Základní škola

Co se událo 2022/2023

Prosinec

V měsíci prosinci si děti užily spoustu sněhu a zimních radovánek. Ve škole je navštívil Mikuláš s čertem a děti zazpívaly pěknou písničku: „Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší?“ Také se děti byly podívat na zajímavé představení v Loutkovém divadle v Ostravě. Před Vánocemi se všichni žáci sešli v prostorách školy a společně si udělali předvánoční atmosféru, zpívali koledy. Ve svých třídách žáci měli vánoční besídku, kde si povídali o vánočním čase. Povídali si o zvycích a tradicích a některé si i dokonce měli možnost vyzkoušet. Např. házení škrpálem mělo úspěch a děti se i pobavily. Tradičně jsme měli „Vánoční obchůdek“ pro naše malé počtáře, kteří už zvládají počítat do 6. Děti dostaly dětské peníze a nakupovaly vánoční ozdůbky v jejich obchůdku, který jsme pro ně připravili. Myslím, že měly ze svého "prvního nakupování" radost.

Listopad

Hned na začátku listopadu jsme si užili tematický den, který se vztahoval k svátku svatého Huberta. Vyzkoušeli jsme si práci ve skupinách, soutěžili jsme také vs různých sportovních disciplinách. Všichni jsme se poté moc těšili na večerní lampiónový průvod.

Naučili jsme se spoustu nových písmenek, umíme přečíst slabiky a také hodně slov. Čteme první obrázkové věty. Hodně slov také umíme napsat velkým tiskacím písmem. V matematice už hezky počítáme do 5.

Ke konci listopadu jsme vyráběli ozdoby na vánoční jarmark, který se konal 26.11. Měli jsme velkou radost, že se naše výrobky líbily. V ten večer se také rozsvítil ve Staříči krásný vánoční strom. Už se moc těšíme na Vánoce.

 

 

Říjen

 

Hned zkraje měsíce si děti vyzkoušely, jaké to je, když se obě první třídy učí společně. Myslím si, že to děti hezky zvládly a ocenily, že si mohou o přestávkách pohrát s dalšími kamarády. A protože se nám krásně zabarvily stromy a začal podzim, tak jsme si všichni vyrobili krásné barevné draky z papíru. Pouštění draků si děti užily na drakiádě a tito roztomilí dráčci nám pěkně vyzdobili školní prostory.

 

Čtení prvních písmen a slabik jde dětem moc hezky. Nová písmenka se učí s pomocí pohádky, kterou poslouchají a pak kreslí obrázek, kde se objeví i nové písmenko. Některé kresby se opravdu povedly, děti se přitom učily hodnotit i ostatní obrázky. Ty nejzdařilejší je možno si prohlédnout ve fotogalerii. Děti za poslední měsíc udělaly velký pokrok, naučily se číst slabiky a jednoduchá slova, a také slabiky vytleskat a správně rozlišovat délky ve slovech a určovat první a poslední hlásku ve slově. Také s paní učitelkou procvičovaly často tzv. „Marťankovskou řeč“, kdy slovo rozkládaly na jednotlivé hlásky.

 

P-O-D-Z-I-M nás všechny nalákal ven, zažili jsme ještě spoustu krásných dní, kdy jsme se podívali po okolní přírodě.. Děti nasbíraly spadané listí a vyrobily si z nich společně stonožku Agátu. Ta se jim opravdu povedla, doteď zdobí naši třídu. Za krásného počasí jsme se všichni vydali procházkou směrem na Kamennou stráň, kde se před podzimními prázdninami konal přespolní běh. Akce pro rodiče s dětmi pod názvem „Běh na Kamennou stráň“ se opravdu vydařila, počasí nám přálo, bylo to takové pozdní „babí léto“. Účastníci obdrželi malou odměnu a diplom. A hlavně si užili pěkný společný zážitek.

 

V matematice už prvňáčci umí poznávat čísla do 5, umí sčítat a odčítat. Rádi staví stavby z krychlí, učí se počítat a hrají hru zvanou autobus. Je to osvědčená metoda p. profesora Hejného a děti si ji velmi oblíbily. Když paní asistentka přinesla do třídy vlastnoručně vyrobený papírový autobus, dětem se moc líbil. Paní učitelka děti vyzvala, že budeme potřebovat do našeho autobusu také cestující. A tak děti začaly nosit „stikizáky“ (pro nezasvěcené, malé postavičky sbírané z Lidlu) ...a najednou jich byl plný stůl. 😊 Takže se nám ve třídě rozmohla nová vášeň a jsem moc ráda, že jsem děti včas zastavila, neboť do našeho školního autobusu by se rozhodně všichni nevešli. A zatím počítáme jen do 5. 😊

 

Takže, jak vidíte, ve škole si užijeme i spoustu legrace. I proto jsme koncem měsíce října nezapomněli na halloweenský svátek. Ve třídě jsme si s dětmi udělali angličtinu se strašidly a dýněmi. A také si děti vyrobily vlastní masky, aby si to „strašení“ užily se vším všudy.

 

Září

 

První školní den se opravdu vydařil. Paní učitelka s paní asistentkou 1. září přivítaly své prvňáčky v jejich nové třídě. Do 1. A nastoupilo v novém školním roce celkem 14 školáků, 7chlapců a 7 dívek. Na lavicích měly děti přichystané nové školní potřeby a spoustu pracovních sešitů, ze kterých se budou během roku učit. Děti se dozvěděly, co je ve škole čeká a na co se mohou těšit. Přivítali je také zástupci obce Staříč, pan starosta s místostarostou, kteří popřáli prvňáčkům úspěšný start v první třídě. V prvním školním dni je doprovázeli do jejich nové třídy rodiče a další rodinní příslušníci. Děti úspěšně zvládly první úkol, který byl pro ně připraven. Všichni našli na tabuli své jméno na kartičce a dali je postupně do nové školy, která byla pro ně vyrobena z barevného papíru. Tímto symbolicky zahájili nový školní rok. Věřím, že se jim jejich první školní den líbil.

 

V prvních dnech se žáci postupně seznamovali se třídou, se školou, s novými pravidly. Společně si děti sdělovaly zážitky, které zažily o prázdninách. Začátkem září si ve škole ještě užily i pěkné počasí a několik procházek na nedaleké dětské hřiště. S učením se začínalo pozvolna, pojmenovávání obrázků, určování počáteční hlásky ve slově, vytleskávání slabik. Postupně se děti seznamovaly s pracovními sešity a postavami, které je po celou dobu budou provázet. Školák Matýsek, který je bude učit matematiku, stonožka Agáta, která bude průvodcem Živé abecedy a také děti poznaly papouška Oskara, který jim bude pomáhat poznávat přírodu a okolní svět. Třídu si děti vyzdobily svými prvními obrázky v barvách podzimu. V „Pohádkovém sešitě“, kde poznávají nová písmenka, při poslechu čtené pohádky se dětem povedly také pěkné kresby. V polovině září bylo pro děti připraveno „focení prvňáčků“, které proběhlo v příjemné atmosféře, všechny fotografie se moc povedly. Děti tak budou mít pěknou vzpomínku na své začátky ve škole.