Základní škola

Co se událo 2022/2023

Květen

V měsíci květnu jsme si neužili moc hezkých teplých dnů, ale proběhlo několik bezvadných akcí.

První květnový pátek jsme využili teplého dne a šli jsme se učit ven. Vyšlápli jsme si kvůli tomu na Kamennou. Užili jsme si tam polovinu vyučování. 

Ve čtvrtek 11.5. nás navštívili budoucí prvňáčci. Zapojili jsme je do hodiny čtení spojené s malováním. Výsledkem byla mini vernisáž v naší třídě. Všem se obrázky moc povedly.

Hned další den jsme se v tělocvičně  naší školy podívali na pohádku o Zlatovlásce, kterou pro nás zahrály děti ze základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Moc se nám vystoupení líbilo.

O pár dní později k nám přijeli pracovníci Českého červeného kříže a nacvičovali jsme, jak se chovat v případě, že se někomu stane úraz. Nejlepší bylo, že jsme si to mohli sami vyzkoušet. Zkoušeli jsme komunikaci i samotný nácvik pomoci.

Preventivní program na téma Šikana jsme absolvovali o týden později. Dostali jsme pochvalu, že jsme moc fajn kolektiv.

Ani v učení jsme nepolevili. Už umíme přečíst všechna písmena a začali jsme si sami číst pohádky a příběhy!  Když se nám vydaří počasí, chodíme cvičit ven. Už se moc těšíme na školu v přírodě.

Duben

Oslavy svátků jara jsme letos zahájili návštěvou Valašské dědiny v Rožnově pod Radhoštěm. Konal se tam program s názvem Velikonoce na dědině. Výlet jsme si moc užili. Viděli jsme vynášení Moreny, kluky s řechtačkami, vyslechli jsme si po chalupách, jak se svátky na Valašsku slavily. Nejvíce jsme si užili malování vajíček voskem. Pozorovali jsme také, jak se vyrábějí karabáče.

Poslední den před Velikonocemi jsme si také hodně o svátcích jara povídali a i výuka se vedla v duchu Velikonoc. Výuka, spíš jsme měli pocit, že si pořád hrajeme.

22.4. jsme oslavili den Země tematickou výukou a vycházkou po obci. Pozorovali jsme přírodu, učili jsme se správně třídit odpad.A samozřejmě jsme se nezapomněli pořádně vyběhat na čerstvém vzduchu.

25.4. se konala v Brušperku fotbalová soutěž McDonald's Cup. Za školu šel z naší třídy bojovat Quentin Uher. Mladší žáci se umístili na krásném prvním místě a postoupili do dalšího kola. Gratulejeme a budeme opět držet palce! 

Ve školní práci se stále zdokonalujeme. Matematiku si oživujeme různými rébusy a hrami, v češtině se kromě čtení a psaní věnujeme čtení knih a zamýšlíme se nad nimi. Často pracujeme ve skupinách.

Březen

Začátkem března nás čekala další soutěžní výzva, tentokrát hudební. Téměř všichni si poctivě připravili dvě lidové písně a změřili svůj hudební talent s dětmi z 1.A.

Venku se oteplilo, začali jsme tedy zkoumat, jak se příroda proměňuje. Změnila se i výzdoba naší třídy, máme ji teď ještě barevnější. Stále zdokonalujeme čtení, psaní, v matematice už jsme se posunuli k číslu 15. Líbí se nám hodiny zaměřené na kritcké myšlení především v rámci hodin českého jazyka. 

28. března jsme úplně všichni přišli v pyžamu. Užili jsme si tak zcela netradičně svátek Dne učitelů. Žákovský parlament nám vymyslel "Pyžamový den". Moc nás to bavilo a myslíme, že jsme pobavili i pana místostarostu, který přišel v tento den poděkovat všem, kteří se podílí na výuce dětí. 

Únor

Nejkratší měsíc v roce se nám ještě o hodně zkrátil o dny prázdnin. Měli jsme v tomto měsíc hned dvoje! Plni sil jsme se pustili na další cestu za novými poznatky.

V matematice frčíme raketovou rychlostí, už budeme uzavírat číselný obor do 10. Zvládneme si zahrát spoustu matematických her. Ve čtení nabýváme také stále větší jistoty. Vždyť už nám k doučení mnoho písmen nezbývá. Čteme stále složitější slova i texty. I písmo máme mnohem úhlednější. 

V únoru jsme ukončili plavání poslední plaveckou lekcí. Škoda. Voda je náš kamarád, ale do tělocvičny se také vždy těšíme. 

Další velkou zkouškou odvahy byla recitační soutěž. Třídní kolo bylo docela jednoduché. Školní kolo už bylo o poznání těžší, na některých už byla znatelná tréma. Přednášet před tolika lidmi není jen tak. Vítězkou školního kola se stala naše Maruška Šebestová a na třetím místě se umístila Linda Weissmannová. Oběma dívkám patří velká gratulace a všem dětem pochvala za odvahu, kterou prokázali ať už ve kole třídním či školním!

Leden

Starý rok se překulil do nového a odstartoval celou řadu akcí. Hned v prvním týdnu se konal lyžařský výcvik na Bílé. Sněhu na lyžování bylo v areálu dostatek, některé děti stály na lyžích poprvé, jiné se zdokonalovaly. Všichni si výjezdy na svah báječně užili.

Hned v následujícím týdnu jsme zahájili s prvňáčky plavecký výcvik v Brušperku. Absolvovali jsme v lednu celkem 4 lekce. Je až neuvěřitelné, jaký pokrok udělali naši plavci během čtyř týdnů. Nikdo se vody nebojí, všichni se do bazénu těší. Na poslední lekci mají slíbený dokonce tobogán. 

V lednu jsme si také užili návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice četla dětem příběhy a také měla nachystané hry a rébusy. Vůbec se nám z knihovny nechtělo domů. Mohli jsme nakouknout do různých knížek. A že jich v knihovně je. Už se těšíme na další návštěvu v druhém pololetí.

V posledním týdnu, den před prvním vysvědčením, jsme jeli na výlet do ostravského planetária. Sledovali jsme tam zimní noční oblohu a také některé vesmírné objekty. Nakonec jsme se ve filmu dozvěděli, co jsou padající hvězdy. 

Poslední lednový den byl vůbec moc napínavý. Celý předešlý týden se děti pilně připravovaly na recitační soutěž, jejíž školní kolo se v tento den uskutečnilo. Sešli jsme se obě první třídy dohromady a nejšikovnější děti soutěžily v recitaci básně. Tu si mohly vybrat samy. Z naší třídy se ze všech prvňáků na 1. místě umístila Maruška Šebestová a na 3. místě Linda Weissmannová. Moc jim gratulujeme a budeme jim držet palce, až budou naši školu reprezentovat v oblastním kole v Brušperku.

A poslední hodinu zazvonil zvonek v tomto pololetí naposled a všichni se netrpělivě hemžili v lavicích plni očekávání na své první vysvědčení. Bylo to velice napínavé. Všichni jsme hledali, kam ho asi paní učitelka schovala. Že by si skutečně nemohla vzpomenout? Dobře to dopadlo, po intenzivní pátrací akci ve všech zákoutích třídy se složka s důležitými dokumenty našla zcela nečekaně v šuplíku učitelčina stolu. Nebudeme čtenáře dlouho napínat, všechny děti dostaly samé jedničky. Lépe to tedy dopadnout nemohlo. :-) Chvála zazněla do všech třiceti oušek a všech patnáct dětských obličejů zářilo v blaženém úsměvu.

Všem dětem přejeme do dalšího pololetí, ať se jim ve škole stále líbí a jejich snaha nechť je na konci roku opět oceněna samými jedničkami!

 

Prosinec

Zkraje měsíce nás čekal den plný zážitků. Psalo se 5.12. a my jsme jeli na divadelní představení do ostravského Divadla loutek! Pochopitelně jsme se na to náležitě vystrojili. Všem to moc slušelo. Proto jsme si po návratu z divadla udělali společnou fotografii u vánočního stromečku, který stál přímo vedle naší třídy. Ale tím to ještě neskončilo. Sotva jsme dosedli do lavic, navšítívili nás Mikuláš s čertem. Na některých dětských obličejích byla vidět malá známka strachu, přece jen každý občas trochu zazlobíme. Dopadlo to však výborně. Zazpívali jsme písničku a dostali jsme výborné mlsání. 

Prosinec nám ve třídě nepřál zdravotně. Proháněly se nám tady bacily a tak nás do školy chodilo málo. Přesto jsme to nevzdali a urputně jsme bojovali s novými písmeny a Písankou. V matematice nebojujeme, tou prozatím klidně proplouváme. Dokonce jsme v hudební výchově tančili v párech! Bylo nás tady malinko, tak jsme se vešli všichni na "parket".

Poslední školní den jsme si užili vánoční besídku. Už se ale vážně nemůžeme toho Ježíška dočkat! 

Listopad

Hned na začátku listopadu jsme si užili tematický den, který se vztahoval k svátku svatého Huberta. Vyzkoušeli jsme si práci ve skupinách, soutěžili jsme také ve sportovních disciplínách jako je hod šipkou či hod na cíl. Všichni jsme se poté moc těšili na večerní lampiónový průvod.

Naučili jsme se spoustu nových písmenek, umíme přečíst slabiky a také hodně slov. Čteme první obrázkové věty. Hodně slov také umíme napsat velkým tiskacím písmem. V matematice počítáme jak draci. :-)

Ke konci listopadu jsme vyráběli ozdoby na vánoční jarmark, který se konal 26.11. Měli jsme velkou radost, že se naše výrobky líbily. V ten večer se také rozsvítil ve Staříči krásný vánoční strom. Už se moc těšíme na Vánoce.

Říjen

První říjnový týden se děti prvních tříd učily společně. Důvodem byla stáž paní učitelky ve Velké Británii, kde pozorovala, jak si vedou děti při výuce v jiné zemi. Od druhého týdne už vše klapalo ve starých kolejích. Naučili jsme se mnoho nového a využívali krásného počasí k venkovním vycházkám, při kterých jsme pozorovali změny v podzimním ročním období. 

V tomto měsíci jsme slavili Den vzniku samostatného československého státu. Seznámili jsme se se státními symboly České republiky a vysvětlili si význam tohoto státního svátku.

Následovaly podzimní prázdniny a 31.10. Halloween. V tento den děti mohly přijít do školy v kostýmu. Hemžilo se to tady čaroději a čarodějnicemi.

Září

Zahájení školní docházky je pro každého z nás velká událost. 1. září jsme se společně sešli, abychom vykročili na cestu dalšího životního poznání. Být školákem není jednoduchá věc.

A tak se děti začaly učit, jak se stát opravdovým školákem. Už se naučily spoustu dovedností. Ví, jak to ve škole chodí, umí si nachystat potřebné věci, režim školní práce i zábavy jim není cizí.

V září jsme využili krásných dní a zkoumali okolí školy i krásy zdejší přírody. Děti se naučily číst první písmena a slabiky, v matematice začaly sčítat první příklady. 

Všichni se těšíme na další společné aktivity. :-)