Základní škola

Co se událo 2021/2022

Červen

A dočkali jsme se – je tu poslední měsíc školního roku. Je to velmi náročný měsíc. Venku krásné počasí a ve škole těžké učení. Již se nám nechtělo, ale museli jsme, abychom si nezkazili toužebně očekáváné vysvědčení.

V červnu jsme hlavně opakovali a procvičovali. V matematice počítáme do 1000 a zvládáme násobení a dělení, dělení se zbytkem, převody jednotek a rýsování. V českém jazyce zvládáme určovat slovní druhy, základní skladební dvojice, určovat mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Vše pilně trénujeme.

V pátek 3.6. jsme si v rámci oslavy ke Dni dětí zatančili v interaktivním programu Tančíme srdcem. Vyzkoušeli jsme si tabatu, scénický tanec a různé sestavy.

Dne 7.6. Eliška H., Eliška K., Vojtěch a Honza šli reprezentovat do Brušperka na atletické závody. Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu na 50 m a hodu kriketovým míčkem. Přivezli jsme dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Ve středu 8. června k nám přijela paní z Červeného kříže. Děti si poslechy spoustu informací o základech první pomoci. Učili se resuscitovat, obvazovat, volat na 112, přetáčet do stabilizované polohy.  

Ve čtvrtek 9. června jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě, kde byl pro nás nachystán bohatý a zajímavý program. Žáci se dozvěděli velmi mnoho zajímavostí o chovu včel od zkušeného včelaře, ve starodávné škole si pomocí mikroskopů prohlédli zvětšené části těla včely. Po procházce valašskou dědinou nám byl nabídnut bylinkový čaj slazený medem a chléb s medovou pomazánkou. V závěru programu si žáci vyzkoušeli vytvořit perníkovou dekoraci a nazdobit svíčku.

V červnu byla naším největším zážitkem škola v přírodě. Od 20.6. do 24.6. jsme byli ubytování v horském hotelu Čarták, který se nachází na hřebeni mezi vrcholy Bumbálkou a Vsackým Cábem, v malebném prostředí valašské části Beskyd. O naši zábavu a částečnou výuku se starali instruktoři, o břicha skvělé paní kuchařky a kuchaři, o večerní program a věcí okolo oblékání, organizace, večerky a noční služby paní učitelky, o zdraví pečovala paní zdravotnice. Poslední večer byla diskotéka. Na to, že jsme teprve ve 3. třídě, jsme byli moc šikovní, poslouchali jsme a usínání bez maminek jsme krásně zvládli. Vrátili jsme se v pořádku a se spoustou nádherných zážitků. Byl to báječně strávený týden! Všem se nám tady moc líbilo, máme na co vzpomínat. Snad se sem zase příští rok podíváme!

Fotky jsou ve Fotogalerii naší třídy.

 

Květen

V rámci spolupráce s MŠ jsme pravidelně každý čtvrtek chodili dětem před spaním číst pohádky.

V matematice již písemně násobíme i velká trojciferná čísla, převádíme jednotky. V českém jazyce určujeme základní skladební dvojice ve větách. Je toho opravdu hodně, co již třeťáci zvládají a musím je moc pochválit.

Ve škole finišujeme s přípravami před závěrečnými písemnými pracemi. Čekají nás závěrečné práce z ČJ, M a AJ.

 

Duben

V tomto měsíci jsme se nejvíce těšili na VELIKONOCE.

V českém jazyce jsme určovali jednotlivé slovní druhy, podstatná jména, pád, číslo, rod a slovesa, osobu, číslo a čas. Při společné četbě jsme četli knihu Babička na inzerát. V prvouce jsme se učili o živé přírodě a také jsme si povídali o svátcích jara, dozvěděli jsme se o barevném týdnu před Velikonocemi. V matematice jsme hravě sčítali a odčítali do 1000 a naučili jsem se rýsovat kružnice. Využili jsme krásného počasí a v hodině pracovních činností jsme šli na školní pozemek. Školní pozemek bylo potřeba nejprve okopat a pozametat okolí. Společnými silami jsme dokonce zasadili tři keře.  

Ve středu 13. 4. 2022 k nám do školy přišel pan Kozelský, který si pro děti připravil projekt Poselství křesťanských Velikonoc. Během pěkného povídání si děti připomenuly původ velikonočních svátků a poslechly si křesťanský příběh. Povídání bylo doplněné o obrázky.

V úterý 26.4. šel Jan J. reprezentovat školu na fotbalový turnaj McDonald´s Cup do Brušperka. Jako starší žáci v kat. B získali hezké 5. místo.

Ve čtvrtek 28. 04. jsme se vypravili na návštěvu do Divadla loutek v Ostravě. Shlédli jsme zábavný rockový muzikál Malá Mína zmlsaná. Během představení děti napovídaly, tleskaly, smály se, zpívaly a spolupracovaly s herci. Představení všechny děti bez rozdílu věku zaujalo a mnozí se možná i trochu zamysleli nad svými stravovacími návyky. Po dojezdu do školy jsme si o celém představení povídali.

 

Tento měsíc jsme si připravili zdravý obložený chlebíček.

 

Březen

V březnu byly jarní prázdniny, na které jsme se velice těšili. Řada z nás měla naplánovanou cestu na hory a těšila se na sněhovou nadílku. Dalším důvodem, proč jsme se všichni na tento měsíc těšili, bylo JARO. Začalo svítit sluníčko, zpívají ptáci a je prostě báječně.

I do naší třídy pomalu přišlo jaro. Děti nejdříve společně vytvářely velmi zajímavé motýlky, které nyní zdobí dveře do třídy. Děti také malovaly jarní strom a sněženky.

Společné chvíle trávíme povídáním o zážitcích, výletech s rodiči, o jaru a úspěších, kterých děti dosáhly.

 

Únor

Nejkratší měsíc v roce je za námi a mimo jiné obsahoval i magické datum 22.02.2022, které se dá číst i pozpátku. Během února jsme si také připravili zdravé svačinky.  

Ve výuce nepolevujeme, snažíme se zvládat plnění úkolů ze všech sil, některým se to daří více a některým méně. Ovšem, musíme konstatovat, že takové případy jsou ojedinělé. Většina žáků pracuje velmi dobře a své povinnosti si plní svědomitě.

V českém jazyce se začínáme učit slovní druhy. V rámci čtení jsme zašli do školní knihovny. Zopakovali jsme si půjčovní řád a začetli jsme se do knihy, která nás svým obalem zaujala.

V matematice počítáme do tisíce, řešíme slovní úlohy a používáme nejrůznější pomůcky.

V prvouce si povídáme o živé a neživé přírodě.

Ve výtvarné výchově děti pomalu přivolávaly jaro.

Zúčastnili jsme se také filmového představení v kině Vlast ve Frýdku – Místku, kde jsme viděli film Králíček Petr bere do zaječích. Moc se nám líbil.

Leden

Po zimních prázdninách jsme se sešli ve třídě plní zážitků, o které se děti rády podělily s kamarády. Někteří předvedli i dárky, které na ně čekaly pod vánočním stromečkem.

 

Hned po vánočních prázdninách, v týdnu od 3. do 7. ledna, jezdily některé děti z naší třídy na lyžařský výcvik na Bílou.

Ve středu 19.01. žáci prožili výchovný program s názvem Etiketa a školní řád. Akce se postupně zúčastnili všichni žáci školy. Během krátkého ale velmi zábavného programu o etiketě si žáci vyzkoušeli, jak správně vstoupit do dveří, anebo kabinetu. Kluci už také ví, že muž dává přednost do dveří a zdraví první. Paní lektorka společně s dětmi řešila situace, které mohou nastat ve třídě, na chodbě, v jídelně, v šatně apod. Žáci měli možnost si vyzkoušet různé role. Děti si přidělených rolí zhostily úspěšně.

 

Prosinec

 

Měsíc prosinec se nám nesl už v duchu Vánoc. Hned na začátku prosince nás navštívil čert, který moc dobře věděl, koho má přetáhnout metličkou. I přes nějaké malé prohřešky jsme všichni dostali sladkou odměnu. Mikuláš bohužel nemohl dorazit.

 

Ve středu 15. prosince jsme měli předvánoční povídání na téma Poselství křesťanských Vánoc. Děti během jednoduché dramatizace byly uvedeny do vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta. Ve skupinkách vytvořili vlastní hvězdu nad Betlémem. Jedním z cílů tohoto programu bylo si uvědomit souvislost příběhu se současností a upevnit vzájemné vztahy dětí ve třídě.

 

Během prosince jsme si povídali o ADVENTU, četli jsme si o svatém Mikuláši, o Vánocích v naší zemi a také v jiných zemích světa. Shodli jsme se, že nejkrásnější na Vánocích je čas strávený s rodinou a pak také, samozřejmě, dárky.

 

Na poslední školní den roku 2021 se všichni moc těšili. Děti si dávaly dárečky, hrály deskové hry a poslouchali jsme vánoční koledy.

 

V novém roce přeji všem rodičům a dětem hlavně zdraví!!

 

Listopad

V listopadu jsme se již dostali do pracovního tempa. Učiva máme letos opravdu hodně a snažíme se nic nezanedbat a posouváme se k pololetnímu cíli.

 

Ve třídě máme nové rolety. Z toho žáci měli velkou radost, protože konečně během vyučování jim sluníčko nesvítí do očí a na tabuli.

 

V úterý 2. listopadu jsme navštívili obecní knihovnu. Paní Pešková si pro nás připravila moc pěkný program. Děti si také mohli prohlédnout knížky. Paní Peškové moc děkujeme a těšíme se na příští setkání. Při zpáteční cestě jsme navštívili i místní hřbitov, kde děti mohly zavzpomínat na své blízké.

 

V úterý 9. listopadu se k nám přišly podívat zaměstnankyně hospicu Strom života, aby nás seznámily s tématem zdraví/nemoc, koloběhu života, stáří, umírání s hospicovou péči. Děti byly během celého programu aktivně zapojeny, účastnili se speciálně vytvořených her, pracovali ve skupinách i jednotlivě. Mohli jsme si vyzkoušet různé zdravotní pomůcky, anebo simulátory stáří.

 

Ve čtvrtek 11. listopadu jsme přivítali svatého Martina. Tentokrát se tato odpolední akce konala na zahradě mateřské školky a děti vystoupily s básničkou a písničkou. Lidé se mohli podívat, jak jsme ztvárnili sv. Martina. Potom jsme rozsvítili lampiony a průvod účastníků se světýlky se vydal na okružní trasu Staříčem. Po procházce na nás čekal teplý dětský punč.

 

Během listopadu se někteří z nás dostali do karantény. Měli jsme prezenční a hybridní výuku. Také jsme měli poslední lekci plavání a dostali jsme mokré vysvědčení. Začali jsme cvičit a hrát hry v tělocvičně.

 

Poslední listopadové dny jsme vyráběli adventní věnce na vánoční jarmark, který se kvůli vládním nařízením nemohl nakonec konat. Děti si  za malou úplatu odnesly adventní věnce domů.

 

Říjen

 

Měsíc říjen se nesl v duchu opakování a neustálého procvičování. Někteří žáci již pochopili, že bez domácí přípravy to ve 3. třídě samo nepůjde. Jiní se ještě stále snaží odolávat. Ve třídě jsme přivítali studentku Kláru, která u nás byla 1 týden na praxi.

 

Moc se nám povedla podzimní výzdoba, kterou jsme dělali v pracovních činnostech a výtvarné výchově. I v tomto měsíci pokračujeme v plaveckém kurzu na bazéně v Brušperku.

 

V matematice jsme trénovali násobilku, sčítání a odčítání do 100 a seznámili jsme se s matematickým prostředím, kterým v dávných dobách písemně násobili Indové.

 

V českém jazyce jsme se věnovali slabikám dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a pravopisu párových souhlásek. Také musíme pořád pilovat čtení, zapomínáme klesat hlasem na konci vět oznamovacích.

 

V prvouce jsme probírali téma město a vesnice. Děti se dozvídaly informace o naší obci.

 

Ke konci měsíce jsme se věnovali oslavám výročí republiky, a hlavně symbolům České republiky. Společně jsme si zazpívaly státní hymnu.

 

Měsíc říjen je každoročně zakončený podzimními prázdninami.

 

Září

Dne 1. září 2021 nám začal nový školní rok 2021/2022. S poprázdninovým šokem jsme se poprali statečně! První zářijové dny jsme si povídali o prázdninách a vydali jsme se na procházku po Staříči. Děti si navzájem sdílely své vzpomínky z prázdnin a poznávaly krásy Staříče.

 

Během září jsme toho stihli velmi mnoho. Přivítat se, oslavit narozeniny, projít si nové učebnice, vyfotit si společnou fotografii, seznámit se s novou třídní paní učitelkou a začít pomalu opakovat učivo minulých ročníků. Učivo jsme opakovali pomocí různých doplňovaček, skládaček, her, prací ve dvojicích, ale i prací ve skupinách. Každé pondělí jsme si s dětmi vykládali o zážitcích z víkendu.

 

Žáci 3. ročníku se účastní povinného plaveckého výcviku. Letos žáci absolvují deset plaveckých lekcí v plaveckém bazénu v Brušperku, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy. Plavou v krásném prostředí, využívají všechny části bazénu včetně tobogánu. Po dobu plaveckého výcviku došlo k úpravě v rozvrhu tak, že v tento den jsou zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy v rámci nichž probíhá plavecký výcvik.

 

Z projektu Ovoce a zelenina do škol nám tentokrát mimo jiné dovezli i jablka. Využili jsme toho a během pracovních činnosti jsme připravili křížaly. Následující den si na nich děti pochutnaly.