Základní škola

Probrané učivo

12.6. - 16.6.

Český jazyk

Slabikář 3 do str. 32. Čtení textů a následná práce s textem zaměřená na jeho porozumění.

Psaní slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 30. Přepis slov a vět. Diktát slov.

DÚ: Každý den číst  libovolný krátký text nebo vybranou knihu.

Matematika

Matematika 3 do str. 55. Sčítání a odčítání v číselném obotu 0 - 20 bez přechodu 10. Rozklad čísel, dopočítávání. Orientace na číselné ose. Logické úkoly. Početní pyramidy a řetězy. Osová souměrnost.

Prvouka

Téma: Obec, nakupování72. PS do  str. 74. 

Anglický jazyk

9. lekce - Oblečení. Opakování a procvičování slovíček a konverzace.

5.6. - 9.6.

Český jazyk

Slabikář 3 do str. 25. Čtení textů a následná práce s textem zaměřená na jeho porozumění.

Psaní slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 27. Přepis slov a vět. Diktát slov.

DÚ: Každý den číst  libovolný krátký text nebo vybranou knihu.

Matematika

Matematika 3 do str. 49. Sčítání a odčítání v číselném obotu 0 - 20 bez přechodu 10. Rozklad čísel, dopočítávání. Orientace na číselné ose. Logické úkoly. Početní pyramidy a řetězy. Geometrické těleso-kužel.

Prvouka

Téma: Česká republika 72. PS do  str. 72. 

Anglický jazyk

9. lekce - Oblečení. Písničky 1 a 2. Pracovní sešit do str. 63.

DÚ: Poslouchat písničky lekce 9. Zkoušet zpívat písničku.

29.5. - 2.6.

Český jazyk

Slabikář 3 do str. 17. Čtení textů a následná práce s textem zaměřená na jeho porozumění.

Psaní slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 21. Přepis slov a vět. Diktát slov.

DÚ: Každý den číst  libovolný krátký text nebo vybranou knihu.

Matematika

Matematika 3 do str. 45. Sčítání a odčítání v číselném obotu 0 - 20 bez přechodu 10. Rozklad čísel, dopočítávání. Orientace na číselné ose. Logické úkoly. Početní pyramidy a řetězy. Geometrické těleso-kužel.

Prvouka

Téma léto: práce na zahradě, části rostliny, chování v lese, jedlé a jedovaté huby a plody. PS do  str. 65. 

Anglický jazyk

9. lekce - Oblečení. Příběh 2. Pracovní sešit do str. 62.

DÚ: Sledovat příběh 1 a 2 lekce 9. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

22.5. - 26.5.

Český jazyk

Slabikář 3 do str. 11. Čtení krátkých textů a následná práce s textem zaměřená na jeho porozumění.

Psaní slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str.17 . Přepis slov a vět. Diktát slov.

DÚ: Každý den číst  libovolný krátký text nebo vybranou knihu.

Matematika

Matematika 3 do str. 41. Sčítání a odčítání v číselném obotu 0 - 20 bez přechodu 10. Rozklad čísel, dopočítávání. Orientace na číselné ose. Logické úkoly. Početní pyramidy a řetězy.

Prvouka

Téma léto. Nebezpečí bouřky. PS do  str. 63. 

Anglický jazyk

9. lekce - Oblečení. Příběh 1. Pracovní sešit do str. 60.

DÚ: Sledovat příběh 1 lekce 9. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

15.5. - 19.5.

Český jazyk

Slabikář 3 do str. 5. Procvičování čtení slov, jednoduchých vět a textů. Doplňování textu, čtení s porozuměním.

Psaní slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 13. Přepis slov a vět. Diktát slov.

DÚ: Každý den číst  libovolný krátký text.

Matematika

Matematika 3 do str. 36. Procvičování sčítání a odčítání v číselnm obotu 0 - 15 bez přechodu 10. Číselný obor 16-20: Zápis a čtení čísel 16-20. Orientace na číselné ose. Počítání prvků. Logické úkoly. Početní pyramidy. 

Prvouka

Téma čas - shrnutí, opakování. Téma léto. PS do  str. 62

Anglický jazyk

8. lekce - Rodina. Příběh 2. Pracovní sešit do str. 57

DÚ: Sledovat příběhy a písničky lekce 8. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

 

9.5. - 12.5.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 60. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. Doplňování textu, čtení s porozuměním.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 9. Přepis slov a vět.

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 31. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Orientace ve čtvercové síti, osová souměrnost. Logické úkoly. Početní pyramidy. Vyvození čísel 16 -20.

Prvouka

Téma čas. Kalendář, režim dne. PS str.59.

Anglický jazyk

8. lekce - Rodina. Příběh 2. Pracovní sešit str. 53 a 54.

DÚ: Sledovat příběh 1 a 2 lekce 8. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

 

2.5. - 5.5.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 55. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. Doplňování textu, čtení s porozuměním.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 6 Přepis slov a vět.

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 27. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Orientace ve čtvercové síti, osová souměrnost. Logické úkoly. Početní pyramidy.

Prvouka

Téma čas. Dny v týdnu. PS do str. 57.

Anglický jazyk

8. lekce - Rodina. Příběh 1. Pracovní sešit str. 51 a 52.

DÚ: Sledovat příběh 1 lekce 8. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

24.4. - 28.4.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 51. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. Doplňování textu, čtení s porozuměním.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 4 Přepis slov a vět.

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 23. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Logické úkoly. Početní, pyramidy.

Prvouka

Téma čas. Roční období a měsíce. PS do str. 56.

Anglický jazyk

7. lekce - ON SAFARI. Písničky 1 a 2. Pracovní sešit str.47, 48 a 50.

DÚ: Sledovat příběhy a písničky lekce 7. Zkoušet vyslovovat slovíčka.

17.4. - 22.4.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 45. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. 

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 3: do str. 3 Přepis slov.

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 18. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Téma čas. PS do str.54.

Anglický jazyk

7. lekce - ON SAFARI. Příběh 1 a 2.

DÚ: Sledovat příběhy lekce 7. Zkoušet vyslovovat nová slovíčka.

10.4. - 14.4.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 43. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. 

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 2: dokončení. Přepis slov.

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 14. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Shrnutí lekce JARO. PS do str.53.

Anglický jazyk

7. lekce - ON SAFARI. Příběh 1.

DÚ: Sledovat příběh 1 lekce 7.

3.4. - 5.4.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 36. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. 

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Písanka 2: do str. 45.

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 11. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Velikonoce

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby 6. lekce, velikonoční písničky.

DÚ: Sledovat příběhy a písničky lekce 6.

27.3. - 31.3.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 36. Procvičování čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Diktát slov.

Písanka 2: do str. 43

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 10. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Orientace na číselné ose. Rozklad čísel. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-15 bez přechodu desítky. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Jaro. Rostliny a domácí zvířata.

Anglický jazyk

Slovní zásoba a konverzace 6. lekce - jídlo. Odpověď na otázku: Do you like...? (PS str. 37-38). Písnička 1.

DÚ: Sledovat příběhy a písničky lekce 6.

20.3. - 24.3.

Český jazyk

Slabikář 2 do str. 31. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět. Diktát slov.

Písanka 2: do str. 34

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 3 do str. 5. Číselný obor 0-15: Zápis a čtení čísel 0-15. Celé hodiny. Porovnávání. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání v číselném oboru 0-10. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Jaro. Práce na zahradě.PS do str. 47. Celý týden děti vyplňují počasí.

Anglický jazyk

Slovní zásoba 6. lekce - jídlo. (PS str. 37-38). Příběh 2

DÚ: Sledovat příběh 1 a 2 lekce 6.

13.3. - 17.3.

Český jazyk

Slabikář 2 do str.25. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět.

Písanka 2: do str. 26

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 2 do str. 60. Číselný obor 0-10: Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Jaro.Jarní rovnodennost.PS do str. 46. Cvičení 2 na straně 46 začneme vyplňovat od pondělí 20.3.

Anglický jazyk

Slovní zásoba 6. lekce (PS str. 35-36). Příběh 1

DÚ: Sledovat příběh 1 lekce 6.

6.3. - 10.3.

Český jazyk

Slabikář 2 do str.20. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Doplňování vět.

Písanka 2: do str. 18

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a dle potřeby v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 2 do str. 53. Číselný obor 0-10: Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Zájmy, kamarádství. PS do str. 44.

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby a koncerzace 5. lekce. (PS str. 33-34).Písničky 1 a 2. 

DÚ: Sledovat příběhy a písničky 1 a 2.

27.2. - 3.3.

Český jazyk

Slabikář 2 do str.16. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov.

Písanka 2: do str. 13

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 2 do str. 48. Číselný obor 0-9: Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Zdraví a nemoc, stolování. PS do str. 42.

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby a koncerzace 5. lekce. Nová slovíčka 5. lekce (PS str. 30-32).Písničky 1 a 2. 

DÚ: Sledovat příběhy a písničky 1 a 2.

20.2. - 24.2.

Český jazyk

Slabikář 2 do str.11. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov.

Písanka 2: do str. 6

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 2 do str. 43. Číselný obor 0-9: Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Zdraví a nemoc, stolování. PS do str. 40.

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby a koncerzace 5. lekce. Nová slovíčka 5. lekce (PS str. 28-29).Příběh 1 a 2. 

DÚ: Sledovat příběh 1 a 2.

13.2. - 17.2.

Český jazyk

Slabikář 2 do str.7. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov.

Písanka 1: do str. 54

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. 

Matematika

Matematika 2 do str. 38. Číselný obor 0-9: Porovnávání čísel, sčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly.

Prvouka

Zdravá strava, režim dne. Rozdělení dne.

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby a koncerzace 4. lekce. Nová slovíčka 5. lekce (PS str. 27).Příběh 1. 

30.1. - 02.02.

Český jazyk

Slabikář do str. 47, Zdokonalujeme čtení do strany 50. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov.

Písanka 1: do str. 47

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení.  Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen. Dopsat Písanku 1 do str. 47.

Matematika

Matematika 2 do str. 32. Číselný obor 0-8. Porovnávání čísel. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly.

Prvouka

Návštěva planetária.

Anglický jazyk

Nevyučovalo se. Probíhala recitační soutěž.

23.1. - 27.1.

Český jazyk

Slabikář do str. 47, Zdokonalujeme čtení do strany 55. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov.

Písanka 1: do str. 41

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům. Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen.

Matematika

Matematika 2 do str. 28. Číselný obor 0-8. Porovnávání čísel. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. 

Prvouka

Režim dne. Ráno a večer. PS do str.35

Anglický jazyk

Lekce 4: Na hřišti-procvičování slovní zásoby PS str. 24. Písnička 2. DÚ: Poslouchat příběhy a písničky se Stevem.

16.1. - 20.1.

Český jazyk

Slabikář do str. 42, Zdokonalujeme čtení do strany 50. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov.

Písanka 1: do str.36

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům. Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen.

Matematika

Matematika 2 do str. 24.  Číselný obor 0-8. Porovnávání čísel a prvků. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. 

Prvouka

Zima shrnutí. Části těla. PS do str.35

Anglický jazyk

Lekce 4: Na hřišti-procvičování slovní zásoby PS str. 22. Příběh 2, Písnička 1. DÚ: Poslouchat příběhy a písničky se Stevem.

9.1. - 13.1.

Český jazyk

Slabikář do str. 35, Zdokonalujeme čtení do strany 40. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik.

Písanka 1: do str.31

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům. Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen.

Matematika

Matematika 2 do str. 19.  Číselný obor 0-7. Porovnávání čísel a prvků. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. 

Prvouka

Zima. PS do str.33

Anglický jazyk

Lekce 4: Na hřišti-nová slovní zásoba PS str. 21. Příběh 2.

3.1. - 6.1.

Český jazyk

Slabikář do str. 29, Zdokonalujeme čtení do strany 32. . Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik.

Písanka 1: do str.26

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům. Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen.

Matematika

Matematika 2 do str. 15.  Číselný obor 0-7. Vyvození čísla7. Porovnávání čísel a prvků. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně.

Prvouka

Zima. PS do str.31

Anglický jazyk

Lekce 4: Na hřišti-nová slovní zásoba PS str. 19-20. Příběh 1..

12.12. - 16.12.

Český jazyk

Slabikář do str. 23, Zdokonalujeme čtení do strany 25. Seznámení s novými písmeny V, v. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Písanka 1: str. 13-16 a 18-19

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům. Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen.

Matematika

Matematika 2 do str. 11.  Číselný obor 0-6. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Práce s dopočítadlem. Obchodování.

Prvouka

Zima. Vánoce.

Anglický jazyk

Lekce 3: Školní potřeby-upevňování slovní zásoby PS str.16-18. Zpívání písniček, sledování vánočních krátkých příběhů.

5.12. - 9.12.

Český jazyk

Slabikář do str. 19, Zdokonalujeme čtení do strany 17. Seznámení s novými písmeny N,n. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Písanka 1:  do str. 12

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům. Pokud je třeba, procvičovat tvary psacích písmen.

Matematika

Matematika 2 do str. 37, cv. 3.  Číselný obor 0-6. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Práce s dopočítadlem.

Prvouka

Zima. 

Anglický jazyk

Lekce 3: Školní potřeby-upevňování slovní zásoby PS str.14, 15. Sledování příběhu 2 a písničky lekce 3.

28.11. - 2.12.

Český jazyk

Slabikář do str. 15, Zdokonalujeme čtení do strany 11. Seznámení s novými písmeny Y, y. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích. Přiřazování malých písmen abecedy k velkým písmenům. Skládání a psaní slov.

Písanka 1:  do str. 9

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. Přiřazovat malá písmena abecedy k velkým písmenům.

Matematika

Matematika 2 do str. 3.  Číselný obor 0-6. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Práce s dopočítadlem.

Prvouka

Zima. Svátek sv. Mikuláše.

Anglický jazyk

Lekce 3: Školní potřeby-nová slovní zásoba PS str.13 Sledování příběhu 2 a písničky lekce 3.Upevňování slovní zásoby.

 

14.11. - 18.11.

Český jazyk

Slabikář do str. 3, Zdokonalujeme čtení do strany 37. Seznámení s malými písmeny. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích.

Písanka 1: str. 1 a část str.2

DÚ: Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika do str. 51.  Číselný obor 0-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně.

Prvouka

Vztahy mezi příbuznými, bydlení.

Anglický jazyk

Lekce 3: Školní potřeby. Sledování příběhu lekce 3.Upevňování slovní zásoby.

7.11. - 11.11.

Český jazyk

Živá abeceda str. 48-55, Zdokonalujeme čtení do strany 31. Nové písmeno I a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik horního a dolního zátrhu. (str. 24-27), psaní číslic 5, 0 (zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika do str. 48.  Číselný obor 0-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel.

Prvouka

Podzim-shrnutí. Rodina.

Anglický jazyk

Barvy. Poslech písniček, sledování příběhu lekce 2.Barvy.  (PS str. 10). Nová slovní zásoba 3. lekce str. 11.

31.10. - 4.11.

Český jazyk

Živá abeceda str. 43-47, Zdokonalujeme čtení do strany 26. Nové písmeno U a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik dolní kličky. (str. 22-23), psaní číslic 3, 4, 5 (str. 1 a 2 zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika do str. 42.  Číselný obor 1-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Stromy listnaté a jehličnaté, lesní zvířata.

Anglický jazyk

Barvy. Poslech písniček, sledování příběhu lekce 2. Čísla 1-5, barvy.  (PS str. 9).

 17.10 - 21.10.

Český jazyk

Živá abeceda str. 32-37, Zdokonalujeme čtení do strany 17. Nové písmeno O a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik horní kličky. (str. 14-17), psaní číslic 1 a 2 (str. 1 a 2 zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika str. 32-37.  Číselný obor 1-5. Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Podzim, ovoce a zelenina. Listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody.

Anglický jazyk

Opakování sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 2. Čísla 1-5, barvy. (PS str. 7).

10.10 - 14.10

Český jazyk

Živá abeceda str. 26-31, Zdokonalujeme čtení do strany 12. Nové písmeno S a slabiky. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých obrázkových vět. Určování délky slabik, náslovné hlásky. Čtení v řádcích a sloupcích 

Uvolňovací cviky: Nácvik šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru. (str. 14-17), psaní číslic 1 a 2 (str. 1 a 2 zezadu PS)

DÚ: Každý den číst  v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení, vracet se k předešlým cvičením. 

Matematika

Matematika str. 27-31.  Číselný obor 1-4. Zavedení matematického symbolu -.  Porovnávání čísel a prvků. Sčítání a odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Podzim, práce na zahradě, ovoce a zelenina.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů, pocitů a sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 2. Čísla 1-5, barvy. (PS str. 7).

 

3. 10. - 7. 10. 

V Živé abecedě - písmeno E, básnička, čtení a psaní slabik  str. 20 - 25, čtení ve Zdokonalujeme čtení po str. 9. Uvolňovací cviky - str. 10 - 12, šikmá čára, nácvik horního oblouku, listovka. Z druhé strany sešitu - psaní čísla 1 - 3 řádky, psaní čísla 2 - 2 řádky. V Matematice - Matýsek - sčítání podle obrázků, sčítání do 3. pracovní sešit do str. 25.   Angličtina - barvy.

 

26. 9 - 30.9.

Český jazyk

Procvičování čtení písmen M, A, Á, L. Spojování písmen do slabik, čtení a psaní slabik MA, MÁ, LA, LÁ. Čtení v řádcích a sloupcích. Čtení obrázkových vět. Rozdělování slov na slabiky, určování počtu a délky slabik. Poslech a vyprávění pohádky. (ŽA str. 15-19)

Uvolňovací cviky: Nácvik posunu po papíře, vodorovné čáry. (PS Uvolňovací cviky str. 7, 8)

DÚ: Každý den číst označená cvičení v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení. 

Matematika

Zavedení matematického symbolu +. Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0-5. Porovnávání čísel 1-3. Sčítání čísel 1, 2. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce-vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. (Matematika 1 str. 16-20, PS str. 6)

Prvouka

Opakování a procvičování orientace v budově školy, zaměstnanci školy. Pravidla slušného chování.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů, pocitů a sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 1. Čísla 1-5, barvy. (PS str. 4).

 

19. 9 - 23.9.

Český jazyk

Procvičování čtení písmen M, A, Á. Spojování písmen do slabik, čtení a psaní slabik MA, MÁ. Vyvození písmene L. Obrázkové čtení v řádcích a sloupcích. Čtení obrázkových vět. Rozdělování slov na slabiky, určování počtu a délky slabik. Poslech a vyprávění pohádky. (ŽA str. 10-14)

Uvolňovací cviky: uvolňování ramenního kloubu a zápěstí-kroužení, dolní oblouk, šikmé čáry. (PS Uvolňovací cviky str. 5,6)

DÚ: Každý den číst označená cvičení v ŽA a v PS Zdokonalujeme čtení. 

Matematika

Zavedení matematických symbolů <, >, =. Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0-5. Porovnávání čísel 1, 2. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce-vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Stavby z krychlí podle vzoru. (Matematika 1 str. 12-16, PS str. 5)

Prvouka

Orientace v budově školy, zaměstnanci školy. Orientace ve městě, dopravní prostředky, pravidla pro chodce.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů a pocitů, nová slovní zásoba (5 sloves pohybu). Poslech písničky, sledování příběhu lekce 1. Čísla 1-5. (PS str.3,4 a učebnice str. 6-7 - on line).

DÚ: Zaregistrovat se na stránkách mywowenglish.com. Aktivační kupón a postup registrace mají děti na vnitřní straně obalu pracovního sešitu. Mají možnost opakovaně sledovat písničky i videopříběhy.