Základní škola

Probrané učivo

25. - 26. 10. 2021

ČJ

Učebnice:- vše po s. 20 (včetně) , předpona a předložka

Čítanka: - s. 14-15, školní četba

M 

nové: dělení se zbytkem + zkouška (př. 25 : 4 = 6 zb. 1   ZK: 6*4 = 24 + 1 = 25)

pamětné násobení dvoucif. čísla jednociferným činitelem (př. 35 * 6)

Hejný: -nové: dvojhadi (+diference), sčítací trojúhelníky

Geometrie: - rýsování soustředných kružnic, poloha bodu (na, mimo kružnici/kruhu), výpočet obvodu trojúhelníku

Obecně: - číselný obor do 1 000 (porovnávání, zaokrouhlování na desítky a stovky, pamětné sčítání/odčítání, písemné sčítání a odčítání dvojcif. čísel, příklady typu 4*50, slovní úlohy), násobení/dělení 0-10

písemné sčítání a odčítání dvojciferných a trojciferných čísel, zkouška opačným znménkem

AJ

Wocabee: - splnit všechny balíky (povinné)

Učebnice:  - s. 9/6 - čtení a překlad

Pracovní sešit: - 

VL

Učebnice: - učivo o mapě

Projektový den k 28. říjnu

rostliny a jejich části - str. 14-17