Základní škola

Aktuality

27.04. - 30.04.2020 - Škola v přírodě - platba 1.170,-Kč do 29. ledna 2020

Čtvrtek 02.04.2020 - Třídní schůzky

Čtvrtek 26.03.2020 - Dopravní výchova - ve škole

Pátek 13.03.2020

PŘ - Písemka - živočichové v lese

Čtvrtek 12.03.2020

Středa 11.03.2020

Úterý 10.03.2020,

ČJ - Písemka - vzory podst.jm. PL č.32/cv.2, DÚ - PL č.32/cv.6

M - Písemka, PS str.19/cv.1, DÚ - PL č.20 / cv. 4

PŘ - přinést DÚ! Živočichové v lese - referát

Pondělí 09.03.2020 - Preventivní program - Šikana

ČJ - PL č. 32 - Rod mužský / cv. 1 DÚ - PL č.32/cv.1, 3

M - PL č. 20 / cv. 1, 3 DÚ - PL č. 20/cv.2

AJ - 

Pátek 06.03.2020

ČJ - Rod mužský - doplňování tabulky - určování rodů a vzorů

M - PS2 - str. 15/cv. 8, PL č.31/ cv. 7, 8, 9 DÚ - PL č.31/cv.9

PŘ - Referát o zvířeti - DÚ - dokončení

Čtvrtek 05.03.2020

ČJ - PL č. 31/cv.5, 6, 7, 8 DÚ - PL č.31/cv.9

M - Jednotky hmotnosti - PL č. 19 / cv.1, 2, 3, 4  DÚ - PL č. 19/cv.5, 8

ICT - Práce ve wordu

AJ - 

Středa 04.03.2020

ČJ - Rod mužský - ústní určování vzorů, PL č.31/cv. 3, 4 DÚ - PL č.31/cv.5

M - PS2 - str. 16/cv.1,2

Úterý 03.03.2020

ČJ -  Diktát + písemka

M - PS2 - str. 15/cv. 6,7,8,9, str.19/cv.3, DÚ - dokončit práci z hodiny + str.20/cv.7

Pondělí 02.03.2020

ČJ - Opakování rodu středního a ženského, PL č. 31/cv.1, 2, DÚ - Přepis do sešitu, přinést knihu + čtenářský deník

M - PS2 - str.14/cv. 3, 4, 5. DÚ - PS2 - str.14/cv. 4, 5

AJ - 

24.02. - 28.02.2020 - Jarní prázdniny

Pátek 21.02.2020 - mít přečtenou knihu + zápisky

ČJ - PL č. 30/cv.9, kontrola čtenářských deníku DÚ - čtení knihy

M - PS2 - str.12 - celá, PL č. 18/cv.5

PŘ - Kniha str. 43 - Živočichové v lese

AJ - Opakování - dny, měsíce, sporty, prac.sešit str. 53/4

Čtvrtek 20.02.2020 - Svačinkový den 2. třídy - Rybí pomazánka s chia semínky, chléb - 12 Kč/kus

ČJ - PL č.30/cv.6, 8, DÚ - PL č.30/cv.7

M - Písemka - násobení, dělení, zaokrouhlování, doplňování znamének, PS str. 11 - celá

ICT - Práce ve wordu - zarovnání na střed, písmo - tučně, kurzíva, podtržené, opravy chyb, barva

AJ - měsíce v roce, svátky v USA a UK

DÚ - přinést knihu na čtení

Středa 19.02.2020

ČJ - Písemka - Rod střední - doplňování koncovek,  PL č.30/cv.4 DÚ - PL č.30/cv.4, 5 

M - PS2 - str.10/cv.1, str. 11/cv.2a - DÚ - PS2 - str.1/cv.3

DÚ - přinést pomerančovou kůru

Úterý 18.02.2020

ČJ - Písemka - pády, rod střední PL č.30/cv.1 - DÚ - PL č.30/cv.1, 2, 3

M - PL č.18/cv.1, 2, 3, 4 - DÚ - přinést ostrouhanou tužku a pravítko

PŘ - Písemka z pracovního listu č. 10, Kniha - str. 43 - Živočichové v lese

Pondělí 17.02.2020

ČJ - Podstatná jména - opakování pádů, Rod střední - rod, číslo, pád a vzor - práce v sešitě - DÚ - v sešitě - dokončení 

M - PS2 - str.8/cv.6, str. 9/cv.7 - DÚ - dokončení

AJ - názvy měsíců v roce, učebnice str. 47

Pátek 14.02.2020

ČJ - PL č.29/cv.7 DÚ - PL č.29/cv.8

M - PS2 - str. 7/cv. 1, 2, str.8/cv.5 DÚ - PS2 str.8/cv.5 - dokončení kromě poslendního sloupce

AJ - učebnice str. 42, prac.sešit str. 53/3, procvičování slovní zásoby, zkoušení dnů v týdnu, sporty

PŘ - Přednes referátu o stromě

DÚ na pondělí 17.02.2020 přinést pracovní listy z ČJ a M v jedné složce.

Čtvrtek 13.02.2020

ČJ - Kontrola DÚ, čtení knihy, PL č. 29/cv.4, 5, 6 DÚ - PL č. 29 /cv.9

M - PS - str. 6/cv. 6, str.7/cv.3 DÚ - PS2 - str.7/cv.3 - dokončení

ICT - vyhledává informace o stromě

AJ - opakování dnů v týdnu, prac.sešit str.52/2

Středa 12.02.2020

ČJ - Kontrola DÚ, ústní určování rodů a vzorů, PL č. 29/cv.1, 2, 3 a DÚ - PL č. 29/2, 3 - dokončit + na čtvrtek přinést knihu a lístečky na svačinku

M - PL č.15/cv. 1, 7, PS2 - str. 6/cv. 5, DÚ - PL č.15/cv.9

Úterý 11.02.2020

ČJ - Kontrola DÚ, přepis do sešitu DÚ - PL č.28/cv.8

M - PS str.6/cv.4 DÚ - PS2 - str.6/cv.4a, PL č.15/cv.10

PŘ - Kontrola DÚ

PČ - Třídnická hodina - šikana

Pondělí 10.02.2020

ČJ - Kontrola DÚ, PL č.28/cv.8 DÚ - lísteček v sešitě

M - Kontrola DÚ, PS2 - str. 4/cv.1, PL č.17/cv.8. DÚ - PL č.15/cv.8

AJ - opakování dnů v týdnu, DÚ prac.sešit str. 52/1, učebnice str. 43

Pátek 07.02.2020

ČJ - Kontrola DÚ , PL č.28/cv. 5 a DÚ - PL č.28/cv.6, 7

M - Písemka - převody jednotek, PL č. 17/cv.6, 7 a DÚ - PL č.17 cv.10, PL č.15/cv.4

PŘ - Pracovní list č. 10 - Rostliny v lese - DÚ - dokončit

Čtvrtek 06.02.2020

ČJ - PL č. 28/cv.1, 2, 3, DÚ - PL č. 28/cv.2,3,4

M - PL č. 17/cv.1, 2, 3, 5, DÚ - PL č. 17/cv.2,9

- přinést na čtvrtek knihu

Středa 05.02.2020

ČJ - kontrola DÚ, opakování vzorů rodu středního, práce v sešitě DÚ - v sešitě

M - Kniha str. 51/cv.18, PS str. 35/cv.6, DÚ - PS2 - str.4/cv.2

Úterý 04.02.2020

ČJ - Opakovali jsme vzory rodu středního, kontrola DÚ, PL č. 27/cv. 7, 9, DÚ - PL č.27/cv.8 + do sešitu opravit vzor město a vyskloňovat vzor moře + nebe

M - PL č. 16 - dokončení, DÚ - PS str. 40 /cv. 12, 13

Pondělí 03.02.2020

ČJ - Pracovní list č. 27/cv. 4, 6 DÚ - PL č.27/cv.5, 6

M - Pracovní list č. 16/cv. 8, 9, 10 - DÚ - PL č. 27/cv.11

Pátek 31.01.2020 - Pololetní prázdniny

Čtvrtek 30.01.2020 - Ředitelské volno - podepsat žákovskou knížku

Středa 29.01.2020 - Návštěva kina Vlast F-M (vstupné 60,-Kč a autobus platí škola) + rozdávání vysvědčení

Úterý 28.01.2020 - Školní kolo v recitační soutěže - dva postupují do okrskového kola do Brušperku

- Svačinový den - pečení kokosové buchty

Pondělí 27.01.2020

ČJ - PL č.27/cv. 1, 2  DÚ - PL č.27/cv. 3

M - DÚ - PL č.16/cv.1-7

AJ - zeptá se někoho na cestu, pokyny "turn left/right/go straight on" (učebnice str. 36, pracovní sešit str. 45)

Pátek 24.01.2020

M - Pracovní list č.16 - převody jednotek - délky

PŘ - Rostliny v lese - kniha str. 39

AJ - Písemka z páté lekce

Čtvrtek 23.01.2020 - Třídní kolo v recitaci - naučit se básničku

ČJ - Pololetní práce a básnička

Středa 22.01.2020

ČJ - Opakování na pololetní písemnou práci, DÚ - Číst knihu

M - Pololetní práce - sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, římské číslice a slovní úlohy

Úterý 21.1.2020

ČJ - Opakování na pololetní práci - PL č. 26 - celý DÚ - Číst knihu a opakovat na pololetní práci.

M - DÚ - PL č.13/cv.10, PL č. 15/cv. 5,6

PŘ - Písemka - Včela medonosná

Pondělí 20.01.2020

M - Převody jednotek - Pracovní list č. 14/cv. 1 - 8 DÚ - PL č.14/cv.9, 10

Pátek 17.01.2020

ČJ - DÚ - Čtenářský deník - hotovou úvodní stranu + o čem kniha bude

AJ - pracovní sešit str. 42 a 43

Čtvrtek 16.01.2020

ČJ - Písemka - Slovní druhy, podstatná jména - znát poučky, kontrola DÚ, 

M - PL č. 13/cv. 6, 7 DÚ - přinést svinovací metr

AJ - učebnice str. 34

Středa 15.01.2020

ČJ - PL č. 25/cv. 6, 8, 9 a DÚ PL č.25/cv. 5, 7, 9

M - Písemka - Římské číslice, PL č.13/cv.2, 5

TV - přinést cvičební úbor

Úterý 14.01.2020

ČJ - PL č. 25/cv. 2, 3, 4, 5

M - PL č. 13/cv.1 a DÚ - PL č.13/cv.3, 4, 8

VL - 

Pondělí 13.01.2020

ČJ - Podstatná jména - Pracovní list č. 25 - Slovní druhy, DÚ - Kniha str. 48 - vypsat do sešitu pády a pádové otázky a PL č.25/cv.1

VL -

AJ -

M - PS str. 36/cv.3

Pátek 10.01.2020

ČJ - Pracovní list č. 24/ cv. 5, 7, čtenářská dílna

M - Pracovní list č. 9 - dokončení

AJ - 

Čtvrtek 09.01.2020

ČJ - Slovní druhy - Podstatná jména - Pracovní list č.24/cv.2, 3, 4, 6

M - Římské číslice - Pracovní list č. 9/ cv.4, 5, 6, 9,

AJ - 

Středa 08.01.2020

ČJ - Slovní druhy - Podstatná jména - Pracovní list č. 24/cv.1, 2

M - Římské číslice - Pracovní list č.9 / cv. 1, 2, 3, 7, 8

Úterý 07.01.2020

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov, přepis do sešitu

M - Římské číslice - PS - str. 29/cv.8

VL -

Pondělí 06.01.2020

ČJ a M - Vyprávění o zimních prázdninách, poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku, organizace

AJ - 

VL -