Základní škola

Pedagogové

Mgr. Jeanetta Machová

ředitelka Mobil: 734330256 Email: reditel@zsstaric.cz

Mgr. Daniela Rotterová

Třídní učitelka 1.A třídy Mobil: 777 870 685 Email: daniela.rotterova@zsstaric.cz

Mgr. Lucie Vozná

Třídní učitelka 1.B třídy Mobil: 603 425 149 Email: lucie.vozna@zsstaric.cz

Mgr. Jana Košťálová

Třídní učitelka 2. třídy a výchovný poradce Mobil: 733 714 463 Email: jana.kostalova@zsstaric.cz

Mgr. Pavlína Adamíčková

Třídní učitelka 3. třídy a metodik prevence sociálně patologických jevů Mobil: - Email: pavlina.adamickova@zsstaric.cz

Mgr. Hana Cieślová

Třídní učitelka 4. třídy Mobil: 776 198 405 Email: hana.cieslova@zsstaric.cz

Martina Ivánková

Třídní učitelka 5. třídy Mobil: 720 119 764 Email: martina.ivankova@zsstaric.cz

Hana Slavíková

Asistentka pedagoga 4. třída Mobil: 777 665 593 Email: hana.slavikova@zsstaric.cz

Milena Petrášová

Asistentka pedagoga 5. třída Mobil: - Email: milena.petrasova@zsstaric.cz

Renáta Mikešová

Vychovatelka ŠD (1. oddělení) Mobil: 608 701 131 Email: renata.mikesova@zsstaric.cz

Miroslava Laníková

Vychovatelka ŠD (2. oddělení) Mobil: 736 667 999 Email: miroslava.lanikova@zsstaric.cz

Lucie Bjačková

Vychovatelka ŠD (3. oddělení) Mobil: - Email: lucie.bjackova@zsstaric.cz