Základní škola

Akce 2019-2020

Červen

I když jsme měli těžké podmínky k učení, tak jsme toho zvládli velmi hodně, dokonce jsme stihli probrat učivo 4. ročníku. Opakovat a procvičovat budeme ještě v 5. třídě.
V úterý 30.6.2020 byl ukončen školní rok 2019-2020, který byl pro všechny kvůli pandemii mimořádný a nezapomenutelný. Děti dostaly vysvědčení a malé dárky od paní učitelky a paní asistentky.

Velice Vám děkuji za spolupráci a ochotu. Vím, že to nebylo lehké a jsem ráda, že jsme to společnými silami zvládli. Všem dětem i rodičům přeji krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.

Květen

Konečně nastal 25. květen a někteří z nás přicházejí do školy. Všichni měli radost, že se po tak dlouhé době opět vidí. Některé děti se do výuky přihlásili online a mohly s námi dopoledne pokračovat v učení.

Duben

I přesto, že v dubnu byla škola stále zavřená, většina dětí pracovala naprosto dokonale. Jsme ráda, že v této nelehké době se svými dětmi poctivě pracujete na zasílaných úkolech a vedete je tak k pravidelnosti procvičování a upevňování znalostí. Vážím si Vaší pomoci a spolupráce s Vámi, neboť bez Vás by to nešlo.

Březen

V březnu jsme měli naplánováno hodně práce. V pondělí 9.3.2020 jsme ještě měli preventivní program o šikaně. Bohužel, následující den jsme se dozvěděli, že dle nařízení vlády, bude škola od středy 11. 3. až do odvolání uzavřena. Po dlouhé zimě se objevilo konečně trošku jarní počasí a první sluneční paprsky nám dodaly novou energii, kterou děti náležitě využily při domácí výuce. S novou vzniklou situaci se děti vypořádaly velice dobře.

​​​​​​​Únor

Únor nám proletěl jako voda. Hlavně proto, že jsme měli prázdniny, během kterých jsme si odpočali a nabrali dech do dalšího učení. Nicméně pár nových událostí přinesl.

Začátkem února děti stavěly stavby z krychlí. U tohoto se nejen děti pobavily, ale zároveň podpořily vzájemné vztahy ve třídě.

Dne 18.02.2020 nás dvě žákyně reprezentovaly v okrskovém kole recitační soutěže v Brušperku.

Tento měsíc nám zdravou svačinku připravila 2. třída a moc jí za to děkujeme. Rybí pomazánka s chia semínky byla vynikající.

Těšíme se na březen, snad nám už vykoukne i sluníčko a budeme trávit více času venku.

Leden

Po zimních prázdninách jsme se sešli ve třídě plní zážitků, o které se děti rády podělily s kamarády. Někteří předvedli i dárky, které na ně čekaly pod vánočním stromečkem.

Hned první lednový týden si někteří žáci užívali skvělé lyžařské podmínky na lyžařském kurzu SUN OUTDOOR na Bílé. Následovalo období velkých testů, které však všichni zdárně zvládli.

Měli jsme třídní kolo recitační soutěže. Všichni měli krásné básničky a bylo velice těžké vybrat v tak velké konkurenci ty nejlepší. Proběhlo také školní kolo soutěže v recitaci, kde se na 1. místě zaslouženě umístila Emilka a na 2. místě Eliška. Gratulujeme.

S dětmi jsme tento měsíc nachystali svačinku. Upekli jsme kokosovou buchtu. Byla výborná.

Poslední školní den v lednu jsme navštívili kino Vlast ve Frýdku-Místku, kde jsme zhlédli film Lví král. Po promítání jsme jeli do školy a dostali jsme pololetní vysvědčení a někteří i pochvalu třídního učitele.

 

Prosinec

V měsíci prosinci jsme se už pomaličku těšili na Vánoce a také jsme se na ně připravovali.

Dne 5.12. nás ve třídě navštívil svatý Mikuláš s čertem. Přesně věděl, kdo co dělá nebo nedělá. Zazpívali jsme mu písničku a po zazpívání nás odměnili sladkým kornoutem.

Ve středu 11.12. jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě. Návštěva muzea byla opravdu okouzlující a provoněná krásnou vánoční atmosférou. Při našem vánočním putování nás doprovázely Lucky, Mikuláš a hodní čerti. V roubenkách nás vítaly tetičky při zdobení perníků a pečení vánočkového těsta, hospodář při vyřezávání oveček do Betléma a hospodyně při pečení oplatků. Viděli jsme, jak se v chaloupkách dříve svítilo a jak se vyráběly svíčky z ovčího loje. Ve Šturalově chalupě z Velkých Karlovic pan hospodář věštil budoucnost z odlitého olova, hospodyně zase pouštěla lodičky ze skořápek ořechů plujících po vodě, které ukazují směr dalšího života. Ve škole na nás čekal pan řídící s rákoskou.

V každé roubence jsme si zazpívali koledu. Prohlédli jsme si práci tkalců, přadlen a kováře.

Na závěr prohlídky nás čekalo příjemné posezení u čaje z devatera kvítí a voňavého perníku.

Dne 16. 12. jsme shlédli hudební pořad pana Zenkla, který nám opět zahrál na netradiční nástroje např. famfrnoch a grumle a popovídal nám o nich.

Ve čtvrtek 19.12. jsme předvedli krátké vánoční vystoupení kamarádům ve školce. Paní vychovatelka Mikešová a paní asistentka Petrášová si pro nás připravily překvapení a uspořádaly slavnostní vánoční tabuli ve školní jídelně. Samozřejmě se na přípravě podílely i děti ze školní družiny.

V pátek 20.12. už prázdniny klepaly na dveře. Ve třídě jsme si vyprávěli o adventu, vánočních svátcích a zvycích. Zpívali jsme koledy a jedli cukroví. Udělali jsme si vánoční atmosféru.

Poslední hodinu jsme se sešla celá škola, každá třída předvedla krátké vystoupení a zazpívali jsme si koledy. Popřáli jsme si krásné Vánoce a ať se všichni příští rok ve zdraví sejdeme. Poslední vyučovací hodinu každá třída předvedla krátké vystoupení, zpívali jsme koledy a šlo se domů čekat na Ježíška.

 

Listopad

V měsíci listopadu jsme toho stihli opravdu hodně.

V pondělí 11. listopadu jsme přivítali svatého Martina. Tentokrát se tato odpolední akce konala v kulturním domě a my jsme vystoupili s básničkou. Proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže O nejoriginálnější svatomartinské světýlko. Pak jsme rozsvítili lampiony a vyšli na nedalekou rozhledu. Na rozhledně pro děti čekala sladká odměna. Po procházce na nás čekal teplý dětský punč a svatomartinské rohlíčky, které napekly děti ze čtvrté třídy.

V pátek 15. 11. jsme se v rámci projektu dozvěděli o událostech 17. listopadu.

Ve čtvrtek 21. 11. jsme jeli na divadelní představení do loutkového divadla v Ostravě. Shlédli jsme představení Ronja, dcera loupežníka. Po návratu do školy děti psaly slohovou práci o zážitcích z divadla.

V rámci pracovních činností děti vyráběly svícny a trpaslíky na vánoční jarmark, které děti z páté třídy prodávaly na vánočním jarmarku. V tento den proběhlo i malé vánoční vystoupení k rozsvěcování stromečku ve Staříči.

 

Říjen

I v říjnu nám počasí přálo, a tak jsme mohli trávit spoustu času na čerstvém vzduchu. Pořádali jsme vycházky do přírody, kde jsme pozorovali měnící se přírodu, krásné barvy podzimu a živočichy chystající se na zimu.

Nasbírali jsme si spoustu přírodního materiálů a mohli jsme si v rámci pracovních činností vytvořit přírodní mandaly. Z tělesné výchovy jsme taktéž často chodili ven, kde jsme hráli různé hry, trénovali běh na rychlost a házeli s míčem.

Jednoho krásného říjnového dne jsme dopoledne strávili na Kamenné, kde žáci pouštěli draky a poznávali stromy v okolí. Bylo krásné slunečné počasí, bohužel skoro bezvětří, ale i přesto se žáci snažili pouštět draka.

Někteří žáci se zapojili do projektu literární kavárny. Představili rodičům a dětem své knihy a přečetli malý úryvek.

Navštívili jsme dopravní hřiště, kde nás seznámili s křižovatkami a značkami na cestách. Děti jezdily na kolech a koloběžkách.

Ve třídě máme nový koberec, a tak i větší místo na stavění lega o přestávkách, stavění staveb z kostek a zároveň vznikl krásný prostor u klavíru.

Dne 25.10. jsme měli školní projekt ke vzniku ČSR. Sledovali jsme prezentaci, pracovali ve skupinkách s žáky z jiných tříd a vytvořili plakát, který jsme vystavili ve škole.

 

Září

Dne 2. září 2019 nám začal nový školní rok 2019/2020. První zářijové dny jsme si povídali o prázdninách. Děti si navzájem sdílely své vzpomínky z prázdnin.

 

V měsíci září jsme toho stihli opravdu hodně. Začali jsme pomalu opakovat učivo minulých ročníků.

 

V krásném zářijovém počasí jsme o velkých přestávkách chodili ven.