Základní škola

Probrané učivo

ČJ - dokončili jsme opakování podstatných jmen v učebnici i pracovním sešitě, začali jsme přídavná jména, druhy, rozlišení, str 69,70,71, PS 2,3 

M -  opakujeme desetinná čísla - sčítání a odčítáni, zaokrouhlování, převody jednotek, doplnění čísel do rovnic, počítáme rovnice str. 44,45 , PS 33,34,35

VL - Kontinenty, státy Evropy -  v úterý 1.10.2019 písemka - Slepá mapa - státy Evropy

Př - Podnebné pásy, tropický, subtropický

AJ k 17. 1.

- prac. sešit: vše po s. 21  (včetně) + s. 23/4, 5

- slovíčka  v sešitě vocabulary: všechna slovíčka po lekci  3B (včetně)

- učebnice: po s. 29 (včetně)

- Chybějící žáci si dopíší do sešitu English učivo o slovese HAVE GOT v kladném a záporném tvaru.

Ti, kteří nepsali pololetní test, si jej napíší hned po příchodu do školy.