Základní škola

Probrané učivo

ČJ - Slova s předponou ob- , o-, v- ,psaaní bě, bje, vě, vje, mě, mně. Učebnice po str. 40, prac. sešit po stranu 22.

M -  násobení dvoj atrojciferným číslem, dělení dvojciferným číslem. Konvexní a nekonvexní mnohoúhelníky. Učebnice po str. 33, pracovní sešit po str. 22.Opakujeme geometrii - rs trjúhelník, rr trojúhelník, konstrukce čtverce, obdélníku.

VL - Kontinenty, státy Evropy -  v úterý 1.10.2019 písemka - Slepá mapa - státy Evropy

Př - Poznáváme naši sluneční soustavu, vesmír. Po str. 26

AJ k 8. 11.

- prac. sešit: vše po s. 11 (včetně) + s. 12/3, 4

- slovíčka  v sešitě vocabulary: po slovíčka 2C (včetně)

- učebnice: po s. 17 (včetně)

- na 13. 11. test sloveso BÝT v kladném tvaru a v otázce