Základní informace

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Staříč, okres Frýdek -Místek

příspěvková organizace

Sviadnovská 332, 739 43 Staříč


Telefon: 608 880 563

E-mail: sjstaric@seznam.cz

Bankovní spojení:  2600472334/2010

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Pavlová Libuše

Kuchařky: Mokrošová Alena, Maliková Lenka, Weissmannová Gabriela


Školní kuchyň je umístěna v přízemí mateřské školy. V nově rekonstruované kuchyni připravujeme svačinky a obědy pro mateřskou školu a základní školu.

Finanční limity na nákup potravin:

Strávníci do 6 let

Přesnídávka   6,- Kč
Oběd 16,- Kč
Svačina   6,- Kč
Nápoj   3,- Kč

Celodenní strava 31,- Kč

Strávníci od 7 let

Přesnidávka   7,- Kč
Oběd 22,- Kč
Svačina   6,- Kč
Nápoj   3,- Kč

Celodenní strava 38,- Kč

Žáci ZŠ

7 – 10 let  22,-Kč
11 – 14 let  24,- Kč

Doplatek za nedotovanou stravu je 32,- (provozní a mzdové náklady).