Základní škola

Probrané učivo

Středa 14.06.2023

- dopravní hřiště

 

Úterý 13.06.2023

Český jazyk

- písemná závěrečná práce

- referáty o knihách

Vlastivěda

- Přemyslovská knížata

Anglický jazyk

- učebnice lekce 25, tvoření -ing tvarů a čtení/překlad článku napravo

- PS unit 25, cvičení 1, 2, 4

 

Pondělí 12.06.2023

Český jazyk

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PL č. 4 a 5

DÚ - PL č. 5 / cv. 6

Anglický jazyk

- písemná závěrečná práce

 

Pátek 09.06.2023

Český jazyk

- opakování na závěrečnou písemnou práci z českého jazyka

- PL č. 4 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - PL č. 4 / cv. 6

Matematika

- závěrečný písemný test z matematiky

 

Čtvrtek 08.06.2023

Český jazyk

- PL č. 4 / cv. 1 a 2

Vlastivěda

- písemný test

Anglický jazyk

- otázka v přítomném čase prostém (zápis v sešitě)

- opakování učiva na závěrečný test

- dne 12. 6. v 5. A, 1.v.h. - závěrečný test (chybějící si napíší po příchodu)

 

Středa 07.06.2023

Matematika

- závěrečná písemná práce z geometrie

- PL č. 8 - opakování na závěrečnou písemnou práci z matematiky

DÚ - PL č. 8 / slovní úloha (vlasy), cv.4, 7 a 8

Anglický jazyk

- přehlídka dravých ptáků

 

Úterý 06. 06. 2023

Matematika

- PL č. 7 - celý

Vlastivěda

https://wordwall.net/cs-cz/community/velkomoravsk%C3%A1-%C5%99%C3%AD%C5%A1es%C3%A1mova-%C5%99%C3%AD%C5%A1e

https://wordwall.net/cs/resource/16329666/historie/velkomoravsk%c3%a1-%c5%99%c3%ad%c5%a1e

https://wordwall.net/cs/resource/26088969/vlastiv%C4%9Bda-4-ro%C4%8Dn%C3%ADk-velkomoravsk%C3%A1-%C5%99%C3%AD%C5%A1e

Anglický jazyk

- provcičování kladných a záporných vět v přít. čase prostém

- tvorba otázky a krátké odpovědi

- uč. s. 50/2 a 3 ústně

- Ps s. 51/6

- dú na 8. 6. opakovat všechno mluvnické učivo z 4. r. ze sešitu

- dne 8. 6. opakování za závěrečný test (pondělí 12. 6., 1.v.h.)

 

Pondělí 05.06.2023

Vlastivěda

- opakování probraného učiva

- PL č. 13 - dokončení

Matematika

- PL č. 6 - opakování geometrie

- povrch krychle a kvádru

- trojúhelníky - pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný

- trojúhelník - doplnění zápisu, rýsování

- střed úsečky

- rozdíl úseček

DÚ - MG - opakovat z PS

DÚ - VL - PL č. 13 - opakovat

DÚ - Škola v přírodě - přinést průkazku pojišťovny

DÚ - M - PL č. 7 / cv. 1 a 2

 

Pátek 02.06.2023

Český jazyk

- pololetní diktát

- PS str. 38 / cv. 1 - slohová cvičení - dopis

Matematika

- PSG str. 47 - celá strana

 

Čtvrtek 01.06.2023

- Mezinárodní den dětí

 

Středa 31.05.2023

Český jazyk

- závěrečné opakování

Matematika

- PSG str. 46 / cv. 4

- PSG str. 48

Přírodověda

- preventivní program

Anglický jazyk

- preventivní program

 

Úterý 30.05.2023

Český jazyk

- závěrečné opakování

- kontrola DÚ

- PS str. 40 / cv. 5

DÚ - PS str. 38 / cv. 4 a str. 40 / cv. 6 - dobrovolný úkol :)

Matematika

- PSG str. 45 / cv. 5

- PSG str. 46 - celá strana

Anglický jazyk

- dne 12. 6. (pondělí, 1. vyuč. hodina) píšeme závěrečný test z angličtiny

- procvičování kladných a záporných oznamovacích vět v přít. čase prostém

- přepiš si zápis do sešitu z 30. 5.

- uč. s. 51 celá + PS 51/4 a 5

- dú na 1. 6. PS s. 59/4 a 5 + slovíčka 25. lekce umět a procvičit na Wocabee 

Vlastivěda

- Staré české pověsti, Velkomoravská říše

- PL č. 13 / cv. 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26

 

Pondělí 29.05.2023

Český jazyk

- PS str. 40 / cv. 3

DÚ - PS str. 40 / cv. 4

Matematika

- PSG str. 45 / cv. 2, 3 a 4

VL + ČJ + TV

- fotbalové hřiště - skok do písku, hod krikeťákem a běh

 

Pátek 26.05.2023

Český jazyk

- kontrola DÚ

- závěrečné opakování

- PS str. 39 - celá strana

Matematika

- geometrická tělesa

- PSG str. 43 a 44 - celá strana

 

Čtvrtek 25.05.2023

Český jazyk

- závěrečné opakování

- kontrola DÚ

- test: shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice

- PS str. 39 / cv. 1 - slovesa

DÚ - PS str. 39 / cv. 1 - celé dokončit

Matematika

- závěrečné opakování

- PSG str. 42 - celá strana

DÚ - PS str. 42 - dokončit

Vlastivěda

- PL č. 13 - dokončení

- DÚ - učit se na budoucí test

Anglický jazyk

- přít. čas prostý

- uč. s. 50/1 čtení a překlad, vysvětlení otázky a záporu

- PS s. 49/7 + 50/3

 

Středa 24.05.2023

Český jazyk

- řeč přímá a nepřímá

- stavba věty - opakování

- PS str. 37 - celá strana

DÚ - PS str. 38 / cv. 2 a 3

Matematika

- závěrečné opakování

- PS str. 48 / cv. 7, 8 a 12

TEST: převody jednotek

DÚ - PS str. 48 - dokončit

Přírodověda

- opakování všech přírodních společenstev

- PL č. 15 - dokončení, opakování

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

- procvičování kladných vět v přít. čase prostém

- učebnice s. 50/1 + PS s. 50/1 a 2

 

Úterý 23.05.2023

Český jazyk

- PS str. 36 - celá strana

DÚ - PS str. 37 / 5 - STAVBA VĚTY / cv. 1 (Knihy) - pouze doplnit i, í / y, ý

Matematika

- průměr čísel

- PS str. 45 - celá strana

DÚ - PS str. 47 - celá strana dokončit nebo opravit

Anglický jazyk

- tvoření vět v přítomném čase prostém (kladná věta oznamovací ve všech osobách)

- dopiš si do sešitu zápis

- na 25. 5. učebnice číst a překládat s. 49/4 + ti, kteří dnes chyběli budou dozkoušeni ze slovíček U 21+22

Vlastivěda

- Staré české pověsti

11. Jak se jmenoval první státní útvar západních Slovanů, kdy vznikl a kdy zanikl?

První státní útvar Západních Slovanů se jmenoval Velkomoravská říše (Velká Morava). Vznikla v 9. století a zanikla v 10. století.

12. Ze které země se k nám rozšířilo křesťanství a které náboženství nahradilo?

Křesťanství se k nám rozšířilo nejprve z Francké říše, později z Byzantské říše. Nahradilo pohanské náboženství.

13. Kdo byli Konstantin a Metoděj a proč k nám přišli?

Konstantin a Metoděj byli vzdělaní byzantští kněží, kteří u nás šířili křesťanství ve staroslověnštině (srozumitelném jazyce Slovanů).

14. Proč se setkáváme u věrozvěstů někdy se jmény Konstantin a Metoděj, jindy Cyril a Metoděj?

Jméno Cyril přijal Konstantin před svou smrtí, když vstoupil v Římě do kláštera.

15. Která řemesla se na Velké Moravě rozvíjela? Uveď příklady výrobků.

Na Velké Moravě se rozvíjelo šperkařství, hrnčířství, kovářství (archeologové nalezli např. kovové nástroje, zbraně, nádoby, zlaté šperky, gombíky aj.)

DÚ - PL č. 13 / cv. 19 - není potřeba znát odpověď na každou otázku

 

Pondělí 22.05.2023

- focení tříd

Český jazyk

- PS str. 36 / cv. 1

Matematika

- rovnice

- PS str. 43 - celá strana

- PS str. 44 - celá strana

DÚ - dokončit PS str. 42, 44 a 46 

Vlastivěda

- PL č. 13 - Staré české pověsti

DÚ - dokončit celý první list

 

Pátek 19.05.2023

Český jazyk

- podmět rodu ženského

- PS str. 35 - celá strana

Matematika

- PS str. 40 / cv. 4 a 5

- PS str. 41 - celá strana

- PS str. 42 - celá strana

 

Čtvrtek 18.05.2023

Český jazyk

- podmět rodu středního

- PS str. 34 - celá strana

Matematika

- PS str. 38 / cv. 5

- PS str. 39 - celá strana

- PS str. 40 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 47 / cv. 3 a 4

DÚ - PS str. 40 / cv. 2 a 3

Vlastivěda

- PL č. 12 - celý, opakování

Anglický jazyk

- PS s. 49/4, 5, 6

- úvod do přítomného času rostého (přepiš si od spolužáka zápis v sešitě z 18. 5.)

- pod zápis si nalep lísteček, který dostaneš ve škole

- na 23. 5. test slovíčka unit 21 a 22

 

Středa 17.05.2023

Český jazyk

- podmět a přísudek

- shoda přísudku s podmětem

- PS str. 32 / cv. 5

- PS str. 33 / cv. 1

DÚ - PS str. 34 / cv. 1

Matematika

- zlomky

- PS str. 37 - celá strana

- PS str. 38 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 47 / cv. 2

Přírodověda

- opakování přírodních společenstev

- PL č. 15 - druhá strana

DÚ na 22.05.2023 - dokončit PL č. 15

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

 

Úterý 16.05.2023

Český jazyk

- podmět a přísudek

- PS str. 32 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 32 / cv. 4

DÚ - PS str. 33 / cv. 2

Matematika

- převody jednotek času

- PS str. 35 / cv. 3, 4 a 5

- PS str. 36 - celá strana

DÚ - PS str. 46 / cv. 3, 4 a 7

DÚ - PS str. 47 / cv. 1

Anglický jazyk

- ČČK beseda

- dú na čtvrtek umět číst a překládat uč. s. 48/1

Vlastivěda

- ČČK beseda

 

Pondělí 15.05.2023

Český jazyk

- referát o knize

- stavba věty - věta jednoduchá a souvětí

- PS str. 31 - celá strana

DÚ - PS str. 32 / cv. 2 - pouze i, í / y, ý!!!

Matematika

- převody jednotek času

- PS str. 35 / cv. 6 - společně

- PS str. 35 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 46 / cv. 1 a 2

Přírodověda

- opakování přírodních společenstev

- PL č. 15 - luštění, osmisměrka - skupinová práce

- PL č. 15 / cv. 1 a 2 tajenkY: PŘÍRODOVĚDA A NEJZNÁMĚJŠÍ PTÁCI V KRAJINĚ

 

Pátek 12.05.2023

Český jazyk

- zhodnocení školního výletu

- Co to jsou slovesa? Které mluvnické kategorie určujeme u sloves? Co je to infinitiv? Složené a jednoduché tvary sloves.

- PS str. 29 / cv. 2 a 3

Matematika

- PS str. 29 / cv. 6

- PS str. 30 / cv. 6

- PS str. 31 / cv. 6

- PS str. 34 / cv. 6 a 7

- PS str. 35 / cv. 1 a 2

Čtvrtek 11.05.2023

- školní výlet na Lysou horu

 

Středa 10. 05. 2023

Český jazyk

- povídání o výletě

- učebnice str. 84 / cv. 8

Matematika

- plošné jednotky a jejich převody

- PS str. 33 - celá strana

- DÚ - PS str. 34 / cv. 1 - 5

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí - číslovky, digitální čas, předložky spojené s časem, uč. s. 49

 

Úterý 09.05.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- výběr peněz za focení, výlet, divadlo a ČČK

- čtení VL PL č. 12

Matematika

- kontrola DÚ

- plošné jednotky a jejich převody

- PS str. 32 - celá strana

Anglický jazyk

- procvičování digitálního času, uč. s. 48 celá, rozhovory, co kdo dělá během dne, vysvětlení -s u sloves ve 3. os. j. č. (příprava na přítomný čas prostý)

- kdo nepsal slovíčka U 19 + 20, bude zkoušen další hodinu AJ

- dú na 16. 5. do sešitu přepsat slovíčka U 24 + procvičit ve Wocabee + PS s. 48 celá (ve cvičení 2 psát čas digitálně - ale slovem) + umět číst a překládat článek uč. s. 48/1

Vlastivěda

- PL č. 12 - Keltové, Slovanské osídlení a Sámová říše

DÚ do pátku 12.05.2023 dokončit PL č. 12 - bez obrázků

 

Pátek 05.05.2023

Český jazyk

- PS str. 30 - celá strana

Matematika

- PS str. 30 a 31

DÚ - dokončit stranu 30 a 31

 

Čtvrtek 04.05.2023

Český jazyk

- slovesa - opakování

- PS str. 29 - celá strana

DÚ - PS str. 30 - napsat mamince básničku

Matematika

- roznásobení závorky

- PS str. 28 - celá strana

- převody jednotek - jednotky délky

- PS str. 29

Vlastivěda

- test: pravěk

Anglický jazyk

- přepiš si zápis do sešitu - čas

- uč. s. 48/1 - poslech, čtení, překlad

- na 9. 5. test slovíčka U 19 + 20, umět čtení/překlad uč. 41/3

 

Středa 03.05.2023

Český jazyk

- časování sloves - čas minulý

- kontrola DÚ

- PS str. 28 / cv. 3 a 4

DÚ - PS str. 29 / cv. 1 - doplnit i, í / y, ý a podtrhnout vlnovkou slovesné tvary v přítomném, minulém a budoucím čase

DÚ - přečíst harmonogram výletu (viz e-mail)

DÚ - přinést zálohu 300,-Kč na šk. výlet

DÚ - přinést souhlas s výletem

DÚ - připomenout rodičům odhlásit oběd na 11.05.2023

DÚ - předat rodičům lísteček s platbou ŠvP

Matematika

- PS str. 27 - celá strana

- PS str. 28 / cv. 1

DÚ - PS str. 25 - 28 - oprava chybiček

Přírodověda

- školní výlet

- škola v přírodě

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí - dny v týdnu, opakování slovní zásoby

 

Úterý 02.05.2023

Český jazyk

- povídání

- PS str. 27 / cv. 2

- PS str. 28 / cv. 1 a) a b)

- DÚ - PS str. 28 / cv. 1 c)   a PS str. 28 / cv. 2

Matematika

- PS str. 26 - celá strana

DÚ - PS str. 26 - dokončit nebo opravit

Anglický jazyk

- opakuje probrané učivo, hraje bingo

- uč. s. 46 a 47

- na 4. 5. přepsat slovíčka z PS  - Unit 23, procvičit je ve Wocabee + umět číst a překládat uč. s. 41/3

Vlastivěda

1. Byl člověk nejdříve sběračem nebo lovcem?

2. Co se dochovalo ve španělské jeskyni Altamira? nástěnné malby – Věstonická venuše

3. Jak se říká keltským opevněným sídlištím? oppida – kopule

4. Co bylo dřív doba bronzová nebo železná?

5. Jak se nazývá období pravěku, kdy velkou část Evropy pokrýval led?  doba ledová – doba zmrzlá

6. Na kolik období rozdělujeme pravěk? tři – pět

7. Co bylo prvním nástrojem pravěkých lidí? luk – pěstní klín

8. Které skupiny nejdříve tvořili pravěcí lidé? rody - tlupy

9. Je pravda, že jako první kov používali pravěcí lidé železo? ANO – NE

10. Ve které době žili v českých zemích Germáni? doba kamenná – doba železná

11. Kdo byl prvním předchůdcem člověka? člověk zručný – člověk vzpřímený

12. Z čeho byly Venuše vyráběny? z pálené hlíny – z pazourku

13. Jak se říká keltským mincím?

14. Bronz je slitinou čeho?

15. Jsou Venuše spojeny se ženskou plodností? ANO - NE

16. Který obor studuje vývoj lidstva pomocí artefaktů?

17. Které zvíře bylo ochočené jako první? Pes – kočka

18. Kde se v dnešní České republice nacházelo keltské oppidum? Levý Hradec – Závist

19. Z čeho se vyráběl pěstní klín? z pazourku – ze dřeva

20. Co je to evoluce?

21. Kde byla nalezena naše nejznámější Venuše? V Dolních Věstonicích – v Uherském Hradišti

22. Slované věřili v celou řadu bohů a bůžků. Vyjmenuje alespoň dva bohy.

23. Kdo to byl Sámo?

24. Jaký rozdíl je mezi mamutem a slonem?

25. Co je typické pro Šavlozubého tygra?

26. Kde máme poblíž nejznámější pravěké naleziště?

 

Pátek 28.04.2023

Český jazyk

- časování sloves - čas přítomný a budoucí

- kontrola DÚ

- PS str. 26 / cv. 2 a 4

- PS str. 27 / cv. 1 a 3

Matematika

- PS str. 25 - celá strana

 

Čtvrtek 27.04.2023

Český jazyk

- přepis cvičení do sešitu

- PS str. 26 / cv. 1

DÚ - PS str. 26 / cv. 3

Matematika

- test: písemné dělení

- PS str. 28 / cv. 5

- PS str. 25 / cv.1

DÚ - dokončit PS str. 28 / cv. 5

DÚ - dokončit nebo opravit PS str. 25 / cv. 1

Vlastivěda

- PL č. 10 - dokončení

- PL č. 11 - samostatná práce

DÚ - dokončit PL č. 11. odevzdat 02.05.2023 + učit se na test

ICT

- abeceda informačních technologií - práce ve dvojicích

Anglický jazyk

- opakování číslovek 0 - 100 (ústní a písemná forma)

- PS s. 47/4, 5 a s. 46/3

- do sešitu přepiš slovíčka 22. lekce

- na 2. 5. test slovíčka Unit 17 a 18 + PS s. 47/6

 

Středa 26.04.2023

- návštěva obecní knihovny

Vlastivěda

- PL č. 11 - Pravěk, Keltové a Slované

DÚ na 02.05.2023 - dokončit celý PL

 

Úterý 25.04.2023

Český jazyk + Matematika

- kontrola DÚ - jednoduché a složené tvary

Pozor! Všechny tvary sloves v čase minulém jsou složené.

- tématická výuka: Pálení čarodějnic a stavění máje

- práce ve dvojicích

- McDonald´s Cup - fotbalový turnaj

DÚ - přinést vyplněné lístečky s focením

DÚ - PS str. 28 / cv. 4 - 2 příklady na dělení

Anglický jazyk

- PS str. 44 - celá strana

- PS str. 44 / cv. 3

- lemons, strawberries, peaches, grapes, carrots, beans, potatoes, tomatoes

- PS str. 45 / cv. 4

thirty - třicet

seventy - sedmdeseát

eighty - osmdesát

a hundred - sto

sixty - šedesát

forty - čtyřicet

ninety - devadesát

fifty - padesát

- PS 45 / cv. 5

37 – thirty-seven

44 – forty–four

52 – fifty-two

69 – sixty-nine

78 – seventy-eight

81 – eighty-one

95 – ninety-five

- PS str. 45 / cv. 6

- PS str. 45 / cv. 7

Seventy-seven is Tom´s door.

Ninety-four is Pat´s door.

Thirty-six is Kim´s door.

Thirty-eight is Kev´s door.

- PS str. 46 / cv.1

- bathroom, toilet, living room, hall, kitchen, bedroom

DÚ - PS str. 46 /cv. 2

 

Pondělí 24.04.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- PS str. 24 - celá strana

- PS str. 25 / cv. 1 a 1 (dole)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/24

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm

DÚ - PS str. 25 / cv. 2 + 2a)

DÚ - přinést vyplněný lísteček na focení

DÚ - VL - zopakovat pravěk

Matematika

- PSG - str. 41 - celá strana

DÚ - PS str. 24 / cv. 5

Přírodověda

- poznávačka zvířat

https://wordwall.net/cs-cz/community/rostliny-a-%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9-vod-a-ba%C5%BEin

 

 

Pátek 21.04.2023

Český jazyk + Matematika + Výtvarná výchova + Hudební výchova

- projektový den: Den Země

 

Čtvrtek 20.04.2023

Český jazyk

- referáty o přečtených knihách

DÚ - PS str. 25 / cv. 1b! Pouze označit slova nebo části vět podle zadání. Nepodtrhávat zvratná slovesa!

Matematika

- kontrola DÚ 

- PSG str. 39 / cv. 4

- PSG str. 40 / cv. 1, 3 a 4

- DÚ - PSG str. 40 / cv. 2

Vlastivěda

- PL č. 10 - Pravěk a Keltové

- PL č. 10 / cv. 1 a 2

dary

lovem

zvěře

řeči

rytiny

oheň

semen

pěstní klín

sošek

řeč

typu

mamutů

sbíráním

DÚ - přečíst si pracovní listy č. 9 a 10

Anglický jazyk

 

Středa 19.04.2023

Český jazyk

- uč. str. 85 / cv. 2 a 3

- uč. str. 83 / cv. 2

Matematika

- test: písemné násobení

- PSG - kontrola str. 38

- PSG str. 39 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 24 / cv. 3

DÚ - PSG str. 39 / cv. 3

Přírodověda

- rostliny a živočichové vod a bažin

- poznávačka zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA

https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y

https://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahPA

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

 

Úterý 18.04.2023

Český jazyk

- Den Země

- učebnice str. 85 - vyprávění

- třídění odpadu

Matematika

- test z geometrie

- PS str. 38 - celá strana

DÚ - PS str. 24 / cv. 2

Anglický jazyk

- kontrola DÚ - přepis slovíček Unit 20

- PS str. 43 - celá strana

- učebnice str. 43 - celá strana

DÚ na 20.04.2023 - přepis slovíček Unit 21

Vlastivěda

- PL č .9 - Lidé a čas, pravěk

- cv. 1

- POČÁTEK NAŠEHO LETOPOČTU (NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA)

- PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM (PŘED KRISTEM)

- NAŠEHO LETOPOČTU (PO KRISTU)

cv. 2, 3 a 4

 

 

Pondělí 17.04.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- diktát s domácí přípravou

- PS str. 22 / cv. 5

- referáty o přečtené knize

Matematika

- PSG str. 37 - celá strana 

DÚ - podívat se na geometrii - PSG str. 37

DÚ - PS str. 24 / cv. 1

Vlastivěda

- PL č. 9 - Lidé a čas, pravěk

Archeologie – Věda, která se zabývá studiem minulosti, vykopávkami a historickými nálezy.

Objev ohně – Poskytoval lidem světlo, ochranu před zimou a nebezpečnými zvířaty a tepelná úprava pokrmů.

Věstonická venuše – Nejstarší známá keramická soška na světě. Byla nalezena u Dolních Věstonic na Moravě. Vznikla jako symbol plodnosti a zachování rodu.

Rod – společenstvo příbuzných lidí. Společně hospodaří a mají společný majetek.

- přimalovat Věstonickou Venuši

 

 

Pátek 14.04.2023

Český jazyk

- podstatná jména - opakování

- PS str. 22 / 2 a 3

- PS str. 22 / 4 - čtení vymýšlených vět

- DOBROVOLNÝ DÚ - PS str. 22 / cv. 5 - příprava na diktát

Matematika

- PS str. 23 - celá strana

 

Čtvrtek 13.04.2023 - nepřitomna Ivánková

Český jazyk

- kontrola DÚ - PS str. 21 / cv. 4b)

- PS str. 23 - celá strana

Matematika

- PS str. 21 / cv. 4, 5 a 6

- PS str. 22 / cv. 3, 4 a 5

Přírodověda

- učebnice str. 71 - otázky a úkoly

- PL č. 14 - dodělat PL 

Anglický jazyk

 

 

Středa 12.04.2023

Český jazyk

- PS str. 21 / cv. 4a)

- PS str. 22 / cv. 1 a 4

DÚ - PS str. 21 / cv. 4b)

Matematika

- PS str. 21 / cv. 1, 2 a 3

- PS str. 22 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 22 / cv. 1 a 2 - dokončit nebo opravit

Přírodověda

- učebnice str. 67 - 71

- rostliny a živočichové vod a bažin

- PL č. 14 / cv. 1

Anglický jazyk

- opakování slovíček  z 19. lekce

-  PS str.41 / cv. 6 a 7

- PS str. 42 / cv. 1

- učebnice str. 41 / cv. 3 - poslech, čtení a překlad

- učebnice str. 41 / cv. 5 - zpěv písničky

DÚ - učit se slovíčka z 19. lekce

 

Úterý 11.04.2023

- ranní komunitní kruh - velikonoční prázdniny

Český jazyk

- opakování podstatných jmen rodu mužského

- PS str. 20 / cv. 3

- PS str. 20 / cv. 1 - dole

- PS str. 21 / cv. 2

Matematika

- PS str. 20 - celá strana

DÚ - dokončit PS str. 20

Anglický jazyk

- učebnice str. 40 - poslech, čtení a překlad

- PS str. 40 - celá strana

- opakování slovíček z 19. lekce

- PS str. 41 / cv. 4 a 5

DÚ - přepsat slovíčka z 20. lekce + Wocabee

- test ze slovíček z 19. lekce bude 13.04.2023

Vlastivěda

- učebnice str. 66 a 67

 

Úterý 4. 4. 2023

Český jazyk

- velikonoční tématická výuka

Matematika

- PS str. 19 - celá strana

DÚ - dokončit PS str. 19

Anglický jazyk

- uč. s. 40/ 1 , 2 -čtení, překlad

- PS s. 38/3 rozhovory ve dvojici

- PS s. 40/3 - vysvětlení - ing tvaru 

Po dobu nepřítomnosti p. uč. Adamíčkové si děti budou zjišťovat domácí úkoly a učivo z angličtiny od svých spolužáků. 

Pokud dětem naskočí nový balíček ve Wocabee, pak si danou lekci přepíší do sešitu (pokud už tak nebudou mít zadáno z výuky) a Wocabee udělají.

 

Pondělí 03.04.2023

Český jazyk

- PS str. 20 / cv. 1 a 2

Matematika

- PS str. 18 - celá strana

DÚ - dokončit str. 18

 

Pátek 31.03.2023

Český jazyk

- skloňování rodu mužského - vzor stroj

- PS str. 19 / cv. 1 - doplňování i, í / y, ý

- kontrola DÚ

- PS str. 19 / cv. 3 a 4

Matematika

- PS str. 16 - celá strana, opravy

- PS str. 17 - celá strana

- PSG str. 36 - celá strana

DÚ - dokončit PS str. 17

 

Čtvrtek 30.03.2023

Český jazyk

- kontrola DÚ

- referát o knize

- skloňování rodu mužského - vzor muž

- PS str. 18 / cv. 4 a 5

- PS str. 19 / cv. 1 - čtení, bez doplňování

DÚ - PS str. 19 / cv. 1a) (bez doplňování i,í / y,ý) a 2

Matematika

- PS str. 16 / cv. 4 a 6

- PSG str. 35 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 16 / cv. 2

Vlastivěda

- projekt Praha - vyhodnocení

Anglický jazyk

- uč. s. 38/3 + 40/1 - čtení a překlad

- test slovíčka U 15+16 (chybějící budou zkoušeni)

- na 4. 4. uč. s. 38/1 umět číst a překládat + přepsat slovíčka U 19 + nevé Wocabee

ICT

- práce ve wordu

 

Středa 29.03.2023

Český jazyk

- podstatná jména rodu mužského - vzor hrad a muž

- kontrola DÚ

- PS str. 17 / cv. 3

- PS str. 18 / cv. 1

DÚ - PS str. 18 / cv. 2 a 3

Matematika

- testík: pamětné sčítání a odčítání

- PS str. 16 / cv. 3 a 5

- PSG str. 34 / cv. 4 a 5

- PSG str. 35 / cv. 1

DÚ - PS str. 16 / cv. 1

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli

- PL č. 13 / cv. 4

 

Úterý 28.03.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen rodu mužského

- vzor pán a hrad

- učebnice str. 73 - práce s tabulkou

- PS str .16 / cv. 5

- PS str. 17 / cv. 1a) a b)

DÚ - PS str. 17 / cv. 1c) a 2

Matematika

- PSG str. 33 / cv. 3

- trojúhelníková nerovnost

- PSG str. 34 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 15 / cv. 5

Anglický jazyk

- test na have got (chybějící budou zkoušeni ve čtvrtek)

- uč. s. 38/1, 2 + PS s. 38/2 (odpovědi celou větou)

- na 30. 3. PS s. 38/1 a 39/4 + umět číst a překládat 38/1 z učebnice + test slovíčka U 15 a 16

Vlastivěda + Pracovní činnosti

- projekt: Praha

Pondělí 27.03.2023

Český jazyk

- zítra je pyžamový den (dobrovolné)

- skloňování podstatných jmen rodu mužského

- vzor pán

- PS str. 16 / cv. 1, 2, 3 a 4

- Čítanka str. 118 - 120

Matematika

- PS str. 15 / cv. 3 a 4

- PSG str. 33 / cv. 2

DÚ - PS str. 15 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 8 - 14 - opravy

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli

 

Pátek 24.03.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen rodu mužského

- PS str. 15 / cv. 2, 4 a 5

Matematika

- PS str. 14 - celá strana

- PS str. 15 / cv. 1

DÚ - dokončit celou stranu 14

Výtvarná výchova + Hudební výchova

- projekt Praha - práce ve trojicích

 

Čtvrt.ek 23.03.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen rodu mužského

- PS str. 15 / cv. 1, 2 a 3

Matematika - 2 hodiny

- pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

- PS str. 12, 13 a 14 (rychlíci)

- PSG str. 32 - celá strana

- PSG. str. 33 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 12 a 13, případně oprava

Anglický jazyk

- procvičování vět se slovesem HAVE GOT (klad, zápor, otázka, stručná odpověď)

- uč. s. 37/37/7 + předložky místa

- na 28. 3. test sloveso HAVE GOT, do sešitu přepsat slovíčka UNit 18 a procvičit je ve Wocabee

Středa 22.03.2023

Český jazyk

- čtení slohových prací

- referát o knize

Matematika

PS str. 11 - celá strana

- DÚ - dokončit vše do strany 11 (kromě strany 8 / cv. 1), opravit špatně vypočtené příklady

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí

- uč. s. 37 celá

- PS s. 37/6, 7

- na 23. 3. uč. s. 36/2 (čtení, překlad) + umět časovat sloveso HAVE GOT

 

Úterý 21.03.2023

Český jazyk

- sloh: popis obrázku

Matematika

- PS str. 8 / cv. 1

- PS str. 9 - celá strana

- PS str. 10 - celá strana

DÚ - PS str. 8 / cv. 5

DÚ - PS str. 10 - oprava + nejlépe dokončit

Anglický jazyk

- přepiš si do sešitu učivo - sloveso HAVE GOT = MÍT a nauč se jej, ke slovesu najdeš žlutý rámeček v uč. na s. 36

- PS s. 37/5 + 36/3

- na 23. 3. uč. s. 36/2 (čtení, překlad) + umět časovat sloveso HAVE GOT

Vlastivěda

- písemka: Vlastivěda - Moravskoslezský kraj

 

Pondělí 20.03.2023

Český jazyk

- komunitní kruh - povídaní o víkendu

- slohová cvičení - popis obrázku

Matematika

- PS str. 7 / cv. 4, 5 a 6

- PS str. 8 / cv. 1

DÚ - PS str. 8 / cv. 2 a 4

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli

- PL č. 13 - celý

DÚ - dokončit PL č. 13

 

Pátek 17.03.2023

Český jazyk + Matematika

- Matematický klokan - matematická soutěž

 

Čtvrtek 16.03.2023

Český jazyk

- podstatná jména rodu ženského - opakování

- kontrola DÚ

- PS str. 14 / cv. 7

- učebnice str. 69 / cv. 3

DÚ - uč. str. 69 / cv. 4 - 9 vět / 5 vět

Matematika

- kontrola DÚ

- PS str. 6 - celá strana

- PS str. 7 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 8 / cv. 3 a 6

Vlastivěda

- moravskoslezský kraj

- test: 21.03.2023 - Moravskoslezský kraj

- hlavní město: Praha

- učebnice str. 43 - 44

https://www.youtube.com/watch?v=OKe1508lUxE

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1681-kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky

https://www.youtube.com/watch?v=fCnELy7Tu9w

Anglický jazyk

- uč. s. 36/1, 2 - čtení a překlad

- PS s. 36/1, 2 + 37/4

- test slovíčka U 13 (chybějící bude zkoušen)

- na 21. 3. kontrola sešitu AJ + přepsat slovíčka U 17 a procvičt je ve Wocabee

 

Středa 15. 03. 2023

Český jazyk + Matematika

- třídnická chvilka - akce do konce školního roku, aplikace WhatsApp - sdílení fotografií, videí apod., chování mezi spolužáky

Český jazyk

DÚ - PS str. 14 / cv. 6

Matematika

DÚ - PS str. 6 / cv. 2 a 4

Anglický jazyk

rodilý mluvčí

PS s. 35 celá

- uč. s. 36 - nová slovíčka - seznámení

 

Úterý 14.03.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen rodu ženského

- kontrola DÚ

- PS str. 13 / cv. 3

- PS str. 14 / cv. 9

DÚ - PS str. 14 / cv. 8

Matematika

- čísla 1-6 ciferná, řády číslic

- kontrola DÚ

- PS str. 5 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 5 / cv. 5

Anglický jazyk

- test na CAN (chybějící budou zkoušeni)

- PS s. 34 celá 

- přepiš si do sešitu PŘIVLASTŃOVACÍ ZÁJMENA

- na 16. 3. test slovíčka U 13+14, umět číst a překládat uč. s. 32/1

Vlastivěda

- Moravskoslezský kraj - PL č. 8

DÚ - dokončit PL č. 8

 

Pondělí 13.03.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- rod ženský - vzor kost

- podstatná jména rodu ženského - opakování

- PS str. 12 / cv. 4

- PS str. 13 / cv. 1, 2 a 4

DÚ - PS str. 13 / cv. 5

Matematika

- PS2 - str. 3 - dokončení celé strany

- PS2 - str. 4 - celá strana

DÚ - PS2 - str. 4 / cv. 1 - dokončit číselné osy

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli

- učebnice str. 59 - 65

- PL č. 13 / cv. 1

 

Pátek 10.03.2023

Český jazyk

- rod ženský - vzor kost

- PS str. 12 / cv. 1, 2 a 3

Matematika

- PS2 - str. 2 - celá strana

- PS2 - str. 3 - celá strana

Výtvarná výchova

- práce ve dvojicích - Moravskoslezský kraj

 

Čtvrtek 09.03.2023

Český jazyk

- rod ženský

- vzor žena, růže a píseň

- učebnice str. 63 / cv. 7 - do sešitu

- PS str. 11 / cv. 1 a 2

Matematika

- vyvození číselného oboru 0 - 100 000

- PS2 - str. 1 - celá strana

- PS2 - str. 2 / cv. 1

Vlastivěda

- Moravskoslezský kraj

- PL č. 8 - celé

Anglický jazyk

- uč. s. 34 a 35, nová slovní zásoba, poslech, čtení překlad, rozhovory

- opakování slovesa CAN - tvoření krátkých vět

- na 14.3. test CAN, umět s. 32/1, přepsat slovíčka U 16 a procvičit je ve Wocabee

 

Středa 08.03.2023

Český jazyk

- vzor žena a růže

- učebnice str. 63

- kontrola DÚ

- PS str. 10 / cv. 5

- PS str. 11 / cv. 1, 2 a 3

Matematika

- římské číslice, posloupnost, sčítací trojúhelníky

bratr: X. VI. MMVII - ______________________

sestra: XXVIII. III. MMXI - ______________________

maminka: XIV. V. MCMXC - ______________________

tatínek: IX. XI. MCMLXXXI - ______________________

babička: XXIV. XII. MCMLXV - ______________________

dědeček: I. IV. MCMLIX - ______________________

2. Pokračuj v posloupnosti, která se láme číslem XIII.

I, IV, VII, X, _________________________________________________________________________

- PL č. 5 / cv. 1, 2 a 3

Přírodověda

- tvorba referátu

DÚ - PŘ - dokončit referát

DÚ - VL - referát odevzdat do 10.03.2023

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí: opakování slovíček z lekcí 12- 15

- PS s. 33 celá

- uč. s. 34 - čtení a překlad článku

 

Úterý 07.03.2023

Český jazyk

- rod ženský - vzor žena

- PS str. 10 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 10 / cv. 4

DÚ - VL - odevzdat referát do 10.03.2023

Matematika

- střed úsečky, kolmice - konstrukce pomocí kružítka

- PSG str. 31 - celá strana

Vlastivěda

- Moravskoslezský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=GM_6yJwPJs4

- učebnice str. 64 - 65

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/mapy-kraju/mapa-moravskoslezsky-kraj.htm

- pohoří: Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Oderské vrchy, Moravská brána, Moravskoslezské Beskydy, Ostravsko - karvinská pánev

- řeky: Odra, Opava, Olše, Ostravice, Moravice

- nádrže: Slezská Harta, Kružberk, Šance

- ochrana přírody - CHKO: Beskydy, Jeseníky, Poodří

- města: Ostrava, Třinec, Havířov, Bruntál, Karviná, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava

- sousední státy: Polsko a Slovensko

- známá místa v kraji: Hukvaldy, Lysá hora, Karlova Studánka, Praděd, hrad Sovinec, Ostrava, Štramberk, Pustevny, apod.

Anglický jazyk

- uč. s. 32 + 33 

- na 9. 3. umět sloveso CAN (zápis v sešitě) + uč. s. 32/1 čtení a překlad

 

Pondělí 06.03.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- referát o knize

- rod žen

- PS str. 9 / cv. 1, 2 a 3

Matematika

- PSG str. 29 / cv. 5

- PSG str. 30 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PSG str. 30 / cv. 3 - narýsovat

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli - učebnice str. 58 - 65

- referát o zvířeti: Bažant obecný, Koroptev polní, Skřivan polní, Zajíc polní, Hraboš polní, Křeček polní a Sysel obecný

- kritéria hodnocení:

1) krásný, velký a barevný nadpis

2) barevný obrázek zvířete

3) čáry narýsované pomocí pravítka a ostrouhané tužky

4) 8 informací o zvířeti

 

Pátek 03.03.2023

Český jazyk

- rod střední - test

DÚ - VL - referát o kraji, odevzdat do 10.03.2023

Matematika

- PSG str. 28 / cv. 5

- PSG str. 29 / cv. 1, 2, 3 a 4

Hudební výchova

- hudební soutěž

 

Čtvrtek 02.03.2023

- návštěva Hornického muzea Landek Park

- sraz 07:30 hod. v šatně

- odjezd autobusu: 07:45 hod.

- návrat v cca 11:30 hod.

- vstupné 105,-Kč na žáka

- autobus je hrazen z projektu

- s sebou: teplé oblečení, šálu, čepici, rukavice, pevnou obuv, svačinu, pití, čipy, deníček, věci do anglického jazyka, kapesné, kapesníčky, Kinedryl a sáček

- sraz v 07:30 hod. v šatně

Anglický jazyk

 - Landek

- na 7.3. umět sloveso CAN - viz. zápis v sešitě

 

Středa 01.03.2023

Český jazyk

- rod střední - opakování

- diktát s domácí přípravou

- učebnice str. 58 / cv. 2 a 3

- učebnice str. 59 / cv. 2

- učebnice str. 60 / cv. 2

- učebnice str. 61 / cv. 3

DÚ - ČJ - zopakovat si rod střední, v pátek bude test

DÚ - HV - naučit se dvě lidové písně

DÚ - VL - referát, odevzdat do 10.03.2023

Matematika

- PSG str. 27 / cv. 5

- PSG str. 28 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí - UNit 15 - uč. s. 32 celá, u článku čtení a porozumění

- seznámení s přivlastňovacím pádem př. Tom´s dog = Tomův pes

- PS s. 32/2, 3, 4

Přírodověda

- rostliny a živočichové na poli

- učebnice str. 58 - 65

 

Úterý 28.02.2023

Český jazyk

- podstatná jména rodu středního

- PS str. 8 / cv. 4

DÚ - PS str. 8 / cv. 5 - diktát s domácí přípravou

DÚ - HV - naučit se 2 lidové písně

Matematika

- opakování probraného učiva

- zlomky

- PSG str. 27 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

. přepiš si do sešitu nové učivo - SLOVESO CAN

- tvoření vět oznamovacích (kladných, záporných) a tázacích se slovesem CAN

- na 2. 3. ze sešitu  umět - sloveso CAN

Vlastivěda

- test: nerostné suroviny

- kraje ČR - zadání referátu, odevzdat do 10.03.2023

Nadpis: velký, výrazný, rovný a pravopisně správně napsaný

Mapka: barevná, popsaná, řeky, pohoří, města

Obsah: krajské město, krajina, řeky, města, památky, zajímavosti, obrázky

Zlínský kraj - žákyně S.Č.

Karlovarský kraj - žák V.T.

Středočeský kraj - žákyně N.K.

 

 

Pondělí 27.02.2023

Český jazyk

- podstatná jména rodu středního

- PS str. 8 / cv. 2 a 3

DÚ - VL - učit se na test

Matematika

- rovnice

- PS str. 47 / cv. 2 a 3

- PS str. 13 / cv. 1 a 2

DÚ - dokončit PS str. 45 - 48

Přírodověda

- rostliny a živočichové na louce

- PL č. 12 - dokončení

 

Pátek 24.02.2023

Český jazyk

- kontrola DÚ

- skloňování podstatných jmen rodu středního

- PS str. 7 / cv. 1

Matematika

- zlomky - výpočet částí z celku

- rovnice

- PS str. 45 / cv. 3, 4 a 5

- PS str. 46 - celá

- PS str. 47 / cv. 1

DÚ - dokončit všechna cvičení

DÚ - učit se na test z vlastivědy

 

Čtvrtek 23.02.2023

Český jazyk

- vzor stavení

- kontrola DÚ

- PS str. 7 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 7 / cv. 3

Matematika

- zlomky - výpočet částí z celku

- PS str. 44 - celá strana

- PS str. 45 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 48 / cv. 5 a 6

Vlastivěda

- nerostné suroviny

- PL č. 7 - celý

Test: Nerostné suroviny 28.02.2023

ICT

- Word - styl písma, velikost, barva apod.

Anglický jazyk

- test  - slovíčka 11. a 12. lekce

- PS s. 30 a 31  - hotova všechna cvičení

- na 28. 2. umět číst a překládat z uč. s. 28/1 + přepsat do sešitu slovíčka U15 + udělat ve Wocabee

 

Středa 22.02.2023

Český jazyk

- vzor kuře

- kontrola DÚ

- PS str. 6 / cv. 1 a 3

DÚ - PS str. 6 / cv. 2

Matematika

- Hejného matematika - trpaslíči aritmetika, římské číslice

- zlomky - smíšená čísla

- PS str. 43 - celá

DÚ - PS str. 48 / cv. 4 + oprava cv. 1 - 3

Přírodověda

- PL č. 12 - křížovka, obrázek

DÚ - VL - PL č. 7 - přečíst

DÚ - PŘ - PL č. 12 - otázky 1 - 6

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí 

- uč. s. 29/3 a 4 - dialogy ve dvojicích, prezentace

- PS s. 29/5 a 6

Úterý 21.02.2023

Český jazyk

- vzor moře - učebnice str. 56

- PS str. 5 / cv. 1, 2 a 3

- DÚ - PS str. 5 / cv. 4

Matematika

- PL č. 4 - celý

- PS str. 43 / cv. 1

- skupinová práce - seřazování kartiček se zlomky

DÚ - PS str. 48 / cv. 2 a 3

Anglický jazyk

- uč. s. 28 celá + PS s. 28 celá

- procvičení vazby s OF - zápis do sešitu - přepiš si od spolužáka

- na 23. 2. test slova U 11 a 12, umět uč. s. 28/1 + Wocabee (kdo nemá)

Vlastivěda

- nerostné suroviny

- PL č. 7 / cv. 1 - 4

DÚ - přečíst si PL č. 7

 

Pondělí 20.02.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen - vzor město

- čtení s porozuměním

- PS str. 4 / cv. 1 a 4

- PL č. 3 - čtení s porozuměním - O nešťastné mouše

Čítanka: Jak Aleš dostal papouška - Vojtěch Steklač

DÚ - uklidit si v aktovce

Matematika

- Hejného metoda - hadi, neposedové, čtvercová mříž a výstaviště

- PL č. 4 / cv. 1, 2, 3 a 4

- PS str. 42 / cv. 5

- PS str. 43 / cv. 1

DÚ - PS str. 48 / cv. 1

Přírodověda

- rostliny a živočichové na louce

 

Pátek 17.02.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen - vzor město

PS str. 4 / cv. 2, 3 a 5

Matematika

- test: převody jednotek - hmotnosti

- zlomky - sčítání a odčítání

- PS str. 41 / cv. 6

- PS str. 42 / cv. 1 - 4

 

Čtvrtek 16.02.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen

- kontrola DÚ

- PS str. 3 / cv. 3 - podtržení podstatných jmen rodu středního a určení vzoru

- PS str. 3 / cv. 2

- PS str. 3 / cv. 4

Matematika

- test: římské číslice

- zlomky

- PS str. 41 / cv. 1 - 5

- test 17.02.2023 - převody jednotek - hmotnosti

DÚ - učit se na písemku

Vlastivěda

- nerostné suroviny

- povrchová a hlubinná těžba

- těžba černého uhlí ve Staříči

- učebnice str. 31 - 35

Přirodověda

- rostliny a živočichové na louce

- učebnice str. 51 - 53

- PL č. 12 - obě dvě strany

Anglický jazyk

- - čtení a překlad uč. s. 27/6

- ve dvojicích rozhovory uč. s. 27/5 + PS s. 27/7 celou větou

- slovíčka U13, vysvětlení vazby s of .... the box of books....

- poslech, čtení, překlad uč. s. 28/1

- na 21. 2. přepsat slovíčka U13 + nové Wocabee + PS s. 28/1, 29/4 a 31/5  (podle textu v učebnici)

 

 

Středa 15.02.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen

- kontrola DÚ

- PS str. 2 / cv. 3a) a 4

- PS str. 3 / cv. 1  a 5

DÚ - PS str. 3 / cv. 3 - pouze doplnit i, í / y, ý

Matematika

- opakování římských číslic

- test: převody jednotek objemu

- test 16.02.2023 - římské číslice

- matika.in. - úlohy z Hejného matematiky

DÚ - podívat se na římské číslice

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí: St. Valentine´s Day 

- hra pro opakování učiva - uč. s. 30+31 (ve dvojicích)

ICT

SLON – Times New Roman – velikost 20 – tučně a podtržené – barva růžová

PES – Mistral – velikost 48 – kurzíva – barva modrá

KOČKA – Jokerman – velikost 29 – přeškrtnuté – barva zelená

MAMINKA – Ink free – velikost 40 – barva zvýraznění textu růžová, tučně, písmo modře

 

 

Úterý 14.02.2023

Český jazyk

- skloňování podstatných jmen

- PS str. 2 / cv. 1

DÚ - PS str. 2 / cv. 2 a 3 (nedělat "a")

Matematika

- test: obvody a obsahy

- opakování jednotek objemu

Test 15.02. - převody jednotek - objemu

Anglický jazyk

- test na sloveso být a nebýt (chybějící budou zkoušeni)

- uč. s. 27/6 čtení a překlad (umět na 16. 2.)

- PS s. 26/3, 4 + 27/6

- opakování lekcí

Vlastivěda

- nerostné suroviny a průmysl

- učebnice str. 31 - 35

 

Pondělí 13.02.2023

Český jazyk

- povídání o jarních prázdninách

- referát o knize

Matematika

- opakování - obvody a obsahy

- PSG str. 25 / cv. 3 a 4

Test 14.02. - obvod a obsah

Přírodověda

- rostliny a živočichové na louce - učebnice str. 51 - 53

 

Čtvrtek 02.02.2023

Matematika

- obvody a obsahy

- PSG str. 24 - celá

- PSG str. 25 / cv. 1

Přírodověda

- test: Živočichové v lese

Vlastivěda

- opakování na písemný test - 13.02. - Zemědělství, lesnictví a půda

- skupinová práce

Anglický jazyk

- nová sl. zásoba uč. s. 27

- procvičení tvarů být a nebýt

- uč. s. 26 + PS s. 27/1 a 2

- na 14. 2. přepsat do sešitu slovíčka z uč. s. 27 + mít všech 15 balíků ve Wocaee + PS s. 27/5 + umět časovat být/nebýt (test)

 

Středa 01.02.2023

Matematika

- kontrola DÚ

- obsah čtverce a obdélníku

PSG - str. 22 / cv. 4

PSG - str. 23 - celá

DÚ - PSG - str. 25 / cv. 2

ICT

- práce ve wordu

- písmo, styl písma, velikost písma, barva

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

- uč. s. 26 ústně a PS s. 26/1

 

Úterý 31.01.2023

Matematika

- obvod a obsah čtverce

- PSG str. 22 / cv. 1 a 2

- PSG str. 26 - celá (skupinová práce)

DÚ - PSG - str. 22 / cv. 3

Vlastivěda

- zemědělství, půda a lesnictví

- opakování učiva

- ve dvojicích vymýšlí křížovku

Anglický jazyk

- recitační soutěž

- kontrola překladu v PS

- na 1. 2. dodělat Wocabee, kdo nemá

- na 2. 2. uč. s. 24/1 - čtení , překlad + PS s. 26/1 + ze sešitu umět časovat sloveso být/nebýt

 

Pondělí 30.01.2023

- návštěva planetária

Matematika

- PSG str. 21 / cv. 4 a 5

- PSG str. 22 / cv. 1

 

Pátek 27.01.2023

Český jazyk

- přednes básniček

Matematika

- obvod čtverce a obdélníku

- PSG str. 21 / cv. 3

DÚ - učit se na test z matematiky

DÚ - přinést vyplněnou obálku

 

Čtvrtek 26.01.2023

Český jazyk

- přednes básně

- povídání o prvním pololetí

- co nás čeká ve II. pololetí

DÚ - naučit se básničku

Matematika

- převody jednotek délky a objemu

PS str. 38 a 39 - celé

DÚ - PS str. 38 a 39 - opravit nebo dokončit

DÚ - nalepit si pomůcku do sešitu

TEST: 30.01.2023 - převody jednotek délky

Přírodověda

- rostliny a živočichové na louce - str. 51 - 53

- výukové video

Vlastivěda

- půda, lesnictví a zemědělství

- dokončení PL

12. Můžeme ji využívat jako ornou půdu nebo jako pastviny.

13. V nížinách na jižní Moravě a v Polabské nížině, pěstují se zde např. réva vinná,
slunečnice, kukuřice, chmel, ovoce, zelenina atd.

14. Péčí o lesy a těžbou dřeva.

15. V sadech se pěstuje ovoce, na vinicích vinná réva. Jsou to plodiny nížin.

Anglický jazyk

- opakování slovesa být a nebýt

- PS s. 25/ 6 a 8 celé cvičení

- uč. s. 25 ústně

- na 31. 1. přepsat a ve Wocabee procvičit slovíčka 12. lekce (tu část, která je v učebnici na s. 26)

 

Středa 25.01.2023

Český jazyk

- sebehodnocení "moje pololetní hodnocení"

DÚ - přinést podepsanou pololetní práci

DÚ - učit se básničku

Matematika

PS str. 40 - celá

PS str. 36 a 37 - celá

DÚ - přinést podepsanou pololetní práci

DÚ - PS str. 36, 37 a 40 - dokončit

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí - opakování učiva a slovíček lekcí 1. - 11.

- na 26. 1. uč. s. 24/1 umět číst a překládat

 

Úterý 24.01.2023

Český jazyk

- slohové cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy

DÚ - učit se básničku

Matematika

- římské číslice - práce ve skupinkách

- převody jednotek délky

- PS str. 40 - celá strana

- PS str. 36 - celá strana

Anglický jazyk

- PS s. 24/1, 2, 3  + 25/5

- přepsat si od spolužáka zápis do sešitu (sloveso být  - zápor)

- na 26. 1. uč. s. 24/1 umět číst a překládat

Vlastivěda

- PL - počasí a podnebí

 

Pondělí 23.01.2023

Český jazyk

- povídání o víkendu

- referát o knize

- slohová cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy

DÚ - ČJ - PS str. 40 - celá

DÚ - ČJ - učit se básničku

Matematika

- pololetní písemná práce

- římské číslice

PS str. 40 / cv. 1 až 4

DÚ - M - PS str. 35 / cv. 3

Přírodověda

- živočichové v lese - vyplňuje tabulku

Písemka 2.2.2023 - živočichové v lese

 

Pátek 20.01.2023

Český jazyk

- pololetní písemná práce

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

Výtvarný výchova

- římské číslice

 

Čtvrtek 19.01.2023

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- do sešitu:

Nikdo neuklidí tak, jako naše maminka.

Opakujeme to snad už po tisící.

Laťku zdolal až na několikátý pokus.

V neděli jsme se probudili velmi pozdě.

- určování slovních druhů

Matematika

-PSG str. 21 / cv. 1

Přírodověda

- živočichové v lese

Vlastivěda

- počasí a podnebí

Anglický jazyk

- uč. s. 24 - poslech, čtení, překlad

- PS 24/3

- zpívá Head and shoulders

- na 24. 1. uč. s. 24/1 - umět číst a překládat

 

Středa 18.01.2023

Český jazyk

- opakování na pololetní písemnou práci

- kontrola DÚ 

- dokončení PL č. 2

- do malého sešitu:

                                                            18. ledna

PÁDY

1. pád -                       KDO? CO?

2. pád – (bez)             KOHO? ČEHO?

3. pád – (ke)              KOMU? ČEMU?

4. pád – (vidíme)       KOHO? CO?

5. pád –                      OSLOVUJEME, VOLÁME!

6. pád – (o)                KOM? ČEM?

7. pád – (s)                 KÝM? ČÍM?

- písemně vyskloňovat slovo: PAPOUŠEK

DÚ - učebnice str. 50 / cv. 9 - přepsat básničku a určit rod, číslo a pád

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

- PL č. 3 - pokračování

DÚ - PL č. 3 - dokončit

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí, PS s. 30/1 + uč. s. 24 (čtení, překlad)

 

Úterý 17.01.2023

Český jazyk

- referát o knize - hodnocení spolužáka

- diskuse - Co nás v lednu ještě čeká?

- opakování na pololetní písemnou práci

- kontrola DÚ

- PL č. 2 / cv. 15

DÚ - PL č. 2 / cv. 14 a 16

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

- indické násobení

- PL č. 3 / cv. 4 - 6

DÚ - PL č. 3 / cv. 4, 5 a 6 - oprava + dokončit

Vlastivěda

- půda a zemědělství - PL č. 6

DÚ - přečíst PL č. 6

Anglický jazyk

- pololetní pís. práce

- na 18. 1. AJ přepsat slovíčka do sešitu U 11

- na 19. 1. AJ udělat nový balík ve Wocabee

Přírodověda

DÚ - živočichové v lese

 

Pondělí 16.01.2023

Český jazyk

- třídnická chvilka - povídání o víkendu

- opakování na pololetní písemnou práci

- PL č. 2 / cv. 1 - 7

- slova mnohoznačná, protikladná a souznačná

- nadřazená slova

- spisovná X nespisovná

- neutrální, lichotivá a hanlivá slova

DÚ - PL č. 2 / cv. 10 a 13

Matematika

- opakování na pololetní písemnou práci

- napiš číslo

- HM - co se skrývá pod daným tvarem, indické násobení

- PL č. 3 / cv. 1

DÚ - PL č. 3 / cv. 2 a 3

Přírodověda

- test z vlastivědy: podnebí a počasí

- živočichové v lese

 

Pátek 13.01.2023

Český jazyk 

- pády podstatných jmen

- referát o knize

Matematika

PS str. 34 / cv. 5

PS str. 35 - celá

 

Čtvrtek 12.01.2023

Český jazyk

- referáty o knize

- pády podstatných jmen

- PS str. 38 / cv. 1

- PS str. 39 / cv. 5

Matematika

PSG - str. 20 / cv. 1

PSG - str. 20 / cv. 2 a 3 - náčrtky

PS str. 34 / cv. 4

DÚ - PSG - str. 20 / cv. 2 a 3 - rýsování

Vlastivěda

- kontrola DÚ

- celý PL

14. Jak se nazývá zařízení k měření teploty? Jaké druhy tohoto přístroje znáte?

Teploměr. Např. venkovní, rtuťový, lihový, digitální apod.

15. Kde zjistíme předpověď počasí pro nejbližší dny?

V médiích, např. TV, v rádiu, časopisech a novinách, internetu, v mobilní aplikaci, v tabletu apod.

16. Déšť je nezbytný pro všechny součástí živé přírody. Uveďte příklady, kdo a co potřebuje dešťovou vodu.

Dešťovou vodu potřebují např. rostliny, živočichové, půda i člověk (např. na zalévání).

17. Proč pouštíme draky na podzim? Co myslíte, jde to i na jaře?

Protože fouká vítr. Mohou se pouštět i na jaře, dokonce někteří odborníci tvrdí, že je jaro vhodnější, protože je teplejší a hezčí počasí a vanou příznivější větry.

DÚ - učit se na test z PL č. 5, TEST bude 16.01.2023!!

Přírodověda

PL č. 11 - ŽIvočichové v lese

Anglický jazyk

- opakování na pololetní písemku (učivo 1.- 10. lekce), píšeme 17.1., nemocní hned po příchodu do školy v hodině AJ

- na 18. 1. AJ přepsat slovíčka do sešitu U 11

- na 19. 1. AJ udělat nový balík ve Wocabee

 

Středa 11.01.2023

Český jazyk

- referáty o knize

- kontrola DÚ

- PS str. 38 / cv. 2

- PS str. 39 / cv. 3

Matematika

- pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu

- konstrukce čtverce a obdélniku

PS str. 34 / cv. 2 a 3

PSG str. 19 / cv. 1 a 2

- Hejného metoda - obvod, obsah, čtvercová mříž - trojúhelníky, geometrie

DÚ - PS str. 33 / cv. 2 a 3 - dodělat nebo opravit

DÚ - PS str. 34 / cv. 2 a 3 - dodělat nebo opravit

DÚ - PSG str. 19 / cv. 3 - narýsovat obdélník

Anglický jazyk

 

 

Úterý 10.01.2023

Český jazyk

- referáty o knize

- kontrola DÚ

- PS str. 38 / cv. 7 - doplnění

DÚ - PS str. 38 / cv. 7 - vyhledat podstatná jména a podtrhnout je

Matematika

- PSG str. 18 / cv. 3

- PSG str. 19 / cv. 1

- PS str. 34 / cv. 2

DÚ - PS str. 33 / cv. 3

Anglický jazyk

- dne 17. 1. píšeme pololetní test (učivo + slovíčka 1.-10. lekce), kdo bude nemosný, píše hned po příchodu do školy v hodině AJ

- na 12.1.test slovíčka unit 9 a 10

- opakování, překlad vět v sešitě

Vlastivěda

- PL č. 5 - podnebí a počasí

DÚ - PL č. 5 - otázky 1 - 5 

 

Pondělí 09.01.2023

Český jazyk

- třídní chvilka - povídání o lyžáku a víkendu

- referát o knize

- čtení s porozuměním - zimní vybarvování s návodem

- PS str. 37 / cv. 4, 5 a 6

DÚ - PS str. 37 / cv. 6 - dopsat větu 

DÚ - PS str. 39 / cv. 4

DÚ - nechat podepsat ŽK

Matematika

PSG - str. 18 / cv. 1 a 2

PS - str. 34 / cv. 1

DÚ - PSG str. 18 / cv. 2 - dokončit

DÚ - PS str. 34 / cv. 1 - dokončit

 

Pátek 06.01.2023

- tematická výuka: Tři králové

 

Čtvrtek 05.01.2023

Český jazyk

- rod a číslo podstatných jmen

PS str. 36 / cv. 1

PS str. 37 / cv. 2 a 3

Matematika

MG - PS str. 17 - celá strana

M - PS str. 33 / cv. 2, 3, 4 a 5

Vlastivěda

- kapitoly 9, 10 a 11

Přírodověda

- živočichové v lese

Anglický jazyk

- opakování

 

Středa 04.01.2023

Český jazyk

- podstatná jména

- PS str .36 / cv. 1, 2 a 3

Matematika

- násobilkové obdélníky s neposedy  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63b52b2148fec

- sčítací trojúhelníky  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63b530150dc35

- sčítací trojúhelníky s neposedy  https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63b5309a2a03b

- pamětné násobení pomocí rozkladu

- PS str. 33 / cv. 1 a 2

DÚ - nelyžaři PS str. 33 / cv. 2

ICT

- ibobr.cz

- přejít na test z archivu - Soutěž 2021 - MINI

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí

- uč. s. 22/1 - přečíst si nahlas 

- PS s. 22/2- odpovědět celou větou

 

Úterý 03.01.2023

Český jazyk

- slohová práce - vánoční prázdniny

DÚ - do 13.01.2023 referát o knize

Vlastivěda

- kapitoly 9, 10 a 11

Anglický jazyk

- test slovíčka 7. a 8. lekce

- vysvětlení a zápis do sešitu - sloveso BÝT - kladný tvar

- PS s. 22/3

- opakování učiva 

 

Čtvrtek 22.12.2022

- test: ČJ - slovní druhy

- projekt: Vánoce ve světě

- vánoční besídka

- přinést dáreček, pouzdro, žákovskou knížku, svačinu, pití, cukroví a hry

Anglický jazyk

- vánoční besídka

na 3. 1. 2023 - test slovíčka unit 7 + 8

do 3. 1. kdo nemá, dodělá si podle webu, co mu chybí (Wocabee, slovíčka z deseti lekcí v sešitě AJ, cvičení v PS....)

 

Středa 21. 12. 2022

- Vánoce ve světě - projekt

Matematika

- test: Dělení jednociferným dělitelem

PS str. 32 - celá

Vlastivěda

- test: Vodstvo ČR

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí - Christmas, slovní zásoba a cvičení na vánoční téma

na 3. 1. 2023 - test slovíčka unit 7 + 8

do 3. 1. kdo nemá, dodělá si podle webu, co mu chybí (Wocabee, slovíčka z deseti lekcí v sešitě AJ, cvičení v PS....)

 

Úterý 20.12.2022

Český jazyk a vlastivěda

- Věř si - preventivní program

Matematika

PS str. 32 / cv. 3

DÚ - M - PS str. 35 / cv. 4 - 4 příklady na dělení

Anglický jazyk

 1. z PS s. 65 si do sešitu AJ přepíší slovíčka 10. lekce

 2. napsat sami v PS s. 22/1 a 23/4

 3. učebnice s. 21/4 – přečíst a přeložit, podle obrázku nahoře tvořit podobné věty

 4. učebnice s. 21/5 dole – přečíst, přeložit

Přírodověda

test: Rostliny v lese

 

TESTY TENTO TÝDEN:

ÚT - 20.12 - PŘ - Rostliny v lese

ST - 21.12. - M - Dělení jednociferným dělitelem

ST - 21.12. - VL - Vodstvo ČR

ČT - 22.12. - ČJ - Slovní druhy

- přinést dárek pro spolužáka/spolužačku

- dopsat omluvenky do ŽK

Pondělí 19.12.2022

Český jazyk

Vánoce, Vánoce přicházejí - Prosinec - Božena Šimková, Hoj, ty Štědrý večere - Karel Jaromír Erben

- slovní druhy - určování slovních druhů

Jejkote, já už musím jít!

Prstíčky ťukaly na okno ťuk, ťuk.

Do stodoly přivezli vůz slámy.

Včera se hrála stá repríza muzikálu.

Vezmeš si housku nebo rohlík?

Maminka mi koupila dvoje ponožky.

Volal Jirkovi, aby byl na sebe opatrný.

Když mi zavoláte, ihned se dám do práce.

Protože máš talent, jistě se staneš úspěšným sportovcem.

Nechť se vám prázdniny vydaří!

Slavnosti se účastnili rodiče i děti.

Zavolal mi, avšak pozdě.

Což nerozumíte česky?

Zase se opozdil.

Položte to sem na stůl.

Jistě najdeš správnou cestu.

Zazpíval jsi to čistě.

Bylo to stejné jako loni.

Ája je velmi otužilá.

Pytlákovi pomocníci rychle ukryli kořist.

Silnicí se řítila rychlá auta.

Od rybníka zaznívá žabí kvákání.

DÚ - dokončit

Matematika

PSG - str. 16 / cv. 4, 5, 6 a 7

Opakování dělení (do malého sešitu):

2458 : 8 =

8154 : 9 =

762 : 7 =

DÚ - PS str. 32 / cv. 1 - oprava

Přírodověda 

- učebnice str. 43 - 49 - Živočichové v lese

 

Testy příští týden:

ČJ - slovní druhy (věty)

M - dělení jednociferným dělitelem

VL - Vodstvo ČR (viz níže)

PŘ - Rostliny v lese (pracovní list)

Pátek 16.12.2022

Český jazyk

- určování slovních druhů:

Kdo rozbil to okno?

Na přechodu stál slepý člověk.

Přišlo jen málo lidí.

Vymyslel to dobře, leč (8) zapracovala náhoda.

Ať se (3) nám neztratíš!

A (9) kámen břink (10) do okna.

Který obrázek tě zaujal?

S mými kamarády jsem užil mnoho legrace.

Jejich skladby jsou krásné.

Vojáci musí poslouchat svého velitele.

Nechť (9) předstoupí poddaní před krále!

Tatínek si (3) přišel pro syna.

Hbitě sesedl se (7) sedla.

Haló, počkejte na mě!

Matematika

PSG str. 16 / cv. 1, 2 a 3

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-24/

PS str. 31 / cv. 4, 5

PS str. 32 / cv. 1 - oprava

 

Čtvrtek 15.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy - přiřazuje slovo ke slovnímu druhu:

- kdo má možnost, věty můžete vytisknout a nemusíte přepisovat :) 

Nejen Terezka, nýbrž i Magda uspěla.

Nemohu pochopit, že právě ty nechceš studovat.

Což se musíte pořád ptát?

Nechť předstoupí poddaní před krále!

Ať se vám vše daří!

Pes přátelsky poštěkával haf, haf.

Jééé, tady je krásně!

Ptáče se nesměle ozvalo píp.

Haló, počkejte na mě!

Standa se přel o správnost řešení.

Kolo stálo za zdí.

Pracuje bez řečí.

Jirka dojel na prvním místě.

Na startu stojí několikanásobný vítěz tohoto závodu.

Řekl jsem ti to snad už stokrát.

Jedna, dva, tři, my jsme bratři.

Hráč si vyžádal sedmou kartu.

Zde je dům, ve kterém bydlím.

Brum, brum bručí basa v kapele.

Kéž se i vám podaří uspět!

Po zemi se všude povalovaly rybí šupiny.

Verunka věší prádlo za maminku.

Puk se odrazil a zajel pod led.

Jakmile přijdeš domů, ukliď si v pokojíku.

DÚ - dokončit lísteček

Matematika

PSG - str. 15 / cv. 2, 3, 4, 5 a 6

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-23/

PS str. 29 / cv. 5 a 6

PS str. 30 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 31 / cv. 2 a 3

Přírodověda

Rostliny v lese - opakování

- dodělání PL cv. 28 - napsání čísel + vybarvení

DÚ - učit se na test: Rostliny v lese

Vlastivěda

- opakování na písemku z Vodstva ČR

- Počasí a podnebí - učebnice str. 27 - 28

- Co je počasí? Co je to podnebí? Jaké podnebí má ČR? Co je to inverze? Jak se nazývá člověk, který studuje počasí? Jak se mění počasí v jednotlivch ročních obdobích? V jakých jednotkách se měří teplota vzduchu? Je podnebí na celém našem území stejné? Kde je nejchladněji? 

- Půda a zemědělství - učebnice str. 29 - 31

Co je to půda? Kde jsou nejúrodnější půdy? Co je to humus? Rozlišujeme několik typů půdy (3). Proč se buduje zavlažovací zařízení? Na čem závisí dobrý růst rostlin? Které zemědělské plodiny se pěstují v nížinách? Které na vysočině? 

DÚ - učit se na test: Vodstvo ČR - slepá mapa cv. 9, Jak se nazývá náš největší rybník? Jak se nazývá největší česka přehrada? Nejznámější podzemní řeka? Naše nejznámější jezero? Nejdelší řeka? Za jakým účelem lidé stavějí přehrady? Jak se nazývá řeka, která protéká Prahou? Jak se nazývá řeka, která protéká Frýdkem-Místkem? Vyjmenuj tří povodí ČR? Jak se nazývá místo, kde se stékají řeky? Jak se nazývá místo, kde z podzemí vyvěrá voda? Kam odvádí vodu povodí řeky Labe, Moravy a Odry? Jak se nazývá nejčastější přírodní katastrofa v ČR? Popiš vodu na území ČR (viz barevné schéma na první straně PL). Vyjmenuj šest řek ČR. 

Anglický jazyk

- na 20. 12. nové Wocabee unit 10

- na 21. 12. test slovíčka unit 7 + 8

- procvičování: tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen (pravidla v uč s 21 + PS s. 21/5)

- používání Have you got...?

 

Středa 14.12.2022

Český jazyk

https://wordwall.net/cs-cz/community/slovn%C3%AD-druhy

- určování slovních druhů:

Láhve uzavíráme plastovými víčky.

Kolem stolu stálo šest židlí.

Chodbu ve škole rozdělují dveře.

Za odměnu si vybarvím obrázek.

Potom si o něm promluvíme.

Nad hlavou nám svítí slunce.

Můj kamarád je čtyřnásobný otec.

Zavolej mi, jakmile se dozvíš výsledky.

Ovečky bečely bééé, bééé.

Což zase nemáš úkol?

DÚ - dokončit určování slovních druhů

Matematika

PSG - str. 14 / cv. 4  - osmiúhelník (o = 10 cm), osmiúhelník ( o = 12 cm), dvanáctiúhelník (o = 16 cm)

PSG - str. 14 / cv. 5 - libovolný čtyřúhelník

PSG - str. 15 / cv. 1 (S = 6 cm2, S = 4 cm2, S = 7 cm2)

PS - str. 30 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - PS - str. 30 / cv. 2 a 3 - dokončit

DÚ - PS - str. 31 / cv. 1

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí: učebnice s. 21 , my favourite toy

- tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen podle pravidel ze s. 20 v učebnici

 

Úterý 13.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy - přiřazuje slova ke správnému slovnímu druhu (DIPO - didaktická pomůcka), pracuje ve dvojicích

Nad věty nadepisuje číslo slovního druhu:

Trefil se těsně vedle.

Ze skály se utrhl kámen a spadl na cestu.

Pro tebe mám ještě lepší nabídku.

Kéž nám budou všichni držet palce!

Hej, je tu někdo?

Musel jsem otevřít patery dveře.

Pejsek radostně vyskočil pánovi do klína.

Ve kterém oboru vynikáš?

Šel tam Honza i Vojta.

Kéž už jsou prázdniny!

DÚ - dokončit věty

Matematika

PSG str. 14 / cv. 1, 2 a 3

PS str. 29 / cv. 4 a 5 - rychlíci

PS str. 30 /cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- zkoušení slovíček 7. a 8. lekce, nemocní budou psát test po příchodu

- PS s. 20/2 + 21/4

- uč. s. 20/1 - otázky a odpovědi s have got

- opakování ze 3. ročníku - tvoření pravidelného množného čísla uč. s. 20/3

Vlastivěda

Vodstvo ČR - PL č. 4 / cv. 13 (pracovat s mapou ze cvičení 9) a 14

- učit se na písemku

- slepá mapa cvičení 9 bude na testu :)

 

Pondělí 12.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy - opakování

Matematika

PS str. 28 / cv. 2

PS str. 29 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 28 / cv. 3

Přírodověda

- Rostliny v lese - učebnice str. 39 - 43

- PL č. 9 - Rostliny v lese - v učebnici vyhledává odpovědi

 

Pátek 09.12.2022

Český jazyk

- čtení slohových prací "Vodník"

- učebnice str. 41 / cv. 7

- učebnice str. 42 / cv. 10

- učebnice str. 43 / cv. 14

https://wordwall.net/cs/resource/27409686/slovn%C3%AD-druhy-pro-moje-%C5%A1ikulky-ze-iv-c

https://wordwall.net/cs/resource/17188924/jazyk-%c4%8desk%c3%bd/2-j%c4%8d-t%c5%99i%c4%8f-p%c5%99edlo%c5%beky-a-spojky

https://wordwall.net/cs/resource/13972599/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy2

https://wordwall.net/cs/resource/27410906/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-ur%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad-v-textu

https://wordwall.net/cs/resource/13313447/protiklady

https://wordwall.net/cs/resource/13972764/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy1

Matematika

- prostorová geometrie, logické úlohy

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PSG str. 13 - celá

- PS str. 28 / cv. 1

 

Čtvrtek 08.12.2022

Český jazyk

- Čítanka: Král - Zdena Dvorská (viz níže)

Jak vypadá?

Obyčejně bývá starý a vousatý, ale jsou i králové docela mladí. Každý král nosí korunu, hermelín, jablko a žezlo. Koruna je vlastně nejparádnější čepice na světě. Bývá totiž ze zlata, má ozdoby z drahokamů a je pěkně těžká. Hermelín je bílý kožíšek z hranostajů, který král nosí lehce přehozený přes ramena. Protože hranostajové mívají černý ocásek, jsou na hermelínu tu a tam černé tečky. Jablko je celé ze zlata a král ho drží v jedné ruce. Ve druhé ruce drží žezlo, které je bohatě zdobené a také zlaté.

Na čem král sedí?

Královská židle se jmenuje trůn. Čím bohatší král je, tím nádhernější má trůn.

Kde král bydlí?

Královskému obydlí říkáme hrad. Stojí na kopci a je obklopen hradbami, což jsou mohutné zdi, které mají chránit hrad před nepřáteli. Hrad má mnoho oken, schodů, sálů, komor a komnat. V některé komnatě se spí, v jiné hoduje, v jiné jsou poklady, v další zase obrazy. Hrad má také kuchyně, spižírny, stáje pro koně, sýpky na obilí a komůrky pro služebnictvo. Pod hradem bývají hluboká sklepení a hladomorna. Každý hrad má nádvoří, kde se pořádají královské slavnosti.

Co král dělá?

Král vládne a panuje. Občas se také musí podívat mezi svůj lid. Často to dělá v přestrojení a tajně, aby si poslechl, co si o něm lidé povídají. Král se svojí družinou také jezdí na lov. Někdy také na lovu zabloudí.

Jaký král je oblíbený?

Moudrý, rozvážný, dobrosrdečný a starostlivý. Hodný král pečuje o své poddané, a to se v takovém království žije opravdu královsky.

 

Společná práce:

DRAK

Bydliště: jeskyně, sluj.

Zvláštní znamení: chrlí oheň, má křídla, pohybuje se ve vzduchu i po souši.

Popis: je obrovský, má obrovské šupinaté tělo, velké drápy, minimálně tři hlavy, má ostny, výrazné oči, špičaté zuby.

Hlas: hrubý, hromový.

Špatné vlastnosti: žere lidi, spaluje okolí, útočí na lidi.

Dobré vlastnosti: ty má pouze drak hodný, který je ovšem výjimkou.

Přátelé: nemá, bývá samotář.

 

VÍLA

Bydliště: malé domy, květina, dutina stromu, palouček, lesní mýtina.

Popis: má dvě nohy, vypadá jako člověk, dlouhé vlasy, velmi malá, štíhlá, krásná, zářivá, lehká, průsvitná.

Zvláštní znamení: křídla, kouzelné hůlky, proutky, létá, zanechává po sobě třpytky, nedělá stopy, mluví zvířecím jazykem.

Oděv: nádherné šaty, lehké průsvitné šaty z měsíčního svitu, třpytivé boty / nemá boty.

Hlas: tenký, jemný, tichý jako vánek, vtipný, umí zpívat.

Špatné vlastnosti: nemá špatné vlastnosti.

Dobré vlastnosti: pomáhá dobrým lidem a přírodě.

Přátelé: zvířata, ostatní víly, vodník.

 

VODNÍK

Bydliště: rybník, u vrby (sedí na vrbě), u vody.

Popis: je zelený, hraje na housle a harfu, zelené vlasy, barevné pentličky, má blány, vypadá jako člověk.

Oděv: kabát, klobouk, kalhoty s kapsou, boty.

Zvláštní znamení: žije pod vodou.

Špatné vlastnosti: může potopit člověka.

Dobré vlastnosti: pomáhá ostatním, hraje si s vodníčaty, chrání svůj rybník.

Přátelé: víla, čert, vodníčata, ryby, žáby, vodní živočichové.

DÚ - PS str . 35 / cv. 1 - charakteristika postavy - dokončit

Matematika

- kontrola DÚ

- PSG sr. 12 / cv. 1, 2, 3 a 4 

- PS str. 27 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 27 / cv. 2 a 3

Vlastivěda

- vodstvo ČR

- PL cv. 9 - pracuje s příruční mapou a "řeky ČR"

- PL cv. 10 - pracuje s příruční mapou, "řeky ČR", "povodí ČR"

DÚ - PL cv. 12 - dopsat názvy řek

Přírodověda

- hodnocení odevzdané práce - Straka obecná, Čáp bílý, Poštolka obecná, Vlaštovka obecná

- učebnice kapitola: Rostliny v lese - str. 39 - 43

Žáci odpovídali na tyto otázky:

Jaké máme lesy v ČR?

Co to je smíšený les?

Co to je listnatý les?

Jak se nazývá les, který je tvořeny buky.

Jak se nazývají plody buku lesního?

Pro koho jsou bukvice potravou?

K čemu se používá bukové dřevo?  

Jak dlouho se může dožít dub letní?

Jak se nazývá les, který je tvořený dubem?

Jak se nazývají plody dubu?

Koho jsou žaludy oblíbenou potravou?

K čemu se používá dřevo dubu?

Dubové dřevo je měkké – tvrdé. (zakroužkuj správnou odpověď)

Javor mléč je jehličnatý – listnatý strom.

K čemu je vhodné dřevo javora?

Pod stromy je lesní podrost, který tvoří _______________, ________________ a ______________.

Jak vypadá kmen břízy bělokoré?

Jak vypadají větve břízy bělokoré?

K čemu se používá březové dřevo?

Co se z březového proutí vyrábí?

Je půda úrodnější v jehličnatém, nebo v listnatém lese? Svou odpověď zdůvodněte.

K čemu nám slouží mech?

Který jehličnatý strom opadává?

Jak dělíme houby?

Anglický jazyk

- procvičování slovíček 9. lekce

- uč. s. 20/1, 2 - otázka a odpovědi s have got

- it - v AJ používáme pro neživé věci a zvířata

- uč. s. 19/3 - poslech, čtení, překlad

- na 13. 12. - PS s. 20/1, 2 + 23/1, umět na test slovíčka unit 7+8, Wocabee - kdo nemá, dodělat

 

 

Středa 07.12.2022

Český jazyk

- slovní druhy

- charakteristika postavy

- PS str. 34 / cv. 7

- PS str. 35 / cv. 8, 9 a 10

- učebnice str. 44 - celá

DÚ - popřemýšlet nad vodníkem - vnější vzhled, kde žije, co dělá, vlastnosti a přátelé

Matematika

- PSG str. 11 / cv. 1 a 2

- PS str. 27 / cv. 1

DÚ - PSG str. 11 / cv. 3

DÚ - PS str. 27 / cv. 1

Anglický jazyk

Rodilý mluvčí - opakuje učivo a slovní zásobu 1.- 8. lekce

 

Úterý 06.12.2022

- přinést 105,-Kč - vstupné do Hornickému muzea Landek

Český jazyk

- slovní druhy

- PS str. 34 / cv. 4, 5 a 6

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem - dělení se zbytkem

- kružnice, kruh

- PS str. 26 / cv. 2 a 3

- PSG str. 10 / cv. 5 a 6

DÚ - PS str. 26 / cv. 3

Vlastivěda

- Vodstvo ČR - cv. 4, 5, 6, 7 a 8 

- pracovali jsme s mapkou, která je v učebnici

- všechny řeky jsme vyhledávali a ukazovali na mapě

- u cv. 6 a 7 doporučuji pracovat s mapkou na druhé straně "povodí ČR"

Anglický jazyk

- na 8. 12. přepsat slovíčka unit 9 + nové Wocabee

- opakovali jsme probrané učivo 

- zapsat do sešitu učivo o členech:

ČLENY                                                           6th December

 • patří před podst. jména, nepřekládáme
 1. NEURČITÝ  a /an     /ə/ən/
 • když mluvíme o něčem poprvé, u povolání (a teacher)

a black cap  - černá kšiltovka

 1. URČITÝ the     /ð/
 • když mluvíme o něčem známém (the blue book)
 1. ŽÁDNÝ
 • není u jmen, měst, měsíců, dnů v týdnu, sportů, jazyky, před přivl. zájmény (my, your…)  my little sister

 

Pondělí 05.12.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - povídání o víkendu

- slovní druhy

PS str. 33 / cv. 1 - celé, cv. 2 a 3

Čtení: Čítanka - Kamarádi - Romská pohádka (zpracovala Lilly Hodáčová)

Matematika

PSG - str. 9 / cv. 4 a 5

PSG - str. 10 / cv. 1

PS - str. 26 / cv. 1

DÚ - PSG str. 10 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 26 / cv. 1 - dokončit celé

Vlastivěda

Vodstvo ČR - PL č. 4 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - učit se o vodstvu v ČR

 

Pátek 02.12.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova - opakování

- učebnice str. 38 / cv. 8 - přepis do sešitu

Matematika

- PS str. 26 / cv. 1

- PSG str. 9 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - do malého sešitu - libovolně velké kružnice

 

Čtvrtek 1.12.2022

Český jazyk

- referát o knize (nejpozději do 13.01.2022)

- PS str. 32 - celá

DÚ - opakovat vyjmenovaná slova

Matematika

- testík: MG - Vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek

- PS str. 25 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 25 / cv. 1, 2, 3 a 4 - dokončit

Přírodověda

- testík: Včela medonosná

- samostatná/skupinová práce

- vyhledávání informací na iPadech

- Čáp bílý, Poštolka obecná, Straka obecná, Vlaštovka obecná

- napsat celý název, čáry pravítkem a tužkou, ke každému min. 6 informací, úhledně napsáno, po napsání budou čáry vygumované, ptáci budou barevní, vše bude celé hotové a podepsané

DÚ - dokončit práci nejpozději do 8.12.2022

Anglický jazyk

- PS s. 16-19 hotova všechna cvičení

- nový balík ve Wocabee - na úterý 6. 12.

- opakování učiva uč.  unit 7 + 8

 

Středa 30.11.2022

- Smokeman - edukativní show

Český jazyk

- čtení: Král mě tři syny - Jan Werich

 

Úterý 29.11.2022

Český jazyk

- poučení o chování po vyučování

- nejbližší akce

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- psaní i, í / y, ý po F

PS str. 30 / cv. 2 a 3

PS str. 31 /cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - PS str. 31 / cv. 1 - psaní i, í / y, ý po F

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PS str. 25 / cv. 1 a 2

- malý sešit: 323 : 3 = , 627 : 2 = , 496 : 6 = , 893 : 3 = 

DÚ - PS str. 25 / cv. 3 - 2 příklady

DÚ - opakovat malou násobilku

Vlastivěda

- Vodstvo v ČR

Anglický jazyk

- opakování předložek místa, používání vazby there is /are

- uč. s. 17

- PS unit 7 - druhá stránka cvičení dole vpravo

 

 

Pondělí 28.11.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu, jarmarku

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S a V

- PS str. 29 / cv. 2

- PS str. 30 / cv. 1

DÚ - PS str. 29 / cv. 1

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PS str. 25 / cv. 1

- PSG str. 8 / cv. 3 a 4

DÚ - učit se na písemku: Vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek

DÚ - PS str. 25 / cv. 1 - pouze příklad 504 : 4 =

Přírodověda

- Včela medonosná - včelí práce, včelí křížovka, včelí výrobky, co včela sbírá, popletený medový příběh, příběh o opylování a medobraní

DÚ - naučit se o včeličce

 

Pátek 25.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S a V

- PS str. 29 / cv. 3 a 4

Matematika

- písemné dělení jednociferným dělitelem

- PS str. 25 / cv. 1 - 2 příklady

- PSG - str. 6 / cv. 2

- PSG - str. 7 / cv. 4 a 5

- PSG - str. 8 / cv. 1 a 2

Příští týden testík z MG - vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek, PSG str. 7 a 8

Vlastivěda

- Vodstvo ČR

Hudební výchova

- test

 

Čtvrtek 24. 11. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- PS str. 28 / cv. 2

- České pověsti pro malé děti - Martina Drijverová - Praotec Čech, Dívčí válka

Matematika

- test: písemné násobení dvojciferným činitelem

- PS str. 32 / cv. 1

- výroba vánočních svícnů

Anglický jazyk

- PS s. 18 celá + 19/5, 7

- opakování předložek

na 29. 11. test slovíčka U 5 + U 6

 

Středa 23.11.2022

Český jazyk

- diktát s domácí přípravou - učebnice str. 31 / cv. 5

- vyjmenovaná slova po S

- PS str. 28 / cv. 3

DÚ - PS str. 28 / cv. 1, 4 a 5

Matematika

PSG - str. 7 / cv. 1, 2, a 3

DÚ - PS str. 24 / cv. 4

Přírodověda

Včela medonosná - učebnice str. 33

PL str. 8 - Včela medonosná

Anglický jazyk

- uč. s. 18 

na 24. 11. test rozkaz + PS s. 16/1 a 17/3

 

Úterý 22.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M a P

- učebnice str. 31 / cv. 2 - 5 řádků

DÚ - uč. str. 31 / cv. 5 - diktát :)

Matematika

Písemka - Násobení jednociferným činitelem

PS str. 24 / cv. 1

PSG - str. 6 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 24 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - přinést funkční kružítko

DÚ - učit se na písemku - násobení dvojciferným činitelem - čtvrtek 24.11.

Anglický jazyk

- uč. s. 15, opakování

na 23. 11. PS s. 15 celá + Wocabee č. 9

na 24. 11. test rozkaz + PS s. 16/1 a 17/3

Vlastivěda

- PL str. 3 - dokončení

 

Pondělí 21.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

- učebnice str. 32 / cv. 4 - doplnit a přepsat do sešitu

- O Bivojovi - dokončení, pětilístek

- Čísla v pohádkách - Václav Koval

Matematika

- tři příklady na násobení jednociferným činitelem

- PS str. 23 - celá

- PS str. 24 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 23 a PS str. 24 / cv. 1 - 6 příkladů

Přírodověda

- Ježek západní a Krtek obecný - skupinová práce

 

Pátek 18.11.2022

Český jazyk

PS str. 27 / cv. 3 a 4

Matematika

- vyhodnocení testu, nejčastější chyby

- písemné násobení dvojciferným činitelem

- PS str. 23 / cv. 2 a 3

DÚ - oprava testu z geometrie

 

Čtvrtek 17.11.2022

- Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

 

Středa 16. 11. 2022

Český jazyk 

- čtení: Ježek západní a Krtek obecný (pracovní list do PŘ) - přinese spolužák/spolužačka

Matematika

- sčítání a odčítání do 1 000 (pracovní list do PŘ), stříhání a lepení - přinese spolužák/spolužačka

Přírodověda

- PL č. 7 - Ježek západní a Krtek obecný - skupinová práce - přinese spolužák/spolužačka

Anglický jazyk

- procvičování předložek on, in, under

- uč. s. 16

- PS s. 16/2 (jen vybarvování dle textu)

 

Úterý 15. 11. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

PS str .27 / cv. 1 a 2

DÚ - dokončit PS str. 27 / cv. 2

Matematika

- písemné násobení dvojciferným činitelem

PS str. 22 / cv. 6

PS str. 23 / cv. 1 a 2

Vlastivěda

Pohoří ČR  a nejvyšší hory

Anglický jazyk

- slovíčka 6 . lekce

- uč. s. 14, PS s. 14 celá, téma narozeniny

- opakování rozkazovacích vět

 

Pondělí 14.11.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- referát o knize

- vyjmenovaná slova po B, L a M - opakování

- O Bivojovi - práce s textem

Matematika

- písemné násobení jednociferným činitelem

- PS str. 22 / cv. 1 - 5

- PSG str. 6 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 22 / cv. 2 a 4

Přírodověda

- podzim v přírodě

- rostliny a živočichové v okolí našich domovů

 

Pátek 11.11.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L a M

- svatý Martin

- PS str. 26 / cv.1, 2 a 4

DÚ - udělat si pořádek v aktovce, pouzdře a ve složkách

DÚ - přinést si knihu

Matematika

- neposedové

- ukryté číslo v obálce

PS str. 21 / cv. 2, 3 a 5

 

Čtvrtek 10. 11. 2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova B, L a M

PS str. 25 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 26 / cv. 3

Matematika

- test z geometrie - přímka, polopřímka, úsečka, bod, vzájmená poloha bodu a přímky, shodné úsečky, převody jednotek, délka úsečky, polopřímky, které leží na jedné přímce

DÚ - PS str. 21 / cv. 4, 6 a 7

Přírodověda

- rostliny a obilniny

Angický jazyk

- přepsání slovíček 7. lekce z PS (vzadu) do sešitu AJ , zatím se je neučit

- kdo nemá, udělat celé Wocabee

- uč. s. 14

 

Středa 09. 11. 2022

Český jazyk

-vyjmenovaná slova po M

- PS str. 25 / cv. 1 a 2

DÚ - učebnice str. 28 / cv. 4 napsat 9 vět do sešitu

DÚ - oprava v malém sešitě

Matematika

- opakování na test z geometrie

- PSG str. 5 / cv. 4 a 5

DÚ - učit se na test

Anglický jazyk

rodilý mluvčí - opakování spellingu a slovíček z 1.- 5 . lekce.

 

Úterý 08.11.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

PS str. 24 / cv. 4

- učebnice str. 28 / cv. 6 - do sešitu

Matematika

- testík - písemné sčítání a odčítání

PS str. 20 / cv. 2, 4

PS str. 17 / cv. 2

DÚ - PS str. 17 / cv. 2 - dokončit

DÚ - PS str. 21 / cv. 1

DÚ - podívat se na geometrii - PS str. 1 - 5

Vlastivěda

Pohoří ČR, povrch ČR

PL č. 3 - dokončení, práce s mapou, wordwall

https://wordwall.net/cs/resource/6327050/poho%C5%99%C3%AD-%C4%8Dr

DÚ - naučit se pohoří ČR

Anglický jazyk

učebnice s. 13/4 - popisujeme třídu, použití vazby THERE IS , THERE ARE

opakování rozkazovacího způsobu

na 15. 11. test rozkazovací způsob (učit se ze sešitu - věty + uč. s. 12/3, 13/6

 

Pondělí 07.11.2022

Český jazyk

- referát o knize a povídání o víkendu

PS str .24 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 24 / cv. 1

Matematika

PSG - str. 5 / cv. 1 - 3

DÚ - PS str. 20 / cv. 5

Vlastivěda

- Povrch ČR

https://wordwall.net/cs/resource/6327050/poho%C5%99%C3%AD-%C4%8Dr

DÚ - PL č. 3 - dopsat pohoří ČR (čísla)

 

Pátek 04.11.2022

- Odhalení kříže sv. Huberta - lampionový průvod, sraz v 16:30 na zahradě před MŠ

PS str. 23 - dokončení

- sv. Hubert - tematická výuka

 

Čtvrtek 03.11.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 22 / cv. 2 a 3

DÚ - PS str. 23 / cv. 6 - pouze doplnit a 6a)

Matematika

- testík PS str. 19 / cv. 5

- PS str. 19 / cv. 2 a 4

- PS str. 20 / cv. 3

DÚ - PS str. 20 / cv. 1

Vlastivěda

VL - test: Kraje ČR

Povrch ČR

Mapa - Hraniční pohoří

- Moravskoslezské Beskydy, Jeseníky, Orlicé hory, Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Bílé Karpaty

Anglický jazyk

- uč. s. 13 - tvvoření záporného a kladného rozkazu pro 2. osoby

- PS s. 2/2, 13/5

- na 8. 11. test slovíčka U3 + U4, přepsat slovíčka 6. lekce + procvičit ve WBee, PS s. 14/1

 

Středa 02.11.2022

Český jazyk

- příbuzná slova od slova BÝT

- kontrola DÚ

DÚ - PS str. 22 / cv. 1, 4 a 5

Matematika

PSG - str. 4 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 19 / cv. 3

Přírodověda

- test: Stavba rostlin

Anglický jazyk

rodilý mluvčí - práce se slovníkem

 

Úterý 01.11.2022

- třídní schůzky 13:40 - 17:00

Český jazyk

- vyjmenovaná slova

- PS str. 21 / cv. 1 a 2

DÚ - dokončit PS str. 21 / cv. 2 a 3

Matematika

- testík: dělení se zbytkem

PS str. 18 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 19 / cv. 1

Vlastivěda

Kraje ČR

Anglický jazyk

Nela + Ondra - dodělat Wocabee

- uč. s. 12, tvoření rozkazu pr 2. osoby, zápis v sešitě

- PS s. 12/1, 3 + 13/6, 4

 

Pondělí 31.10.2022

Český jazyk

Halloween - tématická výuka

Čtení: Legenda o Jackovi

DÚ - ČJ - referát o přečtené knize - nejpozději do 13.01.2023

Matematika

Halloween - tématická výuka

DÚ - M - PS str. 18 / cv. 1

Přírodověda

- opakování probraného učiva, kvíz

 

Úterý 25.10.2022

Český jazyk

- učebnice str. 24 / cv. 7

- učebnice str. 25 - porozumění textu, přihláška

Matematika

- násobení, dělení

- sčítání, odčítání

- násobilkové čtverce a neposedové

- kontrola DÚ

Vlastivěda

- státní svátky

- naše vlast ČR

- kraje ČR

Anglický jazyk

- uč. s. 11/4 - poslech, čtení. překlad + celá s. 11 ústně

- opakování 4. lekce

- na 1. 11. AJ přepsat slovíčka 5. lekce (z PS s. 64) + procvičit je ve Wocabee

 

Pondělí 24.10.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - povídání o víkendu, školním parlamentu a sv. Hubertovi

- opakování ě, je

PS str. 20 / cv. 1 a 2

- čtení z čítanky

DÚ - opakovat psaní ě, je

Matematika

- PL č. 2 - dokončení - Algebrogramy, posloupnost, obsah trojúhelníků a čtverce

DÚ - PS str. 17 / cv. 5

Přírodověda

- PL č. 4 a 5 - kořeny, stonek, listy, květ, plody

DÚ - učit se na test

 

Pátek 21.10.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

PS str. 19 - celá

Matematika

PL č. 2 - násobilkové čtverce, indické násobení, obálky, děda Lesoň, algebrogramy

 

Čtvrtek 20.10.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - simulování nemoci

PS str. 18 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 20 / cv. 5

Matematika

PS str. 17 / cv. 3 a 4

PSG str. 4 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 17 / cv. 1

DÚ - PSG str. 4 / cv. 2 - dokončit

Vlastivěda

- třídnická chvilka - chování ve škole

- ČR - kraje a krajská města

Anglický jazyk

- uč. s. 11 slovíčka + písnička

- PS s- 11/5, 6 - odpovědi celou větou

- na 25. 10. přepsat do sešitu slovíčka z uč. s. 11 dole + procvičit ve Wocabbe + PS s. 11/4

 

Středa 19.10.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 17 / cv. 3 a 4

- PS str. 18 / cv. 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 20 / cv. 4

Matematika

- kontrola DÚ

- PS str. 16 / cv. 3 a 4

- PSG str. 3 / cv. 4 a 5

DÚ - PS str. 16 / cv. 5

Přírodověda

 

Anglický jazyk

- na 20. 10. Wocabee - všech pět balíků + PS s. 10/1, 2, 3 + čtení, překlad s. 8

- dělali jsme: uč. s. 10 + PS s. 5 a 6 (jen popis hlavy)

 

Úterý 18.10.2022

Český jazyk

PS str. 16 / cv. 3

PS str. 17 / cv. 2

DÚ - PS str. 17 / cv. 2 - CELÉ dokončit

Matematika

PSG - str. 2 / cv. 5

PSG - str. 3 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS - str. 16 / cv. 2

Anglický jazyk

. uč. s. 8 - čtení a překlad (zkoušení)

- PS s. 8,  9 celá 

- na 20. 10. Wocabee - všech pět balíků + PS s. 10/1, 2, 3

Vlastivěda

- učebnice kapitola: Obyvatelstvo naší vlasti

 

Pondělí 17.10.2022

Český jazyk

- vypráví o víkendu

- diktát s domácí přípravou

- PS str. 16 / cv. 2 a 4

Čítanka - čtení

PS - str. 16 / cv. 1

Matematika

PSG str. 2 / cv. 2, 3 a 4

DÚ - dokončit PSG - str. 2 / cv. 4

DÚ - PS - str. 16 / cv. 1

Přírodověda

- test: houby

- učebnice str. 17 - 21 - živočichové a stavba jejich těla

 

Pátek 14.10.2022

Český jazyk

- test: Nauka o slově

PS str. 15 / cv. 2 a 1

Dobrovolný DÚ - PS str. 15 / cv. 2 - diktát

Matematika

PSG - str. 1 - dokončení a zopakování značek

PSG - str. 2 - cv. 1 a 2

 

Čtvrtek 13.10.2022

Český jazyk

- Slova protikladná a souznačná - dopsání tabulky z minulé hodiny

+ dopsat: vzpomenout x zapomenout, příjezd x odjezd, smotat x rozmotat, rozsvítit x zhasnout

- ústní opakování probraného učiva

Matematika

- test: Slovní úlohy - oprava

PSG - str. 1 / cv. 1 a 2

DÚ - PS - str. 15 / cv. 6

Vlastivěda

- test: Naše vlast

Anglický jazyk

- na 18. 10. procvičit nový balík ve Wocabee

- práce slovníkem, elektronický slovník

 

Středa 12.10.2022

Český jazyk

PS str. 15 / cv. 1

Do malého sešitu:

Slova protikladná a souznačná - 12. října

HLADOVÝ

X

 

││

 

 

X

TICHO

││

 

ČISTÝ

X

 

││

 

 

X

ODVÁŽNÝ

││

 

MÁLO

X

 

││

 

 

X

PLAKAT

││

 

POZDĚ

X

 

││

 

 

X

CHYTRÝ

││

 

MLČET

X

 

││

 

 

X

STUDENÝ

││

 

MUŽ

X

 

││

 

 

X

MUŽ

││

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

- opakování na písemný test - slovní úlohy

 PS str. 15 / cv. 4 a 5

DÚ - PL č. 1 / cv. 10 a 11 oprava

DÚ - podívat se na slovní úlohy v PS str. 10

DÚ - přinést si věci do geometrie

Přírodověda

- houby - opakování na písemný test

Anglický jazyk

- rodilý mluvčí : číslovky do 20 (mluvená a psaná podoba)

- tvoří otázky s Have you got...? Krátce odpovídá.

- uč. 9/4

 

Úterý 11.10.2022

Český jazyk

- referát o knize

- PS str. 14 / cv. 1 - spojení předložek se slovy

- PS str. 14 / cv. 2

DÚ - PS str. 14 / cv. 1 - napsat 3 věty

Matematika

PS str. 14 / cv. 5

PS str. 15 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 15 / cv. 2 a 3 - dokončit

Anglický jazyk

- na 12. 10. mít udělány všechny 3 balíky slovíček

- dne 13. 10. test na slovíčka z 1. a 2. lekce (kdo bude chybět, bude zkoušen po příchodu do školy)

- uč. s. 8/1 - poslech, čtení překlad

- uč. s. 9/3 kladení otázek a krátká odpověď

Vlastivěda

- opakování na test

- Naše vlast - prezidenti, státní symboly, sousední státy - hlavní města, viz PL č. 1

 

Pondělí 10.10.2022

Český jazyk

- povídání o minulém týdnu a víkendu

- referát o knize

- PS str. 13 / cv. 3 a 4

DÚ - PS str. 13 / cv. 5

Matematika

- PL č. 1 - kontrola

DÚ - PL č. 1 / cv. 10 a 11

DÚ - PS str. 14 / cv. 2 a 6

Přírodověda

- houby obrázek

DÚ - dokončit

 

Pátek 30.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev, referáty o knize

- čtení z čítanky

PS str. 12 / cv. 1

Matematika

PS - str. 12 / cv. 2 a 3

PS - str. 13 / cv. 3 a 4

 

Čtvrtek 29.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- PS str. 11 / cv. 1 a 4

Matematika

- písemný test - slovní úlohy

PS str. 12 / cv. 1

DÚ - dokončit PS str. 12 / cv. 1

Vlastivěda

- svatý Václav

Anglický jazyk

- spelling test

- PS s. 7/5 a 7

 

Úterý 27.09.2022

Český jazyk

- třídnická chvilka - chování žáků k sobě navzájem, vulgární gesta a fyzické napadání

PS - str. 10 / cv. 4 a 5

PS - str. 11 / cv. 2 a 3

Matematika

PS - str. 10 / cv. 6

PS - str. 11 / cv. 1, 2, 3 a 4

DÚ - podívat se na slovní úlohy ze strany 10

DÚ - PS str. 13 / cv. 6

Anglický jazyk

uč. s. 7/4, procvičování abecedy, spelling

- PS s. 6/1, 2, 3

- na 29. 9. test spellingu + kdo nemá hotovo Wocabee - dodělá si

 

Vlastivěda

Svatý Václav - myšlenková mapa

 

Pondělí 26.09.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- volba předsedy a místopředsedy třídy

- PS str. 10 / cv. 1 - celý text přepsat

- Čítanka str. 4 - Čtení - Jiří Kahoun

Matematika

PS str. 10 / cv. 1, 2, 3, 4 a 5

DÚ - PS str. 11 / cv. 5

DÚ - PS str. 13 / cv. 5

Přírodověda

PL č. 1 / cv. 1 - 6, živá a neživá příroda, nezbytné podmínky pro život, projevy života a  podnebné pásy. 

 

Pátek 23.09.2022

Český jazyk

- referát o knize, mluvený projev

- PS str. 9 / cv. 3

- PS str. 10 / cv. 2 a 3

- do sešitu - Nadpis: Slova protikladná a souznačná 23. září, Pod nadpisem: Samostatná práce - učebnice str. 11 / cv. 2

Matematika

- volby do školního parlamentu

- opakování

 

Čtvrtek 22.09.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- referát o knize

PS str. 9 / cv. 2

DÚ  - připravit si mluvený projev, referát o knize

Matematika

- převody jednotek - hmotnosti

- Hejného matematiak - hadi

PS - str. 9 / cv. 5 - 7

Vlastivěda

- ČR - demokratický stát - učebnice str. 12 a 13

Anglický jazyk

- procvičování spellingu  = abeceda na přeskáčku

na 26. 9. do sešitu English přepsat slovíčka 2. lekce z PS s. 64, naučit se je + procvičit na Wocabee

- učit se spelling, komu nejde

 

Středa 21.09.2022

Český jazyk

- slova nadřazená, podřazená, souřadná

- referáty o knize

PS str. 9 / cv. 1 

DÚ - PS str. 7 / cv. 4

Matematika

- násobilkové obdélníky

- převody jednotek - délky, objemu

PS str. 9 / cv. 1, 2, 3 a 4

Anglický jazyk

rodilý mluvčí

- procvičování spellingu

- postupně se učit spelling na přeskáčku

- uč. s. 6

 

Úterý 20. 9. 2022

Český jazyk

- PS str. 8 / cv. 1, 2 a 3

DÚ - PS str. 8 / cv. 4 - Podtržená slova nahradí slovy protikladnými a celé cvičení přepíše do sešitu.

Matematika

- kontrola DÚ

- krátký testík

- PS str. 8 / cv. 3, 4, 5, a 7

DÚ - dokončit nebo opravit stranu 8

Anglický jazyk

- opakování 1. lekce

- PS s. 4 a 5 (nemocní jej mají ve škole)

- procvičování anglické ABC, spelling

 

Pondělí 19.09.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- slovo a otázka týdne

- přednes referátu o knize

- PS str. 6 / cv. 2 - dokončení

- PS str. 7 / cv. 1, 2

DÚ - připravit si referát o knize a mluvený projev (kdo ještě neměl)

Matematika

PS - str. 7 / cv. 5

PS - str. 8 / cv. 1

- dělení se zbytkem

DÚ - PS str. 8 / cv. 2 a 6

Přírodověda

- opakování učiva

- učebnice str. 14 - 17 - Rostliny a jejich části

 

Pátek 16.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

- doplňkové volby do školské rady

Český jazyk

PS str. 6 / cv. 1, 2

Matematika

PS str. 7 / cv. 2, 3 a 4

 

Čtvrtek 15.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

- doplňkové volby do školské rady

Český jazyk

- diktát - PS str. 5 / cv. 13

- PS str. 5 / cv. 11 a 12

Matematika

PS - str. 7 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 7 / cv. 6

Vlastivěda

Učebnice :-)  str. 10 - 11 - Naše vlast

Anglický jazyk

- opakování slovíček 1. lekce

- píseň Abeceda, spelling, dialogy ve dvojicích

- na 19. 9. mít jeden balík hotov ve Wocabee, mít napsané v sešitě Slovíčka + umět slovíčka 1. lekce (uč. s. 4+5)

 

Středa 14.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

Český jazyk

- kontrola DÚ

- dopis kamarádovi

DÚ - PS str. 5 / cv. 1 a 13

Matematika

- kontrola DÚ

- PS str. 6 / cv. 1 - 4

Anglický jazyk

- lektor:  poznávání známých školních předmětů (pravítko, pero...), uč s. 5 ústně

Přírodověda

- učebnice str. 10 - 13 - Životní podmínky rostlin a živočichů

 

Úterý 13.09.2022

- odevzdat lístek, zda Vaše dítě pojede nebo nepojede na lyžák

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PS str. 4 / cv. 8, 9

DÚ - PS str. 4 / cv. 10

Matematika

M - PS str. 5 - celá strana

DÚ - PS str. 5 - dokončit + oprava

Anglický jazyk

- na 15. 9. do sešitu SLOVÍČKA (obrázek se slonem) napsat a naučit se slovíčka z uč.s. 4 a 5 (dole), výslovnost dopsat podle abecedního seznamu anglických slov na s. 67 - 70

- žáci dostali přístupová hesla do Wocabee

Vlastivěda

- učebnice str. 8 - 9 - Orientace v krajině a na mapě

 

Pondělí 12.09.2022

Český jazyk

PS - str. 3 / cv. 5 a kontrola cv. 6

Čítanka - str. 3 - rozbor básně

DÚ - str. 4 / cv. 7

Matematika

PS str. 4 / cv. 3, 4, 5 a 6

DÚ - str. 4 - dokončti celou stranu

Přírodověda

- živá a neživá příroda - učebnice str. 5 - 9

 

Pátek 9.9.2022

Český jazyk

- mluvený projev

PS1 - str. 2 / cv. 2 a 3

PS1 - str. 3 / cv. 4 a 6

Matematika

PS1 - str. 3 / cv. 2 a 3

PS1 - str. 4 / cv. 1 a 2

DÚ - PS str. 3 a 4 - opravy

 

Čtvrtek 8.9.2022

Český jazyk

- mluvený projev

- PS - str. 2 / cv. 1

Matematika

- kontrola DÚ

- PS - str. 2 / cv. 2 a 3

- PS - str. 2 - celá

- PS - str. 3 / cv. 1, 4, 5 a 6

DÚ - dokončit PS str. 2 a PS str. 3 / cv. 1 + opravy

Vlastivěda

- učebnice str. 5 - 7

Anglický jazyk

- opakování slovní zásoby ze 4. ročníku

 

Středa 7.9.2022

Český jazyk

- referáty o knize, mluvený projev

- opakování učiva z nižších ročníků

Matematika

PS1 - str. 1 / cv. 3, 4

PS1 - str. 2 / cv. 6, 5

DÚ - M - PS1 - str. 2 / cv. 1, 4 a 5

Přírodověda

- živá a neživá příroda - učebnice str. 5 - 9

Anglický jazyk

- konverzace s rodilým mluvčím  (bude každou středu)

 

Úterý 6. 9. 2022

Český jazyk

- referáty o knize, mluvený projev

Matematika

PS1 - str. 1 / cv. 1, 2 a 5

Anglický jazyk

- skupinová práce: opakuje psanou a mluvenu podobu (barvy, číslice 0-100)

Vlastivěda

- prohlížení učebnice, povídání o učivu, které nás čeká

 

Pondělí 5.9.2022

- třídnické práce

 

Pátek 2.9.2022

- třídnické práce

 

Čtvrtek 1.9.2022

- zahájení školního roku - 1 vyučovací hodina

 

----------- 4. ročník ------------

 

 

 

 

 

 

Úterý 14.06.2022

- odevzdání písemných prací z AJ

-  odevzdání PL z ČJ, M a PRV

- odevzdání učebnic

- zábavné vyučování

Pondělí 13.06.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- čtení s porozuměním

https://www.umimecesky.cz/porozumeni

- povídání o škole v přírodě

- závěrečná písmená práce - vyhodnocení

DÚ - seřazení PL z ČJ a zkrášlení učebnice

Matematika

- závěrečná písemná práce

DÚ - seřazení PL z M

Anglický jazyk,

- minibook č. 3 - PS s. 65, 66

- rozdání pís. práce k nalédnutí (vrátit obratem 14. 6. , práce se zakládají)

na 15. 6. dodělat Wocabee (kdo nemá) + znát přihlašovací jméno a heslo na Wocabee

na 17. 6. minibook č. 3 - umět číst a překládat

Prvouka

- učebnice str. 72 a 73

DÚ - seřazení PL z PRV, hledání PL od jedné žákyně a zkrášlení učebnice

 

Pátek 10.06.2022

Český jazyk

- závěrečná písemná práce

- přinést si pomůcky

- čtení z čítanky

Matematika

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PS str. 77 - nalepení lístečku do PS

- sčítání a odčítání

- násobení

- dělení se zbytkem

- rýsování

PL str. 76 a 76 - převody jednotek hmotnosti

DÚ - učit se na závěrečnou písemnou práci

Prvouka

- zdravá strava

PL str. 44 / cv. 3, 4 a 5

Anglický jazyk

-  opakování učiva

- PS s. 61/62 - minibook dle uč. 6,7

 

Čtvrtek 09.06.2022

Výlet do Rožnova

 

Středa 08.06.2022

Český jazyk

- opakování na závěrečnou písemnou práci

- PL str. 112 a 113 - celé

DÚ - opakovat na závěrečnou písemnou práci - viz email

Matematika

Písemka - převody jednotek

- převody jednotek hmotnosti - PL str. 76 / cv. 1 a 2

Anglický jazyk

- závěrečná písemná práce

 

Úterý 07.06.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- věta jednoduchá a souvětí

- vyjmenovaná slova

- PL str. 111 / cv. 6

- PL str. 112 / cv. 1

DÚ - PL str. 112 / cv. 4

DÚ - PL str. 113 / cv. 5, 6 a 7

Matematika

PL str. 74 / cv. 2 a 3 - trojúhelník

PL str. 75 / cv. 6 - porovnávání úseček

- opakování jednotek délky

DÚ - PL str. 75 / cv. 4

Prvouka

- PL str. 43 - celá

 

Pondělí 06.06.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- základní skladební dvojice

- věta jednoduchá a souvětí

- PL str. 110 - celá

- PL str. 111 / cv. 7 a 8

https://wordwall.net/cs-cz/community/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-a-souv%C4%9Bt%C3%AD

DÚ - dokončit PL str. 111 / cv. 7 a 8

Matematika

- převody jednotek délky - online procvičování

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99evody-jednotek-d%C3%A9lky-3-t%C5%99%C3%ADda

PL str. 74 / cv. 1 - trojúhelník

DÚ - dokončit str. 69, 72 a 73

Prvouka

- živá příroda - člověk

PL str. 43 / cv. 1 a 2 

Anglický jazyk

- opakování na pís. práci

- na 10. 6. někteří žáci čtení+překlad s. 50

 

Pátek 03.06.2022

- přinést souhlas s účasti na akci + 40,-Kč

Český jazyk

- slovesa

- podmět a přísudek

- věta jednoduchá a souvětí

- učebnice str. 107-109

Matematika

- převody jednotek délky

- pracovní sešit str. 73 - náčrt převodů jednotek

- opakování malé násobilky

Prvouka

- návštěva paní psycholožky

Anglický jazyk

- zábavný program ke Dni dětí

 

Čtvrtek 02.06.2022

- přinést souhlas s účasti na akci + 40,-Kč

Český jazyk

- jazykolamy

- základní skladební dvojice

PL str. 107 / cv. 2, 3 a 4

Matematika

PL str. 69 - dělení

PL str. 72 a 73 - převody jednotek

DÚ - dokončit str. 69, 72 a 73

 

Středa 01.06.2022

Český jazyk

- vyhledávání sloves, infinitiv, zvratná slovesa

- PL str. 106 / cv. 18

- PL str. 107 / cv. 1

- čtení

Matematika

- PL str. 69 - dělení

- převody jednotek délky

PL str. 71 / cv. 5, 6, 7, 9, 10 a 11

DÚ - PL str. 69 - dokončit polovinu strany

DÚ - PL str. 71 / cv. 8

Anglický jazyk

- opakování na pololetní test (bude 8. 6. - chybějící si dopíší v jiné hodině)

- uč. s. 57 celá + PS s. 56 celá

- na 6. 6. čtení + překlad uč. s. 52/9

 

Úterý 31.05.2022

Český jazyk

- časování sloves v přítomném čase

- PL str. 105 - celý

- Písanka str. 29 - Moje tělo

- PL str. 106 / cv. 19 - 21

DÚ - přepis do sešitu

Matematika

- převody jednotek délky

PL str. 69 - dělení

PL str. 70 / cv. / 3 a 4

DÚ - PL str. 69 - druhý sloupeček

Prvouka

- lidské tělo

- PL str. 42 / cv. 6

 

Pondělí 30.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- diktát na vyjmenovaná slova

- opakování sloves

- PL str. 104 - celý

DÚ - PL str. 105 / cv. 15  - přečíst text, vyhledat zvratná slovesa a vyhledat odpovědi na a), b) a c)

Matematika

- převody jednotek délky - PL str. 70 / cv. 1 a 2

- dělení se zbytkem str. 69

Písemka - dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 69 - první sloupeček

Anglický jazyk

- opakování číslovek do 50

Dne 8. 6. pololetní pís. práce z AJ (slovíčka od 1.2. do 30. 5., časování slovesa být, sloveso can/can´t, číslovky 1-50, hodiny, I like/don´t like)

- uč. s. 56/1

- PS s. 55 celá

Prvouka

- lidské tělo

- PL str. 42 / cv. 5

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8257-ucitelka-3-trida-lidske-telo

 

Pátek 27.05.2022

Český jazyk

- slovesa

- kontrola DÚ + slova citově zabarvená

- PL str. 104 / cv. 9 a 11

- PL str. 108 - čtení s porozuměním - odpovídá na otázky

Matematika

- PL str. 68 - dělení se zbytkem

DÚ - dokončit PL str. 68

Prvouka

- lidské tělo, části těla, lidské orgány

- práce ve dvojicích

PL str. 41 a 42

Anglický jazyk

- opakování

- na 30. 5. procvičit slovíčka ve Wocabee

 

Čtvrtek 26.05.2022

Český jazyk

- slovesa a vyjmenovaná slova

PL str. 103 / cv. 5, 6 a 8

DÚ - PL str. 103 / cv. 7a)

Matematika

- dělení se zbytkem

- PL str. 68

DÚ - PL str. 68 - po zatržení

VV + PČ + TV

- sportovní oblečení - ČČK

 

Středa 25.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- slovesa - osoba, číslo a čas

- PL str. 102 - celá

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida#ps1294 - POHÁDKY S KEČUPEM

DÚ - Písanka str. 28 

Matematika

Písemka - násobení pod sebou

- PL str. 67 a 68

- malá násobilka

DÚ - PL str. 67 - dokončit

DÚ - PL str. 68 - po 17 : 2 = ____ , 17 : 5 = ____, 45 : 6 = _____ a 73 : 9 = _____.

Anglický jazyk

- opakování Unit 8

- Ps s. 52 celá

- na pátek: test slovíčka z 9. a 20. 5.

 

Úterý 24.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z

- PL str. 100  - celý

- PL str. 101 - luštění křížovek

- písanka str. 27

- online cvičení na vyjmenovaná slova

DÚ - přepis do sešitu

Matematika

Písemka - sčítání a odčítání pod sebou

PL str. 67 - násobení pod sebou a dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 67 - dokončit po zatržení

Prvouka

- první pomoc

 

Pondělí 23.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z - opakování

- PL str. 100 - a), b)

- PL str. 101 - křížovka

PL str. 100 - cv. c) - doplňování i, í a y, ý

Matematika

PL str. 67 - násobení pod sebou

PL str. 67 - dělení se zbytkem

DÚ - PL str. 67 - po vyznačení v PL

Anglický jazyk

- uč. s. 52/8 + PS s. 51/11

- uč. s. 52 komiks (poslech, čtení, překlad)

- opakování 8. lekce

- PS s. 52/13

- na 25. 5. učebnice s. 46/9 - umět číst a překládat

Prvouka

Písemka - popis lidského těla

 

Pátek 20.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po V a Z

- PL str. 99 - celá

- DÚ - opakovat vyjmenovaná slova

Matematika

PL str. 66 / cv. 20, 23 a 24

DÚ - dokončit a opravit chyby z PL str. 66

Prvouka

- lidské tělo - popis

- lidské orgány

PL str. 40 - celý

DÚ - učit se popis lidského těla

Anglický jazyk

- nová slovíčka (procvičit ve Wocabee)

- uč. s. 51 + PS s. 51

- opakování lekce

 

Čtvrtek 19.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po Z

- PL str. 98 - celý

DÚ - PL str. 99 / cv. 6 - rébusy

Matematika

PL str. 65 / cv. 17

PL str. 66 / cv. 21 a 22

PL str. 64 / cv. 11 a 12

DÚ - PL str. 65 / cv. 19

Tělesná výchova

- půjdeme ven - sportovní oblečení

 

Středa 18.05.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po V

PL str. 96 / cv. 13 a 14

PL str. 97 / cv. 15 a 16

- vyjmenovaná slova po V

Čítanka - str. 142 - Up a babička Motyčka - Jan Krůta

Čítanka - str. 170 - Dopis - Miloš Kirschner

DÚ - PL str. 97 / cv. 17

Matematika

- PL str. 64 / cv. 10 a 14 - slovní úlohy

- PL str. 65 / cv. 16 - slovní úloha

- PL str. 65 / cv. 15 - neposedové

DÚ - PL str. 65 / cv. 18

Nachystat si sportovní oblečení! 

Anglický jazyk

-uč. 50 + PS s. 50

- popisování osoby

- PS s. 52/14

- na pátek 20.5. uč. s. 50 - umět číst a přeložit

 

Úterý 17.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po V a Z

- PL str. 95 / cv. 10 - Výr velký

- písanka str. 26 - celá

- PL str. 96 / cv. 11, 12 a 13

DÚ - Písanka str. 26 - celá

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po V

Matematika 

- PL str. 63 / cv. 6 - součet středových čísel

- PL str. 63 / cv. 8 - algebrogramy

- PL str. 63 / cv. 9 - doplňování čísel

- PL str. 64 / cv. 11 a 12 - součtové trojúhelníky

DÚ - PL str. 64 / cv. 13 - malá násobilka

Prvouka

- popis lidského těla - PL str. 39 - celý

 

Pondělí 16.05.2022

Český jazyk

- povídání o proběhlém víkendu

- vyjmenovaná slova po V

- vypsání vyjmenovaných slov po V do malého sešitu

- PL str. 94 - celý

- PL str. 95 / cv. 7, 8 a 9

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po V

Matematika

- PL str. 62 - celý - sčítání a odčítání, neposedové a indické násobení

- rychlíci - PL str. 63 / cv. 8 - Algebrogramy

DÚ - dokončit - PL str. 62 / cv. 3

DÚ - PL str. 63 / cv.7

Anglický jazyk

- opakování slovíček

Prvouka

- lidské tělo, lidské smysly

- učebnice str. 64 - 67

 

Pátek 13.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- kontrola DÚ

- PL str. 93 / cv. 12

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s-1-uroven/2214

- písanka str. 23 - přepsat přání

- přepis do sešitu:

S__korčí mládě p__palo v hnízdě. S__lák S__mon zlom__l meč. S__n přerostl otce. Nejez s__rové maso. Při vys__lání f__lmu us__nal. S__r os__chá. S__ra je nerost. V přes__pacích hodinách se s__pe p__sek. S__lnice b__la pos__pána s__pkým p__skem.

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-obrazky-pohadky/165

Matematika

PL - str. 60 - celá - čtvercová mříž, malá násobilka, součtové trojúhelníky

PL - str. 61 - celá - součet čtyř středových čísel a dvoupodlažní výstaviště

DÚ - PL str. 60 / cv. 3 - dokončit malou násobilku

Prvouka

- dokončení rodokmene

Anglický jazyk

- PS s. 48 celá

- uč. s. 50/4 poslech

- dú- doplnit Wocabee, kdo nemá

 

Čtvrtek 12.05.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po S

- vyjmenovaná slova po S

- PL str. 92 / cv. 9, 11

DÚ - PL str. 92 / cv. 10 a PL str. 93 / cv. 13

Matematika

- kontrola DÚ

- PS2 - str. 104 / cv. 18 a 19

- PS2 - str. 88 / cv. 3

Výtvarná výchova 

- rodokmen

Tělesná výchova

- z tělesné výchovy půjdeme ven

 

Středa 11.05.2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- PL str. 90 / cv. 4 a 5

- PL str. 91 / cv. 6 a 8

- čtení z čítanky

Matematika

PS2 - str. 97 / cv. 11

PS2 - str. 98 / cv. 4

PS2 - str. 103 / cv. 16 a 17

DÚ - dokončit PS2 - str. 103 / cv. 17

Anglický jazyk

- test na slovíčka z 27/4 a 4/5

- uč. s. 48+49 

- PS s. 49 celá

- na pátek udělat všechno ve Wocabee + někteří budou dozkušováni ze slovíček (daní žáci si psali do deníčku)

 

Úterý 10.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S

- Písanka str. 22 - celá

- Písanka str. 22 - diktát z vyjmenovaných slov po S

- PL str. 90 / cv. 2 a 3

DÚ - PL str. 90 / cv. 1 a 7 - učit se vyjmenovaná slova po S

Matematika

PS2 - str. 56 / cv. 14

PS2 - str. 68 / cv. 5

PS2 - str. 77 / cv. 2

PS2 - str. 96 / cv. 8

PS2 - str. 100 / cv. 6

Prvouka

- tvoří rodokmen své rodiny

 

Pondělí 09.05.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po S

- doplňování i, í a y, ý do slov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

- Do malého sešitu:

Vyjmenovaná slova po S - 9. května

- syn

- sytý

- sýr

- syrový

- sychravý

- usychat

- sýkora

- sýček

- sysel

- syčet

- sypat

Slova cizího původu: symbol, systém, symfonie, sympatický, synonymum (slova souznačná) a psychologie.

DÚ - učit se vyjmenovaná slova po S

Matematika

- PS2 - 71 / cv. 4

- PS2 - 72 / cv. 6

- PS2 - str. 95 / cv. 4

Prvouka

- popíše části lidského těla

- sestaví rodokmen své rodiny

DÚ - zjistit údaje do rodokmenu

Anglický jazyk

- na 11. 5. umět článek s. 47 + test slovíčka z 27. 4. a 4. 5.

- uč. s. 48+49 (čtení, poslech, překlad)

- do sešitu si opiš slovíčka a procvič ve Wocabee:

9. 5. 

rich /rič/ bohatý

poor /pu:r/ chudý

son /san/ syn

get married /get merid/ oženit se, vdát se

bring - přinést

kind /kaind/ milý

young /jang/ mladý

 

Pátek 06.05.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po S - seznámení

- dokončení přánička pro maminku

Babička na inzerát - 89 - 101

Matematika

- písemka - geometrie - kružnice, přímky a úsečky

PS2 - str. 78 / cv. 7

PS2 - str. 95 / cv. 5

Prvouka

- učebnice str. 64 a 66

Anglický jazyk

- uč. s. 47/1 - výslovnost, zpěv, čtení, překlad (umět dobře na pondělí)

- PS s. 47/2 + 46/12

Čtvrtek 05.05.2022

Český jazyk

- diktát

- přání pro maminku

Matematika

PL str. 59 / cv. 4 a 6

- kontrola DÚ

PS2 - str. 100 / cv. 5

 

Středa 4. 5. 2022

Český jazyk

- kontrola DÚ

- vysvětlení pojmů "kujme pikle", sudokopytník, lichopytník 

- pykat X pikat, slepýš X slepíš, pýchá X píchá, opylovat X opilovat

PL str. 89 / cv. 26

- opakování vyjmenovaných slov po P

Babička na inzerát - Kolik je čtyřikrát šest - str. 82 - 85 a Školní výlet - str. 86 - 96

DÚ - přepis do sešitu, viz lísteček

Matematika

PL str. 58 - opakování probrané geometrie, celá strana

DÚ - PL str. 59 / cv. 5

Anglický jazyk

1) přepiš do sešitu s datem 4. 5. + procvič na pátek ve Wocabee

4. 5.

king /kiȠ/ král

queen /kwi:n / královna

princess  /princes/ princezna

boots /bu:ts/ boty (vysoké)

crown  /kraun/ koruna

clever  /klevƏ/ chytrý

catch  /keč/ chytit

speak  /spi:k/ mluvit

2) uč. s. 46/9 - poslech, čtení, překlad

3) uč. s. 47/1 - poslech, čtení, překlad

 

Úterý 03.05.2022

Český jazyk

PL str. 88 - celý

PL str. 89 / cv. 22

Písanka str. 21

DÚ - PL str. 89 / cv. 23, 24 a 25

Matematika

PS2 - str. 99 / cv.1

PS2 - str. 99 / cv. 2

Převody jednotek délky - km, m, dm, cm a mm

Prvouka

- písemná práce

 

Pondělí 02.05.2022

- odevzdat lísteček ohledně školy v přírodě

- vrátit zapůjčené pracovní sešity z nakl. Pierot - Prázdninová škola a Zábavné hry o strašidlech

- odevzdat lísteček s focením

Český jazyk

- povídání o víkendu 

- vyjmenovaná slova po P

- PL str. 87 / cv. 16 a 17

DÚ - Babička na inzerát - Něco se chystá - str. 77 - 81

Matematika

PS2 - str. 101 / cv. 8

Prvouka

- učebnice str. 44 - 47

DÚ - učit se písemku - PL str. 28 - 38

Anglický jazyk

- uč. s. 45/6 (poslech, čtení, překlad) + PS s. 45/ 10

- uč. 46/8 + PS s. 45/11

- PS s. 46/14

 

Pátek 29.04.2022

Český jazyk

Písemka - vyjmenovaná slova po P

PL str. 86 - celá

PL str. 87 / cv. 14 a 15

- procvičování vyj. sl. po P

Matematika

PL str. 56 / cv. 3

PL str. 57 / cv. 5

- opakuje co znamená: kružnice, kruh, průměr, poloměr, střed, úsečka

Prvouka

Písemka - samec, samice a mládě, společné znaky živočichů - PL str. 29 / cv. 4

- opakování učiva

Anglický jazyk

-opakování tématu dovolená, počasí

- uč. s. 42 + 43 (poslech komiks) , PS s. 43 celá

- procvičovat ve Wocabee

 

 

Čtvrtek 28.04.2022

- návštěva Divadla loutek v Ostravě - Malá Mína zmlsaná

S sebou: svačinu, pití, čip, pouzdro, žákovskou knížku, Babičku na inzerát a DÚ

- vyjmenovaná slova po P - doplňování i, í a y, ý

Babička na inzerát - Žak se vyznamenal - str.71 - 76

Písanka str. 19 - celá

DÚ - ČJ - učit se vyjmenovaná slova po P

DÚ - PRV - učit se na písemku

 

Středa 27.04.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

PL str. 85 / cv. 6, 7 a 8

Babička na inzerát - Odměna pro pana Zoubka - str.66 - 70

DÚ - opakovat vyjmenovaná slova po P

Matematika

PS2 - str. 89 / cv. 2 - rýsování úsečky BD

PL str. 56 / cv. 1 a 2

DÚ - PL str. 47 - poslední sloupeček

DÚ - PL str. 57 / cv. 4 - narýsovat sněhuláka

Anglický jazyk

- opiš a procvič ve Wocabee 

27. 4.

city /sity/ velkoměsto

ocean /oušn/ oceán

land  /lend/ souš, země

north /noɵ/ sever

south /souɵ/ jih

polar bear /polə beə/ lední medvěd

around /əraund/ okolo

seal  /si:l/ tuleň

penguin /pinguin/ tučňák

reindeer /reindi:ə/ sob

 

Úterý 26.04.2022

Český jazyk

- vyjmenovaná slova po P

- do malého sešitu:

Vyjmenovaná slova po P - 26. dubna

- pýcha

- pytel

- pysk 

- netopýr

- slepýš

- pyl

- kopyto

- klopýtat

- třpytit se

- zpytovat

- pykat

- pýr

- pýřit se

- čepýřit se

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například pyžamo, pyrotechnika, pyré, pyramida, Pyreneje a kapybara.

- PL str. 84 / cv. 2 - 4

- PL str. 85 / cv. 5

DÚ - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po P

DÚ - PL str. 84 / cv. 1

Matematika

PS2 - str. 69 - čistý list

- nadpis: KRUŽNICE - 26.4.

- narýsovat libovolnou kružnici k - vyznačit: střed, průměr a poloměr

PS2 - str. 89 / cv. 1b

PS2 - str. 89 / cv. 2

DÚ - PL str. 47 - předposlední sloupeček

Prvouka

 

Pondělí 25.04.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- vyjmenovaná slova po P - seznámení se slovy a jejich významem

https://www.dadapatrasova.cz/dada-patrasova-py/

Písanka str. 18 - z vyjmenovaných slov, která znáš, vypiš názvy živočichů

DÚ - Písanka str. 18 - celá

DÚ - učebnice str. 73 - vyjmenovaná slova po P

Matematika

- seznámení s kružítkem, kružnice, rýsování květiny

- PS2 str. 65 - nadpis KRUŽNICE - 25.4.

- rýsujeme libovolné kružnice

- PS str. 89 / cv. 1a

DÚ - PS2 - str. 65 - narýsovat 10 libovolných kružnic

Anglický jazyk

- procvičování slovíček, dialogy ve dvojicích

- uč. s. 44 celá + PS s. 44 celá

- na středu test slovíčka z 13. a 22. 4. (chybějící budou dozkoušeni)

Prvouka

- povídání o škole v přírodě

 

Pátek 22.04.2022

Český jazyk

- Písemka - pády, skloňování, slovní druhy

- písanka str. 17

Babička na inzerát - str. 60 - 65 Odpolední večírek

Matematika

PS2 - str. 73 / cv. 8 a 9

PS2 - str. 81 / cv. 3

Prvouka

- opakování probraného učiva od str. 27

Anglický jazyk

- opakování slovíček, frází o počasí, hodiny

- uč. s. 42+43 - poslech, čtení, překlad

- do sešitu s datem 22, 4 , slovíčka + procvič ve Wocabee

22. 4.

I have got /aj hev got/ já mám

glasses /gla:siz/ brýle

towel /taul/ ručník

suncream /sankri:m/ opalovací krém

sun hat /san het/ klobouk proti slunci

swimsuit /swimsu:t/ plavky dámské

swimming trunks /swimin tranks/ plavky pánské

suitcase /su:tkeis/ kufr

camera /ke.../    foťák

 

 

Čtvrtek 21.04.2022

Český jazyk

- určování pádů

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pady-podstatnych-jmen-2-uroven/230?source=dashboardTopicPreviewBox

- Písanka str. 16

Matematika

PL str. 54/cv. 1

- kontrola DÚ

- PL str. 55 - celá

DÚ - dokončit str. 55

 

Středa 20. 4. 2022

Český jazyk

- PL str. 82 / cv. 6 - básnička a cv. 7

- PL str. 83 / cv. 8 - 11

DÚ - PL str. 83 / cv. 11 a 12

Matematika

- desetiminutovka

M - PL str. 54 / cv. 1 - neposedové

DÚ - PL str. 54 / cv. 2 a 3

DÚ - PL str. 55 / cv. 4

Anglický jazyk

- opakování slovíček, určování počasí

- PS s. 42 celá

 

Úterý 19.04.2022

Český jazyk

- povídání o velikonočních prázdninách

- opakování probraného učiva - slovní druhy, pády

Matematika

- opakování probraného učiva

- PL str. 47 - pátý a šestý sloupeček

DÚ - dokončit pátý a šestý sloupeček

Prvouka

PL str. 38 - celá

DÚ na pátek 22.04.2022 přinést PL z PRV od str. 19

 

Středa 13.04.2022

Český jazyk

- Písanka str. 15

- opakování slovních druhů a pádových otázek

Matematika

- PL str. 53 - čtverec a čtyřúhelníky

Anglický jazyk

- přepiš do sešitu a procvič ve Wocabee na 20. 4.

13.4.

hot - horký

cold /kould/ studený

snow /snou/ sníh

cloud /klaud/ mrak

cloudy /klaudy/ zataženo

sun /san/ slunce

sunny /sany/ slunečno

rain /rein/ déšť

- chybějící budou dozkoušeni na čas a slovíčka z 8. 4.

 

Úterý 12.04.2022

Český jazyk

- Písemka - pádové otázky

- PL str. 81 / cv. 5

DÚ - Písanka str. 11

Matematika

PL str. 52 - celý, trojúhelník

PL str. 53 / cv. 1 a 2, čtverec

DÚ - PL str. 47 - 4 sloupeček

Prvouka

- Velikonoční tradice a zvyky, zdobení vajíček, pomlázka, mazanec, jidáš apod.

 

Pondělí 11.04.2022

Český jazyk

- povídání o víkendu

- procvičování slovních druhů a pádů

PL str. 81 / cv. 3

DÚ - naučit se pádové otázky

DÚ - Písanka str. 14

Matematika

PS str. 76 /cv. 1

PS str. 81/cv. 1

PL str. 47 - třetí sloupeček

Prvouka

%0