Základní škola

Probrané učivo

13. - 17. března 2023

ČJ - Opakujeme vyjmenovaná slova po B, L, M. Začali jsme opakovat a hlouběji probírat slovní druhy.

M - probrali jsme ščítání a odčítání s rozkladem. Opakujeme všechny násobky. Naučili jsme se přednost matematických operací. Rozlišujeme sudá a lichá čísla, zaokrouhlujeme na desítky. Násobíme mimo rozsah malé nésobilky, dělíme s rozkladem. Používáme zlomky, poznáme části celku. Orientujeme se na číselné ose do 1000.

 V geometrii pracujeme s přímkou, polopřímkou a vzájemnou polohou polopřímek.Učili jsme se rovnoběžky a různoběžky. 

PRV - zabýváme se rosrlinami , stavbou rostlin. Poznáváme jarní květiny.

Angličtina
slovní zásoba lidské tělo (head - hlava, mouth - ústa, ear - ucho, eye - oko, hair - vlasy, nose - nos, shoulder - rameno, arm - ruka (od ramene po zápěstí), fingers - prsty na ruce, leg - noha, knee - koleno, toes - prsty na nohách).

08.03 - Učebnice strana 38. Nová slovní zásoba: chin - brada, hand - ruka (dlaň s prsty), neck - krk, tummy - bříško, bottom - zadeček, back - záda, feet - chodidla (foot - chodidlo), teeth - zuby, face - obličej)
15.03. - PS strana 38