Základní škola

Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků ZŠ

Naše škola se zapojila do výzkumného projektu u Technologické agentury ČR (TAČR) s názvem Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol, jehož řešitelem je pracovní skupina při katedře psychologie PedF UK. Cílem projektu TAČR bylo realizovat standardizační studii, v rámci které budou vytvořeny normy diagnostických nástrojů pro hodnocení čtenářských dovedností. Budou sloužit v praxi – ve školách i školských poradenských zařízeních – psychologům, speciálním pedagogům i dalším odborníkům zabývajících se diagnostikou. Nejdůležitějším cílem projektu je standardizovat nové testy porozumění čtenému ( naslouchání, čtení hlasité i tiché) – porozumění čtenému totiž představuje klíčovou dovednost pro rozvoj funkční gramotnosti. Testová baterie je doplněna dotazníkem pro rodiče a učitele. Při sběru dat a jejich zpracování jsou dodržena etická pravidla výzkumu. ( web projektu http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/)