Základní škola

Co se událo 2022/2023

ŘÍJEN

Čekal nás měsíc s prodlouženými podzimními prázdninami a zážitky ze společných akcí. V plné míře se rozjela výuka a s ní související ověřování znalostí a vědomostí. Začaly nám všechny kroužky a mimoškolní aktivity.

Občas někteří z nás tápou a doma dostatečně neprocvičují, bohužel se to pak odráží na hodnocení. Zároveň musíme řešit opakované zapomínání pomůcek a neplnění domácích úkolů.

Připomenuli jsme se státní svátek 28. října – Den vzniku samostatného Československa.

Moc se nám povedla podzimní výzdoba, kterou jsme dělali v pracovních činnostech a výtvarné výchově.

Na konci října přišel jeden ze zahraniční nejpopulárnějších svátků – Halloween. Halloween je svátek, ke kterému neodmyslitelně patří strašidelné kostýmy. Někteří si na kostýmu dali hodně záležet (viz fotogalerie). V tento den byla výuka zpestřena o Halloweenskou detektivku – Případ ukradené hlavy bezhlavého rytíře. Během detektivky žáci pracovali ve dvojicích.

Září

Prázdniny skončily a nám nastaly povinnosti. Hodně jsme toho přes prázdniny zapomněli, musíme všechno dohonit. Zatím jsme opakovali a prohlubovali učivo a dařilo se nám s menšími či většími úspěchy.

Zapracovali jsme na třídních pravidlech. Každé pondělí máme třídnickou chvilku.

Na začátku školní roku jsme se šli projít na Kamennou, kolem rybníku, kde jsme se podívali na zvířátka.

V záři si žáci vyzkoušeli opravdové volby, byť se týkaly pouze školy, ale i tak mohli trochu nahlédnout do průběhu opravdových voleb. Žáci si vybírali dva zástupce z řad svých spolužáků do školního parlamentu, kteří se budou snažit přispívat k blahu nejen žáků, ale i školy.

Čtvrťáci si připomněli, který svátek vlastně byl 28. září v kalendáři. Dozvěděli se nejen to, kdo byl Václav a jeho babička Ludmila, ale také jak zemřeli a za jakých okolností byli prohlášení za svaté. Aktivitu zakončili žáci myšlenkovou mapou.

Každou středu v hodinách AJ děti učí rodilý mluvčí, který pochází až z dalekého Nového Zélandu. Z Hejného matematiky jsme přešli na klasickou matematiku s prvky Hejného.

Každý čtvrtek máme nový předmět, ve kterém se učíme základním znalostem a dovednostech potřebné pro využívání Informačních a komunikačních technologií.