Základní škola

Probrané učivo

21. - 25. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - slova jednoznačná a mnohoznačná, slova protikladná a souznačná, slova nadřazená, podřazená a souřadná

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, indické násobení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000, seřazování čísel sestupně, slovní úlohy, dělení se zbytkem, geometrie: rýsování trojúhelníků podle šipkového záznamu

AJ - abeceda, hláskování

- podnebné pásy, kontinenty

VL - orientace v krajině a na mapě

 

14. - 18. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - abeceda, slovní druhy, párové souhlásky, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova, doplňování I/Y do slov

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, písemné násobení, slovní úlohy, zaokrouhlování, seřazování čísel vzestupně, geometrie: body a přímky

AJ - abeceda, hláskování

- živá a neživá příroda

VL - obec - místo, kde žiju

 

7. - 11. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - abeceda, slovní druhy, vlastní jména osobní a místní, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, písemné sčítání, slovní úlohy, zaokrouhlování

AJ - představení se, ptá se, odpovídá na otázky

- živá a neživá příroda - vzduch, sluneční záření, voda, půda

VL - obec - místo, kde žiju