Základní škola

Probrané učivo

21.11. - 25.11.

Český jazyk

Slabikář do str. 9, Zdokonalujeme čtení do strany 3. Seznámení s novými písmeny T, t, J, j. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Písanka 1:  do str. 6

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům.

Matematika

Matematika do str. 56.  Číselný obor 0-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Práce s dopočítadlem.

Prvouka

Péče o rodinu a domácí práce.

Anglický jazyk

Lekce 3: Školní potřeby. Sledování příběhu 1a písničky 1 lekce 3.Upevňování slovní zásoby.

14.11. - 18.11.

Český jazyk

Slabikář do str. 3, Zdokonalujeme čtení do strany 37. Seznámení s malými písmeny. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích.

Písanka 1: str. 1 a část str.2

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika do str. 51.  Číselný obor 0-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně.

Prvouka

Vztahy mezi příbuznými, bydlení.

Anglický jazyk

Lekce 3: Školní potřeby. Sledování příběhu lekce 3.Upevňování slovní zásoby.

7.11. - 11.11.

Český jazyk

Živá abeceda str. 48-55, Zdokonalujeme čtení do strany 31. Nové písmeno I a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik horního a dolního zátrhu. (str. 24-27), psaní číslic 5, 0 (zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika do str. 48.  Číselný obor 0-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel.

Prvouka

Podzim-shrnutí. Rodina.

Anglický jazyk

Barvy. Poslech písniček, sledování příběhu lekce 2.Barvy.  (PS str. 10). Nová slovní zásoba 3. lekce str. 11.

31.10. - 4.11.

Český jazyk

Živá abeceda str. 43-47, Zdokonalujeme čtení do strany 26. Nové písmeno U a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik dolní kličky. (str. 22-23), psaní číslic 3, 4, 5 (str. 1 a 2 zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika do str. 42.  Číselný obor 1-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Stromy listnaté a jehličnaté, lesní zvířata.

Anglický jazyk

Barvy. Poslech písniček, sledování příběhu lekce 2. Čísla 1-5, barvy.  (PS str. 9).

 17.10 - 21.10.

Český jazyk

Živá abeceda str. 32-37, Zdokonalujeme čtení do strany 17. Nové písmeno O a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik horní kličky. (str. 14-17), psaní číslic 1 a 2 (str. 1 a 2 zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika str. 32-37.  Číselný obor 1-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Podzim, ovoce a zelenina. Listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody.

Anglický jazyk

Opakování sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 2. Čísla 1-5, barvy. (PS str. 7).

10.10 - 14.10

Český jazyk

Živá abeceda str. 26-31, Zdokonalujeme čtení do strany 12. Nové písmeno S a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru. (str. 14-17), psaní číslic 1 a 2 (str. 1 a 2 zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika str. 27-31.  Číselný obor 1-4. Zavedení matematického symbolu -.  Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Podzim, práce na zahradě, ovoce a zelenina.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů, pocitů a sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 2. Čísla 1-5, barvy. (PS str. 7).

 

3. 10. - 7. 10. 

V Živé abecedě - písmeno E, básnička, čtení a psaní slabik  str. 20 - 25, čtení ve Zdokonalujeme čtení po str. 9. Uvolňovací cviky - str. 10 - 12, šikmá čára, nácvik horního oblouku, listovka. Z druhé strany sešitu - psaní čísla 1 - 3 řádky, psaní čísla 2 - 2 řádky. V Matematice - Matýsek - sčítání podle obrázků, sčítání do 3. pracovní sešit do str. 25.   Angličtina - barvy.

 

26. 9 - 30.9.

Český jazyk

Procvičování čtení písmen M, A, Á, L. Spojování písmen do slabik, čtení a psaní slabik MA, MÁ, LA, LÁ. Čtení v řádcích a sloupcích. Čtení obrázkových vět. Rozdělování slov na slabiky, určování počtu a délky slabik. Poslech a vyprávění pohádky. (ŽA str. 15-19)

Uvolňovací cviky: Nácvik posunu po papíře, vodorovné čáry. (PS Uvolňovací cviky str. 7, 8)

DÚ: Každý den číst označená cvičení v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení. 

Matematika

Zavedení matematického symbolu +. Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0-5. Porovnávání čísel 1-3. Sčítání čísel 1, 2. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce-vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. (Matematika 1 str. 16-20, PS str. 6)

Prvouka

Opakování a procvičování orientace v budově školy, zaměstnanci školy. Pravidla slušného chování.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů, pocitů a sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 1. Čísla 1-5, barvy. (PS str. 4).

 

19. 9 - 23.9.

Český jazyk

Procvičování čtení písmen M, A, Á. Spojování písmen do slabik, čtení a psaní slabik MA, MÁ. Vyvození písmene L. Obrázkové čtení v řádcích a sloupcích. Čtení obrázkových vět. Rozdělování slov na slabiky, určování počtu a délky slabik. Poslech a vyprávění pohádky. (ŽA str. 10-14)

Uvolňovací cviky: uvolňování ramenního kloubu a zápěstí-kroužení, dolní oblouk, šikmé čáry. (PS Uvolňovací cviky str. 5,6)

DÚ: Každý den číst označená cvičení v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení. 

Matematika

Zavedení matematických symbolů <, >, =. Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0-5. Porovnávání čísel 1, 2. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce-vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Stavby z krychlí podle vzoru. (Matematika 1 str. 12-16, PS str. 5)

Prvouka

Orientace v budově školy, zaměstnanci školy. Orientace ve městě, dopravní prostředky, pravidla pro chodce.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů a pocitů, nová slovní zásoba (5 sloves pohybu). Poslech písničky, sledování příběhu lekce 1. Čísla 1-5. (PS str.3,4 a učebnice str. 6-7 - on line).

DÚ: Zaregistrovat se na stránkách mywowenglish.com. Aktivační kupón a postup registrace mají děti na vnitřní straně obalu pracovního sešitu. Mají možnost opakovaně sledovat písničky i videopříběhy.