Základní škola

Co se událo 2022/2023

Duben

Začátek dubna se nesl ve jménu Velikonoc. V jednom z předvelikonočních dní jsme spojili síly s 2. třídou a v rámci projektového dne jsme se dozvěděli něco o Velikonocích a procvičili naše znalosti na tematických aktivitách. Zasadili jsme si osení a ve středu před velikonočni svátky jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme prohlubovali naše znalosti o Velikonocích, ozdobili jsme si vejce voskem a někteří z nás si i vyzkoušeli plést karabáč. Ochutnali jsme pučálku, jidášky i mazanec. Výlet se nám moc líbil a doufáme, že se ještě někdy do Rožnova vydáme.

Dále nás návštívila policie, která s námi mluvila o bezpečnosti na silnicích a upozornila nás na nebezpečné situace v našem okolí. Byla to velmi poučná beseda a všichni jsme si odnesli užitečné informace.

Březen

Březen byl plný zajímavých akcí. Jako první jsme porovnali své pěvecké dovednosti v rámci třídy a následně někteří z nás i ve školním kole společně se 3. B a 2. třídou.

Zavítali jsme i do Ostravy, kde jsme navštívili VŠB a projekt Smokeman, kde jsme se dozvěděli, odkud pochází energie na Zemi. Viděli jsme zapálenou paní učitelku i paní učitelku, které změnil hlas plyn. Zjistili jsme, jakou kapacitu mají naše plíce, zkusili jsme ohřát vodu jízdou na kole a viděli kouř ze suchého ledu.

Pěvecká soutěž nebyla jedinou soutěží, které jsme se v tomto měsíci zúčastnili. 17. 3. jsme prověřili své logické myšlení v rámci Matematického klokana v kategorii Cvrček. V naší třídě se nejlépe dařilo Davčovi, Ise a Šimonovi.

Týden jsme prožili společně se 3. B a dokázali moc hezky spolupracovat a prohloubili naše přátelství s žáky vedlejší třídy. Společně jsme se vydali na jarní procházku, kde jsme pátrali po znacích přicházejícího jara. Hledali jsme kvetoucí rostliny, stromy i některá zvířata. Jeden den jsme se stali architekty a pomocí cizrny a párátek tvořili nejrůznější stavby.

Na den učitelů si školní parlament připravil pro žáky školy pyžamový den, ukázali jsme, že jsme dobrá parta a všichni ze třídy jsme se do školy v pyžamu vydali.

 

Únor

Začátek února nám přinesl jarní prázdniny, které jsme si všichni moc užili. Po prázdninách nás čekala velká výzva – spojili jsme se na týden se 3. B a učili se rozvíjet naší spolupráci.

Únor nám také přinesl poslední plavecký výcvik, kde jsme vyzkoušeli místní tobogán a dostali jsme i vysvědčení.

Čekalo nás také třídní a některé i školní kolo recitační soutěže. Verunka nás poté odjela reprezentovat do dalšího kola v Brušperku.


Leden

Po vánočním odpočinku jsme se sešli zase zpět ve škole. V rámci hodin češtiny jsem se učili vyjmenovaná slova po M. Seznámili jsme se se jejich významem, tvary slov a slovy příbuznými.

V matematice jsme stále počítali v číselném oboru 0 až 100, procvičovali malou násobilku a řešili slovní úlohy, které nám jdou čím dál tím lépe.

V angličtině jsme se naučili popsat polohu předmětu a pojmenovat své oblečení.

V posledním týdnu jsme se vydali do planetária v Ostravě, kde pro nás byl připraven zajímavý program s názvem Lucie a tajemství padajících hvězd. Zavítali jsme zde i na Měsíce a navštívili některé z planet sluneční soustavy. Návštěvu planetária jsme si moc užili a všichni doufáme, že se zde ještě někdy budeme moct podívat,

V rámci recitační soutěže jsme ve třídě předvedli své schopnosti recitovat básně, 5 z nás postoupilo do školního kola, ze kterého postoupila Verunka do dalšího kola, které se koná v Brušperku. Všichni ji budeme moc držet palce!

Prosinec

Prosinec byl měsíc plný dobrodružství! Na začátku prosince jsme se hodili do gala a vyrazili do Divadla loutek v Ostravě na představní Smrt na hrušce. Divadlo bylo velmi zajímavé, ale po jeho skončení jsme spěchali zpátky do školy, protože nás čekala jedna významná návštěva! Do školy zavítal Mikuláš s čertem. Sami jsme si předchozí školní den zhodnotili, jak jsme se v průběhu roku chovali – jestli jsme byli hodní, nebo jsme zlobili. Většinou jsme se shodli, že jsme byli hodní a zároveň občas zlobili, ale všichni víme jak, takže to můžeme do příštího roku napravit!

V průběhu celého měsíce jsme si každé ráno otvírali náš adventní kalendář, který v sobě vždy skrýval popis nějaké vánoční tradice, úkol, který jsme museli splnit a něco dobrého na zub.

Užili jsme i sněhové nadílky a vyrazili ven do sněhu, kde jsme si hráli a stavěli sněhové bunkry.

Poslední školní den v tomto kalendářním roce jsme byli spojeni se 3. B a jejich paní učitelkou. Ve třetí hodině jsme se celá škola sešla ve čtvrté třídě a užili si vánoční atmosféru zpíváním koled. Poté jsme se vrátili do 3. B, kde jsme si rozbalovali dárečky, které jsme si navzájem donesli. Každý z nás si na začátku měsíce vylosoval někoho, komu měl koupit/vyrobit dáreček. Poslední den jsme si moc užili, ale už jsme se těšili na Vánoce domů a na čas strávený s rodinou. 😊

Určitě jsme si užili i poslední dny v tomto roce a všichni se těšíme, co nám nový rok 2023 přinese.   

 

Listopad


Listopad jsme začali mezitřídním projektem s druhou třídou, který byl zaměřen na Sv. Huberta. Ve 4 týmech, které byly složeny z žáků obou tříd jsme se učili, co vše můžeme v lese najít. Poznávali jsme druhy zvířat a přiřazovali k nim jejich stopy, naučili jsme se něco o rostlinách, houbách a stromech, se kterými se potkáváme v lese. Na závěr každá skupina vytvořila svůj plakát toho, co může v lese potkat. Tyto plakáty nám pak zdobily nástěnky našich tříd.

V češtině jsme se dostali k jednomu z nejtěžších učiv, které je pro nás velkou výzvou. A to jsou vyjmenovaná slova. Hráli jsme hry, četli texty a seznamovali se s významy jednotlivých slov a slov k nim příbuzným, nezapomínali jsme ani na psaní jednotlivých slovy, abychom zapojili i naši pohybovou paměť a psaní slov si řádně zafixovali.

V matematice se pohybujeme v číselném oboru 0 až 100. Sčítáme, odčítám, násobíme, dělíme, provádíme zkoušky. Rozlišujeme čísla sudá a lichá a učíme se zaokrouhlovat. Stále více se zdokonalujeme v rýsování přímek a úseček. Délku úseček i změříme a dokážeme délku v mm převést na cm a naopak!

V angličtině se každý týden vídáme s rodilým mluvčím a v ostatních hodinách zdokonalujeme své řečnické dovednosti.

Na konci listopadu nás však čekalo největší dobrodružství! Místo tělocviku v naší tělocvičně teď jezdíme každý týden na bazén do Brušperku! Jsme zde rozřazeni do tří týmů a postupně se zlepšujeme v našich plaveckých dovednostech.Říjen

Říjnové počasí lákalo k procházkám a k venkovní výuce, kterou jsme absolvovali v rámci výtvarné výchovy. Po přečtení příběhu O Podzimní skřítkovi jsme se společně vydali sbírat listí a plodiny a z nich jsme tvořili obrazy, kterými bychom mohli příběh doplnit.

V měsíci říjnu proběhla i první schůzka školního parlamentu, ve kterém naši třídu reprezentují Šimon s Davčou. Jako správní zástupci parlamentu si hned při první příležitosti zjistili názory svých spolužáků na to, jak by si chtěli vyzdobit třídu a celou školu v období Vánoc. Jedno z přání byl papírový řetěz, který jsme si společně s paní učitelkou v hodině pracovních činností vyrobili. Společně jsme vybrali barvy, které na našem řetězu chceme mít a každá dvojice část řetězu vytvořila.

Vznik Československa jsme si připomněli projektovou výukou, kterou jsme měli společně s 3.B. Trénovali jsme své čtenářské dovednosti, učili se i vzájemné spolupráci, respektovat názory druhých a dělit si práci v týmu. Dokonce jsme si vyrobili své praporky! Po projektovém dni nás čekal zasloužený odpočinek v podobě podzimních prázdnin, které jsme si všichni moc užili a nabrali síly na listopad, ve kterém nás čeká nové zásadní učivo – vyjmenovaná slova.

V angličtině jsme se učili o svátku Halloween a zjistili jsme, že nepohází z Ameriky, jak jsme se většina domnívala, ale ze Skotska a Irska. Povídali jsme si o tom, jak se tento svátek slaví a při té příležitosti jsme dohodli, že si ho ve třídě taky oslavíme a po prázdninách se tak u nás potkali klaun, dýně, ale kostlivec. Kostýmy byly opravdu povedené a my si užili den tematických aktivit a úkolů!


Září

Prázdniny rychle utekly a my se ve čtvrtek prvního září sešli zpět ve škole. Tentokrát v nové třídě a s novou paní učitelkou. :)  Společné poznávání jsme zahájili procházkou a paní učitelce tak ukázali naši krásnou obec.

Během září jsme navzájem zjišťovali, co všechno si pamatujeme z nižších ročníků a všechno opakovali, abychom mohli začít s novým učivem. Z Hejného matematiky jsme přešli ke klasické matematice s prvky Hejného matematiky. Ve středečních hodinách angličtiny pilujeme naše komunikační dovednosti s rodilým mluvčím, který pochází až z dalekého Nového Zélandu! A páteční češtiny se scházíme u knih ve čtenářských dílnách, do kterých si nosíme vlastní knihy, které si v hodinách čteme, povídáme si o nich a skrz otázky paní učitelky rozvíjíme svou čtenářskou gramotnost.