Základní škola

Probrané učivo

PÁ 18.12.

ČJ - učebnice str. 36/4, prac. sešit str. 31/4

AJ Opening Presents and Christmas Surprise with Steve and Maggie | Toys for Kids from Wow English TV - YouTube

Můžete si vyrobit vánoční přání jako v učebnici na str. 57. Pracovní sešit str. 77 a 78 - vybarvi z obou stran, vystřihni podle přerušované čáry, přehni podle tečkované čáry, z druhé strany napiš, komu ho dáš (TO) a od koho to je (FROM), zezadu do tří okýnek nakresli vánoční motivy (hvězda, dárek, ponožka, ...), okýnka pak můžeš podle přerušovaných čar vystřihnout a ohnout podle tečkovaných. 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ PRÁZDNINY A UVIDÍME SE V NOVÉM ROCE! :-)

 

ČT 17.12.

ČJ - zopakovat si řadu VS po Z + vymyslet s nimi věty

- Do sešitu ČJ přepsat: 

Vyjmenovaná slova po Z

brzy - nemá žádné slovo příbuzné

jazyk - jazýček, jazykový, jazykolam, dvojjazyčný

nazývat se - ozývat, vyzývat, vzývat, ozývání

Ruzyně - ruzyňský

- učebnice str. 36/3 - ústně, prac. sešit str. 31/1,2,3

M - ofocený papír - jakékoliv 2 sloupce, prac.sešit str. 5 (doupě - 5 písmen, začíná na D, aut - 3 písmena, začíná na A)

 

ST 16.12.

ČJ - učebnice str. 35/5 + 2 řádky přepsat do sešitu Český jazyk, prac. sešit str. 30/2,3 

M - prac. sešit str. 7/3 - dodělat, 24/9 + procvičuj dělení na PC:  Písemné dělení se zbytkem (skolakov.eu)

AJ - prac. sešit str. 17/2 - přepsat správná slova z 1. cvičení + procvičuj slovíčka na WocaBee

 

ÚT 15.12.

ČJ - prac.sešit str. 30/1, 29/5 - přepis do sešitu Diktáty

M - prac.sešit str. 7/3

 

PO 14.12.

Český jazyk

- Dopsat do sešitu (do tabulky) slova příbuzná k vyjmen.slovům. (Slova v závorce psát nemusíš).

vydra - vydří, Vydra (řeka), Povydří

výr - výří, výrův, Výrovka (chata v Krkonoších, řeka)

vyžle - vyžlátko, Vyžlovka (obec)

povyk - povykovat, povykující, povykování

výheň - výhňový

vy-, vý- (piš pod tabulku) - vybalit, vypít, vyhrát, výlet, výtah, výskok

- prac.sešit str.29/3

- DÚ - prac.sešit 29/2

Matematika

- ofocený papír str. 6 - dělení (1. a 3. sloupec) 

- procvičuj si písemné dělení na počítači:  Písemné dělení (skolakov.eu)

Čtení

- čítanka str. 64 - Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí 

AJ

- procvičování slovíček z nové lekce na WocaBee (balík Lekce 3 - činnosti)

 

PÁ 11.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná, učebnice str. 34/2,3

M - pracovní sešit str. 6/4

AJ - Lekce 3 - domácí činnosti, prac.sešit str. 17/1 + cvičit na WocaBee

- Ježek západní - zápis + úkoly

 

ČT 10.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po V, učebnice str. 34/1, prac.sešit str. 29/4, SLOH - popis hračky

M - násobení a dělení, měření úseček a zápis délek, ofocený papír str. 4/1.sloupec (odčítání)

VL -

 

ST 9.12.

ČJ - učebnice str. 33/2,3,4, prac.sešit str. 28/4, ofocený papír nalepit do sešitu a napsat k vyjmenovaným slovům po S slova příbuzná

M - prac.sešit str. 37/5b, ofocený papír str. 5 - první 2 sloupce (násobení)

AJ - zápis čísel slovy, opakování 2. lekce + test

- Krtek obecný - zápis + úkoly

 

ÚT 8.12.

ČJ - Vyjmenovaná slova po S + slova příbuzná, prac.sešit str. 28/2, 28/3

M - prac.sešit str. 37/5a

 

PO 7.12.

ČJ - Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 33/1, prac.sešit str. 28/1+a

M - prac.sešit str. 33/1, opakovat násobení a dělení

AJ - diktát čísel, učebnice str.16/9, prac.sešit str. 16/12,14

 

PÁ 4.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po P, pracovní sešit str. 27/2, 27/5 - přepis

M - prac. sešit str. 29/9, 29/11, 40/13

AJ - prac. sešit str. 15/11, 14/9, učebnice str. 16/9

 

ČT 3.12.

ČJ - vyjmenovaná slova po P, učebnice str. 32/4, pracovní sešit str. 27/2

M - pracovní sešit str. 26/8, 29/8, 33/2

 

Přírodověda - 02.12. a 04.12.

- Ptáci: Čáp bílý, Poštolka obecná, Straka obecná, Vlaštovka obecná

- samostatná práce, vyhledává informace v učebnici a pracuje s encyklopedii

- v pátek 4.12. se bude odevzdávat pracovní list č.8

 

Pondělí 12.10. - Vl - test z kapitol 1-3

 

5. - 9. října

ČJ - stavba slova (kořen, předpona, přípona), báseň Výlet do Čech, sloh - pracovní postup, diktát, souhrnné mapování znalostí učiva 3. třídy

M - násobení a dělení (i s nulou), řešení slovních úloh, indické násobení, písemné odčítání a násobení, souhrnné mapování znalostí učiva 3. třídy

AJ - hodina s rodilým mluvčím, školní předměty, dny v týdnu, poslech, čtení a překlad příběhu

-

VL -

 

29. září - 2. října

ČJ - opakování učiva 3. třídy - slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená, druhy vět, doplňování I/Y do slov, hlásková stavba slova, rozdělování slov na slabiky, vlastní jména

M - opakování násobků 2-9, násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1 000, slovní úlohy, finanční gramotnost, dělení čísla s nulou, měření úseček v mm a cm, obvod a obsah trojúhelníků

AJ - opakování abecedy, hláskování, diktát písmen, školní předměty

- Opakování, skupinová práce, PL č.2 - dokončení

VL - Naše vlast

 

21. - 25. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - slova jednoznačná a mnohoznačná, slova protikladná a souznačná, slova nadřazená, podřazená a souřadná

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, indické násobení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000, seřazování čísel sestupně, slovní úlohy, dělení se zbytkem, geometrie: rýsování trojúhelníků podle šipkového záznamu

AJ - abeceda, hláskování

- podnebné pásy, kontinenty

VL - orientace v krajině a na mapě

 

14. - 18. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - abeceda, slovní druhy, párové souhlásky, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova, doplňování I/Y do slov

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, písemné násobení, slovní úlohy, zaokrouhlování, seřazování čísel vzestupně, geometrie: body a přímky

AJ - abeceda, hláskování

- živá a neživá příroda

VL - obec - místo, kde žiju

 

7. - 11. září

ČJ - opakování učiva 3. třídy - abeceda, slovní druhy, vlastní jména osobní a místní, dělení slov na slabiky, hlásková stavba slova

M - opakování učiva 3. třídy - násobení a dělení, písemné sčítání, slovní úlohy, zaokrouhlování

AJ - představení se, ptá se, odpovídá na otázky

- živá a neživá příroda - vzduch, sluneční záření, voda, půda

VL - obec - místo, kde žiju