Základní škola

Probrané učivo

Týden 14. - 18. 6.

ČJ - Shoda přísudku s podmětem

M - Osově souměrné útvary, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní a logické úlohy

AJ - Opakování 8. lekce