Základní škola

Probrané učivo

Týden 21. 11 - 25. 11.

Český jazyk - učíme se vyjmenovaná slova po B a poznáváme slova příbuzná slova být.

Angličtina
Angličtina – určování času "It's one o'clock" (je jedna hodina). PS a učebnice strana 22

Matematika - probíráme jednociferná a dvojciferná čísla, opakujeme násobky, počítáme se závorkami. V geometrii poznáme přímku, úsečku, bod. 

Prvouka - učíme se o naší vlasti, sousední státy a jejich hlavní města, počet krajů v ČR.