Odhlašování obědů

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY  DO 13 hod. PRACOVNÍ DEN PŘEDEM.

- prostřednictvím Interneteu díky aplikaci  www.strava.cz

- e-mailem: sjstaric@seznam.cz

- v kanceláři u vedoucí školní jídelny osobně

-  telefonicky na čísle 608 880 563


Dle §1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

 

Dle § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. zákonní zástupci hradí za děti a žáky pouze náklady na potraviny.

Výše této částky se určuje dle rozpětí finančních limitů, které jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedené vyhlášky. Tyto limity se mohou měnit s ohledem na rostoucí ceny potravin.

Provozní náklady za dítě/ žáka hradí stát.

Nárok na státem dotovanou stravu má tedy pouze dítě, které je daný den ve škole a  první den nepřítomnosti ve škole.

 

V dalších dnech nepřítomnosti je povinností zákonného zástupce dítě/žáka odhlásit.

V opačném případě uhradí za tyto obědy také provozní náklady ve výši 42,-Kč.

 

Výdej jídla do jídlonosičů (pouze první den nepřítomnosti) probíhá v době od 12.30 do 13.00 hod, vchod do MŠ u kanceláře vedoucí ŠJ.

Z hygienických důvodů není dovoleno chodit pro obědy přes školní jídelnu.

Doplatek za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve výši 42,- za provozní náklady se bude vybírat vždy následující měsíc po neodhlášené nepřítomnosti. U dětí a žáků, kteří hradí stravování bezhotovostně a budou mít přeplatky, bude tato částka uhrazena z těchto přeplatků.

 

Další informace u vedoucí školní jídelny.


Mgr. Libuše Pavlová, tel.608 880 563