Základní škola

Pedagogové

Mgr. Jeanetta Machová

ředitelka Mobil: 739109759 Email: reditel@zsstaric.cz

Mgr. Martina Holovičová

Třídní učitelka 1. třídy a metodik prevence sociálně patologických jevů Mobil: 731 859 199 Email: martina.holovicova@zsstaric.cz

Mgr. Lucie Čermáková

Třídní učitelka 2.A třídy a výchovný poradce Mobil: 731 436 303 Email: lucie.cermakova@zsstaric.cz

Mgr. Lucie Vozná

Třídní učitelka 2.B třídy a zástupkyně ředitelky Mobil: 603 425 149 Email: lucie.vozna@zsstaric.cz

Mgr. Martina Ivánková

Třídní učitelka 3. třídy Mobil: 601 201 023 Email: martina.ivankova@zsstaric.cz

Mgr. Pavlína Adamíčková

Třídní učitelka 4. třídy Mobil: 775 660 250 Email: pavlina.adamickova@zsstaric.cz

Mgr. Hana Cieślová

Třídní učitelka 5. třídy Mobil: 601 201 021 Email: hana.cieslova@zsstaric.cz

Mgr. Kristýna Štupáková

Učitelka Mobil: 601 201 026 Email: kristyna.stupakova@zsstaric.cz

Hana Slavíková

Asistentka pedagoga 5. třída Mobil: 777 665 593 Email: hana.slavikova@zsstaric.cz

Renáta Mikešová

Vychovatelka ŠD (1. oddělení) Mobil: 608 701 131 Email: renata.mikesova@zsstaric.cz

Miroslava Laníková

Vychovatelka ŠD (2. oddělení) Mobil: 736 667 999 Email: miroslava.lanikova@zsstaric.cz

Lucie Bjačková

Vychovatelka ŠD (3. oddělení) Mobil: - Email: lucie.bjackova@zsstaric.cz