jmen

  - zápis do sešitu - předložky on, in, at

  - na příště: uč. s. 16 (čtení a překlad), PS s. 24/8

  1. 12. 2022

  - všichni žáci ve škole

  30. 11. 2022

  - VŠB Smokeman - edukativní show

  29. 11. 2022

  - všichni žáci ve škole

  28. 11. 2022

  - všichni žáci ve škole

  - nový rozvrh hodin zaslán mailem rodičům, platný od 28. 11. 2022

   

  25. 11. 2022

  ČJ

  - uč. s. 51 - přečíst si, co je pozvánka a co je zpráva (celu stranu)

  - na 28. 11. do ČJ 1 napsat zprávu o vánočním jarmarku ve Staříči (pomoc: uč. s. 51)

  - na 28. 11. krabičku od sirek + zabalený bonbon

  M

  - rýsování středu a osy úsečky pomocí kružítka, rýsování kolmice pomocí kružítka (jako osa)

  - video:

  - PS s. 9/5,  + 10/1, 2 + 11/3

  AJ

  PS s. 22/2 - podle tabulky v učebnici s. 17/2

  - uč. s. 18 + 19 přečíst a úřeložit, podle toho udělat PS s. 23/3, 4, 5

  VL

  - uč. s. 33 a 34

  - nový zápis v sešitě VL

  24. 11. 2022

  - všichni žáci ve škole

  23. 11. 2022

  ČJ

  - psaní i/y u slov přejatých s. 49/15 - ústně

  - s. 36/1 ústně, s. 36/2 do sešitu

  - s. 36/3 do sešitu (5 vět)

  M

  - PS žlutý s. 13/6

  - psali jsme test na zlomky

  - podívej se na video (cvičení 1a a 2 úvod) a udělej v PS MG s. 9/1 a 2

  https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-13/

  - dú: MG s. 11/1, 2

  AJ

  - opakování určování času

  - uč. s. 17/2 - otázky a odpovědi podle vzoru v bublinách

  - opakování - magnetické a gravitační pole Země - uč. str. 37-39

  22. 11. 2022

  ČJ

  - opakování vyjm. a příbuzných slov

  - uč. s. 48/12 ústně, s. 50/18 do sešitu (4 řádky)

  - PS s. 12/1, 2

  M

  - převody jednotek délky

  - PS žlutý s. 12/3, 4 + s. 12/1, 2, 3 a 5

  VV

  21. 11. 2022

  ČJ

  - do ČJ 1 uč. s. 47/7 - prvních 8 vět

  - uč. s. 48/10 - ústně

  M

  PS žlutý s. 11 - dokončit celou + s. 12/1, 2

  AJ

  - PS s. 21 celá, opakování 2. lekce

  - na 25. 11. přepsat do sešitu nová slovíčka z U3+ procvičit je ve Wocabee (balík č. 9)

  18. 11. 2022

  ČJ

  - význam dne 17. 11. , události 17. 11. 1989

  - do PS s. 11/1, 2 + 12/3

  M

  - zlomky, prac. list

  AJ

  přepsat nová slovíčka do sešitu

  - udělat nové Wocabee

  - PS. s. 22/1

  VL

  - Moravskoslezský kraj - sbírání, třídění informací

  16. 11. 2022

  ČJ

  - s. 46/5, 6

  M

  - zlomky - prac. list Hejný s. 31/8, 9, 10

  AJ

  - PS s. 19/ 15 a 16

  - na 23. 11. přinést jehlu

   

  15. 11. 2022

  ČJ

  - vzkaz. uč. s. 42

  M

  - zlomky, smíšená čísla

  - PS s. 10 celá + s. 11/1

  VV

   

  14. 11. 2022

  ČJ

  - opakování vyjm. slov, uč. s. 46/2, 4 - ústně

  M

  - zlomky, smíšené číslo, porovnávání, sčítání, odčítání smíšených čísel

  - podívej se na cvičení 3. a 4. + v PS udělej s. 10/4

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-20/

  AJ

  - opakování 2. lekce

  - psali jsme hlášený test, chybějící budou zkoušeni příští pondělí

  - PS s. 20/19, 20

   

  11. 11. 2022

  ČJ

  - rozděleni,  PS s. 9 a 10 celé

  M

  - rozděleni, dokončit práci ze čtvrtka + list Hejného matematiky

  AJ

   uč. s. 16 - číst, přeložit 

  - PS s. 18/12 a 14

  VL

  - kraje ČR, uč. s. 23 - 31

  TV

   

  10. 11. 2022

  ČJ

  uč. s. 45 + 46/3 ústně

  - do sešitu s. 46/4

  - dokončit ústně s- 46

  M

  - opakování učiva (viz. kolie ve třídě)

  VL

  - kraje ČR uč. s. 19 - 22

  ČT

  - vlastní četba

  ICT

   

  9. 11. 2022

  - všichni žáci ve třídě

  : donést na 23.11. jehlu, dodělat model krychle sv. Martin

   

  8. 11. 2022

  ČJ

  - ústně s. 35

  - do sešitu s. 35/13 (5 vět)

  - na 8. 11. podívat se na s. 35/14 + slova v modrých částech na s. 34 a 35

  M

  - test rovnice

  - výstaviště a  slovní úlohy

  - opakování zlomků, porovnávání, + a - zlomků se stejným jmenovatelem

  - podívej se na cv. 1

  https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-20/

  - PS žlutý s. 10/1, 2, 3

  VV

   

  7. 11. 2022

  - všichni žáci ve škole