Základní škola

Probrané učivo

 

Přírodověda - 02.12. a 04.12.

- Ptáci: Čáp bílý, Poštolka obecná, Straka obecná, Vlaštovka obecná

- samostatná práce, vyhledává informace v učebnici a pracuje s encyklopedii

- v pátek 4.12. se bude odevzdávat pracovní list č.8

 

Pondělí 12.10. - Vl - test z kapitol 1-3

 

5. - 9. října

ČJ - stavba slova (kořen, předpona, přípona), báseň Výlet do Čech, sloh - pracovní postup, diktát, souhrnné mapování znalostí učiva 3. třídy

M - násobení a dělení (i s nulou), řešení slovních úloh, indické násobení, písemné odčítání a násobení, souhrnné mapování znalostí učiva 3. třídy

AJ - hodina s rodilým mluvčím, školní předměty, dny v týdnu, poslech, čtení a překlad příběhu

-

VL -

 

29. září - 2. října

ČJ - opakování učiva 3. třídy - slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená, druhy vět, doplňování I/Y do slov, hlásková stavba slova, rozdělování slov na slabiky, vlastní jména

M - opakování násobků 2-9, násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy, finanční gramotnost, dělení čísla s nulou, měření úseček v mm a cm, obvod a obsah trojúhelníků

AJ - opakování abecedy, hláskování, diktát písmen, školní předměty

- Opakování, skupinová práce, PL č.2 - dokončení

VL - Naše vlast

 

21. - 25. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - slova jednoznačná a mnohoznačná, slova protikladná a souznačná, slova nadřazená, podřazená a souřadná

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, indické násobení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000, seřazování čísel sestupně, slovní úlohy, dělení se zbytkem, geometrie: rýsování trojúhelníků podle šipkového záznamu

AJ - abeceda, hláskování

- podnebné pásy, kontinenty

VL - orientace v krajině a na mapě

 

14. - 18. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - abeceda, slovní druhy, párové souhlásky, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova, doplňování I/Y do slov

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, písemné násobení, slovní úlohy, zaokrouhlování, seřazování čísel vzestupně, geometrie: body a přímky

AJ - abeceda, hláskování

- živá a neživá příroda

VL - obec - místo, kde žiju

 

7. - 11. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - abeceda, slovní druhy, vlastní jména osobní a místní, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, písemné sčítání, slovní úlohy, zaokrouhlování

AJ - představení se, ptá se, odpovídá na otázky

- živá a neživá příroda - vzduch, sluneční záření, voda, půda

VL - obec - místo, kde žiju