Základní škola

Co se událo 2022/2023

Červen

K příležitosti Dne dětí nám paní učitelky připravily zábavnou trasu s různými stanovišti, kde jsme plnili různé úkoly. Stezka začínala ve škole, vedla nás kolem altánu a končila u myslivecké chaty. Po úspěšném splnění úkolu na každém stanovišti jsme obdrželi razítko a u chaty nás čekala sladká odměna.

Ale to ještě nebylo všechno! Na školní zahradě na nás čekalo překvapení. Čekaly tam na nás chovatelky papoušků. Papoušci ara, alexandři, tukani, žako a mnozí další, kteří nás svými krásnými barvami a schopnostmi okouzlili. Měli jsme dokonce tu čest, že jsme mohli některým papouškům pohlédnout do očí a sami jim podat krmivo.

V červnu jsme také stihli navštívit dopravní hřiště, které bylo velmi poučné. Hned po příchodu nás vřele přivítaly policistky, které nám vysvětlily důležitost dodržování dopravních značek a pravidel, aby naše cesty byly bezpečné. První věc, kterou jsme absolvovali, bylo seznámení s různými značkami a křižovatkami. Naučili jsme se, jak dát přednost, jak komunikovat s ostatními řidiči a jak se chovat na cestách.

Poté přišel okamžik, na který jsme se všichni těšili – jízda na kolech a koloběžkách! Byla to zábava a zároveň praktická cvičení, která nám umožňovala aplikovat znalosti z křižovatek a značek přímo v terénu. S úsměvy na tváři jsme projížděli simulovanými silničními situacemi, řídili jsme se značkami a dávali si pozor na ostatní účastníky našeho „dopravního provozu“.

Náš den na dopravním hřišti byl nejenom zábavný, ale přinesl nám také důležité poznatky. Byli jsme lépe připraveni na to, co nás čeká v reálném dopravním prostředí. Naučili jsme se, že dodržování pravidel je klíčové pro bezpečnost všech na silnici, a že i malé rozhodnutí může mít velký dopad.

Samozřejmě jsme nezapomněli na učení a opakování učiva, abychom byli na závěrečné testy pečlivě připraveni.

V týdnu od 19. do 23. června jsme se vydali na školu v přírodě. Ubytování bylo naprosto úžasné. Měli jsme obrovské štěstí na nádherné počasí, slunce nám nepřestávalo svítit a vytvářelo ideální podmínky pro všechny venkovní aktivity, i když jsme museli být občas ve stínu. Ano, ano byly kšiltovky neocenitelné. Vedro bylo trochu náročné, ale nebojte se, pravidelně jsme se hydratovali. Užili jsme si spoustu vodní her a osvěžujících aktivit.

Kromě vodních aktivit jsme se věnovali i jiným zábavným činnostem. Prozkoumali jsme okolní přírodu, podívali jsme se na zajímavé rostliny a sochy. Učili jsme se orientovat v terénu. Každý den jsme měli plný program a nezůstávali jsme na jednom místě. V pondělí jsme si udělali čas na napsání pohledů domů.

Ale čas plyne neúprosně a náš školní rok se chýlil ke svému závěru…

Květen

Školní výlet, který jsme podnikli ve čtvrtek 11.05.2023, byl doslova obestřen slunečními paprsky. Společně s našimi kamarády z 5. třídy jsme se vydali ze Zlatníka pokořit vrchol Lysé hory. Na samém vrcholku jsme si zpestřili chvíle občerstvením a odpočinkem v útulné restauraci. Potom jsme sešli do Ostravice. Cestu do školy jsme si užili ve vlaku a autobuse MHD.

Hned následující den, v pátek 12.05.2023, jsme přivítali divadelní představení Zlatovláska, které nám přineslo do naší tělocvičny skvělou atmosféru. Herci, jenž na jevišti působili, byli žáci ze základní školy v Košatce, kteří se proměnili ve výjimečné umělce.

V úterý 16.05.2023 jsme měli lekci zdravovědy, kterou nám přinesli odborníci z Červeného kříže. Společně jsme si zopakovali zásady první pomoci, a to nejen teoreticky, ale i prakticky jsme se zaměřili na masáž srdce na panně a uměle jsme obvazovali zraněné části těla, abychom se co nejlépe připravili na případné situace.

Dne 22.05. byl dnem, kdy jsme se s nadšením postavili do řady pro třídní fotku. Všechny naše tváře se usmívaly. 😊

Dne 31.05. jsme se zúčastnili preventivní besedy na téma kyberšikana.

Duben

Tento měsíc byl bohatý na různé akce.

Ve středu 5. dubna 2023 jsme se vydali na výlet do rožnovského skanzenu, který byl oživený velikonočními tradicemi. Jakmile jsme vkročili do „Valašské dědiny“, okamžitě jsme se ocitli v útulných valašských chaloupkách, kde nás čekala příjemná překvapení.

V jedné chaloupce jsme se seznámili s tetičkami, které nám vyprávěly fascinující příběhy o tradičním oslavování Velikonoc na Valašsku. Poslouchali jsme s napětím, jak se naši předkové připravovali na tento svátek, jak zdobili vajíčka a jaké pokrmy tradičně podávali na velikonočním stole. A abychom si tradici zamilovali ještě víc, nechaly nás ochutnat lahodné pučálky a jidáše z kynutého těsta, které prostě rozplývaly na jazyku.

Na další části našeho putování jsme narazili na skupinku veselých céreček, které s radostí zpívaly a vynášely Mařenu. Jejich hlasité zpěvy nás přímo naladily na velikonoční atmosféru, a když jsme se přidali k řadě koledníků s řehtačkou a klepačem, cítili jsme se jako součást opravdového folklórního průvodu.

V poslední chaloupce jsme měli možnost se naučit od strýčka tatara, jak plést pomlázku. S nadšením jsme se chopili proutků a s jeho pomocí jsme se snažili vytvořit dokonalou pomlázku. Když jsme naši práci dokončili, strýček tatár nám pověděl o významu pomlázky jako symbolu obnovy a plodnosti. Poté jsme se pustili do vlastní tvorby. S připraveným voskem jsme zdobili vajíčka a pokoušeli se vyplést vlastní pomlázku. Bylo to zábavné a tvořivé a výsledky nás naprosto ohromily. Naše ozdobená vajíčka vynikala v pestrobarevné kolekci a pomlázka, ačkoliv možná trochu kostrbatá, nám připomínala starodávné tradice a radost z jara.

A teď přijde to nejlepší! Během našeho programu jsme měli tu čest se přidat k natáčení pro Českou televizi do oblíbeného pořadu Toulavá kamera.

S úsměvy na tvářích jsme se vrátili domů plni očekávání a nadšení, připraveni slavit nadcházející jarní svátky s radostí a energií, které jsme nasáli během našeho dobrodružství.

Dne 11.04.2023 nás reprezentovaly Nela, Terka, Eliška, Marki a Verča v dívčím fotbale ve Frýdku-Místku.

Dne 13.04.2023 jsme se plni nadšení zúčastnili okrskového turnaje ve vybíjené, který se konal na škole ve Fryčovicích. Naše škola byla pyšně reprezentována skvělým týmem, ve kterém se výborně zahráli Ondra, Vašek, Honza J. a Karinka. Byl to den plný sportovního ducha, soutěživosti a skvělého týmového ducha.

Naši hráči se v turnaji statečně utkali s ostatními školami, předváděli úctyhodné výkony na hřišti a ukázali své sportovní dovednosti. I když se nám úplně nedařilo, náš tým se nevzdával a bojoval až do samého konce. Bylo skvělé sledovat jejich odhodlání, vzájemnou podporu a radost z každého úspěšného bodu.

Ačkoliv jsme dosáhli posledního místa, bylo jasné, že jsme se jako tým posunuli dopředu a získali spoustu zážitků. Týmový duch, fair play a sportovní kamarádství byly pro nás největší vítězství tohoto turnaje.

O pár dní později, konkrétně v pondělí 17. dubna 2023, jsme měli na programu preventivní program, který měl zvýšit naše povědomí o dopravní výchově a bezpečnosti. Do naší školy zavítala paní policistka, která nám s velkou odborností a ochotou předala důležité informace a tipy ohledně bezpečného chování na silnicích.

Paní policistka nám povídala o pravidlech silničního provozu, významu správného přecházení přes přechody a používání bezpečnostních prvků, jako jsou reflexní prvky a helmy. Předvedla nám také několik praktických ukázek, které nám pomohly porozumět důležitosti dodržování dopravních předpisů a zvýšení naší vlastní bezpečnosti.

Byl to velmi poučný a zajímavý program, který nás všechny motivoval k odpovědnému a ohleduplnému chování na silnicích. Získali jsme užitečné znalosti, které nám pomohou chránit sebe i ostatní účastníky silničního provozu.

Březen

Ano, březen je prvním měsícem jara, ale stále přetrvávaly zimní podmínky, což znamenalo, že teplé oblečení zůstávalo naší každodenní součástí. Kromě toho jsou březnové měsíce také obdobím zvýšeného rizika infekčních onemocnění. Někteří jsou hodně často nemocní.

Ve čtvrtek 02. března jsme jeli do Hornického muzea Landek Park v Ostravě – Petřkovicích. Žáci zažili autentické sfárání do dolu Anselm, kde zažili skutečný pocit jako při fárání na činném dole. Během prohlídky zažili téměř dokonalé zvukové simulace, kdy slyšeli zvuky techniky i hlasy havířů. Ucítili vibrace klece v těžní jámě, zvuk ventilátoru i proudění vzduchu, vháněného do dolu. Pocit, že se skutečně ocitli hluboko v dole, umocnilo po výstupu z těžní klece zvuky autentického rubání a sbíjení kladiv, narážení důlních vozíků nebo zvuky posunovačů. Na historickém nádvoří Dolu Anselm měli žáci možnost si prohlédnout dochované zařízení, důlní techniku, historickou důlní lokomotivu, ve kterých si mohli žáci vyzkoušet, jak se dříve dopravovali havíři na vzdálená důlní pracoviště. Odborník nás seznámil s náročnou a rizikovou činností báňských záchranářů, se záchrannými pracemi v podzemí a s dalšími zajímavostmi souvisejícími s jejich profesí.

V březnu také proběhlo třídní kolo pěvecké soutěže. Soňa, Vašek a Honza J. postoupili ještě do školního kola. Soňa reprezentovala naši školu na soutěži Loutnička ve Frýdku – Místku. Soutěž Loutnička je populární pěvecká soutěž pro děti a mládež, která se koná každoročně v různých částech České republiky. Zúčastnění se soutěží a vystupování před lidmi může být pro žáky velmi cennou zkušeností, která jim pomůže rozvíjet se nejen v oblasti hudby, ale i v sebevědomí a komunikaci.

Dne 17.03. jsme se účastnili soutěže Matematický klokan. Soutěž Matematický klokan je mezinárodní soutěž z matematiky, která se koná každý rok v březnu. Je určena pro žáky základních a středních škol a jejím cílem je propagovat matematiku mezi studenty a zábavnou formou motivovat je ke studiu. Je důležité, aby děti měly možnost rozvíjet své matematické schopnosti a soutěže jako Matematický klokan mohou být skvělou příležitostí k tomu. Účast na takových soutěžích může být pro děti velmi motivační a může je povzbudit k dalšímu rozvoji svého matematického talentu. Nejlepšími počtáři v naší třídě jsou Anet, Jan J., Josef, Jan B., Tom H. a Eliška K. Věřím, že pro žáky byla účast v soutěži nejen zábavná, ale i velmi prospěšná zkušenost. Doufám, že se budou i nadále v matematické oblasti rozvíjet a budou mít možnost ukázat své schopnosti i v budoucnu. Gratuluji jim k úspěšné účasti v soutěži a k vynikajícím výsledkům.

Náš školní parlament se rozhodl uspořádat pyžamový den dne 28.03. Pyžamový den je speciální den, kdy žáci se mohli obléci do svých nejoblíbenějších pyžam a přijít do školy takto oblečeni.

 

Únor

Měsíc únor nám všem utekl velmi rychle. Měli jsme totiž jarní prázdniny. Řada z nás měla naplánovanou cestu na hory a těšila se na sněhovou nadílku.

Dne 21. února jeli nejlepší recitátoři naší školy soutěžit v recitaci na ZŠ Brušperk. Všichni soutěžící byli výborně připraveni, pro porotu bylo tedy velmi obtížné, vybrat ty nejlepší. Za naši třídu se účastnil Honza. Vystoupení se mu velmi povedlo, nicméně ve velké konkurenci se neumístil.

 

Leden

Po prázdninách jsme se vrátili plni dojmů a zážitků z vánočních nadílek a silvestrovských oslav. Ovšem poměrně rychle jsme si uvědomili, že nás opět čekají povinnosti a především uzavření 1. pololetí. Napsali jsme pololetní písemné práce a snažili jsme si opravit známky se kterými nejsme spokojeni.

Hned po vánočních prázdninách, v týdnu od 3. do 6. ledna, jezdily některé děti z naší třídy na lyžařský výcvik na Bílou.

V pátek 27. ledna proběhla v naší třídě recitační soutěž. Nejúspěšnější žáci (celkem 3) postoupili do školního kola, které se konalo 31. ledna. Žáci z naší třídy soutěžili v kategorii 4. a 5. tříd. Vítězem této kategorie se stal Jan, který dále postupuje do obvodního kola v Brušperku. Gratulujeme!

A abychom se pořád jen neučili, vyrazili jsme celá škola do planetária v Ostravě Porubě. V živě moderované části pořadu jsme se seznámili se zimní hvězdnou oblohou, souhvězdími, jasnými hvězdami, kometami, planetami. Podívali jsme se také, jak vypadá naše Mléčná dráha z vesmíru. Sledovali jsme film Lucie: Tajemství padajících hvězd. Byl to velmi krásný pořad a děti se navíc dozvěděly spoustu nových informací o naší galaxii.

První pololetí školního roku jsme uzavřeli obdržením výpisu vysvědčení, slovního hodnocení a hodnocení od svých rodičů.

Prosinec

Na začátku prosince nám zpříjemnila návštěva čerta a Mikuláše. Někteří se čerta báli, začali slibovat, že budou hodní (některým to, bohužel, vydrželo jen 10 minut po jejich odchodu), a tak si čert nikoho neodnesl. Mikuláš nám připomněl slušné chování, my jsme zazpívali písničku a za odměnu jsme dostali sladký kornout.

Při práci ve skupinách jsme zjišťovali, co všechno víme o vánočních a předvánočních zvycích v jiných státech Evropy.

Zúčastnili jsme se preventivního programu s názvem Věř si! Byl zaměřen na sebehodnocení, sebevědomí, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sám, zvládání stresu aj. Ten, kdo si věří, nedovolí ostatním, aby ho uráželi a ponižovali.

Poslední školní den se již od rána nesl v duchu vánoční atmosféry. Povídali jsme si o rodině, dárcích a vánočních zvycích.  Spousta žáků přišla ve vánočním oblečení s dárečky pro svého spolužáka. Letos jsme mohli všichni společně zakončit rok a celá škola dorazila do naší třídy, kde jsme si zazpívali vánoční koledy.

Přeji dětem, i jejím rodičům, hodně štěstí a zdraví v celém příštím roce.

 

Listopad

Listopad a první adventní neděle je za námi a my jsme měli pět spoustu zážitků. Začali jsme se učit písemně dělení jednociferným dělitelem a někteří z nás zjistili, že bez znalosti násobilky to opravdu nepůjde. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Ve vlastivědě jsme poznávali pohoří ČR. V přírodovědě jsme se učili o včele medonosné.

Adventní čas si každoročně připomínáme i ve škole výrobou výrobků na vánoční jarmark.

Ve středu 30.11. jsme byli na edukativní show s názvem Smokeman. Celá akce byla zaměřena na pokusy, které si žáci velmi užili. Zapalovaní balónků, které byly naplněné různými plyny, pokusy se suchým ledem, napodobování fotosyntézy a mnohé další. Některým dokonce hořela ruka. 😊 

 

ŘÍJEN

Čekal nás měsíc s prodlouženými podzimními prázdninami a zážitky ze společných akcí. V plné míře se rozjela výuka a s ní související ověřování znalostí a vědomostí. Začaly nám všechny kroužky a mimoškolní aktivity.

Občas někteří z nás tápou a doma dostatečně neprocvičují, bohužel se to pak odráží na hodnocení. Zároveň musíme řešit opakované zapomínání pomůcek a neplnění domácích úkolů.

Připomenuli jsme se státní svátek 28. října – Den vzniku samostatného Československa.

Moc se nám povedla podzimní výzdoba, kterou jsme dělali v pracovních činnostech a výtvarné výchově.

Na konci října přišel jeden ze zahraniční nejpopulárnějších svátků – Halloween. Halloween je svátek, ke kterému neodmyslitelně patří strašidelné kostýmy. Někteří si na kostýmu dali hodně záležet (viz fotogalerie). V tento den byla výuka zpestřena o Halloweenskou detektivku – Případ ukradené hlavy bezhlavého rytíře. Během detektivky žáci pracovali ve dvojicích.

Září

Prázdniny skončily a nám nastaly povinnosti. Hodně jsme toho přes prázdniny zapomněli, musíme všechno dohonit. Zatím jsme opakovali a prohlubovali učivo a dařilo se nám s menšími či většími úspěchy.

Zapracovali jsme na třídních pravidlech. Každé pondělí máme třídnickou chvilku.

Na začátku školní roku jsme se šli projít na Kamennou, kolem rybníku, kde jsme se podívali na zvířátka.

V záři si žáci vyzkoušeli opravdové volby, byť se týkaly pouze školy, ale i tak mohli trochu nahlédnout do průběhu opravdových voleb. Žáci si vybírali dva zástupce z řad svých spolužáků do školního parlamentu, kteří se budou snažit přispívat k blahu nejen žáků, ale i školy.

Čtvrťáci si připomněli, který svátek vlastně byl 28. září v kalendáři. Dozvěděli se nejen to, kdo byl Václav a jeho babička Ludmila, ale také jak zemřeli a za jakých okolností byli prohlášení za svaté. Aktivitu zakončili žáci myšlenkovou mapou.

Každou středu v hodinách AJ děti učí rodilý mluvčí, který pochází až z dalekého Nového Zélandu. Z Hejného matematiky jsme přešli na klasickou matematiku s prvky Hejného.

Každý čtvrtek máme nový předmět, ve kterém se učíme základním znalostem a dovednostech potřebné pro využívání Informačních a komunikačních technologií.