Základní škola

Probrané učivo

20.2. - 24.2.

Český jazyk

Slabikář 2. díl -  po str.11. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik, rozložení slova na jednotlivé hlásky a slabiky. Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov psacím písmem. Diktát slabik a slov z písanky. Písanku dopsat po str. 6.

Každý den číst  ve Slabikáři a v PS Zdokonalujeme čtení.  

Matematika 2. díl - po str. 43. Číselný obor 0 - 9:  Řešení jednoduchých slovních úloh. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly. Početní řetízky, pyramidy.

Prvouka

Zdraví a nemoc, stolování. PS do str. 40.

Anglický jazyk

Procvičování slovní zásoby a koncerzace 5. lekce. Nová slovíčka 5. lekce (PS str. 28-29).Příběh 1 a 2. 

 

13.2. - 17.2.

Český jazyk

Slabikář 2 do str.7. Procvičování čtení slabik, slov a jednoduchých vět. Čtení s porozuměním. Určování délky slabik ve slově.  Čtení v řádcích a sloupcích. Skládání a psaní slov.

Psaní slabik a slov velkým tiskacím a psacím písmem. Diktát slabik a slov. Písanka 1: po str. 54

 

Matematika

Matematika 2 do str. 38. Číselný obor 0 - 9: Porovnávání čísel, sčítání. Jednoduché slovní úlohy. Rozklad a sklad čísel. Číselná řada vzestupně a sestupně. Sčítání, odčítání a dopočítávání. Logické úkoly.

Prvouka

Zdravá strava, režim dne. Rozdělení dne.

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby a koncerzace 4. lekce. Nová slovíčka 5. lekce (PS str. 27).Příběh 1. 

3. 2. - 12. 2.   Opakování čtení ze Slabikáře a ze slabikáře Zdokonalujeme čtení.

 

30.1. - 2.2.

Český jazyk

Slabikář - čtení slov a jednoduchých vět po str. 47. Čtení s porozuměním - přečíst tex a odpovídat na otázky. Slova - dvojhlásky AU, OU, EU.  Písanka - diktát, procvičovat psaní slov.

Matematika

23. 1.- 27. 1.  Slabikář - čtení slabik a slov - R, r. Čtení jednoduchých vět, čtení s porozuměním. Psaní - psací j, slabiky a slova. Přepis a opis slov, diktát jednoduchých slov. Matematika - porovnávání, sčítání v číselném oboru do 8. Hejného metoda - krokovací pás. Prvouka - denní režim, části dne, zdaví a nemoci, úrazy.

16. - 20. 1.  Slabikář - čtení s porozuměním, písemna Š,š, čtení slabik a slov s Š, skládání slov ze slabik. básnička, říkanky. Psaní - psací p, t. Matematika - krychlové stavby, číselný rozklad, pyramidové stavby, číselná řada, jednoduché slovní úlohy. Prvouka - zimní sporty a zimní oblečení. Angličtina - dětský park - slovní zásoba, barvy, čísla.

9. - 13. 1.  Slabikář - čtení slabik a slov s písmenem K, přepis slov, str. 35 čtení s porozuměním. Čtení jednoslabičných slov s písmenem K na začátku nebo na konci, doplňování slov do věty podle obrázku, str. 36. Psaní - psací s, přepis a opis slabika slov - písanka, diktát slabik do sešitu. Psací písmeno p a slabiky na p. Matematika - řetízkové sčítání a odčítání v oboru do 7, metoda Hejného autobus. 

3.-6. 1.  Čtení tříslabičných slov 27/1, slabikář str. 27-29- čtení s porozuměním, písmeno Dd str. 30, čtení slabik. Matematika - vyvození čísla 7po str. 16, porovnávání a sčítání do 7, písanka písmeno o - po str. 25.

19. - 20. 12. Slabikář str. 24- 25 - písmena Z z, básnička, čtení slabik ve sloupcích, čtení slov 25/ 1. Mat- str. 11, písanka psací a - str. 18

15. - 16. 12. Slabikář - slabiky a slova na V, po str. 23, psaní - psací m, slabiky mi, me po str. 17, Matematika - po str. 10, obchodování

13. - 14.12. Slabikář - písmeno V - další dvě strany, čtení slabik a slov. Nakresli vílu. Matematika - krokovací pás, mat. str. 8-9

10. - 12. 12. Slabikář str. 20, matematika sčítání a odčítání do 6, angličtina - opakování barvy, školní pomůcky

7. - 9. 12. Slabikář po str. 19, písanka  po str. 12,  diktát slabik, Matematika - po str. 7, Prv. str. 27,

5. - 6. 12.  Slabikář str. 16, písanka  str. 9, 10- AJ - str. 15, M - pracovní list, sčítání a odčítání, dopočítávání, číselná osa

28. 11. - 4.12.

ČJ Slabikář po str. 15, písanka po str. 12, malý slabikář  po str. 9, 10/1, 11 - číst celou stranu, Matematika - Matýsek po str. 3

Pá 25. 11. Slabikář  str. 9/1 - čtení slov, ve sloupcích,  Matematika -  Matýsek str.  57/3, 58/1, 2, 3. Písanka - str. 7 - 3 řádky.

Čt 24. 11. Slabikář - písmeno J j tr. 8, str. 9/1 čtení slov - 2 sl., písanka str. 6 - písmeno e, Matematika - Matýsek str. 54/2, 55/2, MM  str. 18/2, 22/3.

St 23. 11. Slabikář str. 7/ 3,4. Písanka - dokončit str. 5 - písmneo u. Matematika -  str. 56/ 3 - určování celých hodin. 56/4, str. 57/1, 2. MM - str. 23/2, 3. 

Út 22. 11. Slabikář čtení vět - 6/1. 7/ 1, 2. Psaní dvojslabičných slov - 5/1 - na tabulku. Matematika - dopočítávání 56/2. Sčítání, odčítání 0 - 5.

Po 21. 11. ČJ - Slabikář - po str. 6, čtení slov 5/1. Psaní - písanka - psací u - str. 4, 5 - 2 ř.. Mat - str.  54, 55. MM - str. 21. MM - dopočítávání - 22/3.

 

14. - 20. 11.

Český jazyk

Slabikář 1. díl - čtení dvouslabičných slov ve sloupcích. Vyvození písmen T, t -  básnička. Psaní slabik TA, TE, TU, TO. Psaní: písanka 1. díl -  psaní psacího i, u.

Matematika

Číselný rozklad v oboru do 5. Dopočítávání do 5,  Porovnávání čísel 0 - 5. Sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 5. Jednoduché slovní úlohy. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. po str. 53,  MM po str. 23. Metoda Hejného - autobus.

Prvouka - rodina

Angličtina - školní potřeby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 10. - 13. 11.

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek uprostřed slova, rozložení slova na jednotlivé hlásky (pes P-E-S) Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Vyvození písmene U, I, básnička. Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik MU, LU, SU, PU,  MI, LI, SI, PI, čtení obrázkových vět a slov (po str. 55), čtení slabik v řádcích a sloupcích. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - horní zátrh, dolní zátrh, psaní číslic 0 - 5. 

Matematika

Vyvození čísla 0. Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0 - 5. Porovnávání čísel 0 - 5. Sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 5. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. po str. 48,  MM po str. 20. Metoda Hejného - autobus.

Prvouka - rodina

Angličtina - školní potřeby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24. - 30. 10.

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek uprostřed slova, rozložení slova na jednotlivé hlásky (pes P-E-S) Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Vyvození písmene P, básnička. Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik PA, PO, PE, čtení obrázkových vět. (po str. 42), čtení slabik v řádcích a sloupcích. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - horní klička, dolní klička, psaní číslic 1 - 4.  Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. 

Matematika

Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0 - 5. Porovnávání čísel 1 - 5. Sčítání a odčítání v číselném oboru do 5. Vyhledávání geometrických tvarů. Jednoduché slovní úlohy. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. po str. 38,  MM po str. 15. Metoda Hejného - dřívka. 

Prvouka

Poznávání zeleniny. Podzim -  práce na zahradě.

Angličtina

Poznávání barev, činnosti - walk, jump, run, clap, swim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. - 21. 10.

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek uprostřed slova, rozložení slova na jednotlivé hlásky (pes P-E-S) Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Vyvození písmene O. Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik SO, MO, LO. (po str. 36), čtení slabik v řádcích a sloupcích. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - vratný tah, horní klička, psaní číslic 1 - 3.  Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. 

Matematika

Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0 - 5. Porovnávání čísel 1 - 5. Sčítání a odčítání v číselném oboru do 4.Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce - vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. po str. 36,  MM po str. 13. Metoda Hejného - stavby z krychlí. 

Prvouka

Poznávání ovoce a zeleniny. Podzim -  práce na zahradě, sklízení ovoce v sadu.

Angličtina

Poznávání barev, činnosti - walk, jump, run, clap, swim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. - 14.10.

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek uprostřed slova, rozložení slova na jednotlivé hlásky (pes P-E-S) Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Vyvození písmene S. Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik SA, SÁ, SE, SÉ. (po str. 30), čtení slabik v řádcích a sloupcích. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - čára zdola nahoru, šikmá čára.  Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. 

Matematika

Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0 - 5. Porovnávání čísel 1 - 5. Sčítání čísel 1, 2, 3.  Vyvození operace odčítání. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce - vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. po str. 30,  Metoda Hejného - autobus.

 

 

3. - 7. 10. 2022

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek na začátku slova a na konci slova, rozložení slova na jednotlivé hlásky (pes P-E-S) Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Vyvození písmene E. Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik ME, MÉ, LE, LÉ. (po str. 25), čtení slabik v řádcích a sloupcích. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - čáry shora dolů, horní oblouk, listovka. Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. 

Matematika

Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0 - 5. Porovnávání čísel 1 - 4. Sčítání čísel 1, 2. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce - vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. Obchodování - str. 23, pojem - kolik co stojí a kolik celkem zaplatím. Metoda Hejného - autobus.

Prvouka

Podzim - změny počasí, změny v přírodě.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů, pocitů a sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 1. Čísla 1 - 5, barvy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26. - 30. 9. 2022

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek na začátku slova a na konci slova, rozložení slova na jednotlivé hlásky (pes P-E-S) Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik MA, MÁ, LA, LÁ. (po str. 19) Vyvození písmene L pohádkou, čtení slabik v řádcích a sloupcích. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - vlnky, vodorovné čáry, posun po papíře.  Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. 

Matematika

Zavedení matematického symbolu +. Porovnávání počtu prvků v číselném oboru 0 - 5. Porovnávání čísel 1 - 3. Sčítání čísel 1, 2. Vyhledávání geometrických tvarů. Orientace v tabulce - vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, pod, vedle, sloupec, řádek. Logické posloupnosti v řadách. Určování počtu prvků do 10. (Matýsek po str. 20, MM po str. 6). Metoda Hejného - krychlové stavby.

Prvouka

Opakování a procvičování orientace v budově školy, zaměstnanci školy. Pravidla slušného chování. Dopravní prostředky.

Anglický jazyk

Opakování pozdravů, pocitů a sloves pohybu.  Poslech písničky, sledování příběhu lekce 1. Čísla 1 - 5, barvy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. - 23. 9. 2022

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek na začátku slova a na konci slova,  rozlišování krátkých a dlouhých slabik (pohybem). Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Živá abeceda - spojování písmen do slabik, čtení slabik MA, MÁ, vyvození písmene L. Čtení obrázkových vět.  Orientace v sešitě - řádek a sloupec. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky - dolní oblouk, šikmá čára. Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. 

Matematika

Přirozená čísla 0 - 5, posloupnost přirozených čísel - papírové karty s čísly. Vyvození čísla 3. Manipulační činnosti s předměty a porovnávání počtu  0 - 5. Pojmenování znamének je větší, menší, rovná se.  Orientace v tabulce - řádek, sloupec. Vyhledávání základních geometrických tvarů.  Metoda Hejného - krychlové stavby. Pracovní sešit - Matýsek po str. 17.

Prvouka

Orientace ve škole. Pojmenovává vybavení třídy, školní pomůcky, vyučovací předměty. Zná pravidla chování ve třídě a ke spolužákům. 

Anglický jazyk

Opakování pozdravů a pocitů - faces, poslech písničky, hry s obrázkovými kartami. Čísla 1 - 5.

Zaregistrujte se prosím na stránkách mywowenglish.com. Aktivační kupón a postup naleznete na vnitřní straně pracovního sešitu. Na těchto webových stránkách si společně s dětmi můžete zazpívat písničky a přehrát videopříběhy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 16. 9. 2022

Český jazyk

Předslabikářové období: vytleskávání slabik ve slově, poznávání hlásek na začátku slova a na konci slova. Rozvíjení řeči a slovní zásoby.  Výuka čtení: Živá abeceda - hláska a písmeno A, Á, M, čtení obrázkových vět, memorování říkanek a básniček zpaměti. Orientace v sešitě - řádek a sloupec. Nácvik psaní: sešit Uvolňovací cviky. Základní návyky při psaní: sezení, sklon, držení tužky. Kresebné cviky velkých tvarů pro uvolňování ruky, volný pohyb po papíru, krouživý pohyb, osmička.

Matematika

Přirozená čísla 0 - 5, názorný úvod, posloupnost přirozených čísel - papírové karty s čísly.  Vyvození čísla 1, 2. Manipulační činnosti s předměty 0 - 5. Porovnávání a znaménka větší, menší. Orientace v prostoru, metoda Hejného - krychlové stavby.