Základní škola

Nepedagogičtí pracovníci

Ivana Šnajdrová

Ekonomka školy Mobil: 605 273 802

Andrea Peterková

Administrativní pracovnice Mobil: -

Marcela Sikorová

Školnice Mobil: 604 254 817

Lucie Kubáňová

Uklízečka Mobil: 739 650 344

Oldřich Konečný

Údržbář, topič Mobil: -