Základní škola

Jolly Phonics

V roce 2018/2019 se naši pedagogové seznamovali s podstatou metody prostřednictvím náslechových hodin v Základní škole v Novém Jičíně, Komenského 68, a v Gymnáziu Hello v Ostravě.

Poté se naše dvě paní učitelky školily v rozsahu 3 × 5 hodin, tj. vždy jeden modul pro třetí až pátý ročník,  kde se podrobně seznámily s metodikou výuky v konkrétním ročníku.

Očekávaným výsledkem a výstupem aktivity mělo být proškolení cca dvaceti pedagogů prvního stupně základních škol v metodě Jolly Body English. Pro potřeby školení měla být vyvinuta metodika, která měla být v tištěné formě předána účastníkům, v elektronické formě měla být poskytnuta k dalšímu (širšímu) využití.

Po náslechových hodinách následoval rozbor a sdílení zkušeností jednotlivých účastníků pod vedením lektorky, Jany Bártové. 

V roce 2019/2020 se uskutečnily náslechové hodiny na škole Hello. Na náslechové hodiny navázala dvacetihodinová školení učitelů pod vedením lektorky a autorky metodiky, na kterých se účastníci podrobně seznámili s jejím uplatněním ve výuce druhých až pátých ročníků. 

Vzhledem k zájmu o tato školení měla probíhat i v roce 2020/2021, kdy by měly být také dokončeny metodiky pro výuku anglického jazyka metodou Jolly Body English na prvním stupni základních škol.

Aktivita byla vzhledem k distanční výuce a covid situace přerušena. V budoucnu však bude nadále pokračovat.