Základní informace

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Staříč, okres Frýdek -Místek

příspěvková organizace

Sviadnovská 332, 739 43 Staříč


Telefon: 558 660 274, 608 880 563

E-mail: sjstaric@seznam.cz , libuse.pavlova@zsstaric.cz

Vedoucí školní jídelny: Mgr.Pavlová Libuše

Kuchařky: Mokrošová Alena, Cenigová Jana, Maliková Lenka


Školní kuchyň je umístěna v přízemí mateřské školy. V nově rekonstruované kuchyni připravujeme svačinky a obědy pro mateřskou školu a základní školu.

Finanční limity na nákup potravin:

Strávníci do 6 let

Přesnídávka   6,- Kč
Oběd 16,- Kč
Svačina   6,- Kč
Nápoj   3,- Kč

Celodenní strava 31,- Kč

Strávníci od 7 let

Přesnidávka   7,- Kč
Oběd 22,- Kč
Svačina   6,- Kč
Nápoj   3,- Kč

Celodenní strava 38,- Kč

Žáci ZŠ

7 – 10 let  22,-Kč
11 – 14 let  24,- Kč

Doplatek za nedotovanou stravu je 32,- (provozní a mzdové náklady).

 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. 1. 2018

 

Vzhledem ke stálému zdražování potravin v období od posledního zvýšení cen stravného, tj. od 1. 2. 2014, ke snaze o udržení stávající kvality jídla a plnění předepsaných dávek spotřebního koše je nezbytné navýšit ceny stravného (o 2,-Kč na den) takto:

 

1. Kategorie MŠ 3 – 6 let ………..          31 Kč

2. Kategorie MŠ 7 let……………..          38 Kč

3. Kategorie 7- 10 let……………..          22 Kč

4. Kategorie 11 – 14 let…………..          24 Kč

5. Zaměstnanci školy…………….          23 Kč

 

Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

V praxi to znamená, že když dítě dosáhne 11 let věku například v dubnu, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11–14 let již od počátku školního roku, tj. od září.

Za školní rok se považuje období od 1. 9. příslušného roku do 31. 8. roku následujícího.

 

Zvyšte si, prosím, částky trvalých příkazů na stravné.

Záloha na měsíc:

 

1. Kategorie MŠ 3 – 6 let…………….  951 Kč  (651 Kč stravné + 300 Kč školné)

2. Kategorie MŠ 7 let………………..   798 Kč

3. Kategorie 7 - 10 let ............……..    462 Kč

4. Kategorie 11–14 let  .........……...     504 Kč

5. Zaměstnanci ……………………..     483 Kč

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Mgr. Jeanetta Machová                                         Mgr. Libuše Pavlová

ředitelka školy                                                         vedoucí školní jídelny