Základní škola

Probrané učivo

Pondělí 14.06.2021

ČJ - testování, výběr peněz, povídání

M - závěrečná písemná práce

VL - Polsko

PŘ - Kdo má v těle hlavní slovo

 

Pátek 11.06.2021

ČJ - PL č. 43 - kontrola a dokončení

M - PL č. 43 - dokončení

 

Čtvrtek 10.06.2021

ČJ - PL č. 43/cv.1, 2, 3, 4

M - PL č. 43/cv.1, 2, 3,, 5

VL - PL č. 27/cv. 1 - 11 - práce s učebnici

VL - Písemka - Slovenská republika

 

Středa 09.06.2021

ČJ - Diktát, opakování shody podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen

Potápěčky měl___ kameru.

Hosté vypadal__ spokojeně.

Kouzla přestal__ fungovat.

Keře u plotu letos zmrzl___.

Fixy mi v kufříku vyschl___.

Oči se jí rozzářil__.

Děti a jejich rodiče pouštěl__ lamp__ón__ s přáníčky.

Hanka a Lukáš strávil__ m___nulý měs___c u moře.

Operátoř___ a počítače této firm___ byl___ v pohotovost___.

M - PL č. 42 - dokončení

 

Úterý 08.06.2021

ČJ - Čítanka - str.133 - LÉČENÍ KAZISVĚTA

ČJ - PL č. 42 - Opakování na závěrečnou písemnou práci

M - PL č. 42 - Geometrie - cv. 1, 2

 

Pondělí 07.06.2021

M - PL č. 40 - geometrie - kružnice, pravoúhlý trojúhelník

ČJ - diktát

VL - Slovensko a Polsko - učebnice str. 38-40

PŘ - PL č. 16 - dokončení, učebnice str. 86-89

AJ - Přítomný čas průběhový - uč. str. 67/4, překlad vět do sešitu

Pátek 04.06.2021

FOCENÍ

Čtvrtek 03.06.2021

PŘ - Písemka - lidské tělo

M - PL č. 39 - celý

ČJ - základní skladební dvojice, abeceda, přídavná jména a zájmena - druhy, mluvnické kategorie  u sloves, podřazená a nadřazená slova

Úterý 01.06.2021

Den dětí

Pondělí 31.05.2021

ČJ - PL č.40 - dokončení, testování, třídní trička

M - desetinná čísla

PŘ - lidské tělo - opakování

VL - Slovensko

 

Pátek 28.05.2021

ČJ + M - třídnická hodina

 

Čtvrtek 27.05.2021

ČJ - PL č.40 - Opakování na závěrečnouo písemnou práci - cv.1-12

M - Písemka - násobení, dělení, sčítání, odčítání

VL - písemka ČR

 

Středa 26.05.2021

ČJ - PL č.39/cv.6

M - PS2 - str.35/cv. 9 - společná kontrola DÚ

 

Úterý 25.05.2021

ČJ - PL č. 39/cv.2, 3, 4 a 5

M - PS2 - str.5

VL - Česká republika - opakování

PŘ - Lidské tělo - opakování

 

Pondělí 24.05.2021

ČJ - PL č. 39/cv.1

M - PS2 - str. 8/cv.6, 8, str.13/cv.1, str.30/cv.1

VL - Opakování Česká republika - Kraje a krajská města

PŘ - Lidské tělo - opakování

Domácí úkol na 25.05.2021

M - PS2 - str. 30/cv.1 - dokončit

M - PS2 - str. 35/cv.9

M - PS2 - str. 41/cv.4 - první sloupec

 

DISTANČNÍ VÝUKA:

https://www.zsstaric.cz/zs/distancni-vyuka/obsah-uciva-v-nasledujicim-tydnu/5-trida.php

 

 

Pátek 11.12.2020

M - Příklady na dělení dvojciferným dělitelem

AJ - prac.sešit str. 19/6, 17/6 + nácvik rozhovoru

 

Čtvrtek 10.12.2020

ČJ - Přepis do sešitu,

- Četba v čítance - A PŘECE SE TOČÍ, MĚSÍC, PRVNÍ LIDÉ NA MĚSÍCI, O PRVNÍCH KROCÍCH NA MĚSÍCI

M - PS str.23/cv.4, str.26/cv.4, str.40/cv.10 - DÚ - dokončit

VL - Písemka, PL č. 10 - odpovědi na otázky DÚ - dopsat všechny otázky + MOTIVAČNÍ VIDEO - Dějiny udatného českého národa, díl č.27, Václav I., odpovědět na otázky

 

Středa 09.12.2020

ČJ - PL č. 14/cv.5 - samostatná práce, kontrola DÚ

M - PS str.18/cv.4 - DÚ - dokončit PS str.18/cv.4

AJ - učebnice str. 22/3, 23/4b, zápis do sešitu: WH- QUESTIONS

Úterý 08.12.2020

ČJ - PL č.14/cv.1, 2, 3, 4 DÚ - PL č.14/cv.4 - dokončit a cv.5 - 5 řádků

M - PS str.18/cv.4  - 6 příkladů - společná práce

PŘ - Kapitola 11 a 12 - přečíst, PL č. 5/cv.11 - společná kontrola

Pondělí 07.12.2020

ČJ - PL č.13/cv.3, kontrola, DÚ - PL č.13/cv.2

M - Písemka - násobení trojciferným činitelem, nové učivo: dělení dvojciferným dělitelem

VL - Opakování PL č.9, PL č.10 - DÚ - přečíst si PL č.10, učit se na písemku z PL č.9

AJ - Prac. sešit str. 16/3,4, opakování dnů v týdnu + DÚ prac. sešit str. 18/1

Pátek 04.12.2020

ČJ - PL č.13/cv.3 - 10 řádků, návštěva Mikuláše, čerta a anděla

M - PS - str.11/cv.28/a, str.12/cv.30, 31

AJ - Učebnice str. 21/5c, prac. sešit str. 16/1,2

 

Čtvrtek 03.12.2020

ČJ - PL č.12/cv.8 - kontrola, PL č.13/cv.1 - skupinová a samostatná práce, opakování, DÚ - PL č.13/cv.1 - dokončit

M - Obvod a obsah, jednotky obsahu, převody jednotek, DÚ - PL č.12/cv.2

VL - PL č.9 - "odpověz na otázky", cv.1, 2, 4, 5

 

Středa 02.12.2020

ČJ - PL č.12/cv.6, kontrola DÚ, DÚ - PL č.12/cv.8

M - PL č.12/cv.1, 3, 4, DÚ - PLč.12/cv.1, 3, 4 - dokončení a oprava

AJ - Zápis do sešitu: Be-questions + Short answers, učebnice str. 21/3,4, pracovní sešit str. 16/1

 

Úterý 01.12.2020

ČJ - PL č.12/cv.3, 4, 5

M - PL č.14/cv. 9, 11, PS str.8/cv.17, 19

PŘ - PL č.5/7, 8, 9, 10

Domácí úkol 01.12.2020

Český jazyk – PL č.12/cv.7
Matematika – PL č.12/cv.1 – první řádek
Přírodověda – naučit se zpaměti - planety sluneční soustavy
DALŠÍ:

  • založit si pracovní listy do složek, v pondělí 07.12.2020 proběhne kontrola
  • přinést si šálu, čepice, rukavice
  • přinést referát z přírodovědy (Časostroj)

Pondělí 30.11.2020

ČJ - Podst.jm. - opakování, rod ženský - PL č.12/cv. 1,2

M - převody jednotek - ČAS - PL č.14 - cv. 7, 8, 10, 12, 13

VL - PL č. 9 - čtení

AJ - opakování přivlastňovacích zájmen, uč. str. 20 - příběh, test na WocaBee

 

Pátek 09.10.2020

ČJ - Básnička - zkoušení

AJ - množné číslo, abeceda, čísla, učebnice str. 11/8,9

Středa 07.10.2020

ČJ - PL č. 5 - vyjmenovaná slova, společná kontrola, procvičování

M - PL č. 5 - samostatná práce, kontrola u tabule, opakování u tabule obvodu a obsahu

AJ - opakování abecedy, hláskování, množné číslo, učebnice 10/4,6, prac.sešit str, 6/2, DÚ - 7/6

Úterý 06.10.2020

ČJ - PL č. 5 - první odstavec DÚ - druhý a třetí odstavec

M - PL č. 5 - Samostná práce

VL - Písemka

TV - Procházka do přírody

PŘ - PL č. 2/ot.1-8 DÚ - PL č.2/ot.9-18

Pondělí 05.10.2020

Projektový den - divadelní dílnička

AJ - Hodina s rodilým mluvčím

Pátek 02.10.2020

ČJ - Výukový program, opakování vyjmenovaných slov, diktát

M - opakování vzorců, PL č. 4 - dokončení, PS - str.15/cv.4

AJ - opakování čísel 0-100, diktát čísel, opakování slovní zásoby na počítači, testík WocaBee Lekce 1

Čtvrtek 01.10.2020

ČJ - PL č.4/cv.5 - zdůvodňování, ústní kontrola, čtení vlastní knihy - DÚ - referát o knize

M - PL č.3/cv.6 - rýsování obdélníka DÚ - M - PL č.4/cv.14 - v pátek proběhne kontrola

VL - Opakování, DÚ - PL č.5 - Sámova říše - přečíst + cv.3,4,5

Středa 30.9.2020

ČJ - PL č. 4/cv. 7, opakování psaní s, z, vz

M - Rýsování - opakování

AJ - čísla 0-100, opakování pokynů a slovní zásoby z okruhu "škola", pracovní sešit str.6/4, DÚ str.6/1,3

Úterý 29.9.2020

ČJ - PL č.4/cv.4,6 DÚ - básnička - Zlatá rybka

M - PL č. 3/cv.5 DÚ - PL č. 4/cv.11

PŘ - PL č.1 - dokončení

 

Pátek 25.09.2020

M - budeme potřebovat rýsovací potřeby, PL č.4/cv. 3, 5, 6, PL č.3/cv.3,4 - DÚ - PL č.4/cv. 8, 10

ČJ - Přepis do sešitu

AJ - 

Čtvrtek 24.09.2020

ČJ - Čtení - práce s textem - DÚ - dokončení

M - Opakování - PL č.4/cv.1, 2 - DÚ - PL č.4/cv.1,2,3,4,

PŘ - Nerosty a horniny

VL - Opakování - PL č.4 - DÚ - dokončení + obrázky

Středa 23.09.2020

ČJ -  PL č.4/cv.1,3

M - PL č.3/cv.1,2

AJ - 

Úterý 22.09.2020

ČJ -  kontrola DÚ, PL č.3/cv.5, 6, 7, 8, PL č.4/cv.2

M - PS str.14/cv.2, 1 DÚ - PS str.15/cv.8

Pondělí 21.09.2020

ČJ - PL č.3/cv. 1, 9 - DÚ - PL č.3/cv.2, 3, 4

M - PS str.10/cv.27, 26 DÚ - PS str.14/cv.1

VL - Slovanské osídlení - PL č. 3 - dokončení

PŘ - Pracovní list č.1/cv.1-8

AJ - Hodina s rodilým mluvčím - konverzace

Pátek 18.09.2020

ČJ - Opakování psaní n/nn, zápis do sešitu, čtení

M - PS str. 9/cv.23, str.10/cv.27 a DÚ - str.10/cv.26

AJ - PS str. 3/3 - seřazují slova do vět, procvičují slovní zásobu na WocaBee, DÚ - procvičovat slovíčka na WocaBee - Lekce 1

Čtvrtek 17.09.2020

ČJ - Pracovní list č.2 - dokončení, diktát

M - PS str.7/cv.12, 14

VL - Keltové, Slované - PL č. 2 - dokončení, DÚ - PL č.3 - přečíst + odpovědět na otázky 4-9

Středa 16.09.2020

ČJ - Doplňování ě, je /n, nn - zdůvodňování pravopisu,  DÚ - Přepis do sešitu - O hobitech

M - Pracovní list č. 2/dokončení za DÚ

AJ - Učebnice str. 5 - pozdravy, procvičují ve dvojici, PS str. 3/4, DÚ - PS 3/5

PČ - 3D kino

Úterý 15.09.2020

ČJ - Pracovní list č. 2/cv. 1, 2, 3 - doplňování - ě, je, n, nn

M - Pracovní list č. 2 - Opakování - násobení, dělení, sčítání, odčítání - cv. 1,2 a DÚ - cv.3

PŘ - Čtení - kapitola - je to půda, ne hlína a nerosty

TV - preventivní program - sociální sítě

Pondělí 14.09.2020

ČJ - Pracovní list č. 1 - dokončení

M - PS str.6/cv.7, 9, str.5/cv.3, 4

VL - přinést DÚ - PL č.2/cv.3 + přečíst 

PŘ - Četba - Kapitola - Neživá příroda

AJ - PS str. 2 - doplňují písmena do slov a slova do vět, procvičují rozhovor ve dvojici