Základní škola

Probrané učivo

Úterý 27.09.2022

Český jazyk

 

Matematika

 

Anglický jazyk

 

Vlastivěda

 

Pondělí 26.09.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- volba předsedy a místopředsedy třídy

- PS str. 10 / cv. 1 - celý text přepsat

- Čítanka str. 4 - Čtení - Jiří Kahoun

Matematika

PS str. 10 / cv. 1, 2, 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 11 / cv. 5

DÚ - PS str. 13 / cv. 5

Přírodověda

PL č. 1 / cv. 1 - 6, živá a neživá příroda, nezbytné podmínky pro život, projevy života a  podnebné pásy. 

 

Pátek 23.09.2022

Český jazyk

- referát o knize, mluvený projev

- PS str. 9 / cv. 3

- PS str. 10 / cv. 2 a 3

- do sešitu - Nadpis: Slova protikladná a souznačná 23. září, Pod nadpisem: Samostatná práce - učebnice str. 11 / cv. 2

Matematika

- volby do školního parlamentu

- opakování

 

Čtvrtek 22.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- referát o knize

PS str. 9 / cv. 2

DÚ  - připravit si mluvený projev, referát o knize

Matematika

- převody jednotek - hmotnosti

- Hejného matematiak - hadi

PS - str. 9 / cv. 5 - 7

Vlastivěda

- ČR - demokratický stát - učebnice str. 12 a 13

Anglický jazyk

- procvičování spellingu  = abeceda na přeskáčku

na 26. 9. do sešitu English přepsat slovíčka 2. lekce z PS s. 64, naučit se je + procvičit na Wocabee

- učit se spelling, komu nejde

 

Středa 21.09.2022

Český jazyk

- slova nadřazená, podřazená, souřadná

- referáty o knize

PS str. 9 / cv. 1 

DÚ - PS str. 7 / cv. 4

Matematika

- násobilkové obdélníky

- převody jednotek - délky, objemu

PS str. 9 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

rodilý mluvčí

- procvičování spellingu

- postupně se učit spelling na přeskáčku

- uč. s. 6

 

Úterý 20. 9. 2022

Český jazyk

- PS str. 8 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 8 / cv. 4 - Podtržená slova nahradí slovy protikladnými a celé cvičení přepíše do sešitu.

Matematika

- kontrola DÚ

- krátký testík

- PS str. 8 / cv. 3, 4, 5, a 7

DÚ - dokončit nebo opravit stranu 8

Anglický jazyk

- opakování 1. lekce

- PS s. 4 a 5 (nemocní jej mají ve škole)

- procvičování anglické ABC, spelling

 

Pondělí 19.09.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- slovo a otázka týdne

- přednes referátu o knize

- PS str. 6 / cv. 2 - dokončení

- PS str. 7 / cv. 1, 2

DÚ - připravit si referát o knize a mluvený projev (kdo ještě neměl)

Matematika

PS - str. 7 / cv. 5

PS - str. 8 / cv. 1

- dělení se zbytkem

DÚ - PS str. 8 / cv. 2 a 6

Přírodověda

- opakování učiva

- učebnice str. 14 - 17 - Rostliny a jejich části

 

Pátek 16.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

- doplňkové volby do školské rady

Český jazyk

PS str. 6 / cv. 1, 2

Matematika

PS str. 7 / cv. 2, 3 a 4

 

Čtvrtek 15.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

- doplňkové volby do školské rady

Český jazyk

- diktát - PS str. 5 / cv. 13

- PS str. 5 / cv. 11 a 12

Matematika

PS - str. 7 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 7 / cv. 6

Vlastivěda

Učebnice :-)  str. 10 - 11 - Naše vlast

Anglický jazyk

- opakování slovíček 1. lekce

- píseň Abeceda, spelling, dialogy ve dvojicích

- na 19. 9. mít jeden balík hotov ve Wocabee, mít napsané v sešitě Slovíčka + umět slovíčka 1. lekce (uč. s. 4+5)

 

Středa 14.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

Český jazyk

- kontrola DÚ

- dopis kamarádovi

DÚ - PS str. 5 / cv. 1 a 13

Matematika

- kontrola DÚ

- PS str. 6 / cv. 1 - 4

Anglický jazyk

- lektor:  poznávání známých školních předmětů (pravítko, pero...), uč s. 5 ústně

Přírodověda

- učebnice str. 10 - 13 - Životní podmínky rostlin a živočichů

 

Úterý 13.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 4 / cv. 8, 9

DÚ - PS str. 4 / cv. 10

Matematika

M - PS str. 5 - celá strana

DÚ - PS str. 5 - dokončit + oprava

Anglický jazyk

- na 15. 9. do sešitu SLOVÍČKA (obrázek se slonem) napsat a naučit se slovíčka z uč.s. 4 a 5 (dole), výslovnost dopsat podle abecedního seznamu anglických slov na s. 67 - 70

- žáci dostali přístupová hesla do Wocabee

Vlastivěda

- učebnice str. 8 - 9 - Orientace v krajině a na mapě

 

Pondělí 12.09.2022

Český jazyk

PS - str. 3 / cv. 5 a kontrola cv. 6

Čítanka - str. 3 - rozbor básně

DÚ - str. 4 / cv. 7

Matematika

PS str. 4 / cv. 3, 4, 5 a 6

DÚ - str. 4 - dokončti celou stranu

Přírodověda

- živá a neživá příroda - učebnice str. 5 - 9

 

Pátek 9.9.2022

Český jazyk

- mluvený projev

PS1 - str. 2 / cv. 2 a 3

PS1 - str. 3 / cv. 4 a 6

Matematika

PS1 - str. 3 / cv. 2 a 3

PS1 - str. 4 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 3 a 4 - opravy

 

Čtvrtek 8.9.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- PS - str. 2 / cv. 1

Matematika

- kontrola DÚ

- PS - str. 2 / cv. 2 a 3

- PS - str. 2 - celá

- PS - str. 3 / cv. 1, 4, 5 a 6

DÚ - dokončit PS str. 2 a PS str. 3 / cv. 1 + opravy

Vlastivěda

- učebnice str. 5 - 7

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby ze 4. ročníku

 

Středa 7.9.2022

Český jazyk

- referáty o knize, mluvený projev

- opakování učiva z nižších ročníků

Matematika

PS1 - str. 1 / cv. 3, 4

PS1 - str. 2 / cv. 6, 5

DÚ - M - PS1 - str. 2 / cv. 1, 4 a 5

Přírodověda

- živá a neživá příroda - učebnice str. 5 - 9

Anglický jazyk

- konverzace s rodilým mluvčím  (bude každou středu)

 

Úterý 6. 9. 2022

Český jazyk

- referáty o knize, mluvený projev

Matematika

PS1 - str. 1 / cv. 1, 2 a 5

Anglický jazyk

- skupinová práce: opakuje psanou a mluvenu podobu (barvy, číslice 0-100)

Vlastivěda

- prohlížení učebnice, povídání o učivu, které nás čeká

 

Pondělí 5.9.2022

- třídnické práce

 

Pátek 2.9.2022

- třídnické práce

 

Čtvrtek 1.9.2022

- zahájení školního roku - 1 vyučovací hodina

 

----------- 4. ročník ------------

 

 

 

 

 

 

Úterý 14.06.2022

- odevzdání písemných prací z AJ

-  odevzdání PL z ČJ, M a PRV

- odevzdání učebnic

- zábavné vyučování

Pondělí 13.06.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- čtení s porozuměním

https://www.umimecesky.cz/porozumeni

- povídání o škole v přírodě

- závěrečná písmená práce - vyhodnocení

DÚ - seřazení PL z ČJ a zkrášlení učebnice

Matematika

- závěrečná písemná práce

DÚ - seřazení PL z M

Anglický jazyk,

- minibook č. 3 - PS s. 65, 66

- rozdání pís. práce k nalédnutí (vrátit obratem 14. 6. , práce se zakládají)

na 15. 6. dodělat Wocabee (kdo nemá) + znát přihlašovací jméno a heslo na Wocabee

na 17. 6. minibook č. 3 - umět číst a překládat

Prvouka

- učebnice str. 72 a 73

DÚ - seřazení PL z PRV, hledání PL od jedné žákyně a zkrášlení učebnice

 

Pátek 10.06.2022

Český jazyk

- závěrečná písemná práce

- přinést si pomůcky

- čtení z čítanky

Matematika

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PS str. 77 - nalepení lístečku do PS

- sčítání a odčítání

- násobení

- dělení se zbytkem

- rýsování

PL str. 76 a 76 - převody jednotek hmotnosti

DÚ - učit se na závěrečnou písemnou práci

Prvouka

- zdravá strava

PL str. 44 / cv. 3, 4 a 5

Anglický jazyk

-  opakování učiva

- PS s. 61/62 - minibook dle uč. 6,7

 

Čtvrtek 09.06.2022

Výlet do Rožnova

 

Středa 08.06.2022

Český jazyk

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PL str. 112 a 113 - celé

DÚ - opakovat na závěrečnou písemnou práci - viz email

Matematika

Písemka - převody jednotek

- převody jednotek hmotnosti - PL str. 76 / cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- závěrečná písemná práce

 

Úterý 07.06.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- věta jednoduchá a souvětí

- vyjmenovaná slova

- PL str. 111 / cv. 6

- PL str. 112 / cv. 1

DÚ - PL str. 112 / cv. 4

DÚ - PL str. 113 / cv. 5, 6 a 7

Matematika

PL str. 74 / cv. 2 a 3 - trojúhelník

PL str. 75 / cv. 6 - porovnávání úseček

- opakování jednotek délky

DÚ - PL str. 75 / cv. 4

Prvouka

- PL str. 43 - celá

 

Pondělí 06.06.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- základní skladební dvojice

- věta jednoduchá a souvětí

- PL str. 110 - celá

- PL str. 111 / cv. 7 a 8

https://wordwall.net/cs-cz/community/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-a-souv%C4%9Bt%C3%AD

DÚ - dokončit PL str. 111 / cv. 7 a 8

Matematika

- převody jednotek délky - online procvičování

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99evody-jednotek-d%C3%A9lky-3-t%C5%99%C3%ADda

PL str. 74 / cv. 1 - trojúhelník

DÚ - dokončit str. 69, 72 a 73

Prvouka

- živá příroda - člověk

PL str. 43 / cv. 1 a 2 

Anglický jazyk

- opakování na pís. práci

- na 10. 6. někteří žáci čtení+překlad s. 50

 

Pátek 03.06.2022

- přinést souhlas s účasti na akci + 40,-Kč

Český jazyk

- slovesa

- podmět a přísudek

- věta jednoduchá a souvětí

- učebnice str. 107-109

Matematika

- převody jednotek délky

- pracovní sešit str. 73 - náčrt převodů jednotek

- opakování malé násobilky

Prvouka

- návštěva paní psycholožky

Anglický jazyk

- zábavný program ke Dni dětí

 

Čtvrtek 02.06.2022

- přinést souhlas s účasti na akci + 40,-Kč

Český jazyk

- jazykolamy

- základní skladební dvojice

PL str. 107 / cv. 2, 3 a 4

Matematika

PL str. 69 - dělení

PL str. 72 a 73 - převody jednotek

DÚ - dokončit str. 69, 72 a 73

 

Středa 01.06.2022

Český jazyk

- vyhledávání sloves, infinitiv, zvratná slovesa

- PL str. 106 / cv. 18

- PL str. 107 / cv. 1

- čtení

Matematika

- PL str. 69 - dělení

- převody jednotek délky

PL str. 71 / cv. 5, 6, 7, 9, 10 a 11

DÚ - PL str. 69 - dokončit polovinu strany

DÚ - PL str. 71 / cv. 8

Anglický jazyk

- opakování na pololetní test (bude 8. 6. - chybějící si dopíší v jiné hodině)

- uč. s. 57 celá + PS s. 56 celá

- na 6. 6. čtení + překlad uč. s. 52/9

 

Úterý 31.05.2022

Český jazyk

- časování sloves v přítomném čase

- PL str. 105 - celý

- Písanka str. 29 - Moje tělo

- PL str. 106 / cv. 19 - 21

DÚ - přepis do sešitu

Matematika

- převody jednotek délky

PL str. 69 - dělení

PL str. 70 / cv. / 3 a 4

DÚ - PL str. 69 - druhý sloupeček

Prvouka

- lidské tělo

- PL str. 42 / cv. 6

 

Pondělí 30.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- diktát na vyjmenovaná slova

- opakování sloves

- PL str. 104 - celý

DÚ - PL str. 105 / cv. 15  - přečíst text, vyhledat zvratná slovesa a vyhledat odpovědi na a), b) a c)

Matematika

- převody jednotek délky - PL str. 70 / cv. 1 a 2

- dělení se zbytkem str. 69

Písemka - dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 69 - první sloupeček

Anglický jazyk

- opakování číslovek do 50

Dne 8. 6. pololetní pís. práce z AJ (slovíčka od 1.2. do 30. 5., časování slovesa být, sloveso can/can´t, číslovky 1-50, hodiny, I like/don´t like)

- uč. s. 56/1

- PS s. 55 celá

Prvouka

- lidské tělo

- PL str. 42 / cv. 5

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8257-ucitelka-3-trida-lidske-telo

 

Pátek 27.05.2022

Český jazyk

- slovesa

- kontrola DÚ + slova citově zabarvená

- PL str. 104 / cv. 9 a 11

- PL str. 108 - čtení s porozuměním - odpovídá na otázky

Matematika

- PL str. 68 - dělení se zbytkem

DÚ - dokončit PL str. 68

Prvouka

- lidské tělo, části těla, lidské orgány

- práce ve dvojicích

PL str. 41 a 42

Anglický jazyk

- opakování

- na 30. 5. procvičit slovíčka ve Wocabee

 

Čtvrtek 26.05.2022

Český jazyk

- slovesa a vyjmenovaná slova

PL str. 103 / cv. 5, 6 a 8

DÚ - PL str. 103 / cv. 7a)

Matematika

- dělení se zbytkem

- PL str. 68

DÚ - PL str. 68 - po zatržení

VV + PČ + TV

- sportovní oblečení - ČČK

 

Středa 25.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- slovesa - osoba, číslo a čas

- PL str. 102 - celá

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida#ps1294 - POHÁDKY S KEČUPEM

DÚ - Písanka str. 28 

Matematika

Písemka - násobení pod sebou

- PL str. 67 a 68

- malá násobilka

DÚ - PL str. 67 - dokončit

DÚ - PL str. 68 - po 17 : 2 = ____ , 17 : 5 = ____, 45 : 6 = _____ a 73 : 9 = _____.

Anglický jazyk

- opakování Unit 8

- Ps s. 52 celá

- na pátek: test slovíčka z 9. a 20. 5.

 

Úterý 24.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- PL str. 100  - celý

- PL str. 101 - luštění křížovek

- písanka str. 27

- online cvičení na vyjmenovaná slova

DÚ - přepis do sešitu

Matematika

Písemka - sčítání a odčítání pod sebou

PL str. 67 - násobení pod sebou a dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 67 - dokončit po zatržení

Prvouka

- první pomoc

 

Pondělí 23.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z - opakování

- PL str. 100 - a), b)

- PL str. 101 - křížovka

PL str. 100 - cv. c) - doplňování i, í a y, ý

Matematika

PL str. 67 - násobení pod sebou

PL str. 67 - dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 67 - po vyznačení v PL

Anglický jazyk

- uč. s. 52/8 + PS s. 51/11

- uč. s. 52 komiks (poslech, čtení, překlad)

- opakování 8. lekce

- PS s. 52/13

- na 25. 5. učebnice s. 46/9 - umět číst a překládat

Prvouka

Písemka - popis lidského těla

 

Pátek 20.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po V a Z

- PL str. 99 - celá

- DÚ - opakovat vyjmenovaná slova

Matematika

PL str. 66 / cv. 20, 23 a 24

DÚ - dokončit a opravit chyby z PL str. 66

Prvouka

- lidské tělo - popis

- lidské orgány

PL str. 40 - celý

DÚ - učit se popis lidského těla

Anglický jazyk

- nová slovíčka (procvičit ve Wocabee)

- uč. s. 51 + PS s. 51

- opakování lekce

 

Čtvrtek 19.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po Z

- PL str. 98 - celý

DÚ - PL str. 99 / cv. 6 - rébusy

Matematika

PL str. 65 / cv. 17

PL str. 66 / cv. 21 a 22

PL str. 64 / cv. 11 a 12

DÚ - PL str. 65 / cv. 19

Tělesná výchova

- půjdeme ven - sportovní oblečení

 

Středa 18.05.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po V

PL str. 96 / cv. 13 a 14

PL str. 97 / cv. 15 a 16

- vyjmenovaná slova po V

Čítanka - str. 142 - Up a babička Motyčka - Jan Krůta

Čítanka - str. 170 - Dopis - Miloš Kirschner

DÚ - PL str. 97 / cv. 17

Matematika

- PL str. 64 / cv. 10 a 14 - slovní úlohy

- PL str. 65 / cv. 16 - slovní úloha

- PL str. 65 / cv. 15 - neposedové

DÚ - PL str. 65 / cv. 18

Nachystat si sportovní oblečení! 

Anglický jazyk

-uč. 50 + PS s. 50

- popisování osoby

- PS s. 52/14

- na pátek 20.5. uč. s. 50 - umět číst a přeložit

 

Úterý 17.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po V a Z

- PL str. 95 / cv. 10 - Výr velký

- písanka str. 26 - celá

- PL str. 96 / cv. 11, 12 a 13

DÚ - Písanka str. 26 - celá

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po V

Matematika 

- PL str. 63 / cv. 6 - součet středových čísel

- PL str. 63 / cv. 8 - algebrogramy

- PL str. 63 / cv. 9 - doplňování čísel

- PL str. 64 / cv. 11 a 12 - součtové trojúhelníky

DÚ - PL str. 64 / cv. 13 - malá násobilka

Prvouka

- popis lidského těla - PL str. 39 - celý

 

Pondělí 16.05.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- vyjmenovaná slova po V

- vypsání vyjmenovaných slov po V do malého sešitu

- PL str. 94 - celý

- PL str. 95 / cv. 7, 8 a 9

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po V

Matematika

- PL str. 62 - celý - sčítání a odčítání, neposedové a indické násobení

- rychlíci - PL str. 63 / cv. 8 - Algebrogramy

DÚ - dokončit - PL str. 62 / cv. 3

DÚ - PL str. 63 / cv.7

Anglický jazyk

- opakování slovíček

Prvouka

- lidské tělo, lidské smysly

- učebnice str. 64 - 67

 

Pátek 13.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- kontrola DÚ

- PL str. 93 / cv. 12

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s-1-uroven/2214

- písanka str. 23 - přepsat přání

- přepis do sešitu:

S__korčí mládě p__palo v hnízdě. S__lák S__mon zlom__l meč. S__n přerostl otce. Nejez s__rové maso. Při vys__lání f__lmu us__nal. S__r os__chá. S__ra je nerost. V přes__pacích hodinách se s__pe p__sek. S__lnice b__la pos__pána s__pkým p__skem.

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-obrazky-pohadky/165

Matematika

PL - str. 60 - celá - čtvercová mříž, malá násobilka, součtové trojúhelníky

PL - str. 61 - celá - součet čtyř středových čísel a dvoupodlažní výstaviště

DÚ - PL str. 60 / cv. 3 - dokončit malou násobilku

Prvouka

- dokončení rodokmene

Anglický jazyk

- PS s. 48 celá

- uč. s. 50/4 poslech

- dú- doplnit Wocabee, kdo nemá

 

Čtvrtek 12.05.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po S

- vyjmenovaná slova po S

- PL str. 92 / cv. 9, 11

DÚ - PL str. 92 / cv. 10 a PL str. 93 / cv. 13

Matematika

- kontrola DÚ

- PS2 - str. 104 / cv. 18 a 19

- PS2 - str. 88 / cv. 3

Výtvarná výchova 

- rodokmen

Tělesná výchova

- z tělesné výchovy půjdeme ven

 

Středa 11.05.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PL str. 90 / cv. 4 a 5

- PL str. 91 / cv. 6 a 8

- čtení z čítanky

Matematika

PS2 - str. 97 / cv. 11

PS2 - str. 98 / cv. 4

PS2 - str. 103 / cv. 16 a 17

DÚ - dokončit PS2 - str. 103 / cv. 17

Anglický jazyk

- test na slovíčka z 27/4 a 4/5

- uč. s. 48+49 

- PS s. 49 celá

- na pátek udělat všechno ve Wocabee + někteří budou dozkušováni ze slovíček (daní žáci si psali do deníčku)

 

Úterý 10.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- Písanka str. 22 - celá

- Písanka str. 22 - diktát z vyjmenovaných slov po S

- PL str. 90 / cv. 2 a 3

DÚ - PL str. 90 / cv. 1 a 7 - učit se vyjmenovaná slova po S

Matematika

PS2 - str. 56 / cv. 14

PS2 - str. 68 / cv. 5

PS2 - str. 77 / cv. 2

PS2 - str. 96 / cv. 8

PS2 - str. 100 / cv. 6

Prvouka

- tvoří rodokmen své rodiny

 

Pondělí 09.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po S

- doplňování i, í a y, ý do slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

- Do malého sešitu:

Vyjmenovaná slova po S - 9. května

- syn

- sytý

- sýr

- syrový

- sychravý

- usychat

- sýkora

- sýček

- sysel

- syčet

- sypat

Slova cizího původu: symbol, systém, symfonie, sympatický, synonymum (slova souznačná) a psychologie.

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po S

Matematika

- PS2 - 71 / cv. 4

- PS2 - 72 / cv. 6

- PS2 - str. 95 / cv. 4

Prvouka

- popíše části lidského těla

- sestaví rodokmen své rodiny

DÚ - zjistit údaje do rodokmenu

Anglický jazyk

- na 11. 5. umět článek s. 47 + test slovíčka z 27. 4. a 4. 5.

- uč. s. 48+49 (čtení, poslech, překlad)

- do sešitu si opiš slovíčka a procvič ve Wocabee:

9. 5. 

rich /rič/ bohatý

poor /pu:r/ chudý

son /san/ syn

get married /get merid/ oženit se, vdát se

bring - přinést

kind /kaind/ milý

young /jang/ mladý

 

Pátek 06.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S - seznámení

- dokončení přánička pro maminku

Babička na inzerát - 89 - 101

Matematika

- písemka - geometrie - kružnice, přímky a úsečky

PS2 - str. 78 / cv. 7

PS2 - str. 95 / cv. 5

Prvouka

- učebnice str. 64 a 66

Anglický jazyk

- uč. s. 47/1 - výslovnost, zpěv, čtení, překlad (umět dobře na pondělí)

- PS s. 47/2 + 46/12

Čtvrtek 05.05.2022

Český jazyk

- diktát

- přání pro maminku

Matematika

PL str. 59 / cv. 4 a 6

- kontrola DÚ

PS2 - str. 100 / cv. 5

 

Středa 4. 5. 2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- vysvětlení pojmů "kujme pikle", sudokopytník, lichopytník 

- pykat X pikat, slepýš X slepíš, pýchá X píchá, opylovat X opilovat

PL str. 89 / cv. 26

- opakování vyjmenovaných slov po P

Babička na inzerát - Kolik je čtyřikrát šest - str. 82 - 85 a Školní výlet - str. 86 - 96

DÚ - přepis do sešitu, viz lísteček

Matematika

PL str. 58 - opakování probrané geometrie, celá strana

DÚ - PL str. 59 / cv. 5

Anglický jazyk

1) přepiš do sešitu s datem 4. 5. + procvič na pátek ve Wocabee

4. 5.

king /kiȠ/ král

queen /kwi:n / královna

princess  /princes/ princezna

boots /bu:ts/ boty (vysoké)

crown  /kraun/ koruna

clever  /klevƏ/ chytrý

catch  /keč/ chytit

speak  /spi:k/ mluvit

2) uč. s. 46/9 - poslech, čtení, překlad

3) uč. s. 47/1 - poslech, čtení, překlad

 

Úterý 03.05.2022

Český jazyk

PL str. 88 - celý

PL str. 89 / cv. 22

Písanka str. 21

DÚ - PL str. 89 / cv. 23, 24 a 25

Matematika

PS2 - str. 99 / cv.1

PS2 - str. 99 / cv. 2

Převody jednotek délky - km, m, dm, cm a mm

Prvouka

- písemná práce

 

Pondělí 02.05.2022

- odevzdat lísteček ohledně školy v přírodě

- vrátit zapůjčené pracovní sešity z nakl. Pierot - Prázdninová škola a Zábavné hry o strašidlech

- odevzdat lísteček s focením

Český jazyk

- povídání o víkendu 

- vyjmenovaná slova po P

- PL str. 87 / cv. 16 a 17

DÚ - Babička na inzerát - Něco se chystá - str. 77 - 81

Matematika

PS2 - str. 101 / cv. 8

Prvouka

- učebnice str. 44 - 47

DÚ - učit se písemku - PL str. 28 - 38

Anglický jazyk

- uč. s. 45/6 (poslech, čtení, překlad) + PS s. 45/ 10

- uč. 46/8 + PS s. 45/11

- PS s. 46/14

 

Pátek 29.04.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po P

PL str. 86 - celá

PL str. 87 / cv. 14 a 15

- procvičování vyj. sl. po P

Matematika

PL str. 56 / cv. 3

PL str. 57 / cv. 5

- opakuje co znamená: kružnice, kruh, průměr, poloměr, střed, úsečka

Prvouka

Písemka - samec, samice a mládě, společné znaky živočichů - PL str. 29 / cv. 4

- opakování učiva

Anglický jazyk

-opakování tématu dovolená, počasí

- uč. s. 42 + 43 (poslech komiks) , PS s. 43 celá

- procvičovat ve Wocabee

 

 

Čtvrtek 28.04.2022

- návštěva Divadla loutek v Ostravě - Malá Mína zmlsaná

S sebou: svačinu, pití, čip, pouzdro, žákovskou knížku, Babičku na inzerát a DÚ

- vyjmenovaná slova po P - doplňování i, í a y, ý

Babička na inzerát - Žak se vyznamenal - str.71 - 76

Písanka str. 19 - celá

DÚ - ČJ - učit se vyjmenovaná slova po P

DÚ - PRV - učit se na písemku

 

Středa 27.04.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

PL str. 85 / cv. 6, 7 a 8

Babička na inzerát - Odměna pro pana Zoubka - str.66 - 70

DÚ - opakovat vyjmenovaná slova po P

Matematika

PS2 - str. 89 / cv. 2 - rýsování úsečky BD

PL str. 56 / cv. 1 a 2

DÚ - PL str. 47 - poslední sloupeček

DÚ - PL str. 57 / cv. 4 - narýsovat sněhuláka

Anglický jazyk

- opiš a procvič ve Wocabee 

27. 4.

city /sity/ velkoměsto

ocean /oušn/ oceán

land  /lend/ souš, země

north /noɵ/ sever

south /souɵ/ jih

polar bear /polə beə/ lední medvěd

around /əraund/ okolo

seal  /si:l/ tuleň

penguin /pinguin/ tučňák

reindeer /reindi:ə/ sob

 

Úterý 26.04.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

- do malého sešitu:

Vyjmenovaná slova po P - 26. dubna

- pýcha

- pytel

- pysk 

- netopýr

- slepýš

- pyl

- kopyto

- klopýtat

- třpytit se

- zpytovat

- pykat

- pýr

- pýřit se

- čepýřit se

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například pyžamo, pyrotechnika, pyré, pyramida, Pyreneje a kapybara.

- PL str. 84 / cv. 2 - 4

- PL str. 85 / cv. 5

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po P

DÚ - PL str. 84 / cv. 1

Matematika

PS2 - str. 69 - čistý list

- nadpis: KRUŽNICE - 26.4.

- narýsovat libovolnou kružnici k - vyznačit: střed, průměr a poloměr

PS2 - str. 89 / cv. 1b

PS2 - str. 89 / cv. 2

DÚ - PL str. 47 - předposlední sloupeček

Prvouka

 

Pondělí 25.04.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po P - seznámení se slovy a jejich významem

https://www.dadapatrasova.cz/dada-patrasova-py/

Písanka str. 18 - z vyjmenovaných slov, která znáš, vypiš názvy živočichů

DÚ - Písanka str. 18 - celá

DÚ - učebnice str. 73 - vyjmenovaná slova po P

Matematika

- seznámení s kružítkem, kružnice, rýsování květiny

- PS2 str. 65 - nadpis KRUŽNICE - 25.4.

- rýsujeme libovolné kružnice

- PS str. 89 / cv. 1a

DÚ - PS2 - str. 65 - narýsovat 10 libovolných kružnic

Anglický jazyk

- procvičování slovíček, dialogy ve dvojicích

- uč. s. 44 celá + PS s. 44 celá

- na středu test slovíčka z 13. a 22. 4. (chybějící budou dozkoušeni)

Prvouka

- povídání o škole v přírodě

 

Pátek 22.04.2022

Český jazyk

- Písemka - pády, skloňování, slovní druhy

- písanka str. 17

Babička na inzerát - str. 60 - 65 Odpolední večírek

Matematika

PS2 - str. 73 / cv. 8 a 9

PS2 - str. 81 / cv. 3

Prvouka

- opakování probraného učiva od str. 27

Anglický jazyk

- opakování slovíček, frází o počasí, hodiny

- uč. s. 42+43 - poslech, čtení, překlad

- do sešitu s datem 22, 4 , slovíčka + procvič ve Wocabee

22. 4.

I have got /aj hev got/ já mám

glasses /gla:siz/ brýle

towel /taul/ ručník

suncream /sankri:m/ opalovací krém

sun hat /san het/ klobouk proti slunci

swimsuit /swimsu:t/ plavky dámské

swimming trunks /swimin tranks/ plavky pánské

suitcase /su:tkeis/ kufr

camera /ke.../    foťák

 

 

Čtvrtek 21.04.2022

Český jazyk

- určování pádů

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/230?source=dashboardTopicPreviewBox

- Písanka str. 16

Matematika

PL str. 54/cv. 1

- kontrola DÚ

- PL str. 55 - celá

DÚ - dokončit str. 55

 

Středa 20. 4. 2022

Český jazyk

- PL str. 82 / cv. 6 - básnička a cv. 7

- PL str. 83 / cv. 8 - 11

DÚ - PL str. 83 / cv. 11 a 12

Matematika

- desetiminutovka

M - PL str. 54 / cv. 1 - neposedové

DÚ - PL str. 54 / cv. 2 a 3

DÚ - PL str. 55 / cv. 4

Anglický jazyk

- opakování slovíček, určování počasí

- PS s. 42 celá

 

Úterý 19.04.2022

Český jazyk

- povídání o velikonočních prázdninách

- opakování probraného učiva - slovní druhy, pády

Matematika

- opakování probraného učiva

- PL str. 47 - pátý a šestý sloupeček

DÚ - dokončit pátý a šestý sloupeček

Prvouka

PL str. 38 - celá

DÚ na pátek 22.04.2022 přinést PL z PRV od str. 19

 

Středa 13.04.2022

Český jazyk

- Písanka str. 15

- opakování slovních druhů a pádových otázek

Matematika

- PL str. 53 - čtverec a čtyřúhelníky

Anglický jazyk

- přepiš do sešitu a procvič ve Wocabee na 20. 4.

13.4.

hot - horký

cold /kould/ studený

snow /snou/ sníh

cloud /klaud/ mrak

cloudy /klaudy/ zataženo

sun /san/ slunce

sunny /sany/ slunečno

rain /rein/ déšť

- chybějící budou dozkoušeni na čas a slovíčka z 8. 4.

 

Úterý 12.04.2022

Český jazyk

- Písemka - pádové otázky

- PL str. 81 / cv. 5

DÚ - Písanka str. 11

Matematika

PL str. 52 - celý, trojúhelník

PL str. 53 / cv. 1 a 2, čtverec

DÚ - PL str. 47 - 4 sloupeček

Prvouka

- Velikonoční tradice a zvyky, zdobení vajíček, pomlázka, mazanec, jidáš apod.

 

Pondělí 11.04.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- procvičování slovních druhů a pádů

PL str. 81 / cv. 3

DÚ - naučit se pádové otázky

DÚ - Písanka str. 14

Matematika

PS str. 76 /cv. 1

PS str. 81/cv. 1

PL str. 47 - třetí sloupeček

Prvouka

- Velikonoční svátky a tradice

Anglický jazyk

 

Pátek 08.04.2022

Český jazyk

- písemka na slovní druhy

- určování pádů

- PL str. 80 / cv. 1 a 2 

- PL str. 81 / cv. 4 

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat pádové otázky

Matematika

- PL str. 51 - celé

- opakování všech geometrických pojmů a znaků

- desetiminutovka - sčítání a odčítání do 1000

Prvouka

PL str. 37 - celý

Anglický jazyk

kdo nebyl ZK - čtení + překlad uč. s. 39

- umět vyjadřovat čas 

- přepiš do sešitu a udělej ve Wocabee:

8. 4.  

climb /klaimb/ lézt

walk /wo:k/ chodit

go to the park /gou tu ð pa:k/ jít do parku

summer /samə/ léto

beach / bi:č/ pláž

mountain /maunti:n/ hora

country / kauntri/ venkov

lake /leik/ jezero

swim – plavat

swimming pool / swimin pu:l/ bazén

 

Čtvrtek 07.04.2022

Český jazyk

PL str. 79 - celá

- opakování slovních druhů

- Co to jsou podstatná jména?

- Co určujeme u podstatných jmen? 

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat všechny pády - PL str. 80 - nahoře

DÚ - písanka str. 13 - napsat přání

Matematika

- geometrie

- PL str. 50 / cv. 1, 2, 3

- PL str. 51 / cv. 4

DÚ - PL str. 47 - druhý sloupeček

DÚ - PL str. 51 / cv. 4 - dokončit

 

Středa 06.04.2022

Český jazyk

- slovní druhy - opakování

Podstatná jména - rod a číslo

PL str. 78 / cv. 1 a 2

PL str. 79 / cv. 1

DÚ - PL str. 78 / cv. 3

DÚ - opakovat slovní druhy a podstatná jména

Matematika

- Calibro - testování

DÚ - PL str. 47 - první sloupeček

Anglický jazyk

- otázka/odpověď: What time is it?

. PS s. 40 celá

- uč. s. 40

- na pátek: čtení, překlad uč. s. 39 + umět čas /celá, půl)

 

Úterý 05.04.2022

Český jazyk

- testování - Calibro

- kontrola DÚ

- opakování slovních druhů

DÚ - Písanka str. 12 - celá

Matematika

PL str. 49 - celá

- opakování učiva z geometrie - bod, přímka, úsečka, polopřímka, průsečík, rovnoběžky, různoběžky

DÚ - PL str. 46 - osmý sloupeček

Prvouka

- PL str. 35 a 36 - vše - rostliny

 

Pondělí 04.04.2022

Český jazyk

- slovní druhy

- PL str. 76 - celá strana

- PL str. 77 / cv. 4, 5 a 6

DÚ - PL str. 77 / cv. 8 - slovní druhy

Matematika

- opakování sčítání a odčítání do 1 000

- geometrie - úsečka, polopřímka

PL str. 48 - celý

PL str. 49 / cv. 4 

DÚ - PL str. 46 - sedmý sloupeček

Anglický jazyk

- překlad krátkých vět se slovesem být

- PS s. 39/11

- speaking: ptaní se na čas a jeho určování 

- na 6. 4. určování času + uč. s. 39/6 (umět číst a překládat)

Prvouka

- PL str. 34 - celá

- živá příroda - rostliny

 

Pátek 01.04.2022

Český jazyk

- slovní druhy - opakování

PL str. 76 / cv. 1

DÚ - zopakovat slovní druhy

Matematika

PS2 - str. 74 / cv. 11

PS2 - str. 77 / cv. 3

- běhací počítání, luštění tajenky

Anglický jazyk

- uč. s. 39/6 (čtení, překlad) + PS s. 39/10

- umět poslední slovíčka

 

Čtvrtek 31.03.2022

Český jazyk

- částice a citoslovce

PL str. 75  - celá strana

Matematika

PS2 - str. 69 / cv. 10, 12

PS2 - str. 70 / cv. 1 a 2

 

Středa 30.03.2022

Česk jazyk

- spojky

- PL str. 74 - celá

Matematika

- PS2 - str. 91 / cv.9 - krychlové stavby

- PS2 - str. 92 / cv. 1 - Abaku

- PS2 - str. 92 / cv. 2 - Indické násobení

- PL str. 46 - pátý a šestý sloupeček

DÚ - PL str. 46 - pátý a šestý sloupeček - dokončit

Anglický jazyk

- Kalibro

 

Úterý 29.03.2022

Český jazyk

PL str. 73 / cv. 2 a 5

- určování slovních druhů cv. 5

DÚ - dočíst do str. 59

Matematika

PS2 - str. 91 / cv. 8 a 10

DÚ - třetí a čtvrtý sloupeček

Prvouka

- fotosyntéza - dokončení

 

Pondělí 28.03.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- Co to jsou příslovce?

- Co to jsou předložky?

- PL str. 72 - celý dokončit

- PL str. 73 / cv. 1, 3 a 4

DÚ - dokončit PL str. 73 / cv. 4

Matematika

PS str. 90 / cv. 5 - násobilkové čtverce

PS str. 90 / cv. 6 - hadi

- online určování hodin

https://www.umimematiku.cz/cviceni-hodiny-urcovani-casu

PL str. 46 - první dva sloupečky

DÚ - dokončit první dva sloupečky

Anglický jazyk

,- určování času 

- Ps s. 38 celá

Prvouka

- fotosyntéza - popis obrázku

 

Pátek 25.03.2022

Český jazyk

- opakování slovních druhů

- PL str. 72 / cv. 1 - 3

Babička na inzerát - Kluk na houpačce - do str. 49

- žáci odpovídají na otázky k přečtému textu

Matematika

- krátká písemka na sčítání a odčítání do 1000

- kontrola DÚ - PS str. 100 / cv. 4 - hledání více řešení

PS str. 101 / cv. 10

Prvouka

- živá a neživá příroda

- práce ve dvojicích

- PL str. 32 - dokončení

- PL str. 33 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

- test na slovíčka z 9. 3.a 28. 1. (chybějící budou dozkoušeni po příchodu do školy)

- uč. s. 38 (určování času - půl a celá). dialogy ve dvojicích

 

 

 

Čtvrtek 24.03.2022

Český jazyk

Písemka - Co to jsou slovesa? Které mluvnické kategorie určujeme u sloves? Vyjmenuj časy u sloves. Vyjmenuje osoby u sloves.

SLOVESA

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

· slovesa jsou slova, která vyjadřují děj

· ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLALI? CO BUDEŠ DĚLAT? nebo CO SE S NÍM DĚLO? atd.

· příklady: plavala, zpívali, sedím, spí, běháme, uvaříte, zavolejte, zpívala si, hráli jsme, bude pracovat, spletl se, …

· určujeme u nich mluvnické kategorie - OSOBU, ČÍSLO a ČAS

OSOBA

· U sloves určujeme 3 osoby - první, druhou a třetí.

číslo jednotné                                        číslo množné

1. osoba čtu                                  1. osoba - MY čteme

2. osoba TY čteš                                2. osoba - VY čtete

3. osoba ON, ONA, ONO čte           3. osoba - ONI, ONY, ONA čtou

ČÍSLO

 • jednotné, množné

ČAS

· minulý (děj už proběhl v minulosti, stal se, byl)

· přítomný (děj právě probíhá)

· budoucí (děj proběhne v budoucnosti, teprve se to stane, bude)

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=623c3202e2deb

- vyhledávání sloves

Matematika

PS str. 81 / cv. 2 - posloupnost

PS str. 86 / cv. 11 a 12 - posloupnost

PS str. 93 / cv. 3 - sčítací trojúhelníky

DÚ - PS str. 100 / cv. 4 - hledání cest se třemi čísly

 

Středa 23.03.2022

Český jazyk

- Písanka str. 10 - celá

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

- otázky z kapitoly Trest

Babička na inzerát - Potlesk pro pana Doubka - str. 41 - 44 - čtení

DÚ - naučit se na písemku

Matematika

PS str. 78 / cv. 5

PS str. 84 / cv. 5

PS str. 85 / cv. 8 a 9

PS str. 87 / cv. 16

Anglický jazyk

- PS s. 36/5  + 37/7

- do sešitu s datem 23.3. + procvič ve Wocabee

What time is it? /wot taim iz it?/ Kolik je hodin?

It´s nine o´clock. /its nain ə´klok/ Je 9 hodin.

It´s half past nine. /its ha:f pa:st nain/ Je půl po deváté.= 9.30

bed – postel

time /taim/ čas

clock /klok/ hodiny (na zdi)

- na 25. 3. test slovíčka z 9. 3. a 28.1.

 

 

Úterý 22.03.20222

Český jazyk

- PL str. 71 - celá, časování sloves

U sloves určujeme osobu, číslo a čas.

- otázky z knihy Babička na inzerát

DÚ - Babička na inzerát - kapitola TREST

Matematika

- vysvětlení úloh z Klokánka - Cvrčka

Prvouka

PL str. 31 - cv. 1 - 3

PL str. 32 - cv. 4 a 5

 

Pondělí 21.03.2022

Český jazyk

- povídání o jarních prázdninách

Babička na inzerát - Polehčující okolnost - str. 29 -34

Matematika

- matematický Klokan - kategorie Cvrček

Anglický jazyk

- opakování: sloveso být, slovíčka, uč. s. 35 (píseň)

- uč. 36, 37 /poslech, čtení, překlad)+ PS s. 37/6

Prvouka

- opakování probraného učiva

 

Pátek 11.03.2022

Český jazyk

- PL str. 70 / cv. 3 - z vyjmenovaných slov po B, L, M měli žáci vypsat slovesa

- slovesa - poučka, časy, osoby

- povídání o jarních prázdninách

Čítanka - Babička na inzerát - Není chodec jako chodec str. 25 - 28 

Matematika

- zaokrouhlování na desítky a stovky

- PL str. 44 - celý

Prvouka

PL str. 29 - 30 - dokončení a opakování

PL str. 31 cv. 1 - třídění živočichů

Anglický jazyk

- procvičování slovíček, slovesa být (tvoření krátkých vět ústně)

- uč. s. 35 - poslech, čtení, přelad

- PS s. 35 celá

- přes prázdniny: kdo nemá, dodělat všechny balíky ve Wocabee

 

 

Čtvrtek 10.03.2022

Český jazyk

- PL str. 70 / cv. 1, 2, 4 a 5

DÚ - Babička na inzerát - str. 20 - 24 - Slavnostní oběd

Matematika

PS2 - str. 72 / cv. 5b

PS2 - str. 80 / cv. 12 a 14

PL str. 44

DÚ - PL str. 44 - 5. a 6. sloupec

 

Středa 9.3.2022

Český jazyk

- rychlá kontrolá DÚ

- PL str. 68 / cv. 2

- PL str 69 / cv. 6

- opakování slovních druhů, poučky

- co to jsou podst.jm., příd.jm., zájmena a číslovky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html

- Babička na inzerát - odpovídá na otázky

DÚ - Babička na inzerát - str. 20 - 24 - Slavnostní oběd

Matematika

PS2 - str. 69 / cv. 11 - autobus

PS2 - str. 72 / cv. 5a - autobus

PL str. 42 - 43 - dokončení

DÚ - PL str. 42 - 43 - dokončení

Anglický jazyk

- test na číslovky 20-50 (chybějící budou zkoušeni)

- udělat nové Wocabee + napsat si slovíčka s datem 9. 3. do sešitu

9. 3.

get up /get ap/ vstávat

have a shower  /hev e šaue/ čsprchovat se

brush my teeth /braš mai ti:f/ čistit si zuby

get dressed / get dresd/ oblékat se

have breakfast /hev brekfest/ snídat

go to school /gou tu sku:l/ jít do školy

lunch /lanč/ oběd

dinner /dine/ večeře

 

Úterý 8.3.2022

Český jazyk

- opakování: slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena

Písemka: doplňování mi x my a přídavná jména

PL str. 68 / cv. 3, 5 a 6 - nahrazování zájmen

PL str. 69 / cv. 4 a 5

DÚ - PL str. 69 / cv. 7

DÚ - PL str. 68 / cv. 1

DÚ - Babička na inzerát - Překvapení před odjezdem - str. 16 - 19

Matematika

- opakování: 0 - 1 000, zaokrouhlování, sčítání a odčítání

PL str. 42 - celá strana

PS2 str. 74 / cv. 14

Prvouka

PL str. 30 / cv. 5, 6

- naučit se vyjmenovat planety, samec - samice - mládě, společné znaky živočichů

 

Pondělí 7.3.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

Písanka str. 9 - celá

Babička na inzerát - společná četba - Kdo s koho - str. 11 -15

DÚ na 09.03.2022 - Babička na inzerát - Překvapení před odjezdem - str. 16 - 19

Matematika

PS str. 65 / cv. 10, 12

PS str. 66 / cv. 2

DÚ - PS str. 97 / cv. 2 - nejprve vynásobit, a potom seřadit

Prvouka

- PL str. 28 - osmisměrka

- PL str. 29 / cv. 4

- naučit se vyjmenovat planety, samec - samice - mládě, společné znaky živočichů

DÚ - podívat se, jestli jsem nepřibral/a učebnici spolužačce

Anglický jazyk

- uč. s. 34/9 - čtení, překlad

- PS s. 34 celá

- na 9. 3. umět psát číslovky 0-50

 

Pátek 4.3.2022

Český jazyk

- diktát

- písanka str. 8 - celá

Babička na inzerát - společná četba knihy

Matematika

- kontrola DÚ

- str. 60 - vpravo

NÁSOBENÍ POD SEBOU   4.3.

62 * 5 =

34 * 8 =

57 * 3 =

19 * 9 =

82 * 4 =

71 * 2 =

33 * 9 =

48 * 4 = 

16 * 8 = 

65 * 7 =

PS2 - str. 63 / cv. 1 a 2

Prvouka

- sluneční soustava, planety

- učebnice str. 32 a 33

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

https://www.youtube.com/watch?v=NEZf2C-GsrU

Anglický jazyk

- opakování číslovek (jejich psaní, čtení, diktát číslovek)

- uč. s. 33/6

- PS s. 33 celá

 

Čtvrtek 3.3.2022

Český jazyk

- Písanka str. 7 - celá

- procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

DÚ - Písanka str. 2 - celá

Matematika

- kontrola DÚ

PS2 - str. 87 / cv. 1 - násobení pod sebou

PS2 - str. 55 / cv. 10 a 11 - vagónky

PS2 - str. 75 / cv. 1 - vagónky

PS2 - str. 97 / cv. 1 - vagónky

DÚ - PS2 - str. 85 / cv. 7

 

Středa 2.3.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- zájmena

- PL str. 67 / cv. 4

- čtení vybrané knihy

- do malého sešitu:

ZÁJMENA                                               2.března

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.

- Písemka - slovní druhy - vyjmenování, ohebné a neohebné slovní druhy, které slovní druhy se skloňují a časují

Co jsou to podstatná jména?

Kolik máme slovních druhů? Vyjmenuj mi je.

Jak dělíme slovní druhy? Které to konkrétně jsou? 

Které slovní druhy skloňujeme?

Které slovní druhy časujeme?

DÚ - přepis do malého sešitu:

Domácí úkol                                                  2. března

B__l__nkový čaj, dům__slný vynález, m__chaná vajíčka, l__žařské hůlky, m__slivecky klobouk, neob___čejný zážitek, m__rné podnebí, b__tevní pole, přib__slavské náměstí a seml__t kávu.

Matematika

PS str. 83 / cv. 1 a 3

PS str. 84 / cv. 4

DÚ - PS2 - str. 87 / cv. 2 - indické násobení

Anglický jazyk

- test na kladný tvar slovesa být (chybějící budou zkoušeni po příchodu)

-opakování číslovek 0-50

- PS s. 32/8 (poslech) + s. 33/11

 

Úterý 1.3.2022

Český jazyk

- podstatná jména - poučka, slovní druhy - ohebné, neohebné, vyjmenování

- do malého sešitu:

PŘÍDAVNÁ JMÉNA                       1. března

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označených podstatným jménem.

Ptáme se na ně otázkami:

JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

- PL str .66 / cv. 1, 2. 3

DÚ - PL str. 66 / cv. 4

DÚ - PL str. 67 / cv. 2, 3

Matematika

PS2 - str. 75 / cv. 3 - práce s tabulkou v učebnici

PS2 - str. 68 / cv. 6 - dětský park

Prvouka

- živá příroda 

- živočichové - samec, samice, mládě

PL str. 27 / cv. 1, 2

 

Pondělí 28.02.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- kladné a záporné vlastnosti člověka

https://www.atlaso.cz/seznam-spatnych-lidskych-vlastnosti/

https://www.atlaso.cz/seznam-dobrych-lidskych-vlastnosti/

Matematika

- písemka - geometrie - bod, přímka, úsečka, sčítání do 1 000

PS str. 56 / cv. 12 a 13

PS str. 65 / cv. 11

DÚ - PS2 - str. 83 / cv. 2

DÚ - PS2 - str. 84 / cv. 6

Anglický jazyk

- procvičování slovesa být (kladný tvar)

- číslovky 0-50 

- PS s. 32/9

- uč. s. 32/4

- na st 2. 3. test sloveso být

Prvouka

- písemka - živá a neživá příroda, veličiny, zboží

 

Pátek 25.02.2022

Český jazyk

- podstatná jména - třídění na názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů

- do malého sešitu:

Podstatná jména         25. února

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

- vlastní jména osobní a vlastní - třídění

- víla - představuje svou vílu

Matematika

- PS str. 71 / cv. 3

- PS str. 61 - vlevo - rýsování, viz e-mail

Prvouka

- opakování učiva, příprava na písemku

Anglický jazyk

- přepiš slovíčka a procvič ve Wocabee

25. 2.

quick /kwik/ rychlý, rychle

throw /ɵrou/ hodit

pass /pa:s/ přihrát

twenty-one /twenty wan/ 21

thirty /ɵə:ty/ 30

forty /fo:ty/ 40

fifty  - 50

win – vyhrát

game /geim/ hra

- procvičování slovesa BÝT, překlad krátkých vět do sešitu:

1) To je moje kniha.

2)Ona je chytrá.

3) My jsme smutní.

4) Oni jsou ze Staříče.

 

Čtvrtek 24.02.2022

Český jazyk

- víla - dokončení a obrázek

Matematika

- PS str. 71 / cv. 1, 2

 

Středa 23.02.2022

Český jazyk

- řešení konfliktu ve třídě

- kontrola DÚ

- opakování slovních druhů

- vlastní jména osobní a místní

PL str. 65 / cv. 16

Čítanka - str. 133 - Vodník - Ladislav Dvorský

Malý žlutý sešit - nadpis: VÍLA, dle vlastní fantazie popisuje vílu

Bydliště:

Postava:

Zvláštní znamení:

Oděv:

Dobré vlastnosti:

Špatné vlastnosti:

DÚ - PL str. 65 / cv. 18 a 19

Matematika

- rýsování úseček

- PS2 - str. 68 / cv. 7 - dokončení

- PS - str. 57 - Narýsuj úsečku CD, jejíž délka je 4 cm.

- PS - str. 57 - Narýsuj úsečku EF, jejíž délka je 7 cm.

- PS - str. 57 - Narýsuj úsečku MN, jejíž délka je 5 cm a 5 mm.

DÚ - PS2 - str. 74 / cv. 12

Anglický jazyk

- časování slovesa BÝT (mají nalepeno v sešitě- kromě Elišky)

- překlad do seštitu:

Ona je smutná.

My jsme šťastní.

Oni jsou rodina.

Ty jsi můj bratr.

- na 25/2 učit se sloveso být (plný tvar, nestažený) + procvičit ve wocabee

 

Úterý 22.02.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- opakování vyjmenovaných slov

PL str. 63 / cv. 6

PL str. 64 / cv. 12, 13, 14

Písanka str. 5 - psaní adresy

DÚ - PL str. 65 / cv. 17

Matematika

- str. 57 - úsečka - geometrie - viz e-mail

DÚ - PS2  - str. 57 - Narýsuj úsečku KL, jejíž délka je 8 cm.

Prvouka

PL - str. 25 - dokončení

PL - str. 26 / cv. 4 - opakování učiva na písemný test

- opakování učiva

Odpověz na otázky.

Co tvoří neživou přírodu? Voda, vzduch, půda, světlo a teplo ze Slunce, horniny a nerosty.

Co tvoří živou přírodu? Živočichové, rostliny a houby.

Které tři skupenství látek rozlišujeme? 1) pevné – dřevo, 2) kapalné – voda, 3) plynné - vzduch

Voda se na Zemi nachází ve všech třech skupenstvích: 1)  pevné – led, 2) kapalné – voda, 3) plynné - pára

Kde všude najdeme vodu?

Moře, řeky, potoky, rybníky, kapky deště, v těle rostlin a živočichů.

Do jakého skupenství zařadíme vzduch? Je to plynná látka.

Kdo nám dodává kyslík? Zelené rostliny.

 

Pondělí 21.02.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- opakování: slovní druhy - vyjmenování -  ohebné, neohebné

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

- opakování vlastností - kladných a záporných

PL str. 62 / cv. 5

PL str. 63 / cv. 7, 9, 10

PL str. 64 / cv. 11

DÚ - PL str. 64 / cv. 15

Matematika

- opakování malé násobilky

- PS2 - str. 73 / cv. 7

- PS2 - str. 73 / cv. 10

- PS2 - str. 68 / cv. 7

DÚ - PS2 - str. 75 / cv. 2

Anglický jazyk

- PS s. 31/7 - mluvení ve dvojicích, zapisování do tabulky, říká, co kamarád umí a neumí

- používání slovesa can v otázce, v krátké odpovědi, ve větě oznamovací kladné i záporné

- uč. s. 29 (čtení + překlad)

Prvouka

- PL str. 24 - dokončení

- opakování jednotky délky: mm, cm, dm, m, km

- opakování veličiny a měřidlo - (délka - pravítko, hmotnost - váha, objem - odměrka, teplota - teploměr, čas - hodiny)

- planety: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

- opakování živé a neživé přírody

- PL str.  25 / cv. 1 a 3 

 

Pátek 18.02.2022

Český jazyk 

- slovní druhy - vyjmenování (zpaměti) - rozlišování ohebných a neohebných sl.d.

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

- vyjmenovaná slova po b, l, m - rychlé zopakování

PL str. 62 / cv. 2, 4

Matematika

- opakování malé násobilky - skupinová práce

PS str. 63 / cv. 3

PS str. 56 - šest příkladů

965 - 386 =

648 - 219 =

305 - 227 =

614 + 236 =

584 + 316 =

418 + 564 =

DÚ - M - PS2 - str. 56 - oprava

Anglický jazyk

- uč. s. 30 + 31 - poslech, čtení. překlad

- PS s. 31/6

- umět číst + překládat uč. s. 29

 

Čtvrtek 17.02.2022

Český jazyk

Písanka str. 6 - celá

- třídní pravidla - zopakování

- vyjmenovaná slova po B, L a M - rychlé zopakování

DÚ - přepis do sešitu

Domácí úkol                                                             17. února

Barevné skl__čko se bl__skalo na slunci. Spadlo m__ sm__tko do oka. V L__tom__šli je pěkný renesanční zámek. Brhlíci se slétají do krm__tka. Nelži m__ do očí! Mravenečník se živí hm__zem, je to hm__zožravec.

Matematika

PS2 - str. 63 / cv. 4

- opakování malé násobilky

DÚ - PS2 - str.56 - čtverečkovaný list:

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000           17.2.

 

    365
-179

 

 857
-369

 

 678
-335

 

521
369

 

417
233

 

546
297

 

 

Středa 16.02.2022

Český jazyk

- maskot - vyhodnocení o nejhezčího maskota

- PL str. 60 - dokončení

DÚ - PL str. 62 / cv. 3

DÚ - PL str. 63 / cv. 8

- do malého sešitu:
SLOVNÍ DRUHY

1. podstatná jména

2. přídavná jména

3. zájmena

4. číslovky

5. slovesa

6. příslovce

7. předložky

8. spojky

9. částice

10. citoslovce

Matematika

PS str. 64 / cv. 7

PS str. 59 / cv. 5

- opakování malé násobilky

DÚ - PS2 str. 67 / cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- uč. s. 29 -čtení, překlad , umět na přítě

- PS s. 30 celá

- říkáme, co kdo umí/neumí za sporty

- umět slovíčka ze 14. 2.

 

Úterý 15.02.2022

Český jazyk

PL str. 56 - 57 - dokončení, vybarvení kruhů

- diskutuje nad maskotem olympijských her, pokud by se konaly v ČR

- opakuje informace o ZOH

PL str. 58 - 59 - čtení s porozuměním

PL str. 60 - odpovědi na otázky, vyhledává informace v textu

DÚ - PL str. 61 - vymyslet maskota dle vlastní fantazie

Matematika

PS str. 60 - celá

PS str. 62 / cv. 5

PS str. 64 / cv. 8

PS str. 55 / cv. 8

DÚ - PS str .64 / cv. 6

Prvouka

- neživá příroda

- Slunce, planety

- veličiny

- učebnice str. 31 - čtení

PL str. 23 - celá

PL str. 24 / cv. 4, 5

 

Pondělí 14.02.2022

Český jazyk

- testování

- zahájení olympijského týdne

- povídání o slušném chování ve třídě

PL str. 57 - přiřazování textu k obrázkům, práce ve skupině

DÚ - Písanka - str. 4 - celá

Matematika

PS str. 61 - celá strana

DÚ - PS str. 62 / cv. 4

Anglický jazyk

- uč. s. 29/1 + PS s. 29 celá

Prvouka

- opakování

- zimní sporty

 

Pátek 11.02.2022

Český jazyk

PL str. 55 - celá, vyjmennovaná slova po B, L a M

Písanka 2 str. 1

- opakování vyjmenovaných slov po B, L a M

- třídnícká hodina - vyhodnocení

- práce s textem - olympijské hry - PL str. 56 a 57

Matematika

Písemka - přednost operací

PS2 str. 57 - dokončení celé strany

PS2 str. 56 - příklady na přednost operací

Prvouka

- koloběh vody, voda, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce

Anglický jazyk

- na 17. 2. procvičit nová slovíčka ze 17.2 na Wocabee

 

Čtvrtek 10.02.2022

Český jazyk

PL str. 54 - celá - vyjmenovaná slova po B, L a M

DÚ - PL str. 55 / cv. 21

Matematika

Písemka - číselná řada do 1000

PS str. 57 / cv. 4

 

Středa 09.02.2022

Český jazyk

- diktát

- příprava na školní kolo recitační soutěže

Matematika

PS2 - str. 53 / cv. 1, 2

PS2 - str. 54 / cv. 4, 6 a 7

DÚ - PS2 - str. 57 / cv. 1, 2

DÚ - PS2 - str. 58 / cv. 1, 2

Anglický jazyk

-uč. s. 27 a 28

- PS s. 27 a 28

- na 11. 2. test slovíčka z 21. a 28. ledna (kdo bude chybět, bude zušen po příchodu do školy)

 

Přinést na 10.02.2022:

1) střední desku na krájení

2) střední plastovou misku

3) lžičku a vidličku

4) malý nůž zabalený v látkové utěrce

 

Úterý 08.02.2022

Český jazyk

- písanka str. 3

- vyjmenovaná slova po B, L, M

- kontrola DÚ

- PL str. 53 / cv. 16

DÚ - přepis do sešitu

                                               Domácí úkol                                                            8. února

Nepl__vej na zem! Kl__če mu zvon__ v kapse. Kabát měl l___mec z pl___še. Vilem___na potkala v Litom__šli m___lého Em___la. Bab___čka L___da b___dlí v L__tomyšli. Loď vplula do zál___vu. M___lena napsala pěknou osm___čku. L___stonoš nám př___nesl bal___ček. Součástí pl___c jsou pl___cní sklípky. Alík měl v kož___chu kl___ště.

Matematika

- PL str. 41 - celý

- skupinová práce

DÚ - dokončit PL str. 41

Prvouka

- PL str. 22 - celá

 

Pondělí 07.02.2022

Český jazyk

- testování

- povídání o proběhlém víkendu

- třídní kolo recitační soutěže

Matematika

- PL str. 41 - polovina strany

DÚ - dokončit polovinu strany 41

Anglický jazyk

- skupinová práce - procvičování slovíček

Prvouka

- třídnické práce

DÚ - uklidit si v aktovce, ve složkách z ČJ, M a PRV a v pouzdře

 

Čtvrtek 03.02.2022

- filmové představení

Český jazyk

- čtení - O princezně solimánské - Karel Čapek

Tělesná výchova

- procházka 

Středa 02.02.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po M

- oprava přepisu 

- PL str. 52 / 9 - 12

DÚ - PL str. 53 / cv. 13, 14 a 15

DÚ - učit se básničku

Matematika

- sčítání a odčítání do 1000

- zaokrouhlování

- malá násobilka

- PL str. 40 - celá

DÚ - dokončit - str. 40

Anglický jazyk

 

Úterý 01.02.2022

Český jazyk

- povídání o výpisu vysvědčení

- vyjmenovaná slova po M

DÚ - učit se básničku

- přepis do sešitu

PŘEPIS                                                     1. února

Malá m___sa, M___chal se zam___slil, um___vadlo plné m___dlin, Em___l se m___ posm___val, zlom___l tuhu, na silnici dostal sm__k, rub___nový kam___nek, slíbila m__ m___dlové bubliny, pozam__kej dveře, rozdm__chal z jiskry oheň a m___rný vítr.

Matematika

- sčítání a odčítání do 1 000

- příklady typu - 871 + 6 = ____, 200 + 300 = _____, 900 - 600 = ____, 400 + 150 = _____, 950 - 150 = _____, 525 + 5 = _____, 408 + 2 = ____ apod.

Prvouka

- výchovný program

 

Pondělí 31.01.2022

Český jazyk

- písanka str. 31 - celá strana

- výběr básniček

- vyjmenovaná slova po M - online cvičení

- povídání o víkendu

- testování

DÚ - vybrat si básničku

Matematika

- sčítání a odčítání do 1000

- příklady typu: 300 + 300 = _____, 900 - 600 = ____, 320 + 40 = _____, 850 - 40 = ______

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

Prvouka

- rozdávání výpisu vysvědčení

 

Pátek 28.01.2022

Český jazyk

Písanka str. 31

- vyjmenovaná slova po M - doplňování i, í, y, ý

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM -  https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida

https://wordwall.net/cs/resource/9406116/%c4%8de%c5%a1tina/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/9497829/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/13439340/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/6272393/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/9663932/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/12300554/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

WORDWALL -  https://wordwall.net/cs-cz/community/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m-%C4%8Desky

 

Matematika

PS str. 51 / cv. 3

PS str. 44 / cv. 6

PS str. 49 / cv. 7

Prvouka

- PL str. 20 - dokončení

- PL str. 21 - cv. 1 - 3

- živá  a neživá příroda

Anglický jazyk

- uč. s. 28/8 + PS s. 27/11 (rozděli podle výslovnosti písmene i)

- uč. s. 27/6 - čtení a překlad

- přepiš slovíčka do sešitu a udělej je ve Wocabee:

28. 1.

chicken /čikn/ kuře

milk - mléko

cheese /či:z/ sýr

animal /eniml/ zvíře

cereals /siəriəls/ cereálie

vegetables /vedžətebls/ zelenina

food /fu:d/ jídlo

drink – pít, nápoj

Čtvrtek 27.01.2022

Český jazyk

- písemka - vyjmenovaná slova po M - (chybějící budou písemku psát po příchodu do školy)

- vyjmenovaná slova po M

- kontrola DÚ

DÚ - PL str. 51 / cv. 8

Matematika

PL str. 35 - celý

DÚ - dokončit str. 35

 

Středa 26.01.2022

Český jazyk

PL str. 50 / cv. 1 - 6

- vyjmenovaná slova po M

DÚ - nechat podepsat ŽK na str. 6 a 16 (15)

DÚ - připomenout 55,-Kč na kino

DÚ - ČJ - PL str. 51 / cv. 7

DÚ - učit se vyj. sl. po M - zpaměti :)

Matematika

PL str. 34 - celé - odčítání pod sebou

Anglický jazyk

- přepiš si slovíčka do sešitu a udělej na Wocabee

- uč. s. 26 celá, rozhovory ve dvojicích

 

26. 1.

put /put/ položit

hungry  /hangry/ hladový

very -   velmi

can /ken/ moci, umět

have  /hev/ mít

Here you are. /hiə ju a:/ Tady máte .

egg /eg/ vajíčko

bread /bred/ chleba

 

Úterý 25.01.2022

Český jazyk

- Didakta - vyjmenovaná slova

- čtení s porozuměním

https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps1277

DÚ - Písanka str. 30

Matematika

- Didakta - Matematika na divokém západě

Prvouka

- svět kolem nás, lidské výrobky - PL str. 19 / cv. 1, 2 a 3

 

Pondělí 24. 1. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po M

- pololetní písemná práce - chyby

 - do sešitu:

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M                                               24. ledna

 
 • my
 • mýt
 • myslit/myslet
 • mýlit se
 • hmyz
 • myš
 • hlemýžď
 • mýtit
 • zamykat
 • smýkat
 • dmýchat
 • chmýří
 • nachomýtnout se
 • Litomyšl
 • mýval
 • mýto
 

Slova cizího původu: sumýš (mořský živočich), mykologie (věda o houbách), mys (skalnatý ostroh), mystický (záhadný) a mýtus.

 

Matematika

PS str. 45 / cv. 9

- pololetní písemná práce - chyby

 

Anglický jazyk

- uč. s. 26 článek (umět přečíst, přeložit)

- PS s. 26 celá

 

Pátek 21.01.2022

Český jazyk

- písanka str. 29 - dokončení

- dotazník spokojenosti

- vyhodnocení dotazníků

- čítanka str. 90 - 91

Matematika

PS str. 34 / cv. 3 - celé

PS str. 4 / cv. 14c

PS str. 31 / cv. 11 - učebnice str. 23 / cv. 9

PS str. 45 / cv. 9 - stihli jsme jednu pavučinku

Prvouka

- opakování kapitol učebnice str. 24 - 26

- učebnice str. 27 - Zeměkoule

- učebnice str. 28 - podmínky života na Zemi, voda a koloběh vody

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

Anglický jazyk

minirozhvory

- napiš do sešitu nová slovíčka + udělej ve Wocabee

21. 1.

but /bat/ ale

and /end/ a

or /o:/ nebo

Do you like? / du ju laik?.../ Máš rád?

with /wif/ s

 knife /naif/ nůž

fork / fo:k/ vidlicka

lspoon /spu:n/ lžíce

tea /ti:/ čaj

glass /gla:s/ sklenice

plate /pleit/ talíř

 

 

Čtvrtek 20.01.2022

Český jazyk 

- vyjmenovaná slova po M - poznávání vyjmenovaných slov po M - obrázky, písnička, kartičky

Matematika

- pololetní písemná práce

 

Středa 19.01.2022

Český jazyk

- pololetní písemná práce

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

DÚ - opakovat na pololetní písemnou práci

DÚ - dokončit PL

Anglický jazyk

výchovný program etiketa

- všechny úkoly/učivo z pondělí 17. 1. se přesouvají na pátek 21. 1.

 

Úterý 18.01.2022

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- PL str. 48 a 49 - obě dvě strany

- online cvičení - řazení slov podle abecedy

- slova protikladná

- vyjmenonovaná slova po B a L

DÚ - opakovat na pololetní písemnou práci

 

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci:

- indické násobení

- písemné odčítání

- krychlové stavby

- násobilkové obdélníky

- Abaku

- zaokrouhlování

- hadi

- slovní úloha

- součtové trojúhelníky

DÚ - dokončit pracovní list - cv.  9 a 10

 

Pondělí 17. 1. 2022

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

- psaní i/í/y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

- abeceda - řazení podle abecedy

- psaní u/ů/ú

DÚ - PL str . 48 / cv. 2, 3, 4 a 8

Matematika

- příklady na sčítání a odčítání

- násobení a dělení

- malá násobilka

Prvouka

- živá a neživá příroda, přírodniny, suroviny, výrobky, zboží

Anglický jazyk

- PS s. 24/4 + s. 58/ Unit 4 nálepky

- rozhovory

- na 19. 1. čtení/ překlad uč. s. 23 + umět odpovídat na otázky (rozhovory uč. s. 2, 8, 14, 20, 26)

 

Pátek 14.01.2022

Český jazyk

Písemka - doplňování slov do textu

- opakování na pololetní písemnou práci - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a psaní u/ů/ú

- vyjmenovaná slova po B a L

PL str. 47 / cv. 17

Čítanka se sovičkou - str. 99 - 100 - Hejkal - Pavel Šrut a Případ s Hejkalem - Karel Čapek

Matematika

Písemka - dělení se zbytkem - 10 příkladů

- kontrola DÚ - pohled shora a pohled zepředu

PS str. 47 / cv. 5

- opakování na pololetní písemnou práci - malá násobilka, indické násobení, sčítání a odčítání

Prvouka

PRV - písemka PL str. 16 a 17 do otázky 26

PL str. 18 - dokončení

 1.  Jak dělíme přírodu? ________živou___________ a _________neživou__________
 2. Vyjmenuj, co patří do neživé přírody:  voda, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny
 3. Vyjmenuj, co patří do živé přírody: např. houby, rostliny a živočichové včetně člověka

Anglický jazyk

- uč. s. 24 a 25

-PS s. 25 celá

-na 17.1. uč.s. 23- čtení, překlad, Natálka s. 20

- na 19. 1. rozhovory uč. s. 2, 8, 14, 20

 

 

Čtvrtek 13.01.2022

Český jazyk

- testování

- pololetní písemná práce - abeceda

Písanka - str. 28

DÚ - Písanka str. 29 - L až Dan

Matematika

PS str. 39 / cv. 10 - nákres krychlových staveb

PS str. 49 / cv. 6 - nákres krychlových staveb

- kontrola DÚ - dělení se zbytkem

- opakování malé násobilky na pololetní písemnou práci

DÚ - PS str. 49 / cv. 8 - nákres krychlových staveb - pohled shora a pohled zepředu - zítra přinést krychličky zpátky do školy

DÚ - PRV - zopakovat si učivo na písemku (chybějící budou písemku psát po příchodu do školy)

 

Středa 12.01.2022

Český jazyk

Písemka - doplňování i, í, y, ý  a slov do vět

- kontrola DÚ - PL str. 46 / cv. 13 a PL str. 47 / cv. 16

- PL str. 47 / cv. 15, 18

- opakování vyjmenovaných slov po L

Matematika

- sítě krychle - skládá a doplňuje stěny

- PS str. 24 - čtverečkovaný list - přepsat a vypočítat příklady na dělení se zbytkem

DĚLENÍ SE ZBYTKEM                                  12.01.

52 : 10 =

15 :   2 = 

28 :   5 = 

34 :   5 = 

26 :   3 = 

30 :   4 = 

21 :   6 = 

30 :   7 = 

35 :   5 = 

42 :   8 = 

29 :   8 = 

32 :   9 = 

17 :   2 = 

DÚ M - str. 33 - lísteček - sítě krychle

DÚ na 13.01.2022 - str. 24

11 : 5 =

23 : 5 =

16 : 4 =

10 : 3 =

19 : 6 =

25 : 7 =

35 : 8 =

18 : 9 =

49 : 8 =

15 : 2 =

Anglický jazyk

- uč. s. 23 - poslech, čtení , překlda

- rozhovory a otázky Co máš/nemáš rád?

- test na slovíčka (chybějící budou zkoušeni po příchodu do školy)

- PS s. 24/3 - poslech

 

Úterý 11.01.2022

Český jazyk 

- Písemka - vyjmenování vyjmenovaných slov po L

PL str. 46 / cv. 9, 10, 11 a 14

- vyjmenovaná slova po L

DÚ - PL str. 46 / cv. 13 a PL str. 47 / cv. 16

Matematika

- síť krychle - hrany, stěny, vrcholy, hledání různých řešení

PS str. 33 / cv. 1 a 2

Prvouka

PL str. 16 - kontrola DÚ

PL str. 17 / cv. 19 - 26

DÚ - učit se na písemku PL str. 16 a 17 do otázky 26

Pondělí 10. 1. 2022

Český jazyk

- testování

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po L

- PL str. 44 - celá

- PL str. 45 - cv. / 5 a 8

DÚ - PL str. 45 / cv. 6 a 7

Matematika

- síť krychle - vystřihuje a slepuje, poznává hrany, strany, vrcholy

Prvouka

- opakování na písemnou práci - rok, roční období, měsíce, kalendář, důležité datumy, světové strany

PRV - PL str. 17 - dokončit

Anglický jazyk

- uč. s. 23/1 (umět číst a překládat na 14. 1.)

- PS s. 23 celá

- dne 12. 1. test slovíčka z 6. a 13. 12.

 

Pátek 7. 1. 2022 

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B a L - příbuzná slova

Matematika

- opakování malé násobilky 1 - 10

PS str. 24 - čtverečkovaný list

DĚLENÍ SE ZBYTKEM                                                      7.1.

18 : 3 =

14 : 3 =

11 : 5 =

19 : 5 =

23 : 5 =

15 : 4 =

10 : 2 =

17 : 2 =

  7 : 3 =

25 : 8 =

28 : 9 =

32 : 5 =

30 : 7 =

 

Anglický jazyk

- opakování Unit 3

 

Čtvrtek 06.01.2021

Český jazyk

- testování

- procvičování vyjmenovaných slov po L

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

Matematika

- malá násobilka

PS str. 50 / cv. 9 a) i b)

PS str. 51 / cv. 12 a 13

- převody jednotek 1 cm = 10 mm, centimentry a milimetry jsme si ukazovali na pravítku

- dělení se zbytkem např. 17 : 5 = ___, 18: 4 = ____, 21 : 5 = ____ atd. 

 

Středa 05.01.2021

Český jazyk

Přepis do malého sešitu:

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L                                      5. ledna

Tenký hlásek byl sotva sl___šitelný. Teta Karla bydlí v bl___zké vsi. Rozbitý pl___noměr. L___kovec je keř. Skl___čko se na slunci pěkně bl___ští. Pel___něk je léčivá bylina se žlutými květy. L___ska černá se živí vodními rostl___nami a živočichy.

Čítanka se sovíčkou: O praotci Čechovi - str. 89, O Krokovi a jeho dcerách - str. 91,  Pham slaví Nový rok - str. 93

Matematika

PS str. 24 / cv.10

PS str. 34 / cv.4

PS str. 44 / cv.5

Anglický jazyk

- uč. s. 54, 55

- přepiš slovíčka s datem 5. 1. a udělej na Wocabee (do 10.1.)

5. 1.

I like / ai laik/ Já mám rád..

I don´t like /ai dont laik/ Já nemám rád…

macaroni /mekərouni/ kolínka

sausages /so:sidžis/ párky, uzeniny

chips /čips/ hranolky

rice /rais/ rýže

salad /seləd/ salát

orange juice /orindž džu:s/ pomerančový džus

Iie cream /ais kri:m/ zmrzlina

 

Úterý 04.01.2021

Český jazyk

- písanka str. 27 - celá

- učebnice str. 39 - celá

- učebnice str. 41 - 44 - příbuzná slova v lupě, modré rámečky - dvojice slov

- učebnice str. 45 / cv. 3

- Čítanka str. 74 - 76

Matematika 

- prostředí - Autobus

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=61d3f84e749ee

PS str. 35 / cv. 9 a) i b) - dramatizace

Prvouka

- Tři králové

Pondělí 03.01.2022

Český jazyk

- povídání o zimních prázdninách

- Můj nejhezčí dárek pod stromečkem - krátká slohová práce - popis + obrázek

Matematika

PS str. 46 / cv. 3

PS str. 46 / cv. 1 a) a b) - slovní úlohy

PS str. 46 / cv. 2

- opakování malé násobilky

Prvouka

- opakování světových stran

- turistické značky

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby

 

Úterý 21.12.2021

Český jazyk

Písanka str. 23

- vyjmenovaná slova po L

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

Čítanka - str. 62 - Jak se čerti žení a Pět báječných strýčků

Matematika

Desetiminutovka - malá násobilka

PS str. 39 / cv. 10 - pohledy na stavby

DÚ - seřadit PL, dát do složky, dokončit PL str. 39

Prvouka

- organizace vánoční besídky

- Vánoce v jiných zemích, Tři králové

Pondělí 20. 12.

Český jazyk

Písanka str. 22

- vyjmenovaná slova po L, online cvičení, obrázky, přiřazování

- testování, povídání o víkendu, vánoční zvyky a tradice

DÚ - seřadit PL, dát do složky

Matematika

PS str. 20 / cv. 3

- opakování malé násobilky

- dokončit PL do str. 33

DÚ - seřadil PL, dát do složky, dokončit PL str. 39

Anglický jazyk

- učebnice s. 53

 - PS s. 53 celá + 54/3 

- PS nálepky s. 57 celá a 58 Unit 3

- opakovat slovíčka přes Vánoce a kdo nemá, dodělat Wocabee

Prvouka

PL č. 16 - dokončení

- legenda - vysvětlení, co to je

- vánoční zvyky a tradice

 

Pátek 17.12.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po L, příbuzná slova

- vysvětlení slov: vlys, slynout a Volyně

- přepis vyj. sl. po L do sešitu (2 sloupce), na papír, a potom si to děti mohou vlepit do sešitu

            VYJMENOVANÁ SLOVA PO L               17. prosince

 
 • slyšet
 • mlýn
 • blýskat se
 • polykat
 • plynout
 • plýtvat
 • vzlykat
 • lyska
 • ly
 • lýtko
 • lýko
 • lyže
 • pelyněk
 • plyš
 • plytký
 • slynout
 • vlys
 • Voly

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po L

Matematika

PS str. 25 / cv. 12 - mono (zelené), růžek (modrý)

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/parkety

PS str. 18 / cv. 6 - upevňování početních spojů

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/abaku

DÚ - malá násobilka - násobky 9

Prvouka

- učebnice str. 22 a 23 - VÁNOCE - četba, povídání

https://www.radambuk.cz/vanocni-tradice-v-obrazcich/

Anglický jazyk

- učebnice s. 22/9 - čtení, překlad

- PS s. 22 celá

- udělat Wocabee + napsat si slovíčka s datem 17. 12.

star /sta:/ hvězda

CD player /si: di: pleiə/ CD přehrávač

kite /kajt/ drak (papírový)

Christmas /krisməs/ Vánoce

ball /bo:/ míč

doll -  panenka

tree / tri:/ strom

scooter /sku:tə/ koloběžka

Can I have… ? /ken aj hev / Můžu dostat…?

 

Čtvrtek 16.12.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po L a příbuzná slova

- hledání vyjmenovaných slov na obrázku

https://www.youtube.com/watch?v=QxK_R0yl0hI

https://www.youtube.com/watch?v=QxK_R0yl0hI

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-l

Matematika

- PS str. 46 / cv. 12

- PS str. 47 / cv. 4

DÚ - PS str. 35 / cv. 1

DÚ - PS str. 36 / cv. 1

 

Středa 15.12.2021

Český jazyk

- Písemka - vyjmenovaná slova po B

- Poselství křesťanských Vánoc - návštěva

Matematika

PS str. 23 / cv. 4

- malá násobilka 9

- indické násobení čísel - 213 * 24 = , 306 * 31 =, 427 * 38 = , 

Anglický jazyk

- test na slovíčka (hlášeno dopředu, kdo chyběl, bude vyvolán ústně po příchodu do školy)

- uč. s. 21 čtení a překlad článku

- PS s. 21 celá

 

Úterý 14.12.2021

Český jazyk

- zpívání písničky

- kontrola DÚ

- opakování vyjmenovaných slov po B

PL str. 43 - celý

DÚ - opakovat vyj. slova po B

Matematika

PS str. 50 / cv. 11 - přepsat příklady do indického násobení, nalistovat PS str. 20 - čtverečkovaný list a tam příklady vypočítat

DÚ - PS - str. 48 / cv. 3 - dobrovolný

DÚ - PS str. 48 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 52 / cv. 4

Prvouka

- žáci vzájemně hodnotí své mapy

 

Pondělí 13. 12.

Český jazyk

- povídání o víkendu

- testování

PL str. 42 / cv. 25

DÚ - PL str. 42 / cv. 26

DÚ - PL str. 43 / cv. 28

Matematika

- PS str. 20 - násobky 9

- opakování malé násobilky

- zaokrouhlování

- PS str. 52 / cv. 5 - zaokrouhlování

DÚ - PS str. 48 / cv. 1, 2 a dobrovolný DÚ cv. 3

Anglický jazyk

- přepiš slovníčka do sešitu s datem 13. 12. a udělej je ve Wocabee

- na 15. 12. test slovíčka z 18. a 26. 11. + čtení, překlad s. 20 v učebnici

13. 12.

eat /i:t/ jíst

fruit /fru:t/ ovoce

giraffe /ži ra:f/ žirafa

sleep /sli:p/ spát

insects /insekts/ hmyz

day /dei/ den

leopard /lepd/ leopard

long /lon/ dlouhý

 

Pátek 10.12.2021

Český jazyk

PL str. 40 a 41 - vše

DÚ - dokončit str. 40 a 41

Matematika

PL str. 32 - dokončení

- opakování malé násobilky

DÚ - PL str. 32 - dokončit

Prvouka

Nad mapou ČR - str. 15 a 16 - vše

- odevzdat DÚ - mapu + symboly znázorňující různé objekty na mapě

 

Anglický jazyk

- uč. s. 20 (čtení a překlad) - umět na další hodinu AJ

- dělat nemusíte: uč. s. 15/článek + PS s. 15 celá

- kdo nemá hotovo Wocabee - dodělat

 

Čtvrtek 09.12.2021

Český jazyk

PL str. 40 / cv. 18 a 19

DÚ - PL str. 40 / cv. 20

Matematika

PL str. 32 - celá

DÚ - PL str. 32 - dokončit

 

Středa 08.12.2021

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po B

- Písanka - text prosinec

- Čítanka - čtení

Matematika

PS str. 43 / cv. 1 a 2

- ústní opakování zaokrohlouvání čísel

Písemka - malá násobilka

Anglický jazyk

uč. s. 20 (čtení a překlad)  + PS s. 20 celá

 

Úterý 07.12.2021

Český jazyk

- opakování vyjmenovaných slov

- https://wordwall.net/cs/resource/6108942/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-b

- přepis do sešitu

7. prosince

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

V b__tě b__strého Zb__ška v Přib__slavi b__l útulný náb__tek. Jeho příb__tek, tedy b__dlo bylo na vysoké úrovni. Jezdíval ho navštěvovat i kamarád z Kob___lis Zb__něk. Slíb__li si věčné přátelství.

Matematika

PS str. 37 / cv. 1 a 2

PS str. 42 / cv. 4 a 5

- zaokrouhlování čísel - ústní procvičování např. 88, 73, 12, 8, 44, 62, 19, 37 apod.

- malá násobilka 1 - 8

DÚ - PL vše do str. 31 - dokončit

 

Prvouka

- Místo, kde žijeme - PL str. 13 a 14

DÚ - nakreslit mapu + symboly znázorňující různé objekty na mapě

 

Pondělí 06. 12. 2021

Český jazyk

Kniholap - seřazuje obrázky k textu

- odpovídá na otázky k textu

- testování 

- povídání o mikulášské nadílce

- přivitání nové žákyně

Matematika

PL str. 31 - 4 sloupečky

DÚ - PL str. 31 - dokončit

 

Prvouka

Práce s mapou a kompasem - učebnice str. 19

- světové strany

- využití krajiny

Anglický jazyk

Opakování učiva

Přepis slovíček do sešitu + procvičení na Wocabee.

6. 12.

jungle /džangl/ džungle

sea /si:/ moře

whale /weil/ velryba

live /liv/ žít

lion /lajn/ lev

 fish /fiš/ ryba

zebra /zi:bra/ zebra

grass /gra:s/ tráva

land /lend/ souš

What aout you? /wot ebaut ju: / A co ty?

Pátek 3. 12. 2021

Anglický jazyk

Učebnice s. 18 a 19 - čtení, překlad + podle toho PS s. 19/6

PS s. 19/7

Čtvrtek 02.12.2021

Český jazyk

- Čítanka - str. 46 - VRABČÁK PEPÍK, str. 51 - NEPOŘÁDNÝ JEŽEK

Matematika

PS str. 41 / cv. 15, 16, a 1

PS str. 42 / cv. 3

PL str. 30 - celá

DÚ - dokončit PL str. 30

 

Středa 01.12. 2021

Český jazyk

- procvičování vyjmenovaný slov po B

https://wordwall.net/cs/resource/9438806/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slovabtext1

- PL str. 39 / cv. 15 - 17

https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps1267

Matematika

PS str. 40 / cv. 13, 14

DÚ - dokončit PL str. 29

Anglický jazyk

 1. Zopakuj si slovíčka z minulé hodiny

 2. Učebnice s. 17/1 – poslech č. 26, čtení, překlad (opakování z minulé hodiny)

 3. PS s. 18 celá+ společná kontrola 

 4. Ústně: Děti o sobě mluví jako o známém zvířeti, ostatní hádají, co jsou za zvíře. Př.: I´ve got a tail. I´m big and black. ….

Úterý 30.11. 2021

Český jazyk

PL str. 37 - celá,

PL str. 38 / cv. 10,  11, 12 a 13

DÚ - PL str. 39 / cv. 13 - dokončit a 14 - osmisměrka

Matematika

PS str. 39 / cv. 9,  11

PS str. 38 / cv. 4

- opakování malé násobilky

DÚ - PL str. 29 - třetí a čtvrtý sloupeček

DÚ - dokončit PS str. 38 / cv. 4

Prvouka

- učebnice str. 15 - 19

https://www.youtube.com/watch?v=dJjeZlJ_BeE

 

Pondělí 29. 11.

Český jazyk

- testování a povídání o proběhlém víkendu

- vyjmenovaná slova po B - písnička, příbuzná slova, význam slov

- PL str. 36 - celá

- PL str. 37 / cv. 5 a 8

Matematika

- násobení a dělení v oboru násobilky 8

- PL str. 28 / cv. 1 - 5 

DÚ - PL str. 28 / cv. 6 a PL str. 29 - dva sloupečky

Anglický jazyk

 1. Zopakuj si slovíčka z minulé hodiny (v sešitě)

 2. PS s. 17/2 – popiš tělo kočky a najdi slova ve čtyřsměrce

 3. Učebnice s. 17/1 –  článek přečti a přelož

Nápověda: I´ve got = já mám, big = velký, too /tu:/= taky,

great /greit/=skvělý, small /smo:l/ malý, long = dlouhý

 

Prvouka

- učebnice str. 15 - 17 - KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA - přečíst

 

Pátek 26.11.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B - doplňování i/í/y/ý 

- Písanka str. 19 - celá

Matematika

PS str. 36 / cv. 3

Šipkový zápis, rýsování čtverce a úhlopříčky

Prvouka

- PÍSEMKA - Česká republika, sousední státy, vše co jsme probírali

Anglický jazyk

1) přepiš slovíčka do sešitu s datem 26. 11.

teeth /ti:Ɵ/ zuby

whiskers  /wisks/ fousky

tail /teil/ ocas

mouth /mauƟ/ pusa

body /body/ tělo

tongue /tang/ jazyk

eyes /ais/ oči

ears /i:rs/ uši

tiger /taigƏ/

gorilla /gƏrilƏ/ gorila

snake /sneik/ had

crocodile  /krokƏdail/ krokodýl

2) doma udělej nový balík ve Wocabee

3) PS s. 17/1 - dokresli zvířatům správnou část těla

 

Čtvrtek 25.11.2021

- jarmark - adventní věnec

 

Středa 24. 11. 2021

Český jazyk

- Kniholap - děti si navzájem sdílí svou představu, jak asi vypadá Kniholap

Matematika

PS str. 5 - čtverečkovaný list - 20 příkladů na malou násobilku

MALÁ NÁSOBILKA                             24.11.

 

2 * 5 =

3 * 4 =

6 * 7 =

8 * 0 =

5 * 8 =

6 * 3 =

3 * 8 =

4 * 9 =

1 * 7 =

7 * 4 =

36 : 6 =

42 : 7 =

64 : 8 =

12 : 6 =

16 : 4 =

28 : 7 =

30 : 5 =

45 : 5 =

49 : 7 =

32 :  4 =

PS kap. dělení - slovní úloha - PS str. 32 / cv. 1a, 2

 

 

Anglický jazyk

- uč. s. 16/9 -čtení, překlad

- PS s. 16 celá

 

Úterý 23.11.2021

Český jazyk 

- vyvození vyjmenovaného slova BÝT - příbuzná slova

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-po-b/

- dle vlastní fantazie nakreslí a popíše slovo "KNIHOLAP"

DÚ - dopsat a dokreslit "KNIHOLAP"

Matematika

PL str. 17 / cv. 50

PS str. 30 / cv. 7, str. 28 / cv. 5 a 6

Prvouka

Česká republika

- křížovka, přířazování, vybarvení státní vlajky, odpovídání na otázky

DÚ - odpovědět na otázky z cvičení 6

 

Pondělí 22.11.2021

Český jazyk

- testování a povídání o víkendu

Písemka - vyjmenování vyjmenovaných slov po B

- doplnění vhodných slov do textu - viz e-mail

DÚ - přepsat text + nalepit

Matematika

PL str. 16 / cv. 48 - dokončení

PL str. 17 / cv. 49 - celé

Anglický jazyk

- opakování slovíček family z 18.11.

PS str. 14 / cv. 8 a 9

Učebnice str. 14 / cv. 4 - překlad a 5 - rozhovor, hádanka

Prvouka

- PL str. 9 a 10 - celé

 

Pátek 19.11.2021

- poslední lekce plavání

- čtení z čítanky

 

Čtvrtek 18.11.2021

Český jazyk

- procvičování vyjmenovaných slov po B, kartičky, hry, písnička, doplňování y/ý/i/í

- https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat vyjmenovaná slova po b

Matematika

- PS str. 19 / cv. 11

- PL str. 16 / cv. 47 a 48

DÚ - opakovat malou násobilku

Anglický jazyk

- umět ke zkoušení: uč. s. 11 - článek (čtení a překlad) + popsta, co má spolužačka na sobě: př. She is wearing  a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

- do sešitu napsat nová slovíčka + udělat Wocabee (12 balíků)

 

 

Středa 17.11.2021

- Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 

Úterý 16.11.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po b

https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=5tt1Y0wOLJg

Do malého sešitu:

datum: 16. listopadu

barevný nadpis: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

budou 2 sloupce:

První sloupec: být, bydlit/bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek

Druhý sloupec: zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Pod sloupce na jeden řádek napsat: 


Vlastní jména: Přibyslav, Bydžov, Zbyněk a Zbyšek

Písanka str. 18 - celá

PL str. 30 - Muchomůrka červená - 1 b) a kontrola DÚ

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat vyjmenovaná slova po b

 

Matematika

Písemka - rýsování čtyřúhelníku podle šipkového zápisu, indické násobení

DÚ - opakovat malou násobilku

 

Prvouka

PL str. 8 - celá

 

Pondělí 15. 11. 2021

Český jazyk

- testování, ranní kruh a vyjmenovaná slova po b - 1 vyučovací hodina

DÚ - PL str. 30 / 1 a - čtení s porozuměním

Matematika

- 2 vyučovací hodiny

- PS str. 16 - čtverečkovaný list napravo - NADPIS: INDICKÉ NÁSOBENÍ - 4 příklady na indické násobení (děti si musí vytvořit vlastní tabulku) - 39 * 8 =, 36 * 9 =, 86 * 7 =, 45 * 6 =

- PS str. 15 / cv. 4 a, b - narýsovat na str. 16

DÚ - PS str. 15 / cv. 4 c - dokončit

Prvouka

PL str. 7 / cv. 1, 2

Anglický jazyk

- uč. s. 12 a 13 - poslech, čtení, překlad

- PS s. 13/6 - na základě komiksu z uč. s. 12 a 13

- PS s. 13/7 - popsat sebe, co mám na sobě - podle toho nakreslit barevný obrázek do zrcadla

- umět ke zkoušení: uč. s. 11 - článek (čtení a překlad) + popsta, co má spolužačka na sobě: př. She is wearing  a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

 

Čtvrtek 11.11.2021

Český jazyk

- kontrola DÚ - PL str. 26 - rozbor odpovědí k danému tématu

Písanka - str. 17 - celá

Vyjmenovaná slova po B - přehled, ukázali jsme si obrázky, vysvětlili jsme si význam slov

Matematika

- procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání do 100

- PS str. 20 / cv. 4 a 5

- nácvik písně

Anglický jazyk

uč. s. 11 - článek - čtení, překlad, umět na 15. 11. ke  zkoušení

PS s. 12/3

ústně na známky popis osoby př. She is wearing  a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

Středa 10.11.2021

Český jazyk

- přednes básně

- zpěv písně

- PL str. 25 / cv. 2 - čtení

- PL str. 26 / cv. 3, 4, 5 a 6

1. ÚVOD - koho popisuje, kde žije

2. STAŤ - postava, obličej, oblečení, společník

3. ZÁVĚR - není

DÚ - Písanka str. 16 - celá

DÚ - PL str. 26 - dokončit 5 a 6

Matematika

Geometrie - zašlu sken e-mailem

DÚ - opakovat malou násobilku, násobky 7

Anglický jazyk

uč. 11/1 -poslech, čtení, překlad

ústně jednoduchý popis spolužáka př. He is wearing a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

PS s. 12/4 - doplnit barvy do textu a podle textu dokreslit postavičku správnými barvami.

umět slovíčka z 8. 11.

splnit všechny balíky ve Wocabee

 

Úterý 09.11.2021

Český jazyk

- učebnice str. 21 + otázky pod textem, pranostiky

- učebnice str. 27 + otázky pod textem

- básnička sv. Martin - dramatizace

- zpěv sv. Martin

- PL str. 25 / cv. 1 a 2 - popis osoby - čarodějnice

PL str. 25 / cv. 1 a 2

a) oči – tmavé, hluboké, modré, rozzářené, smutné, hnědé, …

b) pohled – smutný, naštvaný, veselý, přísný, usměvavý, vážný, …

c) postava – hubená, obézní, vysoká, vzpřímená, shrbená, …

d) vlasy – hnědé, rozcuchané, plavé, kudrnaté, černé, havraní, dlouhé, …

e) hlas – hrubý, tenký, hlasitý, zvučný, hluboký, pronikavý, tichý, příjemný

 

V temném lese za divokou řekou bydlela stará čarodějnice Agáta.

Žila osamoceně v zchátralé chatrči již….

…ruce i nohy měla dlouhé a kostnaté.

… její kůže sněhobílý papír.

… by se dala přirovnat k papíru zmačkanému, její…

…jedna velká pavučina.

… zdobila velká bradavice.

… její dvě malá očka, černá jak uhel

Kdysi měla výborný zrak, …

… skrývala husté havraní vlasy, …

… zahalena do huňatého berního kožichu …

… chytil do pytlácké nástrahy

DÚ - naučit se roční období a přiřadit správně měsíce

DÚ - básnička sv. Martin

Matematika

- malá násobilka - ústně

- násobky 7

- PL str. 10 / cv. 32 - násobky 7

- PL str. 22 / cv. 5 - slovní úloha

- PL str. 23 / cv. 6, 9 - slovní úlohy

- PL str. 24 / cv. 13, 14

- PL str. 25 / cv. 18, 19, 20, 21

DÚ -  naučit se zpaměti násobky 7

DÚ - PL str. 25 / cv. 16 a 17

Prvouka

- sousední státy Evropy - hl. město, úřední jazyk, počet obyvatel - méně/více, než ČR, měna, anglické názvy

- Česká republika - vznik ČR - datum, jméno současného prezidenta, název státní hymny, státní symboly, hl. město, počet obyvatel ČR, úřední jazyk, další velká města, Moravskoslezský kraj - kraj ve kterém žijeme, krajské město - Ostrava, okres Frýdek - Místek

 

Pondělí 08.11.2021

Český jazyk

- povídání o víkendu a čtení slohové práce - společné vzájemné hodnocení

- Písanka str. 15 - celá

Matematika

PL str. 26 a 27 - celé

Prvouka

- sousední státy - název, hl. město, počet obyvatel, jazyk, měna

https://www.youtube.com/watch?v=98RSpaa89mA

https://www.youtube.com/watch?v=d8url32tjVA

 

Anglický jazyk

- udělat nový balík ve Wocabee

- pohledat, zda někdo nepřibral AJ učebnici Tomovi H.

- PS s. 11 celá (cvičení 1 nespojovat čarou, ale dvojice očíslovat stejným číslem)

- přepsat/vytisknout + nalepit slovíčka s datem 8. 11.

8. 11.

T – shirt  /ti: šə:t/ tričko

shirt /šə:t/ košile

dress /dres/ šaty

jeans /dži:ns/ džíny

hat /het/ klobouk

socks  /soks/ ponožky

trainers /treinrs/ tenisky

shoes  /šu:z/ boty

coat /kout/ kabát

wear  / weə/ nosit (na sobě)

she /ši:/ ona

He is wearing…  /hi: iz weərin/ On má na sobě…

 

Pátek 05.11.2021

Český jazyk - čtení

Kouzelný květ pouště - Jiří Tomek

Metro na zahradě - Jaromír Nohavica

U dědy - Pavel Šrut

Můj děda - Petr Nikl

DÚ - básnička na 10.11.2021

Svatý Martin

 

Na bílém koni přijíždí k nám

a já se ptám, kdo je onen pán.

Martin se jmenuje a v ruce meč svírá.

Ne, není zlý, naopak člověk zírá,

co ten Martin jednou udělal,

když na koni někam pospíchal.

 

Jede Martin na svém koni

a náhle potká žebráka.

Různé myšlenky se mu hlavou honí,

třeba je to jen pohádka.

Že ten Martin plášť svůj vzal

na dvě půlky nožem rozřezal.

S žebrákem se o něj rozdělil.

 

Možná ten kůň ani bílý nebyl,

co na tom dnes záleží.

Snad bílý jak sníh, co tehdy padal

a to, že se zas zima přiblíží.

 

Čtvrtek 04.11.2021

Český jazyk 

Písemka - slova protikladná, slova souznačná a slova nadřazená, podřazená, souřadná

PL str. 27 / cv. 1 b) - popis oblíbené hračky

DÚ - dokončit PL str. 27 / cv. 1 b) + obrázek

 

Matematika

PL str. 26 / cv. 1, 2, 3

DÚ - PL str. 26 / cv. 4, 5, 6 a 9

 

VV + PČ 

Mobilní Hospic Strom života

 

Angličtina

- dokončení programu Strom života

- test na slovíčka z 11. a 20. 10.

- PS s. 10/14 - odpovědi celou větou

 

 

Středa 03.11.2021

Český jazyk

- PL str. 35 / cv. 4 - 7 - slova nadřazená, podřazená a souřadná

DÚ - opakovat na písemku

DÚ - PL str. 27 / a)

Matematika 

PS str. 8 / cv. 6

PS str. 4 / cv. 13 - společná práce

PS - str. 8 - čtverečkovaný list - 28 + 35 = , 35 + 14 = , 49 + 58 = , 64 + 36 = , 22 + 49 = 

63 - 12 = , 48 - 13 = , 72 - 15 = , 96 - 18 = , 86 - 11 = 

Angličtina

- uč. s. 9 /článek s lučním koníkem - poslech, čtení, překlad

- PS s. 9 celá

- PS s. 10 (jen první 2 cvičení)

- ve čtvrtek 4. 11. píšeme test na slovíčka z 11. 10. a 20. 10. (chybějící budou zkoušeni ústně)

 

Úterý 02.11.2021

Český jazyk 

- návštěva obecní knihovny

- diktát - učebnice str. 18 / cv. 20

- PL str. 34 / cv. 1, 2

DÚ - ČJ - PL str. 34 / cv. 3, 3 (4)

Matematika

PS str. 30 / cv. 5

PS str. 30 / cv. 6

PS str. 29 / cv. 1, 2

PS str. 29 - čtverečkovaný list

Prvouka

- návštěva obecní knihovny a hřbitova

 

Pondělí 01.11.2021

Český jazyk

- povídání o prázdninách

- slova protikladná - opakování

PL str. 33 / cv. 1, 2, 3, 5

DÚ - PL str. 33 / cv. 4 a, b

Matematika 

- opakování násobilky - ústně

- PS str. 30 / cv. 5, 6

DÚ - PS str. 30 / cv. 6 - dokončit

Prvouka

- obec Staříč

- DÚ - dokončit znak Staříče a myšlenkovou mapu Staříče: TURISTIKA, RYBNÍKY, SOUSEDNÍ OBCE A MĚSTA, SPOLKY, POTOKY

Anglický jazyk

- nová slovní zásoba (viz. dole - chybějící si přepíší do slovíček) + balík ve Wocabee

oči eyes /aiz/

pusa mouth  /mauf/

noha leg /leg/


křídlo wing (wing/

tykadlo antennae /ente'nei/

nebo or /o:/

jíst eat /i:t/


mít have got /hev got/

létat fly  /flai/

chodit walk /wo:k/

Úterý 26.10.2021

ČJ - písemka na psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Český jazyk

- opakování - slova protikladná - ústně

- PL str. 32 / cv. 7, 8, 10 a 11

Matematika

- násobení a dělení 1 - 6 - ústně

- PS - str. 16 / cv. 1, 2 - algebrogramy

- PS - str. 19 / cv. 1 - algebrogramy

- PS - str. 27 / cv. 1 - 4

Prvouka

- Státní svátek - 28. října - Den vzniku samostatného československého státu

 

Pondělí 25.10.2021

Český jazyk

- opakování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - online cvičení

PS str. 31 / str. 1 - 6 - slova protikladná

Písanka - str. 14 - celá

DÚ - PL str. 32 / cv. 9

Matematika 

PS - str. 23 / cv. 6

PS - str. 26 / cv. 14

DÚ - PL str. 23 / cv. 8, 12

Prvouka

- OBEC STAŘÍČ - myšlenková mapa - turistika, rybník, spolky, potoky, sousední obce a města, katastrální výměra, první písmená zmínka, počet obyvatel, znak

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby, tvoření křížovek, prezentace

Pátek 22.10.2021

Čítanka (ve škole) - Středa nám chutná - Iva Procházková

 

Čtvrtek 21.10.2021

Český jazyk

Písanka - str. 13 - celá

ČJ - učebnice str. 21 / cv. 1 - práce s textem, zaměřit se na otázky pod textem

DÚ - Čítanka str. 36 - Jak ruce nechtěly pracovat - Oldřich Sirovátka

Matematika

- násobení a dělení - malá násobilka 1 - 6

- učit se zpaměti násobky 6

- PS str. 23 / cv. 5 

- PL str. 22 / cv. 2, 4 - slovní úlohy

- PL str. 23 / cv. 8 - zpaměti

- PL str. 24 / cv. 10 - zpaměti

- PL str. 24 / cv. 11 - pro rychlíky

DÚ - M - PL str.24/cv.15

Anglický jazyk

 

Středa 20.10.2021

Český jazyk

PL str.23/cv.2 - doplňování u/ů/ú, společně jsme si zdůvodňovali slova: neúnavný, neúčast, neúspěšně, bezúročný

PL str.24/cv.3 - p/b, t/d, ch/h

PL str.29/cv.3

ČJ - DÚ - PL str.24/cv.3 - f/v

ČJ - DÚ - PL str.29/cv.3 - dokončit

Matematika

PS str.22/cv.2

PS str.20/cv.6

- opakování malé násobilky

PL str.13/cv.42

PL str.22/cv.3

PL str.23/cv.7

DÚ - PL str.23/cv.8 - zpaměti

Anglický jazyk

 

Úterý 19.10.2021

Český jazyk

PL str.22/cv.11 - 15 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

PL str. 24/cv.3 - pouze p/b

Písanka - str.11 - celá

PL str. 28 - 29 - bajka

DÚ - ČJ - PL str.23/cv.1

Matematika

PL str.10 - násobky 6 

PL str.15/cv.45 - násobilkové obdélníky a cv.46 - násobení

PL str.9/cv.31 - násobení a dělení

PL str.13/cv.41

DÚ - M - PL str.9/cv.31 a str. 22/cv.1

Prvouka

Obec Staříč - znak a lepení textu

DÚ - PRV - dokreslení

 

Pondělí 18.10.2021

Český jazyk 

- opakování tvrdých a měkkých souhlásek a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Ze slabik sestav co nejvíce slov:

RA - BĚH - BĚ - VĚ - STĚ - ZÁ - ZMĚ - JÍŘ - PŘÍ - NA - TA - HŘÍ

Matematika

PS str.22/cv.1, str.18/cv.5

PL str.19 - šestý a sedný řádek

DÚ - M - PL str.19 - zelený rámeček

Prvouka

- Obec Staříč - historie

Anglický jazyk

- všem rozeslán mail

- PS s. 7/7  + nácvik odpovědi celou větou na otázku Where is it?, předložky on/in/under

 

Pátek 15.10.2021

Český jazyk

- Čítanka Sovička - Proč nechtěl Honza princeznu za ženu - Jiří Havel

 

Čtvrtek 14.10.2021

Český jazyk

Písemka - doplňovačka na dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

PL str.21/8-10 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - z/s, ž/š

DÚ - Čítanka - str. 32 - 33

Matematika

PS str. 10/cv.13 - plány staveb

PS str. 12/cv. 1 - mříž

PS str. 19/cv.10 - hadi

- opakování násobení a dělení, sčítání a odčítání - zpaměti

DÚ - M - str. 18 - modrý sloupec, odčítání

Anglický jazyk

AJ PS s. 6 celá

Procvičování předložek - on, in, under, slovní zásoby.

V pondělí 18. 10. test na barvy (10).

Středa 13.10.2021

Český jazyk

- opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani05.htm

https://wordwall.net/cs-cz/community/d%C4%9B-t%C4%9B-n%C4%9B-b%C4%9B-p%C4%9B-v%C4%9B-m%C4%9B

PSANÍ SOUHLASEK UVNITŘ A NA KONCI SLOV

- PL str.20/cv. 1 - 7

DÚ - ČJ - Písanka str. 12 - dokončit

DÚ - ČJ - zopakovat dě, tě, ně, ....

Matematika

- PL str. 19/cv. 52 - třetí řádek

- PL str. 18/cv.51 - růžový "sloupeček"

- PL str. 13/cv.40 - indické násobení

DÚ - M - PL str.19/cv.52 - čtvrtý a pátý řádek

Anglický jazyk

- zástup paní praktikantka Michálková

- numbers 1 - 20

 

Úterý 12.10.2021

Český jazyk

- PL str.19/cv.6c

Přepis do malého sešitu:

Ovce chováme pro vlnu.

Na moři byly vysoké vlny.

Eva měla načesané pěkné vlny.

Babička mi upletla teplý svetr z vlny.

Morseova abeceda

Maminka je báječná!

- PL - str.14 - čtení s pozoruměním, třídnická hodina - chování během výuky

DÚ - PL str.15 - Světélkující ryby

DÚ - Písanka str. 12 - pouze po "Vymysli a napiš další jména, která začínají na V"

Matematika

Písemka na slovní úlohy. V každé slovní úloze budu chtít výpočet a odpověď.

PS str.14/cv.8

PS str.15/cv.5

PS str. 17/cv.3, 4

DÚ - PL str.19/cv.52 - 2 řádky

Prvouka

- dopravní prostředky a dopravní značky

- PL str. 3 a 4

 

Pondělí 11.10.2021

Český jazyk

- povídání o víkendu

- PL str.19/cv.5 - doplňování správných tvarů slov ze závorek

- PL str.19/cv.6 - čtení textu, doplnění slov chybějící skupiny s ě, úkoly a, c, d. 

DÚ - PL str.19/cv.7 - nejprve dopsat vhodné slabíky s ě do PL a následně přepsat do sešitu. V předposledním slově uniklo písmeno n. Do malého sešitu napsat datum a "Domácí úkol".

Matematika

- PL str.9/cv.28 a 29

- PL str.10/cv.33

- PL str.13/cv.39

Prvouka

- cesta do školy, dopravní značky, cyklistické kolo a dopravní prostředky

- PL str.1 a 2

Anglický jazyk

- uč.s. 6 a 7 (poslech, čtení, překlad)

PS s. 7/6

 

Pátek 08.10.2021

Český jazyk 

- Čítanka se sovičkou (ve škole) - Jak byl Rom advokátem - Samo Czambel

- online procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=07.+P%C3%ADsmeno+%C4%9B#selid

 

Čtvrtek 07.10.2021

Český jazyk 

- kontrola DÚ - čtení, interpretace textu, žáci odpovídají na otázky

- upozornění na chyby v písance - psaní háčků a písmen

- PL str. 18/cv.1-3 - rozbor básně, rýmy, autor Jan Vodňanský, cvičení na slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

DÚ - PL str.18/cv. 4 - doplnění slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

DÚ - PL str. 13 - Delfíni - čtení s porozumění a nahlas :)

Matematika

- kontrola DÚ - sčítací trojúhelníky, vysvětlení gradace příkladů

- PL str.11/cv.36 - vysvětlení, jak počítat příklady se závorkami 

- PS str. 11/cv.3 - zápis pomocí šípek a číslic, práce ve dvojici na krokovacím pásu

DÚ - PL str.11/cv.36 - dokončení

Anglický jazyk

- pracovní list str. 6 a 7 - doplnění

- Wocabee - hry

 

Středa 06.10.2021

Český jazyk

- PL str. 16/cv. 1, 2, 3, str.17/cv. 4 a 6

DÚ - PL str. 12/cv.5 - čtení s porozuměním a str.17/cv.5 - doplňování i,í/y,ý

Matematika

Písemka - sčítání a odčítání  do 100 se závorkami, násobky 2, 3, 4, 5

PS str.12/cv.3 - sčítací trojúhelníky a str.9/cv.8 - šipky

DÚ - PL str.15/cv.44 - sčítací trojúhelníky

Anglický jazyk

- poslech - opakování učebnice str.3/3, čtení, překlad

- hra molekuly - číslovky 1 - 20

- do slovníku si napíší z tabule: in - v, on - na, under - pod

- ústně: popis, kde se předmět nachází - pod stolem, na židli, ....

- pracovní list s.4 a 5 - colours - black, white, red, blue, yellow, green, luští tajenku a vybarvuje balónky

 

 

Úterý 05.10.2021

Český jazyk

Písanka - str. 9, opakování psaní tvrdých a měkkých souhlásek, u/ů/ú a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- upozornění na nejčastější chyby v písance - opakování psaní b a f

Čítanka - str. 24 - 27 - čtení nahlas, odpovídá na otázky pod textem

DÚ - Písanka str. 10

Matematika

- společná kontrola DÚ - písemné sčítání a Děda Lesoň - hledání různých řešení

- PS str. 8/cv.5, str.10/cv.11 a 2 - opakování písemného sčítání

- PL str.11/cv.34 - sčítání a odčítání se závorkami

DÚ - PL str.11/cv.34 - dokončit a PL str.14/cv.43 - vybarvit

Prvouka

- dopravní značky

 

Pondělí 04.10.2021

Český jazyk

- povídání o víkendu, přesazování, opakování učiva - tvrdé  a měkké souhlásky 

- učebnice str. 13 / cv. 4

- psan do sešitu

Matematika

PS - str.13/cv.4 - krychlové stavby 

PS - str. 12/cv.2a - Děda Lesoň

DÚ - PS - str.12/cv.2b - Děda Lesoň a str.10/cv.1 - sčítání

Prvouka

 

Anglický jazyk

- opakování číslovek 1-20, barvy

- rozhovor - představování se

- psaní - na bílou tabulku - správné psací tvary slov

- poslech - CD - uč. str.2/1 a 5/1 - zpěv

Pátek 01.10.2021

Český jazyk

- čtení - Korbílek rozumu - Pavel Šrut

DÚ - oprava diktátu a přepisu

Prvouka

- dopravní výchova

 

Čtvrtek 30.09.2021

Český jazyk

- Písanka str. 7 - 8, psaní, skupinová práce, luštění přesmyček, kontrola DÚ - čtení z čítanky

Matematika

- PL str. 8 - celá - řešení slovních úloh

- malá násobilka - ústně

DÚ - M - PL str. 12 a str.11/cv.35

Anglický jazyk

 

Středa 29.09.2021

ČJ - diktát - domácí příprava - uč. str. 11/cv. 7, opakování tvrdých a měkkých souhlásek

- sloh - učebnice str. 12

- učebnice str.13/cv.2, 3 a str.14/cv.7

- DÚ - Čítanka str. 22 - čtení textu nahlas

M - sčítání a odčítání do 100 - ústně

- malá násobilka - ústně

- PS str. 9/cv. 7 - kombinatorika a cv. 9 - násobky 2 a 3

- DÚ -  M - PL str. 10/cv. 32 - pouze násobky 1 - 5 

AJ - nová slovíčka (viz. mail - nemocní) přepis do sešitu, 6. balík Wocabee udělat

- uč. s 5 (čtení, překlad)

- PS s. 57/ Unit1 - nalepit slova/obrázky (nálepky uprostřed PS)

 

Úterý 28.09.2021

- státní svátek

 

Pondělí 27.09.2021

ČJ - povídání o víkendu, učebnice str.10/cv.2 + žlutý rámeček - ústně

- malý sešit - přepis žlutého rámečku a učebnice str. 11/cv. 4

DÚ - ČJ - připravit si diktát - učebnice str. 11/cv.7

M - PL str. 5/cv.18 - slovní úloha,  str. 6/cv. 20 - parkety

- opakování malé násobilky, sčítání a odčítání do 100

DÚ - M - PL str. 9/cv. 30

PRV -  Den české státnosti 28.09.2021 - český státní svátek - sv. Václav

AJ - opakování číslovek, barev

 

Pátek 24.09.2021

ČJ - čtení v Čítance - O staroměstském orloji

DÚ - M - PL str. 7/cv.21 - dokončit, opravit

DÚ - ČJ - PL str. 11 - Atalanta - čtení s porozuměním 

 

Čtvrtek 23.09.2021

Písemka - ČJ - věta, slabika, slovo, abeceda, doplňování ú/ů/u

ČJ - Písemka, povídání o křížalech - DÚ - PL str. 10 - Josef Lada

M - Sčítání pod sebou přes desítku - PS str. 7, PL str. 7/cv.21 - DÚ - PL str. 5/cv. 19 - oprava

AJ - učebnice -vše po s. 4, (včetně)

- PS - vše po s. 4 (včetně)

- splnit všechny balíky ve Wocabee (povinné)

- procvičování číslovek, dialog - představování se

 

Středa 22.09.2021

Písemka - M - PS - str.5/cv.16 - něco podobného + sčítání a odčítání do 100

ČJ - kontrola DÚ, opakování na zítřejší písemnou práci, PL str.7/cv.5, 6, 7, Čítanka - Podzim - František Nepil - DÚ - čtení s porozuměním - PL str. 9

M - písemka - zlomky a sčítání a odčítání, PL str.5/cv.16 a 17 - slovní úlohy, PS str.7/cv.1 - DÚ - PL str. 5/cv.19

AJ - viz. čt

 

Úterý 21.09.2021

ČJ - Psaní u/ů/ú - PL str. 6/cv. 1-4, Písanka - str. 6  - DÚ - str.5/cv.6 a str.8 - celé

M - PS - str. 5/cv. 16, str.6/cv. 19 a 20 - DÚ - str.6/cv.20 - dokončit a zopakovat str.5/cv.16

PRV - Pravidla slušného chování, cesta do školy - učebnice str. 8

 

Pondělí 20.09.2021

ČJ - PL - str.3/cv.8 a str.4/cv.3, 4, str.5/cv.5 - DÚ - Písanka str. 5

M - PS - str.4/cv.12, str.5/cv.15 a 16 a) - DÚ - PL - str. 2 - 4 - celé

AJ - viz. čt

PRV - Přátelství, kamarádství, pravidla třídy, pravidla slušného chování

 

Čtvrtek 09.09.2021

ČJ - opakování abecedy, psaní u, ů, ú, učebnice str.6 - celá

M - PS str. 3 / cv. 9, 10, 11

AJ - opakování barev, číslovek 1-10, slovní zásoba

 

Středa 08.09.2021

ČJ - Abeceda - seřazení jmén podle abecedy, přepis do sešitu: Jana - Jarmila, Běta - Bohuslava, Petr - Pavel, Anička - Alena, Tereza - Ota, Věra - Vít, Zdeněk - Šárka, opakování psaní u, ů, ú

M - PS str. 2/cv. 6, 7 a str.3/cv. 8,9

AJ -  slovní zásoba, fonetické značky

ČJ - Písanka - str. 3

ČJ - Čítanka - str. 13 - Pipi jde do školy

 

Úterý 07.09.2021

ČJ - učebnice str. 4/cv.1 a 2 - celé, str. 7/cv.2, opakujeme abecedu, Čítanka - str. 8-12,  DÚ - opakování abecedy

M - PS str.1 a str.2/cv.4,5, sčítání a odčítání do 40

PRV - okolí školy, dopravní značky

 

Pondělí 06.09.2021

ČJ - testování, procvičování abecedy, písanka str. 2

M - PS str. 1 - rodokmen, opakovací úlohy - vláčky, geoboard

AJ - organizace výuky, představování se

PRV - škola, spolužáci, pravidla slušného chování

 

Pátek 03.09.2021

- třídnické práce, procházka po okolí

Čítanka - str. 3 - 7

Písanka - str. 1

 

Čtvrtek 02.09.2021

- třídnické práce

 

Středa 01.09.2021

- první školní den :)