Základní škola

Probrané učivo

Probrané učivo 6. 6. - 10. 6.

Český jazyk - souhrnné opakování, procvičování slovních druhů - podstatná jména, slovesa.

Matematika - pracovní sešit str. 119.

Prvouka - opakování probraného učiva, hry ve skupinách.

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - jídlo, poslech písniček

 

Probrané učivo 30. 5. - 3. 6.

Český jazyk - slohová cvičení - dopis, opakování slovní druhy, pracovní sešit str. 44.

Matematika - pracovní sešit str. 118, geometrie.

Prvouka - skupinové práce, opakování.

Anglický jazyk - opakuje slovní zásobu z okruhu jídlo, čísla do 20 a barvy (po str. 48)

 

Probírané učivo 23. 5. - 27.5.

Český jazyk - spojování vět do souvětí, pracovní sešit str. 45/cv. 3, 4, str. 47/cv. 2, 3, 4.

Matematika - pracovní sešit str. 116, 117/cv. 2, 5.

Prvouka - léto, pracovní sešit str. 64/cv. 1, str. 67 - kresba.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby z okruhu JÍDLO (str. 77), vybarvování obrázku podle zadání - str. 48/dole

 

Probírané učivo 16. 5. - 20. 5.

Český jazyk - psaní velkých písmen, jména osobní, vlastní, pracovní sešit str. 40 - 42, dle výběru dětí str. 43/cv. 5, 7.

Matematika - pracovní sešit str. 111 - 115 (výběr úloh).

Prvouka - péče o lidské tělo, duševní zdraví, zuby, pracovní sešit str. 61.

Anglický jazyk - jídlo, komiksový příběh, I like/I don't like... (po str. 46)

 

Probírané učivo 9. 5. - 13. 5.

Český jazyk - ostatní slovní druhy, pracovní sešit str. 36 - 39, str. 40/cv. 1,3. Písanka str. 32, 34.

Matematika - pracovní sešit str. 105/cv. 1, 2, str. 106/cv. 4, str. 107, 108, 109/cv. 1, 3, str. 110/cv. 4, 6.

Prvouka - lidské tělo, nemoc, úraz, pracovní sešit str. 62.

Anglický jazyk - 6. lekce - jídlo (po str. 43)

 

Probírané učivo 2. 5. - 6. 5.

Český jazyk - předložky, spojky, pracovní sešit str. 34, 35, str. 37/cv. 3.

Matematika - pracovní sešit str. 104/cv. 1, 2, str. 105/cv. 3, 4, str. 106/cv. 1, 2, 3.

Prvouka - lidské tělo, pracovní sešit str. 60.

Anglický jazyk - opakování 5. lekce (po str. 42)

 

Probírané učivo 25. 4. - 29. 4.

Český jazyk - podstatná jména, slovesa, pracovní sešit str. 32, 33, písanka str. 26.

Matematika - pracovní sešit str. 101/cv. 3, 4, str. 102/cv. 1, 2, 4, str. 103/cv. 3.

Prvouka - opakování Jaro, pracovní sešit str. 59.

Anglický jazyk - části těla, etapy lidského života (uč. str. 41)

 

Probírané učivo 19. 4. - 22. 4.

Český jazyk - učivo o slovních druzích, pracovní sešit str. 31.

Matematika - pracovní sešit str. 100, 101.

Prvouka - domácí ptáci, pracovní sešit str. 58, Den Země.

Anglický jazyk - 

 

Probírané učivo 11. 4. - 13. 4.

Český jazyk - pracovní sešit str. 26 - 29.

Matematika - str. 97 - 99.

Prvouka - hospodářská zvířata, pracovní sešit str. 57.

Anglický jazyk - části těla, bolesti

 

Probírané učivo 4. 4. - 8. 4.

Český jazyk - párové souhlásky h-ch, skupiny slov dě, tě, ně, pracovní sešit str. 19 - 25.

Matematika - výběr úloh str. 92 - 96.

Prvouka - domácí zvířara a mláďata, pracovní sešit str. 56

Anglický jazyk - části těla

 

Probírané učivo 28. 3. - 1. 4.

Český jazyk - párové souhlásky z-s, ž-š, pracovní sešit str. 17, 18.

Matematika - str. výběr úloh str. 91, 92.

Prvouka - jaro v přírodě, satba jarního osení.

Anglický jazyk - části těla

 

Probírané učivo 21. 3. - 25. 3.

Český jazyk - párové souhlásky ď-ť, v-f, pracovní sešit str. 15, 16.

Matematika - str. 86/cv. 2,5, str. 87/cv. 2, str. 90/cv. 2.

Prvouka - Den downova syndromu, pracovní sešit str. 50, 51/cv. 1-3.

Anglický jazyk - členové rodiny, domácí mazlíčci

 

Probírané učivo 14. 3. - 18. 3.

Jarní prázdniny

 

Probírané učivo 7. 3. - 11. 3.

Český jazyk - párové souhlásky d-t, pracovní sešit str. 14

Matematika - pracovní sešit str. 84, 85/cv. 2, 3, 4, str. 86/cv. 1, 3, 4.

Prvouka - pracovní sešit str. opakování měsíce v roce, skupinová práce.

Anglický jazyk - pokoje v domě, členové rodiny

 

Probírané učivo 28. 2. - 4. 3.

Český jazyk - párové souhlásky b-p, pracovní sešit str. 12, 13

Matematika - pracovní sešit str. 78 - 79.

Prvouka - domácí mazlíčci, opakování str. 47, 49.

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby - pokoje (uč. str. 31)

 

Probírané učivo 21. 2. - 25. 2.

Český jazyk - procvičování měkké a tvrdé souhlásky

Matematika - procvičování orientace v číselné řadě 0 - 100

Prvouka - opakování probraného učiva

Anglický jazyk - Komiksový příběh

 

Probírané učivo od 14. - 18. 2.

Český jazyk - měkké a tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 7, 8.

Matematika - pracovní sešit str. 71 - 73.

Prvouka - ZOH

Anglický jazyk - 4. lekce - Dům a pokoje

 

Probírané učivo od 7. - 11. 2.

Český jazyk - měkké souhlásky. Pracovní sešit str. 5, 6.

Matematika  - pracovní sešit str. 67 - 68.

Prvouka - ZOH

Anglický jazyk - opakování 1. - 3. lekce

 

Probírané učivo od 31. - 3. 2.

Český jazyk - měkké souhlásky. Pracovní sešit  2. díl str. 4, str. 1 - 3 výběr úloh.

Matematika - číselná řada 0 - 100, sčítání, odčítání desítek. PS str. 65 - 66.

Prvouka - Česká republika, PS str. 42.

Anglický jazyk - čísla do 20

 

Probírané učivo od 24. - 28. 1.

Český jazyk - tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 48 - 49.

Matematika - str. 64.

Prvouka - rodina - pojmy sestřenice, bratranec, ostatní rodinné vztahy. Pracovní sdešit str. 45.

Anglický jazyk - 

 

Probírané učivo od 17. - 21. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, tvrdé souhlásky. Pracovní sešit str. 43 - 46, 49. Strany 47 - 48 budeme postupně plnit k hodnocení.

Matematika - str. 61 - 63.

Prvouka - rodina, pomoc rodičům. Pracovní sešit str. 44 - 45.

Anglický jazyk - zvířata na farmě (opakování), čísla do 20 (po str. 24)

 

Probírané učivo od 10. - 14. 1.

Český jazyk - dělení souhlásek, psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Pracovní sešit str. 40 - 42.

Matematika - str. 57 - 60.

Prvouka - můj domov. Pracovní sešit str. 41.

Anglický jazyk - 3. lekce - poslech komiksového příběhu, procvičování zvířat na farmě (po str. 23)

 

Probírané učivo od 3. - 7. 1.

Český jazyk - opakování: slabiky, samohlásky, souhlásky. Pracovní sešit str. 39, 40/cv. 1.

Matematika - str. 55 - 56.

Prvouka - hodiny, orientace v čase. Pracovní sešit str. 39 - 40.

Anglický jazyk - 3. lekce - zvířata na farmě (uč. str. 19)

 

Probírané učivo od 20. 12. - 22. 12.

Český jazyk - samohlásky, dvojhlásky. Pracovní sešit str. 33, 35/cv. 1, 2.

Matematika - str. 53, 54.

Prvouka - vánoční zvyky, vánoční úkoly pro děti.

22. 12. - vánoční posezení s dětmi.

Anglický jazyk - Christmas

 

Probírané učivo od 13. - 17. 12.

Český jazyk - psaní u, ú, ů, slovo, slabika, hláska, písmeno. Pracovní sešit str. 34, 35/cv. 5, 6; str. 31, 32.

Matematika - II. díl str. 49 - 52.

Prvouka - dny v týdnu, Vánoce. Pracovní sešit str. 38, 34. Program pro děti - Poselství Vánoc.

Anglický jazyk - opakování čísel, barev, aktivit (učebnice po str. 18)

 

Probírané učivo od 6. 12. do 10. 12.

Český jazyk - slova mnohoznačná, citově zabarvená. Pracovní sešit str. 28, 29, 30.

Matematika - II. díl str. 45 - 48.

Prvouka - měsíce v roce, opakování č. 2. Pracovní sešit str. 35, 36, 37/cv. 3, 4.

Anglický jazyk - barvy, aktivity (učebnice po str. 17)

 

Probírané učivo od 29. 11. - 3. 12. (distanční výuka)

Český jazyk - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená. Pracovní sešit str. 24, 25, 26.

Matematika - dokončení I. dílu, II. díl str. 44.

Prvouka - živočichové v zimě, zimní radovánky, pracovní sešit str. 32, 33.

 

Probírané učivo od 22. 11. - 26. 11.

Český jazyk  - opakování druhy vět, sloh - Omluva. Pracovní sešit str. 19, 20, 21.

Matematika - pracovní sešit str. 35 - 37, str. 38 /cv. 1.

Prvouka - význam lesa, příprava živočichů na zimu, pracovní sešit str. 29 - 31, str. 32/cv. 2.

Anglický jazyk - procvičování slovíček - aktivity ve volném čase - uč. str. 61, str. 15 dole

 

Probírané učivo od 15. 11. - 19. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta přací. Pracovní sešit str. 18.

Matematika - počítání v prostředích Děda Lesoň, rodina Moudrých. Pracovní sešit str. 31, 32.

Prvouka - stavba těla savců. Pracovní sešit str. 28.

Anglický jazyk - Lekce 2 - příběh str. 12-13, procvičování slovní zásoby (po str. 14)

 

Probírané učivo od 8. 11. - 12. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta tázací, rozkazovací. Pracovní sešit str. 16, 17.

Matematika - počítání na krokovacím páse, obor 0 - 35. Pracovní sešit str. 29 - 30,31.

Prvouka - stromy, keře. Pracovní sešit str. 25.

Anglický jazyk - Lekce 2 - Co děláme ve volném čase? - nová slovní zásoba (učebnice po str. 11)

 

Probírané učivo od 1. 11. - 5. 11.

Český jazyk - druhy vět, věta oznamovací. Pracovní sešit str. 15.

Matematika - počítání v pavučinách, porovnávání čísel, určování počtu, více, méně. Pracovní sešit str. 27, 28.

Prvouka - stálí a stěhovaví ptáci. Pracovní sešit str. 20. Ve středu 3. 11. beseda s pracovnicemi Mobilního hospicu.

Anglický jazyk - procvičování čísel a barev (učebnice po str. 9)

 

Probírané učivo od 25. 10. - 26. 10.

Český jazyk - pořádek vět v příběhu. Pracovní sešit str. 14.

Matematika - sčítací trojúhelníky, dělení celku - polovina, třetina. Pracovní sešit str. 25, 26.

Prvouka - projektové vyučování k státnímu svátku 28. 10.

 

Probírané učivo od 18. 10. - 22. 10. 

Český jazyk - pořádek vět, procvičování abecedy. Pracovní sešit str. 11, 13.

Matematika - sčítání, odčítání za pomocí krokovacího pásu, parkety, porovnávání čísel formou zvířátek. Pracovní sešit str. 22 - 24.

Prvouka - zelenina; smíšený les. Pracovní sešit str. 19, 24.

 

Probrané učivo od 11. 10. - 15. 10.

Český jazyk - abeceda, složitější řazení slov. Pracovní sešit str. 10, 12.

Matematika - číselná řada 0 - 30, počty v  pavučinách, vizitky. Pracovnísešit str. 20 - 21.

Prvouka - podzim v sadu; jehličnaté stromy. Pracovní sešit str. 16, 18, 23.

 

Probrané učivo od 4. 10. - 8. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení slov. Slohová cvičení - prosba, poděkování. Pracovní sešit str. 11.

Matematika - matematické pojmy součet, rozdíl, dvojnásobek. Pracovní sešit str. 18, 19.

Prvouka - listnaté stromy v lese. Pracovní sešit str. 22.

 

Probrané učivo od 27. 9. - 1. 10.

Český jazyk - abeceda, řazení písmen. Pracovní sešit str. 8/cv. 2, 3, 4; str. 9/cv. 2.

Matematika - číselná řada 0 - 30, představa o číslech 21 - 30. Pracovní sešit str. 15, 16/cv.1, 2, 3; str. 17/cv. 3.

Prvouka - doparvní prostředky, integrovaný záchranný systém. Pracovní sešit str. 12, 13.

 

Probrané učivo od 20. 9. - 24. 9. Barevný týden - Vítání podzimu

Český jazyk - oslovení, pozdrav, vypravování. Pracovní sešit str. 7/ cv. 1, 2; str. 8/ cv. 1.

Matematika - nové prostředí Dědy Lesoně, osová souměrnost. Pracovní sešit str. 12 - 14.

Prvouka - podzim. Pracovní sešit str. 17.

 

Probrané učivo od 13. 9. - 17. 9.

Český jazyk - vlastní jména, věty. Pracovní sešit str. 5, 6, 7/cv. 6, 7.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 8, 9, 10.

Prvouka - pravidla třídy, cesta do školy. Pracovní sešit str. 9.

Anglický jazyk - pozdraví a představí se, ptá se na jména spolužáka, předvádí pohyb podle instrukcí.

 

Probrané učivo od 6. 9. - 10. 9.

Český jazyk - opakujeme slabiky, slova, věty. Pracovní sešit str. 1/ cv. 1a, 2, 3; str. 2 celá, str. 3/ cv. 2, 3, 4; str. 4/cv. 4, 8.

Matematika - opakujeme sčítání, odčítání do 20. Pracovní sešit str. 4,6, 7.

Prvouka - opakujeme roční období, měsíce v roce, téma po prázdninách ce škole. Pracovní sešit str. 6/ cv. 1, str. 7/ cv. 1.