Aktuální informace

Výběr stravného v hotovosti na květen 2024 proběhne ve středu 24.4.2024 v době 7.00 - 14.00 hod v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

S účinností od 1. září 2023 dochází z důvodu zvyšování cen potravin na trhu ke zvýšení cen stravného ve školní jídelně.

MŠ do 6 let................ celodenní strava 47,- Kč, 400,- Kč školné, záloha 1380,- Kč

MŠ 7 let .................... celodenní strava 54,- Kč, záloha 1130,- Kč

ZŠ 7 - 10 let ............  oběd 32,- Kč, záloha 680,- Kč

ZŠ 11 - 14 let ..........  oběd 36,- Kč, záloha 760,- Kč

Žádáme Vás o navýšení měsíční zálohové částky u trvalého příkazu dle výše rozepsaných záloh.

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou  uvedeného věku.

Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku.

V praxi to znamená, že když dítě dosáhne 11 let věku například v dubnu, 

finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11–14 let již od počátku školního roku, tj. od září. 

 

 

Stravné a školné doporučujeme platit bezhotovostně.

Stravné se platí zálohově (dopředu).

Platba musí být uskutečněna nejpozději k 20. dni daného měsíce na měsíc následující (v srpnu se platí na září).

Platby zasílejte na na účet ŠJ číslo 2600472334/2010.

Stačí zavolat na číslo  608 880 563, nebo napsat na email sjstaric@seznam.cz a zjistit si  variabilní symbol strávníka.

Platby budou stejné každý měsíc a vyúčtování bude provedeno na konci kanlendářního a  školního roku.

 

V rámci epidemiologických opatření a zkvalitňování služeb jsme zavedli objednávání stravy Internetem.

Aplikace Strava.cz je dostupná na www.strava.cz nebo si ji můžete stáhnou do svého mobilu.

Díky aplikaci Strava.cz můžete nyní přihlašovat a odhlašovat stravu prakticky kdykoli a odkudkoli.

Získáte i přehled o vydané stravě a stavu vašeho konta.

Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Před prvním přihlášením se do aplikace je nutné si nechat vygenerovat přístupové údaje v kanceláři školní jídelny.

 

Aplikace pro Android je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs

Aplikace pro iOs je ke stažení zde: https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id1433795141?l=cs&ls=1