Základní škola

Probrané učivo

Čtvrtek 02.02.2023

Matematika

- obvody a obsahy

- PSG str. 24 - celá

- PSG str. 25 / cv. 1

Přírodověda

- test: Živočichové v lese

Vlastivěda

- opakování na písemný test - 13.02. - Zemědělství, lesnictví a půda

- skupinová práce

Anglický jazyk

- nová sl. zásoba uč. s. 27

- procvičení tvarů být a nebýt

- uč. s. 26 + PS s. 27/1 a 2

- na 14. 2. přepsat do sešitu slovíčka z uč. s. 27 + mít všech 15 balíků ve Wocaee + PS s. 27/5 + umět časovat být/nebýt (test)

 

Středa 01.02.2023

Matematika

- kontrola DÚ

- obsah čtverce a obdélníku

PSG - str. 22 / cv. 4

PSG - str. 23 - celá

DÚ - PSG - str. 25 / cv. 2

ICT

- práce ve wordu

- písmo, styl písma, velikost písma, barva

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

- uč. s. 26 ústně a PS s. 26/1

 

Úterý 31.01.2023

Matematika

- obvod a obsah čtverce

- PSG str. 22 / cv. 1 a 2

- PSG str. 26 - celá (skupinová práce)

DÚ - PSG - str. 22 / cv. 3

Vlastivěda

- zemědělství, půda a lesnictví

- opakování učiva

- ve dvojicích vymýšlí křížovku

Anglický jazyk

- recitační soutěž

- kontrola překladu v PS

- na 1. 2. dodělat Wocabee, kdo nemá

- na 2. 2. uč. s. 24/1 - čtení , překlad + PS s. 26/1 + ze sešitu umět časovat sloveso být/nebýt

 

Pondělí 30.01.2023

- návštěva planetária

Matematika

- PSG str. 21 / cv. 4 a 5

- PSG str. 22 / cv. 1

 

Pátek 27.01.2023

Český jazyk

- přednes básniček

Matematika

- obvod čtverce a obdélníku

- PSG str. 21 / cv. 3

DÚ - učit se na test z matematiky

DÚ - přinést vyplněnou obálku

 

Čtvrtek 26.01.2023

Český jazyk

- přednes básně

- povídání o prvním pololetí

- co nás čeká ve II. pololetí

DÚ - naučit se básničku

Matematika

- převody jednotek délky a objemu

PS str. 38 a 39 - celé

DÚ - PS str. 38 a 39 - opravit nebo dokončit

DÚ - nalepit si pomůcku do sešitu

TEST: 30.01.2023 - převody jednotek délky

Přírodověda

- rostliny a živočichové na louce - str. 51 - 53

- výukové video

Vlastivěda

- půda, lesnictví a zemědělství

- dokončení PL

12. Můžeme ji využívat jako ornou půdu nebo jako pastviny.

13. V nížinách na jižní Moravě a v Polabské nížině, pěstují se zde např. réva vinná,
slunečnice, kukuřice, chmel, ovoce, zelenina atd.

14. Péčí o lesy a těžbou dřeva.

15. V sadech se pěstuje ovoce, na vinicích vinná réva. Jsou to plodiny nížin.

Anglický jazyk

- opakování slovesa být a nebýt

- PS s. 25/ 6 a 8 celé cvičení

- uč. s. 25 ústně

- na 31. 1. přepsat a ve Wocabee procvičit slovíčka 12. lekce (tu část, která je v učebnici na s. 26)

 

Středa 25.01.2023

Český jazyk

- sebehodnocení "moje pololetní hodnocení"

DÚ - přinést podepsanou pololetní práci

DÚ - učit se básničku

Matematika

PS str. 40 - celá

PS str. 36 a 37 - celá

DÚ - přinést podepsanou pololetní práci

DÚ - PS str. 36, 37 a 40 - dokončit

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí - opakování učiva a slovíček lekcí 1. - 11.

- na 26. 1. uč. s. 24/1 umět číst a překládat

 

Úterý 24.01.2023

Český jazyk

- slohové cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy

DÚ - učit se básničku

Matematika

- římské číslice - práce ve skupinkách

- převody jednotek délky

- PS str. 40 - celá strana

- PS str. 36 - celá strana

Anglický jazyk

- PS s. 24/1, 2, 3  + 25/5

- přepsat si od spolužáka zápis do sešitu (sloveso být  - zápor)

- na 26. 1. uč. s. 24/1 umět číst a překládat

Vlastivěda

- PL - počasí a podnebí

 

Pondělí 23.01.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- referát o knize

- slohová cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy

DÚ - ČJ - PS str. 40 - celá

DÚ - ČJ - učit se básničku

Matematika

- pololetní písemná práce

- římské číslice

PS str. 40 / cv. 1 až 4

DÚ - M - PS str. 35 / cv. 3

Přírodověda

- živočichové v lese - vyplňuje tabulku

Písemka 2.2.2023 - živočichové v lese

 

Pátek 20.01.2023

Český jazyk

- pololetní písemná práce

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

Výtvarný výchova

- římské číslice

 

Čtvrtek 19.01.2023

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- do sešitu:

Nikdo neuklidí tak, jako naše maminka.

Opakujeme to snad už po tisící.

Laťku zdolal až na několikátý pokus.

V neděli jsme se probudili velmi pozdě.

- určování slovních druhů

Matematika

-PSG str. 21 / cv. 1

Přírodověda

- živočichové v lese

Vlastivěda

- počasí a podnebí

Anglický jazyk

- uč. s. 24 - poslech, čtení, překlad

- PS 24/3

- zpívá Head and shoulders

- na 24. 1. uč. s. 24/1 - umět číst a překládat

 

Středa 18.01.2023

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- kontrola DÚ 

- dokončení PL č. 2

- do malého sešitu:

                                                            18. ledna

PÁDY

1. pád -                       KDO? CO?

2. pád – (bez)             KOHO? ČEHO?

3. pád – (ke)              KOMU? ČEMU?

4. pád – (vidíme)       KOHO? CO?

5. pád –                      OSLOVUJEME, VOLÁME!

6. pád – (o)                KOM? ČEM?

7. pád – (s)                 KÝM? ČÍM?

- písemně vyskloňovat slovo: PAPOUŠEK

DÚ - učebnice str. 50 / cv. 9 - přepsat básničku a určit rod, číslo a pád

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

- PL č. 3 - pokračování

DÚ - PL č. 3 - dokončit

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí, PS s. 30/1 + uč. s. 24 (čtení, překlad)

 

Úterý 17.01.2023

Český jazyk

- referát o knize - hodnocení spolužáka

- diskuse - Co nás v lednu ještě čeká?

- opakování na pololetní písemnou práci

- kontrola DÚ

- PL č. 2 / cv. 15

DÚ - PL č. 2 / cv. 14 a 16

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

- indické násobení

- PL č. 3 / cv. 4 - 6

DÚ - PL č. 3 / cv. 4, 5 a 6 - oprava + dokončit

Vlastivěda

- půda a zemědělství - PL č. 6

DÚ - přečíst PL č. 6

Anglický jazyk

- pololetní pís. práce

- na 18. 1. AJ přepsat slovíčka do sešitu U 11

- na 19. 1. AJ udělat nový balík ve Wocabee

Přírodověda

DÚ - živočichové v lese

 

Pondělí 16.01.2023

Český jazyk

- třídnická chvilka - povídání o víkendu

- opakování na pololetní písemnou práci

- PL č. 2 / cv. 1 - 7

- slova mnohoznačná, protikladná a souznačná

- nadřazená slova

- spisovná X nespisovná

- neutrální, lichotivá a hanlivá slova

DÚ - PL č. 2 / cv. 10 a 13

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

- napiš číslo

- HM - co se skrývá pod daným tvarem, indické násobení

- PL č. 3 / cv. 1

DÚ - PL č. 3 / cv. 2 a 3

Přírodověda

- test z vlastivědy: podnebí a počasí

- živočichové v lese

 

Pátek 13.01.2023

Český jazyk 

- pády podstatných jmen

- referát o knize

Matematika

PS str. 34 / cv. 5

PS str. 35 - celá

 

Čtvrtek 12.01.2023

Český jazyk

- referáty o knize

- pády podstatných jmen

- PS str. 38 / cv. 1

- PS str. 39 / cv. 5

Matematika

PSG - str. 20 / cv. 1

PSG - str. 20 / cv. 2 a 3 - náčrtky

PS str. 34 / cv. 4

DÚ - PSG - str. 20 / cv. 2 a 3 - rýsování

Vlastivěda

- kontrola DÚ

- celý PL

14. Jak se nazývá zařízení k měření teploty? Jaké druhy tohoto přístroje znáte?

Teploměr. Např. venkovní, rtuťový, lihový, digitální apod.

15. Kde zjistíme předpověď počasí pro nejbližší dny?

V médiích, např. TV, v rádiu, časopisech a novinách, internetu, v mobilní aplikaci, v tabletu apod.

16. Déšť je nezbytný pro všechny součástí živé přírody. Uveďte příklady, kdo a co potřebuje dešťovou vodu.

Dešťovou vodu potřebují např. rostliny, živočichové, půda i člověk (např. na zalévání).

17. Proč pouštíme draky na podzim? Co myslíte, jde to i na jaře?

Protože fouká vítr. Mohou se pouštět i na jaře, dokonce někteří odborníci tvrdí, že je jaro vhodnější, protože je teplejší a hezčí počasí a vanou příznivější větry.

DÚ - učit se na test z PL č. 5, TEST bude 16.01.2023!!

Přírodověda

PL č. 11 - ŽIvočichové v lese

Anglický jazyk

- opakování na pololetní písemku (učivo 1.- 10. lekce), píšeme 17.1., nemocní hned po příchodu do školy v hodině AJ

- na 18. 1. AJ přepsat slovíčka do sešitu U 11

- na 19. 1. AJ udělat nový balík ve Wocabee

 

Středa 11.01.2023

Český jazyk

- referáty o knize

- kontrola DÚ

- PS str. 38 / cv. 2

- PS str. 39 / cv. 3

Matematika

- pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu

- konstrukce čtverce a obdélniku

PS str. 34 / cv. 2 a 3

PSG str. 19 / cv. 1 a 2

- Hejného metoda - obvod, obsah, čtvercová mříž - trojúhelníky, geometrie

DÚ - PS str. 33 / cv. 2 a 3 - dodělat nebo opravit

DÚ - PS str. 34 / cv. 2 a 3 - dodělat nebo opravit

DÚ - PSG str. 19 / cv. 3 - narýsovat obdélník

Anglický jazyk

 

 

Úterý 10.01.2023

Český jazyk

- referáty o knize

- kontrola DÚ

- PS str. 38 / cv. 7 - doplnění

DÚ - PS str. 38 / cv. 7 - vyhledat podstatná jména a podtrhnout je

Matematika

- PSG str. 18 / cv. 3

- PSG str. 19 / cv. 1

- PS str. 34 / cv. 2

DÚ - PS str. 33 / cv. 3

Anglický jazyk

- dne 17. 1. píšeme pololetní test (učivo + slovíčka 1.-10. lekce), kdo bude nemosný, píše hned po příchodu do školy v hodině AJ

- na 12.1.test slovíčka unit 9 a 10

- opakování, překlad vět v sešitě

Vlastivěda

- PL č. 5 - podnebí a počasí

DÚ - PL č. 5 - otázky 1 - 5 

 

Pondělí 09.01.2023

Český jazyk

- třídní chvilka - povídání o lyžáku a víkendu

- referát o knize

- čtení s porozuměním - zimní vybarvování s návodem

- PS str. 37 / cv. 4, 5 a 6

DÚ - PS str. 37 / cv. 6 - dopsat větu 

DÚ - PS str. 39 / cv. 4

DÚ - nechat podepsat ŽK

Matematika

PSG - str. 18 / cv. 1 a 2

PS - str. 34 / cv. 1

DÚ - PSG str. 18 / cv. 2 - dokončit

DÚ - PS str. 34 / cv. 1 - dokončit

 

Pátek 06.01.2023

- tematická výuka: Tři králové

 

Čtvrtek 05.01.2023

Český jazyk

- rod a číslo podstatných jmen

PS str. 36 / cv. 1

PS str. 37 / cv. 2 a 3

Matematika

MG - PS str. 17 - celá strana

M - PS str. 33 / cv. 2, 3, 4 a 5

Vlastivěda

- kapitoly 9, 10 a 11

Přírodověda

- živočichové v lese

Anglický jazyk

- opakování

 

Středa 04.01.2023

Český jazyk

- podstatná jména

- PS str .36 / cv. 1, 2 a 3

Matematika

- násobilkové obdélníky s neposedy  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63b52b2148fec

- sčítací trojúhelníky  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63b530150dc35

- sčítací trojúhelníky s neposedy  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63b5309a2a03b

- pamětné násobení pomocí rozkladu

- PS str. 33 / cv. 1 a 2

DÚ - nelyžaři PS str. 33 / cv. 2

ICT

- ibobr.cz

- přejít na test z archivu - Soutěž 2021 - MINI

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

- uč. s. 22/1 - přečíst si nahlas 

- PS s. 22/2- odpovědět celou větou

 

Úterý 03.01.2023

Český jazyk

- slohová práce - vánoční prázdniny

DÚ - do 13.01.2023 referát o knize

Vlastivěda

- kapitoly 9, 10 a 11

Anglický jazyk

- test slovíčka 7. a 8. lekce

- vysvětlení a zápis do sešitu - sloveso BÝT - kladný tvar

- PS s. 22/3

- opakování učiva 

 

Čtvrtek 22.12.2022

- test: ČJ - slovní druhy

- projekt: Vánoce ve světě

- vánoční besídka

- přinést dáreček, pouzdro, žákovskou knížku, svačinu, pití, cukroví a hry

Anglický jazyk

- vánoční besídka

na 3. 1. 2023 - test slovíčka unit 7 + 8

do 3. 1. kdo nemá, dodělá si podle webu, co mu chybí (Wocabee, slovíčka z deseti lekcí v sešitě AJ, cvičení v PS....)

 

Středa 21. 12. 2022

- Vánoce ve světě - projekt

Matematika

- test: Dělení jednociferným dělitelem

PS str. 32 - celá

Vlastivěda

- test: Vodstvo ČR

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí - Christmas, slovní zásoba a cvičení na vánoční téma

na 3. 1. 2023 - test slovíčka unit 7 + 8

do 3. 1. kdo nemá, dodělá si podle webu, co mu chybí (Wocabee, slovíčka z deseti lekcí v sešitě AJ, cvičení v PS....)

 

Úterý 20.12.2022

Český jazyk a vlastivěda

- Věř si - preventivní program

Matematika

PS str. 32 / cv. 3

DÚ - M - PS str. 35 / cv. 4 - 4 příklady na dělení

Anglický jazyk

 1. z PS s. 65 si do sešitu AJ přepíší slovíčka 10. lekce

 2. napsat sami v PS s. 22/1 a 23/4

 3. učebnice s. 21/4 – přečíst a přeložit, podle obrázku nahoře tvořit podobné věty

 4. učebnice s. 21/5 dole – přečíst, přeložit

Přírodověda

test: Rostliny v lese

 

TESTY TENTO TÝDEN:

ÚT - 20.12 - PŘ - Rostliny v lese

ST - 21.12. - M - Dělení jednociferným dělitelem

ST - 21.12. - VL - Vodstvo ČR

ČT - 22.12. - ČJ - Slovní druhy

- přinést dárek pro spolužáka/spolužačku

- dopsat omluvenky do ŽK

Pondělí 19.12.2022

Český jazyk

Vánoce, Vánoce přicházejí - Prosinec - Božena Šimková, Hoj, ty Štědrý večere - Karel Jaromír Erben

- slovní druhy - určování slovních druhů

Jejkote, já už musím jít!

Prstíčky ťukaly na okno ťuk, ťuk.

Do stodoly přivezli vůz slámy.

Včera se hrála stá repríza muzikálu.

Vezmeš si housku nebo rohlík?

Maminka mi koupila dvoje ponožky.

Volal Jirkovi, aby byl na sebe opatrný.

Když mi zavoláte, ihned se dám do práce.

Protože máš talent, jistě se staneš úspěšným sportovcem.

Nechť se vám prázdniny vydaří!

Slavnosti se účastnili rodiče i děti.

Zavolal mi, avšak pozdě.

Což nerozumíte česky?

Zase se opozdil.

Položte to sem na stůl.

Jistě najdeš správnou cestu.

Zazpíval jsi to čistě.

Bylo to stejné jako loni.

Ája je velmi otužilá.

Pytlákovi pomocníci rychle ukryli kořist.

Silnicí se řítila rychlá auta.

Od rybníka zaznívá žabí kvákání.

DÚ - dokončit

Matematika

PSG - str. 16 / cv. 4, 5, 6 a 7

Opakování dělení (do malého sešitu):

2458 : 8 =

8154 : 9 =

762 : 7 =

DÚ - PS str. 32 / cv. 1 - oprava

Přírodověda 

- učebnice str. 43 - 49 - Živočichové v lese

 

Testy příští týden:

ČJ - slovní druhy (věty)

M - dělení jednociferným dělitelem

VL - Vodstvo ČR (viz níže)

PŘ - Rostliny v lese (pracovní list)

Pátek 16.12.2022

Český jazyk

- určování slovních druhů:

Kdo rozbil to okno?

Na přechodu stál slepý člověk.

Přišlo jen málo lidí.

Vymyslel to dobře, leč (8) zapracovala náhoda.

Ať se (3) nám neztratíš!

A (9) kámen břink (10) do okna.

Který obrázek tě zaujal?

S mými kamarády jsem užil mnoho legrace.

Jejich skladby jsou krásné.

Vojáci musí poslouchat svého velitele.

Nechť (9) předstoupí poddaní před krále!

Tatínek si (3) přišel pro syna.

Hbitě sesedl se (7) sedla.

Haló, počkejte na mě!

Matematika

PSG str. 16 / cv. 1, 2 a 3

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-24/

PS str. 31 / cv. 4, 5

PS str. 32 / cv. 1 - oprava

 

Čtvrtek 15.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy - přiřazuje slovo ke slovnímu druhu:

- kdo má možnost, věty můžete vytisknout a nemusíte přepisovat :) 

Nejen Terezka, nýbrž i Magda uspěla.

Nemohu pochopit, že právě ty nechceš studovat.

Což se musíte pořád ptát?

Nechť předstoupí poddaní před krále!

Ať se vám vše daří!

Pes přátelsky poštěkával haf, haf.

Jééé, tady je krásně!

Ptáče se nesměle ozvalo píp.

Haló, počkejte na mě!

Standa se přel o správnost řešení.

Kolo stálo za zdí.

Pracuje bez řečí.

Jirka dojel na prvním místě.

Na startu stojí několikanásobný vítěz tohoto závodu.

Řekl jsem ti to snad už stokrát.

Jedna, dva, tři, my jsme bratři.

Hráč si vyžádal sedmou kartu.

Zde je dům, ve kterém bydlím.

Brum, brum bručí basa v kapele.

Kéž se i vám podaří uspět!

Po zemi se všude povalovaly rybí šupiny.

Verunka věší prádlo za maminku.

Puk se odrazil a zajel pod led.

Jakmile přijdeš domů, ukliď si v pokojíku.

DÚ - dokončit lísteček

Matematika

PSG - str. 15 / cv. 2, 3, 4, 5 a 6

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-23/

PS str. 29 / cv. 5 a 6

PS str. 30 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 31 / cv. 2 a 3

Přírodověda

Rostliny v lese - opakování

- dodělání PL cv. 28 - napsání čísel + vybarvení

DÚ - učit se na test: Rostliny v lese

Vlastivěda

- opakování na písemku z Vodstva ČR

- Počasí a podnebí - učebnice str. 27 - 28

- Co je počasí? Co je to podnebí? Jaké podnebí má ČR? Co je to inverze? Jak se nazývá člověk, který studuje počasí? Jak se mění počasí v jednotlivch ročních obdobích? V jakých jednotkách se měří teplota vzduchu? Je podnebí na celém našem území stejné? Kde je nejchladněji? 

- Půda a zemědělství - učebnice str. 29 - 31

Co je to půda? Kde jsou nejúrodnější půdy? Co je to humus? Rozlišujeme několik typů půdy (3). Proč se buduje zavlažovací zařízení? Na čem závisí dobrý růst rostlin? Které zemědělské plodiny se pěstují v nížinách? Které na vysočině? 

DÚ - učit se na test: Vodstvo ČR - slepá mapa cv. 9, Jak se nazývá náš největší rybník? Jak se nazývá největší česka přehrada? Nejznámější podzemní řeka? Naše nejznámější jezero? Nejdelší řeka? Za jakým účelem lidé stavějí přehrady? Jak se nazývá řeka, která protéká Prahou? Jak se nazývá řeka, která protéká Frýdkem-Místkem? Vyjmenuj tří povodí ČR? Jak se nazývá místo, kde se stékají řeky? Jak se nazývá místo, kde z podzemí vyvěrá voda? Kam odvádí vodu povodí řeky Labe, Moravy a Odry? Jak se nazývá nejčastější přírodní katastrofa v ČR? Popiš vodu na území ČR (viz barevné schéma na první straně PL). Vyjmenuj šest řek ČR. 

Anglický jazyk

- na 20. 12. nové Wocabee unit 10

- na 21. 12. test slovíčka unit 7 + 8

- procvičování: tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen (pravidla v uč s 21 + PS s. 21/5)

- používání Have you got...?

 

Středa 14.12.2022

Český jazyk

https://wordwall.net/cs-cz/community/slovn%C3%AD-druhy

- určování slovních druhů:

Láhve uzavíráme plastovými víčky.

Kolem stolu stálo šest židlí.

Chodbu ve škole rozdělují dveře.

Za odměnu si vybarvím obrázek.

Potom si o něm promluvíme.

Nad hlavou nám svítí slunce.

Můj kamarád je čtyřnásobný otec.

Zavolej mi, jakmile se dozvíš výsledky.

Ovečky bečely bééé, bééé.

Což zase nemáš úkol?

DÚ - dokončit určování slovních druhů

Matematika

PSG - str. 14 / cv. 4  - osmiúhelník (o = 10 cm), osmiúhelník ( o = 12 cm), dvanáctiúhelník (o = 16 cm)

PSG - str. 14 / cv. 5 - libovolný čtyřúhelník

PSG - str. 15 / cv. 1 (S = 6 cm2, S = 4 cm2, S = 7 cm2)

PS - str. 30 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - PS - str. 30 / cv. 2 a 3 - dokončit

DÚ - PS - str. 31 / cv. 1

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí: učebnice s. 21 , my favourite toy

- tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen podle pravidel ze s. 20 v učebnici

 

Úterý 13.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy - přiřazuje slova ke správnému slovnímu druhu (DIPO - didaktická pomůcka), pracuje ve dvojicích

Nad věty nadepisuje číslo slovního druhu:

Trefil se těsně vedle.

Ze skály se utrhl kámen a spadl na cestu.

Pro tebe mám ještě lepší nabídku.

Kéž nám budou všichni držet palce!

Hej, je tu někdo?

Musel jsem otevřít patery dveře.

Pejsek radostně vyskočil pánovi do klína.

Ve kterém oboru vynikáš?

Šel tam Honza i Vojta.

Kéž už jsou prázdniny!

DÚ - dokončit věty

Matematika

PSG str. 14 / cv. 1, 2 a 3

PS str. 29 / cv. 4 a 5 - rychlíci

PS str. 30 /cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- zkoušení slovíček 7. a 8. lekce, nemocní budou psát test po příchodu

- PS s. 20/2 + 21/4

- uč. s. 20/1 - otázky a odpovědi s have got

- opakování ze 3. ročníku - tvoření pravidelného množného čísla uč. s. 20/3

Vlastivěda

Vodstvo ČR - PL č. 4 / cv. 13 (pracovat s mapou ze cvičení 9) a 14

- učit se na písemku

- slepá mapa cvičení 9 bude na testu :)

 

Pondělí 12.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy - opakování

Matematika

PS str. 28 / cv. 2

PS str. 29 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 28 / cv. 3

Přírodověda

- Rostliny v lese - učebnice str. 39 - 43

- PL č. 9 - Rostliny v lese - v učebnici vyhledává odpovědi

 

Pátek 09.12.2022

Český jazyk

- čtení slohových prací "Vodník"

- učebnice str. 41 / cv. 7

- učebnice str. 42 / cv. 10

- učebnice str. 43 / cv. 14

https://wordwall.net/cs/resource/27409686/slovn%C3%AD-druhy-pro-moje-%C5%A1ikulky-ze-iv-c

https://wordwall.net/cs/resource/17188924/jazyk-%c4%8desk%c3%bd/2-j%c4%8d-t%c5%99i%c4%8f-p%c5%99edlo%c5%beky-a-spojky

https://wordwall.net/cs/resource/13972599/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy2

https://wordwall.net/cs/resource/27410906/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-ur%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad-v-textu

https://wordwall.net/cs/resource/13313447/protiklady

https://wordwall.net/cs/resource/13972764/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy1

Matematika

- prostorová geometrie, logické úlohy

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PSG str. 13 - celá

- PS str. 28 / cv. 1

 

Čtvrtek 08.12.2022

Český jazyk

- Čítanka: Král - Zdena Dvorská (viz níže)

Jak vypadá?

Obyčejně bývá starý a vousatý, ale jsou i králové docela mladí. Každý král nosí korunu, hermelín, jablko a žezlo. Koruna je vlastně nejparádnější čepice na světě. Bývá totiž ze zlata, má ozdoby z drahokamů a je pěkně těžká. Hermelín je bílý kožíšek z hranostajů, který král nosí lehce přehozený přes ramena. Protože hranostajové mívají černý ocásek, jsou na hermelínu tu a tam černé tečky. Jablko je celé ze zlata a král ho drží v jedné ruce. Ve druhé ruce drží žezlo, které je bohatě zdobené a také zlaté.

Na čem král sedí?

Královská židle se jmenuje trůn. Čím bohatší král je, tím nádhernější má trůn.

Kde král bydlí?

Královskému obydlí říkáme hrad. Stojí na kopci a je obklopen hradbami, což jsou mohutné zdi, které mají chránit hrad před nepřáteli. Hrad má mnoho oken, schodů, sálů, komor a komnat. V některé komnatě se spí, v jiné hoduje, v jiné jsou poklady, v další zase obrazy. Hrad má také kuchyně, spižírny, stáje pro koně, sýpky na obilí a komůrky pro služebnictvo. Pod hradem bývají hluboká sklepení a hladomorna. Každý hrad má nádvoří, kde se pořádají královské slavnosti.

Co král dělá?

Král vládne a panuje. Občas se také musí podívat mezi svůj lid. Často to dělá v přestrojení a tajně, aby si poslechl, co si o něm lidé povídají. Král se svojí družinou také jezdí na lov. Někdy také na lovu zabloudí.

Jaký král je oblíbený?

Moudrý, rozvážný, dobrosrdečný a starostlivý. Hodný král pečuje o své poddané, a to se v takovém království žije opravdu královsky.

 

Společná práce:

DRAK

Bydliště: jeskyně, sluj.

Zvláštní znamení: chrlí oheň, má křídla, pohybuje se ve vzduchu i po souši.

Popis: je obrovský, má obrovské šupinaté tělo, velké drápy, minimálně tři hlavy, má ostny, výrazné oči, špičaté zuby.

Hlas: hrubý, hromový.

Špatné vlastnosti: žere lidi, spaluje okolí, útočí na lidi.

Dobré vlastnosti: ty má pouze drak hodný, který je ovšem výjimkou.

Přátelé: nemá, bývá samotář.

 

VÍLA

Bydliště: malé domy, květina, dutina stromu, palouček, lesní mýtina.

Popis: má dvě nohy, vypadá jako člověk, dlouhé vlasy, velmi malá, štíhlá, krásná, zářivá, lehká, průsvitná.

Zvláštní znamení: křídla, kouzelné hůlky, proutky, létá, zanechává po sobě třpytky, nedělá stopy, mluví zvířecím jazykem.

Oděv: nádherné šaty, lehké průsvitné šaty z měsíčního svitu, třpytivé boty / nemá boty.

Hlas: tenký, jemný, tichý jako vánek, vtipný, umí zpívat.

Špatné vlastnosti: nemá špatné vlastnosti.

Dobré vlastnosti: pomáhá dobrým lidem a přírodě.

Přátelé: zvířata, ostatní víly, vodník.

 

VODNÍK

Bydliště: rybník, u vrby (sedí na vrbě), u vody.

Popis: je zelený, hraje na housle a harfu, zelené vlasy, barevné pentličky, má blány, vypadá jako člověk.

Oděv: kabát, klobouk, kalhoty s kapsou, boty.

Zvláštní znamení: žije pod vodou.

Špatné vlastnosti: může potopit člověka.

Dobré vlastnosti: pomáhá ostatním, hraje si s vodníčaty, chrání svůj rybník.

Přátelé: víla, čert, vodníčata, ryby, žáby, vodní živočichové.

DÚ - PS str . 35 / cv. 1 - charakteristika postavy - dokončit

Matematika

- kontrola DÚ

- PSG sr. 12 / cv. 1, 2, 3 a 4 

- PS str. 27 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 27 / cv. 2 a 3

Vlastivěda

- vodstvo ČR

- PL cv. 9 - pracuje s příruční mapou a "řeky ČR"

- PL cv. 10 - pracuje s příruční mapou, "řeky ČR", "povodí ČR"

DÚ - PL cv. 12 - dopsat názvy řek

Přírodověda

- hodnocení odevzdané práce - Straka obecná, Čáp bílý, Poštolka obecná, Vlaštovka obecná

- učebnice kapitola: Rostliny v lese - str. 39 - 43

Žáci odpovídali na tyto otázky:

Jaké máme lesy v ČR?

Co to je smíšený les?

Co to je listnatý les?

Jak se nazývá les, který je tvořeny buky.

Jak se nazývají plody buku lesního?

Pro koho jsou bukvice potravou?

K čemu se používá bukové dřevo?  

Jak dlouho se může dožít dub letní?

Jak se nazývá les, který je tvořený dubem?

Jak se nazývají plody dubu?

Koho jsou žaludy oblíbenou potravou?

K čemu se používá dřevo dubu?

Dubové dřevo je měkké – tvrdé. (zakroužkuj správnou odpověď)

Javor mléč je jehličnatý – listnatý strom.

K čemu je vhodné dřevo javora?

Pod stromy je lesní podrost, který tvoří _______________, ________________ a ______________.

Jak vypadá kmen břízy bělokoré?

Jak vypadají větve břízy bělokoré?

K čemu se používá březové dřevo?

Co se z březového proutí vyrábí?

Je půda úrodnější v jehličnatém, nebo v listnatém lese? Svou odpověď zdůvodněte.

K čemu nám slouží mech?

Který jehličnatý strom opadává?

Jak dělíme houby?

Anglický jazyk

- procvičování slovíček 9. lekce

- uč. s. 20/1, 2 - otázka a odpovědi s have got

- it - v AJ používáme pro neživé věci a zvířata

- uč. s. 19/3 - poslech, čtení, překlad

- na 13. 12. - PS s. 20/1, 2 + 23/1, umět na test slovíčka unit 7+8, Wocabee - kdo nemá, dodělat

 

 

Středa 07.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy

- charakteristika postavy

- PS str. 34 / cv. 7

- PS str. 35 / cv. 8, 9 a 10

- učebnice str. 44 - celá

DÚ - popřemýšlet nad vodníkem - vnější vzhled, kde žije, co dělá, vlastnosti a přátelé

Matematika

- PSG str. 11 / cv. 1 a 2

- PS str. 27 / cv. 1

DÚ - PSG str. 11 / cv. 3

DÚ - PS str. 27 / cv. 1

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí - opakuje učivo a slovní zásobu 1.- 8. lekce

 

Úterý 06.12.2022

- přinést 105,-Kč - vstupné do Hornickému muzea Landek

Český jazyk

- slovní druhy

- PS str. 34 / cv. 4, 5 a 6

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem

- kružnice, kruh

- PS str. 26 / cv. 2 a 3

- PSG str. 10 / cv. 5 a 6

DÚ - PS str. 26 / cv. 3

Vlastivěda

- Vodstvo ČR - cv. 4, 5, 6, 7 a 8 

- pracovali jsme s mapkou, která je v učebnici

- všechny řeky jsme vyhledávali a ukazovali na mapě

- u cv. 6 a 7 doporučuji pracovat s mapkou na druhé straně "povodí ČR"

Anglický jazyk

- na 8. 12. přepsat slovíčka unit 9 + nové Wocabee

- opakovali jsme probrané učivo 

- zapsat do sešitu učivo o členech:

ČLENY                                                           6th December

 • patří před podst. jména, nepřekládáme
 1. NEURČITÝ  a /an     /ə/ən/
 • když mluvíme o něčem poprvé, u povolání (a teacher)

a black cap  - černá kšiltovka

 1. URČITÝ the     /ð/
 • když mluvíme o něčem známém (the blue book)
 1. ŽÁDNÝ
 • není u jmen, měst, měsíců, dnů v týdnu, sportů, jazyky, před přivl. zájmény (my, your…)  my little sister

 

Pondělí 05.12.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - povídání o víkendu

- slovní druhy

PS str. 33 / cv. 1 - celé, cv. 2 a 3

Čtení: Čítanka - Kamarádi - Romská pohádka (zpracovala Lilly Hodáčová)

Matematika

PSG - str. 9 / cv. 4 a 5

PSG - str. 10 / cv. 1

PS - str. 26 / cv. 1

DÚ - PSG str. 10 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 26 / cv. 1 - dokončit celé

Vlastivěda

Vodstvo ČR - PL č. 4 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - učit se o vodstvu v ČR

 

Pátek 02.12.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova - opakování

- učebnice str. 38 / cv. 8 - přepis do sešitu

Matematika

- PS str. 26 / cv. 1

- PSG str. 9 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - do malého sešitu - libovolně velké kružnice

 

Čtvrtek 1.12.2022

Český jazyk

- referát o knize (nejpozději do 13.01.2022)

- PS str. 32 - celá

DÚ - opakovat vyjmenovaná slova

Matematika

- testík: MG - Vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek

- PS str. 25 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 25 / cv. 1, 2, 3 a 4 - dokončit

Přírodověda

- testík: Včela medonosná

- samostatná/skupinová práce

- vyhledávání informací na iPadech

- Čáp bílý, Poštolka obecná, Straka obecná, Vlaštovka obecná

- napsat celý název, čáry pravítkem a tužkou, ke každému min. 6 informací, úhledně napsáno, po napsání budou čáry vygumované, ptáci budou barevní, vše bude celé hotové a podepsané

DÚ - dokončit práci nejpozději do 8.12.2022

Anglický jazyk

- PS s. 16-19 hotova všechna cvičení

- nový balík ve Wocabee - na úterý 6. 12.

- opakování učiva uč.  unit 7 + 8

 

Středa 30.11.2022

- Smokeman - edukativní show

Český jazyk

- čtení: Král mě tři syny - Jan Werich

 

Úterý 29.11.2022

Český jazyk

- poučení o chování po vyučování

- nejbližší akce

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- psaní i, í / y, ý po F

PS str. 30 / cv. 2 a 3

PS str. 31 /cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 31 / cv. 1 - psaní i, í / y, ý po F

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PS str. 25 / cv. 1 a 2

- malý sešit: 323 : 3 = , 627 : 2 = , 496 : 6 = , 893 : 3 = 

DÚ - PS str. 25 / cv. 3 - 2 příklady

DÚ - opakovat malou násobilku

Vlastivěda

- Vodstvo v ČR

Anglický jazyk

- opakování předložek místa, používání vazby there is /are

- uč. s. 17

- PS unit 7 - druhá stránka cvičení dole vpravo

 

 

Pondělí 28.11.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu, jarmarku

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S a V

- PS str. 29 / cv. 2

- PS str. 30 / cv. 1

DÚ - PS str. 29 / cv. 1

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PS str. 25 / cv. 1

- PSG str. 8 / cv. 3 a 4

DÚ - učit se na písemku: Vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek

DÚ - PS str. 25 / cv. 1 - pouze příklad 504 : 4 =

Přírodověda

- Včela medonosná - včelí práce, včelí křížovka, včelí výrobky, co včela sbírá, popletený medový příběh, příběh o opylování a medobraní

DÚ - naučit se o včeličce

 

Pátek 25.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S a V

- PS str. 29 / cv. 3 a 4

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PS str. 25 / cv. 1 - 2 příklady

- PSG - str. 6 / cv. 2

- PSG - str. 7 / cv. 4 a 5

- PSG - str. 8 / cv. 1 a 2

Příští týden testík z MG - vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek, PSG str. 7 a 8

Vlastivěda

- Vodstvo ČR

Hudební výchova

- test

 

Čtvrtek 24. 11. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- PS str. 28 / cv. 2

- České pověsti pro malé děti - Martina Drijverová - Praotec Čech, Dívčí válka

Matematika

- test: písemné násobení dvojciferným činitelem

- PS str. 32 / cv. 1

- výroba vánočních svícnů

Anglický jazyk

- PS s. 18 celá + 19/5, 7

- opakování předložek

na 29. 11. test slovíčka U 5 + U 6

 

Středa 23.11.2022

Český jazyk

- diktát s domácí přípravou - učebnice str. 31 / cv. 5

- vyjmenovaná slova po S

- PS str. 28 / cv. 3

DÚ - PS str. 28 / cv. 1, 4 a 5

Matematika

PSG - str. 7 / cv. 1, 2, a 3

DÚ - PS str. 24 / cv. 4

Přírodověda

Včela medonosná - učebnice str. 33

PL str. 8 - Včela medonosná

Anglický jazyk

- uč. s. 18 

na 24. 11. test rozkaz + PS s. 16/1 a 17/3

 

Úterý 22.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M a P

- učebnice str. 31 / cv. 2 - 5 řádků

DÚ - uč. str. 31 / cv. 5 - diktát :)

Matematika

Písemka - Násobení jednociferným činitelem

PS str. 24 / cv. 1

PSG - str. 6 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 24 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - přinést funkční kružítko

DÚ - učit se na písemku - násobení dvojciferným činitelem - čtvrtek 24.11.

Anglický jazyk

- uč. s. 15, opakování

na 23. 11. PS s. 15 celá + Wocabee č. 9

na 24. 11. test rozkaz + PS s. 16/1 a 17/3

Vlastivěda

- PL str. 3 - dokončení

 

Pondělí 21.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

- učebnice str. 32 / cv. 4 - doplnit a přepsat do sešitu

- O Bivojovi - dokončení, pětilístek

- Čísla v pohádkách - Václav Koval

Matematika

- tři příklady na násobení jednociferným činitelem

- PS str. 23 - celá

- PS str. 24 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 23 a PS str. 24 / cv. 1 - 6 příkladů

Přírodověda

- Ježek západní a Krtek obecný - skupinová práce

 

Pátek 18.11.2022

Český jazyk

PS str. 27 / cv. 3 a 4

Matematika

- vyhodnocení testu, nejčastější chyby

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- PS str. 23 / cv. 2 a 3

DÚ - oprava testu z geometrie

 

Čtvrtek 17.11.2022

- Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 

Středa 16. 11. 2022

Český jazyk 

- čtení: Ježek západní a Krtek obecný (pracovní list do PŘ) - přinese spolužák/spolužačka

Matematika

- sčítání a odčítání do 1 000 (pracovní list do PŘ), stříhání a lepení - přinese spolužák/spolužačka

Přírodověda

- PL č. 7 - Ježek západní a Krtek obecný - skupinová práce - přinese spolužák/spolužačka

Anglický jazyk

- procvičování předložek on, in, under

- uč. s. 16

- PS s. 16/2 (jen vybarvování dle textu)

 

Úterý 15. 11. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

PS str .27 / cv. 1 a 2

DÚ - dokončit PS str. 27 / cv. 2

Matematika

- písemné násobení dvojciferným činitelem

PS str. 22 / cv. 6

PS str. 23 / cv. 1 a 2

Vlastivěda

Pohoří ČR  a nejvyšší hory

Anglický jazyk

- slovíčka 6 . lekce

- uč. s. 14, PS s. 14 celá, téma narozeniny

- opakování rozkazovacích vět

 

Pondělí 14.11.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- referát o knize

- vyjmenovaná slova po B, L a M - opakování

- O Bivojovi - práce s textem

Matematika

- písemné násobení jednociferným činitelem

- PS str. 22 / cv. 1 - 5

- PSG str. 6 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 22 / cv. 2 a 4

Přírodověda

- podzim v přírodě

- rostliny a živočichové v okolí našich domovů

 

Pátek 11.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L a M

- svatý Martin

- PS str. 26 / cv.1, 2 a 4

DÚ - udělat si pořádek v aktovce, pouzdře a ve složkách

DÚ - přinést si knihu

Matematika

- neposedové

- ukryté číslo v obálce

PS str. 21 / cv. 2, 3 a 5

 

Čtvrtek 10. 11. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova B, L a M

PS str. 25 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 26 / cv. 3

Matematika

- test z geometrie - přímka, polopřímka, úsečka, bod, vzájmená poloha bodu a přímky, shodné úsečky, převody jednotek, délka úsečky, polopřímky, které leží na jedné přímce

DÚ - PS str. 21 / cv. 4, 6 a 7

Přírodověda

- rostliny a obilniny

Angický jazyk

- přepsání slovíček 7. lekce z PS (vzadu) do sešitu AJ , zatím se je neučit

- kdo nemá, udělat celé Wocabee

- uč. s. 14

 

Středa 09. 11. 2022

Český jazyk

-vyjmenovaná slova po M

- PS str. 25 / cv. 1 a 2

DÚ - učebnice str. 28 / cv. 4 napsat 9 vět do sešitu

DÚ - oprava v malém sešitě

Matematika

- opakování na test z geometrie

- PSG str. 5 / cv. 4 a 5

DÚ - učit se na test

Anglický jazyk

rodilý mluvčí - opakování spellingu a slovíček z 1.- 5 . lekce.

 

Úterý 08.11.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

PS str. 24 / cv. 4

- učebnice str. 28 / cv. 6 - do sešitu

Matematika

- testík - písemné sčítání a odčítání

PS str. 20 / cv. 2, 4

PS str. 17 / cv. 2

DÚ - PS str. 17 / cv. 2 - dokončit

DÚ - PS str. 21 / cv. 1

DÚ - podívat se na geometrii - PS str. 1 - 5

Vlastivěda

Pohoří ČR, povrch ČR

PL č. 3 - dokončení, práce s mapou, wordwall

https://wordwall.net/cs/resource/6327050/poho%C5%99%C3%AD-%C4%8Dr

DÚ - naučit se pohoří ČR

Anglický jazyk

učebnice s. 13/4 - popisujeme třídu, použití vazby THERE IS , THERE ARE

opakování rozkazovacího způsobu

na 15. 11. test rozkazovací způsob (učit se ze sešitu - věty + uč. s. 12/3, 13/6

 

Pondělí 07.11.2022

Český jazyk

- referát o knize a povídání o víkendu

PS str .24 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 24 / cv. 1

Matematika

PSG - str. 5 / cv. 1 - 3

DÚ - PS str. 20 / cv. 5

Vlastivěda

- Povrch ČR

https://wordwall.net/cs/resource/6327050/poho%C5%99%C3%AD-%C4%8Dr

DÚ - PL č. 3 - dopsat pohoří ČR (čísla)

 

Pátek 04.11.2022

- Odhalení kříže sv. Huberta - lampionový průvod, sraz v 16:30 na zahradě před MŠ

PS str. 23 - dokončení

- sv. Hubert - tematická výuka

 

Čtvrtek 03.11.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 22 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 23 / cv. 6 - pouze doplnit a 6a)

Matematika

- testík PS str. 19 / cv. 5

- PS str. 19 / cv. 2 a 4

- PS str. 20 / cv. 3

DÚ - PS str. 20 / cv. 1

Vlastivěda

VL - test: Kraje ČR

Povrch ČR

Mapa - Hraniční pohoří

- Moravskoslezské Beskydy, Jeseníky, Orlicé hory, Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Bílé Karpaty

Anglický jazyk

- uč. s. 13 - tvvoření záporného a kladného rozkazu pro 2. osoby

- PS s. 2/2, 13/5

- na 8. 11. test slovíčka U3 + U4, přepsat slovíčka 6. lekce + procvičit ve WBee, PS s. 14/1

 

Středa 02.11.2022

Český jazyk

- příbuzná slova od slova BÝT

- kontrola DÚ

DÚ - PS str. 22 / cv. 1, 4 a 5

Matematika

PSG - str. 4 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 19 / cv. 3

Přírodověda

- test: Stavba rostlin

Anglický jazyk

rodilý mluvčí - práce se slovníkem

 

Úterý 01.11.2022

- třídní schůzky 13:40 - 17:00

Český jazyk

- vyjmenovaná slova

- PS str. 21 / cv. 1 a 2

DÚ - dokončit PS str. 21 / cv. 2 a 3

Matematika

- testík: dělení se zbytkem

PS str. 18 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 19 / cv. 1

Vlastivěda

Kraje ČR

Anglický jazyk

Nela + Ondra - dodělat Wocabee

- uč. s. 12, tvoření rozkazu pr 2. osoby, zápis v sešitě

- PS s. 12/1, 3 + 13/6, 4

 

Pondělí 31.10.2022

Český jazyk

Halloween - tématická výuka

Čtení: Legenda o Jackovi

DÚ - ČJ - referát o přečtené knize - nejpozději do 13.01.2023

Matematika

Halloween - tématická výuka

DÚ - M - PS str. 18 / cv. 1

Přírodověda

- opakování probraného učiva, kvíz

 

Úterý 25.10.2022

Český jazyk

- učebnice str. 24 / cv. 7

- učebnice str. 25 - porozumění textu, přihláška

Matematika

- násobení, dělení

- sčítání, odčítání

- násobilkové čtverce a neposedové

- kontrola DÚ

Vlastivěda

- státní svátky

- naše vlast ČR

- kraje ČR

Anglický jazyk

- uč. s. 11/4 - poslech, čtení. překlad + celá s. 11 ústně

- opakování 4. lekce

- na 1. 11. AJ přepsat slovíčka 5. lekce (z PS s. 64) + procvičit je ve Wocabee

 

Pondělí 24.10.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - povídání o víkendu, školním parlamentu a sv. Hubertovi

- opakování ě, je

PS str. 20 / cv. 1 a 2

- čtení z čítanky

DÚ - opakovat psaní ě, je

Matematika

- PL č. 2 - dokončení - Algebrogramy, posloupnost, obsah trojúhelníků a čtverce

DÚ - PS str. 17 / cv. 5

Přírodověda

- PL č. 4 a 5 - kořeny, stonek, listy, květ, plody

DÚ - učit se na test

 

Pátek 21.10.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

PS str. 19 - celá

Matematika

PL č. 2 - násobilkové čtverce, indické násobení, obálky, děda Lesoň, algebrogramy

 

Čtvrtek 20.10.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - simulování nemoci

PS str. 18 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 20 / cv. 5

Matematika

PS str. 17 / cv. 3 a 4

PSG str. 4 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 17 / cv. 1

DÚ - PSG str. 4 / cv. 2 - dokončit

Vlastivěda

- třídnická chvilka - chování ve škole

- ČR - kraje a krajská města

Anglický jazyk

- uč. s. 11 slovíčka + písnička

- PS s- 11/5, 6 - odpovědi celou větou

- na 25. 10. přepsat do sešitu slovíčka z uč. s. 11 dole + procvičit ve Wocabbe + PS s. 11/4

 

Středa 19.10.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 17 / cv. 3 a 4

- PS str. 18 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 20 / cv. 4

Matematika

- kontrola DÚ

- PS str. 16 / cv. 3 a 4

- PSG str. 3 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 16 / cv. 5

Přírodověda

 

Anglický jazyk

- na 20. 10. Wocabee - všech pět balíků + PS s. 10/1, 2, 3 + čtení, překlad s. 8

- dělali jsme: uč. s. 10 + PS s. 5 a 6 (jen popis hlavy)

 

Úterý 18.10.2022

Český jazyk

PS str. 16 / cv. 3

PS str. 17 / cv. 2

DÚ - PS str. 17 / cv. 2 - CELÉ dokončit

Matematika

PSG - str. 2 / cv. 5

PSG - str. 3 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS - str. 16 / cv. 2

Anglický jazyk

. uč. s. 8 - čtení a překlad (zkoušení)

- PS s. 8,  9 celá 

- na 20. 10. Wocabee - všech pět balíků + PS s. 10/1, 2, 3

Vlastivěda

- učebnice kapitola: Obyvatelstvo naší vlasti

 

Pondělí 17.10.2022

Český jazyk

- vypráví o víkendu

- diktát s domácí přípravou

- PS str. 16 / cv. 2 a 4

Čítanka - čtení

PS - str. 16 / cv. 1

Matematika

PSG str. 2 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - dokončit PSG - str. 2 / cv. 4

DÚ - PS - str. 16 / cv. 1

Přírodověda

- test: houby

- učebnice str. 17 - 21 - živočichové a stavba jejich těla

 

Pátek 14.10.2022

Český jazyk

- test: Nauka o slově

PS str. 15 / cv. 2 a 1

Dobrovolný DÚ - PS str. 15 / cv. 2 - diktát

Matematika

PSG - str. 1 - dokončení a zopakování značek

PSG - str. 2 - cv. 1 a 2

 

Čtvrtek 13.10.2022

Český jazyk

- Slova protikladná a souznačná - dopsání tabulky z minulé hodiny

+ dopsat: vzpomenout x zapomenout, příjezd x odjezd, smotat x rozmotat, rozsvítit x zhasnout

- ústní opakování probraného učiva

Matematika

- test: Slovní úlohy - oprava

PSG - str. 1 / cv. 1 a 2

DÚ - PS - str. 15 / cv. 6

Vlastivěda

- test: Naše vlast

Anglický jazyk

- na 18. 10. procvičit nový balík ve Wocabee

- práce slovníkem, elektronický slovník

 

Středa 12.10.2022

Český jazyk

PS str. 15 / cv. 1

Do malého sešitu:

Slova protikladná a souznačná - 12. října

HLADOVÝ

X

 

││

 

 

X

TICHO

││

 

ČISTÝ

X

 

││

 

 

X

ODVÁŽNÝ

││

 

MÁLO

X

 

││

 

 

X

PLAKAT

││

 

POZDĚ

X

 

││

 

 

X

CHYTRÝ

││

 

MLČET

X

 

││

 

 

X

STUDENÝ

││

 

MUŽ

X

 

││

 

 

X

MUŽ

││

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

- opakování na písemný test - slovní úlohy

 PS str. 15 / cv. 4 a 5

DÚ - PL č. 1 / cv. 10 a 11 oprava

DÚ - podívat se na slovní úlohy v PS str. 10

DÚ - přinést si věci do geometrie

Přírodověda

- houby - opakování na písemný test

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí : číslovky do 20 (mluvená a psaná podoba)

- tvoří otázky s Have you got...? Krátce odpovídá.

- uč. 9/4

 

Úterý 11.10.2022

Český jazyk

- referát o knize

- PS str. 14 / cv. 1 - spojení předložek se slovy

- PS str. 14 / cv. 2

DÚ - PS str. 14 / cv. 1 - napsat 3 věty

Matematika

PS str. 14 / cv. 5

PS str. 15 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 15 / cv. 2 a 3 - dokončit

Anglický jazyk

- na 12. 10. mít udělány všechny 3 balíky slovíček

- dne 13. 10. test na slovíčka z 1. a 2. lekce (kdo bude chybět, bude zkoušen po příchodu do školy)

- uč. s. 8/1 - poslech, čtení překlad

- uč. s. 9/3 kladení otázek a krátká odpověď

Vlastivěda

- opakování na test

- Naše vlast - prezidenti, státní symboly, sousední státy - hlavní města, viz PL č. 1

 

Pondělí 10.10.2022

Český jazyk

- povídání o minulém týdnu a víkendu

- referát o knize

- PS str. 13 / cv. 3 a 4

DÚ - PS str. 13 / cv. 5

Matematika

- PL č. 1 - kontrola

DÚ - PL č. 1 / cv. 10 a 11

DÚ - PS str. 14 / cv. 2 a 6

Přírodověda

- houby obrázek

DÚ - dokončit

 

Pátek 30.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev, referáty o knize

- čtení z čítanky

PS str. 12 / cv. 1

Matematika

PS - str. 12 / cv. 2 a 3

PS - str. 13 / cv. 3 a 4

 

Čtvrtek 29.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- PS str. 11 / cv. 1 a 4

Matematika

- písemný test - slovní úlohy

PS str. 12 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 12 / cv. 1

Vlastivěda

- svatý Václav

Anglický jazyk

- spelling test

- PS s. 7/5 a 7

 

Úterý 27.09.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - chování žáků k sobě navzájem, vulgární gesta a fyzické napadání

PS - str. 10 / cv. 4 a 5

PS - str. 11 / cv. 2 a 3

Matematika

PS - str. 10 / cv. 6

PS - str. 11 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - podívat se na slovní úlohy ze strany 10

DÚ - PS str. 13 / cv. 6

Anglický jazyk

uč. s. 7/4, procvičování abecedy, spelling

- PS s. 6/1, 2, 3

- na 29. 9. test spellingu + kdo nemá hotovo Wocabee - dodělá si

 

Vlastivěda

Svatý Václav - myšlenková mapa

 

Pondělí 26.09.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- volba předsedy a místopředsedy třídy

- PS str. 10 / cv. 1 - celý text přepsat

- Čítanka str. 4 - Čtení - Jiří Kahoun

Matematika

PS str. 10 / cv. 1, 2, 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 11 / cv. 5

DÚ - PS str. 13 / cv. 5

Přírodověda

PL č. 1 / cv. 1 - 6, živá a neživá příroda, nezbytné podmínky pro život, projevy života a  podnebné pásy. 

 

Pátek 23.09.2022

Český jazyk

- referát o knize, mluvený projev

- PS str. 9 / cv. 3

- PS str. 10 / cv. 2 a 3

- do sešitu - Nadpis: Slova protikladná a souznačná 23. září, Pod nadpisem: Samostatná práce - učebnice str. 11 / cv. 2

Matematika

- volby do školního parlamentu

- opakování

 

Čtvrtek 22.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- referát o knize

PS str. 9 / cv. 2

DÚ  - připravit si mluvený projev, referát o knize

Matematika

- převody jednotek - hmotnosti

- Hejného matematiak - hadi

PS - str. 9 / cv. 5 - 7

Vlastivěda

- ČR - demokratický stát - učebnice str. 12 a 13

Anglický jazyk

- procvičování spellingu  = abeceda na přeskáčku

na 26. 9. do sešitu English přepsat slovíčka 2. lekce z PS s. 64, naučit se je + procvičit na Wocabee

- učit se spelling, komu nejde

 

Středa 21.09.2022

Český jazyk

- slova nadřazená, podřazená, souřadná

- referáty o knize

PS str. 9 / cv. 1 

DÚ - PS str. 7 / cv. 4

Matematika

- násobilkové obdélníky

- převody jednotek - délky, objemu

PS str. 9 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

rodilý mluvčí

- procvičování spellingu

- postupně se učit spelling na přeskáčku

- uč. s. 6

 

Úterý 20. 9. 2022

Český jazyk

- PS str. 8 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 8 / cv. 4 - Podtržená slova nahradí slovy protikladnými a celé cvičení přepíše do sešitu.

Matematika

- kontrola DÚ

- krátký testík

- PS str. 8 / cv. 3, 4, 5, a 7

DÚ - dokončit nebo opravit stranu 8

Anglický jazyk

- opakování 1. lekce

- PS s. 4 a 5 (nemocní jej mají ve škole)

- procvičování anglické ABC, spelling

 

Pondělí 19.09.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- slovo a otázka týdne

- přednes referátu o knize

- PS str. 6 / cv. 2 - dokončení

- PS str. 7 / cv. 1, 2

DÚ - připravit si referát o knize a mluvený projev (kdo ještě neměl)

Matematika

PS - str. 7 / cv. 5

PS - str. 8 / cv. 1

- dělení se zbytkem

DÚ - PS str. 8 / cv. 2 a 6

Přírodověda

- opakování učiva

- učebnice str. 14 - 17 - Rostliny a jejich části

 

Pátek 16.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

- doplňkové volby do školské rady

Český jazyk

PS str. 6 / cv. 1, 2

Matematika

PS str. 7 / cv. 2, 3 a 4

 

Čtvrtek 15.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

- doplňkové volby do školské rady

Český jazyk

- diktát - PS str. 5 / cv. 13

- PS str. 5 / cv. 11 a 12

Matematika

PS - str. 7 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 7 / cv. 6

Vlastivěda

Učebnice :-)  str. 10 - 11 - Naše vlast

Anglický jazyk

- opakování slovíček 1. lekce

- píseň Abeceda, spelling, dialogy ve dvojicích

- na 19. 9. mít jeden balík hotov ve Wocabee, mít napsané v sešitě Slovíčka + umět slovíčka 1. lekce (uč. s. 4+5)

 

Středa 14.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

Český jazyk

- kontrola DÚ

- dopis kamarádovi

DÚ - PS str. 5 / cv. 1 a 13

Matematika

- kontrola DÚ

- PS str. 6 / cv. 1 - 4

Anglický jazyk

- lektor:  poznávání známých školních předmětů (pravítko, pero...), uč s. 5 ústně

Přírodověda

- učebnice str. 10 - 13 - Životní podmínky rostlin a živočichů

 

Úterý 13.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 4 / cv. 8, 9

DÚ - PS str. 4 / cv. 10

Matematika

M - PS str. 5 - celá strana

DÚ - PS str. 5 - dokončit + oprava

Anglický jazyk

- na 15. 9. do sešitu SLOVÍČKA (obrázek se slonem) napsat a naučit se slovíčka z uč.s. 4 a 5 (dole), výslovnost dopsat podle abecedního seznamu anglických slov na s. 67 - 70

- žáci dostali přístupová hesla do Wocabee

Vlastivěda

- učebnice str. 8 - 9 - Orientace v krajině a na mapě

 

Pondělí 12.09.2022

Český jazyk

PS - str. 3 / cv. 5 a kontrola cv. 6

Čítanka - str. 3 - rozbor básně

DÚ - str. 4 / cv. 7

Matematika

PS str. 4 / cv. 3, 4, 5 a 6

DÚ - str. 4 - dokončti celou stranu

Přírodověda

- živá a neživá příroda - učebnice str. 5 - 9

 

Pátek 9.9.2022

Český jazyk

- mluvený projev

PS1 - str. 2 / cv. 2 a 3

PS1 - str. 3 / cv. 4 a 6

Matematika

PS1 - str. 3 / cv. 2 a 3

PS1 - str. 4 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 3 a 4 - opravy

 

Čtvrtek 8.9.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- PS - str. 2 / cv. 1

Matematika

- kontrola DÚ

- PS - str. 2 / cv. 2 a 3

- PS - str. 2 - celá

- PS - str. 3 / cv. 1, 4, 5 a 6

DÚ - dokončit PS str. 2 a PS str. 3 / cv. 1 + opravy

Vlastivěda

- učebnice str. 5 - 7

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby ze 4. ročníku

 

Středa 7.9.2022

Český jazyk

- referáty o knize, mluvený projev

- opakování učiva z nižších ročníků

Matematika

PS1 - str. 1 / cv. 3, 4

PS1 - str. 2 / cv. 6, 5

DÚ - M - PS1 - str. 2 / cv. 1, 4 a 5

Přírodověda

- živá a neživá příroda - učebnice str. 5 - 9

Anglický jazyk

- konverzace s rodilým mluvčím  (bude každou středu)

 

Úterý 6. 9. 2022

Český jazyk

- referáty o knize, mluvený projev

Matematika

PS1 - str. 1 / cv. 1, 2 a 5

Anglický jazyk

- skupinová práce: opakuje psanou a mluvenu podobu (barvy, číslice 0-100)

Vlastivěda

- prohlížení učebnice, povídání o učivu, které nás čeká

 

Pondělí 5.9.2022

- třídnické práce

 

Pátek 2.9.2022

- třídnické práce

 

Čtvrtek 1.9.2022

- zahájení školního roku - 1 vyučovací hodina

 

----------- 4. ročník ------------

 

 

 

 

 

 

Úterý 14.06.2022

- odevzdání písemných prací z AJ

-  odevzdání PL z ČJ, M a PRV

- odevzdání učebnic

- zábavné vyučování

Pondělí 13.06.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- čtení s porozuměním

https://www.umimecesky.cz/porozumeni

- povídání o škole v přírodě

- závěrečná písmená práce - vyhodnocení

DÚ - seřazení PL z ČJ a zkrášlení učebnice

Matematika

- závěrečná písemná práce

DÚ - seřazení PL z M

Anglický jazyk,

- minibook č. 3 - PS s. 65, 66

- rozdání pís. práce k nalédnutí (vrátit obratem 14. 6. , práce se zakládají)

na 15. 6. dodělat Wocabee (kdo nemá) + znát přihlašovací jméno a heslo na Wocabee

na 17. 6. minibook č. 3 - umět číst a překládat

Prvouka

- učebnice str. 72 a 73

DÚ - seřazení PL z PRV, hledání PL od jedné žákyně a zkrášlení učebnice

 

Pátek 10.06.2022

Český jazyk

- závěrečná písemná práce

- přinést si pomůcky

- čtení z čítanky

Matematika

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PS str. 77 - nalepení lístečku do PS

- sčítání a odčítání

- násobení

- dělení se zbytkem

- rýsování

PL str. 76 a 76 - převody jednotek hmotnosti

DÚ - učit se na závěrečnou písemnou práci

Prvouka

- zdravá strava

PL str. 44 / cv. 3, 4 a 5

Anglický jazyk

-  opakování učiva

- PS s. 61/62 - minibook dle uč. 6,7

 

Čtvrtek 09.06.2022

Výlet do Rožnova

 

Středa 08.06.2022

Český jazyk

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PL str. 112 a 113 - celé

DÚ - opakovat na závěrečnou písemnou práci - viz email

Matematika

Písemka - převody jednotek

- převody jednotek hmotnosti - PL str. 76 / cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- závěrečná písemná práce

 

Úterý 07.06.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- věta jednoduchá a souvětí

- vyjmenovaná slova

- PL str. 111 / cv. 6

- PL str. 112 / cv. 1

DÚ - PL str. 112 / cv. 4

DÚ - PL str. 113 / cv. 5, 6 a 7

Matematika

PL str. 74 / cv. 2 a 3 - trojúhelník

PL str. 75 / cv. 6 - porovnávání úseček

- opakování jednotek délky

DÚ - PL str. 75 / cv. 4

Prvouka

- PL str. 43 - celá

 

Pondělí 06.06.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- základní skladební dvojice

- věta jednoduchá a souvětí

- PL str. 110 - celá

- PL str. 111 / cv. 7 a 8

https://wordwall.net/cs-cz/community/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-a-souv%C4%9Bt%C3%AD

DÚ - dokončit PL str. 111 / cv. 7 a 8

Matematika

- převody jednotek délky - online procvičování

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99evody-jednotek-d%C3%A9lky-3-t%C5%99%C3%ADda

PL str. 74 / cv. 1 - trojúhelník

DÚ - dokončit str. 69, 72 a 73

Prvouka

- živá příroda - člověk

PL str. 43 / cv. 1 a 2 

Anglický jazyk

- opakování na pís. práci

- na 10. 6. někteří žáci čtení+překlad s. 50

 

Pátek 03.06.2022

- přinést souhlas s účasti na akci + 40,-Kč

Český jazyk

- slovesa

- podmět a přísudek

- věta jednoduchá a souvětí

- učebnice str. 107-109

Matematika

- převody jednotek délky

- pracovní sešit str. 73 - náčrt převodů jednotek

- opakování malé násobilky

Prvouka

- návštěva paní psycholožky

Anglický jazyk

- zábavný program ke Dni dětí

 

Čtvrtek 02.06.2022

- přinést souhlas s účasti na akci + 40,-Kč

Český jazyk

- jazykolamy

- základní skladební dvojice

PL str. 107 / cv. 2, 3 a 4

Matematika

PL str. 69 - dělení

PL str. 72 a 73 - převody jednotek

DÚ - dokončit str. 69, 72 a 73

 

Středa 01.06.2022

Český jazyk

- vyhledávání sloves, infinitiv, zvratná slovesa

- PL str. 106 / cv. 18

- PL str. 107 / cv. 1

- čtení

Matematika

- PL str. 69 - dělení

- převody jednotek délky

PL str. 71 / cv. 5, 6, 7, 9, 10 a 11

DÚ - PL str. 69 - dokončit polovinu strany

DÚ - PL str. 71 / cv. 8

Anglický jazyk

- opakování na pololetní test (bude 8. 6. - chybějící si dopíší v jiné hodině)

- uč. s. 57 celá + PS s. 56 celá

- na 6. 6. čtení + překlad uč. s. 52/9

 

Úterý 31.05.2022

Český jazyk

- časování sloves v přítomném čase

- PL str. 105 - celý

- Písanka str. 29 - Moje tělo

- PL str. 106 / cv. 19 - 21

DÚ - přepis do sešitu

Matematika

- převody jednotek délky

PL str. 69 - dělení

PL str. 70 / cv. / 3 a 4

DÚ - PL str. 69 - druhý sloupeček

Prvouka

- lidské tělo

- PL str. 42 / cv. 6

 

Pondělí 30.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- diktát na vyjmenovaná slova

- opakování sloves

- PL str. 104 - celý

DÚ - PL str. 105 / cv. 15  - přečíst text, vyhledat zvratná slovesa a vyhledat odpovědi na a), b) a c)

Matematika

- převody jednotek délky - PL str. 70 / cv. 1 a 2

- dělení se zbytkem str. 69

Písemka - dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 69 - první sloupeček

Anglický jazyk

- opakování číslovek do 50

Dne 8. 6. pololetní pís. práce z AJ (slovíčka od 1.2. do 30. 5., časování slovesa být, sloveso can/can´t, číslovky 1-50, hodiny, I like/don´t like)

- uč. s. 56/1

- PS s. 55 celá

Prvouka

- lidské tělo

- PL str. 42 / cv. 5

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8257-ucitelka-3-trida-lidske-telo

 

Pátek 27.05.2022

Český jazyk

- slovesa

- kontrola DÚ + slova citově zabarvená

- PL str. 104 / cv. 9 a 11

- PL str. 108 - čtení s porozuměním - odpovídá na otázky

Matematika

- PL str. 68 - dělení se zbytkem

DÚ - dokončit PL str. 68

Prvouka

- lidské tělo, části těla, lidské orgány

- práce ve dvojicích

PL str. 41 a 42

Anglický jazyk

- opakování

- na 30. 5. procvičit slovíčka ve Wocabee

 

Čtvrtek 26.05.2022

Český jazyk

- slovesa a vyjmenovaná slova

PL str. 103 / cv. 5, 6 a 8

DÚ - PL str. 103 / cv. 7a)

Matematika

- dělení se zbytkem

- PL str. 68

DÚ - PL str. 68 - po zatržení

VV + PČ + TV

- sportovní oblečení - ČČK

 

Středa 25.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- slovesa - osoba, číslo a čas

- PL str. 102 - celá

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida#ps1294 - POHÁDKY S KEČUPEM

DÚ - Písanka str. 28 

Matematika

Písemka - násobení pod sebou

- PL str. 67 a 68

- malá násobilka

DÚ - PL str. 67 - dokončit

DÚ - PL str. 68 - po 17 : 2 = ____ , 17 : 5 = ____, 45 : 6 = _____ a 73 : 9 = _____.

Anglický jazyk

- opakování Unit 8

- Ps s. 52 celá

- na pátek: test slovíčka z 9. a 20. 5.

 

Úterý 24.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- PL str. 100  - celý

- PL str. 101 - luštění křížovek

- písanka str. 27

- online cvičení na vyjmenovaná slova

DÚ - přepis do sešitu

Matematika

Písemka - sčítání a odčítání pod sebou

PL str. 67 - násobení pod sebou a dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 67 - dokončit po zatržení

Prvouka

- první pomoc

 

Pondělí 23.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z - opakování

- PL str. 100 - a), b)

- PL str. 101 - křížovka

PL str. 100 - cv. c) - doplňování i, í a y, ý

Matematika

PL str. 67 - násobení pod sebou

PL str. 67 - dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 67 - po vyznačení v PL

Anglický jazyk

- uč. s. 52/8 + PS s. 51/11

- uč. s. 52 komiks (poslech, čtení, překlad)

- opakování 8. lekce

- PS s. 52/13

- na 25. 5. učebnice s. 46/9 - umět číst a překládat

Prvouka

Písemka - popis lidského těla

 

Pátek 20.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po V a Z

- PL str. 99 - celá

- DÚ - opakovat vyjmenovaná slova

Matematika

PL str. 66 / cv. 20, 23 a 24

DÚ - dokončit a opravit chyby z PL str. 66

Prvouka

- lidské tělo - popis

- lidské orgány

PL str. 40 - celý

DÚ - učit se popis lidského těla

Anglický jazyk

- nová slovíčka (procvičit ve Wocabee)

- uč. s. 51 + PS s. 51

- opakování lekce

 

Čtvrtek 19.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po Z

- PL str. 98 - celý

DÚ - PL str. 99 / cv. 6 - rébusy

Matematika

PL str. 65 / cv. 17

PL str. 66 / cv. 21 a 22

PL str. 64 / cv. 11 a 12

DÚ - PL str. 65 / cv. 19

Tělesná výchova

- půjdeme ven - sportovní oblečení

 

Středa 18.05.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po V

PL str. 96 / cv. 13 a 14

PL str. 97 / cv. 15 a 16

- vyjmenovaná slova po V

Čítanka - str. 142 - Up a babička Motyčka - Jan Krůta

Čítanka - str. 170 - Dopis - Miloš Kirschner

DÚ - PL str. 97 / cv. 17

Matematika

- PL str. 64 / cv. 10 a 14 - slovní úlohy

- PL str. 65 / cv. 16 - slovní úloha

- PL str. 65 / cv. 15 - neposedové

DÚ - PL str. 65 / cv. 18

Nachystat si sportovní oblečení! 

Anglický jazyk

-uč. 50 + PS s. 50

- popisování osoby

- PS s. 52/14

- na pátek 20.5. uč. s. 50 - umět číst a přeložit

 

Úterý 17.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po V a Z

- PL str. 95 / cv. 10 - Výr velký

- písanka str. 26 - celá

- PL str. 96 / cv. 11, 12 a 13

DÚ - Písanka str. 26 - celá

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po V

Matematika 

- PL str. 63 / cv. 6 - součet středových čísel

- PL str. 63 / cv. 8 - algebrogramy

- PL str. 63 / cv. 9 - doplňování čísel

- PL str. 64 / cv. 11 a 12 - součtové trojúhelníky

DÚ - PL str. 64 / cv. 13 - malá násobilka

Prvouka

- popis lidského těla - PL str. 39 - celý

 

Pondělí 16.05.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- vyjmenovaná slova po V

- vypsání vyjmenovaných slov po V do malého sešitu

- PL str. 94 - celý

- PL str. 95 / cv. 7, 8 a 9

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po V

Matematika

- PL str. 62 - celý - sčítání a odčítání, neposedové a indické násobení

- rychlíci - PL str. 63 / cv. 8 - Algebrogramy

DÚ - dokončit - PL str. 62 / cv. 3

DÚ - PL str. 63 / cv.7

Anglický jazyk

- opakování slovíček

Prvouka

- lidské tělo, lidské smysly

- učebnice str. 64 - 67

 

Pátek 13.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- kontrola DÚ

- PL str. 93 / cv. 12

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s-1-uroven/2214

- písanka str. 23 - přepsat přání

- přepis do sešitu:

S__korčí mládě p__palo v hnízdě. S__lák S__mon zlom__l meč. S__n přerostl otce. Nejez s__rové maso. Při vys__lání f__lmu us__nal. S__r os__chá. S__ra je nerost. V přes__pacích hodinách se s__pe p__sek. S__lnice b__la pos__pána s__pkým p__skem.

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-obrazky-pohadky/165

Matematika

PL - str. 60 - celá - čtvercová mříž, malá násobilka, součtové trojúhelníky

PL - str. 61 - celá - součet čtyř středových čísel a dvoupodlažní výstaviště

DÚ - PL str. 60 / cv. 3 - dokončit malou násobilku

Prvouka

- dokončení rodokmene

Anglický jazyk

- PS s. 48 celá

- uč. s. 50/4 poslech

- dú- doplnit Wocabee, kdo nemá

 

Čtvrtek 12.05.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po S

- vyjmenovaná slova po S

- PL str. 92 / cv. 9, 11

DÚ - PL str. 92 / cv. 10 a PL str. 93 / cv. 13

Matematika

- kontrola DÚ

- PS2 - str. 104 / cv. 18 a 19

- PS2 - str. 88 / cv. 3

Výtvarná výchova 

- rodokmen

Tělesná výchova

- z tělesné výchovy půjdeme ven

 

Středa 11.05.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PL str. 90 / cv. 4 a 5

- PL str. 91 / cv. 6 a 8

- čtení z čítanky

Matematika

PS2 - str. 97 / cv. 11

PS2 - str. 98 / cv. 4

PS2 - str. 103 / cv. 16 a 17

DÚ - dokončit PS2 - str. 103 / cv. 17

Anglický jazyk

- test na slovíčka z 27/4 a 4/5

- uč. s. 48+49 

- PS s. 49 celá

- na pátek udělat všechno ve Wocabee + někteří budou dozkušováni ze slovíček (daní žáci si psali do deníčku)

 

Úterý 10.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- Písanka str. 22 - celá

- Písanka str. 22 - diktát z vyjmenovaných slov po S

- PL str. 90 / cv. 2 a 3

DÚ - PL str. 90 / cv. 1 a 7 - učit se vyjmenovaná slova po S

Matematika

PS2 - str. 56 / cv. 14

PS2 - str. 68 / cv. 5

PS2 - str. 77 / cv. 2

PS2 - str. 96 / cv. 8

PS2 - str. 100 / cv. 6

Prvouka

- tvoří rodokmen své rodiny

 

Pondělí 09.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po S

- doplňování i, í a y, ý do slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

- Do malého sešitu:

Vyjmenovaná slova po S - 9. května

- syn

- sytý

- sýr

- syrový

- sychravý

- usychat

- sýkora

- sýček

- sysel

- syčet

- sypat

Slova cizího původu: symbol, systém, symfonie, sympatický, synonymum (slova souznačná) a psychologie.

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po S

Matematika

- PS2 - 71 / cv. 4

- PS2 - 72 / cv. 6

- PS2 - str. 95 / cv. 4

Prvouka

- popíše části lidského těla

- sestaví rodokmen své rodiny

DÚ - zjistit údaje do rodokmenu

Anglický jazyk

- na 11. 5. umět článek s. 47 + test slovíčka z 27. 4. a 4. 5.

- uč. s. 48+49 (čtení, poslech, překlad)

- do sešitu si opiš slovíčka a procvič ve Wocabee:

9. 5. 

rich /rič/ bohatý

poor /pu:r/ chudý

son /san/ syn

get married /get merid/ oženit se, vdát se

bring - přinést

kind /kaind/ milý

young /jang/ mladý

 

Pátek 06.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S - seznámení

- dokončení přánička pro maminku

Babička na inzerát - 89 - 101

Matematika

- písemka - geometrie - kružnice, přímky a úsečky

PS2 - str. 78 / cv. 7

PS2 - str. 95 / cv. 5

Prvouka

- učebnice str. 64 a 66

Anglický jazyk

- uč. s. 47/1 - výslovnost, zpěv, čtení, překlad (umět dobře na pondělí)

- PS s. 47/2 + 46/12

Čtvrtek 05.05.2022

Český jazyk

- diktát

- přání pro maminku

Matematika

PL str. 59 / cv. 4 a 6

- kontrola DÚ

PS2 - str. 100 / cv. 5

 

Středa 4. 5. 2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- vysvětlení pojmů "kujme pikle", sudokopytník, lichopytník 

- pykat X pikat, slepýš X slepíš, pýchá X píchá, opylovat X opilovat

PL str. 89 / cv. 26

- opakování vyjmenovaných slov po P

Babička na inzerát - Kolik je čtyřikrát šest - str. 82 - 85 a Školní výlet - str. 86 - 96

DÚ - přepis do sešitu, viz lísteček

Matematika

PL str. 58 - opakování probrané geometrie, celá strana

DÚ - PL str. 59 / cv. 5

Anglický jazyk

1) přepiš do sešitu s datem 4. 5. + procvič na pátek ve Wocabee

4. 5.

king /kiȠ/ král

queen /kwi:n / královna

princess  /princes/ princezna

boots /bu:ts/ boty (vysoké)

crown  /kraun/ koruna

clever  /klevƏ/ chytrý

catch  /keč/ chytit

speak  /spi:k/ mluvit

2) uč. s. 46/9 - poslech, čtení, překlad

3) uč. s. 47/1 - poslech, čtení, překlad

 

Úterý 03.05.2022

Český jazyk

PL str. 88 - celý

PL str. 89 / cv. 22

Písanka str. 21

DÚ - PL str. 89 / cv. 23, 24 a 25

Matematika

PS2 - str. 99 / cv.1

PS2 - str. 99 / cv. 2

Převody jednotek délky - km, m, dm, cm a mm

Prvouka

- písemná práce

 

Pondělí 02.05.2022

- odevzdat lísteček ohledně školy v přírodě

- vrátit zapůjčené pracovní sešity z nakl. Pierot - Prázdninová škola a Zábavné hry o strašidlech

- odevzdat lísteček s focením

Český jazyk

- povídání o víkendu 

- vyjmenovaná slova po P

- PL str. 87 / cv. 16 a 17

DÚ - Babička na inzerát - Něco se chystá - str. 77 - 81

Matematika

PS2 - str. 101 / cv. 8

Prvouka

- učebnice str. 44 - 47

DÚ - učit se písemku - PL str. 28 - 38

Anglický jazyk

- uč. s. 45/6 (poslech, čtení, překlad) + PS s. 45/ 10

- uč. 46/8 + PS s. 45/11

- PS s. 46/14

 

Pátek 29.04.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po P

PL str. 86 - celá

PL str. 87 / cv. 14 a 15

- procvičování vyj. sl. po P

Matematika

PL str. 56 / cv. 3

PL str. 57 / cv. 5

- opakuje co znamená: kružnice, kruh, průměr, poloměr, střed, úsečka

Prvouka

Písemka - samec, samice a mládě, společné znaky živočichů - PL str. 29 / cv. 4

- opakování učiva

Anglický jazyk

-opakování tématu dovolená, počasí

- uč. s. 42 + 43 (poslech komiks) , PS s. 43 celá

- procvičovat ve Wocabee

 

 

Čtvrtek 28.04.2022

- návštěva Divadla loutek v Ostravě - Malá Mína zmlsaná

S sebou: svačinu, pití, čip, pouzdro, žákovskou knížku, Babičku na inzerát a DÚ

- vyjmenovaná slova po P - doplňování i, í a y, ý

Babička na inzerát - Žak se vyznamenal - str.71 - 76

Písanka str. 19 - celá

DÚ - ČJ - učit se vyjmenovaná slova po P

DÚ - PRV - učit se na písemku

 

Středa 27.04.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

PL str. 85 / cv. 6, 7 a 8

Babička na inzerát - Odměna pro pana Zoubka - str.66 - 70

DÚ - opakovat vyjmenovaná slova po P

Matematika

PS2 - str. 89 / cv. 2 - rýsování úsečky BD

PL str. 56 / cv. 1 a 2

DÚ - PL str. 47 - poslední sloupeček

DÚ - PL str. 57 / cv. 4 - narýsovat sněhuláka

Anglický jazyk

- opiš a procvič ve Wocabee 

27. 4.

city /sity/ velkoměsto

ocean /oušn/ oceán

land  /lend/ souš, země

north /noɵ/ sever

south /souɵ/ jih

polar bear /polə beə/ lední medvěd

around /əraund/ okolo

seal  /si:l/ tuleň

penguin /pinguin/ tučňák

reindeer /reindi:ə/ sob

 

Úterý 26.04.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

- do malého sešitu:

Vyjmenovaná slova po P - 26. dubna

- pýcha

- pytel

- pysk 

- netopýr

- slepýš

- pyl

- kopyto

- klopýtat

- třpytit se

- zpytovat

- pykat

- pýr

- pýřit se

- čepýřit se

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například pyžamo, pyrotechnika, pyré, pyramida, Pyreneje a kapybara.

- PL str. 84 / cv. 2 - 4

- PL str. 85 / cv. 5

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po P

DÚ - PL str. 84 / cv. 1

Matematika

PS2 - str. 69 - čistý list

- nadpis: KRUŽNICE - 26.4.

- narýsovat libovolnou kružnici k - vyznačit: střed, průměr a poloměr

PS2 - str. 89 / cv. 1b

PS2 - str. 89 / cv. 2

DÚ - PL str. 47 - předposlední sloupeček

Prvouka

 

Pondělí 25.04.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po P - seznámení se slovy a jejich významem

https://www.dadapatrasova.cz/dada-patrasova-py/

Písanka str. 18 - z vyjmenovaných slov, která znáš, vypiš názvy živočichů

DÚ - Písanka str. 18 - celá

DÚ - učebnice str. 73 - vyjmenovaná slova po P

Matematika

- seznámení s kružítkem, kružnice, rýsování květiny

- PS2 str. 65 - nadpis KRUŽNICE - 25.4.

- rýsujeme libovolné kružnice

- PS str. 89 / cv. 1a

DÚ - PS2 - str. 65 - narýsovat 10 libovolných kružnic

Anglický jazyk

- procvičování slovíček, dialogy ve dvojicích

- uč. s. 44 celá + PS s. 44 celá

- na středu test slovíčka z 13. a 22. 4. (chybějící budou dozkoušeni)

Prvouka

- povídání o škole v přírodě

 

Pátek 22.04.2022

Český jazyk

- Písemka - pády, skloňování, slovní druhy

- písanka str. 17

Babička na inzerát - str. 60 - 65 Odpolední večírek

Matematika

PS2 - str. 73 / cv. 8 a 9

PS2 - str. 81 / cv. 3

Prvouka

- opakování probraného učiva od str. 27

Anglický jazyk

- opakování slovíček, frází o počasí, hodiny

- uč. s. 42+43 - poslech, čtení, překlad

- do sešitu s datem 22, 4 , slovíčka + procvič ve Wocabee

22. 4.

I have got /aj hev got/ já mám

glasses /gla:siz/ brýle

towel /taul/ ručník

suncream /sankri:m/ opalovací krém

sun hat /san het/ klobouk proti slunci

swimsuit /swimsu:t/ plavky dámské

swimming trunks /swimin tranks/ plavky pánské

suitcase /su:tkeis/ kufr

camera /ke.../    foťák

 

 

Čtvrtek 21.04.2022

Český jazyk

- určování pádů

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/230?source=dashboardTopicPreviewBox

- Písanka str. 16

Matematika

PL str. 54/cv. 1

- kontrola DÚ

- PL str. 55 - celá

DÚ - dokončit str. 55

 

Středa 20. 4. 2022

Český jazyk

- PL str. 82 / cv. 6 - básnička a cv. 7

- PL str. 83 / cv. 8 - 11

DÚ - PL str. 83 / cv. 11 a 12

Matematika

- desetiminutovka

M - PL str. 54 / cv. 1 - neposedové

DÚ - PL str. 54 / cv. 2 a 3

DÚ - PL str. 55 / cv. 4

Anglický jazyk

- opakování slovíček, určování počasí

- PS s. 42 celá

 

Úterý 19.04.2022

Český jazyk

- povídání o velikonočních prázdninách

- opakování probraného učiva - slovní druhy, pády

Matematika

- opakování probraného učiva

- PL str. 47 - pátý a šestý sloupeček

DÚ - dokončit pátý a šestý sloupeček

Prvouka

PL str. 38 - celá

DÚ na pátek 22.04.2022 přinést PL z PRV od str. 19

 

Středa 13.04.2022

Český jazyk

- Písanka str. 15

- opakování slovních druhů a pádových otázek

Matematika

- PL str. 53 - čtverec a čtyřúhelníky

Anglický jazyk

- přepiš do sešitu a procvič ve Wocabee na 20. 4.

13.4.

hot - horký

cold /kould/ studený

snow /snou/ sníh

cloud /klaud/ mrak

cloudy /klaudy/ zataženo

sun /san/ slunce

sunny /sany/ slunečno

rain /rein/ déšť

- chybějící budou dozkoušeni na čas a slovíčka z 8. 4.

 

Úterý 12.04.2022

Český jazyk

- Písemka - pádové otázky

- PL str. 81 / cv. 5

DÚ - Písanka str. 11

Matematika

PL str. 52 - celý, trojúhelník

PL str. 53 / cv. 1 a 2, čtverec

DÚ - PL str. 47 - 4 sloupeček

Prvouka

- Velikonoční tradice a zvyky, zdobení vajíček, pomlázka, mazanec, jidáš apod.

 

Pondělí 11.04.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- procvičování slovních druhů a pádů

PL str. 81 / cv. 3

DÚ - naučit se pádové otázky

DÚ - Písanka str. 14

Matematika

PS str. 76 /cv. 1

PS str. 81/cv. 1

PL str. 47 - třetí sloupeček

Prvouka

- Velikonoční svátky a tradice

Anglický jazyk

 

Pátek 08.04.2022

Český jazyk

- písemka na slovní druhy

- určování pádů

- PL str. 80 / cv. 1 a 2 

- PL str. 81 / cv. 4 

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat pádové otázky

Matematika

- PL str. 51 - celé

- opakování všech geometrických pojmů a znaků

- desetiminutovka - sčítání a odčítání do 1000

Prvouka

PL str. 37 - celý

Anglický jazyk

kdo nebyl ZK - čtení + překlad uč. s. 39

- umět vyjadřovat čas 

- přepiš do sešitu a udělej ve Wocabee:

8. 4.  

climb /klaimb/ lézt

walk /wo:k/ chodit

go to the park /gou tu ð pa:k/ jít do parku

summer /samə/ léto

beach / bi:č/ pláž

mountain /maunti:n/ hora

country / kauntri/ venkov

lake /leik/ jezero

swim – plavat

swimming pool / swimin pu:l/ bazén

 

Čtvrtek 07.04.2022

Český jazyk

PL str. 79 - celá

- opakování slovních druhů

- Co to jsou podstatná jména?

- Co určujeme u podstatných jmen? 

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat všechny pády - PL str. 80 - nahoře

DÚ - písanka str. 13 - napsat přání

Matematika

- geometrie

- PL str. 50 / cv. 1, 2, 3

- PL str. 51 / cv. 4

DÚ - PL str. 47 - druhý sloupeček

DÚ - PL str. 51 / cv. 4 - dokončit

 

Středa 06.04.2022

Český jazyk

- slovní druhy - opakování

Podstatná jména - rod a číslo

PL str. 78 / cv. 1 a 2

PL str. 79 / cv. 1

DÚ - PL str. 78 / cv. 3

DÚ - opakovat slovní druhy a podstatná jména

Matematika

- Calibro - testování

DÚ - PL str. 47 - první sloupeček

Anglický jazyk

- otázka/odpověď: What time is it?

. PS s. 40 celá

- uč. s. 40

- na pátek: čtení, překlad uč. s. 39 + umět čas /celá, půl)

 

Úterý 05.04.2022

Český jazyk

- testování - Calibro

- kontrola DÚ

- opakování slovních druhů

DÚ - Písanka str. 12 - celá

Matematika

PL str. 49 - celá

- opakování učiva z geometrie - bod, přímka, úsečka, polopřímka, průsečík, rovnoběžky, různoběžky

DÚ - PL str. 46 - osmý sloupeček

Prvouka

- PL str. 35 a 36 - vše - rostliny

 

Pondělí 04.04.2022

Český jazyk

- slovní druhy

- PL str. 76 - celá strana

- PL str. 77 / cv. 4, 5 a 6

DÚ - PL str. 77 / cv. 8 - slovní druhy

Matematika

- opakování sčítání a odčítání do 1 000

- geometrie - úsečka, polopřímka

PL str. 48 - celý

PL str. 49 / cv. 4 

DÚ - PL str. 46 - sedmý sloupeček

Anglický jazyk

- překlad krátkých vět se slovesem být

- PS s. 39/11

- speaking: ptaní se na čas a jeho určování 

- na 6. 4. určování času + uč. s. 39/6 (umět číst a překládat)

Prvouka

- PL str. 34 - celá

- živá příroda - rostliny

 

Pátek 01.04.2022

Český jazyk

- slovní druhy - opakování

PL str. 76 / cv. 1

DÚ - zopakovat slovní druhy

Matematika

PS2 - str. 74 / cv. 11

PS2 - str. 77 / cv. 3

- běhací počítání, luštění tajenky

Anglický jazyk

- uč. s. 39/6 (čtení, překlad) + PS s. 39/10

- umět poslední slovíčka

 

Čtvrtek 31.03.2022

Český jazyk

- částice a citoslovce

PL str. 75  - celá strana

Matematika

PS2 - str. 69 / cv. 10, 12

PS2 - str. 70 / cv. 1 a 2

 

Středa 30.03.2022

Česk jazyk

- spojky

- PL str. 74 - celá

Matematika

- PS2 - str. 91 / cv.9 - krychlové stavby

- PS2 - str. 92 / cv. 1 - Abaku

- PS2 - str. 92 / cv. 2 - Indické násobení

- PL str. 46 - pátý a šestý sloupeček

DÚ - PL str. 46 - pátý a šestý sloupeček - dokončit

Anglický jazyk

- Kalibro

 

Úterý 29.03.2022

Český jazyk

PL str. 73 / cv. 2 a 5

- určování slovních druhů cv. 5

DÚ - dočíst do str. 59

Matematika

PS2 - str. 91 / cv. 8 a 10

DÚ - třetí a čtvrtý sloupeček

Prvouka

- fotosyntéza - dokončení

 

Pondělí 28.03.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- Co to jsou příslovce?

- Co to jsou předložky?

- PL str. 72 - celý dokončit

- PL str. 73 / cv. 1, 3 a 4

DÚ - dokončit PL str. 73 / cv. 4

Matematika

PS str. 90 / cv. 5 - násobilkové čtverce

PS str. 90 / cv. 6 - hadi

- online určování hodin

https://www.umimematiku.cz/cviceni-hodiny-urcovani-casu

PL str. 46 - první dva sloupečky

DÚ - dokončit první dva sloupečky

Anglický jazyk

,- určování času 

- Ps s. 38 celá

Prvouka

- fotosyntéza - popis obrázku

 

Pátek 25.03.2022

Český jazyk

- opakování slovních druhů

- PL str. 72 / cv. 1 - 3

Babička na inzerát - Kluk na houpačce - do str. 49

- žáci odpovídají na otázky k přečtému textu

Matematika

- krátká písemka na sčítání a odčítání do 1000

- kontrola DÚ - PS str. 100 / cv. 4 - hledání více řešení

PS str. 101 / cv. 10

Prvouka

- živá a neživá příroda

- práce ve dvojicích

- PL str. 32 - dokončení

- PL str. 33 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

- test na slovíčka z 9. 3.a 28. 1. (chybějící budou dozkoušeni po příchodu do školy)

- uč. s. 38 (určování času - půl a celá). dialogy ve dvojicích

 

 

 

Čtvrtek 24.03.2022

Český jazyk

Písemka - Co to jsou slovesa? Které mluvnické kategorie určujeme u sloves? Vyjmenuj časy u sloves. Vyjmenuje osoby u sloves.

SLOVESA

Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

· slovesa jsou slova, která vyjadřují děj

· ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLALI? CO BUDEŠ DĚLAT? nebo CO SE S NÍM DĚLO? atd.

· příklady: plavala, zpívali, sedím, spí, běháme, uvaříte, zavolejte, zpívala si, hráli jsme, bude pracovat, spletl se, …

· určujeme u nich mluvnické kategorie - OSOBU, ČÍSLO a ČAS

OSOBA

· U sloves určujeme 3 osoby - první, druhou a třetí.

číslo jednotné                                        číslo množné

1. osoba čtu                                  1. osoba - MY čteme

2. osoba TY čteš                                2. osoba - VY čtete

3. osoba ON, ONA, ONO čte           3. osoba - ONI, ONY, ONA čtou

ČÍSLO

 • jednotné, množné

ČAS

· minulý (děj už proběhl v minulosti, stal se, byl)

· přítomný (děj právě probíhá)

· budoucí (děj proběhne v budoucnosti, teprve se to stane, bude)

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=623c3202e2deb

- vyhledávání sloves

Matematika

PS str. 81 / cv. 2 - posloupnost

PS str. 86 / cv. 11 a 12 - posloupnost

PS str. 93 / cv. 3 - sčítací trojúhelníky

DÚ - PS str. 100 / cv. 4 - hledání cest se třemi čísly

 

Středa 23.03.2022

Český jazyk

- Písanka str. 10 - celá

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

- otázky z kapitoly Trest

Babička na inzerát - Potlesk pro pana Doubka - str. 41 - 44 - čtení

DÚ - naučit se na písemku

Matematika

PS str. 78 / cv. 5

PS str. 84 / cv. 5

PS str. 85 / cv. 8 a 9

PS str. 87 / cv. 16

Anglický jazyk

- PS s. 36/5  + 37/7

- do sešitu s datem 23.3. + procvič ve Wocabee

What time is it? /wot taim iz it?/ Kolik je hodin?

It´s nine o´clock. /its nain ə´klok/ Je 9 hodin.

It´s half past nine. /its ha:f pa:st nain/ Je půl po deváté.= 9.30

bed – postel

time /taim/ čas

clock /klok/ hodiny (na zdi)

- na 25. 3. test slovíčka z 9. 3. a 28.1.

 

 

Úterý 22.03.20222

Český jazyk

- PL str. 71 - celá, časování sloves

U sloves určujeme osobu, číslo a čas.

- otázky z knihy Babička na inzerát

DÚ - Babička na inzerát - kapitola TREST

Matematika

- vysvětlení úloh z Klokánka - Cvrčka

Prvouka

PL str. 31 - cv. 1 - 3

PL str. 32 - cv. 4 a 5

 

Pondělí 21.03.2022

Český jazyk

- povídání o jarních prázdninách

Babička na inzerát - Polehčující okolnost - str. 29 -34

Matematika

- matematický Klokan - kategorie Cvrček

Anglický jazyk

- opakování: sloveso být, slovíčka, uč. s. 35 (píseň)

- uč. 36, 37 /poslech, čtení, překlad)+ PS s. 37/6

Prvouka

- opakování probraného učiva

 

Pátek 11.03.2022

Český jazyk

- PL str. 70 / cv. 3 - z vyjmenovaných slov po B, L, M měli žáci vypsat slovesa

- slovesa - poučka, časy, osoby

- povídání o jarních prázdninách

Čítanka - Babička na inzerát - Není chodec jako chodec str. 25 - 28 

Matematika

- zaokrouhlování na desítky a stovky

- PL str. 44 - celý

Prvouka

PL str. 29 - 30 - dokončení a opakování

PL str. 31 cv. 1 - třídění živočichů

Anglický jazyk

- procvičování slovíček, slovesa být (tvoření krátkých vět ústně)

- uč. s. 35 - poslech, čtení, přelad

- PS s. 35 celá

- přes prázdniny: kdo nemá, dodělat všechny balíky ve Wocabee

 

 

Čtvrtek 10.03.2022

Český jazyk

- PL str. 70 / cv. 1, 2, 4 a 5

DÚ - Babička na inzerát - str. 20 - 24 - Slavnostní oběd

Matematika

PS2 - str. 72 / cv. 5b

PS2 - str. 80 / cv. 12 a 14

PL str. 44

DÚ - PL str. 44 - 5. a 6. sloupec

 

Středa 9.3.2022

Český jazyk

- rychlá kontrolá DÚ

- PL str. 68 / cv. 2

- PL str 69 / cv. 6

- opakování slovních druhů, poučky

- co to jsou podst.jm., příd.jm., zájmena a číslovky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html

- Babička na inzerát - odpovídá na otázky

DÚ - Babička na inzerát - str. 20 - 24 - Slavnostní oběd

Matematika

PS2 - str. 69 / cv. 11 - autobus

PS2 - str. 72 / cv. 5a - autobus

PL str. 42 - 43 - dokončení

DÚ - PL str. 42 - 43 - dokončení

Anglický jazyk

- test na číslovky 20-50 (chybějící budou zkoušeni)

- udělat nové Wocabee + napsat si slovíčka s datem 9. 3. do sešitu

9. 3.

get up /get ap/ vstávat

have a shower  /hev e šaue/ čsprchovat se

brush my teeth /braš mai ti:f/ čistit si zuby

get dressed / get dresd/ oblékat se

have breakfast /hev brekfest/ snídat

go to school /gou tu sku:l/ jít do školy

lunch /lanč/ oběd

dinner /dine/ večeře

 

Úterý 8.3.2022

Český jazyk

- opakování: slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena

Písemka: doplňování mi x my a přídavná jména

PL str. 68 / cv. 3, 5 a 6 - nahrazování zájmen

PL str. 69 / cv. 4 a 5

DÚ - PL str. 69 / cv. 7

DÚ - PL str. 68 / cv. 1

DÚ - Babička na inzerát - Překvapení před odjezdem - str. 16 - 19

Matematika

- opakování: 0 - 1 000, zaokrouhlování, sčítání a odčítání

PL str. 42 - celá strana

PS2 str. 74 / cv. 14

Prvouka

PL str. 30 / cv. 5, 6

- naučit se vyjmenovat planety, samec - samice - mládě, společné znaky živočichů

 

Pondělí 7.3.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

Písanka str. 9 - celá

Babička na inzerát - společná četba - Kdo s koho - str. 11 -15

DÚ na 09.03.2022 - Babička na inzerát - Překvapení před odjezdem - str. 16 - 19

Matematika

PS str. 65 / cv. 10, 12

PS str. 66 / cv. 2

DÚ - PS str. 97 / cv. 2 - nejprve vynásobit, a potom seřadit

Prvouka

- PL str. 28 - osmisměrka

- PL str. 29 / cv. 4

- naučit se vyjmenovat planety, samec - samice - mládě, společné znaky živočichů

DÚ - podívat se, jestli jsem nepřibral/a učebnici spolužačce

Anglický jazyk

- uč. s. 34/9 - čtení, překlad

- PS s. 34 celá

- na 9. 3. umět psát číslovky 0-50

 

Pátek 4.3.2022

Český jazyk

- diktát

- písanka str. 8 - celá

Babička na inzerát - společná četba knihy

Matematika

- kontrola DÚ

- str. 60 - vpravo

NÁSOBENÍ POD SEBOU   4.3.

62 * 5 =

34 * 8 =

57 * 3 =

19 * 9 =

82 * 4 =

71 * 2 =

33 * 9 =

48 * 4 = 

16 * 8 = 

65 * 7 =

PS2 - str. 63 / cv. 1 a 2

Prvouka

- sluneční soustava, planety

- učebnice str. 32 a 33

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

https://www.youtube.com/watch?v=NEZf2C-GsrU

Anglický jazyk

- opakování číslovek (jejich psaní, čtení, diktát číslovek)

- uč. s. 33/6

- PS s. 33 celá

 

Čtvrtek 3.3.2022

Český jazyk

- Písanka str. 7 - celá

- procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

DÚ - Písanka str. 2 - celá

Matematika

- kontrola DÚ

PS2 - str. 87 / cv. 1 - násobení pod sebou

PS2 - str. 55 / cv. 10 a 11 - vagónky

PS2 - str. 75 / cv. 1 - vagónky

PS2 - str. 97 / cv. 1 - vagónky

DÚ - PS2 - str. 85 / cv. 7

 

Středa 2.3.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- zájmena

- PL str. 67 / cv. 4

- čtení vybrané knihy

- do malého sešitu:

ZÁJMENA                                               2.března

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.

- Písemka - slovní druhy - vyjmenování, ohebné a neohebné slovní druhy, které slovní druhy se skloňují a časují

Co jsou to podstatná jména?

Kolik máme slovních druhů? Vyjmenuj mi je.

Jak dělíme slovní druhy? Které to konkrétně jsou? 

Které slovní druhy skloňujeme?

Které slovní druhy časujeme?

DÚ - přepis do malého sešitu:

Domácí úkol                                                  2. března

B__l__nkový čaj, dům__slný vynález, m__chaná vajíčka, l__žařské hůlky, m__slivecky klobouk, neob___čejný zážitek, m__rné podnebí, b__tevní pole, přib__slavské náměstí a seml__t kávu.

Matematika

PS str. 83 / cv. 1 a 3

PS str. 84 / cv. 4

DÚ - PS2 - str. 87 / cv. 2 - indické násobení

Anglický jazyk

- test na kladný tvar slovesa být (chybějící budou zkoušeni po příchodu)

-opakování číslovek 0-50

- PS s. 32/8 (poslech) + s. 33/11

 

Úterý 1.3.2022

Český jazyk

- podstatná jména - poučka, slovní druhy - ohebné, neohebné, vyjmenování

- do malého sešitu:

PŘÍDAVNÁ JMÉNA                       1. března

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označených podstatným jménem.

Ptáme se na ně otázkami:

JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

- PL str .66 / cv. 1, 2. 3

DÚ - PL str. 66 / cv. 4

DÚ - PL str. 67 / cv. 2, 3

Matematika

PS2 - str. 75 / cv. 3 - práce s tabulkou v učebnici

PS2 - str. 68 / cv. 6 - dětský park

Prvouka

- živá příroda 

- živočichové - samec, samice, mládě

PL str. 27 / cv. 1, 2

 

Pondělí 28.02.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- kladné a záporné vlastnosti člověka

https://www.atlaso.cz/seznam-spatnych-lidskych-vlastnosti/

https://www.atlaso.cz/seznam-dobrych-lidskych-vlastnosti/

Matematika

- písemka - geometrie - bod, přímka, úsečka, sčítání do 1 000

PS str. 56 / cv. 12 a 13

PS str. 65 / cv. 11

DÚ - PS2 - str. 83 / cv. 2

DÚ - PS2 - str. 84 / cv. 6

Anglický jazyk

- procvičování slovesa být (kladný tvar)

- číslovky 0-50 

- PS s. 32/9

- uč. s. 32/4

- na st 2. 3. test sloveso být

Prvouka

- písemka - živá a neživá příroda, veličiny, zboží

 

Pátek 25.02.2022

Český jazyk

- podstatná jména - třídění na názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů

- do malého sešitu:

Podstatná jména         25. února

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

- vlastní jména osobní a vlastní - třídění

- víla - představuje svou vílu

Matematika

- PS str. 71 / cv. 3

- PS str. 61 - vlevo - rýsování, viz e-mail

Prvouka

- opakování učiva, příprava na písemku

Anglický jazyk

- přepiš slovíčka a procvič ve Wocabee

25. 2.

quick /kwik/ rychlý, rychle

throw /ɵrou/ hodit

pass /pa:s/ přihrát

twenty-one /twenty wan/ 21

thirty /ɵə:ty/ 30

forty /fo:ty/ 40

fifty  - 50

win – vyhrát

game /geim/ hra

- procvičování slovesa BÝT, překlad krátkých vět do sešitu:

1) To je moje kniha.

2)Ona je chytrá.

3) My jsme smutní.

4) Oni jsou ze Staříče.

 

Čtvrtek 24.02.2022

Český jazyk

- víla - dokončení a obrázek

Matematika

- PS str. 71 / cv. 1, 2

 

Středa 23.02.2022

Český jazyk

- řešení konfliktu ve třídě

- kontrola DÚ

- opakování slovních druhů

- vlastní jména osobní a místní

PL str. 65 / cv. 16

Čítanka - str. 133 - Vodník - Ladislav Dvorský

Malý žlutý sešit - nadpis: VÍLA, dle vlastní fantazie popisuje vílu

Bydliště:

Postava:

Zvláštní znamení:

Oděv:

Dobré vlastnosti:

Špatné vlastnosti:

DÚ - PL str. 65 / cv. 18 a 19

Matematika

- rýsování úseček

- PS2 - str. 68 / cv. 7 - dokončení

- PS - str. 57 - Narýsuj úsečku CD, jejíž délka je 4 cm.

- PS - str. 57 - Narýsuj úsečku EF, jejíž délka je 7 cm.

- PS - str. 57 - Narýsuj úsečku MN, jejíž délka je 5 cm a 5 mm.

DÚ - PS2 - str. 74 / cv. 12

Anglický jazyk

- časování slovesa BÝT (mají nalepeno v sešitě- kromě Elišky)

- překlad do seštitu:

Ona je smutná.

My jsme šťastní.

Oni jsou rodina.

Ty jsi můj bratr.

- na 25/2 učit se sloveso být (plný tvar, nestažený) + procvičit ve wocabee

 

Úterý 22.02.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- opakování vyjmenovaných slov

PL str. 63 / cv. 6

PL str. 64 / cv. 12, 13, 14

Písanka str. 5 - psaní adresy

DÚ - PL str. 65 / cv. 17

Matematika

- str. 57 - úsečka - geometrie - viz e-mail

DÚ - PS2  - str. 57 - Narýsuj úsečku KL, jejíž délka je 8 cm.

Prvouka

PL - str. 25 - dokončení

PL - str. 26 / cv. 4 - opakování učiva na písemný test

- opakování učiva

Odpověz na otázky.

Co tvoří neživou přírodu? Voda, vzduch, půda, světlo a teplo ze Slunce, horniny a nerosty.

Co tvoří živou přírodu? Živočichové, rostliny a houby.

Které tři skupenství látek rozlišujeme? 1) pevné – dřevo, 2) kapalné – voda, 3) plynné - vzduch

Voda se na Zemi nachází ve všech třech skupenstvích: 1)  pevné – led, 2) kapalné – voda, 3) plynné - pára

Kde všude najdeme vodu?

Moře, řeky, potoky, rybníky, kapky deště, v těle rostlin a živočichů.

Do jakého skupenství zařadíme vzduch? Je to plynná látka.

Kdo nám dodává kyslík? Zelené rostliny.

 

Pondělí 21.02.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- opakování: slovní druhy - vyjmenování -  ohebné, neohebné

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

- opakování vlastností - kladných a záporných

PL str. 62 / cv. 5

PL str. 63 / cv. 7, 9, 10

PL str. 64 / cv. 11

DÚ - PL str. 64 / cv. 15

Matematika

- opakování malé násobilky

- PS2 - str. 73 / cv. 7

- PS2 - str. 73 / cv. 10

- PS2 - str. 68 / cv. 7

DÚ - PS2 - str. 75 / cv. 2

Anglický jazyk

- PS s. 31/7 - mluvení ve dvojicích, zapisování do tabulky, říká, co kamarád umí a neumí

- používání slovesa can v otázce, v krátké odpovědi, ve větě oznamovací kladné i záporné

- uč. s. 29 (čtení + překlad)

Prvouka

- PL str. 24 - dokončení

- opakování jednotky délky: mm, cm, dm, m, km

- opakování veličiny a měřidlo - (délka - pravítko, hmotnost - váha, objem - odměrka, teplota - teploměr, čas - hodiny)

- planety: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

- opakování živé a neživé přírody

- PL str.  25 / cv. 1 a 3 

 

Pátek 18.02.2022

Český jazyk 

- slovní druhy - vyjmenování (zpaměti) - rozlišování ohebných a neohebných sl.d.

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

- vyjmenovaná slova po b, l, m - rychlé zopakování

PL str. 62 / cv. 2, 4

Matematika

- opakování malé násobilky - skupinová práce

PS str. 63 / cv. 3

PS str. 56 - šest příkladů

965 - 386 =

648 - 219 =

305 - 227 =

614 + 236 =

584 + 316 =

418 + 564 =

DÚ - M - PS2 - str. 56 - oprava

Anglický jazyk

- uč. s. 30 + 31 - poslech, čtení. překlad

- PS s. 31/6

- umět číst + překládat uč. s. 29

 

Čtvrtek 17.02.2022

Český jazyk

Písanka str. 6 - celá

- třídní pravidla - zopakování

- vyjmenovaná slova po B, L a M - rychlé zopakování

DÚ - přepis do sešitu

Domácí úkol                                                             17. února

Barevné skl__čko se bl__skalo na slunci. Spadlo m__ sm__tko do oka. V L__tom__šli je pěkný renesanční zámek. Brhlíci se slétají do krm__tka. Nelži m__ do očí! Mravenečník se živí hm__zem, je to hm__zožravec.

Matematika

PS2 - str. 63 / cv. 4

- opakování malé násobilky

DÚ - PS2 - str.56 - čtverečkovaný list:

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000           17.2.

 

    365
-179

 

 857
-369

 

 678
-335

 

521
369

 

417
233

 

546
297

 

 

Středa 16.02.2022

Český jazyk

- maskot - vyhodnocení o nejhezčího maskota

- PL str. 60 - dokončení

DÚ - PL str. 62 / cv. 3

DÚ - PL str. 63 / cv. 8

- do malého sešitu:
SLOVNÍ DRUHY

1. podstatná jména

2. přídavná jména

3. zájmena

4. číslovky

5. slovesa

6. příslovce

7. předložky

8. spojky

9. částice

10. citoslovce

Matematika

PS str. 64 / cv. 7

PS str. 59 / cv. 5

- opakování malé násobilky

DÚ - PS2 str. 67 / cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- uč. s. 29 -čtení, překlad , umět na přítě

- PS s. 30 celá

- říkáme, co kdo umí/neumí za sporty

- umět slovíčka ze 14. 2.

 

Úterý 15.02.2022

Český jazyk

PL str. 56 - 57 - dokončení, vybarvení kruhů

- diskutuje nad maskotem olympijských her, pokud by se konaly v ČR

- opakuje informace o ZOH

PL str. 58 - 59 - čtení s porozuměním

PL str. 60 - odpovědi na otázky, vyhledává informace v textu

DÚ - PL str. 61 - vymyslet maskota dle vlastní fantazie

Matematika

PS str. 60 - celá

PS str. 62 / cv. 5

PS str. 64 / cv. 8

PS str. 55 / cv. 8

DÚ - PS str .64 / cv. 6

Prvouka

- neživá příroda

- Slunce, planety

- veličiny

- učebnice str. 31 - čtení

PL str. 23 - celá

PL str. 24 / cv. 4, 5

 

Pondělí 14.02.2022

Český jazyk

- testování

- zahájení olympijského týdne

- povídání o slušném chování ve třídě

PL str. 57 - přiřazování textu k obrázkům, práce ve skupině

DÚ - Písanka - str. 4 - celá

Matematika

PS str. 61 - celá strana

DÚ - PS str. 62 / cv. 4

Anglický jazyk

- uč. s. 29/1 + PS s. 29 celá

Prvouka

- opakování

- zimní sporty

 

Pátek 11.02.2022

Český jazyk

PL str. 55 - celá, vyjmennovaná slova po B, L a M

Písanka 2 str. 1

- opakování vyjmenovaných slov po B, L a M

- třídnícká hodina - vyhodnocení

- práce s textem - olympijské hry - PL str. 56 a 57

Matematika

Písemka - přednost operací

PS2 str. 57 - dokončení celé strany

PS2 str. 56 - příklady na přednost operací

Prvouka

- koloběh vody, voda, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce

Anglický jazyk

- na 17. 2. procvičit nová slovíčka ze 17.2 na Wocabee

 

Čtvrtek 10.02.2022

Český jazyk

PL str. 54 - celá - vyjmenovaná slova po B, L a M

DÚ - PL str. 55 / cv. 21

Matematika

Písemka - číselná řada do 1000

PS str. 57 / cv. 4

 

Středa 09.02.2022

Český jazyk

- diktát

- příprava na školní kolo recitační soutěže

Matematika

PS2 - str. 53 / cv. 1, 2

PS2 - str. 54 / cv. 4, 6 a 7

DÚ - PS2 - str. 57 / cv. 1, 2

DÚ - PS2 - str. 58 / cv. 1, 2

Anglický jazyk

-uč. s. 27 a 28

- PS s. 27 a 28

- na 11. 2. test slovíčka z 21. a 28. ledna (kdo bude chybět, bude zušen po příchodu do školy)

 

Přinést na 10.02.2022:

1) střední desku na krájení

2) střední plastovou misku

3) lžičku a vidličku

4) malý nůž zabalený v látkové utěrce

 

Úterý 08.02.2022

Český jazyk

- písanka str. 3

- vyjmenovaná slova po B, L, M

- kontrola DÚ

- PL str. 53 / cv. 16

DÚ - přepis do sešitu

                                               Domácí úkol                                                            8. února

Nepl__vej na zem! Kl__če mu zvon__ v kapse. Kabát měl l___mec z pl___še. Vilem___na potkala v Litom__šli m___lého Em___la. Bab___čka L___da b___dlí v L__tomyšli. Loď vplula do zál___vu. M___lena napsala pěknou osm___čku. L___stonoš nám př___nesl bal___ček. Součástí pl___c jsou pl___cní sklípky. Alík měl v kož___chu kl___ště.

Matematika

- PL str. 41 - celý

- skupinová práce

DÚ - dokončit PL str. 41

Prvouka

- PL str. 22 - celá

 

Pondělí 07.02.2022

Český jazyk

- testování

- povídání o proběhlém víkendu

- třídní kolo recitační soutěže

Matematika

- PL str. 41 - polovina strany

DÚ - dokončit polovinu strany 41

Anglický jazyk

- skupinová práce - procvičování slovíček

Prvouka

- třídnické práce

DÚ - uklidit si v aktovce, ve složkách z ČJ, M a PRV a v pouzdře

 

Čtvrtek 03.02.2022

- filmové představení

Český jazyk

- čtení - O princezně solimánské - Karel Čapek

Tělesná výchova

- procházka 

Středa 02.02.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po M

- oprava přepisu 

- PL str. 52 / 9 - 12

DÚ - PL str. 53 / cv. 13, 14 a 15

DÚ - učit se básničku

Matematika

- sčítání a odčítání do 1000

- zaokrouhlování

- malá násobilka

- PL str. 40 - celá

DÚ - dokončit - str. 40

Anglický jazyk

 

Úterý 01.02.2022

Český jazyk

- povídání o výpisu vysvědčení

- vyjmenovaná slova po M

DÚ - učit se básničku

- přepis do sešitu

PŘEPIS                                                     1. února

Malá m___sa, M___chal se zam___slil, um___vadlo plné m___dlin, Em___l se m___ posm___val, zlom___l tuhu, na silnici dostal sm__k, rub___nový kam___nek, slíbila m__ m___dlové bubliny, pozam__kej dveře, rozdm__chal z jiskry oheň a m___rný vítr.

Matematika

- sčítání a odčítání do 1 000

- příklady typu - 871 + 6 = ____, 200 + 300 = _____, 900 - 600 = ____, 400 + 150 = _____, 950 - 150 = _____, 525 + 5 = _____, 408 + 2 = ____ apod.

Prvouka

- výchovný program

 

Pondělí 31.01.2022

Český jazyk

- písanka str. 31 - celá strana

- výběr básniček

- vyjmenovaná slova po M - online cvičení

- povídání o víkendu

- testování

DÚ - vybrat si básničku

Matematika

- sčítání a odčítání do 1000

- příklady typu: 300 + 300 = _____, 900 - 600 = ____, 320 + 40 = _____, 850 - 40 = ______

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

Prvouka

- rozdávání výpisu vysvědčení

 

Pátek 28.01.2022

Český jazyk

Písanka str. 31

- vyjmenovaná slova po M - doplňování i, í, y, ý

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM -  https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida

https://wordwall.net/cs/resource/9406116/%c4%8de%c5%a1tina/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/9497829/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/13439340/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/6272393/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/9663932/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

https://wordwall.net/cs/resource/12300554/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

WORDWALL -  https://wordwall.net/cs-cz/community/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m-%C4%8Desky

 

Matematika

PS str. 51 / cv. 3

PS str. 44 / cv. 6

PS str. 49 / cv. 7

Prvouka

- PL str. 20 - dokončení

- PL str. 21 - cv. 1 - 3

- živá  a neživá příroda

Anglický jazyk

- uč. s. 28/8 + PS s. 27/11 (rozděli podle výslovnosti písmene i)

- uč. s. 27/6 - čtení a překlad

- přepiš slovíčka do sešitu a udělej je ve Wocabee:

28. 1.

chicken /čikn/ kuře

milk - mléko

cheese /či:z/ sýr

animal /eniml/ zvíře

cereals /siəriəls/ cereálie

vegetables /vedžətebls/ zelenina

food /fu:d/ jídlo

drink – pít, nápoj

Čtvrtek 27.01.2022

Český jazyk

- písemka - vyjmenovaná slova po M - (chybějící budou písemku psát po příchodu do školy)

- vyjmenovaná slova po M

- kontrola DÚ

DÚ - PL str. 51 / cv. 8

Matematika

PL str. 35 - celý

DÚ - dokončit str. 35

 

Středa 26.01.2022

Český jazyk

PL str. 50 / cv. 1 - 6

- vyjmenovaná slova po M

DÚ - nechat podepsat ŽK na str. 6 a 16 (15)

DÚ - připomenout 55,-Kč na kino

DÚ - ČJ - PL str. 51 / cv. 7

DÚ - učit se vyj. sl. po M - zpaměti :)

Matematika

PL str. 34 - celé - odčítání pod sebou

Anglický jazyk

- přepiš si slovíčka do sešitu a udělej na Wocabee

- uč. s. 26 celá, rozhovory ve dvojicích

 

26. 1.

put /put/ položit

hungry  /hangry/ hladový

very -   velmi

can /ken/ moci, umět

have  /hev/ mít

Here you are. /hiə ju a:/ Tady máte .

egg /eg/ vajíčko

bread /bred/ chleba

 

Úterý 25.01.2022

Český jazyk

- Didakta - vyjmenovaná slova

- čtení s porozuměním

https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps1277

DÚ - Písanka str. 30

Matematika

- Didakta - Matematika na divokém západě

Prvouka

- svět kolem nás, lidské výrobky - PL str. 19 / cv. 1, 2 a 3

 

Pondělí 24. 1. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po M

- pololetní písemná práce - chyby

 - do sešitu:

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M                                               24. ledna

 
 • my
 • mýt
 • myslit/myslet
 • mýlit se
 • hmyz
 • myš
 • hlemýžď
 • mýtit
 • zamykat
 • smýkat
 • dmýchat
 • chmýří
 • nachomýtnout se
 • Litomyšl
 • mýval
 • mýto
 

Slova cizího původu: sumýš (mořský živočich), mykologie (věda o houbách), mys (skalnatý ostroh), mystický (záhadný) a mýtus.

 

Matematika

PS str. 45 / cv. 9

- pololetní písemná práce - chyby

 

Anglický jazyk

- uč. s. 26 článek (umět přečíst, přeložit)

- PS s. 26 celá

 

Pátek 21.01.2022

Český jazyk

- písanka str. 29 - dokončení

- dotazník spokojenosti

- vyhodnocení dotazníků

- čítanka str. 90 - 91

Matematika

PS str. 34 / cv. 3 - celé

PS str. 4 / cv. 14c

PS str. 31 / cv. 11 - učebnice str. 23 / cv. 9

PS str. 45 / cv. 9 - stihli jsme jednu pavučinku

Prvouka

- opakování kapitol učebnice str. 24 - 26

- učebnice str. 27 - Zeměkoule

- učebnice str. 28 - podmínky života na Zemi, voda a koloběh vody

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

Anglický jazyk

minirozhvory

- napiš do sešitu nová slovíčka + udělej ve Wocabee

21. 1.

but /bat/ ale

and /end/ a

or /o:/ nebo

Do you like? / du ju laik?.../ Máš rád?

with /wif/ s

 knife /naif/ nůž

fork / fo:k/ vidlicka

lspoon /spu:n/ lžíce

tea /ti:/ čaj

glass /gla:s/ sklenice

plate /pleit/ talíř

 

 

Čtvrtek 20.01.2022

Český jazyk 

- vyjmenovaná slova po M - poznávání vyjmenovaných slov po M - obrázky, písnička, kartičky

Matematika

- pololetní písemná práce

 

Středa 19.01.2022

Český jazyk

- pololetní písemná práce

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

DÚ - opakovat na pololetní písemnou práci

DÚ - dokončit PL

Anglický jazyk

výchovný program etiketa

- všechny úkoly/učivo z pondělí 17. 1. se přesouvají na pátek 21. 1.

 

Úterý 18.01.2022

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- PL str. 48 a 49 - obě dvě strany

- online cvičení - řazení slov podle abecedy

- slova protikladná

- vyjmenonovaná slova po B a L

DÚ - opakovat na pololetní písemnou práci

 

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci:

- indické násobení

- písemné odčítání

- krychlové stavby

- násobilkové obdélníky

- Abaku

- zaokrouhlování

- hadi

- slovní úloha

- součtové trojúhelníky

DÚ - dokončit pracovní list - cv.  9 a 10

 

Pondělí 17. 1. 2022

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

- psaní i/í/y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

- abeceda - řazení podle abecedy

- psaní u/ů/ú

DÚ - PL str . 48 / cv. 2, 3, 4 a 8

Matematika

- příklady na sčítání a odčítání

- násobení a dělení

- malá násobilka

Prvouka

- živá a neživá příroda, přírodniny, suroviny, výrobky, zboží

Anglický jazyk

- PS s. 24/4 + s. 58/ Unit 4 nálepky

- rozhovory

- na 19. 1. čtení/ překlad uč. s. 23 + umět odpovídat na otázky (rozhovory uč. s. 2, 8, 14, 20, 26)

 

Pátek 14.01.2022

Český jazyk

Písemka - doplňování slov do textu

- opakování na pololetní písemnou práci - slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a psaní u/ů/ú

- vyjmenovaná slova po B a L

PL str. 47 / cv. 17

Čítanka se sovičkou - str. 99 - 100 - Hejkal - Pavel Šrut a Případ s Hejkalem - Karel Čapek

Matematika

Písemka - dělení se zbytkem - 10 příkladů

- kontrola DÚ - pohled shora a pohled zepředu

PS str. 47 / cv. 5

- opakování na pololetní písemnou práci - malá násobilka, indické násobení, sčítání a odčítání

Prvouka

PRV - písemka PL str. 16 a 17 do otázky 26

PL str. 18 - dokončení

 1.  Jak dělíme přírodu? ________živou___________ a _________neživou__________
 2. Vyjmenuj, co patří do neživé přírody:  voda, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny
 3. Vyjmenuj, co patří do živé přírody: např. houby, rostliny a živočichové včetně člověka

Anglický jazyk

- uč. s. 24 a 25

-PS s. 25 celá

-na 17.1. uč.s. 23- čtení, překlad, Natálka s. 20

- na 19. 1. rozhovory uč. s. 2, 8, 14, 20

 

 

Čtvrtek 13.01.2022

Český jazyk

- testování

- pololetní písemná práce - abeceda

Písanka - str. 28

DÚ - Písanka str. 29 - L až Dan

Matematika

PS str. 39 / cv. 10 - nákres krychlových staveb

PS str. 49 / cv. 6 - nákres krychlových staveb

- kontrola DÚ - dělení se zbytkem

- opakování malé násobilky na pololetní písemnou práci

DÚ - PS str. 49 / cv. 8 - nákres krychlových staveb - pohled shora a pohled zepředu - zítra přinést krychličky zpátky do školy

DÚ - PRV - zopakovat si učivo na písemku (chybějící budou písemku psát po příchodu do školy)

 

Středa 12.01.2022

Český jazyk

Písemka - doplňování i, í, y, ý  a slov do vět

- kontrola DÚ - PL str. 46 / cv. 13 a PL str. 47 / cv. 16

- PL str. 47 / cv. 15, 18

- opakování vyjmenovaných slov po L

Matematika

- sítě krychle - skládá a doplňuje stěny

- PS str. 24 - čtverečkovaný list - přepsat a vypočítat příklady na dělení se zbytkem

DĚLENÍ SE ZBYTKEM                                  12.01.

52 : 10 =

15 :   2 = 

28 :   5 = 

34 :   5 = 

26 :   3 = 

30 :   4 = 

21 :   6 = 

30 :   7 = 

35 :   5 = 

42 :   8 = 

29 :   8 = 

32 :   9 = 

17 :   2 = 

DÚ M - str. 33 - lísteček - sítě krychle

DÚ na 13.01.2022 - str. 24

11 : 5 =

23 : 5 =

16 : 4 =

10 : 3 =

19 : 6 =

25 : 7 =

35 : 8 =

18 : 9 =

49 : 8 =

15 : 2 =

Anglický jazyk

- uč. s. 23 - poslech, čtení , překlda

- rozhovory a otázky Co máš/nemáš rád?

- test na slovíčka (chybějící budou zkoušeni po příchodu do školy)

- PS s. 24/3 - poslech

 

Úterý 11.01.2022

Český jazyk 

- Písemka - vyjmenování vyjmenovaných slov po L

PL str. 46 / cv. 9, 10, 11 a 14

- vyjmenovaná slova po L

DÚ - PL str. 46 / cv. 13 a PL str. 47 / cv. 16

Matematika

- síť krychle - hrany, stěny, vrcholy, hledání různých řešení

PS str. 33 / cv. 1 a 2

Prvouka

PL str. 16 - kontrola DÚ

PL str. 17 / cv. 19 - 26

DÚ - učit se na písemku PL str. 16 a 17 do otázky 26

Pondělí 10. 1. 2022

Český jazyk

- testování

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po L

- PL str. 44 - celá

- PL str. 45 - cv. / 5 a 8

DÚ - PL str. 45 / cv. 6 a 7

Matematika

- síť krychle - vystřihuje a slepuje, poznává hrany, strany, vrcholy

Prvouka

- opakování na písemnou práci - rok, roční období, měsíce, kalendář, důležité datumy, světové strany

PRV - PL str. 17 - dokončit

Anglický jazyk

- uč. s. 23/1 (umět číst a překládat na 14. 1.)

- PS s. 23 celá

- dne 12. 1. test slovíčka z 6. a 13. 12.

 

Pátek 7. 1. 2022 

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B a L - příbuzná slova

Matematika

- opakování malé násobilky 1 - 10

PS str. 24 - čtverečkovaný list

DĚLENÍ SE ZBYTKEM                                                      7.1.

18 : 3 =

14 : 3 =

11 : 5 =

19 : 5 =

23 : 5 =

15 : 4 =

10 : 2 =

17 : 2 =

  7 : 3 =

25 : 8 =

28 : 9 =

32 : 5 =

30 : 7 =

 

Anglický jazyk

- opakování Unit 3

 

Čtvrtek 06.01.2021

Český jazyk

- testování

- procvičování vyjmenovaných slov po L

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

Matematika

- malá násobilka

PS str. 50 / cv. 9 a) i b)

PS str. 51 / cv. 12 a 13

- převody jednotek 1 cm = 10 mm, centimentry a milimetry jsme si ukazovali na pravítku

- dělení se zbytkem např. 17 : 5 = ___, 18: 4 = ____, 21 : 5 = ____ atd. 

 

Středa 05.01.2021

Český jazyk

Přepis do malého sešitu:

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L                                      5. ledna

Tenký hlásek byl sotva sl___šitelný. Teta Karla bydlí v bl___zké vsi. Rozbitý pl___noměr. L___kovec je keř. Skl___čko se na slunci pěkně bl___ští. Pel___něk je léčivá bylina se žlutými květy. L___ska černá se živí vodními rostl___nami a živočichy.

Čítanka se sovíčkou: O praotci Čechovi - str. 89, O Krokovi a jeho dcerách - str. 91,  Pham slaví Nový rok - str. 93

Matematika

PS str. 24 / cv.10

PS str. 34 / cv.4

PS str. 44 / cv.5

Anglický jazyk

- uč. s. 54, 55

- přepiš slovíčka s datem 5. 1. a udělej na Wocabee (do 10.1.)

5. 1.

I like / ai laik/ Já mám rád..

I don´t like /ai dont laik/ Já nemám rád…

macaroni /mekərouni/ kolínka

sausages /so:sidžis/ párky, uzeniny

chips /čips/ hranolky

rice /rais/ rýže

salad /seləd/ salát

orange juice /orindž džu:s/ pomerančový džus

Iie cream /ais kri:m/ zmrzlina

 

Úterý 04.01.2021

Český jazyk

- písanka str. 27 - celá

- učebnice str. 39 - celá

- učebnice str. 41 - 44 - příbuzná slova v lupě, modré rámečky - dvojice slov

- učebnice str. 45 / cv. 3

- Čítanka str. 74 - 76

Matematika 

- prostředí - Autobus

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=61d3f84e749ee

PS str. 35 / cv. 9 a) i b) - dramatizace

Prvouka

- Tři králové

Pondělí 03.01.2022

Český jazyk

- povídání o zimních prázdninách

- Můj nejhezčí dárek pod stromečkem - krátká slohová práce - popis + obrázek

Matematika

PS str. 46 / cv. 3

PS str. 46 / cv. 1 a) a b) - slovní úlohy

PS str. 46 / cv. 2

- opakování malé násobilky

Prvouka

- opakování světových stran

- turistické značky

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby

 

Úterý 21.12.2021

Český jazyk

Písanka str. 23

- vyjmenovaná slova po L

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

Čítanka - str. 62 - Jak se čerti žení a Pět báječných strýčků

Matematika

Desetiminutovka - malá násobilka

PS str. 39 / cv. 10 - pohledy na stavby

DÚ - seřadit PL, dát do složky, dokončit PL str. 39

Prvouka

- organizace vánoční besídky

- Vánoce v jiných zemích, Tři králové

Pondělí 20. 12.

Český jazyk

Písanka str. 22

- vyjmenovaná slova po L, online cvičení, obrázky, přiřazování

- testování, povídání o víkendu, vánoční zvyky a tradice

DÚ - seřadit PL, dát do složky

Matematika

PS str. 20 / cv. 3

- opakování malé násobilky

- dokončit PL do str. 33

DÚ - seřadil PL, dát do složky, dokončit PL str. 39

Anglický jazyk

- učebnice s. 53

 - PS s. 53 celá + 54/3 

- PS nálepky s. 57 celá a 58 Unit 3

- opakovat slovíčka přes Vánoce a kdo nemá, dodělat Wocabee

Prvouka

PL č. 16 - dokončení

- legenda - vysvětlení, co to je

- vánoční zvyky a tradice

 

Pátek 17.12.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po L, příbuzná slova

- vysvětlení slov: vlys, slynout a Volyně

- přepis vyj. sl. po L do sešitu (2 sloupce), na papír, a potom si to děti mohou vlepit do sešitu

            VYJMENOVANÁ SLOVA PO L               17. prosince

 
 • slyšet
 • mlýn
 • blýskat se
 • polykat
 • plynout
 • plýtvat
 • vzlykat
 • lyska
 • ly
 • lýtko
 • lýko
 • lyže
 • pelyněk
 • plyš
 • plytký
 • slynout
 • vlys
 • Voly

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po L

Matematika

PS str. 25 / cv. 12 - mono (zelené), růžek (modrý)

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/parkety

PS str. 18 / cv. 6 - upevňování početních spojů

http://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/abaku

DÚ - malá násobilka - násobky 9

Prvouka

- učebnice str. 22 a 23 - VÁNOCE - četba, povídání

https://www.radambuk.cz/vanocni-tradice-v-obrazcich/

Anglický jazyk

- učebnice s. 22/9 - čtení, překlad

- PS s. 22 celá

- udělat Wocabee + napsat si slovíčka s datem 17. 12.

star /sta:/ hvězda

CD player /si: di: pleiə/ CD přehrávač

kite /kajt/ drak (papírový)

Christmas /krisməs/ Vánoce

ball /bo:/ míč

doll -  panenka

tree / tri:/ strom

scooter /sku:tə/ koloběžka

Can I have… ? /ken aj hev / Můžu dostat…?

 

Čtvrtek 16.12.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po L a příbuzná slova

- hledání vyjmenovaných slov na obrázku

https://www.youtube.com/watch?v=QxK_R0yl0hI

https://www.youtube.com/watch?v=QxK_R0yl0hI

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-l

Matematika

- PS str. 46 / cv. 12

- PS str. 47 / cv. 4

DÚ - PS str. 35 / cv. 1

DÚ - PS str. 36 / cv. 1

 

Středa 15.12.2021

Český jazyk

- Písemka - vyjmenovaná slova po B

- Poselství křesťanských Vánoc - návštěva

Matematika

PS str. 23 / cv. 4

- malá násobilka 9

- indické násobení čísel - 213 * 24 = , 306 * 31 =, 427 * 38 = , 

Anglický jazyk

- test na slovíčka (hlášeno dopředu, kdo chyběl, bude vyvolán ústně po příchodu do školy)

- uč. s. 21 čtení a překlad článku

- PS s. 21 celá

 

Úterý 14.12.2021

Český jazyk

- zpívání písničky

- kontrola DÚ

- opakování vyjmenovaných slov po B

PL str. 43 - celý

DÚ - opakovat vyj. slova po B

Matematika

PS str. 50 / cv. 11 - přepsat příklady do indického násobení, nalistovat PS str. 20 - čtverečkovaný list a tam příklady vypočítat

DÚ - PS - str. 48 / cv. 3 - dobrovolný

DÚ - PS str. 48 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 52 / cv. 4

Prvouka

- žáci vzájemně hodnotí své mapy

 

Pondělí 13. 12.

Český jazyk

- povídání o víkendu

- testování

PL str. 42 / cv. 25

DÚ - PL str. 42 / cv. 26

DÚ - PL str. 43 / cv. 28

Matematika

- PS str. 20 - násobky 9

- opakování malé násobilky

- zaokrouhlování

- PS str. 52 / cv. 5 - zaokrouhlování

DÚ - PS str. 48 / cv. 1, 2 a dobrovolný DÚ cv. 3

Anglický jazyk

- přepiš slovníčka do sešitu s datem 13. 12. a udělej je ve Wocabee

- na 15. 12. test slovíčka z 18. a 26. 11. + čtení, překlad s. 20 v učebnici

13. 12.

eat /i:t/ jíst

fruit /fru:t/ ovoce

giraffe /ži ra:f/ žirafa

sleep /sli:p/ spát

insects /insekts/ hmyz

day /dei/ den

leopard /lepd/ leopard

long /lon/ dlouhý

 

Pátek 10.12.2021

Český jazyk

PL str. 40 a 41 - vše

DÚ - dokončit str. 40 a 41

Matematika

PL str. 32 - dokončení

- opakování malé násobilky

DÚ - PL str. 32 - dokončit

Prvouka

Nad mapou ČR - str. 15 a 16 - vše

- odevzdat DÚ - mapu + symboly znázorňující různé objekty na mapě

 

Anglický jazyk

- uč. s. 20 (čtení a překlad) - umět na další hodinu AJ

- dělat nemusíte: uč. s. 15/článek + PS s. 15 celá

- kdo nemá hotovo Wocabee - dodělat

 

Čtvrtek 09.12.2021

Český jazyk

PL str. 40 / cv. 18 a 19

DÚ - PL str. 40 / cv. 20

Matematika

PL str. 32 - celá

DÚ - PL str. 32 - dokončit

 

Středa 08.12.2021

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po B

- Písanka - text prosinec

- Čítanka - čtení

Matematika

PS str. 43 / cv. 1 a 2

- ústní opakování zaokrohlouvání čísel

Písemka - malá násobilka

Anglický jazyk

uč. s. 20 (čtení a překlad)  + PS s. 20 celá

 

Úterý 07.12.2021

Český jazyk

- opakování vyjmenovaných slov

- https://wordwall.net/cs/resource/6108942/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-b

- přepis do sešitu

7. prosince

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

V b__tě b__strého Zb__ška v Přib__slavi b__l útulný náb__tek. Jeho příb__tek, tedy b__dlo bylo na vysoké úrovni. Jezdíval ho navštěvovat i kamarád z Kob___lis Zb__něk. Slíb__li si věčné přátelství.

Matematika

PS str. 37 / cv. 1 a 2

PS str. 42 / cv. 4 a 5

- zaokrouhlování čísel - ústní procvičování např. 88, 73, 12, 8, 44, 62, 19, 37 apod.

- malá násobilka 1 - 8

DÚ - PL vše do str. 31 - dokončit

 

Prvouka

- Místo, kde žijeme - PL str. 13 a 14

DÚ - nakreslit mapu + symboly znázorňující různé objekty na mapě

 

Pondělí 06. 12. 2021

Český jazyk

Kniholap - seřazuje obrázky k textu

- odpovídá na otázky k textu

- testování 

- povídání o mikulášské nadílce

- přivitání nové žákyně

Matematika

PL str. 31 - 4 sloupečky

DÚ - PL str. 31 - dokončit

 

Prvouka

Práce s mapou a kompasem - učebnice str. 19

- světové strany

- využití krajiny

Anglický jazyk

Opakování učiva

Přepis slovíček do sešitu + procvičení na Wocabee.

6. 12.

jungle /džangl/ džungle

sea /si:/ moře

whale /weil/ velryba

live /liv/ žít

lion /lajn/ lev

 fish /fiš/ ryba

zebra /zi:bra/ zebra

grass /gra:s/ tráva

land /lend/ souš

What aout you? /wot ebaut ju: / A co ty?

Pátek 3. 12. 2021

Anglický jazyk

Učebnice s. 18 a 19 - čtení, překlad + podle toho PS s. 19/6

PS s. 19/7

Čtvrtek 02.12.2021

Český jazyk

- Čítanka - str. 46 - VRABČÁK PEPÍK, str. 51 - NEPOŘÁDNÝ JEŽEK

Matematika

PS str. 41 / cv. 15, 16, a 1

PS str. 42 / cv. 3

PL str. 30 - celá

DÚ - dokončit PL str. 30

 

Středa 01.12. 2021

Český jazyk

- procvičování vyjmenovaný slov po B

https://wordwall.net/cs/resource/9438806/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slovabtext1

- PL str. 39 / cv. 15 - 17

https://www.umimecesky.cz/porozumeni#ps1267

Matematika

PS str. 40 / cv. 13, 14

DÚ - dokončit PL str. 29

Anglický jazyk

 1. Zopakuj si slovíčka z minulé hodiny

 2. Učebnice s. 17/1 – poslech č. 26, čtení, překlad (opakování z minulé hodiny)

 3. PS s. 18 celá+ společná kontrola 

 4. Ústně: Děti o sobě mluví jako o známém zvířeti, ostatní hádají, co jsou za zvíře. Př.: I´ve got a tail. I´m big and black. ….

Úterý 30.11. 2021

Český jazyk

PL str. 37 - celá,

PL str. 38 / cv. 10,  11, 12 a 13

DÚ - PL str. 39 / cv. 13 - dokončit a 14 - osmisměrka

Matematika

PS str. 39 / cv. 9,  11

PS str. 38 / cv. 4

- opakování malé násobilky

DÚ - PL str. 29 - třetí a čtvrtý sloupeček

DÚ - dokončit PS str. 38 / cv. 4

Prvouka

- učebnice str. 15 - 19

https://www.youtube.com/watch?v=dJjeZlJ_BeE

 

Pondělí 29. 11.

Český jazyk

- testování a povídání o proběhlém víkendu

- vyjmenovaná slova po B - písnička, příbuzná slova, význam slov

- PL str. 36 - celá

- PL str. 37 / cv. 5 a 8

Matematika

- násobení a dělení v oboru násobilky 8

- PL str. 28 / cv. 1 - 5 

DÚ - PL str. 28 / cv. 6 a PL str. 29 - dva sloupečky

Anglický jazyk

 1. Zopakuj si slovíčka z minulé hodiny (v sešitě)

 2. PS s. 17/2 – popiš tělo kočky a najdi slova ve čtyřsměrce

 3. Učebnice s. 17/1 –  článek přečti a přelož

Nápověda: I´ve got = já mám, big = velký, too /tu:/= taky,

great /greit/=skvělý, small /smo:l/ malý, long = dlouhý

 

Prvouka

- učebnice str. 15 - 17 - KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA - přečíst

 

Pátek 26.11.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B - doplňování i/í/y/ý 

- Písanka str. 19 - celá

Matematika

PS str. 36 / cv. 3

Šipkový zápis, rýsování čtverce a úhlopříčky

Prvouka

- PÍSEMKA - Česká republika, sousední státy, vše co jsme probírali

Anglický jazyk

1) přepiš slovíčka do sešitu s datem 26. 11.

teeth /ti:Ɵ/ zuby

whiskers  /wisks/ fousky

tail /teil/ ocas

mouth /mauƟ/ pusa

body /body/ tělo

tongue /tang/ jazyk

eyes /ais/ oči

ears /i:rs/ uši

tiger /taigƏ/

gorilla /gƏrilƏ/ gorila

snake /sneik/ had

crocodile  /krokƏdail/ krokodýl

2) doma udělej nový balík ve Wocabee

3) PS s. 17/1 - dokresli zvířatům správnou část těla

 

Čtvrtek 25.11.2021

- jarmark - adventní věnec

 

Středa 24. 11. 2021

Český jazyk

- Kniholap - děti si navzájem sdílí svou představu, jak asi vypadá Kniholap

Matematika

PS str. 5 - čtverečkovaný list - 20 příkladů na malou násobilku

MALÁ NÁSOBILKA                             24.11.

 

2 * 5 =

3 * 4 =

6 * 7 =

8 * 0 =

5 * 8 =

6 * 3 =

3 * 8 =

4 * 9 =

1 * 7 =

7 * 4 =

36 : 6 =

42 : 7 =

64 : 8 =

12 : 6 =

16 : 4 =

28 : 7 =

30 : 5 =

45 : 5 =

49 : 7 =

32 :  4 =

PS kap. dělení - slovní úloha - PS str. 32 / cv. 1a, 2

 

 

Anglický jazyk

- uč. s. 16/9 -čtení, překlad

- PS s. 16 celá

 

Úterý 23.11.2021

Český jazyk 

- vyvození vyjmenovaného slova BÝT - příbuzná slova

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-po-b/

- dle vlastní fantazie nakreslí a popíše slovo "KNIHOLAP"

DÚ - dopsat a dokreslit "KNIHOLAP"

Matematika

PL str. 17 / cv. 50

PS str. 30 / cv. 7, str. 28 / cv. 5 a 6

Prvouka

Česká republika

- křížovka, přířazování, vybarvení státní vlajky, odpovídání na otázky

DÚ - odpovědět na otázky z cvičení 6

 

Pondělí 22.11.2021

Český jazyk

- testování a povídání o víkendu

Písemka - vyjmenování vyjmenovaných slov po B

- doplnění vhodných slov do textu - viz e-mail

DÚ - přepsat text + nalepit

Matematika

PL str. 16 / cv. 48 - dokončení

PL str. 17 / cv. 49 - celé

Anglický jazyk

- opakování slovíček family z 18.11.

PS str. 14 / cv. 8 a 9

Učebnice str. 14 / cv. 4 - překlad a 5 - rozhovor, hádanka

Prvouka

- PL str. 9 a 10 - celé

 

Pátek 19.11.2021

- poslední lekce plavání

- čtení z čítanky

 

Čtvrtek 18.11.2021

Český jazyk

- procvičování vyjmenovaných slov po B, kartičky, hry, písnička, doplňování y/ý/i/í

- https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat vyjmenovaná slova po b

Matematika

- PS str. 19 / cv. 11

- PL str. 16 / cv. 47 a 48

DÚ - opakovat malou násobilku

Anglický jazyk

- umět ke zkoušení: uč. s. 11 - článek (čtení a překlad) + popsta, co má spolužačka na sobě: př. She is wearing  a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

- do sešitu napsat nová slovíčka + udělat Wocabee (12 balíků)

 

 

Středa 17.11.2021

- Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 

Úterý 16.11.2021

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po b

https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=5tt1Y0wOLJg

Do malého sešitu:

datum: 16. listopadu

barevný nadpis: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

budou 2 sloupce:

První sloupec: být, bydlit/bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek

Druhý sloupec: zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka

Pod sloupce na jeden řádek napsat: 


Vlastní jména: Přibyslav, Bydžov, Zbyněk a Zbyšek

Písanka str. 18 - celá

PL str. 30 - Muchomůrka červená - 1 b) a kontrola DÚ

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovat vyjmenovaná slova po b

 

Matematika

Písemka - rýsování čtyřúhelníku podle šipkového zápisu, indické násobení

DÚ - opakovat malou násobilku

 

Prvouka

PL str. 8 - celá

 

Pondělí 15. 11. 2021

Český jazyk

- testování, ranní kruh a vyjmenovaná slova po b - 1 vyučovací hodina

DÚ - PL str. 30 / 1 a - čtení s porozuměním

Matematika

- 2 vyučovací hodiny

- PS str. 16 - čtverečkovaný list napravo - NADPIS: INDICKÉ NÁSOBENÍ - 4 příklady na indické násobení (děti si musí vytvořit vlastní tabulku) - 39 * 8 =, 36 * 9 =, 86 * 7 =, 45 * 6 =

- PS str. 15 / cv. 4 a, b - narýsovat na str. 16

DÚ - PS str. 15 / cv. 4 c - dokončit

Prvouka

PL str. 7 / cv. 1, 2

Anglický jazyk

- uč. s. 12 a 13 - poslech, čtení, překlad

- PS s. 13/6 - na základě komiksu z uč. s. 12 a 13

- PS s. 13/7 - popsat sebe, co mám na sobě - podle toho nakreslit barevný obrázek do zrcadla

- umět ke zkoušení: uč. s. 11 - článek (čtení a překlad) + popsta, co má spolužačka na sobě: př. She is wearing  a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

 

Čtvrtek 11.11.2021

Český jazyk

- kontrola DÚ - PL str. 26 - rozbor odpovědí k danému tématu

Písanka - str. 17 - celá

Vyjmenovaná slova po B - přehled, ukázali jsme si obrázky, vysvětlili jsme si význam slov

Matematika

- procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání do 100

- PS str. 20 / cv. 4 a 5

- nácvik písně

Anglický jazyk

uč. s. 11 - článek - čtení, překlad, umět na 15. 11. ke  zkoušení

PS s. 12/3

ústně na známky popis osoby př. She is wearing  a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

Středa 10.11.2021

Český jazyk

- přednes básně

- zpěv písně

- PL str. 25 / cv. 2 - čtení

- PL str. 26 / cv. 3, 4, 5 a 6

1. ÚVOD - koho popisuje, kde žije

2. STAŤ - postava, obličej, oblečení, společník

3. ZÁVĚR - není

DÚ - Písanka str. 16 - celá

DÚ - PL str. 26 - dokončit 5 a 6

Matematika

Geometrie - zašlu sken e-mailem

DÚ - opakovat malou násobilku, násobky 7

Anglický jazyk

uč. 11/1 -poslech, čtení, překlad

ústně jednoduchý popis spolužáka př. He is wearing a white T-shirt, blue jeans , red socks and white shoes.

PS s. 12/4 - doplnit barvy do textu a podle textu dokreslit postavičku správnými barvami.

umět slovíčka z 8. 11.

splnit všechny balíky ve Wocabee

 

Úterý 09.11.2021

Český jazyk

- učebnice str. 21 + otázky pod textem, pranostiky

- učebnice str. 27 + otázky pod textem

- básnička sv. Martin - dramatizace

- zpěv sv. Martin

- PL str. 25 / cv. 1 a 2 - popis osoby - čarodějnice

PL str. 25 / cv. 1 a 2

a) oči – tmavé, hluboké, modré, rozzářené, smutné, hnědé, …

b) pohled – smutný, naštvaný, veselý, přísný, usměvavý, vážný, …

c) postava – hubená, obézní, vysoká, vzpřímená, shrbená, …

d) vlasy – hnědé, rozcuchané, plavé, kudrnaté, černé, havraní, dlouhé, …

e) hlas – hrubý, tenký, hlasitý, zvučný, hluboký, pronikavý, tichý, příjemný

 

V temném lese za divokou řekou bydlela stará čarodějnice Agáta.

Žila osamoceně v zchátralé chatrči již….

…ruce i nohy měla dlouhé a kostnaté.

… její kůže sněhobílý papír.

… by se dala přirovnat k papíru zmačkanému, její…

…jedna velká pavučina.

… zdobila velká bradavice.

… její dvě malá očka, černá jak uhel

Kdysi měla výborný zrak, …

… skrývala husté havraní vlasy, …

… zahalena do huňatého berního kožichu …

… chytil do pytlácké nástrahy

DÚ - naučit se roční období a přiřadit správně měsíce

DÚ - básnička sv. Martin

Matematika

- malá násobilka - ústně

- násobky 7

- PL str. 10 / cv. 32 - násobky 7

- PL str. 22 / cv. 5 - slovní úloha

- PL str. 23 / cv. 6, 9 - slovní úlohy

- PL str. 24 / cv. 13, 14

- PL str. 25 / cv. 18, 19, 20, 21

DÚ -  naučit se zpaměti násobky 7

DÚ - PL str. 25 / cv. 16 a 17

Prvouka

- sousední státy Evropy - hl. město, úřední jazyk, počet obyvatel - méně/více, než ČR, měna, anglické názvy

- Česká republika - vznik ČR - datum, jméno současného prezidenta, název státní hymny, státní symboly, hl. město, počet obyvatel ČR, úřední jazyk, další velká města, Moravskoslezský kraj - kraj ve kterém žijeme, krajské město - Ostrava, okres Frýdek - Místek

 

Pondělí 08.11.2021

Český jazyk

- povídání o víkendu a čtení slohové práce - společné vzájemné hodnocení

- Písanka str. 15 - celá

Matematika

PL str. 26 a 27 - celé

Prvouka

- sousední státy - název, hl. město, počet obyvatel, jazyk, měna

https://www.youtube.com/watch?v=98RSpaa89mA

https://www.youtube.com/watch?v=d8url32tjVA

 

Anglický jazyk

- udělat nový balík ve Wocabee

- pohledat, zda někdo nepřibral AJ učebnici Tomovi H.

- PS s. 11 celá (cvičení 1 nespojovat čarou, ale dvojice očíslovat stejným číslem)

- přepsat/vytisknout + nalepit slovíčka s datem 8. 11.

8. 11.

T – shirt  /ti: šə:t/ tričko

shirt /šə:t/ košile

dress /dres/ šaty

jeans /dži:ns/ džíny

hat /het/ klobouk

socks  /soks/ ponožky

trainers /treinrs/ tenisky

shoes  /šu:z/ boty

coat /kout/ kabát

wear  / weə/ nosit (na sobě)

she /ši:/ ona

He is wearing…  /hi: iz weərin/ On má na sobě…

 

Pátek 05.11.2021

Český jazyk - čtení

Kouzelný květ pouště - Jiří Tomek

Metro na zahradě - Jaromír Nohavica

U dědy - Pavel Šrut

Můj děda - Petr Nikl

DÚ - básnička na 10.11.2021

Svatý Martin

 

Na bílém koni přijíždí k nám

a já se ptám, kdo je onen pán.

Martin se jmenuje a v ruce meč svírá.

Ne, není zlý, naopak člověk zírá,

co ten Martin jednou udělal,

když na koni někam pospíchal.

 

Jede Martin na svém koni

a náhle potká žebráka.

Různé myšlenky se mu hlavou honí,

třeba je to jen pohádka.

Že ten Martin plášť svůj vzal

na dvě půlky nožem rozřezal.

S žebrákem se o něj rozdělil.

 

Možná ten kůň ani bílý nebyl,

co na tom dnes záleží.

Snad bílý jak sníh, co tehdy padal

a to, že se zas zima přiblíží.

 

Čtvrtek 04.11.2021

Český jazyk 

Písemka - slova protikladná, slova souznačná a slova nadřazená, podřazená, souřadná

PL str. 27 / cv. 1 b) - popis oblíbené hračky

DÚ - dokončit PL str. 27 / cv. 1 b) + obrázek

 

Matematika

PL str. 26 / cv. 1, 2, 3

DÚ - PL str. 26 / cv. 4, 5, 6 a 9

 

VV + PČ 

Mobilní Hospic Strom života

 

Angličtina

- dokončení programu Strom života

- test na slovíčka z 11. a 20. 10.

- PS s. 10/14 - odpovědi celou větou

 

 

Středa 03.11.2021

Český jazyk

- PL str. 35 / cv. 4 - 7 - slova nadřazená, podřazená a souřadná

DÚ - opakovat na písemku

DÚ - PL str. 27 / a)

Matematika 

PS str. 8 / cv. 6

PS str. 4 / cv. 13 - společná práce

PS - str. 8 - čtverečkovaný list - 28 + 35 = , 35 + 14 = , 49 + 58 = , 64 + 36 = , 22 + 49 = 

63 - 12 = , 48 - 13 = , 72 - 15 = , 96 - 18 = , 86 - 11 = 

Angličtina

- uč. s. 9 /článek s lučním koníkem - poslech, čtení, překlad

- PS s. 9 celá

- PS s. 10 (jen první 2 cvičení)

- ve čtvrtek 4. 11. píšeme test na slovíčka z 11. 10. a 20. 10. (chybějící budou zkoušeni ústně)

 

Úterý 02.11.2021

Český jazyk 

- návštěva obecní knihovny

- diktát - učebnice str. 18 / cv. 20

- PL str. 34 / cv. 1, 2

DÚ - ČJ - PL str. 34 / cv. 3, 3 (4)

Matematika

PS str. 30 / cv. 5

PS str. 30 / cv. 6

PS str. 29 / cv. 1, 2

PS str. 29 - čtverečkovaný list

Prvouka

- návštěva obecní knihovny a hřbitova

 

Pondělí 01.11.2021

Český jazyk

- povídání o prázdninách

- slova protikladná - opakování

PL str. 33 / cv. 1, 2, 3, 5

DÚ - PL str. 33 / cv. 4 a, b

Matematika 

- opakování násobilky - ústně

- PS str. 30 / cv. 5, 6

DÚ - PS str. 30 / cv. 6 - dokončit

Prvouka

- obec Staříč

- DÚ - dokončit znak Staříče a myšlenkovou mapu Staříče: TURISTIKA, RYBNÍKY, SOUSEDNÍ OBCE A MĚSTA, SPOLKY, POTOKY

Anglický jazyk

- nová slovní zásoba (viz. dole - chybějící si přepíší do slovíček) + balík ve Wocabee

oči eyes /aiz/

pusa mouth  /mauf/

noha leg /leg/


křídlo wing (wing/

tykadlo antennae /ente'nei/

nebo or /o:/

jíst eat /i:t/


mít have got /hev got/

létat fly  /flai/

chodit walk /wo:k/

Úterý 26.10.2021

ČJ - písemka na psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Český jazyk

- opakování - slova protikladná - ústně

- PL str. 32 / cv. 7, 8, 10 a 11

Matematika

- násobení a dělení 1 - 6 - ústně

- PS - str. 16 / cv. 1, 2 - algebrogramy

- PS - str. 19 / cv. 1 - algebrogramy

- PS - str. 27 / cv. 1 - 4

Prvouka

- Státní svátek - 28. října - Den vzniku samostatného československého státu

 

Pondělí 25.10.2021

Český jazyk

- opakování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - online cvičení

PS str. 31 / str. 1 - 6 - slova protikladná

Písanka - str. 14 - celá

DÚ - PL str. 32 / cv. 9

Matematika 

PS - str. 23 / cv. 6

PS - str. 26 / cv. 14

DÚ - PL str. 23 / cv. 8, 12

Prvouka

- OBEC STAŘÍČ - myšlenková mapa - turistika, rybník, spolky, potoky, sousední obce a města, katastrální výměra, první písmená zmínka, počet obyvatel, znak

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby, tvoření křížovek, prezentace

Pátek 22.10.2021

Čítanka (ve škole) - Středa nám chutná - Iva Procházková

 

Čtvrtek 21.10.2021

Český jazyk

Písanka - str. 13 - celá

ČJ - učebnice str. 21 / cv. 1 - práce s textem, zaměřit se na otázky pod textem

DÚ - Čítanka str. 36 - Jak ruce nechtěly pracovat - Oldřich Sirovátka

Matematika

- násobení a dělení - malá násobilka 1 - 6

- učit se zpaměti násobky 6

- PS str. 23 / cv. 5 

- PL str. 22 / cv. 2, 4 - slovní úlohy

- PL str. 23 / cv. 8 - zpaměti

- PL str. 24 / cv. 10 - zpaměti

- PL str. 24 / cv. 11 - pro rychlíky

DÚ - M - PL str.24/cv.15

Anglický jazyk

 

Středa 20.10.2021

Český jazyk

PL str.23/cv.2 - doplňování u/ů/ú, společně jsme si zdůvodňovali slova: neúnavný, neúčast, neúspěšně, bezúročný

PL str.24/cv.3 - p/b, t/d, ch/h

PL str.29/cv.3

ČJ - DÚ - PL str.24/cv.3 - f/v

ČJ - DÚ - PL str.29/cv.3 - dokončit

Matematika

PS str.22/cv.2

PS str.20/cv.6

- opakování malé násobilky

PL str.13/cv.42

PL str.22/cv.3

PL str.23/cv.7

DÚ - PL str.23/cv.8 - zpaměti

Anglický jazyk

 

Úterý 19.10.2021

Český jazyk

PL str.22/cv.11 - 15 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

PL str. 24/cv.3 - pouze p/b

Písanka - str.11 - celá

PL str. 28 - 29 - bajka

DÚ - ČJ - PL str.23/cv.1

Matematika

PL str.10 - násobky 6 

PL str.15/cv.45 - násobilkové obdélníky a cv.46 - násobení

PL str.9/cv.31 - násobení a dělení

PL str.13/cv.41

DÚ - M - PL str.9/cv.31 a str. 22/cv.1

Prvouka

Obec Staříč - znak a lepení textu

DÚ - PRV - dokreslení

 

Pondělí 18.10.2021

Český jazyk 

- opakování tvrdých a měkkých souhlásek a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Ze slabik sestav co nejvíce slov:

RA - BĚH - BĚ - VĚ - STĚ - ZÁ - ZMĚ - JÍŘ - PŘÍ - NA - TA - HŘÍ

Matematika

PS str.22/cv.1, str.18/cv.5

PL str.19 - šestý a sedný řádek

DÚ - M - PL str.19 - zelený rámeček

Prvouka

- Obec Staříč - historie

Anglický jazyk

- všem rozeslán mail

- PS s. 7/7  + nácvik odpovědi celou větou na otázku Where is it?, předložky on/in/under

 

Pátek 15.10.2021

Český jazyk

- Čítanka Sovička - Proč nechtěl Honza princeznu za ženu - Jiří Havel

 

Čtvrtek 14.10.2021

Český jazyk

Písemka - doplňovačka na dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

PL str.21/8-10 - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - z/s, ž/š

DÚ - Čítanka - str. 32 - 33

Matematika

PS str. 10/cv.13 - plány staveb

PS str. 12/cv. 1 - mří