Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo 29.05.  02.06.

Pondelí 05.06. 

Čeština – určování osoby, čísla a času sloves - pracovní list, činnostní učení.

Matematika – násobení a dělení číslem 10, PS strana 36.

Angličtina – slovní zásoba domácí zvířata - dog, cat, fish, mouse, rabbit. Učebnice strana 50.

Prvouka – 

Úterý 06.06. 

Matematika – násobení číslem 100, PS strana 37.

Český jazyk – určování kategorií sloves, infinitiv. PS strana 34. Uročvání pořadí vět v příběhu.

Středa 07.06. 

Angličtina – domácí zvířata – PS strana 50, učebnice strana 51

Prvouka – 

Matematika – pololetní písemná práce

Dravci

Čtvrtek 08.06.

DEN DĚTÍ

Pátek 09.06.

Čeština – 

Matematika – 

Anglický jazyk – 

Prvouka – 

Čtenářská dílna – 

 

Probrané učivo 29.05.  02.06.

Pondelí 29.05. 

Čeština – určí osobu sloves - PS strana 33.

Matematika – dělí číslem 5, 6, 7 se zbytkem - PS strana 33.

Angličtina – slovní zásoba zelenina, PS strana 48.

Prvouka – 

Úterý 30.05. 
preventivní program šikana

Matematika – dělí číslem 8 se zbytkem - PS strana 34.

Český jazyk – čtenářská lekce zaměřene na čtení s předvídáním. Téma: přátelství.

Středa 31.05. 

Angličtina – zelenina - PS strana 49.

Prvouka – 

Matematika – dělí číslem 9. PS strana 34.

Čeština – skloňování sloves. 

Čtvrtek 01.06.

DEN DĚTÍ

Pátek 02.06.

Čeština – čas sloves, činnostní aktivity.

Matematika – dělení se zbytkem, PS strana 35.

Anglický jazyk – PS strana 49, zdarvá strava, popis týdenního jídelníčku.

Prvouka – 

Čtenářská dílna – 

 

Probrané učivo 22.05.  26.05.

Pondelí 22.05. 

Čeština – vyjmenoavná slova po Z - 94/5, PS 29.

Matematika – dělení se zbytkem, PS strana 31/1-6.

Angličtina – opakování slovní zásoby ovoce.

Prvouka – 

Úterý 23.05. 

Matematika – pracovní list - dělení se zbytkem

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov - 95/2; PS strana 30.

Středa 24.05. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma zelenina, PS strana 48. 

Prvouka – 

Matematika –dělení číslem 2,3,4 - PS strana 31

Čeština – slovesa - vyhledávání, určování

Čtvrtek 25.05.

Čeština – určování čísla u sloves

Geometrie – PS strana 30.

Pátek 26.05.

Čeština – určování osob u sloves - činnostní aktivity.

Matematika – dělení číslem 5 se zbytkem.

Atletický den

Probrané učivo 15.05.  19.05.

Pondelí 15.05. 

Čeština – PS strana 26; učebnice strana 89/3,

Matematika – písemné sčítání pod sebou.

Angličtina – https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-fruits-1-uroven?source=explicitKC&topic=cviceni-ovoce

Prvouka – 

Úterý 16.05. 

ČČK - První pomoc

Matematika – PS strana 29.

Středa 17.05. 

Angličtina – PS strana 46.

Prvouka – PS str. 85-87 - vývojová období člověka

Matematika – zaokrouhlování na 100 - PS strana 30.

Čeština – slova s předponou vy-, vý-

Čtvrtek 18.05.

Čeština – Opakování řady vyjmenovaných slov po V.

Geometrie – rýsování čtverce, obdelníku - PS strana 29. 

Pátek 19.05.

Čeština –  řada vyjmenovaných slov po Z. PS strana 29 - 1,2.

Matematika – aktivity na zopakování násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Prvouka – PS str. 85-87 - vývojová období člověka

Angličtina – c

Čtenářská dílna

 

 

Probrané učivo 09.05.  12.05.

Úterý 09.05. 

Matematika – sčítání, odčítání v oboru 0 až 1 000 bez přechodu přes 100. Ps strana 25.

Čtení – čtení s předvídáním, otázky k textu. Životabáseň.

Středa 10.05. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma jídlo - PS a učebnice strana 45.

Prvouka – prezentace projektů.

Matematika – sčítání a odčítání v oboru 0 až 1 000 bez přechodu přes 100. PS strana 26/2,5,6 a 27/1,5,6.

Čeština – učebnice 87/2 - do seštitu; PS 24/1,2. 

Čtvrtek 11.05.

Čeština – 87/4a,  88/2; PS 24,25.

Geometrie – popis trojúhelníku, měření stran 27/2; 28/1.

Pátek 12.05.

Čeština –  učebnice 88/2 a PS 25.

Matematika – PS strana 28.

Prvouka – představení Zlatovláska

Angličtina – slovní zásoba na téma food - plum, apple, pear, orange, banana.

Čtenářská dílna

 

Probrané učivo 02.05.  05.05.

Úterý 03.05. 

Čeština – vyjmenovaná slova po S, učebnice strana 84/2,6.; PS 23/1,2

Matematika – sčítání, odčítání v oboru 0 až 1 000. PS sreana 21,22.

Čtení – čtenářská lekce – čtení s předvídáním, vyjadřování emoci, kooperace.

Středa 04.05. 

Angličtina – rodilý mluvčí - procvičuje slovní zásobu na téma jídlo.

Prvouka – 

Matematika – sčítání a odčítání trojciferných čísel v číselném oboru 0 až 1 000. PS strana 23.

Čeština – Opakování vyjmenovaných slov po S. Učebnice strana 83/2. Ps strana 23. 

Čtvrtek 05.05.

Čeština –  řada vyjmenovaných slov po V.

Geometrie – PS 26, 27/1

Pátek 21.04.

Čeština –  řada vyjmenovaných slov po V.

Matematika – procvičování malé násobilky

Prvouka – 

Angličtina – Slovní zásoba  na téma jídlo. "Do you like___?" (Máš ráda________?) "Yes, I do." (Ano, mám.), "No, I don't." (Ne, nemám.)

Čtenářská dílna

 

Probrané učivo 24.04.  28.04.
 

Pondělí 24.04. 

Čeština – vyjmenovaná slova po S, učebnice strana 81/2.

Matematika – PS strana 17/5, 5 a 18.

Angličtina – dny v týdnu.

Prvouka – 

Úterý 25.04. 

Čeština – procvičuje psaní vyjmenovaných slov po S. Dokončuje příběh.

Matematika – malá násobilka, sčítání a odčítání v oboru 0 až 1 000.

Čtení – Muminkovo noční dobrodužství - čtenářská lekce zaměřena na kritické myšlení

Středa 26.04. 

Angličtina – dny v týdnu, denní program, sporty. 

Prvouka – 

Matematika – PS strana 20

Čeština – učebnice strana 81 - syn, sytý, sýr.

Čtvrtek 20.04.

Čeština –  vyjmenovaná slova po S, PS 21+ učebnice 82.

Geometrie – obvod, obsah mnohoúhelníku, prostorvá představivost - 22, 25.

Pátek 21.04.

Čeština –  učebnice strana 83, PS strana 22

Matematika – PS strana 21

Prvouka – 

Angličtina – slovní zásoba jídlo - bread, rools, eggs, cheese, yoghurt, butter, ham. Fráze I like / I don´t like.

Čtenářská dílna

 

Probrané učivo 17.04.  21.04.
 

Pondělí 17.04. 

Beseda s policií ČR

Čeština – procvičování vyjmenovaných slov po P

Matematika – PS strana 15, 16

Angličtina – dny v týdnu (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Friday)

Úterý 18.04. 

Čeština – vyjmenovaná slova po P učebnice 77/3 a PS 20/ 1,2

Matematika – PS strana 16, PL - slovní úlohy, sčítání a odčítání jednoceiferných čísel k víceciferným číslům s přechodem přes základ 100.

Čtení – Jak Neználek skládal verše

Středa 19.04. 

Angličtina – dny v týdnu.

Prvouka – Den Země, ochrana přírody

Matematika – PS strana 17.

Čeština – opakování vyjmenovaných slov po P.

Čtvrtek 20.04.

Čeština –  

Matematika – obvod a obsah mnohoúhelníků.

Pátek 21.04.

Den Země - projektové vyučování

Probrané učivo 10.04.  14.04.
 

ANGLIČTINA: https://app.nearpod.com/?pin=8YAL3

Pondělí 10.04. Velikonoce 

Úterý 11.04. (dívky - fotbalový turnaj)

Čeština – komunitní kruh, pravidla komunikace, vyjmenovaná slova po P.

Matematika – sčítání a odčítání v oboru 0 až 1 000. Pracovní list.

Čtení – oborová lekce - ptakopysk - tvorba otázek před čtením textu, odpovídání na otázky, vyhledávání informací na internetu.

Středa 12.04. 

Angličtina – slovní zásoba oblečení, věty "this ___is___" a "these ____ are___".

Prvouka – části rostlin - kořen, stonek, list, květ, plod.

Matematika – sčítání s přechodem přes 100, příklady typu 497 + 6. PS strana 14/1, 2, 3. 

Čeština – vyjmenovaná slova po P. PS strana 18/1.

Čtvrtek 13.04.

Čeština – PS str. 18 

Matematika – mnohoúhelníky - třídění, rozpoznání

Pátek 14.04.

Čeština – PS strana 19

Matika – odčítání jednociferných čísel s přechodem přes základ 100.

Prvouka – zelenina a plevel na jarní zahrádce - dramatizovaná hodina

Angličtina –  PS strana 41 - porozumění textu.

Čtenářská dílna 
Probrané učivo 27.03.  31.03.

ANGLIČTINA: https://app.nearpod.com/?pin=8YAL3

Pondělí 27.03. 

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh.

Matematika – přičítání k celým stovkám a odčítání k nejbližší stovce. PS strana 8,9.

Angličtina – procvičování slovní zásoby na téma oblečení. 

Úterý 28.03.

Čeština – procvičování určování slovních druhů, pády - skloňování podstatných jmen v určitých pádech.

Matematika – sčítání a odčítání v oboru 0 až 1 000 bez přechodu přes 100. PS strana 10.

Čtení – řízené naslouchání. Poslech audioknihy Hubertův tajný plán (předvídání událostí, otázky k textu, srovnání vlastních zkušeností s ukázkou).

Středa 29.03. 

Angličtina – konverzuje s rodilým mluvčím na téma "oblečení". Fráze "This is", "These are". Jednotné a množné číslo.

Prvouka – 

Matematika –  sčítání a odčítání v oboru 0 až 1 000 bez přechodu přes základ 100. PS strana 11. Pracvoní list na sčítání a odčítání 0 až 1 000 bez přechodu přes základ 100.

Čeština – vyjmenovaná slova po P. Určování slovních druhů.

Čtvrtek 30.03.

Čeština – Vyjmenovaná slova po P - řada vyjmenovaných slov. Určování slovních druhů.

Matematika – rovnoběžky, různoběžky, kolmice. Rýsování kolmic. Svislé a vodorovné přímky.

Pátek 31.03. - spojeni se 3. B

Čeština – opakování slovních druhů, podstatných jmen, vyjmenovaných slov po P.

Prvouka –    

Čtenářská dílna 

 

Probrané učivo 20.03.  24.03.
 

ANGLIČTINA: https://app.nearpod.com/?pin=8YAL3

Pondělí 06.03. 

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh.

Matematika – orientace na číselné ose, rozklad čísla na jednotky, desítky a stovky. PS strana 2 a 3/1.

Angličtina – procvičování slovní zásoby na téma lidské tělo.

Prvouka – skupinová práce na téma rostliny.

Úterý 07.03.

Čeština – rody podstatných jmen - učebnice 68/2, PS strana 14/3.

Matematika – orientace na číselné ose, rozklad čísla na desítky, stovky a jednotky (PS strana 4).

Čtení – Malá mořská víla - řízené čtení s předvídáním, klíčovými obrázky, tvorba života básně.

Středa 08.03. 

Angličtina – lapbook - oblečení.

Prvouka – vycházka "Jarní pátračka".

Matematika – porovnávání čísel - PS strana 5.

Čeština – rod podstatných jmen - PS strana 14/1.

Čtvrtek 09.03.

Čeština – určování čísla podstatných jmen, PS strana 15. Pády - seznámení s pády.

Matematika – sčítání a odčítání po stovkách, PS strana 6, PL na sčítání a odčítání. 

Pátek 10.03.

Čeština – 

Matika – 

Prvouka –    

Angličtina –  

Čtenářská dílna 

Probrané učivo 013.03.  17.03.

Pondělí 06.03. 

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh, vyhledá číslovky v textu. PS strana 8. UČ strana 61.

Matematika – PS strana 44, 45

Angličtina – procvičování slovní zásoby na téma lidské tělo.

Prvouka – 

Úterý 07.03.

Čeština – vyhledávání sloves v textu. Učebnice strana 62/1. Popis obrázků, činností ve třídě.

Matematika – číselný obor 0 až 1 000. Práce na číselné ose. PS strana 1.

Čtení – čítanka strana 104 -107.

Středa 08.03. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma lidské tělo, PS strana 38, 39.

Prvouka – 

Matematika – školní kolo recitační soutěže.

Čeština – vyhledá slvoesa v textu. Pracovní list na doplňování sloves. PS strana 9.

Čtvrtek 09.03.

Čeština – příslovce, předložky - 63/1, 3 a 64/2. PS 10/1, 2.

Geometrie – rovnoběžky, různoběžky - rozřazení, zápis.

Pátek 10.03.

Čeština – 

Matika – 

Prvouka –    

Angličtina –  

Čtenářská dílna 

Probrané učivo 06.03.  07.03.

Pondělí 06.03. 

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh, vyhledá zájmena v textu. Ukazovací zájmena PS strana 7/2.

Matematika – dělení mimo rozsah malé násobilky –  pracovní list, HM – pyramidy, hadi.

Angličtina – procvičování slovní zásoby na téma lidské tělo.

Prvouka – 

Úterý 07.03.

Čeština – vyhledá zájmena v textu, doplní vhodná zájmena (přehledová tabulka)

Matematika – dělení mimo rozsah malé násobilky, slovní úlohy - PS strana 40, pracovní list; www.matika.in

Čtení – text Splněné přání - předvídá události děje, porovnává text s vlastním životem

Středa 08.03. 

Angličtina – konverzuje s rodilým mluvčím na téma lidské tělo. Učebnice strana 38. Nová slovní zásoba: chin - brada, hand - ruka (dlaň s prsty), neck - krk, tummy - bříško, bottom - zadeček, back - záda, feet - chodidla (foot - chodidlo), teeth - zuby, face - obličej)

Prvouka – 

Matematika – °C - PS strana 42/7 a 43

Čeština – zájmena - vyhledávání zájmen v textu

Čtvrtek 09.03.

SMOKEMAN - výukový program na VŠB

Pátek 10.03.

Čeština – slovní druhy.

Matika – zlomky.

Prvouka –    

Angličtina –  části lidského těla.

Čtenářská dílna 

 

Probrané učivo 27.02. - 03.03.

Pondělí 27.02. 

Čeština – mluvnická cvičení, vyhledávání přídavných jmen. 

Matematika – násobení pod sebou, PS strana 37.

Angličtina – slovní zásoba lidské tělo (head - hlava, mouth - ústa, ear - ucho, eye - oko, hair - vlasy, nose - nos, shoulder - rameno, arm - ruka (od ramene po zápěstí), fingers - prsty na ruce, leg - noha, knee - koleno, toes - prsty na nohách)

Prvouka – 

Úterý 28.02.

Čeština – přídavná jména – vyhledávání přídavných jmen, popis věcí a osob ve třídě; PS strana 6 - 2,3,4,5; PS strana 6/1 - procvičení doma

Matematika – násobení pod sebou, slovní úlohy –  PS 37/3,5 a 38/1,2

Čtení – Tři zlaté vlasy děda vševěda (audiokniha) - předvídání, práce s ilustrací.

Středa 01.03. 

Angličtina – konverzuje s rodilým mluvčím na téma lidské tělo. PS strana 36.

Prvouka – 

Matematika – dělení mimo rozsah malé násobilky. PS strana 39.

Čeština – vyhledává přídavná jména. Popisuje osoby a věci ve svém okolí.

Čtvrtek 02.03.

Čeština – vyhledá v textu přídavná jména, určí vlastnosti osob a věcí.

Geometrie – rýsuje svislé a vodorovné přímky.

čeština - třídní kolo pěvecké soutěže

Pátek 03.03.

Čeština – mapování klimatu školy, třídy. Popis obrázku, dokončení příběhu.

Matika – dělení mimo rozsah malé násobilky, strana 39 - dokončení.

Prvouka –    

Angličtina –  části lidského těla.

Čtenářská dílna 

Probrané učivo 20.02. - 24.02.

Pondělí 20.02. 

Čeština – vyhledávání podstatný jmen v textu, tvoření množného čísla. 

Matematika – násobení mimo rozsah malé násobilky PS strana 35.

Angličtina – slovní zásoba a konverzační aktivity na téma oblečení (samostatná tvorba pexesa, práce se slovníkem). 

Prvouka – 

Úterý 21.02.

Čeština – podstatná jména – vyhledávání podstatných jmen, tvoření množného čísla. 

Matematika – násobení mimo rozsah malé násobilky.

Čtení – čtení s předvídáním, ilustrace ke knize.

Středa 22.02. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma oblečení (sweatshirt, sweater, skirt, dress, t-shirt, shirt, cap, jacket).

Prvouka – 

Matematika – násobení mimo rozsah malé násobilky, PS strana 36..

Čeština – vyhledávání podstatných jmen, vlastní jména.

Čtvrtek 23.02.

Čeština – vlastní jméne

Geometrie – polopřímka, pravý úhel

Matematika – násobení mimo rozsah malé násobilky

Pátek 24.02.

PLAVÁNÍ

Angličtina – slovní zásoba na téma lidské tělo 

Čtenářská dílna Probrané učivo 30.01. - 02.02.

Pondělí 30.01. 

Čeština – třídní kolo recitační soutěžě

Návštěva planetária

Úterý 31.01.

Čeština – slova mýiti, zamykat, smýkat.

Matematika – písemné sčítání a odčítání pod sebou. Malá násobilka.

Čtení – Bob a bobek na horách - závěr příběhu.

Středa 01.02. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma "clothes" (oblečení). 

Prvouka – 

Čtvrtek 02.02.

Čeština – slova dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.

Geometrie – polopřímky - značení polopřímek, opačné polopřímky.

Matematika – sčítání a odčítání více čísel.

 

Probrané učivo 23.01. - 27.01.

Pondělí 23.01. 

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení, Výběr básně na třídní kolo recitační soutěžě (30.01.)

Matematika – písemná práce na souhrn učiva 1. pololetí

Angličtina – slovo "in" (v) a "on" (na). "Where is the ball?" (Kde je balón?) "It is on the floor." (Je na podlaze) / " It is in the box." (Je v krabici).

Prvouka – pololetní projev

Čeština – řada vyjmenovaných slov po M.

Úterý 24.01.

Čeština – slova myš, hlemýžď, hmyz.

Matematika – odčítání v číselném oboru 0 až 100. 

Čtení – Zákon smečky – ukázka knihy.

Středa 25.01. 

Angličtina – 

Prvouka – 

Čtvrtek 26.01.

Čeština – 

Geometrie – 

Matematika – 

Pátek 27.01.

Čeština – 

Matematika – 

Angličtina – 

Čtenářská dílna – Probrané učivo 16.01. - 20.01.

Pondělí 16.01. 

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – malá násobilka, sčítání a odčítání k ceým desítkám; sčítání a odčítání s přechodem přes 10 PS strana 25/1,2; DÚ PS strana 25/4.

Angličtina – rozhovory  a hry na téma hračky, barvy, školní potřeby, čísla.

Prvouka – 

Čeština – řada vyjmenovaných slov po M; vyjmenovaná slova my, mýt, myslit, mýlit se - význam, slova příbuzná. uč strana 47/2.

Úterý 17.01.

Čeština – vyjmenovaná slova po M, učebnice strana 47/3, PS strana 35

Matematika – sčitání a odčítání v oboru 0 až 100; Ps strana 25, pracovní list - sčítání a odčítání, rozklad čísel. 

Čtení – Čítanka strana 78 Bob a Bobek na horách 

Středa 18.01. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím - barvy, hračky, čísla, rodina.

Prvouka – 

Čtvrtek 19.01.

Čeština – vyjmenovaná slova my, mýt, myslit, mýlit se. Význam, použití slov ve větách. 

Geometrie – krychle, kvádr - popis těles, pojmy vrchol, hrana, strana, rýsování útvarů v tečkové sítí

Matematika – písemné sčítání pod sebou, násobilka

Pátek 20.01.

Čeština – dvojice slov MY x MI, MÍT x MÝT a jejichou použití

Matematika – písemné sčítání pod sebou

Angličtina – slovíčka "in" (v) a "on" (na)

Čtenářská dílna – 


Probrané učivo 09.01. - 13.01.

Pondělí 09.01. 

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení

Matematika – opakování malé násobilky; sčitání a odčítání v oboru 0 až 100 (bez přechodu přes 10, k celým 10), zkouška při výpočtu)

Angličtina – slovní zásoba na téma "Toys" (hračky). Množné číslo tvořené přidáním koncovky -s, barvy, počet.

Prvouka –

Čeština – opakování vyjmenovaných slov po L. Význam slov, psaní slov.

Úterý 10.01.

Čeština – význam vyjmenovaných slov po L. Učebnice 43/2 - písemně do sešitu. PS strana 34. DÚ 45/4.

Matematika – malá násobilka, sčítání a odčítání v oboru 0 až 100. Slovní úlohy PS strana 20.

Čeština – seznamuje se s řadou vyjmenovaných slov po M. Význam slov. 

Čtení – text Návštěva v zoo. Hlasité čtení, čtení s předvídáním. 

Středa 11.01. 

Angličtina – množné číslo tvořením koncovky -s; slovní zásoba: čísla 1-20, školní potřeby, hračky.

Prvouka – lidé, výrobky a zboží.

 

Čtvrtek 12.01.

Čeština – řada vyjmenovaných slov po M, význam slov.

Geometrie – orientace v prostoru; přímka, úsečka, zápis při rýsování PS strana 10 

Matematika – .sčítání a odčítání v oboru 0 až 100; malá násobilka

Pátek 13.01.

Čeština – řada vyjmenovaných slov po M, význam slov.
https://wordwall.net/cs/resource/22308500/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m-v%C3%BDznam-slov
https://wordwall.net/cs/resource/9332435/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-m

Matematika – násobení v oboru malé násobilky, sčítání a odčítání do 100.

Angličtina – slovní zásoba hračky, čísla, barvy, školní potřeby - rozhovory s těmito slovy.

Čtenářská dílna – ilustrace k přečtenému textu. 

VÁNOCE
Probrané učivo 12.12. – 16.12.

Pondělí 12.12.

Čeština – mluvnická cvičení, advent.

Matematika – odčítání bez přechodu přes 10 v oboru 0 až 100. PS strana 18/1, 2, 3, 5.

Angličtina – popis objektů – "big" (velký), "small" (malý).

Prvouka  –

Čeština – vyjmenovaná slova po L, řada vyjmenovaných slov, význam slov. 

Úterý 13.12.

Čeština – řada vyjmenovaných slov po L. Učebnice strana 

Matematika – sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v oboru 0 až 100. PS 19/ 1,3.

Čeština – řada vyjmenovaných slov PS strana 29.

Středa 14.12. 

Angličtina – popis objektů – "big" (velký), "small" (malý). Vybarvování dle slovního zadání ("The big book is red." - Velká kniha je červená.)
Na tomto odkaze byste měli 24.12./25.12. být schopni sledovat Santu, jak rozváží dárky. :) https://www.flightradar24.com/50.26,15.76/6 

Prvouka – 

Plavání 

Čtvrtek 15.12.

Čeština – vyjmenovaná slova po L učebnice strana 41/ 2 (ústně), 5 (do sešitu); PS strana 30

Geometrie – měření úseček, převody jednotek (mm,cm); geometrické tvary a tělesa - pojem strana, vrchol (PS strana 9/1,2,3).

Matematika – sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v oboru 0 až 100.

Pátek 16.12.

Čeština – řada vyjmenovaných slov po L - Slyšet, mlýn, blýskat se

Matematika – slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď

Angličtina – popis objektů

Čtenářská dílna – 

 

Probrané učivo 28.11. – 02.12.

Pondělí 07.12.

Divadlo, Mikuláš

Čeština – procvičování vyjmenovaných slov bý, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek

Úterý 06.12.

Čeština – vyjmanované slovo bylina

Matematika – liché, sudé číslo, Zaokrouhlování na desítky (PS strana 16/3,4)

Čtení – Jen aby nebyl Mikuláš hluchý strana 60, 61 (akiivty na rozvoh kritického myšlení)

Čeština – vyjmenované slovo obyčej (význam slova, slova příbuzná, doplňování)

Středa 07.12. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma "my family".

Prvouka – živá a neživá příroda

Plavání 

Čtvrtek 08.12.

Čeština – vyjmenované slova kobyla, býk.

Geometrie – rýsování a měření úseček; převody mm, cm, dm. Ps strana 7, 8

Matematika – sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v číselném oboru 0 až 100. Rozklad čísel při sčítání.

Čeština – vyjmenovaná slova po b. PS strana 27/1,2.

Pátek 09.12.

Čeština – vyjmenová slova po b – shrnutí, řada a význam slov.

Matematika – písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v číselném oboru 0 až 100. Písemné sčítání pod sebou. PS strana 17. Pracovní list na příklady typu PS 17/6.

Angličtina – rozhovory, slovní zásoba na téma "my family".

Prvouka – přírodnina-surovina-lidský výrobek - zpracovávání projektů ve skupinkách.

Čtenářská dílna – postava knihy, chování postavy, co mám s postavou společné.Probrané učivo 28.11. – 02.12.

Pondělí 28.11.

Čeština – komunitní kruh, mluvnicka pravidla při vystupování.

Matematika – sčítání a odčítání v číselném oboru 0 až 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky. Zkouška u +,−, · , :. 

Angličtina – opakování slovní zásoby na téma čísla, barvy, školní potřeby. Rozhovry na toto téma. PS strana 23.

Čeština – slova být/bít, slova přibuzná a jejich významy (učebnice strana 33 modrý rámeček).

Úterý 29.11.

Čeština – slovo být vs bít a slova příbuzná

Matematika – násobení v oboru malé násobilky, zkouška výpočtu PS strana 13.

Čtení – Císařovy nové šaty – poslech audioknihy, předvídání událostem, posloupnost příběhu.

Čeština – práce s online slovníkem, význam slov, slovo být vs bít a slova příbuzná (DÚ - uč strana 33/7 - poslední 3 řádky napsat do sešitu).

Středa 30.11. 

Angličtina – projekt "My family" (moje rodina).

Prvouka – Povolání kováře a duševní a fyzická práce.

Plavání 

Čtvrtek 01.12.

Čeština – vyjmenované slovo příbytek – učebnice 35/3; PS strana 26/1, 25/4,5

Geometrie – převody mm, cm; měření délky úseček, zápis délky úsečky – PS strana 7/1 A-D; PS strana 8/1 A

Matematika – jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla – PS strana 14/1,2; pojem cifra. Opakování násobilky

Čeština – vyjmenované slovo nábytek a slova k němu příbuzná  

Výtvarná výchova 

Pátek 02.12.

Čeština – vyjmenované slovo dobytek a slova k němu příbuzná.

Matematika – sudá a lichá čísla; PS 15/1,2.

Angličtina – projekt "My family".

Prvouka – živá a neživá příroda - uč. str. 24.

Čtenářská dílna 

 

Probrané učivo 21.11. – 25.11.

Pondělí 21.11.

Čeština – mluvnická cvičení, učebnice 34/2.

Matematika – stavby z kostek, stavby s podmínkou.

Angličtina – určování času "It's one o'clock" (je jedna hodina).

Čeština – vyjmenovaná slova bydlet, byt, obyvatel; PS strana 25/1.

Úterý 22.11.

Čeština – procvičování vyjmenovaných slov byt, bydlet, obyvatel a slov k nim příbuzným (rozlišování kořene slov, význam slov)

Matematika – určování času, PS strana 11
Procvičování:
https://wordwall.net/cs/resource/30156946/ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasu

https://wordwall.net/cs/resource/11388995/hodiny

https://wordwall.net/cs/resource/33607252/ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dasu-cel%C3%A9-hodiny-a-p%C5%AFlhodiny

Čtení – čtení s porozuměním

Čeština – psaní příběhu dle obrázkové osnovy

Středa 23.11. 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím, procvičování určování času

Matematika – zkouška správnosti u sčítání a odčítání, PS 12/1,2 (cvičení 2 dodělat doma)

Čeština – vyjmenované slovo "být" - učebnice 31/2 

Prvouka - opakování - Domov - PS str. 24

Čtvrtek 24.11.

Čeština – vyjmenované slovo být

Geometrie – úsečka – měření, rýsování

Výtvarná výchova – 

Pátek 25.11.

Čeština – sloveso být vs. bít a slova příbuzná

Matematika – zkouška při sčítání a odčítání PS strana 12/3, 4

Angličtina – určování času, barvy, čísla

Prvouka - téma povolání - uč. str. 21, pracovní list, DÚ v PS na str. 26 - rozhovor s rodičem.

Čtenářská dílna 

Probrané učivo 14.11. – 18.11.

Pondělí 14.11.

Čeština – mluvnická cvičení, opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek.

Matematika – přednostni matematických operací, porovnávání čísel (sken z učebnice zapsat do sešitu); opakování malé násobilky PS 9/1, 2.

Angličtina – otázka "What is it?" (Co je to?) a odpovědi na ni. Mluvnická cvičení, hry na procvičení slovní zásoby barvy a školní pomůcky (věty typu "This is a blue pen.", "This is a purple school bag.", "This is a black book.",...)

Čeština – vyjmenované slovo bydlet.

Úterý 15.11.

Čeština – procvičování vyjmenovaného slova bydlet - učebnice strana 34/4 - do sešitu.

Matematika – určování času.

Čtení – Děti a klaun strana 48.

Čeština – vyjmenované slovo obyvatel a slova k němu příbuzná.

Středa 16.11. 

Matematika, čeština – projetk Sv. Martin

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím

Čtvrtek 17.11. STÁTNÍ SVÁTEK :) 

Pátek 18.11.

Čeština – vyjmenové slovo byt 

Matematika – určování času

Angličtina – barvy, čísla, školní pomůcky  – určování barev školních pomůcek

Čtenářská dílna

 

Probrané učivo 07.11. – 11.11.

Pondělí 07.11.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení

Matematika – násobení číslem 9

Angličtina – čísla 1 až 12. PS strana 16

Čeština – stavba slova, učebnice strana 28; PS strana 21, cvičení 1.

Úterý 08.11.

Čeština – slabika, samohláska, souhláska, slabikotvorné r,l – učebnice strana 28, cvičení 3, PS strana 21 cvičení 2

Matematika – dělení číslem 9

Čtení – Jak Ledňáček bloudil Prahou – strana 28; Praha, památky Prahy

Čeština – grafomotorická cvičení, písanka strana 15 

Středa 09.11. 

Matematika – opakování malé násobilky 

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím

Čtvrtek 10.11.

Čeština – stavba slov, kořen slov, slovní přízvuk, slovní rébusy – učebnice 29/1,2

Geometrie – vzájemná poloha bodu a přímky/úsečky, měření úseček – PS strana 5/1D, 2; strana 6/1, 2A

Výtvarná výchova – 

Pátek 11.11.

Čeština – Stavba slova, porozumění textu. 

Matematika – násobení čísly 0 až 10 (PS 8/ 1, 2, 3); přednosti matematických operací (procvičení doma – PS 10/1 - první dva řádky)

Angličtina – Opakování čísel, barev, školních předmětů. Otázka "What is it?" (Co je to?) a odpovědi na ni. 

Čtenářská dílna

 

Prvouka (celý týden)

- orientace podle mapy - žák podle mapy naviguje z bodu A do bodu B

- povrch ČR - podle barev rozlišujeme nížiny, vysočiny, hory a pohoří a vyhledáváme konkrétní místa ČR

- zabýváme se využitím krajiny - zemědělská, lesnatá a průmyslová krajina

- uč. str. 15-16, PS str. 19

 

Probrané učivo 31.10. – 04.11.

Pondělí 31.10.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – sčítání a odčítání v číselném oboru 1 až 100. 

Angličtina – Halloween – původ svátku, slovní zásoba na dané téma, učebnice strana 18, PS strana 18

Čeština – čtení s porozuměním "Halloween u nás a ve světě".

Prvouka - orientace podle mapy - vycházka po Staříči

Úterý 01.11.

Čeština – slova citově zabarvená – učebnice 24/2. PS strana 17/1,2

Matematika – násobení číslem 8

Čtení – čítanka strana 25-27; Státní hymna

Čeština – slova příbuzná – učebnice 26/1,2; PS 19/1,2 

Středa 02.11. 

Čeština – slova příbuzná, kořen slov, předponová a příponová část slova - učebnice 26/3, PS 19/3. DÚ PS 19/4

Slíbené odkazy pro děti na procvičení :) 
https://wordwall.net/cs/resource/6596311/rozt%C5%99i%C4%8F-slova-ko%C5%99en-p%C5%99%C3%ADbuznost
https://wordwall.net/cs/resource/29059363/ko%C5%99en-slova
https://wordwall.net/cs/resource/6108873/ko%C5%99en-slova-slova-p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1

Matematika – dělení číslem 8; sousedé, výstaviště, schodiště

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma Halloween

Prvouka - opakovací testík (z PS str. 12-18), práce s mapou a kompasem - uč. str. 19

Čtvrtek 03.11.

Čeština – nauka o slově – opakování (význam slova, slova souznačná, protikladná, nadřazené, podřazené, souřadná a příbuzná) – učebnice strana 27, PS strana 20.

Matematika – vztah bod a přímka; úsečky – PS strana 5

Pátek 04.11.

Projektové vyučování na téma sv. Hubert. 

 

Probrané učivo 24.10. – 28.10.

Pondělí 24.10.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – dělení číslem 7; pavučiny, sousedé.

Angličtina – fráze "How old are you?" (Jak jsi starý?) "I'm..." (Je mi.../Jsem...). Nácvik komunikačních situací.

Čeština – slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Úterý 25.10.

Čeština – slova mnohoznačná, učebnice strana 24, PS strana 17.

Matematika – pavučiny, sousedé, šipky – sčítání a odčítání v oboru 1 až 100. Malá násobilka.

Čeština – projekt k 28. říjnu.

Úterý 25.10. – Pátek 28.10.  – podzimní prázdniny :) 

Probrané učivo 17.10. – 21.10.

Pondělí 17.10.

Čeština – komunitní kruh, mluvnická cvičení.

Matematika – dělení číslem 6.

Angličtina – PS strana 13, opakování čísel, barev, abecedy.

Čeština – slovo a jeho význam – učebnice strana 21; PS strana 14, cvičení 1.

Úterý 18.10.

Čeština – slova opačného významu.

Matematika – dělní číslem 6. Na 20.10. se naučit řadu násobků 7. 

Čtení – procvičování čtenářské strategie vizualizace; četba textu "Jak mluví psi".

Čeština – vyprávění

Středa 19.10. 

Čeština – slova opačného významu, PS strana 15; písanka strana 9.

Matematika – násobky 7.

Angličtina – koverzační hry na témá čísla, barvy a abeceda.

Čtvrtek 20.10.

Čeština – synonyma PS strana 16/1,2

Matematika – vzájemné poloha bodu a přímky. PS strana 4.

Pátek 21.10.

Čeština – slova nadřazená, podřazená, souřadná. PS strana 16.

Matematika –  dělení číslem 7

Angličtina – slovní zásoba, rozhovory na téma "My class". PS strana 14.

Probrané učivo 10.10. – 14.10.

Pondělí 10.10.

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh

Matematika – součtové trojúhelníky (sčítání a odčítání v oboru 1 až 100), násobilkové čtverce, PS strana 7 cvičení 2, 3

Angličtina – PS strana 10, barvy

Čeština – opakování párových souhlásek d/t; ď/ť; skupinová práce

Úterý 11.10.

Čeština – párové souhlásky z/s – učebnice strana 17/9, PS strana 11/9,10

Matematika – násobky 5 – pracovní list (násobení a dělení číslem 5)

Čtení – rozbor básně Říjen (strana 20), naučit básničku na pondělí 17.10. zpaměti; strana 21 O velikém zimním spaní

Čeština – párové souhlásky ž/š – učebnice strana 17/10, PS strana 12/11,12; písanka strana 7

Středa 12.10. 

Čeština – párové souhlásky v/f – učebnice 17/13; PS 12/13,14.

Matematika – dělení číslem 5.

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím na téma barvy.

Čtvrtek 13.10.

Čeština – párové souhlásky h/ch; učebnice 17/14, PS 12/15, 16

Matematika – PS strana 4 – rýsování, symbolický zápis: A ∈ r (bod A leží na přímce r), B ∉ p (bod B neleží na přímce p)

Výtvarná výchova – tvoření z přírodních materiálů 

Pátek 14.10.

Čeština – učebnice 29/21,22; PS 13/17,18

Matematika – násobky čísla 6 (na pondělí naučit řadu násobků)

Angličtina – PS strana 12

Čtenářská dílnaProbrané učivo 03.10. – 07.10.

Pondělí 03.10.

Čeština – mluvnická cvičení, komunitní kruh

Matematika – násobky 0,1,4,10 (procvičování: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid)

Angličtina – opakování abecedy, čísla 1 - 20

Čeština – párové souhlásky – strana 15 cvičení 1

Úterý 04.10

Čeština – párové souhlásky – učebnice 15 cvičení 2, PS strana cvičení 1, 2, 3

Matematika – násobky čísel 3, 4, sčítání a odčítání v oboru 1 až 100

Čtení – Poslední vlaštovka (16-18), hlasité čtení, předvídání, ilustrace ke knize

Čeština – párové souhlásky B/P – učebnice strana 16/3; písanka strana 7

Středa 05.10. 

Čeština – párové souhlásky B/P – učebnice 16/4 – napsat do sešitu, PS strana 10 cvičení 5

Matematika – procvičování násobků 2, 3, 4

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím – čísla, abeceda

Čtvrtek 06.10.

Čeština – párové souhlásky d/t – učebnice strana 15/5, 6, 7

Matematika – bod a přímka – trénování rýsování přímek (jedním tahem, držení pravítka, tlak na tužku, pojmenování přímek a bodů)

Pracovní činnosti – tangram – stavby dle návodu

Pátek 07.10.

Čeština – párové souhlásky ď/ť; učebnice 16/8, PS 11/6, 7, 8

Matematika – násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 10; 7/1, 2

Angličtina – opakování abecedy a čísel 1 až 20; barvy

Čtenářská dílna

ZÁŘÍ
Probrané učivo 26.09. – 30.09.

Pondělí 26.09.

Čeština – mluvnická cvičení 

Matematika – volby do školního parlamentu; PS (oranžový) strana 4 cvičení 1,2,3 

Angličtina – mluvnická cvičení na téma "abeceda", hláskování

Čeština – měkké a tvrdé souhlásky - práce s textem (procvičit na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html)

Úterý 27.09.

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – učebnice strana 13/2,3

Matematika – opakování násobků 2, 3, 4; sčítání a odčítání v oboru 0-100, zavádění pojemů sčítanec, součet, menšenec, menšitel a rozdíl.  PS strana 4.

Čtení – strana 19 Podzim (František Nepil), pracovní list na rozvoj čtení s porozuměním

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit strana 8 cvičení 1,2,3; písanka strana 5

Středa 28.09. STÁTNÍ SVÁTEK :) 

Čtvrtek 29.09.

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit strana 8 cvičení 4; učebnice strana 14 cvičení 5 b napsat do sešitu / na papír.

Matematika – přímka, bod na přímce – PS strana 3 (klást důraz na správné rýsování – lehce tužkou (nejlépe číslo 2), přímky popsat malým psacím písmenem, body velkým tiskacím písmenem). https://www.youtube.com/watch?v=h0pnB7XQs98&feature=emb_title

Pátek 30.09.

Čeština – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit strana 9 cvičení 7, Morseova abeceda

Matematika –  PS strana 6, cvičení 1 a 2

Angličtina – PS strana 8

Čtenářská dílna – četba vlastní knihy, sdílení zážitků z četby


Probrané učivo 19.09. – 23.09.

Pondělí 19.09.

Čeština – psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách; učebnice strana 11/4; (procvičování na: 

1.  https://wordwall.net/cs/resource/11812994/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky

2.  https://wordwall.net/cs/resource/6237295/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky)

Matematika – opakování násobků čísla 2 a 3 – skupinová práce, pracovní list.

Angličtina – jednoduché rozhovory na téma „school“; fixování psané podoby slova na téma "school" (škola).

Úterý 20.09.
 

Čeština – psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách; PS str. 6/4, uč 11/6

Matematika – opakování násobků čísla 2 a 3 – skupinová práce, pracovní list.

Čtení – Pipi jde do školy (Astrid Lindgrenová) – hlasité, tiché čtení; odpověď na otázky vztahující se k textu a tématu; skupinová práce na téma "Proč chodíme do školy?"

Čeština – pozdrav, představení se – základní etiketa představování se 

Středa 21.09.

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím. Opakování slovní zásoby na téma "school".

Matematika – opakování násobků čísla 4 – skupinová práce, pracovní list.

Český jazyk – psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách, PS strana 7.

Čtvrtek 22.09.

Matematika – bod, přímá čára – PS strana 2. 

Český jazyk – psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách - skupinová práce, pracovní list. 

Pracovní činnosti – práce s papírem (podzimní děštník).

Pátek 23.09.

Český jazyk – písanka strana 4, mluvnická cvičení.

Matematika – volby do školního parlamentu; násobilka 4. 

Angličtina – abeceda, alphabet song (https://www.youtube.com/watch?v=ezmsrB59mj8 – prvních 8 minut)

Čtení – čtenářská dílna – četba vlastní knihy; sdílení zážitku z četby


Probrané učivo 12.09. – 16.09.

Pondělí 12.09.

Čeština – opakování abecedy: učebnice strana 7, cvičení 2 a 3.

Matematika – opakování malé násobilky, násobilkové čtverce.

Angličtina – aktivity na upevnění slovní zásoby na téma „school“ (škola – pen, pencil, pencil case, ruler, rubber, school bag, desk, chair, book, mobile).

Úterý 13.09.

Čeština – opakování abecedy – učebnice strana 8 cvičení 5, 6; PS strana 4 - 1, 2, 4, 5.

Čtení –  strana 10, 11: Jak se může přijít pozdě do školy (Jan Noha); Hlasité čtení textu, čtení s porozuměním (tvorba odpovědí k otázkám k textu).

Matematika – opakování malé násobilky – skupinová práce; řešení násobilkových obdelníků.

Středa 14.09.

Angličtina – konverzace s rodilým mluvčím, procvičování slovní zásoby na téma "school".

Čeština – psaní u / ů / ú; učebnice strana 6 cvičení 2; PS strana 5 cvičení 1, 5.

Matematika – opakování malé násobilky; řešení násobilkových obdelníků.

Čtvrtek 15.09.

Čeština – psaní u / ů / ú: skupinová práce, PS strana 5.

Geometrie – orientace v prostoru; přímá čára, křivá čára, lomená čára PS strana 1.

Pátek 16.09.

Čeština – psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Učebnice strana 10/2. PS strana 6/1, 2.

Matematika – opakování malé násobilky, násobilkové čtverce.

Angličtina – aktivity na upevnění slovní zásoby na téma „school“, jednoduché rozhovory. 

____________________________________Školní rok 2022/2023____________________________________

Probrané učivo 6. 6. - 10. 6.

Český jazyk - souhrnné opakování, procvičování slovních druhů - podstatná jména, slovesa.

Matematika - pracovní sešit str. 119.

Prvouka - opakování probraného učiva, hry ve skupinách.

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - jídlo, poslech písniček

 

Probrané učivo 30. 5. - 3. 6.

Český jazyk - slohová cvičení - dopis, opakování slovní druhy, pracovní sešit str. 44.

Matematika - pracovní sešit str. 118, geometrie.

Prvouka - skupinové práce, opakování.

Anglický jazyk - opakuje slovní zásobu z okruhu jídlo, čísla do 20 a barvy (po str. 48)

 

Probírané učivo 23. 5. - 27.5.

Český jazyk - spojování vět do souvětí, pracovní sešit str. 45/cv. 3, 4, str. 47/cv. 2, 3, 4.

Matematika - pracovní sešit str. 116, 117/cv. 2, 5.

Prvouka - léto, pracovní sešit str. 64/cv. 1, str. 67 - kresba.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby z okruhu JÍDLO (str. 77), vybarvování obrázku podle zadání - str. 48/dole

 

Probírané učivo 16. 5. - 20. 5.

Český jazyk - psaní velkých písmen, jména osobní, vlastní, pracovní sešit str. 40 - 42, dle výběru dětí str. 43/cv. 5, 7.

Matematika - pracovní sešit str. 111 - 115 (výběr úloh).

Prvouka - péče o lidské tělo, duševní zdraví, zuby, pracovní sešit str. 61.

Anglický jazyk - jídlo, komiksový příběh, I like/I don't like... (po str. 46)

 

Probírané učivo 9. 5. - 13. 5.

Český jazyk - ostatní slovní druhy, pracovní sešit str. 36 - 39, str. 40/cv. 1,3. Písanka str. 32, 34.

Matematika - pracovní sešit str. 105/cv. 1, 2, str. 106/cv. 4, str. 107, 108, 109/cv. 1, 3, str. 110/cv. 4, 6.

Prvouka - lidské tělo, nemoc, úraz, pracovní sešit str. 62.

Anglický jazyk - 6. lekce - jídlo (po str. 43)

 

Probírané učivo 2. 5. - 6. 5.

Český jazyk - předložky, spojky, pracovní sešit str. 34, 35, str. 37/cv. 3.

Matematika - pracovní sešit str. 104/cv. 1, 2, str. 105/cv. 3, 4, str. 106/cv. 1, 2, 3.

Prvouka - lidské tělo, pracovní sešit str. 60.

Anglický jazyk - opakování 5. lekce (po str. 42)

 

Probírané učivo 25. 4. - 29. 4.

Český jazyk - podstatná jména, slovesa, pracovní sešit str. 32, 33, písanka str. 26.

Matematika - pracovní sešit str. 101/cv. 3, 4, str. 102/cv. 1, 2, 4, str. 103/cv. 3.

Prvouka - opakování Jaro, pracovní sešit str. 59.

Anglický jazyk - části těla, etapy lidského života (uč. str. 41)

 

Probírané učivo 19. 4. - 22. 4.

Český jazyk - učivo o slovních druzích, pracovní sešit str. 31.

Matematika - pracovní sešit str. 100, 101.

Prvouka - domácí ptáci, pracovní sešit str. 58, Den Země.

Anglický jazyk - 

 

Probírané učivo 11. 4. - 13. 4.

Český jazyk - pracovní sešit str. 26 - 29.

Matematika - str. 97 - 99.

Prvouka - hospodářská zvířata, pracovní sešit str. 57.

Anglický jazyk - části těla, bolesti

 

Probírané učivo 4. 4. - 8. 4.

Český jazyk - párové souhlásky h-ch, skupiny slov dě, tě, ně, pracovní sešit str. 19 - 25.

Matematika - výběr úloh str. 92 - 96.

Prvouka - domácí zvířara a mláďata, pracovní sešit str. 56

Anglický jazyk - části těla

 

Probírané učivo 28. 3. - 1. 4.

Český jazyk - párové souhlásky z-s, ž-š, pracovní sešit str. 17, 18.

Matematika - str. výběr úloh str. 91, 92.

Prvouka - jaro v přírodě, satba jarního osení.

Anglický jazyk - části těla

 

Probírané učivo 21. 3. - 25. 3.

Český jazyk - párové souhlásky ď-ť, v-f, pracovní sešit str. 15, 16.

Matematika - str. 86/cv. 2,5, str. 87/cv. 2, str. 90/cv. 2.

Prvouka - Den downova syndromu, pracovní sešit str. 50, 51/cv. 1-3.

Anglický jazyk - členové rodiny, domácí mazlíčci

 

Probírané učivo 14. 3. - 18. 3.

Jarní prázdniny

 

Probírané učivo 7. 3. - 11. 3.

Český jazyk - párové souhlásky d-t, pracovní sešit str. 14

Matematika - pracovní sešit str. 84, 85/cv. 2, 3, 4, str. 86/cv. 1, 3, 4.

Prvouka - pracovní sešit str. opakování měsíce v roce, skupinová práce.

Anglický jazyk - pokoje v domě, členové rodiny

 

Probírané učivo 28. 2. - 4. 3.

Český jazyk - párové souhlásky b-p, pracovní sešit str. 12, 13

Matematika - pracovní sešit str. 78 - 79.

Prvouka - domácí mazlíčci, opakování str. 47, 49.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby - pokoje (uč. str. 31)

 

Probírané učivo 21. 2. - 25. 2.

Český jazyk - procvičování měkké a tvrdé souhlásky

Matematika - procvičování orientace v číselné řadě 0 - 100

Prvouka - opakování probraného učiva

Anglický jazyk - Komiksový příběh

 

Probírané učivo od 14. - 18. 2.

Český jazyk - měkké a tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 7, 8.

Matematika - pracovní sešit str. 71 - 73.

Prvouka - ZOH

Anglický jazyk - 4. lekce - Dům a pokoje

 

Probírané učivo od 7. - 11. 2.

Český jazyk - měkké souhlásky. Pracovní sešit str. 5, 6.

Matematika  - pracovní sešit str. 67 - 68.

Prvouka - ZOH

Anglický jazyk - opakování 1. - 3. lekce

 

Probírané učivo od 31. - 3. 2.

Český jazyk - měkké souhlásky. Pracovní sešit  2. díl str. 4, str. 1 - 3 výběr úloh.

Matematika - číselná řada 0 - 100, sčítání, odčítání desítek. PS str. 65 - 66.

Prvouka - Česká republika, PS str. 42.

Anglický jazyk - čísla do 20

 

Probírané učivo od 24. - 28. 1.

Český jazyk - tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 48 - 49.

Matematika - str. 64.

Prvouka - rodina - pojmy sestřenice, bratranec, ostatní rodinné vztahy. Pracovní sdešit str. 45.

Anglický jazyk - 

 

Probírané učivo od 17. - 21. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 43 - 46, 49. Strany 47 - 48 budeme postupně plnit k hodnocení.

Matematika - str. 61 - 63.

Prvouka - rodina, pomoc rodičům. Pracovní sešit str. 44 - 45.

Anglický jazyk - zvířata na farmě (opakování), čísla do 20 (po str. 24)

 

Probírané učivo od 10. - 14. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Pracovní sešit str. 40 - 42.

Matematika - str. 57 - 60.

Prvouka - můj domov. Pracovní sešit str. 41.

Anglický jazyk - 3. lekce - poslech komiksového příběhu, procvičování zvířat na farmě (po str. 23)

 

Probírané učivo od 3. - 7. 1.

Český jazyk - opakování: slabiky, samohlásky, souhlásky. Pracovní sešit str. 39, 40/cv. 1.

Matematika - str. 55 - 56.

Prvouka - hodiny, orientace v čase. Pracovní sešit str. 39 - 40.

Anglický jazyk - 3. lekce - zvířata na farmě (uč. str. 19)

 

Probírané učivo od 20. 12. - 22. 12.

Český jazyk - samohlásky, dvojhlásky. Pracovní sešit str. 33, 35/cv. 1, 2.

Matematika - str. 53, 54.

Prvouka - vánoční zvyky, vánoční úkoly pro děti.

22. 12. - vánoční posezení s dětmi.

Anglický jazyk - Christmas

 

Probírané učivo od 13. - 17. 12.

Český jazyk - psaní u, ú, ů, slovo, slabika, hláska, písmeno. Pracovní sešit str. 34, 35/cv. 5, 6; str. 31, 32.

Matematika - II. díl str. 49 - 52.

Prvouka - dny v týdnu, Vánoce. Pracovní sešit str. 38, 34. Program pro děti - Poselství Vánoc.

Anglický jazyk - opakování čísel, barev, aktivit (učebnice po str. 18)

 

Probírané učivo od 6. 12. do 10. 12.

Český jazyk - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Pracovní sešit str. 28, 29, 30.

Matematika - II. díl str. 45 - 48.

Prvouka - měsíce v roce, opakování č. 2. Pracovní sešit str. 35, 36, 37/cv. 3, 4.

Anglický jazyk - barvy, aktivity (učebnice po str. 17)

 

Probírané učivo od 29. 11. - 3. 12. (distanční výuka)

Český jazyk - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená. Pracovní sešit str. 24, 25, 26.

Matematika - dokončení I. dílu, II. díl str. 44.

Prvouka - živočichové v zimě, zimní radovánky, pracovní sešit str. 32, 33.

 

Probírané učivo od 22. 11. - 26. 11.

Český jazyk  - opakování druhy vět, sloh - Omluva. Pracovní sešit str. 19, 20, 21.

Matematika - pracovní sešit str. 35 - 37, str. 38 /cv. 1.

Prvouka - význam lesa, příprava živočichů na zimu, pracovní sešit str. 29 - 31, str. 32/cv. 2.

Anglický jazyk - procvičování slovíček - aktivity ve volném čase - uč. str. 61, str. 15 dole

 

Probírané učivo od 15. 11. - 19. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta přací. Pracovní sešit str. 18.

Matematika - počítání v prostředích Děda Lesoň, rodina Moudrých. Pracovní sešit str. 31, 32.

Prvouka - stavba těla savců. Pracovní sešit str. 28.

Anglický jazyk - Lekce 2 - příběh str. 12-13, procvičování slovní zásoby (po str. 14)

 

Probírané učivo od 8. 11. - 12. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta tázací, rozkazovací. Pracovní sešit str. 16, 17.

Matematika - počítání na krokovacím páse, obor 0 - 35. Pracovní sešit str. 29 - 30,31.

Prvouka - stromy, keře. Pracovní sešit str. 25.

Anglický jazyk - Lekce 2 - Co děláme ve volném čase? - nová slovní zásoba (učebnice po str. 11)

 

Probírané učivo od 1. 11. - 5. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta oznamovací. Pracovní sešit str. 15.

Matematika - počítání v pavučinách, porovnávání čísel, určování počtu, více, méně. Pracovní sešit str. 27, 28.

Prvouka - stálí a stěhovaví ptáci. Pracovní sešit str. 20. Ve středu 3. 11. beseda s pracovnicemi Mobilního hospicu.

Anglický jazyk - procvičování čísel a barev (učebnice po str. 9)

 

Probírané učivo od 25. 10. - 26. 10.

Český jazyk - pořádek vět v příběhu. Pracovní sešit str. 14.

Matematika - sčítací trojúhelníky, dělení celku - polovina, třetina. Pracovní sešit str. 25, 26.

Prvouka - projektové vyučování k státnímu svátku 28. 10.

 

Probírané učivo od 18. 10. - 22. 10. 

Český jazyk - pořádek vět, procvičování abecedy. Pracovní sešit str. 11, 13.

Matematika - sčítání, odčítání za pomocí krokovacího pásu, parkety, porovnávání čísel formou zvířátek. Pracovní sešit str. 22 - 24.

Prvouka - zelenina; smíšený les. Pracovní sešit str. 19, 24.

 

Probrané učivo od 11. 10. - 15. 10.

Český jazyk - abeceda, složitější řazení slov. Pracovní sešit str. 10, 12.

Matematika - číselná řada 0 - 30, počty v  pavučinách, vizitky. Pracovnísešit str. 20 - 21.

Prvouka - podzim v sadu; jehličnaté stromy. Pracovní sešit str. 16, 18, 23.

 

Probrané učivo od 4. 10. - 8. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení slov. Slohová cvičení - prosba, poděkování. Pracovní sešit str. 11.

Matematika - matematické pojmy součet, rozdíl, dvojnásobek. Pracovní sešit str. 18, 19.

Prvouka - listnaté stromy v lese. Pracovní sešit str. 22.

 

Probrané učivo od 27. 9. - 1. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení písmen. Pracovní sešit str. 8/cv. 2, 3, 4; str. 9/cv. 2.

Matematika - číselná řada 0 - 30, představa o číslech 21 - 30. Pracovní sešit str. 15, 16/cv.1, 2, 3; str. 17/cv. 3.

Prvouka - doparvní prostředky, integrovaný záchranný systém. Pracovní sešit str. 12, 13.

 

Probrané učivo od 20. 9. - 24. 9. Barevný týden - Vítání podzimu

Český jazyk - oslovení, pozdrav, vypravování. Pracovní sešit str. 7/ cv. 1, 2; str. 8/ cv. 1.

Matematika - nové prostředí Dědy Lesoně, osová souměrnost. Pracovní sešit str. 12 - 14.

Prvouka - podzim. Pracovní sešit str. 17.

 

Probrané učivo od 13. 9. - 17. 9.

Český jazyk - vlastní jména, věty. Pracovní sešit str. 5, 6, 7/cv. 6, 7.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 8, 9, 10.

Prvouka - pravidla třídy, cesta do školy. Pracovní sešit str. 9.

Anglický jazyk - pozdraví a představí se, ptá se na jména spolužáka, předvádí pohyb podle instrukcí.

 

Probrané učivo od 6. 9. - 10. 9.

Český jazyk - opakujeme slabiky, slova, věty. Pracovní sešit str. 1/ cv. 1a, 2, 3; str. 2 celá, str. 3/ cv. 2, 3, 4; str. 4/cv. 4, 8.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 4,6, 7.

Prvouka - opakujeme roční období, měsíce v roce, téma po prázdninách ce škole. Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, str. 7/ cv. 1.