Základní škola

Setkání s knihou

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili do projektu Setkání s knihou. Na projektu jsme spolupracovali s Místním akčním plánem Frýdek-Místek, který zastřešuje MAS Pobeskydí, z. s. Cílem této aktivity byl rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj vztahu ke čtení. Učitelé ze zapojených škol z okolí vybrali 30 knih s různou tematikou (pověsti, pohádky, téma inkluze, setkání generací aj.). K těmto knihám vypracovali metodiku (náměty pro práci s žáky, pracovní listy). Poté vybrali 20 titulů, se kterými ve školním roce 2019/2020 pracovali žáci zúčastněných škol. V rámci projektu škola získala 80 knih. Žáci knihy četli v rámci dílen čtení nebo doma a vypracovávali zápisy do čtenářských deníčků. Na konci školního roku měla proběhnout čtenářská „soutěž“ mezi zúčastněnými školami. Ta byla kvůli epidemii COVID-19 a následnému uzavření škol odložena. Ve školním roce 2020/2021 nedošlo ke zlepšení epidemiologické situace. Pro žáky zúčastněných škol byla vyhlášena soutěž, ve které měli vypracovat komiks. Vítězné práce byly vybrány nezávislou porotou a oceněny.