Základní škola

Setkání s knihou

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Setkání s knihou. Na projektu spolupracujeme s Místním akčním plánem Frýdek-Místek, který zastřešuje MAS Pobeskydí, z. s.Cílem této aktivity je rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj vztahu ke čtení. Učitelé ze zapojených škol z okolí vybrali 30 knih s různou tematikou (pověsti, pohádky, téma inkluze, setkání generací aj.). K těmto knihám nyní vypracují metodiku (náměty pro práci s žáky, pracovní listy). Poté vyberou 20 titulů, se kterými budou ve školním roce 2019/20 pracovat žáci zúčastněných škol. V rámci projektu škola získala 80 knih. Žáci budou knihy číst v rámci dílen čtení a doma, vypracovávat zápisy do čtenářských deníčků a na konci školního roku proběhne čtenářská „soutěž“ mezi zúčastněnými školami.