Odhlašování obědů

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY  DO 13 hod. PRACOVNÍ DEN PŘEDEM.

 

prostřednictvím Interneteu díky aplikaci  www.strava.cz

– e-mailem: sjstaric@seznam.cz

– v kanceláři u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na čísle 558 660 274/608 880 563

 

V době nepřítomnosti žáka ve škole je povinností zákonného zástupce stravu odhlásit,  protože v opačném případě dochází k porušení zákona 561/2004 Sb. o školním vzdělávání, který je škola povinna dodržovat.

DÍTĚ/ŽÁK MÁ NÁROK NA STRAVU POUZE PŘI POBYTU VE ŠKOLE A PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI.


Dle §1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Dle § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. zákonní zástupci hradí za děti a žáky pouze náklady na potraviny. Výše této částky se určuje dle rozpětí finančních limitů, které jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedené vyhlášky. Tyto limity se mohou měnit s ohledem na rostoucí ceny potravin. Provozní náklady za dítě/ žáka hradí stát.

Nárok na státem dotovanou stravu má tedy pouze dítě/žák, který je daný den ve škole a  první den nepřítomnosti ve škole.

V dalších dnech nepřítomnosti je povinností zákonného zástupce dítě/žáka odhlásit.

V případě, že dítě/žák není na další dny nepřítomnosti odhlášen a pro dítě/žáka se vaří, jedná se o nedotovanou stravu a je povinností zákonného zástupce uhradit za tyto obědy také provozní náklady ve výši 32,-Kč.

 


 

Výdej jídla do vlastních jídlonosičů (pouze první den nepřítomnosti) probíhá v době od 11.00 do 11.30 hod, vchod do MŠ u kanceláře vedoucí ŠJ.

Z hygienických důvodů není dovoleno chodit pro obědy přes školní jídelnu.

Doplatek za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve výši 32,- za provozní náklady se bude vybírat vždy následující měsíc po neodhlášené nepřítomnosti. U dětí a žáků, kteří hradí stravování bezhotovostně a budou mít přeplatky, bude tato částka uhrazena z těchto přeplatků.

Tato změna platí od 1.9.2016

Další informace u vedoucí školní jídelny.


Mgr. Libuše Pavlová, tel. 558 660 274/608 880 563