Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo 6.6. - 10.6.

Matematika - nasobky 2,3,4,5,6 - s násobkovou tabulkou (komu jde. bez tabulky), sčítání a odčítání jednotek a desítek,rozlišování sudých a lichých čísel, práce s vláčky,porovnávání obdélníku a čtverce, hledání vlastností čtverců a obdélníku, měření a porovnávání úseček, počítáme slovní úlohy. V učebnici jsme na straně 113.

Příští týden budeme opakovat k testu. Sčítání, odčítání do 100, násobky, sčítací trojúhelníky, násobkové čtverce. Z geometrie úsečku, přímku, bod, měření úsečky a správné označení bodů. 

Prvouka - Opakujeme měsíce, dny v týdnu, hodiny. Rozlišujeme minulost, přítomnost, budoucnost. Objevujeme jarní květiny a změny v přírodě. Umíme vyjmenovat zvířata a jejich mláďata. Pojmenujeme části kvetoucí rostliny a stromu.Umíme pojmenovat hospodářská zviřata - samec, samice , mládě, víme, čím se krmí a čím jsou nám prospěšná. Všímáme si změn v přírodě s blížícím se létem.

Český jazyk - Během týdne jsme opakovali učivo celého roku formou nejrůznějších aktivit a her.

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - jídlo, čísla do 20, poslech písniček