Základní škola

Co se událo 2020/2021

ČERVEN

Konečně nám pokračuje běžný školní rok, jakoby byl školní měsíc, jako každý jiný.

Měsíc červen jsme zahájili oslavou Dne dětí. Děti se vydaly na dobrodružnou výpravu, kdy plnily s ostatními staršími kamarády různě obtížné úkoly.

Bez váhání správně čteme, píšeme i počítáme. Zadané učivo máme skoro vše splněno, tak se snažíme využít krásného času a trávit hodně času venku, po těch nekonečných sněhových a poté propršených dnech, si to všichni zasloužíme.

 

ZÁŘÍ

První měsíc školy za námi. Měsíc všemi tak dlouho očekávaný. Z dětí se stali školáci, nová role, na kterou se moc těšili. 

Na dětech bylo vidět, že je vše moc zajímá, že se do školy každý den těší. Většinou pokračují kamarádské vztahy už ze školky a zároveň vznikají nová přátelství.

Děti mají radost z každé nové informace, kterou se ve škole dozvědí. Nejraději by už znaly celou abecedu a uměly počítat do nekonečna  wink

 

Čj- Naučili jsme se přečíst písmenka M, A, Á, L, m, a, á. Pracujeme s nastříhanými písmenky a slabikami. Procvičujeme ruku, aby se krásně uvolnila a mohli jsme brzy psát první psací písmenka. Začali jsme se učit psát číslice.

M- V matematice pracujeme s krychličkama, s dřívkama, skládáme geometrické tvary z papíru, jezdíme vláčkem, počítáme- počty zatím zapisujeme čárkama nebo puntíky. Často používáme k práci mazací tabulku.

Prv- V prvouce jsme se učili o škole, ať víme, jak to tady chodí. Známe dopravní prostředky a víme, jak se ráno bezpečně dostat do školy.

Měli jsme besedu týkající se bezpečného chování na internetu a další, kde jsme se dozvěděli, jak se hezky chovat k lidem kolem sebe- prevence šikany.

 

 

 Těšíme se na další společné dny a měsíce, snad si je všechny užijeme ve školním prostředí.