Základní škola

Jolly Phonics

Ve školním roce 2018/2019 se spustil na školách v oblasti z Povodí Odry projekt zaměřený na anglický jazyk a metodu s ním spojenou – Jolly Phonics (Jolly Body) English. Do projektu se zapojila také naše škola a vyučující anglického jazyka. První setkání proběhlo koncem listopadu na Základní škole Komenského v Novém Jičíně, kde se paní učitelky byly podívat do hodin angličtiny ve 3. a 4. ročníku. Byla jim poodhalena metoda Jolly Body, jejíž prostřednictvím se děti učí fonetiku pomocí vlastních těl a rukou. Paní učitelky mohly taktéž nahlédnout do učebnic a metodik, které zpracovávala lektorka na základě vlastních praktických zkušeností. Druhé setkání bylo realizováno na Základní škole Hello v Ostravě – Porubě. Tato škola má jazykové zaměření, a tak vyučující naší školy zajímalo, jak jsou na tom děti této školy s jazykovou výbavou. Vzhledem k sestavení učebního plánu – 5 hodin anglického jazyka týdně, byla komunikace žáků v anglickém jazyce velice dobrá. Na této škole mohly paní učitelky prohloubit své znalosti metody Jolly Phonics a podívat se, jak výuka probíhá ve vyšších ročnících, tedy ve 3., 4. a 5. ročníku. Projekt nadále pokračuje a naše vyučující čeká ještě náslech v následujících jarních měsících.